3-2019 Kryon

Temné dny světla

(2. channeling Kryona v Calgary, Alberta, Kanada)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Calgary, Alberta, Kanada, 9. března 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Kdekoli jsme byli během těchto let, kdekoli jsme byli, mluvili jsme o paradigmatu posunu, který se právě odehrává. Kdybyste se před třiceti lety zeptali, proč je Kryon tady, můj partner by odpověď neznal. Trvalo tři nebo čtyři roky, než skutečně dokázal nahlas mluvit o všech těchto věcech a dokonce i o těch, o kterých jste ještě nevěděli. Dokonce i po knize č. 1, která vyšla v r. 1993 a po knize č. 2, která vyšla v r. 1994, nebylo ještě plně odhaleno, proč tady Kryon je. Trvalo mnohem víc let, než si (Lee) uvědomil, že to vše byla předzvěst, co můžete vnímat jako skutečně upřímný channeling a stal se někým, kdo si zvykl channelovat bez použití jakýchkoli triků nebo marketingu, ale pouze a jen s láskou.

.

30 let s Kryonem – stále stejné poselství o zmocnění (oprávnění) a skutečnosti, že lidé jsou tady s určitým záměrem a nejsou obětí této planety. Teprve nedávno bylo skutečně odhaleno, proč tady Kryon je. A sice proto, aby vám asistoval během velkolepého posunu paradigmatu, největším posunu vědomí na této planetě, který byl očekáván. Také proto, abyste si uvědomili, že se Kryon svému partnerovi nebo komukoli jinému doslova nezjevil, ne skutečně, dokud se na této planetě nestalo něco pozoruhodného.

.

Koncem 80. let se zhroutil Sovětský svaz a tím došlo k odzbrojení něčeho, co by skutečně mohlo způsobit další válku. Tato válka by přesáhla všechny vaše představy, kdyby k ní došlo, a přežilo by ji jen velmi málo lidí, drazí. Země by se stala pustou, prázdnou a temnou, a všechno to, co Plejáďané pro tuto planetu udělali, by bylo k ničemu. Taková je svobodná volba. Byly na to hvězdné matky připraveny? Ano. „Jak to můžeš říct, Kryone?“ Protože už to dřív viděly. Věděli jste, že Plejáďané prošli svým posunem? Už jsme to říkali. Udělali to na základě své vlastní svobodné volby. Je to opakující se cyklus vítězství a pádů, proher, selhání – na základě svobodné volby.

.

Kde lidé přišli k vědomí, které bylo vždy nejnižší z nejnižších, že jej sami ukončili a už neobnovili? To bylo velmi významné. A někteří z vás tam byli, žili jste v té době. Můj partner o tom často mluví. Vzájemně jste na sebe mířili 50 000 nukleárními zbraněmi, které byly připraveny k vypuštění. Abyste něco takového mohli přežít, objevila se divoká karta a v tomto historickém posunu, historické změně vydláždila cestu k tomu, že tu dnes sedíte. Myslíte si, že je to příliš dramatické? Dovolte mi, abych se vás zeptal: Vraťte se zpět v historii, kdo předpověděl pád Sovětského svazu takovým způsobem, v takové době? Pád supervelmoci, která doslova zmizela přes noc, které došly peníze, drazí. Něco vám řeknu, to nebylo předpovězeno, nikdo si to nepředstavoval. Byla to divoká karta a bylo to něco, co se událo proto, že se vědomí této planety začalo rozvíjet na vyšší úroveň. Zjistíte to, když si všechny tyto věci poskládáte a propojíte si jednotlivé body. Není to žádná náhoda. Všechny tyto věci přišly společně s precesí rovnodennosti, jak předvídali domorodí obyvatelé této planety, a začal posunKryon je tady, aby tento posun usnadnil. Před třiceti lety jste to nevěděli. Nevěděli jste o věcech, o kterých Kryon učil. Živě si vzpomínám, jak můj partner mluvil o změně nastavení magnetické mřížky a proč se mění, aniž to chápal. Avšak vlivem vědomí, které se objevilo až později, kdy došlo k experimentům dokazujícím vědomí a magnetismus, došlo k propojení. Vzájemně se ovlivňují, to je věda, to je dokázáno. Důkaz přišel se satelity, nikoliv od čtenářů energie. (Kryon se usmívá.)

.

Drazí, jste svědky nového paradigmatu, které vnímá vědomí zcela jinak, než jak jste jej chápali kdykoli předtím. Posun, o kterém právě mluvím, je skutečný. Je stejně skutečný jako láska, o které hovořím – láska, která začíná prostupovat lidskou přirozeností. Jaký je v tom rozdíl? Jaký je posun doopravdy? Řeknu vám to. Evoluce lidského vědomí se rozvíjí od nízké úrovně, zvířecích instinktů, přežití a strachu, na vyšší úroveň porozumění, soucitu, laskavosti a lásky. Jednoduše řečeno, drazí, zůstali jste naživu a začínáte přicházet na myšlenku, že láska Boha, Stvořitele, je uvnitř vás, ve vašem nitru, a může manifestovat a měnit věci. V tom je ten rozdíl. Láska byla vždy zveličována, zlehčována, zesměšňována. Je tolik druhů lásky na této planetě a ta jediná, o které mluvíme, je láska Tvořivého zdroje, která zná vaše jména, právě teď, zatímco tady sedíte na židli. Vyzývá vás, abyste každou buňkou svého těla vnímali její vyzařování, jak nádherné to je, jak jste propojeni a jak tato planeta prochází posunem, který bude jednoho dne v historii označen, protože jste opět změnili systém datování na „před posunem a po posunu vědomí“, kdy lidstvo přestalo válčit a hromadně zabíjet samo sebe.

 

Kdy (vědomí) pochopilo, že každá jednotlivá lidská bytost chce tytéž zásadní věci. „Jak dlouho to bude trvat, Kryone? Podívej se, co se právě teď na Zemi děje, nic tomu nenasvědčuje. Jsou tu dokonce tací, kteří by sami sebe označili za duchovní, kteří by tě zabili, kdybys s nimi nesouhlasil. Jak se to může urovnat?“ A odpověď zní: Pozvolna, drazí, ale urovná se to. Musí se to urovnat. Protože v určitém časovém okamžiku se temné vědomí stane menšinou, skutečnou minoritou. Bude zatlačeno do kouta láskou kolem sebe, láskou, která bude (tyto lidi) vyzývat, aby pochopili, co je to pravda, světlo a mnoho z nich, kteří to nebudou chtít, zahynou, než se obrátí ke světlu. Bude se to dít tímto způsobem. Bitva ještě neskončila, avšak světlo vítězí a bude vítězit, drazí. Co právě teď sledujete, vám naznačuje, jak je to dnes odlišné od toho, co jste dřív neměli ani na chvíli. Odpověď zní, že začínáte odhalovat nepatřičné věci, které byly vždy nevhodné a které až teď vyplouvají na povrch. Jsou tací, kteří dělali nevhodné věci, protože jejich otcové je dělali, otcově jejich otců je dělali… ale teď se objevují důsledky, protože temnota se odkrývá všude tam, kde se dřív vždy skrývala. V temné energii je temnota všude, skrývá se, nikdy jste ji neporazili, vždy vás přemohla a světlo prohrávalo. Drazí, tohle se mění. Už se to změnilo!

.

Jak jsme dnes ráno řekli v prvním channelingu (Nové paradigma pro všechny – pozn. překl.), můžete kráčet na neznámé místo a očekávat světlo. Můžete kráčet na neznámé místo a říct: „Jsem šťastný. Nevím, co se bude dít, protože to bude pro mě překvapením. A bude to ještě lepší, než bych si myslel.

.

Povím vám jeden příběh, jednu malou a krátkou metafora, která je podobenstvím, pokud chcete. Toto zvláštní podobenství nezahrnuje člověka, takže nebude mít nic společného s Wo-em. Je to první podobenství, které nemá nic společného s Wo-em. Chci vám povědět o komunitě v akváriu. Je to skutečné akvárium na reálném místě, a důvod, proč říkám komunita, je ten, že kdybyste byli rybkou, drazí, skutečně byste si neuvědomovali to, co se nachází na druhé straně skla. Rybky vidí odraz sebe sama, příliš si neuvědomují druhou stranu (akvária) s výjimkou určitého okamžiku, kdy se změní světlo; uvědomují si, že potrava přichází shora akvária, ale neuvědomují si, že je to člověk, který jim ji podává. Berou to jako součást scénáře života podobně jako vy déšť. Také si asi nemyslíte, že jej způsobuje nějaký stříkající gigant. Ryby to nevědí. Tohle je však příběh o komunitě a metafora zahrnuje chytrou rybku, která chce být v komunitě a je schopná mluvit. A rybka, o které mluvíme, má jméno. Je to tropická rybka a je duchovní, je to skalára (angl. Angelfish, doslova rybka Anděl – pozn. překl.)

.

Rybka Anděl si uvědomuje dobu, kdy to začalo. Stalo se něco, co se nikdy předtím nepřihodilo. Byla v této komunitě v obrovském akváriu, které se nikdy nikam nepřesunulo, tak bylo veliké. Trvalo dlouhou dobu, než přeplula z jednoho konce na druhý. Byl to její svět, nikdy o tom skutečně nepřemýšlela, že by to bylo omezující, protože to bylo tak široké akvárium se spoustou místa, kde mohla plout a žít po celá léta svého života s dalšími rybkami. A rybky to opravdu oceňovaly. Potřebovaly stejnou teplotu, stejnou úroveň pH, stejné osvětlení, všechny ty věci, které rybky očekávaly, aniž by věděly, že jsou v akváriu. Možná se domnívaly, že jsou v nějakém jezeře nebo oceánu, všechno tam bylo. Neznaly nic lepšího. Rybka Anděl byla šťastnou rybkou a měla přátele, kteří byli také šťastní, že jsou rybkami v akváriu, že žijí takový život, kde věci určitým způsobem fungují, kde mají vyhlídky, že dostanou krmení, kde je světlo. Uvědomují si také noc a den, protože majitel pečlivě vypíná osvětlení na noc a zas ho zapíná během dne. Mají svá období spánku přesně tak, jak by měly v oceánu.

.

A pak se to změní. První věc, kterou rybka Anděl zaznamenala, kterou všechny rybky zaznamenaly, byla dost hrozná. Světlo, které vždy přicházelo po období tmy, se neobjevilo. Nejen že se nerozsvítilo, ale nastalo ještě větší temno. Najednou se to místo, kde žila po celá léta se svými přáteli, ocitlo v temnotě. Bylo hodně šero, mohly se sice vzájemně vidět, ale bylo to znepokojující. Rybka Anděl vždy vedla ostatní. Řekla: „To, co se stalo, je prostě součástí něčeho, co se děje, je to dočasné, zas se to vrátí k normálu, neznepokojujte se.“ Kéž byste mohli mít takového vůdce, jako byla rybka Anděl …

.

Najednou začal velký rámus. Hluk je relativní. Kdybyste jej chtěli definovat, je to tlak vibrací na ušní bubínek, který vytváří zvuk ve vaší hlavě. Ryby neslyší tak, jako vy, ale vnímají vibrace, stejně jako vy, a pro ně to znamená hluk, neboť vibrace jakékoli frekvence, které vnímají, jsou frekvencemi, které byste vnímali, s tím rozdílem, že pro rybku by hluk byl jiný a alarmující. Mohou jej slyšet. Ten hluk byl hodně silný, byla to vibrace doslova celého jejich světa, ve kterém byly. Celé akvárium z nějakého důvodu vibrovalo. Rybky z toho byly vystresované. Bylo šero a rybky se začaly bavit mezi sebou a říkaly si: „Tady není něco v pořádku, děje se něco strašného.“ Ty, které byly ve skupině za intelektuálky, tvrdily: „Tohle nepřežijeme, tohle je konec, očekávaly jsme, že to jednou přijde, a teď je to tady.“ Některé říkaly, je čas vyskočit z tohoto světa a udusit se, víme, že to můžeme udělat, viděly jsme své přátele. Rybka Anděl řekla:Není tu nic, co by umožnilo zjistit, že budete v pořádku. Zkuste však vyčkat a pozorovat, nemějte strach.

.

Ryby dokáží zpívat, rybka Anděl by je mohla dirigovat. Vibrace však byly natolik silné, že se něco stalo se dnem akvária, kde byl štěrk a písek, co se nikdy neměnilo, protože to bylo vždy místo, kam padalo krmivo. Bylo to místo, kde vybíraly krmivo, čistily odpad a dělaly další věci, které ryby dělají s štěrkem a pískem na dně. Byla tam jejich výživa udržující život. A najednou se štěrk a písek zabahnil a zašpinil a kvůli vibracím, které jej rozvibrovaly takovým způsobem, že začalo všechno to ošklivé, co tam kdy bylo skryto, vyplouvat na povrch. Některé rybky měly potíže s dýcháním; voda byla natolik znečištěna tím, co se skrývalo na dně, že bylo obtížné dostat se ke kyslíku. Pak se navíc trochu ochladilo a to natolik vystrašilo rybku Anděla, že to málem vzdala. Už málem řekla, že mají pravdu, už nebudeme mít světlo, převládají tady ty vibrace, různé věci se vznesly ode dna a ta hrůza té špíny, jakou jsme nikdy neviděly, o které jsme si nikdy nemyslely, že tu existuje, a teď se ještě ochladilo. Udržela se však a držela pospolu i ostatní. A udělala dobře, protože téměř okamžitě po té se chlad upravil a vše se začalo vracet do normálu. Ustal ten strašný hluk a špína sedla ke dnu nebo se nějak vyčistila filtračním systémem, o kterém by ryba řekla, že to je oceán. Ta příšerná temnota zmizela a vrátilo se světlo, na které byly zvyklé. Všechny rybky se na rybku Anděla dívaly a ptaly se, jak jsi to věděla? Jak jsi to věděla, že se vrátíme zpátky? A ona odpověděla: „Nejsme zpátky, všechno je nové“. A ony se rozhlédly kolem sebe a viděly to poprvé. Všechny ty věci na dně – vybavení akvária: ta ponořená věc s bublinkami, domeček s mořskou pannou – byly nahrazeny novým zařízením. Rybky strávily několik dalších měsíců prozkoumáváním toho všeho, na některé přidaly trochu špíny, aby si toto místo označkovaly.

.

Dovolte mi, abych vám řekl, co se stalo. Na chvíli se přesuneme na druhou stranu akvária. Je tam muž, který vlastní byt a v jehož životě došlo k posunu (ke změně). Rozhodl se všechno renovovat a během procesu renovace si uvědomil, že akvárium je příliš velké na to, aby se mohlo přestěhovat. Takže myšlenka byla nechat rybky naživu, nechat je tam, krmit je a ujišťovat se, že jsou stále v pořádku. Odpojíte však elektřinu od osvětlení a položíte na akvárium desku, aby do něj nic během rekonstrukce nespadlo. A pak začne rekonstrukce a vitrína, ve které bylo umístěné akvárium, se tak silně rozvibrovala, že se u akvária málem rozbilo sklo. Ten muž o tom nevěděl, zjistil to, až když se zakalila voda, jak všechna ta špína vyplavala ze štěrkopísku. Nečekal to. Všechno však dokončil, a když byla renovace hotová, bylo to těžké i pro něj, protože rekonstrukce není nic snadného. Musel se na chvíli vystěhovat pryč, to bylo nepříjemné. Byl to posun, změna ve velkém měřítku, kterému rozuměl jako majitel bytuAle rybky to nevěděly. Jejich svět byl izolovaný, neviděly větší obraz, že dochází k renovaci a že věci, které se objeví, budou zbrusu nové. Nevěděly to, ale ani ten muž to nevěděl. Nainstaloval nový senzor teploty, protože ten původní praskl během procesu rozvibrování. Muž však včas postřehl, že se voda trochu ochladila. Zahřál ji a úplně vyměnil filtrační systém, protože když už vyměňoval elektřinu a světla, proč to neudělat pořádně se vším všudy. Rybkám se lépe dýchalo, cítily se úplně jinak. Rybka Anděl věděla, že tu je něco jiného a všechny slavily každý okamžik.

.

Mám vám to ještě detailněji vysvětlit? Určitým způsobem jste těmi rybkami a máte určitou realitu, na kterou jste zvyklí, aniž byste chápali, jak Gaia pracuje, jak Stvořitel pracuje, jak posun funguje, jak vědomí může fungovat. Všechno, co vidíte, jsou jen potíže a problémy. Někteří řeknou: Kryon říká, že se světlo stává jasnějším, ale já jsem četl noviny. Je to hrozné. Špatně se mi dýchá v této době kvůli té hrozné temnotě.“

.

Pokud jste Američanem, pozorujete cosi hluboce dysfunkčního ve vaší vládě. Najednou si všichni jdou po krku, nic se nedokončí a jediná myšlenka je porazit toho druhého. Už nezáleží na tom, čemu věříte, jen je chcete porazit a to se děje každý den. A když budete mít štěstí, dostanete ho za mříže. Je to hrozné. Je to děsivé proto, že jste měli dvě stě let demokracii, která fungovala. Fungovala do té míry, že se věci uskutečňovaly a dokončily. Zákony byly kombinací myšlenek a názorů, které byly dostatečně přesvědčivé a silné, aby došlo ke konsensu, zahrnujícího různá vyjednávání. Poslední dobou to pozorujete, Američané, a odpověď zní, už to trvá dlouho, je to hrozné. Pozorujete temné věci, které vyplouvají na povrch. Na této planetě. Ach, ještě jste z toho neviděli všechno. Znovu říkáme, počkejte, až uvidíte rozsah hrůzy sexuálního zotročování dětí. Je to větší, než si myslíte, a vyskytuje se to téměř všude. Bylo to tak dobře skrývané po tak dlouhou dobu, dokud se světlo nezačalo vyjasňovat, drazí. Objeví se tací, kteří o tom promluví. Vyděsí vás to, bude vás to šokovat, jak je to financováno a kdo je do toho zapojen. Přichází to. A znovu se objeví tací, kteří kouknou na zprávy a řeknou, to je to nejhorší z nejhoršího, jsme odsouzeni k zániku. Nechápou, že akvárium je ve výstavbě a že přijde doba, kdy se světlo znovu objeví, voda bude čistá a vzduch bude lepší.

.

A všechny tyto věci, i když mohou vyznít metaforicky, jsou truismem, otřepanou pravdou pro všechny, protože lidstvo a planeta se ve svém vývoji také pročišťují. Přijde doba, kdy se pustíte do odpadu v oceánu a vyčistíte jej. Bude to nějakou dobu trvat a zapojí se do toho tisíce lidí, kteří to pochopí a budou vědět, že je to absolutně nezbytné. Pomysleli jste si někdy, že to uvidíte? Přichází to. Lidská přirozenost se začíná rozvíjet do paradigmatu, které tu nikdy předtím nebylo, které byste neočekávali. A to je jeden z důvodů, proč můžete klidně vybočit z řady a dělat věci, které jste nikdy předtím nedělali. Protože historie se sama neopakuje.

.

Ach drazí, jsou věci, které budou hnusné na pohled. Věděli jste, že až se začne ukazovat světlo, ti, kteří byli zapojeni v temnotě, se ukážou a sami odhalí strašným způsobem? Někteří z nich se budou snažit do toho zaplést mnoho dalších lidí, až se to o nich zveřejní. To, co bylo dysfunkční, se stane ještě víc dysfunkčním, a ti, kteří investovali do temnoty, zbankrotují. Už jsem vám to říkal předtím, očekávejte to, pozorujte to: Neznamená to však, že tyto věci skončí. To znamená, že věci projdou omlazovací kúrou. Objeví se to už brzy ve vašich zprávách. Bude se to týkat nevhodných záležitostí velkého rozsahu, těch, kteří o tom věděli dlouhou dobu, bude se to týkat vlád, které dávaly souhlas k takovým věcem po dlouhou dobu. A budou tací, kteří je odhalí, až světlo bude podporovat a posilovat samo sebe. Pak budou padat tresty, budou se hroutit kariéry, neboť tohle vše se už na planetě stalo těm, kteří si mysleli, že mohou koketovat s temnotou a vyváznout z ní, protože jiným se to před nimi povedlo.

.

Všímejte si toho, právě teď, že to akvárium, ve kterém žijete, se začíná samo zlepšovat, a že ty vibrace, které pociťujete, je posun. Věci, které vyplouvají ze dna na povrch, které tam vždy byly skryté před vašimi pohledy. Nyní vibrují na místo, kde se na ně můžete podívat a někteří z vás je dokonce vdechnou. Tak strašné to může být, avšak, drazí, to vše je v procesu čištění, je to omlazovací kúra, je to přestavba. Jen se zeptejte anděla. Máte vedle sebe svého anděla, každý z vás. Je to andělská forma vyššího já, té duše, která je stvořena k obrazu Boha, což znamená, že je stvořená v lásce, soucitu a laskavosti Stvořitele. Máte DNA, která rezonuje ve všech 23 párech chromozomů, jedinečná pro vás a ty, kteří přišli z hvězd. To je to, kým jste. To je to, co se bude dít dál, drazí. Jakým druhem rybky budete? (Kryon se usmívá.)

Je to nádherné. A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – The Dark Days of Light – MP3 – 30:44

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět