3-2019 Kryon

Seznam

(3. channeling Kryona v Calgary, Alberta, Kanada)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Calgary, Alberta, Kanad, 10. března 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Rád bych pokračoval v námětu týkajícím se spojení, propojení. Už jsme s vámi mluvili o něčem nádherném a hlubokém, nazvaném Lemurijské kolo učení, které začíná být zvolna objevováno. Vybaví se vám hloubka a nádhera toho, co Plejáďané ve své výuce předávali dětem a dospělým, a způsob, jakým to vyučovali. Všechno bylo naplánované pro lidskou přirozenost, lidskou přirozenost těch, kteří v tehdejší době žili. Něco z toho skrývalo způsob, jakým bylo vyučování zábavné, aby si ti, kteří se zúčastnili výuky, uvolnili a uklidnili. Některé z těch hodně hlubokých věcí jsou přenášené v Akáše a změní Zemi. Jedna z těch skrytých věcí, drazí, byl způsob, jakým vyučovali jednotlivá témata, která skutečně nebyla nijak daná. Kdykoli máte nějaký seznam nebo jakýkoli druh lineárního učení, vždy dochází k tendenci upřednostňovat nějaké věci, protože vám je často prezentují lineárním způsobem. Například, když vám dám seznam, jak to často dělám, a ten začíná číslem 1, což většinou začíná, častokrát to ve vás vytvoří předpojatost, že číslo 1 je tím nejdůležitějším ze všech položek, které budou v seznamu následovat, přestože jsem vám už říkal, že tak to není. Jako kdybych vám povídal o seznamu, který má deset speciálních bodů, a vy byste najednou obrátili jejich pořadí a řekli, že ten první je méně důležitý. Takže jakkoli je to prezentováno fyzickým nebo lineárním způsobem, lidstvo má tendenci předpojatě upřednostňovat určité věci, linearizovat je a vytvářet hierarchie. To vy rádi děláte, je to zajímavá věc.

 

Ve vaší společnosti má rodina strukturu, kdo má odpovědnost a kdo má co na starost. Brzy po narození dítě rozumí, kdo je v rodině šéfem, kdo se zdá být šéfem. Jak dítě roste a začne chodit do školy, je šéfem učitel a ve třídě jsou tací, kteří se zdají mít větší důležitost, než ostatní. Je pro vás druhou přirozeností upřednostňovat a vytvářet hierarchie těch, kdo je důležitý, kdo ne a kdo k nim patří. Tohle je vlastnost lidské povahy a je skutečně součástí přežití, abyste znali tyto věci, s jejichž pomocí můžete plánovat, přijímat je a žít s nimi. Vědět, co je důležitější, než ostatní věci, vám pomáhá žít každodenní život. Kam tím směřuji?

 

Kvůli tomu (plejádské) učitelky vytvořily kolo učení, kolo s pěti paprsky, aby je předaly studentům, jimiž se doslova stane celé lidstvo. Okraj toho kola má svůj smysl ve svém názvu, centrum kola má svůj smysl a svůj název, však těch pět paprsků, ty jsou pracovním prostorem pro to, co byste měli vědět v každodenním životě. V těch pěti paprscích jsou obsaženy ty nejpraktičtější věci. Už jsme vám předtím říkali, že na rozdíl od jiných kol dnes existujících po celé planetě, tohle má lichý počet paprsků. Důvodem je to, že kolo samotné má název ve smyslu pocitů a energie nazvané Hledání rovnováhy a proto jich není sudý počet, protože stále hledá alespoň jedno navíc nebo o jedno méně, rovnováhu mezi sebou, proto je to pro vás lichý počet. A teď, který ten paprsek má největší význam?

 

Když učitel začne s určitým paprskem, který není očíslovaný, lidská přirozenost by usoudila, že to je ten nejdůležitější, anebo ten nejméně důležitý, protože teprve přijdou ty další, které by mohly mít větší význam. Student si vždy uvědomuje hierarchii. Takže co učitelky říkaly a my to stále opakujeme, že důsledně nikdy nezačínaly stejným paprskem. Aby studentům ukázaly tento parametr a jeho důležitost, přistupovaly ke hře nahodilosti a vyzývaly děti, aby tuto hru hrály. Výsledkem této nahodilosti byl paprsek, se kterým toho dne začínaly (učení). Tohle všechno dělaly proto, aby sdělily studentům, že bez ohledu na posvátnost učení, žádný paprsek není nikdy důležitější než kterýkoli jiný. Tohle je paradigma duchovního učení a duchovní existence, drazí.

 

Když to převedete na dnešek, lidská přirozenost s tím stále ještě rezonuje a vy chcete vědět, který anděl je důležitější než ten druhý. Ve spirituální oblasti věcí chcete vědět, jak se můžete nejlépe propojit. V některých systémech začíná toto propojení člověkem, který se dokáže napojit na jinou skupinu spirituálních bytostí, a tyto se pak spojí s Centrálním zdrojem. Taková je lidská přirozenost.

 

První původní lidská přirozenost je taková, která říká, že pro člověka je nemožné, aby se sám spojil se Zdrojem. Pochází to z pocitu, že je člověk příliš nepatrný, že má malou hodnotu nebo není hoden, aby toto spojení navázal. Proto tu existují všechny možné druhy nástrojů, které vám druzí předali, abyste šplhali po schodech, procházeli zkouškami, abyste šli sem nebo tam, nebo cokoliv jiného, kvůli tomu, abyste se dostali tam, kde se můžete alespoň napojit, být a konat. Dokonce i ti, kteří věří v jednotu všech věcí, v prvním a původním spirituálním systému na planetě, což je hinduismus, stále věří, že musejí dojít na určité místo, aby dosáhli nirvány, že ji sami o sobě nemohou dosáhnout. To je lidská přirozenost, která dnes existuje všude a já bych rád, abyste toto paradigma překonali.

 

Plejáďané učili, že neexistuje žádná hierarchie u věcí, které souvisí se Stvořitelem, u těch nejvíc spirituálních věcí, které kdy můžete studovat a být tou nejkrásnější věcí, kterou jste. Řeknete: „Počkej chvíli, říkáš, že v tom prostě není žádná seznam důležitosti?“ A já odpovím, ano, je to tak. A vy řeknete: „Nachytali jsme tě. Bůh přece musí být jediným, který je tím nejdůležitějším, že, Kryone?“ A já odpovím: Co když vám řeknu, že Bůh je uvnitř vás? Jaké to je, sedět s tou hierarchií? Měli byste se nad tím zamyslet, protože to porušuje pravidla linearity. První, druhé, třetí a čtvrté se stávají multidimenzionální záležitostí. Jestliže je Bůh uvnitř vás, pak uctíváte sami sebe. Pokud je Bůh uvnitř vás, jaký je nejlepší způsob, jak se propojit se vším najednou? A odpověď zní: „Ponořit se do svého nitra, uvědomit si to a pochopit to.“

 

V tomto vesmíru neexistuje žádná hierarchie, když dojde na stvoření duší. Neexistuje tu žádná skupina duší, která by byla umístěna výš než ostatní skupiny duší. Na druhé straně (závoje) neexistuje žádný poměr světla a temnoty, tam existuje pouze láska. Ve vašem nitru je jiskra toho všeho, žádná hierarchie, jen láska. Uvnitř vás je to spojení. Je to propojení, o kterém můj partner mluvil už dřív, když jsme mluvili o spontánním uzdravení. O onom okamžiku, kdy se Bůh ve vašem nitru stane vaší biologií natolik silnou, že se jí nemůže nic dotknout. To je tajemství vašich problémů, to je tajemství soucitného života, míru a klidného spánku. Všechny tyto věci jsou uvnitř vás, tam je to spojení, skutečné spojení.

.

Až vám příště někdo bude říkat, co musíte udělat, abyste se dostali na určité místo, neříkejte mu, že to je špatně, neříkejte, že máte něco lepšího, ale raději jim to ukažte. Že můžete s sebou nést soucit Stvořitele, až vstanete ze židle, odejdete a budete mluvit s jinými lidmi. To je to poselství. Rád bych, abyste je vyslyšeli. Budu vám je předávat znovu, znovu a znovu.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com – The List – MP3 – 19:30

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět