3-2019 Kryon

Význam jednoty

 

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Montrealu, QC, Kanada, 17. března 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Byly doby, kdy se můj partner musel nejprve přizpůsobit tomu, když se ocitl mezi tím, čím byl on sám a tím, co se dělo, když seděl na židli (během channelování). Každý léčitel a každý čtenář energií zná tyto okamžiky, když se několikrát nadechne, vycentruje se, uvede se do koherence (soudržnosti), ponoří se do podstaty a pak začne pracovat. Ale možná jste si všimli, že Lee už se adaptuje okamžitěV situaci, kdy je čas na channeling, se můj partner posadí a hned začne channelovatDokáže to proto, že jsem se ho před léty zeptal, zda by se mnou chtěl splynout. Zeptal se, co to znamená, a já jsem mu odpověděl, že je to uvědomění a opravdové přijetí toho, že vás stvořila univerzální Tvořivá energie, které stvořila všechno a proto je s vámi vždycky.

 

Rozhodnutí oddělit božské od lidského je lidskou předpojatostí. A v této oddělenosti se připravujete na meditaci nebo jdete do určité budovy, nosíte speciální oblečení a předměty, zpíváte písně, klečíte a modlíte se, nebo také ne. Ale tohle všechno je v krabici a tato krabice je buď lidská, nebo božská, a jen občas tyto krabice propojíte a pak je zase od sebe oddělíte. To není žádné splynutí, žádné propojení, drazí, to je oddělenostJednota se vším je tématem tohoto channelingu a možná to bude trochu jinak, než si myslíte. Pro každého člověka existuje mnoho let pozvání ke splynutí (propojení), abyste pochopili, že se skutečně nemusíte na něco připravovat, když už je to tady. Už je to tady!

 

Chtěl bych vás na okamžik vrátit zpět k okolnostem, které jste viděli a pozorovali: Drazí, duše je věčná. Myslíte si, že jste existovali už před miliardami let? Odpověď zní Ano, i když ne jako člověk nebo buněčná struktura, ale existovali jste, protože duše je součástí rodiny Tvořivého zdroje, jenž je Bohem. Bůh není singulární, není singularitou (to je pro fyziky tady v místnosti). Bůh je vždy vším. Bůh je propojený duchem se vším, co existuje, protože všechno stvořil. Tento Tvořivý zdroj je mimo vaše uvažování, mimo vaši linearitu a chápání. Vždycky to tak bylo a lidé si to uvědomují, proto se oddělují a říkají: „Tohle je Bůh a tohle Bůh není. Proto jsme v jiné krabici. Nechápete, že jste v jednotě se Stvořitelem a vždy jste byli. Dovolte mi, abych vás provedl děním, které jste sledovali.

 

Vznik Země a člověka

Posvátná písma vám vyprávějí o době, která je příběhem stvoření Země, ještě předtím, než bylo světlo nebo cokoli jiného. Je to metafora pro rodící se planetu, která později podporuje lidskou přirozenost. Ta je v dualitě a prochází testem (zkouškou) temnoty a světla. Sledovali jste, jak se pro vás planeta připravuje. Chci vám připomenout, jak to vypadalo, a chci, abyste při tom zapojili svou logiku.

 

Planeta je tedy tu, v celé své majestátnosti a chaosu. Ještě na ní nejsou žádné formy života, a přesto se sama utváří z bláta, hlíny, tepla, vody a počasí. Všechny prvky, které dnes máte, tam už byly. Dnes neexistují žádné další prvky, které by tam tehdy nebyly, bez ohledu na asteroidy, které do Země narážely, neboť obsahovaly stejné prvky, jako máte vy. Takže tehdy tu bylo všechno, všechny přísady pro přípravu pokrmu života byly připraveny. A vy jste sledovali, jak se to vyvíjí. Jiskra života je vždy kombinací určitých kyselin, aminokyselin a elektřiny, všeho, co tady je.

 

Vývoj všech těchto věcí probíhal pomalu a přímo z hlíny planety. A prvky tu vždy byly. Začal život a konečně se mohl udržet se všemi existujícími prvky na této planetě. Pak, před nedávnou dobou, bylo do této polévky přidáno něco, co nepocházelo odsudA tím je vaše lidská duše, která byla do vás vložena ve vhodnou dobu asi před 200 000 letyTím byl zahájen test (zkouška) světla a temnoty – s dualitou a svobodou činit svá vlastní rozhodnutí. Ale nenechte se mýlit, protože i když sem přišla duše odjinud, stále pochází od Stvořitele. Pochází ze stejného „místa“ jako hlína planety, slunce nebo oceány. Mistr kuchař právě přidal do svého jídla tu nejlepší ingredienci. Co vám tím chci říct? Proč všechno oddělujete, když to zjevně pochází od stejného kuchaře? Proč předstíráte, že to tak není?

 

První udržitelný, organizovaný, duchovní systém na této planetě obsahoval intuici Mistrů, kteří byli v jednotě se vším. To nebyla žádná náhoda. Jak rozvinutý to byl systém! A pak došlo k evoluci vaší představy o Bohu, drazí. JSTE V JEDNOTĚ SE VŠÍM – ABSOLUTNĚ V JEDNOTĚ SE VŠÍM. Všechno je vaše rodina a vaši příbuzní. Každá část života přišla ze stejného „místa“ jako vy. Vstoupili jste do divočiny, na místo, na kterém nikdy nežilo lidstvo. A podivovali jste se stromu nebo skále a na určité úrovni vás zdravili a říkali: „Už bylo na čase, abyste se tu ukázali.“ Protože vás znají! Jste zhotoveni ze stejného materiálu jako oni.

 

Před mnoha lety jsem vám říkal, že definice vědomí se bude muset změnit.  Považujete vědomí téměř úplně za něco, co se vyskytuje v pokročilých formách životaAle co když vám řeknu, že strom má vědomí. Dnes jsou pro to důkazy, drazí, protože je to živá bytost. Ale co když vám řeknu, že i skála má vědomí? Mohli byste namítnout: „To už zacházíš příliš daleko, Kryone.“ Jednoho dne to ale bude třeba předefinovat, až si totiž uvědomíte, že i prvky na určité metafyzické multidimenzionální úrovni rozdílně vibrují. Ale nikdy jste to neměřili. Nikdy jste neviděli magnetické pole! Ach, můžete vložit věci do magnetického pole a pak sledovat, jak reagují. Pak řeknete: „Aha, to je magnetické pole.“ Ne, není, je to jen reakce věcí na něco neviditelného. Ještě nikdy jste neviděli gravitaciJak asi rozvinutá je vaše věda, když ještě nepochopila, jak lze tyto neviditelné věci vidět? A že jsou obrovské! Dosud jste nic z toho neviděli, ale uvidíte. Jednoho dne, až budete mít nástroj, který vám nakonec ukáže multidimenzionalitu, uvidíte vzorce gravitace a magnetismu. A to vám také ukáže, co s nimi můžete dělat. A jako další dodatečný produkt tohoto vynálezu, jímž budete moct vidět multidimenzionální věci, uvidíte samotný život. Uvidíte kvantovou energii kolem všech věcí, dokonce i kolem skály.

 

Budete si muset klást otázky, které dosud nebyly položenyCo je živé a co ne? A jak definovat pojem „živý“? A pak musíte vědět, že představa Gaii a Země je živou záležitostí, něčím, co má vědomí. A já vám řeknu, jaké je to vědomí. Gaia a vy jste jedním a vzájemně se podporujete. Drazí, dýcháte to, co produkují stromy, a ony vdechují to, co vydechujete vy. Je to životní cyklus, protože jste s nimi v jednotě.

 

Podívejme se na současnou situaci. Ve všech vašich dobrých školách a technologickém vzdělávání jste se rozhodli dát vše, co se sobě podobá, do jedné izolované krabice. Máte budovu pro chemii, budovu pro fyziku, budovu pro léčení a studium lidského těla. Každá z těchto disciplín má své specializace a vlastní odborníky, dokonce i svůj vlastní odborný jazyk, logiku a své vlastní počítače. Všechny jsou izolovány ve vlastních krabicích. Drazí, pokud jste si toho ještě nevšimli, je to dysfunkční! Pokud jste v jednotě se vším, pak vám tu něco chybí.

 

Dovolte mi, abych vám předal jiný systém, který ani příliš nezničí ty krabice. Neříkám ani, že musíte najednou zbourat všechny zdi a studovat všechno dohromady. Ne. Podívejme se však na jiný systémPředstavte si, že všechny tyto vzdělávací krabice jsou umístěny v kruhu. Nepočítejte krabice, protože se jejich počet mění s novými vědami, které pro vás vytvářejí nové krabice. Postavte je všechny do kruhu tak, aby se vzájemně trochu překrývaly. Ať mají odborné předměty na vašich školách určitý přesah. Pokud pak budete studovat nějaký specializovaný obor, bude obsahovat tento přesah, a tento kurz se pak bude nazývat PřesahujícíTo znamená, že dojdete k uznání a pochopení, že existuje Stvořitel a že všechny prvky patří k sobě. A to je důvod, proč musí existovat vztah mezi jednotlivými krabicemi, jinak to být nemůže.

 

Má fyzika vztah k lingvistice? A co chemie? Proč se nezeptáte těch, kteří objevili určité vzorce jazyka v lidském genomu? Nebo náročná otázka: Mohla by v budoucnu existovat krabice obsahující numerologii nebo astrologii? Mohla by být metafyzická témata součástí učebních disciplín na planetěPokud myslíte logicky, musíte s tím souhlasit, protože nemůžete odmítnout ani omezit věci, které existují, jen proto, že v ně nevěříte. Nemůžete tyto věci jednoduše vyloučit jako část scénáře jen proto, že se vám nelíbí. Protože tam jsou. A s těmito překrývajícími se krabicemi se dostanete do bodu, kdy začnete nečekaně docházet k objevům.

 

Drazí, nejhlubšími objevy nebudou chemie ani fyzika, jak jste je definovali. Půjde o Gaiu. Půjde o porozumění vztahu k prvkům Země. To, co teprve teď začalo, je zkoumání vztahu mezi magnetickou mřížkou této planety a lidským vědomím. Teprve to začalo. Výsledky experimentů jsou překvapivé, neboť ukazují, že existuje korelace mezi způsobem, jakým lidé myslí, a silou (mocí) mřížky. Co vám to říká? Drazí, jste v jednotě se vším, dokonce s magnetismem této planety, jako součást stejného Tvořivého zdroje. Věděli jste, že ve vaší buněčné struktuře existuje magnetismus? Existuje polarita, která patří k základní fyzice, v genomu lidského těla. V molekulách je numerologie. Vše je spojeno se vším. A až se jednou budou krabice dostatečně překrývat, začnete rozpoznávat korelaci mezi jednou a druhou disciplínou a dalšími disciplínami a nakonec z toho vznikne nová krabice – krabice korelací, která bude studovat onen přesah, vzájemné překrývání. Právě jsem vám ukázal budoucnost. A mohl jsem ji ukázat proto, že už to přichází. Dnes už existují myslitelé, kteří nejsou v určité krabici. Existují specialisté, kteří se nazývají futuristé a jejichž jediným záměrem je rozpoznat, co bude dít dál na základě toho, co se dnes neděje. Rozumíte tomu? Existují specialisté a futuristé, kteří korigují vlády a korporátní struktury tím, že rekalibrují to, o čem se ještě nepřemýšlelo, ani neuvažovalo. Protože už je to připravené v poli, abyste to mohli objevit a přemýšlet o tom.

 

Jste Kanaďané (channeling probíhal v Kanadě – pozn. překl.), jste v jedné z nejmajestátnějších částí světa. Jděte prostě na sever, jděte na sever a podívejte se na to. V této zemi existují místa, která nikdy žádný člověk neviděl. Tam jsou některé z nejvíce majestátních divokých oblastí na Zemi. Vy, Kanaďané, stále žijete v malé části původní Gaii, která vám patří. Na severu vás čekají objevy, které teprve musíte učinitV lesích pod ledem leží rostlinný svět, který změní svět. Totéž lze nalézt v tropech, tam to také nebylo dosud objeveno. Gaia vám dá neuvěřitelné věci, které nahradí nejlepší chemii Země. A vždy tam byly, protože jsou živé a znají vás, jsou v jednotě s vaší chemií, nejsou vyrobené, syntetizované, ale jsou vaší součástí. Doufám, že vám to dá lepší představu, až se příště podíváte na dřevěné obložení nebo koberce, že jsou skutečně součástí Gaii. Všechno je tu. Všechno, co vyrábíte, dokonce i syntetické výrobky, pochází z chemie, která byla původní.

 

Jednota se vším znamená ještě víc, než si myslíteAle nejdůležitější je být v jednotě s Boží láskou. To je duše, poslední prvek, který kuchař vložil do jídla. Je to ta, která zpívá píseň lásky, soucitu, odpuštění a laskavosti – ta, která se nyní začíná rozvíjet a vytvoří nového člověka na Zemi. Během tohoto procesu vznikne spojení se vším, co je – jednota se vším. Přicházejí nové, nádherné koncepty, které se vracejí k původním konceptům, které jste ztratili. Připravte se na to, očekávejte to a sledujte to. To jsou dobré zprávy.

 

Odejděte odsud jiní, než jste se přišli, protože si teď můžete uvědomit, že je to větší, než jste si kdy mysleli. Můžete se dokonce zhluboka nadechnout a říct: Děkuji Duchu, že jsi mi dovolil spatřit toto světlo. Už nikdy nebudu stejný.“

A tak je

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – The Meaning of Oneness – MP3 – 23:24 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět