3-2019 Kryon

Pravidla

 

 

(4. Kryonův channeling v Asheville)

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolíně, 24. března 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokud jste někým z těch, kteří budou toto poselství poslouchat (nebo číst) později, uvědomte si, že jde o čtvrtý channeling tohoto víkendu, který rozšiřuje tři předcházející poselství. Někdo by jej mohl popsat jako channeling na rozloučenou na konci víkendu. A tak každému z vás doporučuji, abyste si ty předcházející channelingy poslechli nebo přečetli, abyste mohli rozpoznat koherenci (soudržnost) všech čtyř poselství zároveň. Najděte si je, není to tak těžké. Před lety jsem řekl svému partnerovi, aby nahrával všechna poselství a zpřístupnil je pro celou planetu. Občas dochází k nedorozumění, protože se někteří snaží uchopit nějaké poselství, aniž by znali to předcházející. Proto vysvětlujeme, co děláme.

 

Energie, ve které se právě teď nacházíme, je koherentní. Prošli jste channelingy, cvičeními, otázkami a učením, a to téměř vytváří rodinu na základě zkušenosti, i když to trvalo jen dva dny. To také utváří poselství, drazí, které vám teď předám, protože Kryonova poselství, i když jsou předávána všem, jsou specificky zaměřená na konkrétní energii kolem těch, kteří sedí v této místnosti. Energie lidí, kteří sedí přede mnou, ovlivňují následující poselství. Jaké poselství tedy mohu předat posluchačům, kteří se ocitli na vrcholu koherence (soudržnosti) a jsou o trochu víc připraveni porozumět věcem, jimž většina lidí nerozumí?

 

Channeling nebude příliš instruktivní, ale spíš založený na zkušenosti. Nebude to channeling na rozloučenou, protože vám už dlouho opakujeme, že nikdy nejste sami. Přesto existují lidé, kteří ničemu z toho nerozumí, a když narazí na něco jako je channeling, mají možná i strach si jej jen vyslechnout (nebo přečíst). Nechápou, že channeling je volně plynoucí řeč lásky, která přichází přímo k člověku z druhé strany závoje od Tvořivého zdroje, jehož nazýváte Bohem, která je pak přeložena do slov. Tohle není chápáno, zejména ne zemí, která je ponořena do pravidel a má organizované formy spirituality, což je na Zemi nejrozšířenější.

 

Drazí, přebíráte nebo si volíte systém víry založený na vaší kultuře, vašich rodičích a pravidlech. Kolik z vás se rozhodlo (netýká se to těch v této místnosti) zvolit si duchovní systém založený na osobním vztahu se Stvořitelem? Odpověď zní: Moc jich není. Chtěl bych vám ještě sdělit, jaké jsou na to kritiky, a pak se s vámi podívat, co se děje v mysli tolika lidí, kteří říkají: „To nechápu, Kryone, o jakém systému víry mluvíš?“ A řekl bych jim: „Asi jste pořádně neposlouchali, že? Vůbec to není žádný systém.“ Pak jsou tací, kteří říkají: „Toho jsme si všimli a to je právě to, co kritizujeme. Neexistují v tom žádná pravidla. Jaká jsou vaše pravidla? Musí přece existovat nějaká pravidla. Od ostatních jsme slyšeli, že to je prostě vágní (neurčité, nejednoznačné, nepřesné).  Cokoliv je v pořádku. Neexistuje žádné nebe nebo peklo, jen nějaké pochybné pravdy. Je to plné věcí, o kterých jsme nikdy neslyšeli a které jsou velmi zvláštní. Jak se můžeme přihlásit k něčemu, co je tak vágní?“

 

Dám vám pravidla, drazí. Zde jsou:

Bůh vás miluje víc než cokoli jiného ve vesmíru. Protože ve vašem nitru je Tvořivý zdroj. Jste stvořeni k obrazu Boha, což znamená, že jste součástí Stvořitele. To je pravidlo. Jak se vám to zatím líbí? Co s tím uděláte, je to, co by každý udělal s láskou. A proto neexistují žádná pravidla, protože nechceme vyjmenovat, co byste měli dělat nebo co se stane, pokud to dělat nebudeteTo jsou věci, které patří ke scénáři paradigmatu lidského bytí, ne ke Stvořiteli. Mnoho lidí má však k tomu hodně námitek, protože se jim to zdá příliš vágní. Kdybyste byli uvězněni v krabici a pak vás konečně někdo vysvobodil, někteří by byli tak zklamaní, že by se raději chtěli vrátit zpět, protože je to příliš nejednoznačné, příliš uvolněné. Už nemáte kolem sebe stěny své krabice, už nemáte žádné směrnice a zásady. Místo toho vás někdo osvobodí a řekne: „Vnímej, co cítíš, a pochop, o čem všem Stvořitel je. Protože je ve vašem nitru, je to intuitivní – jděte do toho!“ A pak jiní řeknou: „To je prostě směšné. Potřebuju nějaký systém.

 

To se mění, drazí. Stále více lidí se probouzí k myšlence, že všechna pravidla jsou obsažena v jednom slově LÁSKAProtože když to začnete vstřebávat a stane se to vaší součástí, pak se to stane správnou cestou – automaticky se stane upřímnou, naplněnou integritou, soucitem a laskavostí na základě tohoto jediného pravidla LÁSKY. Všude na této planetě se objevovali mistři, aby vám předali tyto informace, a jeden nebo dva z nich se díky tomu stali slavnými. Nechtěli předávat víc, nechtěli předávat pravidla, která dnes existují, ale jen vám chtěli hledět do očí a říkat: „Tady je láska a jednota se všemi věcmi. Všechno je propojeno, hlína na zemi, skály, ptáci, atmosféra, stromy, ostatní lidé … to vše v jednotě vědomí, která vás vybízí, abyste milovali.“ To pak vytváří metaforu, kterou nazýváme Světlo. A mění vás, mění to, jak se chováte, jak jednáte a jak pokračujete dál. Existují však lidé, kteří říkají: „To nestačí, je to prostě příliš neurčité, příliš vágní.

 

Dali jsme už dřív příklad. Osoba, kterou milujete, se ti dívá do očí a říká ti nejúžasnější věc: „Jsem tak ráda, že jsem tě našla. Miluji tě. Miluji tě nad všechno, co si dokážeš představit. Jsem zamilovaná a zůstanu zamilovaná. Opravdu tě miluju.“ No, jak na to zareagujete, drazí? Ustoupíte o krok dozadu, zkřížíte ruce a řekněte: „Co tím myslíš? Je to příliš vágní.“ Ne, to neřeknete, ale pocítíte zaplavující vášeň ze sounáležitosti, pocítíte lásku a opětujete ji. Vybízí vás to k tomu, abyste řekli: „Vnímám to stejně.“ Tehdy se chytnete za ruku toho druhého a věci se začnou měnitZmění se  biologie, změní se chemie, změní se způsob života – díky lásce, i mezi lidskými bytostmi. Když se na vás podívá vaše dítě a řekne: „Miluji tě, mami, miluji tě, tati“ a vy vidíte jejich oči a uvědomíte si, co vlastně říkají a co se od vás naučili, pak si pomyslíte: „Ach, je tu naděje pro planetu díky těmto malým bytostem.“ Nebo se na ně snad podíváte a řeknete: Nejsem si tím jistý?“ Ne, nebudete to analyzovat. Nebudete kolem toho vytvářet žádná pravidla. Neřeknete: „Je to pro mě trochu příliš vágní.“ Přijímáte to a intuitivně z toho budete vycházet dál. Co pro vás znamená láska? Jakými strukturami a krabicemi ji musíte obložit, aby se pro vás stala přijatelnou? Pokud si to skutečně promyslíte, dojdete k závěru, že nic z toho nepotřebujete! Myšlenku, že Bůh existuje někde v jiném prostoru, vám sdělili jiní lidé. Že existuje pár vybraných osob, které z nějakého důvodu mohou mluvit s Bohem, a že nejprve musíte promluvit s nimi, abyste zjistili, co Bůh pro vás chce. Skutečně to zní logicky? „Miluju tě, drahý, ale musíš nejprve promluvit tamhle s tím člověkem, ne mě oslovit přímo. Miluju tě nesmírně, ale promluv si prosím tam s tou osobou. I když tě miluju, nejsem pro tebe dosažitelný. To je prostě komické! Proč byste tedy chtěli přenášet tuto dysfunkční komedii na Tvořivý zdroj, když máte obraz Boha ve svém nitru?

 

Nyní nastal čas, abyste si to propojili a pochopili, že to není lineární. Je to multidimenzionalita, kterou si nesete v sobě a která je Tvořivým zdrojem samotným, která se ve vás probouzí k lásce a světlu na této planetě a vyzývá vás, abyste nacházeli Světlo ve svém životě, pokud jste jej ještě nenašli. S pomocí a laskavostí všech věcí, které považujete za božské, včetně andělů a doprovodu, kterým dáváte jména – i když nemusíte, protože neexistují žádné hierarchie, které ale přesto vytváříte, abyste se lépe cítili. Můžete mít stoprocentní spojení, pokud budete chtít. 

 

Ale stále existují tací, kteří říkají: „Dobře, věřím ti, ale jak to mám udělat?“ A odpověď zní: „Prostě řekni: Já tě taky miluju, a sleduj, co se stane. „Drahý Duchu, ničemu z toho nerozumím, ale jsem opravdu připraven to zkusit.“ Tím jste se právě prostrčili ruku skrz závoj a řekli: „Uchop ji, prosím!“ Svou svobodnou volbou jste otevřeli dveře, které říkají: „Myslím, že je tu toho možná víc, než mi říkali. Věřím, že Bůh může být ještě větší, než mi říkali, že i možná já jsem větší, než mi říkali.“ To je okamžik, kdy se to do vás vlévá, a láska, kterou dostáváte (vnímáte) z druhé strany závoje, na vás hlasitě křičí: „Jsi velkolepý! Narodil ses jako velkolepý! Kráčejme dál se světlem na této planetě.“ A nemusíte o tom přemýšlet, nemusíte na to lepit žádný štítek a nevytvářet žádné seznamy, protože to k vám bude intuitivně přicházet, jak to budete den za dnem potřebovat. Je to pro vás příliš vágní? Pro některé to pořád je, ale to je svobodná volba člověka, drazí.

 

Toto poselství, které předávám třicet let, po mnoho let naráželo na hluché uši. Ale teď to samé poselství po tak dlouhé době najednou začíná dávat smyslA jediná věc, která se změnila, jste vy, drazí lidé. Světlo se na této planetě začíná projevovat takovými způsoby, jaké jste nikdy předtím neviděli, a tak to bude pokračovat i nadále. Zatímco bude ukazovat temné věci, které budete odmítat a zavrhovat a budete zděšeni, že jste je neodhalili už dřív. Avšak pak pochopíte, že jediným důvodem, proč to teď vidíte, je světlo, které nesete. Pozvání k vám zůstává vždy stejné: Připusťte věci, kterým nerozumíte. Připusťte věci, které jsou větší, než jste si mysleliNenechte se polapit myšlenkou, že se věci stále víc zhoršují a že jste nic. Drazí, to jsou lži temnoty, které se vás snaží odvést od Božího obrazu ve vašem nitru a přivést vás tam, kde nevíte, kdo jste, a kde s vámi lze manipulovat. To není to, kým jste. Jste velkolepí a naplnění světlem – to je to, kým jste.

 

Kryone, přál bych si, abych mohl vidět všechno to, co jsi uvedl. Těžko si však představím sám sebe jinak než tak, jak mi bylo řečeno.“ Drazí, chci vám říct: Vše, co musíte udělat, je nastartovat proces. Každý z vás je tak odlišný. „Drahý Duchu (a přitom zvedněte ruce), ukaž mi to. Jsem ochoten vidět světlo, které jsem dosud neviděl. Chci vylézt z díry, ve které jsem uvízl a nemohu se z ní dostat. Nevím, jak to udělat. Vezmi mě za ruku.“ A Duch odpoví: „Už je na čase, že mě o to žádáš.“ (Tohle udělejte) namísto toho, abyste dělali nějaké seznamy, řídili se pravidly, nebo tím, co říkali druzí, kteří ve skutečnosti lásce nerozuměli. Láska je tady vždy, pro každého.

 

Je to channeling na rozloučenou? Ne, protože je-li Tvořivý zdroj v každém člověku a vy jste skutečně byli stvořeni podle obrazu Lásky, znamená to, že jste rodina a máte toto spojení navždy, ať kráčíte kamkoli, ať děláte cokoli, ať jste kýmkoli. Bude to, jako kdybyste seděli na této židli, drazí, tady v této místnosti. Až pojedete domů, ať už sami, nebo ne, udělejte si prostě chvilku a vězte: tato láska tady je a vždy budeNemůžete nás odehnat, protože jsme vaší součástí. Takové je toto poselství a vždy bude, předávané tímto mužem sedícím na židli.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Rules – MP3 – 20:47

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět