3-2019 Kryon

Bůh v krabici

.

Tento živý Kryonův channeling přijal Lee Carroll v Calgary, Albertě, Kanadě, 10. března 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Lidé mají tolik otázek ke zdánlivě nepostižitelné myšlence Stvořitele, Boha, Ducha nebo Zdroje, který je mimo vaši představu a přesto jste s ním určitým způsobem přímo spojeni. Opravdu je pro vás těžké uvěřit, že existuje doprovod – můžete jej také nazvat skupinou – který je stále kolem každého z vás. Zná vaše jméno, ale jak jsme vám často říkali, toto jméno není to, co máte na mysli, ale jméno skupiny duší. Toto jméno je větší, než si dokážete představitToto jméno existuje samo o sobě ve světleNejedná se o identifikaci, ale o popis velkoleposti a vyjadřuje skupinu duší v této galaxii, která patří k Zemi. Kdybych to měl shrnout, řekl bych: Bůh vás zná. Ale tohle, drazí, si musí většina lidí uvědomit, zaměřit se na to a pochopit to. Důvod pro to je dobře známý a zřejmý.

 

Vrátím se ještě jednou k myšlence lidí, že všechno, co je kolem nich a má inteligenci, odráží lidskou inteligenci. Pokud máte domácího mazlíčka, nerozumí vašemu jazyku, ale chápe vaše emoce. Vy s ním však přesto mluvíte, jako by všemu rozuměl, promítáte lidské bytí do zvířete. Zvířata netuší, co děláte, ale mohou vnímat lásku, kterou k nim cítíte. Drazí, tohle je situace, jak lidé pohlížejí v hierarchii směrem dolů. Ale když lidé vzhlédnou vzhůru, pak nastane problém a já mu říkám „Bůh v krabici“. Je to lidská krabice, ve které existuje Bůh, protože člověk promítá vše, co patří k lidské přirozenosti, na Všemohoucího. Bůh je pak vykreslen jako superčlověk, který kromě lásky v sobě obsahuje hněv, frustraci a odsuzování.

 

Už jsem vám říkal, že každá civilizace na planetě udělala totéž, a stejně tak i ta vaše. Také jsem vám sdělil, že vaše civilizace je pátá a zároveň ta, která existuje v době precese rovnodennosti a která prochází posunem. Jiné civilizace před vámi prošly podobným vývojem. Ale o tom teď mluvit nebudeme, protože většina lidí nevěří, že by se před nimi mohlo udát něco jiného, tedy před těmi 6000 – 7000 lety, o kterých vás učí, že byly začátkem lidské existence, přestože ve skutečnosti to mohlo být před 50.000 – 60.000 lety. Byli byste šokováni, kdybych vám řekl, že některé z vašich menších, ale důležitých vynálezů, jako je elektřina, existovaly nejen na začátku vaší civilizace, ale také v těch předchozích civilizacích? Důvodem je to, že je lze snadno objevit, protože příroda je produkuje a každý s výzkumnou myslí, kdo je hledá a zajímá se o ně, je jednoho dne objeví. Takže nejste první. A to vede k dalším věcem, které brzy zmíním. Ale co tím chci říct: stále máte jen jeden model pro všechno a tím modelem jste vy sami.

 

Lidská komunikace je zajímavá. Pojďme si promluvit jen o vaší civilizaci a o tom, kdy se co stalo. Je to zajímavé – myslíte si, že jste velmi pokročilí v technice a máte pravdu. Ale co když vám řeknu, že telegrafie, rádio nebo telefon existovaly už mnohem dříve? Měli jste komunikační systém s rychlostí světla. Můžete se smát, ale stačilo jen vylézt na horu a vyslat kouřové signály k vedlejší hoře. Jedna hora mluvila k další a ta znovu k další a tak dále. Jazyk mohl být trochu neohrabaný, sestával jen z několika slov, ale byla to komunikace, která byla zapotřebí. Snem celého lidstva vždy byla okamžitá komunikace. Když jste dřív chtěli poslat zprávu příteli na vzdáleném místě, museli jste napsat dopis a nechat ho dovést nějakým zvířetem do dalšího města. Tak vznikl poštovní systém. Dnes se smějete, jak pomalé bylo dostat odpověď na dopis o tři týdny později. Přesto to bylo to nejlepší, co jste tehdy měli.

 

Kolem 17. století nebo tak podobně se ve vaší civilizaci objevil elektrický systém, který jste nazvali telegrafem a jehož prostřednictvím jste mohli pomocí kódů přenášet zprávy na velké vzdálenosti. O sto let později to vedlo k rozhlasovému přenosu. A pak začaly vynálezy, kdy jste konečně mohli mluvit s ostatními lidmi napříč kontinenty a slyšet je v reálném čase. Někteří si mysleli, že už nic lepšího nemůže následovat, ale postupem času jste mohli také posílat obrázky.

 

A dnes, drazí, s pouhým malým přístrojem, který nosíte v kapse, můžete mluvit s lidmi na druhé straně planety, pokud mají to správné vybavení, a všichni vás mohou slyšet zároveň. Tajemstvím je samozřejmě to správné vybavení, správné připojení – to, čemu v dnešním světě říkáte síť, která vás spojuje s každým člověkem. Takže pokud má každý správné vybavení, může jeden člověk mluvit k dalším lidem a všichni mu mohou odpovídat. Až tak daleko jste zatím došli. A přesto jste dosud nepřevedli toto technické vylepšení na komunikaci s Bohem. Uvědomujete si to? Stále posíláte dopisy! Možná teď říkáte: „Počkej chvíli, to není pravda. Můžu se modlit a vím, že mě Bůh slyší.“ Ano, drazí, ale vždy máte pocit, že je to jen jednosměrnéProtože jste nikdy necítili, že vás Bůh slyší dostatečně jasně, aby vám okamžitě odpověděl. Mysleli jste si, že taková odpověď by měla nějakým způsobem směřovat k vám dolů nebo se nějakým způsobem realizovat, nebo jste se obávali, že by se to (spojení) mohlo cestou k vám nějakým způsobem narušit a změnit. Řekové to udělali tak, že zatímco svým Bohům zasílali prostřednictvím  modlitby určitá poselství, udělali si je ještě víc dysfunkční tím, že si je ještě víc připodobnili lidem. Jinými slovy řečeno, dodnes je to tak, že přenášíte na Boha to, co jste jako lidstvo a co děláte.

 

Bůh v krabici

Myšlenka Boha v krabici vypadá takto: Zatím neexistuje žádná technologie, která by byla tak vyspělá pro komunikaci s Duchem nebo Bohem v reálném čase, kdy by bylo možné posílání zpráv sem a tam rychlostí světla. To si prostě neumíte představit. A proto většina lidí musí mít někoho, kdo pro ně překládá nebo zprostředkuje komunikaci. Taková osoba má schopnost, dar nebo je k tomu vyškolena, aby převzala vaše poselství, doručila je Bohu a poté dostala odpověď zpět. Dnes ráno jsem vám řekl, že je to ještě horší, protože tato metoda je často spojena s určitými podmínkami, které je třeba splnit, třeba s vložením peněz, abyste mohli získat spojení a odpověď od Tvořivého zdroje. Drazí, je to vcelku pochopitelné, protože je to jediný model, který máte, a tím modelem jste vy sami. Takže pokud je někde všemohoucí Bůh, někde v krabici, pak musíte udělat všechny ty věci, abyste se vůbec mohli na to místo dostat, ať už se nachází kdekoli, a mohli s ním komunikovat.

 

Dnes ráno jsme vám také řekli, že ve skutečnosti již máte to zařízení uvnitř sebe a že komunikace probíhá okamžitě. Tuto schopnost jste měli se zvířaty na začátku, ale nerozuměli jste jí, protože jste ji prostě přenesli na způsob, jak komunikujete vy, lidé. Je zajímavé, že i když jste dostali na svou současnou úroveň technické komunikace, neaktualizovali jste to a nepřemýšleli o tom, že možná i Stvořitel má vynálezy. A tak i dnes je pro většinu lidí stále těžké hovořit přímo se Stvořitelem. Moje poselství je následující: pokračujeme jen stručně v myšlence, že máte a vždy jste měli správné vybavení, potřebné připojení, síť nebo ať už to chcete nazvat jakkoli, abyste měli 100% spojení s Tvořivým zdrojem rychlostí světla. Protože Tvořivý zdroj vás zná.

 

V lidské mytologii a spiritualitě je také zajímavé, že nemáte problém věřit, že Bůh může slyšet všechny lidi skrze modlitbu současně. Mimochodem, tohle jste přenesli na jednu z vašich mytologických postav, která to také dokáže, a tou je sv. Mikuláš. (Kryon se směje.) Bez ohledu na to, kde jste jako dítě, sv. Mikuláš slyší všechny žádosti najednou. Samozřejmě spojujete se sv. Mikulášem další požadavky, jak jste to již udělali u Stvořitele, že byste měli být hodní a milí, jinak dárek nedostanete. Vidíte, kam tím směřujete? I když věříte, že můžete komunikovat, stále je přítomná myšlenka: „Co si o tom Bůh myslí? Je možné, že Duch může být zklamán?“ Odpověď zní ne, protože to je lidská emoce. Může být Duch rozhněvaný? Ne, to je také lidská emoce. „Počkej chvilku, Kryone, řekl jsi, že Duch může mít soucit – není to lidská emoce?“ Ne, drazí, tohle je emoce Stvořitele, které jste získali tím, že jste lidskou bytostí. Láska, soucit, laskavost, krása, koherence (soudržnost) spojování věcí – to vše pochází z Tvořivého zdroje. Humor pochází z Tvořivého zdroje. Kreativita hudby, myšlenka harmonií, které způsobují emocionální účinky a vytvářejí u vás koherenci (soudržnost) – to vše vychází přímo z Tvořivého zdroje. A všechny ostatní emoce, které jste si vymysleli nebo které máte a přenášíte na Stvořitele, pocházejí od vás lidí a ne od Stvořitele.

 

Kam tím směřuji? Jakmile dosáhnete bodu, kdy si uvědomíte, že nemusíte šplhat po schodech ani nepotřebujete jinou (zprostředkovatelskou) osobu, můžete jednoduše sedět jako velkolepí ve svém křesle a říct: „Drahý Duchu, vím, že jsi se mnou. Drahý Duchu, vím, že tam jsi. Drahý Duchu, ve svém životě očekávám laskavé věci,“ a věci se začnou měnit. Jakmile se jednou dostanete do tohoto stadia, drazí, prostě jen otočíte přepínačem. Od této chvíle získáte skutečnou komunikaci a viditelné výsledky.

 

Dovolte mi, abych vám sdělil jednu nebo dvě věci. Bůh není v krabici! Řekněme, že jste léčitel a po mnoho let jste měli dar a nástroje pro léčení. A řekněme, že jste byli mnoho let frustrováni, protože to buď nefungovalo dobře, nebo to fungovalo příliš dobře, nebo jste nad tím neměli žádnou kontrolu. Je to proto, že tyto dary jsou velkolepou pokročilou energií, kterou většina lidí nemá. Dokonce to frustrovalo staré šamany, protože někdy došlo k uzdravení a někdy ne. A pak se dostali do potíží, protože lidé kolem nich očekávali určité věci z lineární perspektivy, a to není povaha těchto darů. Řekněme tedy, že jste takový léčitel. Co si myslíte o tom, jak na to Duch reaguje? Co se tam opravdu děje? Řeknu vám to. Máte kolem sebe doprovod. A každá jednotlivá bytost z tohoto doprovodu vás hluboce miluje, zná vaše jméno, zná duši, kterou jste, a sleduje, jak se v tom plácáte, tápete a klopýtáte, protože si myslíte, že je Bůh v krabiciI když si myslíte, že dokážete komunikovat, nemyslíte si, že by se Bůh v dostatečné míře staral o to, aby s vámi na problému pracoval. A v tomto smyslu můžete strávit celý život nebo desetiletí s doprovodem kolem sebe, který vás úpěnlivě žádá: „Proč se prostě nezeptáš a nevyřešíš ten problém?“ Protože ve skutečnosti jste navázali komunikaci, linka je volná, otočili jste přepínačem.

 

Ale vše, co si myslíte, je: „Stačí to na to, abych o tom mluvil? Mluvím o tom dostatečně dobře? Je to dost dobré, abych o tom mluvil?“ Nechápete, že to je dostatečně dobré na to, aby to vyřešilo i multidimenzionální věci. Je to dost dobré, aby to změnilo váš život. Ale vy jste došli pouze na „základnu“ a jen jste otočili přepínačem. Ale teď můžete mluvit! Co když vám řeknu toto: Ta krabice, ve které si myslíte, že v ní Bůh je, je uvnitř vás. Právě teď bych tomu léčiteli řekl: Máš schopnost na tom pracovat a navrhnout (zkoncipovat) svůj dar tak, aby to vše vytvořilo soudržnost, konzistenci, laskavost a krásu. Můžeš ovládat  věci, o kterých si myslíš, že jsou nekontrolovatelné, protože se jedná o multidimenzionální dary, které ostatní lidé nemají. Mysleli jste si, že tam prostě jsou, aniž byste pochopili, že vy jste těmi designéry (návrháři). Spadly vám do klína, takže je můžete navrhovat. Představte si někde kuchaře, jak mu padají všechny ingredience z nebe. A on tam stojí uprostřed všech těch ingrediencí a je frustrovaný, protože mu ty ingredience nedávají smysl – dokud mu někdo náhle nepředá informaci a neřekne: „Proč z toho něco neuvaříš?“ (Kryon se směje.) A kuchař se zeptá: „Můžu to opravdu udělat?“ Ingredience se pak dostanou do jídla, dávají pak smysl a jsou potravou…

 

Ale vy jste nikdy nepřemýšleli o tom, že byste z nich mohli něco uvařit. Nikdy jste nepomysleli, že máte dostatečnou kontrolu nad tím, abyste si navrhli kusy a části darů, které jste dostali. Každý léčitel na planetě by to měl vědět. Není to tak dávno, co jsme vám v jednom poselství řekli, že pokud jste léčitel nebo máte jakýkoli dar nad rámec 3D nebo dokonce 4D, bude se zvyšovat a zlepšovat. V tomto vztahu světla a temnoty se najednou ocitnete se zvýšeným potenciálem a uvidíte věci, které byste nikdy neočekávali – zdvojnásobené, ztrojnásobené a ještě víc, které se vám nikdy nepřihodily. Bylo by hezké je ovládat, ale místo toho jste je nechali odletět nebo se najednou jen tak objevit, ukázat. Protože tohle se děje, dokud neporozumíte té kráse, že vy jste designérem svého úžasného daru.

 

„Dobře, Kryone, jsem léčitel a tohle mě zajímá. Mohl bys mi k tomu poskytnout něco praktického? Jak to mám navrhnout, jak mám uvařit jídlo?“ Drazí, máte otevřenou komunikaci s doprovodem, který zná vaše jméno a který sedí u vás, zatímco spíte, a hledí na vás. Chtěl bych, abyste komunikovali následovně: „Drahý doprovode, drahý duchu, děkuji za tyto úžasné dary. Je na čase, abych je navrhoval a ztvárnil. Dej mi intuici a energii, ve kterou věřím a která mi pomůže vědět, co musím udělat, abych zastavil věci, které potřebují zastavit, nebo uvolnil věci, které potřebují uvolnit, a všechno to správně načasovat.“ Chci, abyste to opakovali tolikrát, kolikrát potřebujete, abyste tomu uvěřili. Opravdu však stačí, abyste to řekli jednou, a budete vyslyšeni. A pak začíná následující procesZačnete získávat intuici a začnete ji očekávat. Pak intuice začne pracovat a vy budete chtít ještě něco víc, začnete očekávat víc.

 

Je to proces jako trénink svalů, které neustále cvičíte. A velmi brzy si uvědomíte, že s pomocí vašeho doprovodu a Boha, který není v krabici, ale je vždy s vámi a čeká na vás, až požádáte, aby to fungovalo, to bude fungovat! Léčitelé na této planetě, pokud toto posloucháte (a čtete), chci vám něco říct: „Musíte začít navrhovat (vytvářet) svůj dar pro novou energii“. A když říkám navrhovat, vytvářet, mluvím o vás s vaším velmi specifickým darem, který obsahuje vzorec laskavosti a ovládání, který je posvátný a patří vám. Takže můžete kráčet na nějaké místo a budete přesně vědět, jak tento dar bude fungovat. Tohle je nezbytné. Je to zapotřebí, protože to nebude fungovat, dokud si budete myslet, že stačí jen otočit přepínačem a že to Boha nezajímá. Duch vás tak dobře zná, ať jste kdekoli, ať už sedíte v této skupině nebo posloucháte tato slova odkudkoli. Mám zprávu. Pro každého z vás existuje vzorec, který vám pomůže zbavit se strachu nebo dosáhnout pokroku ve věcech, o kterých jste si mysleli, že se nemohou pohnout, nebo získat kontrolu nad svou biologií. Všechny tyto věci mají na sobě vaše jméno. Pro Ducha toho není nikdy příliš dost, co by nemohl udělat pro miliony lidí současně. Taková je velkolepá energie Božího vědomí. Neomezujte se tím, o čem si myslíte, že je možné, jen proto, že si myslíte, že nejste do té míry v dostatečném kontaktu – jste! To je pozvání pro vás. Pokud si myslíte, že Bůh je příliš daleko, aby vás slyšel, bude to pro vás problém. Ale pokud si myslíte, že stačí zašeptat a že budete vyslyšeni a milování věčným Tvořivým zdrojem, pak jste na správné cestě.

 

„Drahý Duchu, pomoz mi utvářet můj život tak, aby to fungovalo, protože mě znáš lépe než já sám sebe. Mé vyšší já, moje duše na druhé straně závoje, můj doprovod, ať už je to cokoli – uvědomuji si, že tohle všechno je tady, aby mi to teď pomáhalo na této planetě a během tohoto posunu, abych mohl žít déle a pokojněji a dokázal se vyrovnávat se všemi drobnými obtížemi a problémy, které ke mně přicházejí téměř každý den. Nechť dokážu navrhovat realitu, která bude krásná pro mě – ne pro někoho jiného, ale pro mě!“

 

To je individualita Boží krásy a lásky. Začínáte tomu rozumětJe to větší, než si myslíte, v tomto světle je to mnohem jednodušší, než si myslíte, ale není to to, co vám říkali. Pro některé z vás je to obtížnější, pro jiné je to jednodušší. Ale drazí, možné je to pro každého z vás! Tohle je to poselství a bude jím i nadále od tohoto muže na židli.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – God in the Box – MP3 –   min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět