3-2019 Kryon

Vždy na blízku, 1. channeling Kryona v Ashville

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Asheville, Severní Karolína,  23. března 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon magnetické služby.

Pokračujeme v poselství od Adironndy (předtím channelované prostřednictvím Marilyn Harper – pozn. překl). Opravdu je vaše světlo vidět. Skutečně je tu obrovská láska ke každému člověku. Kolik channelerů vám to musí v současné době po posunu stále opakovat, abyste začali chápat, že teď je třeba předávat výuku o novém paradigmatu týkajícím se vašeho vztahu ke Stvořiteli všech věcí, k Bohu nebo Duchu, ať jej nazýváte jakkoli. Je to zcela nové paradigma, kterému někteří začínají zvolna rozumět. A toto porozumění vám přináší mír.

.

Kdybych vás tak právě teď mohl vzít zpátky, doslova vzít zpátky, a vy byste mohli vidět andělské bytosti, které přišly na tuto planetu a přinesly tehdejším „lidem“ semínka osvícení… Nepovažujete za zajímavé, že se vaše DNA liší od jakéhokoli jiného živočicha na této planetě Zemi? Dokonce i ti, kteří jsou přímo pod vámi, nemají 23 párů chromozomů, jako máte vy. Chápete, že muselo dojít k nějaké změně DNA a to také došlo.Vědci to vidí velmi jasně, chápou fúzi (spojení) telomerů, ale nevědí, proč k tomu došlo. Ale i to odpovídá načasování, které jsme vám předali a které vám ukazuje, jak se tohle všechno stalo.

.

Drazí, to všechno se stalo v lásce a není to výsledek nějakého rozsudku. Toto je krásný zážitek, kdy Stvořitel řekl: „Chci mít lidskou rodinu na této planetě – v současnosti jedinou určenou pro test s 23 páry chromozomů – aby mohla začít cestu, kterou si budou určovat svým vlastním úsudkem a vlastní svobodnou volbou, kde si lidé budou moct dělat to, co chtějí.“ Když jste se narodili, andělé se radovali a dělají to ještě dnes. Další lidský život, další vědomí tady narozené k obrazu Lásky, k obrazu Stvořitele.

.

Chci vám to ukázat ve světle, abyste tomu porozuměli. Protože někteří říkají: „Nemohu proniknout (skrz závoj) k Bohu.“ Ten závoj, o kterém mluvíte, je skutečný. Ale možná to, co vám o něm řekli, je mylná informace. Závoj tu je, takže vy sami skrz něj nemůžete nic vidětAle to neznamená, že jej nemůžete transformovat. Je to závoj bránící vidění, ale všechno ostatní jím může projít. Vy, matky a otcové, můžete si vzpomenout, kdy jste poprvé viděli svého novorozence? Nazvali byste to uzlíčkem štěstí, protože je v tom tolik štěstí. Dítě tomu ještě nerozumí, protože se ještě nedokáže usmát nebo smát, ale časem to dokáže velmi rychle. Ale ten okamžik narození je tak krásný – první nádech, poprvé slyšíte jeho hlásek. Co uděláte jako první? Pokud však věříte v metaforu, že Bůh je jako člověk, pak odpovíte: „První věc, kterou člověk udělá, že dítě prokleje.“ (Kryon se směje) Protože to je to, co Bůh s vámi udělal. Ale ovšemže to neuděláte. Pláčete radostí, soucitem a štěstím. A pak si vezmete dítě domů. Dáte mu jméno a dítě se stává osobností. Procházíte s ním dětstvím, vychováváte jej a vždy jej milujete. Vždy jej milujete, bez ohledu na to, co dítě udělá! Nesmírně jej milujete. Milujete jej, ať jej potrestáte, nebo ne – nemůžete si pomoct. A stejně ani Bůh si nemůže pomoct, Bůh vás miluje, bez ohledu na to, co děláte!

.

Existuje rčení, které jste slyšeli během svého života, a většinou přichází od těch, kteří pochybují o Bohu: „Jen se podívejte na tu hrůzu na Zemi! Podívejte, co se tady zase stalo nebo co ti lidé udělali! Neexistuje žádný Bůh, jinak by to nedovolil. Bůh by něco takového nikdy nepřipustil. Proto v Boha nevěřím.“ Drazí, dovolte, abych vám řekl: Nazývá se to absolutní, maximální svobodná volba lidí, kteří ji mohou uplatnit jak na té nejnižší úrovni, pokud chtějí, tak na té nejvyšší úrovni. To, co vidíte v posledních letech, je lidstvo, které to přivedlo na nejhorší možnou úroveň skrze hrůzu a temnotu. Zapříčinilo to lidstvo. Teď vám ale něco řeknu: Světlo je silnější než tma. Stojíte na rozhraní, kdy můžete pozorovat, že se začíná vytvářet víc světla než kdykoli předtím, díky lidem, kteří se začínají rozvíjet a mají zdravý lidský rozum, kterým nevyvolají válku, ale budou se vzájemně milovat s plným respektem, tak, jak to nikdy předtím neexistovalo. Uvidíte to ve zprávách. Také uvidíte zvýšenou vnímavost u těch, kteří jsou vnímaví na rozdíl od těch, kteří nejsou. Zasahuje vás, když vidíte nízkou energii namísto soucitné, láskyplné, vyvážené, přátelské energie. Takový je nový člověk dneška. Tolik světla může vygenerovat jeden člověk nebo skupina! Zatím to ještě nevidíte, ale přichází to. Můžete vytvořit tolik světla jako tmy, a Bůh vás za to neodsoudí ani vám nepomůže – je to vaše svobodná volba! Ale je tu ještě něco jiného. Zmínil jsem se v channelingu „Bůh naslouchá“, že existuje závoj a že máte svobodnou volbu, ale že vaše svobodná volba také zahrnuje možnost požádat o pomoc.

.

Vraťme se k vašemu dítěti. Namalujme metaforický příběh jako alegorii pro vás. Vaše dítě roste, stane se teenagerem a dospěje k závěru, že jste hloupí (Kryon se směje). O letech dospívání by se dalo říci, že „koláč ještě není dopečený“. A přesto mají mladí lidé pocit, že jsou dospělí. To je běžné u lidí a dokonce i ve zvířecím světě, jen to pozorujte. Předpokládejme, že v tomto okamžiku existuje ve vašem světě závoj, a váš teenager má svobodnou volbu opustit domov, projít skrz tento závoj a začít svůj vlastní život svým vlastním způsobem – bez vaší podpory, zásahů a posuzování. A tak teenager říká: „Jde o to, mami a tati, že jste ze staré doby, ale my teď máme jiné věci na práci. A tak půjdu s dalšími mladými lidmi na druhou stranu závoje do naší vlastní země.“ A zmizí skrz závoj. Ale předtím mu ještě řeknete: „To je tvoje svobodná volba a můžeš to udělat. Ale pamatuj si a vzpomeň si, že kdykoliv mě budeš potřebovat – jsem tady. Jediné, co musíš udělat, je zavolat a já tě uslyším, vždycky tě uslyším. Pokud zavoláš mé jméno, uslyším tě, protože nikdo nemá takový hlas jako ty, zlatíčko, pokud mě zavoláš jménem.“ A teenager odpoví: „Díky, ale ne, díky, nebudu tě potřebovat.“

.

Předpokládejme, že trávíte dny u závoje a čekáte na zavolání. Rozpoznáte mužský nebo ženský hlas svého milovaného dítěte. Strávíte tolik času a posloucháte, posloucháte, jak se mu/jí daří. Závoj je neprůhledný a tak ho/ji nemůžete vidět, stejně jako on/ona vás nemůže vidět. Takže nic nevíte: „Ale slíbila jsem, že když zavolají, uslyším jejich hlas a mohu jim hned nabídnout svou pomoc. Můžeme spolu mluvit oběma směry, takže mi mohou sdělit, co se děje, a pak jim mohu poskytnout radu, třeba i pomoc nebo jiné věci, které mohou proniknout skrz závoj.“ Jednoho dne uslyšíte hlásek, který říká: „Mami, mělas pravdu ohledně pár věcí. Potřebujï tě, právě teď tě potřebuji, protože jsem v nesnázích.“ Otázka pro vás: Co uděláte? Každý dospělý se zdravým lidským rozumem řekne: „Chtěl bych plakat radostí a dát jim to, co potřebují. Byl bych tady pro ně, mluvil bych s nimi, poskytl jim věci skrz závoj.“ Každý z vás by to řekl. To je to, na co jste čekali. A přesto vám vaši duchovní vůdci řekli, že kdybyste byli Bohem a slyšeli jste volání o pomoc, řekli byste: „Dítě, jsi ponecháno samo sobě. Já ti teď nepomohu, protože jsi přece odešlo.“ Takový obraz o krásném, laskavém Stvořiteli pro vás namalovali.

.

A znovu a znovu opakuji: Co člověk vnímá na lásce k dítěti, je jen zlomek lásky, kterou Bůh pro vás má. Kdy jste naposledy poklekli, kdy jste zvedli ruce, nebo jen nahlas řekli: „Drahý Duchu, potřebuji tě. Nevím, co potřebuji, ale mám potíže.“ A může to být emocionální problém nebo něco, co vám sdělil lékař, nebo cokoliv jiného, prostě máte problém. A teď potřebujete to, o čem říkáme, že máte k dispozici. Protože Bůh vám vždy naslouchá! Svobodná volba znamená, že o to můžete požádat!Když se odhodláte, přijde pocit, že jste byli vyslyšeni. Jako první pocítíte mrazení a budete vědět, že jste byli vyslechnuti a vyslyšeni. A pak začíná multidimenzionální proces, kterému nemusíte zrovna rozumět a mít jej rádi, avšak něco se začíná měnit. Někdy musíte počkat na synchronicitu nebo někdy musíte projít věcmi, o kterých jste si nemysleli, že jimi budete muset projít. Když tím vším projdete, víte, že jste se dotkli Boží ruky a dnes jste jiní, než jste byli včera. Víte, že vaše duše odpověděla a že to je možné. A nemůžete se dočkat, až se znovu posadíte, budete milovat Boha a řeknete: „Jsem propojen. Mohu se dostat skrz závoj. Dokážu si tvořit svou vlastní realitu. Dokážu tvořit synchronicitu. Mohu dostat lásku, kdykoliv chci. Mohu se dotknout ruky v srdci těch, které jsem miloval a ztratil, protože vím, jak to udělat!“ Každý člověk ví, jak to udělat, protože zná vzájemné působení se svými blízkými, kdy někdo z jeho milovaných řekl: „Potřebuji tvou pomoc.“

.

Toto je to poselství. Stvořitel není tím, o kom vám vyprávěli, drazí. Stvořitel vždy naslouchá a je vždy připraven. Jste součástí stvoření. I když Bůh není vaším rodičem, je s vámi určitým způsobem, který vám ani nemohu vysvětlit. Uvnitř vaší DNA je Boží láska, částečka a kousek tváře Stvořitele. Jste součástí stvoření. Nepobíháte kolem jako nějací malí bohové, jak vám někteří říkali, ale jste součástí jednoho Boha – každý z vásA to vám dává právo se posadit, natáhnout ruce skrz závoj a říct: „Potřebuji pomoc. Drazí, tímto způsobem dochází ke spontánnímu uzdravení u lidí, kteří by nikdy nepřišli na takové místo, jako je tady, ale mají tak velké problémy, že jejich těla křičí o pomoc, že natahují ruce a žádají o pomoc. A ono to funguje. Tolik věcí je možných a proveditelných!

.

Co si myslíte? Věříte tomu nebo ne? Co vám dnes vaše krabice víry dovolí? To je největší výzva: vystoupit z předpojatosti všeho, co vám kdy bylo řečeno, a zaujmout postoj zdravého lidského rozumu, lásky, soucitu a péče o sebe. Je toho ještě víc.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Alway There – MP3 – 12:15 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět