3-2020 Kryon

Kryon na Islandu – den druhý – písmeno I

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem na Islandu – 14. března 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je druhé poselství z překrásného Islandu. Skupina se nachází na místě, kde nebudeme dlouho. Můžete si pomyslet, že je to proto, že z toho Kryon udělá krátký channeling. To není tak úplně pravda. Teplota je mínus tři stupně Celsia, slunce zapadá a můj partner to nevydrží moc dlouho. (Publikum se směje. Vědí, že Lee nesnáší zimu a chlad. – pozn. překl) Budeme předávat channeling s několika vhledy úplně pokaždé, když se posadíme a vzdáme úctu procesu, který se odehrává.

.

Drazí, nacházíme se na čistém místě, a přestože vám tu teď může být zima, chci, abyste se na chvíli zamysleli nad tím, kde a s kým jste. A tak jako mnohokrát předtím vám předám tyto channelingy. (V pozadí se cosi odehrává, co publikum pobavilo.) To bylo zajímavé. (Publikum se směje.) Můj partner má oči zavřené, ale já vím, co se právě odehrálo. Mínus tři stupně Celsia a kolem právě prošli plavci. Bosí. To museli být Islanďané.

.

Příležitostně vám předáme různá témata, která budou tvořit krátké vhledy. A bude to tak během následujících sedmi channelingů – toto je první z nich. Přičemž vždy použijeme jedno z písmen ve slově ICELAND (ISLAND). Sedm písmen. Někteří z vás vědí, že se dá uhodnout, co jednotlivá písmena zastupují.

.

Dnes začneme s písmenem I. Tohle je tak obtížné! Je velmi prchavé. Nemá pevnou substanci. Drazí, chci, abyste pouze pro těchto několik okamžiků se mnou něco prozkoumali. Je něco hlubokého na tom, když zkoumáte INTUICI. Mám pro vás otázku. A vy se nad ní můžete zamyslet, nebo taky ne. Můžete nad tím vážně přemýšlet, nebo ne. Jaká je vaše intuice ohledně toho, co se může odehrávat ve vás. Tady je má otázka: Je možné, že existuje něco většího, než jste vy – ve vás a kolem vás? A pokud ano, jako by to mohla být pravda? Věda se na vás dívá velmi lineárním logickým způsobem. Máte synapse, máte spojení mezi srdcem a mozkem, máte všechny ty věci, jako mají zvířata a přesto je na vás něco víc. Co když toto něco víc je v úplně každé lidské bytosti? Já vám něco povím. Až do posunu, který se odehrává, se touto otázkou zabývali většinou ti starší. Tohle nejsou otázky, kterými by se zabývali mileniálové – tedy až dosud. Součástí posunu je, že si mladší lidé začnou klást stejné otázky. Je možné, že v lidské bytosti je něco většího, co byste mohli intuitivně vnímat? A jak je to možné? Teď se dostáváme k nelineární myšlence. Nelineární, protože to není něco, co byste mohli zapsat do seznamu. Je mnoho věcí, které můžete vložit do rovnice. Většina z těch, kteří právě slyší můj hlas, ví, že když se bojíte, můžete povolat něco, co je větší než vy a nemusí to být nezbytně Bůh, ani to nemusí být nic, co by bylo nad vámi – je to ve vás!

.

Někdy, když se chystáte spát, možná zvednete ruce, zatímco už ležíte v posteli a tímto gestem říkáte: „Děkuji. Děkuji za to, co je větší než já.“ A intuitivně někteří z vás vnímají příjemné mrazení. A pokud jste cítili úzkost, pak náhle vnímáte objetí. Pokud jste se báli, cítíte paže Gaii či Ducha, nebo něco jiného, co vás obejme a řekne: „Vše je v pořádku.“

.

Intuice je skutečná. A začíná s vámi hovořit o něčem větším, co máte v sobě. Někdo tomu říká duše, ať už to znamená cokoli.

.

Ale pak jsou tu další otázky. Jakmile tohle totiž začnete cítit, ptáte se: „Proč to tu je? K čemu je to dobré? Je to skutečné? Budu to mít po zbytek života?…“ Všechny tyto lineární otázky souvisí s něčím, co identifikovalo dokonce i Písmo – s nepředstavitelným klidem a mírem. Takovým, který překračuje veškeré chápání. Co to je? Ruce zvednete intuitivně, pracovníci světla, ale pak je tu další otázka, co s tím uděláte. Je to jen pro vás? Je to tu jen proto, abyste se cítili lépe, ať už je to cokoli? Je to větší než vy – je to duše, je to vaše spojení. Co s tím máte udělat? Povím vám to hned teď.

.

Pracovníci světla, kteří toto posloucháte, pokud intuitivně věříte, že je to skutečné a že je to něco mnohem většího než vy, co máte v sobě – vám povím, že vám to umožňuje, abyste to promítali po celém tomto světě! Spatřete ve světě laskavost. Vezměte toto světlo a promítejte ho kamkoli, kde se domníváte, že by mělo být. Aby utišilo frustraci, aby tam lidé dokázali jít spát a říct si: „Všechno je v pořádku.“ Proto to tady je. Ach, není to jen něco, co vás obklopuje – je to nástroj. Čím déle budete žít na této planetě, drazí, tím více ho budete používat. Spatřete to, věřte tomu a pochopte, jak velké a krásné to je.

.

Toto jsou slova, které jsem vám předal ve spojitosti s písmenem I. Intuice ohledně něčeho, co máte v sobě a co je přitom větší než vy. Má to úplně každý z vás a kolektivně je to obrovské a překrásné.

.

Přemýšlejte o těchto věcech, než dnes večer půjdete spát. Možná, že někteří z vás zvednou v posteli ruce a řeknou: „Děkuji. Teď budu skvěle spát.“

.

Drazí, končím tento channeling, protože můj partner říká: Dost. (Publikum se směje a Kryon je taky pobavený.)

A tak to je.

Kryon

 

Kryon na Islandu – den třetí – písmeno C

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem na Islandu – 15. března 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme na Islandu a toto je třetí poselství. Nevím, kolik z vás to cítilo, ale tato země vás zdraví. Tato ZEMĚ VÁS ZDRAVÍ. Cítili jste to na ledovci, sedíte na tomto útesu a hledíte na černou pláž, písek, lagunu a trojici skalisek, o kterých někteří říkají, že jsou to mytologičtí trollové. Toto je překrásná země, kde Duch má hlas a kde k vám bude promlouvat mnoho věcí mnoha způsoby, pokud to dovolíte. Ano, je chladno, ale ve skutečnosti na tom nezáleží, protože do vás proudí energie tohoto místa.

.

Toto je teprve třetí den a za chvíli budete za každou zatáčkou očekávat majestátnost, která tam skutečně je, zatímco k vám bude promlouvat a říkat vám: Vítejte.

.

Budeme hovořit o písmeni C ve slově Iceland (Island), protože už jsme hovořili o písmeni I. A písmeno C, jak mnozí z vás už vědí, je CONSCIOUSNESS – VĚDOMÍ. Já o něm hovořil už tolikrát! A udělám to znovu. Shrnutí, synopse, jedné z nejdůležitějších věcí, které se odehrály v uplynulých patnácti letech.

.

Vědomí není příliš dobře definováno. Není žádná definice, která by přesně popsala, co to skutečně znamená. Jak byste to definovali? Někdo říká, že je to totéž co uvědomění. To je však písmeno A, které bude následovat později, drazí. C – Consciousness – vědomí, je mnohem větší než akt uvědomování si. Mnohem větší! Například pokud byste měli vědomí planety, jak by vypadalo? Někdo řekne: „Kryone, „věc“ nemůže mít vědomí. Muselo by to být něco živého.“ Tato zem (pozn. překl.: Island) JE ŽIVÁ. Ve vědomí je energie, kterou popíši za okamžik.

.

Pokud máte skupinu jednotlivců s nízkým vědomím, pak nepřemýšlejí laskavým, láskyplným způsobem. To je otázka úrovně vědomí. To vše je součástí té definice. Pokud máte skupinu jednotlivců s vysokým vědomím, pak máte i laskavost, láskyplnost a soucit. Vidíte tedy, že vědomí je víc než jen uvědomování si. Má různé úrovně a různé významy. Ale tohle nebylo dosud objeveno, drazí.

.

Vy, kteří toto posloucháte a vy, kteří jste tady, jste ve světě ezoteriky už dlouho. Vy víte, že tu byly stále dokola snahy popsat, co vědomí dokáže. Mnozí obrátí své oči v sloup a řeknou: „Myslíš tím, že můžeš myslet na dobré věci a pak se dobré věci stanou na druhé straně planety. Jak typické! Jak hloupé si něco takové myslet.“ Rád bych vám něco řekl, pokud to ještě neslyšeli. Jen krátce: V posledních 15 letech už vědci zjistili, co vědomí dokáže. Přesto stále ještě není dobře definováno. Nicméně toho dokáže opravdu mnoho! Víc, než si kdy mysleli. Vědci v rámci Projektu globálního vědomí už jasně dokázali, ve spolupráci s Princetonskou univerzitou, že většina vědomých lidských bytostí, které myslí na totéž, nebo mají stejný prožitek v určitém okamžiku, mění strukturu reality planety. Opravdu to tak je! V tom výzkumu jim pomohla událost 9/11. Miliardy lidí viděly totéž a všechny měly stejný soucit ve stejnou chvíli. A struktura náhodných čísel, dokonce i matematika, se posunula – jen na okamžik. Drazí, já chci, abyste o tom přemýšleli, protože vědomí obrovského množství lidí změnilo dimenzi, ve které se nacházíte. To někteří stále zpochybňují – říkají: „V tom se pleteš. To se nemohlo stát.“ A přesto to viděli i v jiných případech. Viděli to, když zemřela Princezna Diana. Viděli to, když ze země vystoupilo 33 horníků – byla tu radost a oslavy. Institut HeartMath (Matematiky srdce) dokázal, že vědomí ve skutečnosti mění mřížku planety.

.

Já vám říkám tyto dvě věci z jednoho důvodu. Teď už víte, čemu někteří věřili po celou dobu. Nyní víte, co vás učíme. Vědomí je energie. A protože je to energie, vztahují se na něj veškerá pravidla, která platí pro cokoli, co se klasifikuje jako energie. Můžete ho tedy změřit? Co s tím uděláte teď? Teď, když víte, že je skutečné a že dokáže měnit fyziku. Odpověď zní, že začnete měřit, co se stane, když se lidé setkají.

.

Přejděme k dalšímu slovu na C zvanému COHERENCE – Koherence, soudržnost, pospolitost… Protože titíž vědci začínají studovat, co se stane, když dvě skupiny lidí spojí svá vědomí a stanou se koherentními navzájem mezi sebou. Mohli by změnit něco někde jinde na planetě, když budou spolu v koherentním stavu? A odpověď zní ano.

.

Právě jsem vám pověděl o některých z největších objevů tohoto století. Pokud jste ezotericky zaměření, pak vše, co jste cítili ohledně vědomí, je pravda. Je to přesné a vědecky měřitelné a je to zde připravené pro to, abyste to mohli použít.

.

Někteří z vás to použijí ve svém vlastním těle, protože víte, že vaše vědomí může poslat energii vaší buněčné struktuře. Další se společně sejdou a řeknou: „Pokud je to pravda, pak můžeme snížit strach na této planetě v tuto chvíli.“

.

Chci, abyste uviděli něco, co se zatím ještě nestalo. Už je to v (energetickém) Poli. Chci, abyste viděli konec strachu, konec pandemie chřipky, která se šíří po této planetě. Chci, abyste viděli úsměvy. Chci, abyste viděli, jak se lidé vracejí do práce a jak se otevírají školy. Chci, abyste viděli, jak se zlepšuje ekonomika při úlevném výdechu, protože už to skončilo.

.

Toto je v Poli! A drazí, kteří toto slyšíte – pokud toto dokážete, pak to pomůžete vytvořit. Pomůžete, aby se to odehrálo rychleji, protože ono se to stane. Tady jste s tvořivým postojem. Je to mocné – vědění, co je skutečně vědomí.

.

To je C ve slově Iceland (Island) – pro dnešní den. Možná dosud nejmocnější písmeno a možná i ta nejmocnější věc, která se kdy odehrála v ezoterice.

.

Tohle je nástroj, drazí. Prodlouží váš život. Můžete díky tomu uzdravit své tělo. Můžete pomoci ostatním, aby pochopili a sami se cítili lépe. Používejte ho. Používejte ho.

A tak to je.

Kryon

 

Kryon na Islandu – den čtvrtý – písmeno E

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem na Islandu – 16. března 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Poselství číslo 4 přicházející z této nádherné ostrovní země zvané Island. Hovořím nyní ke skupině. Vydali jste se na tuto cestu a možná jste netušili, co očekávat. Někteří možná ani nepřijeli kvůli channelingu. Všimli jste si ale, že vám bylo stejně channelováno?

.

Tato země je plná mytologie. A vy tu slýcháte příběhy od Islanďanů, kteří vám je chtějí vyprávět. Chtějí vám říci věci, kterým je možná těžké uvěřit nebo je možná těžké je pochopit. Oni pojmenovali ledovce a všechny mají „pohlaví“. Stejně tak hory a pláže. Všechny mají osobnost. To však není všechno. Jsou zde příběhy úplně o všem. Jaký je váš systém víry, pokud jde o něco elfského nebo trollího nebo ohledně podobných věcí? A já vám povím, drazí, že to nemá nic společného s vaším systémem víryale všechno společné s metaforami.

.

Tyto příběhy vyprávějí domorodci po celé planetě – úplně všude, nejen tady. Jsou předávány po celá pokolení. Co může zastupovat některá skála nebo příběh o tom, kde se tam vzala… A nemá to nic společného s geologií. A já chci, abyste se na chvíli zamysleli nad tím, co by to mohlo znamenat. Je to velký skok, já vím, ale právě teď vám povím, že mytologie je téměř kosmologií – víra, že je planeta živáA nejen že je živá, ale planeta vám má i co říct. Je to příběh, který vám vyprávíme už více než 30 let. Ten příběh zní takto: Tato planeta ví, kdo jste. Planeta koexistuje spolu s vámi. Není od vás oddělená a všichni domorodci to věděli. Proto chvíli analyzujte příběhy, které slýcháte od vašich průvodců, mám na mysli tuto skupinu.

.

Existují příběhy o vzájemném kontaktu mezi člověkem a elementály a tyto příběhy jsou často velmi, velmi dobré. Někdy vyprávějí o elementálech pozitivním způsobem, ale vždy tak, že jsou si vědomi, že jsou lidé tady. Někdy jsou to příběhy o záchraně a jindy ne. Někdy jsou to příběhy o tom, že elementálové odstrkávají lidi a říkají: „Teď ne. Ještě ne.“ Ale vždy je to o vzájemné interakci mezi elementálem a člověkem, přičemž elementálové jsou kousky a části této planety.

.

Dosud na žádné Kryonově výpravě to nebylo vidět tolik, jako tady. A ještě se to zlepší. Proto chci, aby pokaždé, když tato skupina slyší příběh, abyste použili svou vlastní představivost ohledně toho, co by to ve skutečnosti mohlo znamenat. Znamená to, že mají elementálové osobnost, která by se přeměňovala na kámen, pokud jde o trolly? Nebo to znamená, že vám planeta má co říct a tohle byl nejlepší způsob, jak předat tuto nádhernou zprávu o tom, že je Země živá a ví, že jste tady? Je to opravdu tak. Vždy to tak bylo.

.

Dnešní písmeno je E. Ve slově Island (Iceland) je to třetí písmeno. Toto je čtvrté poselství. Mnozí už začínají odhadovat, co by toto písmeno mohlo znamenat. Někteří z vás už to uhodli, většina ještě ne. Přesto je to něco, o čem vůbec celý Kryon je. To slovo zní ENLIGHTENMENT – OSVÍCENÍ!

.

Pojďme teď prostudovat osvícení. Téměř každý, kdo si myslí, že toho ví víc než ostatní, je osvícený. A proto toto slovo může znamenat mnoho věcí. Když vám o tom říkáme my, mluvíme o slově obsaženém v osvícení jako o světle. Ta metafora vždy zněla taktoVy nesete světlo a toto světlo odhaluje věci skryté na temných místech, které dosud nebyly vidět. Osvícení tedy pokračuje dál až k označení pracovník světla. Proto se osvícení vztahuje právě na tuto skupinu i na ty, kdo toto poslouchají (nebo čtou – pozn.překl.). Jste lidmi na této planetě, kteří v sobě nesou vedení (navigaci).

.

Častokrát používáme metaforu majáku. Právě teď jste všichni (skupina) na pláži a před vámi je překrásný, ale velmi chladný oceán. Všude kolem vás jsou kusy ledu, které se podobají diamantům, ale jsou tak obrovské, že se na ně můžete posadit, pokud budete chtít. Přemýšlejte chvíli o lodích, které by sem chtěly připlout, ale nemohou. Protože netuší, jestli je zde nějaký způsob navigace či přístav, kdekoli na tomto pobřeží nebo kdekoli na tomto ostrově. Vstupte tedy do představy majáku. Použili jsme ji už mnohokrát. Maják je umístěn tak, aby poskytoval navigaci, aby dokázal navádět lodě. Nemá to nic společného s filosofií, že ne? Maják nevykřikuje, že má systém víry, kterému byste měli věřit, protože když tomu nebudete věřit, něco se vám stane. Maják zde stojí tichý a silný. Dokonce nemá ani jméno. Maják je něco, co navede lodi do bezpečného přístavu, protože maják sem byl umístěn z určitého důvodu. Ví, že je to bezpečné místo. To je to, co dělá i pracovník světla z naší definiceStojíte na této planetě a víte něco, co ostatní nevědí. Nesouvisí to s žádným prorokem ani systémem víry či doktrínou. Má to co do činění se zdravým rozumem, pokud jde o Stvořitele, planetu a věci, které domorodci vědí a dodnes vám je předávají. Možná je to o způsobu, jak žít lépe s menším množstvím strachu a mnohem větším pocitem pohody. Způsob, jak se vyhnout zdravotním problémům, které koneckonců způsobují právě obavy.

.

Vždy se vracíme k první metafoře, kterou jsme vám kdy předali a která ukazuje osvícení: Jste v temné místnosti, kde nikdo nevidí ostatní. Panuje zde strach, protože tu vládne neznámo. Nevíte, kdo je kolem vás. Nevíte, čemu věří, ani co by mohli udělat. Pak někdo v této skupině zažehne zápalku a lidé v místnosti úplně poprvé uvidí trochu jasněji. Začnou vidět, že ti kolem nich jsou stejní jako oni a že se jich nemusí bát. Nebo možná uvidí, že ta situace je nyní osvícena a začíná se ukazovat pravda. To vše dokázala jediná zápalka! Mohli byste říct, že je to jako s majákem, jen je to od člověka k člověku. Tohle jste vy pro tuto planetu, drazí.

.

Z jedné zápalky se stane mnoho, místnost se stane více osvětlenou a zároveň s tím se lidé více uklidní a pochopí takové věci, jako že válka není odpověď. Věci, které představují osvícený způsob života – pečující, soucitný… a z toho pak vzejde útěcha. Strach začne odcházet, protože jasně uvidíte pravdu.

.

Zatímco tu dnes sedím, virus se šíří a panuje zde velký strachJe zde však také pravda, že je to dočasné a že tu jsou až přehnané reakce. Světlo, které šíříte na tomto místě pro ostatní, je důležité – abyste jim ukázali útěchu a bezpečí, nikoli strach. Vyhraje zdravý rozum. Můžete se ptát: „Kryone, jak to mám udělat uprostřed pláže?“ Odpověď zní: „Velmi dobře. Víte, to světlo, které nesete, je multidimenzionální pravda, která se šíří okamžitě ke každému, komu ji pošlete“. To je pravda. Existují multidimenzionální aspekty světla, které nesete, a pokud se pak budete soustředit na rodinu, na skupiny, dokonce i na města, a pošlete jim to, co máte, majáky, pak jim pošlete zápalku do temnoty, která jim poskytne útěchu pro tyto časy. Proto jste tady. Proto existujete. Toto je osvícení a písmeno E, o kterém hovoříme.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět