3-2020 Kryon

Kryon na Islandu – den pátý – písmeno L

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během cesty na Island – březen 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jaký to velkolepý den! Pokud jste se k nám připojili, jak to dělají mnozí, nacházíte se zde se skupinou, která studuje energii Islandu. Toto je páté poselství ze série mnoha channelingů a tato skupina právě poslouchá zvuky vln Atlantiku narážejících do břehu laguny – jedna z nejmalebnějších scén, jaké jsou vůbec možné. Stojí tváří v tvář horám, kterým se říká pyramidové hory. Ty jsou více než majestátní. Elementálové zde vědí, kdo jste. Tato skupina je privilegovaná, že zde může stát, zatímco k ní proudí energie a říká: „Tato planeta vás miluje.“ Dnešní elementálové a dnešní civilizace jsou přátelští a nápomocní.

 

Studovali jsme jednotlivá písmena ve slově ICELAND – ISLAND. A tato písmena jsou pro dnešek obzvláště dobrá. Pokud bychom to dnes udělali znovu, slova přiřazená k těmto písmenům by se mohla změnit. Přiřazujeme koncepty ke každému písmeni a dnes se dostáváme k písmeni L. Většina z vás ví, co toto pošťouchnutí znamená. Když vezmete základ Kryonovy práce a Kryonových zpráv, co by tak to L mohlo znamenat? L ve slově Island musí být LÁSKA! Pochopitelně máte pravdu. Nicméně to L chceme sdílet ještě s dalším slovem. A to proto, že to druhé slovo je LEKCE dnešního dne (současné doby).

 

Mohl bych tu sedět a diskutovat o tom, co to láska je – o těch mnoha druzích a způsobech lásky. Je to evidentní láska, když se na sebe dívají dva lidé určitým způsobem, nebo když k vám vzhlíží zvíře, které vám naprosto a bezpodmínečně důvěřuje a vy ho milujete? Je to láska dítěte? Je to ten druh lásky, která přetrvá navěky – mezi vámi a Zemí? Nebo je to něco víc? Je možné, že existuje zrychlená vzestoupená láska? Ta, která je mezi Stvořitelem a vámi? Láska, která může vstoupit i do toho, čemu říkáte duše. Na této planetě jsou jazyky, které to rozlišují tak dobře, že mají pro lásku mnoho výrazů. My vám dnes však chceme vyprávět o procesu lásky.

 

Další slovo na L je LEE. Chci vám povědět o něčem, co je VAŠÍ současnou lekcí, co je však i v jeho životě. Důvodem, proč tento praktický inženýr sedí před vámi, je určitý konkrétní druh lásky.

 

Doktríny po celé planetě hovoří o Boží lásce. Hovoří o obecné lásce. Miliony lidí sedí v určité struktuře a naslouchají Písmu. Slyší o Lásce, ale pro ně není osobní. Je to něco, co existuje a co byste měli pochopit. Když měl však můj partner možnost volby prozkoumat ezoteriku coby inženýr, nechtěl ve skutečnosti odpovědi, kterých se mu dostalo. Zpochybnil celou myšlenku, že ezoterika existuje. Měl však před sebou hádanku. A jediným způsobem, jak ji vyřešit, bylo předložit výzvu. Řekl: „Kryone, jestli jsi skutečný, ukaž mi to.“ Měl představu, že bude sedět na židli a když něco uvidí, uslyší nebo se stane zázrak, pak to bude znamenat, že je Kryon skutečný. (Kryon se směje.) Po několika letech dosáhl bodu dostatečného zmatku, protože věci, které začal vídat a cítit, nebyly lineární. Nebyly dostatečně „inženýrské“ a on prostě musel vědět, jak to je. Ve své mysli se domníval, že to všechno je jen podvod, že se nic nestane a že ho ta výzva osvobodí. Řekl tedy: „Jestli jsi skutečný, ukaž mi to,“ a se svobodnou volbou se posadil na židli a celým svým srdcem a myslí prostě věděl, že se nic nestane. Že se tím osvobodí od něčeho, co ho nijak zvlášť nezajímalo. Protože ezoterici nedávali žádný smysl, nebyli logičtí…

 

Můj partner seděl na židli. Ale to, co se stalo dál, byl proces lásky – pro Leeho. To, co se dělo dál, je zabaleno do obrovského kruhu událostí. A ty všechny kulminovaly u jednoho muže na židli. Duch věděl, kdo (Lee) je. Duch věděl, jak myslí. Jak přemýšlí hodinu po hodině, čeho se bojí a co miluje. To, co se stalo dál, pro něj bylo sestaveno na míru. Nebyla to žádná obecná láska od Stvořitele v jiné galaxii. Bylo to tolik osobní – pro jeho duši, jeho čas, jeho jméno a jeho věk – právě tehdy a právě tam. A když se posadil, bylo to, jako by se čas propojil, jen pro něj. A to, co ucítil, to ani dnes nedokáže popsat. Na židli nic neviděl, neodehrály se tam žádné hvězdné zázraky. Andělé nezpívali nebeské chóry. On se ale rozplakal. Rozbrečel se, kvůli tomu všemu, co se odehrávalo v každé buňce jeho těla – bylo to jako by se podruhé narodil.

 

Celé tělo odpovídalo jako by chtělo říct: „Pro tohle ses zrodil.“ A jemu se to nelíbilo. Nerozuměl tomu, a proto vyskočil ze židle a byl na tu židli naštvaný. Nechápal to. Ale drazí, on je inženýr a pro něj když máte příčinu a následek, pak to musíte vyzkoušet znovu. Protože když něčím projdete mnohokrát a pokaždé získáte stejnou reakci, pak to znamená, že se to na něčem zakládá. Je tu nějaká podstata. Proto se na tu židli posadil znovu a stalo se znovu totéž. Zbytek už je Kryonova historie.

 

Ta lekce však spočívá v tomto: Duch zná úplně každou osobu, která tu je. A ať už Stvořiteli položíte jakoukoli výzvu, pak dáváte svolení k tomu, aby ji naplnilovšem za předpokladu, že mu ji předkládáte s čistým záměrem! „Drahý Duchu, nechápu, co se to děje. Ale dovol, ať se v tom cítím příjemně. Nerozumím tomu, co je to právě teď kolem mne, nebo pocitům, které mám, ale dovol, abych se v tom cítil příjemně. Vyzývám tě, abys mi dodal klid a mír.“ A pak se vám ho dostane. Protože Duch zná vaši osobnost. Ví, čeho se bojíte, a ví, co vás uklidní. Ví, co chcete a co vyřeší problémy ve vašem životě. A úplně každá lidská bytost je unikátní. Drazí a právě to je dokonalá bezpodmínečná láska. O tom to je! Není to obecná láska. Je individuální. Je to láska k… a sem patří vaše jméno. Stvořitel vás zná. Elementálové vás znají.

 

Je toho mnoho, co se právě teď děje na této planetě. Točí se to kolem světla, které se začíná ukazovat, a kolem věcí, které se budou dít, aby odešly všechny ty problémy, které souvisí s virem.

 

Nakonec se tu lekci naučíte a bude známo mnoho dalších věcí. Pro tuto chvíli ale můžete říct, že probíhá test vašeho klidu a míru. Jak klidní dokážete být, zatímco si ti kolem vás rvou vlasy a bojí se? Vy, kdo toto posloucháte, během následujících týdnů zjistíte naprosto přesně, co tím myslím. Vy se budete držet, zatímco ti kolem vás si nepovedou až tak dobře. A pokud toho budete schopni, budou se na vás obracet pro útěchu a klid a mír. Dokonce i když s nimi budete jen hovořit klidným způsobem, dosáhnete tím mnohého.

 

Vy, kdo jste rodiči, víte, jaké to je, když za vámi přišlo vaše dítě v slzách, protože v dané chvíli nechápalo, co se ve světě děje. Možná mu byly 3 nebo 4 roky. Vy jste ho možná vzali za ruku a jemně s ním hovořili, usmáli se na něj a celý jeho svět byl náhle v pořádku. Stačilo jen to, abyste tam byli.

 

Drazí, já chci, abyste tu byli během příštích týdnů a měsíců, protože to je to, o čem láska skutečně je. Je individuální, přímo na míru. A je pro vás.

 

Odejděte z tohoto místa a této nádherné oblasti, drahé lidské bytosti, z této výpravy, kde jste teď s námi… odejděte odsud trochu jiní.

 

Cítíte ten dotyk slunce? To je požehnání. Cítíte elementály? To je požehnání. Cítíte pravdu? To je požehnání.

A tak to je.

Kryon

.

 

Kryon na Islandu – den šestý – písmeno A

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během cesty na Island – březen 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je šestý channeling u slavného ostrovního Islandského národa. Ti, kteří sem přijeli, každý den dostávají více toho, pro co sem zamířili – totiž lekce uvědomění. Uvědomění si Gaii, energie, která proudí z této půdy a věcí, které nečekali – jako třeba když k nim promlouvala skaliska. Právě jsem se tedy dotkl písmene A (awareness – uvědomění), ale není to slovo, o kterém dnes budu hovořit.

 

Jak jsme pokračovali při této cestě, předával jsem vám vhledy a učení, i když krátká, související s písmeny v názvu této země – ICELAND (ISLAND). Nyní jsme se tedy dostali k písmeni A.

 

Je zajímavé, že když jsme začali tuto cestu, můj partner hovořil o tom, jaká je mu zima a že proto tedy budou channelingy jen krátké. Od té doby, co jsme začali, mu však už není ani zdaleka taková zima jako předtím. Buď se tedy něco děje – anebo je velmi dobrý herec. Ovšemže v tom hraje svou roli i aklimatizace. Je toho však víc. Jak země začíná získávat energii, o kterou zde jde, je tu méně strachu. A já to slovo strach teď použiji ve spojení se strachem z toho, že vám bude zima. Lee pochází z teplého klimatu a vždy tomu tak bylo. Nikdy nežil v podnebí se stálými teplotami pod bodem mrazu. A teď, když to zažívá stále dokola, dá se říct, že je povznesen ve svém vnímání toho, jaké to je a jaké to není. Úroveň jeho strachu tedy byla redukována. Jeho vnímání vzestoupilo nad úroveň, kde bylo předtím.

 

Písmeno A představuje ASCENSION = VZESTUP. Dnešní učení není až tak „duchovní“. Vzestup je slovo, které je téměř vždy používáno právě v souvislosti s duchovností, spiritualitou (pozn. překl.: někdy se překládá i jako nanebevstoupení). I když ne tak docela, protože existuje mnoho jazyků, které zahrnují výraz vzestup znamenající prostě stoupání vzhůru. Například ve spojení s výtahem můžete v některých jazycích říct, že vzestupuje.

 

Vzestup tedy v mnoha jazycích znamená, že se přesunete od nižšího k vyššímu. Podívejme se na to tedy možná jinými způsoby, než jak jsme se na to dosud dívali. Věděli jste, že v některých jazycích existuje výraz pro boty pro horolezce, který by se dal přeložit jako boty pro vzestup? Jsou to hory pro stoupání na horu. O tom chci chvilku hovořit.

 

Horolezec stoupá (vzestupuje) – tento výraz je často používán pro ty, kteří jdou na vyšší místa, aby se dostali až na vrchol hory, kde si pak mohou vychutnat ten rozhled. Vzestoupili do bodu, který byl jejich cílem. Rozhlížejí se a vidí věci, které by nikdy neviděli, pokud by nevzestoupili.

 

Před mnoha a mnoha lety jsem na druhé polokouli prohlásil: „Zeptejte se horolezců a zjistíte, že všichni věří v Boha.“ Je to jejich vlastní pojetí Boha – možná, že jejich Bohem je krása planety Země. Nicméně to nejsou ateisté. Protože horolezec, který vystoupá na vrchol a rozhlíží se po této přenádherné planetě, ví, že existuje nějaká další síla. Naprosto tomu rozumí – nemůže si pomoci, protože vzestoupil nad to, kde byl – z nížin na místo, kde může vidět z mnohem vyšší perspektivy.

 

Je zajímavé, že v umění se častokrát spojují tvary a sochy do podoby, které umělec rozumí a která vytváří vzestoupenou (vyšší) myšlenku. Tohle je to, co umělci chtějí – aby jejich umělecké dílo přeneslo pozorovatele do vzestoupeného (povzneseného) stavu. Někdy má ten vzestup podobu jiné perspektivy či pocitu. Možná jste někdy byli v galerii, kde lidé seděli na lavičce a upřeně pozorovali nějakou malbu. To je docela zajímavý výraz, že? Obvykle se na malbu díváte. Někdy však umělec stvoří něco, co toho v sobě nese tolik, že ji pozorujete. A když se těch lidí na lavičce zeptáte, co to pozorují, odpoví vám: „Tato malba mne přenesla na úplně novou úroveň.“ Neseděli by tam a nepozorovali ji, pokud by je pokaždé stahovala dolů. Bere je na místo vzestoupené myšlenky, kdy cítí naprosto přesně, co tím chtěl malíř, případně sochař, vyjádřit.

 

Drazí, možná máte oblíbenou hudební skladbu pak je to vzestoupená skladba. Existuje způsob, jak skrze sonoritu melodií a strukturu akordů můžete někoho pozvednout. Dokáží to některé z klasických skladeb, i některé z těch současných. Každý je jiný, ale tento druh hudby vás dokáže pozvednout na úroveň, kde jste nikdy předtím nebyli. A pak ji budete poslouchat stále dokola. Posloucháte ji, když cítíte úzkost nebo se bojíte, nebo prostě jen toužíte po útěše, která vás přenese na úroveň vzestupu.

 

Vidíte, že existuje mnoho významů tohoto slova, a většina z nich vypovídá o místě, kde jste předtím nebyli a kam směřujete. A co třeba některé nuance, o kterých jste nepřemýšleli? Co takhle vzestup soucitu? Vzestup vyspělosti. Přemýšlejte chvíli o planetě, na které probíhá vzestup soucitu. Jak by to asi tak vypadalo? Dovolte, abych vám dal aktuální příklad.

 

Přichází skupina vzestoupených bytostí, které běží do supermarketu. A místo, aby si došli pro svou osmiměsíční zásobu toaletního papíru, dodržují pokyny na nápisech. Nedotýkají se jeden druhého. Poslouchají pokyny a ukazují: „Dostaneme se z toho. Milujeme jeden druhého. Toto je pro nás učební lekce – zůstaňme pospolu, buďme jako jeden.“ A pak odejdou. Co vy na to? Jak byste to nazvali? Já tomu říkám vzestoupená soucitná vyspělost. Přišli na to, jak být beze strachu a paniky – a ti, kteří se podělí o hygienické potřeby a potraviny, i toaletní papír, budou mít to, co ostatní nemajízdravý rozum. Toto je tedy vzestoupený způsob myšlení.

 

A co takhle vzestoupené politické postoje? Co takhle vzestoupená myšlenka, jak by kandidáti mohli vůbec debatovat. Co kdyby proti sobě stáli dva kandidáti a měli by jen určitý čas na svou řeč. Co byste si pomysleli, kdyby jeden z kandidátů využil ten čas k tomu, aby pochválil toho druhého? Co kdyby řekl: „Tohle je patriot. Tento muž/žena by byl/a dobrým vůdcem. Tento muž/žena je někdo, koho byste si měli vážit, protože naše země potřebuje takovéto lidi. Mám některé nápady, o kterých se domnívám, že jsou lepší, ale i tato druhá osoba je naprosto jedinečná, vzácná a dobrá.“ Myslíte si, že to někdy zažijete? Zažijete – a to proto, že veřejnost začíná být více uvědomělá a inteligentní, aby rozpoznala ty s temnou energií, která tahá věci dolů a vede lidi do temnoty – dříve fungovala, dnes však už tolik ne. Bude to zřejmé a evidentní – toto je vzestoupená myšlenka o tom, kam lidé patří ve vztahu jednoho k druhému.

.

Drazí, mnoho věcí začíná vzestupovat. A dostáváme se k poslední (pro dnešek). Co takhle vzestoupená láska? Je možné milovat dnes někoho nebo něco víc, než tomu bylo dříve? Existuje limit pro to, kolik lásky můžete mít ve svém srdci? Odpověď zní ne. Má to otevřený konec. Zcela otevřený konec. Nyní začínáte mít představu o tom, jak moc vás miluje Stvořitel – je to neomezená láska.

.

Jste na místě, kde vás Gaia může obrazně řečeno obejmout nádhernými pažemi Ducha Země, planety. A nezáleží na tom, jak velké je chladno. Protože se v této lásce cítíte v bezpečí. Tato Země zná vaše jméno. Než odejdete z tohoto ostrova, od tohoto národa, tohle je přesně to, co se naučíte. Odjedete odsud a lidé se budou ptát, jaké to bylo. Vy budete mít tendenci říkat: „Nádherné, dechberoucí.“ To však není vše, co řeknete. Povíte, že je tu osobnost. „Něco jsem se tam naučil. Je tam láska a ta se ukazuje.“

Toto je A ve slově Island.

A tak to je.

Kryon

.

 

Zdroj: www.kryon.com

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět