3-2020 Kryon

Kryon na Islandu – den devátý – Ledová jeskyně

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během cesty po Islandu – březen 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokud jste se k nám právě připojili, tato skupina se nachází na jedinečném místě na této planetě. Jsou uvnitř obrovského ledovce. Můžete se ptát, jak je to možné. Ten ledovec byl záměrně vytvarován – ta práce trvala téměř rok, aby lidé mohli zažít to, co dnes zažívá tato skupina. Chci, aby tato skupina udělala něco společně se mnou – abyste byli zcela a naprosto tiší a skutečně jste poslouchali. (Chvíle naprostého ticha…)

 

Drazí, toto je jedno z mála míst na planetě bez jakéhokoli zvuku. Pro někoho je to nádherně uzdravující. Nemusejí poslouchat to, co často slyší na místech, kde to slyšet nechtějí. Ale je toho tu víc a to bude dnešním tématem.

 

Bylo tu něco i v tom tichu? A odpověď zní ano. Už dříve jsme hovořili o neviditelných věcech a dnes to chci udělat znovu, protože jsme na místě, kde vám to nyní mohu vysvětlit lépe, než dřív. Někteří říkají: „Věřím jen tomu, co vidím! Jedině tomu, co vidím.“ Ti by neposlouchali channeling, meditaci nebo vyprávění těch, kteří hovoří o energii planety. Řekli by: „Dej mi něco skutečného. Věřím jenom tomu, co vidím.“ To je začátek diskuze, kterou jsme vedli už mnohokrát – o neviděných věcech. Nicméně nás vede přímo k dalšímu studiu. A to studium je takové: Na této planetě jsou místa, která jsou jedinečná svou energií. Obrovská místa. Některá z nich vytvářejí celou zemi, nebo alespoň její část, určitý region. O některých místech je známo, že mají neobvyklé energie, a nacházejí se uprostřed oceánu. O tom jsme mluvili už mnohokrát. Nyní se tedy dostáváme k neviditelným věcem…

 

Vědci chápou, že je mnoho věcí, které jsou neviditelné. Ale člověk, který prohlašuje, že věří jen tomu, co vidí, musí pochopit toto: To, co vidíte, drahé lidské bytosti, svýma očima, je jen maličké spektrum odrážejícího se světla. To je celá vaše realita, že? To protože věříte jen tomu, co vidíte. A přesto jsou oblasti světla a spektra světla, která tu jsou stále. Podle vás tu tedy nejsou, pokud je nevidíte?

 

Stejné je to s mnoha elementy Země. Co takhle magnetická mřížka? Můžete ji vidět? Je zvláštní, že zrovna v této zemi (na Islandu) opravdu můžete. Je vidět na nebi, jak se střetává s další magnetickou mřížkou, ale obvykle ji vidět nemůžete. Můžete ji ale měřit s pomocí kompasu – je tedy skutečná nebo ne? Je to neviditelná věc.

 

Mnohokrát jsme hovořili také o další mřížce – kromě magnetické mřížky je tu i krystalická mřížka. Než se k ní dostanu, dovolte, abych vám pověděl o něčem, co je extrémně silné a také neviditelné. Gravitace. Věříte v gravitaci? Ovšemže zdravý rozum říká ano. Kolik neviditelných a skutečných věcí musím vyjmenovat, než pochopíte, že existuje mnohem více věcí, než jsou ty, které můžete pozorovat s pomocí svých očí?

 

Krystalická mřížka je ezoterická. Nenajdete ji v žádném vědeckém oboru, a přesto lze její existenci snadno prokázat. Když procházíte po bývalém bojišti, kdekoli na planetě – i kdyby toto místo nebylo označené – někteří z vás dokáží rozpoznat, že se tu něco stalo. Lidé tu umírali, byl tu strach… a nějakým způsobem je to k vám přeneseno skrze energii té půdy. Jak byste vysvětlili, že to někdo dokáže cítit? Co cítí? Mnozí řeknou, že tito lidé cítí historii, která se tu odehrála. Mají pravdu. Je to tak. Tomu se říká krystalická mřížka. Je to ezoterická mřížka, která si „pamatuje“ – a pamatuje si především lidské emoce a činy. Důkazem jsou lidé, kteří tyto věci dokáží vnímat na mnoha místech.

 

Kam tím mířím? Povím vám to. Tyto mřížky se překrývají velmi jedinečným způsobem. A můžete říct, že na některých místech planety jsou „díry“ v těchto mřížkách díky způsobu, jakým se překrývají. Slyšeli jste někdy o bermudském trojúhelníku? To je místo, kde nefungují magnetické přístroje. Jsou zde totiž neviditelné věci, které ovlivňují realitu a ovlivňují také vědomí. Teď jsme se tedy konečně dostali k tomu, co vám chci povědět.

 

Jednu skupinu jsme vzali na Green Isle – do Irska. Řekli jsme vám, že i tam, podobně jako na jiných místech, třeba jako v Bermudském trojúhelníku, je určitá podivnost. Překrytí mřížek tu má jedinečný rys a ten umožňuje něco, co obvykle nemáte, drazí – totiž multidimenzionální pohled, chcete-li to tak nazvat. Můžete tu začít vnímat mřížku Gaii – opět další mřížka. Někdo tomu říká vědomí Matky Přírody, která je vaším partnerem, drazí. A díky tomu, když dorazíte do Irska, někdy se podíváte dolů a zjistíte, že tu někdo umístil vílí dveře do stromu. Tímto způsobem je vyjádřeno: „Toto je země malých lidiček.“ V této zemi uznávají neviditelné věci. A nejen neviditelné věci – ale také pomocníky, elementály a dokonce i leprechauny (šotky). Můžete si pomyslet, že je to legrační. Mohli byste si myslet, že do toho určitě nejsou zapojeni žádní vědci, protože vy přeci žijete ve velmi moderní době. Ti, kdo žijí v Irsku, tomuto však věří. A chápe to dokonce i místní vláda. Rozumí tomu místní farmáři. Jsou tu velmi speciální oblasti a oni to vědí. Proto v těchto místech nesejí některé plodiny určitými způsoby, protože jsou tu víly. V této zemi mají vílí stromy, které ctí i ti, kdo jsou u moci. Vy si myslíte, jak jste moderní. Pravda je však ta, že neviditelné věci existují. Ty neviditelné věci se však lidem zjevují různě. Chci vám tím říct, že země cítí, kdo žije na místech těchto anomálií.

 

Ze všech míst na planetě, kde byste právě teď mohli být, se nacházíte v jiné zemi, která je však zrovna taková (jako Irsko). Chci, abyste porovnali Irsko s Islandem. Nikoli to, jak je kde tráva zelená, ale porovnejte vědomí. V Irsku máte víly a malé lidičky, na Islandu jsou ukrytí lidé. V Irsku máte leprechauny, na Islandu elfy. Na Islandu je však ještě něco víc, protože toto je sopečná země. A sopky, jak ví každý ostrovan, mají své jméno a také osobnost. Ta jména a osobnosti jsou někdy ozvěnou toho, čemu místní věří ohledně dané sopky. Někdy jsou laskavé a dobré a jindy jsou zlostné. A to jim dodávají další elementálové – trollové. Drazí, toto není jednoduše jen mytologie. Jsou věci, které nemůžete vidět. Jsou energie, které můžete cítit. Jsou pro vás tak silné a hluboké, že jim vy v této zemi dáváte jména, přiřazujete jim osobnosti a žijete a rozmlouváte s nimi, jako by byly skutečné. Dokonce i vláda to ví a podílí se na tom.

 

Vám, co opakujete: „Věřím jen tomu, co vidím,“ vám něco povím. Existuje celý svět věcí mimo to, co lze vidět. A to nás navrací zpět do tohoto prostoru. Protože mezi to, co nemůžete vidět, patří i ty nejsilnější a nejhlubší ze všech energií – láska, soucit, vnímání krásy… tyto věci jsou tak mocné… Jak jen může někdo říct, že věří jen tomu, co vidí, a zároveň prožívat lásku?

 

Jak vypadá láska, drazí? Povím vám to – vypadá mocně. Pokud byste se mohli s pomocí nějakých přístrojů podívat na lásku, co byste viděli? Povím vám to – viděli byste vesmír. Viděli byste Stvořitele. Viděli byste tuto planetu, která s vámi spolupracuje. Viděli byste sílu, která je ezotericky nádherná. Viděli byste v Zemi partnera. Dokonce byste možná mohli začít rozprávět s elementály. Oni jsou skuteční. Tato země je toho plná a toto je příležitost, kvůli které jste sem přijeli. Existují dokonce i hluboko v tomto ledovci. Existují. Vědí, že jste tady. Přestože vy je nevidíte.

 

V uplynulých letech vědci dokázali, že vědomí je energie. Já vám chci říct ještě něco jiného. Nemylte se – vědomí nenáleží pouze lidemI elementálové mají vědomí. To je energie! Jednoho dne to vědci spatří, budou to studovat a budou se divit, jak je možné, že jim to celé ty roky unikalo! Země má osobnost. Země vám má co říci. A to, co vám chce říci, je právě teď obsaženo v tomto tichu. (Kryon se opět odmlčel.) Cítíte při tom mrazení? Nikoli ze zimy. Cítíte to mrazení? Gaia k vám promlouvá v hlubině tohoto ledovce.

 

Toto jsou elementálové.

A tak to je.

Kryon

 

 

Kryon na Islandu – den desátý – Na co bych se měl/a zeptat?

 

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během cesty po Islandu – březen 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokud jste se právě naladili, toto je desátý channeling z ostrovní země – Islandu. Tato skupina se schází ne úplně naposled, ale naposledy coby pouze tato skupina (pozn. překl.: následující den byl channeling otevřen pro širší publikum z Islandu). Hovořím ke skupině a povím toto: V těchto dnech docházelo k (symbolickému) zasévání semen u každého z vás. Jsou to dobrá semena. A jako u ostatních semen na této planetě – když jsou zaseta do hlíny, farmář má možnost se rozhodnout, zda je bude zalévat nebo ne. Zda je nechá růst a bude o ně pečovat nebo ne. Taková je svobodná volba i každého z vás. Byla zaseta semena i u těch, kteří by nikdy nepřišli na Kryonův channeling. Možná semena zvědavosti – zjistit toho více o některých věcech. Semena byla zaseta i u těch nejezoteričtějších z vás. Tato semena mají růst mimo to, kde jste. Úplně každý z vás je znám – můžete říci, že vás zná Bůh, Duch, Tvořivý Zdroj… zná úplně každého z vás! Ne podle jména či tváře, ale zná vaši duši, kterou zná celá Země.

 

Lidstvo intuitivně vnímá duši jako něco věčného. Každý systém víry na planetě hovoří o tom, kam putuje duše po smrti – je vaší součástí, je nad vámi. A je tomu tak i u nevěřících. I tradice námořníků vždy počítá duše na palubě. Je vám to dáno, je to vrozené. Je to něco, co si na určité úrovni uvědomuje celé lidstvo. A vaše duše – to je to, koho vidíme právě teď sedět zde na židli. A člověk, který je s tou duší spojen, je také dobře znám… proč tu jste, co si myslíte, co potřebujete… Ovšem svobodná volba je výraz, který znamená, že se nic nemůže odehrát, žádné semeno nemůže vyklíčit a vyrůst, pokud o to nepožádáte. Pokud nejste ochotni podívat se mimo to, co vás učili. Možná si v nějaké chvilce můžete říci: „Pochybuji, že je to pravda, ale chci o tom vědět víc.“ A pokud je toto pravda právě o vás, pak jste stejní jako můj partner, který zde sedí na této židli.

 

Chtěl bych zopakovat podobenství, které jsem vám předal před mnoha lety, protože se vztahuje k vaší době. Sedíme zde v čase, kdy se celá planeta obává viru. Mnoho se toho děje ve snaze ho zastavit. Mnozí spínají své ruce, ptají se, co se bude dělat dál, a bojí se. Podobenství, které vám nyní zopakuji, jsem předal před mnoha lety, ale je to podobenství, které je zapotřebí zopakovat. Vypráví o matce a synovi. Představte si v rámci této alegorie, tohoto příběhu, že má matka malého chlapečka, kterému jsou tři nebo čtyři roky, a on klade velkou spoustu otázek, zatímco se učí mluvit. Matka na něj hledí, jak už to matky dělají, a říká si: „Ach, je toho tolik, co se musíš ještě naučit. Přála bych si, abych ti teď mohla dát radu, kterou bys nyní pochopil. Chtěla bych ti povědět o věcech, se kterými se můžeš setkat, a mohou tě děsit, ale jsou v pořádku. Chtěla bych ti povědět o léčkách a o tom, co dělat a co nedělat, kdybys jen poslouchal. Chtěla bych si promluvit s tvou duší. Chtěla bych ti předat něco, o čem vím, že to ještě není pro tebe dostupné. Vím, že musíš nejprve vyrůst. Musíš dosáhnout určitého věku, kdy nebudeš poslouchat. Půjdeš svou vlastní cestou a budeš se učit věcem svým vlastním způsobem. Chtěla bych to trochu uspíšit. Přála bych si, abych ti mohla pomoci.“ Tohle dělá každá matka! Každá matka se dívá na své novorozené dítě a říká si: „Ach, jaký to na tebe čeká život! Jak nádherné věci objevíš! Ráda bych ti toho ukázala víc…

 

Představte si, že se v tom okamžiku objeví anděl a řekne: „Drahá, splním ti tvé přání. Chci, aby ses dívala na své dítě, protože když se budeš dívat na něj a ono na tebe, bude mít mysl dospělého, ale na pouhých několik okamžiků. Může ti položit 3 otázky a bude ti rozumět, protože jeho intelekt bude v tu chvíli stejný, jako je tvůj. To je přesně to, o co jsi žádala. Jde ale o to, že ty nemůžeš dělat nic jiného, než jen odpovídat. Nemůžeš s ním hovořit. Nemůžeš mu kázat. Nesmíš mu říkat, co by mělo dělat a co nedělat. Ono se musí zeptat! Má tři otázky.“ Matka užasne a zvolá: „To je ono! Tohle jsem si celou dobu přála! Stane se to! Stane se to!“

 

Vstoupí do místnosti, dívá se na svého syna, on se dívá na ni a říká: „Zdravím tě, maminko, tolik tě miluji!“ ACH! Dokážete si to představit? Na tu chvíli se do něj vlil intelekt třicetiletého nebo možná staršího dospělého. A matka říká: „Toto je úžasná chvíle. Synu, prosím, polož mi své otázky.“ Syn se rozhlédne po místnosti, hledí na svou matku a na vše kolem a řekne: „Matko, je něco, co jsem vždycky chtěl vědět – proč je nebe modré?“ Matka je téměř zděšena tou otázkou. Myslí si: „Ne, ne, to nemůže být jeho otázka! Ne! Ptej se na něco podstatného. Koho zajímá, proč je nebe modré?!“ Dělá však co může, aby mu odpověděla – nejlépe, jak jen to matka dokáže.

 

Následuje další dotaz – syn se ptá na vlny v moři. Matka si říká: „Ne! Ne znovu tohle! Měl by přeci mít intelekt! Měl by být jako já! Měl by vědět, na co se ptát! Je přeci chytrý!“ Hovoří s ním však o proudech v moři a všech těchto věcech.

 

Přijde třetí otázka a je stejně pozemská jako ty předchozí. Dítě se totiž rozhlédlo a dívalo se na SVOJÍ realitu, na to, co vidělo během těch tří let a kladlo ty nejlepší otázky, které mělo. A teď bylo po všem.

 

Tento příběh je metafora, drazí, a vypráví o vás. Je o tomto čase. Proto se vás ptám: Co kdybyste vy měli šanci položit právě teď tři otázky Duchu, Bohu, Stvořiteli – coby lidské bytosti, s intelektem, který právě teď máte? Na co byste se zeptali? A dle tohoto podobenství by právě teď byly ty nejběžnější otázky tytoProč se tohle stalo? Jak se z toho dostaneme? Co bude dál? Jinými slovy – všechny byste je promrhaliTo protože kladete otázky jen z perspektivy toho, co vidíte coby lidské bytosti. Nevěděli byste, na co se ptát, protože nevíte, co nevíte.

 

To podobenství končí takto: Jaká je nejlepší otázka, kterou můžete položit? Co je jediná otázka, kterou byste měli klást? Řekněme, že máte jen jednu. Toto se týká úplně všech, kteří toto poslouchají ze záznamu, i pro ty v této místnosti. Protože pro každého z vás bude odpověď na vaši otázku jedinečná. Tady je však ta otázka: Drahý Bože, drahý Duchu, drahý Stvořiteli, pověz mi, co potřebuji vědět?“ To je velmi hluboké, protože otevřete dveře pro všechny informace – tak to chtěla slyšet matka od svého chlapce. Kdyby jí tohle řekl její syn, pak by mluvila ještě teď. Chápete to? Ty dveře se otevírají záměrem, aby vám mohly dát, co potřebujete. A vůbec se to nemusí týkat toho viruMůže se to týkat dalšího kroku ve vašem životě. Toho, jak o sebe můžete lépe pečovat. Jak se setkat se správnými lidmi nebo nalézt ty správné věci. Někteří z těch lidí zde právě teď mohou sedět, vy jste to však neslyšeli. Protože pracovníci světla v těchto skupinách nesou velké množství znalostí.

 

Drahý Duchu, pověz mi – co potřebuji vědět?“ A nečekejte nápisy na zdi nebo hlas zpoza závoje! Prostě jen buďte tiše a pokračujte ve svém životěPak vám synchronicity začnou dodávat věci tak jako byste o ně požádali. Někteří z vás je uvidí přicházet a jiní ne. Taková je však otázka pro tento čas. Ta nejvyspělejší, jakou by kdo mohl položit. Říkám vám to, protože až odsud budete odcházet, budete tyto věci potřebovat.

 

Nechť semena, která dnes byla zaseta, rozkvetou v úplně každém z vás. Odejděte odsud jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět