3-2020 Kryon

Kryon na Islandu – den jedenáctý – Korona 2

Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem během cesty po Islandu – březen 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je poselství číslo 11 z ostrovního státu jménem Island. Tato cesta začala před mnoha lety. Krása tohoto místa byla zřejmá, Země promluvila, strážci skal a kaňonů ustoupili, aby na těch místech mohl proběhnout channeling. Je divné to říkat, ale tato země rozumí. Už dříve jsem vám řekl, že tato země má multidimenzionální aspekty, které jí umožňují promlouvat. A tak se tyto promluvy často projeví v podobě bytostí, jak je tomu na mnoha jiných místech. Protože lidem to dává smysl pouze v této formě, protože když má něco vědomí, pak tomu potřebujete připsat určitou formu.

.

Těm, kteří by se tomu smáli, bych řekl: Vy jste tohle už dělali mnohokrát, když k vám přistoupil anděl v době vaší duchovnosti, nebo někdo, koho jste za anděla považovali. Neměli jste žádný koncept toho, co by to mohlo být. Byla to multidimenzionální esence, která procházela zdmi a dokonce vás tak trochu děsila. Už dříve jsme vám říkali, že kdykoli přišel anděl a chtěl vám něco sdělit, ze všeho nejdříve řekl: „Žádný strach. Neboj se.“ Proč by naprosto hvězdné vědomí bylo něčím, čeho byste se měli bát? Odpověď zní, že proto, že je jiné a vypadá jinak. Přidáváte jim kůži a křídla, aby pro vás byli hmatatelní. Tohle (lidská) společnost dělá se všemi elementály, kterým nerozumí, ale je přesvědčená, že musí mít určitý tvar. Na některých místech a v některých zemích je to tak překrásné, že to tak přetrvalo po celá staletí. A to se stalo i tady.

.

Ti, kdo byli na této cestě, měli šanci to uvidět a pocítit a pokud chtěli, tak i pochopit. Vždy je otázkou svobodné volby, zda tomu uvěříte nebo ne. Tohle však dostala tato skupina – země k nim promluvila – na mnoha místech a mnoha způsoby. Elementálové jsou ve všech uskupeních vody, včetně ledu. Gratulujeme těm, kteří stráží a spravují tuto zemi. Není náhodou, že je tu i Islanďan. Žádná náhoda. Někdo by mohl říci – v národě, kde je jen tak málo lidí, co mohou dělat, zatímco měníme planetu? Odpověď je stejná, jakou jsem dal už mnohokrát v rámci jiných společností, ale tentokrát jsme na ostrově. Má rada zní – udržujte to vše čisté (ryzí)Dávejte si dobrý pozor na ty, kdo by vám to chtěli vzítUdržujte své tradice, i kdyby nad tím mnozí obraceli oči v sloup a říkali: „My těmto věcem nevěříme, protože tohle je moderní doba.“ Já vám říkám, že elementy Země jsou velmi moderní. Jsou tu odjakživa a budou zde i tehdy, až Země zanikne. Tak moc jsou moderní – vždy jsou v okamžiku TEĎ. Vždy budou mít svá jména a vždy k vám budou promlouvat. Pokud jim nasloucháte v tuto chvíli, pak slyšíte, jak vám říkají: „Udržujte to v ryzí podobě, čisté.

.

Toto je poslední channeling v této skvělé zemi. V této místnosti promluvím opět o viru, který se i nadále šíří po celé planetě. Můžete se vrátit k prvnímu záznamu, a proto to nebudu až tak moc opakovat. Jenže právě teď, zatímco se stále více šíří, někteří říkají věci jako: „Kryone, jak je možné, že se tohle děje planetě, která měla vstoupit do oblasti vyššího vědomí? Jak je to možné?“ Na to odpovím: Dávali jste při channelinzích pozor? Opravdu jste četli ta poselství? Dva kroky vpřed, jeden zpět. V současnosti se nacházíte v kroku zpět. Jak jste si mysleli, že to bude vypadat? Mysleli jste si, že to bude procházka růžovým sadem – jak se říká – když celá planeta mění vědomí? Odpověď zní, že tohle jste sem nevnesli coby trest. Přesto jsou tací, kteří si kvůli doktrínám, které studují a knihám, které čtou, myslí, že Bůh je trestajícím Bohem a proto jste museli udělat něco hrozného. Co když je tohle jen v rámci očisty? Co když je tohle divoká karta? Co když tato planeta bude jiná, až se prach usadí? Co když to změní geopolitickou strukturu a to, co si lidé myslí, protože až to skončí, budou znát větší pravdu, kterou předtím neznali?

.

Tohle je náznak, který už jsem vám dal dříve, abyste se na to podívali. Řekl jsem vám, že nemoci nejsou politické. Prostě dělají to, co dělají. Sledujte to, zkoumejte to, shrňte to a zjistěte, odkud to přišlo nejdříve a kam to šlo potom – to vám odvypráví příběh. Odvypráví to větší příběh, který se ti nebude líbit, vůdce. Ale pro tuto chvíli mnozí říkají sbohem svým starším. Pro tuto chvíli je zde obrovský zármutek. Pro tuto chvíli je zde strach. Mnoho channelerů už tolikrát říkalo, že tohle není nemoc, ale strach… a ten strach se šíří tak, že se vás dotkne obrovským způsobem, přestože se drtivá většina lidí zcela uzdraví. Přesto vás to přiměje se bát. Otázkou tedy není, proč to tu je ani co dělat, abyste se toho zbavili – protože ono to pomine. Pomine to. Otázka zní, co byste právě teď měli dělat vy, pracovníci světlaJaký je úkol pracovníka světla?

.

Je mnoho věcí, které bych mohl právě teď říci. Některé z nich vám budou dávat smysl a jiné ne. „Kryone, ty jsi nám řekl, že tohle přichází.“ Drazí, to, co se zde děje, se odehrává na základě svobodné volby – je to v poli možností, není to nic zaručeného, není to na 100%. Měli jste kontrolu nad tím, zda se to stane nebo ne. Později to sami uvidíte. Někteří se to dokonce pokoušeli zastavit – vy to později uvidíte, ale i tak je to tady.

.

Kdybych vám pověděl o tom potenciálu, čeho bych tím dosáhl? Odpověď zní, že strachuPředpovědi, které vám dávám, jsou ty, které vidím jako ztělesňující vyspělou společnost – transparentnost, soucit, lepší planetu… dva kroky vpřed, jeden zpět. A co byste měli dělat, pracovníci světla? Povím vám to. Poslouchejte. Tohle je důvod, proč tu jste!

.

V první řadě – opatrujte se. Buďte v bezpečí, protože nemocní byste toho mnoho nedosáhli. Buďte v bezpečí. Není to tak těžké! Buďte v bezpečí. A až se to bude odehrávat, uvědomujte ty kolem sebe, kteří budou spínat ruce a přitom zkracovat svůj život kvůli svému strachu. Nebudou vědět, co dělat dál, budou pobíhat z místa na místo, obávat se o sebe, svou rodinu, tuto planetu nebo svou zemi. Tehdy je načase, abyste do toho vstoupili vy se svým soucitem – můžete jim vyprávět příběhy, pokud to bude zapotřebí. Utěšte je, buďte s nimi, poseďte s nimi, aby viděli, že se nebojíte, ale že jste v bezpečí – že užíváte svůj zdravý rozum – zůstáváte v bezpečí a víte, že tohle je něco, co pomine, a nezůstane to navždy. Ať se „dnes“ stane cokoli, „zítra“ z toho vyjdete. Tohle je to, co pracovníci světla dělají – tohle je maják na skále. Už dříve jsem říkal, že nikdo nezná jméno majáku a přesto zachrání tolik životů, tolik námořníků… Uvidí světlo, vyhnou se překážce a vědí, že tam, kde je světlo, je i bezpečí. Vy jste majáky. Tohle vám budeme říkat, když se budete ptát během příštích měsíců stále dokola – při každé otázce je tohle odpovědí. I nadále to bude odpovědí, ať už je otázka jakákoli. I když se budete ptát: „Proč já?“ Protože jste pracovníci světla a já vám právě dal odpověďProto, abyste to mohli změnit – abyste to mohli zmírnit – abyste mohli zachraňovat životy tím, že budete dodávat útěchu. Protože je tady tolik strachu…

.

Povím vám, co se právě teď planeta učí. Hodně se toho učí o médiích a jejich roli. Učí se, jak to mohou média zhoršit. Média mohou dokonce brát životy – tím, že děsí lidi k smrti. Toto se planeta učí. Vy z tohoto vejdete do lepšího místa. Novináři – shrňte, co se stalo, přemýšlejte o tom a o své profesi, jejímž úkolem je informovat. Pak se sami sebe zeptejte, co dobrého jste dnes udělali pro planetu. Co byste udělali, kdyby se tohle odehrálo o měsíc, dva či tři později, o rok – co byste udělali jinak? A dostane se vám odpovědi.

.

To vše začíná odhalovat soucitnější planetu. Poslouchejte, někteří se bojí, že se odehrají ohromující věci – zejména v zemích, kde lidé shromáždí své zbraně a budou si hlídat svůj majetek, protože se budou bát, že si k nim lidé přijdou pro jídlo. Co kdybych vám řekl, že tomu bude naopak? Co když se z toho stane laskavější a soucitnější planeta, právě teď, kdy lidé pomáhají svým sousedům a vzájemně se zdraví z metrové vzdálenosti? To je úplně jiné než kdykoli v historii – lidé se na sebe dívají a říkají si: „Dostaneme se z toho. Milujeme tě. Bude to v pořádku. Milujeme tě. Pokud potřebuješ pomoc, dej nám vědět. Vynasnažíme se ti pomoci v rámci možností.“ Je jen velmi málo těch, kteří se budou ptát, kde mají zbraň. Ne dnes. Ne dnes. Tohle je jeden z největších rozdílů. Až budou historici psát o tom, co se na planetě stalo, budou to knihy plné věcí, které nečekali, a také to, co se SKUTEČNĚ stalo.

.

Toto je poselství o soucitu. Toto je poselství, které říká: Pracovníci světla, kvůli tomuto jste tady. Projděte tím a dostanete se z toho s jinou planetou, s jiným vědomím. Lidé se noří do sebereflexe a říkají si: „Je možné, že mi něco uniklo? Je možné, že se vědomí začíná měnit? Možná, že tohle je toho součástí.“ Drazí, projdete tím. Toto je pouze špička ledovce. Teď to začíná. Vy tím projdete. Opatrujte se. Buďte opatrní. Neskrývejte se však více než musíte. Jakmile budete smět ven, pomáhejte lidem. Pokud někoho potkáte v obchodě, pomozte mu. Pokud někdo vypadá, že má potíže, můžete si s nimi promluvit. Nemusíte se jich dotýkat – ZATÍM. Můžete s nimi mluvit: „Jste v pořádku? Mluvte se mnou. Z čeho máte strach?“ Přemýšlejte o těchto věcech, drazí, protože nesete světlo útěchy. Toto je váš odkaz. Toto je důvod, proč jste tady. Proto se staráte dostatečně o to, že posloucháte toto poselství nebo jste v této místnosti. To je pravda dnešního dne. Později vám toho povím víc.

.

Tato planeta se stává soucitnější a začíná to dnes. Vězte tyto věci a odejděte z tohoto místa jiní, než jste sem přišli. S perspektivou, která se může velmi lišit od čehokoli, co jste kdy očekávali. Na této planetě už nebude žádný „normál“, jak jsem vám řekl už mnohokrát…

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět