3-2020 Kryon

Kryon na Islandu – den první – Korona

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat během cesty po Islandu, 13. březen 2020

.

Zdravím, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří se právě naladili, a je jich mnoho – sedíme před skupinou, která se chystá za chvíli vyrazit na cestu, aby viděli magické místo, kterému se žádné jiné nepodobá. Jedno z těch míst na planetě, které má velmi odlišný druh energie – po celém ostrově. A my o tom budeme mluvit víc…

 

Je to Island.  A zatímco jsme tady, zdá se, jako by se na planetě zastavoval chod. Dnes budu hovořit o viru. Uvedu vám věci k přemýšlení, trochu historie, chci vám říct něco, co jste pravděpodobně nečekali, že uslyšíte.

 

Ale pro tuto islandskou zkušenost a ty, kteří sedí na těchto židlích: něco vám řeknu. Jsou i jiné země, které mají zvláštní energie, prostoupené samotnou hlínou Země, samotnou Gaiou, ale tahle je odlišná. Lidé, kteří zde žijí, vám řeknou, že tato země nemá pouze energii, má i osobnost. Pokud půjdete na Velký ostrov na Havaji, mluvíte o Pele, mluvíte o energii spojené s osobností; někteří řeknou: „No, to je mytologie,“ jiní odpoví: „Je to víc než jen to.“ A ti, kteří se tam narodili a vyrostli, řeknou: „Je to MNOHEM víc než to.A totéž platí tady, až na to, že to je umocněno několikrát.

 

Neboť různé oblasti mohou mít svá jména, pokud chcete, budou mluvit různými jazyky, pokud si to budete přát, někdy mají příběhy o tom, jak mluví spolu navzájem… Ledovce, hory, fjordy, země, po které kráčíte, s vámi mohou promlouvat jako osobnost, ne jen jako energie. TO je jiné. Je to ostrov; a tím pádem není žádným způsobem spojen s žádnou jinou částí planety, která by ovlivňovala oddělenost osobností, se kterými se potkáte. A vy, kteří jste citliví, vy to víte. Vy, kteří nejste, aspoň tušíte; neboť pociťujete uklidňující odlišnost – dokonce i to majestátní, vroucí a uvolňující páru bude mít krásný vzkaz o tom, proč jsou tady, a pozdrav pro člověka, který se na ně dívá.

 

Rád bych teď promluvil o tomto čase. Pro mnohé je překvapivé, jak planeta prochází něčím, co lidé neočekávali. Pokud sledujete má slova, vzpomenete si, že rok 2012 byl cyklus – konec jednoho, začátek druhého. A to není Kryonova informace; pochází od většiny původních národů planety. Mezi tolika domorodými národy panovala shoda v kosmologii, že precese rovnodennosti, rok 2012, bude začátkem nového cyklu pro Zemi. A to je důvod, proč jsem vůbec tady – abych vám předával zprávy, abych vás provedl těmito změnami.

 

A co jsme vám řekli o těch změnách? Řekli jsme, že budou dramatické; řekli jsme, že máte vyhlížet divoké karty – už jste nějaké viděli? Řekli jsme, že věci nezůstanou stejné – a přesně to se děje.

 

Za chvíli opět budeme mluvit o tom, co se vlastně v této chvíli na planetě děje, kdy se tolika lidí zmocňuje strach; ale jsou tací, kteří řeknou: „Počkej chvíli, Kryone, mluvil jsi o vlivu vědomí, které se začíná vyvíjet; o probouzejícím se vědomí, které dělá z planety lepší místo – jak to s tím jde dohromady? To, co se tady děje dnes, sotva vypadá jako lepší místo.“

 

Už dříve jsme vám řekli, drazí, že v této době posunu a změny bude energie, kterou jste nikdy předtím neviděli, energie Odhalení. Že uvidíte věci, které tady vždycky byly, ale nyní je poprvé spatříte – v celé jejich ošklivosti, v celé jejich temnotě. A většina těch věcí, které uvidíte, je nízké vědomí, věci, které tady vždy byly a nyní musejí být odebrány, nebo vystaveny světlu. Někteří z vás si uvědomují, že ve společnosti jsou náhle zviditelněny věci, o kterých by si nikdy nemysleli, že vyjdou na světlo tímto způsobem. Věci jako Me Too, kdy mnozí procitli a řekli: „Věděl jsem, že temnota existuje, ale tohle se stalo mně,“ a jiní řekli „A mně také.“ A poprvé jste si uvědomili, že nemáte strach kvůli tomu, co by se vám mohlo stát, protože tolik lidí vidí stejnou věc.

 

To, co se děje dnes, je úplně a bezezbytku výsledkem lidských činů. To, co se teď děje, vytvořili lidé. Není to nic, za co by byla zodpovědná Gaia. To, co právě sledujete, je odhalení.

 

Za moment vám ukážu kousek historie, která s tím možná na první pohled nesouvisí. Ale stejně vám ji ukážu. A až skončím, někteří z vás obrátí oči v sloup a budou kroutit hlavou a řeknou: „To si tedy nemyslím, Kryone,“ a já jim odpovím: „Počkejte ještě o chvilku déle.

 

Už dříve jsem vám řekl, že na téhle planetě dojde k odhalení, aby se mohla začít čistit s vyšším vědomím lidstva, které se začíná probouzet, s vynálezy a myšlenkami, které vytvoří lepší život pro lidstvo. Už dávno jsem vám řekl, že způsob, jakým byste měli vyrábět elektřinu, je geotermální. Všechna elektřina, kde stojíte, kde sedíte na tomto turné v tyto dny, je geotermální. A někteří řekli: „No to je jednoduché, vždyť je to národ vulkánů, takže samozřejmě využívají geotermální energie. A já jsem řekl Ano, ale týká se to celé planety, vše co se musí udělat, je kopat dost hluboko – a dostanete zdroj tepla, vytvoříte páru… A přece si planeta místo toho vybrala nejdražší a nejnebezpečnější parní stroj na světě –  totiž jaderný.

 

Když si dítě poprvé spálí ruku, nikdy to znovu neopakuje. Jsou engramy zvané synapse, které zabrání dítěti v tom, aby se někdy příště znovu dotklo něčeho horkého. Jistě byste si mysleli, že totéž se vztahuje na něco, čemu říkáte instinkt. Že od civilizace k civilizaci lidstvo pochopí, že jakmile si jednou spálí ruku, víckrát už to nebude dělat. A přece se to neděje. Neboť válka je stále tady, což je dysfunkce, která nevyřešila nic. Válka je s vámi stále – stále dokola, stále dokola. Řekli jsme vám, že rok 2012 započal probouzení. Běžní lidé, běžné vůdcovství, které začíná chápat, že tohle JE dysfunkční; a že rozvinuté vědomí nedovolí, aby se to znovu stalo. Budeme metaforicky mluvit o popálení ruky, které se přihodilo v roce 1986. Jmenovalo se Černobyl. A jen stručně, drazí, vám vylíčím tuto historii; neboť se jiným způsobem opakuje právě teď, v této hodině, zatímco tu sedíte.

 

Když vybuchla jaderná elektrárna v Černobylu, byl to šok. O jaderných elektrárnách se jaksi nepředpokládá, že by vybuchly. Později se zjistilo, že šlo o závadu v projektu. A ta samá závada se opakovala všude v reaktorech po celé zemi. Žádná z nich nevybuchla, ale vada byla tam, připravená zopakovat událost v Černobylu. Černobyl nebyl pokryt pláštěm, protože vedení a vláda v té době byli represivní, a dělali věci tak, aby moc nestály, takové, které se bály dokonce i samy sebe, neustále v popírání a naplněné strachem. Když to vybuchlo, dokonce i ti, kteří byli tam, výbuch popřeli. Toto bylo hluboce zakořeněné v tomto typu vlády půl století – neříkáte, co vidíte, říkáte, co vám přikážou; takže to, co následovalo, byl šok pro všechny: popírání, popírání… Úklid toho průšvihu si vyžádal skoro 200 000 lidí; a zdaleka to není a nebude uklizeno další 4 000 let. Nejnebezpečnější parní stroj na světě. Stálo to spoustu životů, než vláda přiznala to, co bylo očividné, a opravila jaderné reaktory, které měly závadu. Ale stejně stále nejsou kryté.

 

To jsou věci, o kterých si přejeme mluvit – o kterých jsme vám řekli, že se mění.

 

Řekli jsme vám, že elegance magnetismu se začne ukazovat způsobem, který se měl projevit už před tisícem let. Že můžete mít velmi silné magnety, které tlačí a táhnou proti sobě, aby roztočily kola, aby rozpohybovaly vačkové hřídele tak, aby vyráběly elektřinu jednou provždy, bez použití jakékoliv zdroje, dokonce ani tepla Země. Které mohou být utěsněny a točit se po celé roky; a jediná věc, která se opotřebuje, bude jen kov sám. To je nový magnetismus elektřiny, motorů. Lidé se zeptají: „Kdy se to stane?“ A my jsme vám nedávno řekli: už se to děje.

 

Totéž se opakovalo v roce 2011 v Japonsku. Tam si uvědomili, že jakkoli bezpečné to dokážou postavit, Gaia dokáže způsobit rozdíl – zemětřesení, tsunami… A tady to byl opět reaktor, který se „zbláznil“. Nejnebezpečnější věc, kterou můžete udělat. Magnetismus všechno toto nahradí, a stane se to brzy; už to začíná, a je to vývoj, o kterém jsem mluvil.

 

Chtěl bych citovat jeden výrok premiéra či prezidenta nebo ať už ho nazvete jakkoli – toho, kdo měl na starosti zemi, která měla Černobyl – Sovětský svaz. Gorbačov prohlásil toto: „Černobyl byl katalyzátorem pro pád Sovětského svazu.“ Neboť jakmile lidé viděli tu prolhanost, když kolektivně viděli ty lži a strach, nemohlo to déle vydržet – bylo to náhle venku, viděly to milióny.

 

Rád bych vám něco řekl o viru, který právě teď způsobuje tolik starostí, tolik strachu a trápení.

 

V přírodě jsou viry, bakterie, které zůstávají tam, kde jsou – v přírodě. Mají je stromy, mají je zvířata, a nevztahují se na lidi. Lidé mají svůj vlastní soubor virů a bakterií, se kterými fungujete, se kterými se jako lidé musíte vypořádat; ale příležitostně, čas od času, dojde k přenosu ze zvířat na lidi; někdy dokonce z rostlin na lidi. Ale to se stává pouze kvůli lidskému počínání, nikdy se to nestane přirozeně. Virus, který máte, se nepřihodil náhodou.

 

V 19. století jste měli Černou smrt – mor. Dnes samozřejmě víte, že pocházel od blech, které byly na krysách – na krysách, které žily s lidmi. V nehygienických podmínkách, s lidmi namačkanými na sobě v době, kdy neměli ponětí o umývání rukou a bakteriích… a vy víte, co se stalo. Dnes to není mor, dnes je to chřipka, ale má stejné znaky v tom, že byla způsobena lidským počínáním.

 

To, co řeknu dál, je kontroverzní; a řeknu tu frázi mnohokrát: vir není politický. Dělá to, co dělá – přirozeně. A pokud chcete pochopit příběh, který vám vyprávím, tak jen pozorně sledujte, kam vir směřuje a odkud přišel. Říkají vám, že vir vznikl sám od sebe, ale tak to není.

 

Pochází z netopýra, kterého studovali v prvotřídní, špičkové virologické laboratoři v Číně, ve Wuhanu. Bylo to tam, přiznali to. Je to součástí výzkumu, je to odvozenina SARSu. Odtamtud ten vir pochází, drazí. A přesto vám říkají, že to tak není. Asi se to samo nějak záhadně vyskytlo v té oblasti, ale vůbec ne v laboratoři. Ale co se děje dál, se tak nápadně podobá Černobylu.

 

Je to popálená ruka, kterou byste měli vidět a vědět o ní. Lidé postižení v té oblasti patří k civilizaci, kde žije pohromadě pět šest lidí v jedné místnosti, kteří nepraktikují stejné zdravotní návyky jako vy. Samozřejmě byli okamžitě nakaženi; a začali umírat, protože neměli ochranu, kterou máte vy ve svých společnostech. A vláda jim tvrdila: Vy neumíráte, nevšímejte si těl, které vidíte na ulicích. To netrvalo dlouho. Tato oblast přišla o tolik lidí, tragicky a žalostně; kolik jich ztratily Spojené státy 11. září. A vláda to dál popírala, báli se to přiznat. Řekli, že to nepochází odtamtud a lidé dále umírali. Nebylo možné zastavit to, o čem se svět dozvěděl ze zpráv, prostřednictvím těch, kteří o tom informovali, a rozkřiklo se to. A dokonce ještě dnes vám vědci i vláda řeknou: „To ale nepochází z té laboratoře.“ (Kryon se zlehka směje.)

 

Představte si, že máte město s obrovským továrním komínem. Jednoho dne se vzbudíte a kouř je všude. A řeknou vám: „No, možná je tady kouř, ale rozhodně není z komína.“ A to je přesně to, co říkají. Vzniklo to v laboratořinedopatřením to bylo vypuštěno z podobných důvodů – to protože vláda, která zaštiťovala Černobyl, měla trhliny. A to se ukáže a historie to potvrdí.

 

A tak to, co se dnes děje, včetně ukazování prstů na viníky, souvisí s lidským počínáním, nedbalostí, klamáním a strachem. Drazí, zvládne se to, vyřeší se to. A tu popálenou ruku, chcete-li to tak nazvat, si planeta bude dobře pamatovat.

 

Ale je toho víc. Sledujte ten vir. Je tam tajemství, které vám neodhalím, protože to tajemství má být odhaleno těmi, kteří se dozví o těchto věcech a tyto informace vynesouv nadcházejících letech, nebo ještě dříve. Přinese to odhalení. A až k tomu dojde, drazí, budou nejméně dvě vlády, které mohou padnout, nebo se dramaticky změnitneboť jejich lidé konečně uvidí ten útisk, ten strach, nedostatek otevřenosti, a na Zemi se začnou měnit věci, o kterých by vás nikdy nenapadlo, že se změnídíky tomuhle viru.

 

Je tu velké tajemství – a vodítko pro vás zní takto: vir není politický, vir nelže. Pokud budete sledovat časový rozvrh infekce na samém začátku, zjistíte, že kromě Číny tam byla ještě jedna země, velmi vzdálená, která byla okamžitě postižena nákazou v řádu stovek lidí, dokonce v nejvyšších vrstvách. Jděte a najděte to.

 

Existuje spojení, existuje propojení bodů? Virus není politický. A je něco většího, než si myslíte, k čemu se tady schylovalo; a až to bude odhaleno, tajemství budou venku. A vlády, které jsou za to zodpovědné, s velkou pravděpodobností nepřežijí. Toto je vrchol ledovce pro planetární změnu a nemá to nic společného se zdravím. Má všechno společné s posunem na planetě. Projdete tím úspěšně, drazí; zvládnete to a budete si to pamatovat, a nedopustíte, aby se to kdy opakovalo. A teprve až zjistíte, co se skutečně stalo, pak se věci změní.

 

Sedíte na skvělém a překrásném místě – vy, se kterými mluvím v této místnosti, a dalších pár dní bude časem k uvolnění se. Čas spatřit krásy a osobnosti, které jsou obsaženy ve vodách a gejzírech, v horách a vulkánech, v ledovcích a vodopádech. Všechny mají jména – ne jména, která jim dali lidé. Pokud byste je mohli uslyšet, promlouvali by vám. Řekli by: „Toto je nádherná Země, drahá lidská bytosti.

 

Vítejte v kráse budoucnosti. Odcházejte z tohoto místa moudřejší, změnění, a vědomi si toho, že tato planeta začíná pracovat ve váš prospěch.

 

Dva kroky vpřed, jeden krok zpátky. V této chvíli děláte ten krok zpět. Zlepší se to.

A tak to je.

 

Kryon

.

 

Zdroj: www.kryon.com  –  Day one – Corona -13:46 MP3

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmara H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět