3-2021 Kryon

Čtyři katalyzátory pro léčení – 3

.

Tento Kryonův živý channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 17. března 2021

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Mnohokrát jsem vám už říkal, že pokud je tohle poprvé, kdy se účastníte channelingu, může vás překvapit, že my, energie z druhé strany závoje, jež k vám nyní hovoří, si vás plně uvědomujeme. Každou duši, která sleduje tento program, Bůh zná a miluje. Je to předpoklad všech channelingů od počátku channelování. Ke každému channelingu přistupujeme s myšlenkou, že jej možná posloucháte (nebo čtete) poprvé, a tak často nejprve rekapitulujeme.

 

Tato série channelingů, kterou teď v Léčivém kruhu předáváme, se zaměřuje na atributy katalytické energie pro léčení (uzdravení). Jinými slovy, jde o energii, která má schopnost zatlačit na léčivý potenciál, aby se například mohlo přihodit něco, co otevře dveře k uzdravení, které tu předtím nebyly. Uzdravení, o kterém mluvíme, má mnoho aspektůKdyž máte strach nebo se něčeho možná už dlouho obáváte, a že existuje mnoho věcí, kterých se můžete obávatpak by došlo k vyléčení, pokud byste našli způsob, jak se ze strachu vymanit a už si nedělat obavy. Pak by došlo k vyléčení. Pokud pociťujete obavy a úzkost z mnoha věcí ve vaší kultuře, ve vašem světě, ve vaší rodině, pokud jste neustále plní úzkosti a máte problémy se spaním a pokud najdete způsob, jak se těchto obav a úzkostí zbavit, jak to hodně zlepšit a zklidnit se, pak dojde k vyléčení, uzdravení. Vraťme se k tomu, co obvykle považujete za vyléčení. Pokud máte nějakou nemoc, bolesti, nebo máte něco, co by být nemělo, ať už je to cokoli, i kdyby to třeba ani nemělo žádné pojmenování, kdybyste to mohli odstranit, pak by to bylo vyléčení, uzdravení. A to je téma, o kterém mluvíme v této sérii.

 

Existují věci, které mohou připravit cestu nebo otevřít dveře pro takové druhy uzdravení? Odpověď je ANO. Už jsme vám předali dvě poselství. Vrátím se k první části, protože tato třetí část na to navazuje. Tu třetí část identifikuji za chvíli. Pojďme si zopakovat, že vaše 4D tělo sestává převážně z chemických reakcí. Tyto chemické reakce mohou být vyvolány elektrickými signály z vašeho mozku. O čem však mluvím, je to, že v podstatě fungujete na chemické bázi. Mluvili jsme o tom v první části této série. Pokud jste si ji neposlechli (nebo nepřečetli), můžete si vyhledat celou sérii na webových stránkách zdarma. První část byla o něčem, co pro mnohé z vás může být matoucí. Týkala se toho, že dochází k pochopení a víře, že tato chemie je součástí něčeho, co může způsobovat mnoho různých věcí, včetně strachu, obav a úzkostí. Může také ovlivňovat délku vašeho života. A také jsme vám řekli, že všechno to, co můžete udělat pro změnu chemie vašeho 4D těla, ne ezoterického těla, ale prostě jen 4D těla, mluvili jsme také o realitě, kterou zažíváte chemicky, a že pak všechno to, co můžete udělat pro zlepšení chemie, připravuje cestu k uzdravení.

 

Zamyslím se nad historií vaší medicíny. Když si (vědci v medicíně) uvědomili všechny ty chemické reakce nutné pro fungování vašeho těla, když si to uvědomili, první cestou k léčení byly alopatické léky - že by mohli změnit chemii tím, aby určité chemické látky tlačili na tyto chemické reakce a směrovaly je určitým směrem, aby možná dělaly to, či ono, což by pak mohlo být určitým druhem léčeníA tak se to dosud stále dělá ve všeobecném lékařství. Alopatické reakce, ke kterým dochází, jsou způsob léčení, na němž jste vyrostli a jste na něj zvyklí. V minulosti jsme také už mnohokrát mluvili o homeopatiijejíž podstatou je tinktura, která je také chemickou látkou, vyšle signál, a místo toho, aby došlo k chemické reakci, tento signál obsahující pokyny pro uzdravení přijme innate. Přesto to stále zůstává na chemické úrovni, že?

 

Vraťme se tedy k naší premise: pokud byste mohli změnit chemii svého těla, pak byste nevytvářeli chemii strachu, úzkosti nebo něčeho horšího. Neměli byste chemii, která by vám zkracovala život, protože strach a úzkost vám život zkracují. Je tu však něco, co mění chemii, a bylo to prokázáno. V první části série jsme předali podobenství o Woovi, který zjistil, že může převzít zodpovědnost za svou vlastní buněčnou strukturu a řídit svou loď na bezpečná místa. Souvisí to s řízením a ovládáním něčeho, o čem mnozí z vás ani netuší, že máte. V této třetí části jde také o vás, že ovládáte svou chemii, avšak prostřednictvím úplně jiného vnímání. Teď to pojmenuji a pak vám povím o jednom průzkumu.

 

SMÍCH

A to slovo je „smích“. SMÍCH. Kolik z vás už zažilo nějakou stresující situaci, již jste rozpustili smíchem, i když třeba jen na chvíli? Možná to byl i nečekaný smích, kdy jste se naladili na nějaký hodně zábavný program a jen na těch pár okamžiků jste se hodně smáli. Uvědomujete si, že vaše tělo se při tomto zajímavém vnímání chemicky změnilo? Zatímco jste se smáli, během té chvíle strach a úzkost zmizely. Uvědomili jste si to? Myslím, že většina z vás si uvědomuje, že smích, jak se zdá, potlačuje strach a úzkost. A tak mnoho lidí přepne na zábavný program, aby se mohli zasmát a uniknout strachu. A ono to funguje. Nechcete však jen dočasnou léčbu, že?

 

Existuje kvalitní výzkum, jenž ukazuje, že chemie těla se smíchem mění. A vyplynula z toho zábavná součást. Už jste někdy slyšeli o józe smíchu? Existuje cvičení, při kterém se scházejí skupiny lidí, jako jste vy, kteří rozumí tomu, o čem teď mluvím, a společně se smějí. Teď se zeptáte: „Co je stimuluje ke smíchu? Co je rozesměje? Vyprávějí si nějaké vtipy nebo legrační situace, aby se smáli?“  Ale odpověď zní: Ne, není to nutné. Je tu však jiný objev, když se prostě z ničeho nic začnou smát. Namítnete: „To nemůže fungovat.“ Ale ano, může. Můžete smích předstírat. Pokud se začnete smát, i když kolem vás není nic legračního, nebo zábavného, ​​pak se něco stane. Vaše tělo začne vytvářet novou chemii „zábavy“ a pak se začnou další lidé kolem vás taky smát. A bez vtipu nebo legrační situace se najednou můžete společně smát po velmi dlouhou dobu. Vaše chemie se začne měnit, to je fakt. Co se pak děje, není nutně omezeno jen na jógu smíchu, ale objevil to už i mainstream. Existuje řada videí, která začala být produkována už před desetiletím na stejné téma a tím tématem je muž, který se směje ve vlaku, nebo jogín, který se začne pro sebe smát v metru a tím rozesměje během několika minut všechny ostatní ve vlaku. No, kolik z vás jezdí metrem, kolik legrace tam zažíváte? (Kryon se směje) Kolik lidí se tam směje? Nevíte. Odpověď zní, můžete tem vidět různé druhy lidí s různými druhy problémů. Dokážete si představit, jak se uprostřed vagónu začne jeden člověk smát a během pár minut se směje celý vagónA čím víc lidí se směje, tím víc se smějí. A celé metro nebo vlak končí hysterickým smíchem. Je to dokázáno a můžete to najít na médiu YouTube. Můžete studovat různé typy produkce, třeba i komerční. Jeden producent se rozhodl, že se mu hodí, aby to dělal, a prezentuje to jako komerční záležitost. Je to známá věc, že je smích nakažlivý.

 

Když se smějete, vaše chemie se začne měnit. Pokud se budete často smát a najdete si pro to důvod, budete se možná smát s radostí ze své velkoleposti. Dokážete to? Můžete se smát s láskou? Když se začnete smát pravidelně, drazí, smích a radost změní vaši chemii a připraví vám cestu, na které uvidíte světlo, jež jste nikdy předtím neviděli. Pomůže vám to přejít most, až se tam vydáme v Kruhu dvanácti. Smích je číslem tři. Je to skutečné, je to ve 4D, není to těžké a funguje to. To je dnešní poselství. Je to aktuální, vědecky prokázaný fakt, že smích mění vaši chemii. A vy to víte a cítíte to. Když to budete dělat, zmírní to a osvobodí vás to od strachu a úzkostí. Tak proč byste to nemohli dělat pravidelně? Proč to nespojit s něčím, co děláte každý den? Proč byste nemohli být někým, kdo je svým smíchem proslulý? Tyto věci, které vám předávám, jsou velmi skutečné. Pokud se chcete uzdravit, začněte se smíchem.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 3 – MP3 – 15:51 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět