3-2021 Kryon

Čtyři katalyzátory pro léčení – 1

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 3. března 2021

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět vám říkáme, že tu neexistuje žádné tajemství. Víme, kdo tento channeling poslouchá právě teď, nebo jej bude poslouchat (a číst) kdykoli později. Víme, kdo to poslouchá, víme, kdo tento program sleduje, a je to proto, že existuje velkolepé multidimenzionální vědomí Boha. Jak jinak byste mohli mít energii, která dokáže vyslyšet 10 milionů modliteb najednou a vědět o každé z nich? Taková je multidimenzionalita Tvořivého zdroje. Jste její součástí a my to stále opakujeme. Toto je poselství pro vás

 

Někdy představujeme celou sérii poselství a tak to také uděláme tento měsíc. Tématem čtyř následujících channelingů budou katalyzátory pro léčení. Nebudou to všechny, ale čtyři hlavní katalyzátory pro léčení. Tento channeling a další tři týkající se tohoto tématu, jsou a budou k dispozici zdarma. Tento channeling, který teď slyšíte (nebo čtete) je zdarma, protože mluvíme ke komukoli. Ty tři další pozdější channelingy budou zdarma v audioverzi , kterou si všichni můžete poslechnout (nebo přečíst v překladu). Pojďme si promluvit, co je ten první katalyzátor a kam tím směřuji.

 

MOC A SÍLA VAŠICH SLOV

Ten první možná nebude pro vás moc jasný. První katalyzátor pro léčení je MOC A SÍLA VAŠICH SLOV. Začněme od začátku. Vaše tělo funguje a pracuje prostřednictvím chemie. Mohli byste říct: „Je do toho však zapojeno ještě víc, elektřina, nervová soustava, signály, které jsou vysílány, aby se děly určité věci.“ A tak to je. Když se však podíváte, jak tělo převážně funguje, je to prostřednictvím chemie. A zajímavá věc na této chemii je, že je jí tam mnohem víc, než si vůbec uvědomujete.

 

Lékaři studují mnoho, mnoho let lidské tělo a součástí tohoto studia je chemie. Chci se jich zeptat na něco, co se většinou učí během prvních let studia. Jedna z otázek může být: Kolik chemických reakcí je třeba k tomu, abyste pohnuli rukou poté, co váš mozek vydá elektrický signál „pohni svou rukou“? A odpověď zní: „Mnohem víc, než kolik jich znáte nebo kolik jste si jich zapamatovali.“ Dějí se většinou okamžitě a to nikoliv prostřednictvím elektřiny, ale chemie. Jedna chemická látka něco udělá, druhá chemická látka reaguje a něco udělá, další chemická látka zareaguje a něco udělá. A to jen pro to, abyste pohnuli rukou. Kolik chemických látek a jejich reakcí vyžaduje dokonalé trávení? Popřemýšlejte o tom. Od okamžiku, kdy vstoupí potrava do vašeho těla a vyjde v jiné formě, co myslíte, že je do toho zapojeno? A vy řeknete: „Je do toho zapojeno hodně a opravdu toho o tom moc nevíme.“ Nevíte. Nejste k tomu navrženi, protože tyto věci se zdánlivě dějí bez jakéhokoli myšlení.

 

Když si to analyzujete, chemické reakce, způsob jak tělo funguje se všemi svými orgány, od dne, kdy jste se narodili, do vašeho posledního vydechnutí, všechny ty procesy jsou stejné a stále se opakují. A kvůli tomu vnímáte své tělo následovně: Člověk roste, trochu se něco o těle naučí a uvědomí si, že s tím skutečně nemůže nic moc dělat – že prostě buď funguje, nebo ne. A tak hodně z vás se podívá na své tělo a řekne: „Doufám, že zůstaneš zdravé.“ Je to jako když jediná věc, kterou člověk má, je hlava a všechno to ostatní, co je spojené s hlavou, je něco jiného, o čem doufáte, že to funguje. (Kryon se směje)

 

Je to chemie, která vám pomáhá vyrůst, a pak se začíná něco dít. Před mnoha a mnoha lety se objevil poznatek, že chemie, o které mluvím, může být pozitivně ovlivněna tím, jak přemýšlíte – vašimi myšlenkami. A pak jste začali slýchat věty jako „Můžete sami myslet na své zdraví“, a to proto, že psychologové a všichni ti, kdo studovali mysl, přišli na to, že stres je zabiják. Tím důvodem je, že tento zabiják mění chemii a chemie se pak dostává do nerovnováhy. A věci, na kterých jste závislí, jako je trávení, reprodukce, ale i imunita, všechno to, co vypadá, že funguje automaticky, se zdá být ovlivněno tím, jak myslíteStrach, stres, všechno tyto věci vám způsobují rychlejší stárnutí. (Vědci) zadávají studie o činnostech a povoláních, jež jsou extrémně stresující a říkají, že očekávaná délka života se zkracuje. Přišli na to, že chemie vašeho těla nefunguje prostě jen sama od sebe. Ach, ano, můžete ji ovlivnit. Druhým objevem, na který přišli, je, že vědomí je energie. A v určitých kruzích začali chápat, že skutečně můžete mluvit ke svému tělu, k jeho chemii, protože jste šéfem svého těla. A experimenty to ukázaly. Můžete se zeptat těch, kdo to studovali a kdo na tom pracovali, těch, kdo mluví o chemii synapsí ve vašem mozku, což mohli měřit a vidět současnými nástroji, jak si můžete sami pro sebe vytvořit klid, mír a koherenci a uvolnit tak celé tělo. Pak se začíná měnit chemie. Uvědomili si, že můžete žít déle, pokud sami mluvíte ke svým buňkám. To je premisa, kterou tolik lidí nechápe. Stále se dívají na své tělo a jen doufají, že bude fungovat. Mám pro vás podobenství.

 

Wo námořník

Wo je námořník. Pamatujte, že je to podobenství, není to realita, podobenství znamenají něco jiného. Wo je námořník a pobývá na lodi tak dlouho, jak se dokáže rozpomenout, a pracuje v podpalubí. Wo spolu s posádkou dělá to nejlepší, co umí, stará se o tu část lodi, kterou má na starosti. Vyživuje buněčnou strukturou, vybírá jídlo, vaří, dělá cokoliv, aby udržel dům svého života a všechno to, co je v podpalubí. To je jeho práce, dělá ji už celá léta a vnímá houpání lodě, někdy to vrže a skřípe, a někdy ne, ale to je jeho práce. Je dobrý námořník a na moři pobývá už hodně dlouhou dobu. Je to podobenství.

 

Jednoho dne si Wo uvědomí, že vnímá loď jinak. Něco se děje, není to bouře, ale něco se děje. Pomyslí si však, že kapitán se o to postará, jak to vždy dělá. Loď se celou dobu zdá být v pořádku, takže se o to kapitán jistě postará. A pak ta loď začne mluvit k Woovi. To ho pochopitelně vyleká, přesto však jasně rozumí, co mu loď říká: „Wo, jdi na horní palubu.“ A on odpoví: „Nikdy jsem tam nebyl. Lodi, to mluvíš se mnou?“ A loď říká: „Máme problém, nastal čas, abys šel na palubu.“ A Wo se má právě teď rozhodnout, zda si má myslet, že se zbláznil, a tak řekne: Ne, budu dělat všechno to, co jsem vždy dělal. Prostě proto, že to tak vždy dělám, protože to je to, co znám, to je to, jak to má být. Jen si představuji, že se mnou loď mluví. Lodi, nech toho, zmiz, nechci nic vědět, nechci slyšet hlasy. (Kryon se směje.) Chci se starat jen o svou práci. Jedna část ve Woovi však říkáAle to dává smysl, možná bych měl jít nahoru na horní palubu, možná bych to poprvé měl udělat.

 

Dokonce i žebřík, který vede na horní palubu, nebyl pro Woa dosud k dispozici. Teď tu však je, protože se Wo rozhodl, že se vydá na horní palubu. Objeví se žebřík, je tam vidět palubní průlez. Wo se toho trochu bojí, protože neví, co může očekávat. Předtím se vždy poradil s kapitánem. Vyleze tedy po žebříku, otevře poklop v palubě a poprvé vidí otevřené moře, vidí lodní kormidlo, a uvědomí si, že u něj nestojí nikdo, kdo by kormidloval. Rozhlíží se kolem, kde je kapitán, ale žádný kapitán tam není. Rozhlíží se po posádce, po lodníkovi, není tam však žádná posádka, nikdo, kdo by vytáhnul plachty, protože to je plachetnice, drazí. Znovu se zadívá na kormidlo, u kterého nikdo nestojí. Pak se opět rozhlédne a vidí, že loď míří na skály.

 

A to byl ten důvod, proč k němu loď promluvila. Wo běží ke kormidlu a poprvé jím otočí. A loď se otočí, hned se otočí, okamžitě, jakmile se dotknul kormidla. A jako by si loď oddechla, řekne:  „Konečně je někdo u kormidla.“ Wo se zeptá lodi: „Chceš tím říct, že celou tu dobu tu nikdo nestál u kormidla?“ A loď odpoví: „Ano, je to tak. Jsme na otevřeném oceánu, plujeme v kruzích už dlouhá léta. Celou dobu to bylo v pohodě, ale najednou už ne, protože jsme mířili přímo na skály. Wo, chop se řízení a kormidluj nás do bezpečí. Wo, už nikdy se nevracej do podpalubí, protože teď už víš něco, co jsi nikdy nevěděl a už to nemůžeš nevědět. Máš tuhle loď na starosti, řídíš tuto loď a budeš ji kormidlovat do bezpečných vod.

 

Rozumíte tomu podobenství? Ta loď je vaše tělo, vaše chemie. Vaše tělo vás vždy žádá, abyste se chopili řízení. Když to neuděláte a když neexistuje komunikace, ta loď popluje kamkoli podle výchozího nastavení. Když však vaše vědomí k němu začne mluvit, bude mluvit k buněčné struktuře těla a převezme kormidlo lodi, drazí, budete žít mnohem déle. Už vás nebudou napadat nemoci kvůli tomu, že ta loď popluje nahodile do odlišných míst a bude dělat odlišné věci. A tohle je dokonce prokázané vědecky. Ujměte se vedení, přeberte zodpovědnost. Vaše slova jsou tak důležitá, protože teď bude loď poslouchat vás a vaše vědomí. Řekněte: Přebírám vedení, udělej tohle, nasměruj se tímto směrem. Dělejte to každý den, protože vy jste kapitánem.

 

Pochopili jste to poselství? Pokud to budete dělat, léčení nastane automatickyProtože teď se ujímáte vedení všeho, teď za všechno přebíráte zodpovědnost. Přemýšlejte o tom. Je to skutečné.

A tak to je.

 

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 1 – MP3 – 15:39 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět