3-2021 Kryyon

Čtyři katalyzátory pro léčení – 2

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 10. března 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám chci zopakovat, že na druhé straně závoje existuje všeobjímající a všezahrnující vědomí Ducha, Tvořivého zdrojeBoha nebo ať už to nazvete jakkoli – úplné vědomí tohoto okamžiku, kdy to posloucháte (nebo čtete) a možná doufáte, že tohle poselství bude naplněné energií, která k vám bude směřovat. To tak skutečně může být a také bude, pokud pochopíte, že se jedná o osobní poselství. Vždy je osobní, není určeno pro masy, ale je osobní. Přišli jste sem se záměrem, že si to poslechnete (nebo přečtete), a na tom záleží. Je to od vás natažená ruka, váš záměr něco slyšet, něco cítit nebo se něco naučit.

 

Čtyři poselství, která tento měsíc předávám, nazývám Katalyzátory pro léčení. Tohle je druhý channeling. Pojďme se podívat na slovo „katalyzátor“. Můžete jej definovat vědecky nebo chemicky, jak budete chtít. Já bych jej definoval tak, že je to energie, která pomáhá něco změnitJe to koncept, který pomáhá něco pochopit a změnit v něco jiného. V tomto smyslu toto slovo používáme. Takže katalytické energie pro léčení jsou věci, o kterých říkáme, že pokud je máte a používáte, pomáhají při léčení, které pro vás může být velmi jedinečné, ať už jde o uzdravení nemoci, uzdravení postoje, uzdravení konceptu nebo uzdravení strachu. Proto je tato druhá část tak důležitá.

 

První channeling byl o tom, abyste si uvědomili, jakou sílu a moc mají vaše slova. Pokud se někdo zeptá, co to má společného s léčením, dostatečně jsem to vysvětlil, a sice že vaše slova mohou změnit chemii vašeho těla a tím začíná léčení prostřednictví chemie, které pak přinese změny jako je delší život a mnoho dalších věcí. Nyní v této druhé části přicházíme k něčemu, co je trochu jiné. Souvisí to s vaším postojem. Protože tento postoj, o kterém budeme hovořit, je velmi, velmi důležitý. Mnozí z vás jste jej však ztratili. Toto je ten druhý katalyzátor: Najděte své vnitřní dítě!

 

NAJDĚTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ

Někteří řeknou: „Ach, už zas mluví o vnitřním dítěti. Víš, Kryone, nikdy jsem nepochopil, proč je to důležité, proč bych jej měl hledat. Četl jsem dokonce v bibli verše, které říkají, že když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, ale teď jako dospělý už jsem se s dětinskými věcmi rozloučil.“ Mimochodem, tento verš ve skutečnosti znamená něco naprosto jiného, než co vám teď povím.

 

Říkám vám, abyste si znovu oživili a získali zpět něco, co téměř všichni z vás máte. Mluvil jsem s lidmi z mnoha kultur a většina z nich měla krásné dětství. Možná později jste mohli mít se svými rodiči problémy, ale doba, kdy jste byli opravdu malí, se liší od jakéhokoli jiného období vašeho života. Někteří z vás namítnou: „Měl jsem opravdu hrozné dětství.“ Ale měli jste přátele, kteří hrozné dětství neměli, že? Představte si tedy se mnou na chvíli, jaké to pro ně bylo, nebo co jste u nich viděli. Většina z vás měla krásné dětství a teď přicházím k tomu, kam tím mířím. Byl to pro vás bezstarostný čas, neměli jste žádné starosti, mohli jste si hrát. I když vaši rodiče mohli být problematičtí, mohli jste se dostat z jejich dosahu a hrát si s kamarády. Nezažívali jste stres, jaký zažíváte dnes. Stres způsobený možná starostmi, co se bude dít dál: „Co bude dál s mou prací? Co budu dělat během období lockdownu? Co se bude dít dál? Co mě teď ovlivní nebo neovlivní?“

 

Strach, který někteří z vás pociťují, je strach ze života samotného. Jsou to obavy z toho, co se bude dít dálco se stane s tím či oním. Ať už se to týká společnosti nebo vlády, planety, temnoty nebo světla – máte obavy. Ale jako dítě jste je neměli, ne doopravdy. Vaší největší starostí bylo, jak dlouho si můžete hrát. (Kryon se usmívá.) Pamatujete si to? Je v tom pocit nevinnosti a radosti. Nevěděli jste o věcech, které přicházely, nevěděli jste nic. Možná jste něco mohli pozorovat na tváři svých rodičů, ale neprožívali jste to. Byla to doba radosti, smíchu a nevinnosti, kdy jste si nedělali žádné starosti.

 

Proč vám tedy říkám, abyste probudili a oživili své vnitřní dítě? Pokud se dokážete s radostí vrátit do tohoto stavu, převzít, co jste již (v dětství) zažili, a uvést to do popředí své pozornosti, stane se to katalyzátorem, díky němuž získáte větší klid, budete si dělat méně starostí a méně se budete strachovat, protože se dokážete rozpomenout na tento stav bytí. Přesto existují lidé, kteří říkají: „Nechci to dělat, nechci se chovat jako dítě a vypadat hloupě.“ Drazí, berete to až příliš doslovně. Neříkali jsme, abyste se chovali jako dítě, ale spíše abyste přemýšleli o tom, jaké to bylo žít v tomto stavu nevinnosti, těch prvních pár let, možná šest, sedm nebo i osm let, kdy jste objevovali zábavné věci, krásné věci, mohli si hrát s kamarády nebo jste si vytvářeli své malé fantazijní světy. Žádný ze světových problémů se vás nedotýkal, ne tak, jako dnes. Když se dokážete vrátit do dětství a znovu získat třeba i jen část toho, začnou se dít zajímavé věci. Ta nejzajímavější věc je, že vaše tělo, nebo spíše vaše innate chce, abyste se uzdravili. Samozřejmě, že ano! Innate, o které jsme předtím mluvili jako o vašem inteligentním těle, začíná chápat, o co se vaše vědomí snaží. A začíná vám pomáhat a podporovat vás. Podpora nepřichází zvenčí, ani od andělů a průvodců, ale přichází zevnitř.

 

Vaše innate, inteligentní tělo, která nechce nic jiného, ​​než vám vytvořit zdraví, pak začíná vytvářet způsoby, cesty, přístupy, jimiž můžete víc přitahovat (přilákávat) své vnitřní dítě, včetně vzpomínek. Není to zvláštní pomyšlení, že vlastníte část systému svého vlastního těla, jenž čeká a chce vám pomoct s různými věcmi, zatímco jste si mysleli, že jste za všechno zodpovědní? Jste zodpovědní za otevření dveříVe vaší chemii doslova existují portály, které čekají, až se ozve šéf. Vaše innate je jedním z nich. Vaše innate, inteligentní tělo, vidí, co děláte, a pak řekne: „Pojďme pomoct. Vidím, co dělá, pojďme to zlepšit.“ Protože innate ví, jak na to. Čím více se dokážete uvolnit do vnitřního dítěte a zbavovat se strachů, které máte, čím víc si to budete připomínat, tím zdravější budete. Něco vám řeknu. Čím více si dokážete získat své vnitřní dítě, které tu je, tím zdravější budete a tím jasnější budete mít přístup pro řešení obtížnějších věcí.

 

Přesto však někteří lidé namítnou: „Nejsem si tím jistý, Kryone, nevíš nic o mém dětství a výchově. Nevzpomínám si na žádné dobré věci.“ Vím o tom, drazí, protože vím, kdo to poslouchá (nebo čte). Dovolte mi, abych vám předal něco, co je pro vás mnohem ezoteričtější, než byste chtěli slyšet. Nesledovali byste tento program, kdybyste nebyli alespoň trochu ezoteričtí nebo dokonce členy Léčivého kruhu. Takže se vás zeptám: Věříte, že jste žili v předchozích životech? Většina z vás řekne: „Ano, věřím.“ A tak chci, abyste se vrátili k tomu životu, který je ve vás, který si pamatujete a který je ve vaší innate, ve vašem vědomí – minulé životy tam stále jsou – chci, abyste se vrátili k takovému dětství, které bylo dokonalé a krásnénebo abyste se aspoň podívali na dětství nějakého svého kamaráda a řekli si, že byste takové dětství chtěli mít. Chci, abyste se do něj ponořili a zjistili, jaké to bylo, protože jste to v nějakém minulém životě zažili. Vytáhněte si to, vydolujte si to jako horník. Jděte do své Akáši, dolujte ji a vytáhněte si to pro sebe. Je to příliš zvláštní? Cokoli potřebujete vidět, ať už je to nevinnost, krása, radost nebo smích dítěte, čím jste byli v nějakém svém minulém životě nebo v tomto životě, vaše innate to ocení a vy si to můžete přitáhnout přímo pro sebe.

 

„Kam tím míříš, Kryone, jak mi to může pomoct, čeho se tím skutečně dosáhne?“ Říkám vám: Když jste byli dětmi, v každém životě byly chvíle, kdy jste byli plní klidu a míru. A to je to, o co usilujete. Chcete se vrátit ke svému chichotání, nebo ne? Uvnitř sebe! Pánové, nebojte se, nebudete se muset chichotat nahlas. (Kryon se směje.) Děje se to uvnitř, takže se na všechno díváte s radostí, stejně jako dítě: „Co to je? Ach, to chci!“ Někteří z vás ale namítnou: „Kryone, neznáš naši kulturu. Nedokážu probudit své vnitřní dítě, když sleduji naše zprávy.“ Jak často jste jako dítě sledovali zprávy? A odpověď zní: „Nevybavuji si, že bych je někdy sledoval.“ No, tak, vypněte zprávy a buďte dítětem! Nesledujte zprávy. Pokud vás zprávy deprimují, proč je sledujete? Pomáháte si nějak tím, že se na ně díváte? A vy odpovíte: „Ve skutečnosti ne. Jen chci být informován.“ Možná si na chvíli můžete vyhledat určité informace, se svou vlastní radostí a vlastními dětskými postoji – věci, které jsou plné míru, štěstí a navozují smích.

 

To je vnitřní dítě, o němž vám říkáme, že o něj můžete usilovat a dosáhnout. Je to katalyzátor pro veškerá uzdravení, která chcete, bez ohledu na to, o jaký typ uzdravení se jedná. Vaše pokojnost snižuje všechny vaše obavy a vytváří hrací pole, kde může začít uzdravování, které jen těžko může začít ve vašem životě plném stresu, strachu a obav. Probuďte a získejte své vnitřní dítě, drazí, a uvidíte, zda mám pravdu.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The Four Catalysts for Healing – Part 2 – MP3 – 14:27 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět