4-2004 Kryon

Co se to děje?

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Indianapolis v Indianě, 4. dubna 2004
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pokračujme ve vnímání nádhery tohoto místa [mluví o semináři, který začal toho rána v Indianapolis]. Doprovod, který sem dnes ráno přišel, je zde – a je mnohem větší, než tušíte. Přišel, aby zde seděl a byl s vámi. A dosahuje mnohem dál, než jsou vaše židle zde. Už dříve jsme vám řekli, že mimo čas, který je výtvorem vaší reality, „vidíme“ také čtenáře. Ach, je to osobní zkušenost, že, čtenáři ? Dvě oči o samotě čtoucí tuto stránku. Netušíte, že před vámi jsou i všichni tito lidé, že ne? [Mluví o zástupu posluchačů.] Tak to vidíme my. Je to mimo čas [linearitu] a prostor [vzdálenost] a my vás můžeme pozdravit všechny naráz. Doprovod, který sem proudí, je mnohem větší, než myslíte. Překračuje omezení času a míří k očím a srdcím všech čtenářů.
.
Mnozí z vás se cítí tak obyčejně! Myslíte si, že jste součástí velké masy lidstva – součástí, která pro Boha nemá tvář. Vy, kteří zde posloucháte a sedíte, vidíte sami sebe jako konečný počet [číslo, které má absolutní numerickou hodnotu], určité věkové rozmezí, určité tělesné typy a obojí pohlaví, které zde sedí v měsíci dubnu roku 2004. Tak se vidíte. To však není to, co vidíme my. My vidíme interdimenzionální skupinu, která je nepočitatelná, obrovská, naplněná moudrostí věků – jste božští herci v lidské hře života.
.
Co kdybychom vám řekli, že coby kousky Boha obsahujete úplný a celý atribut, který je před vámi skryt a který je velkolepý a nádherný? Věřili byste tomu? „Neexistuje žádný důkaz,“ říkají mnozí. Navíc se někteří ptají: „Pokud mám vyšší já, proč ho nevidím? Kam jde, když spím? Co se stane s průvodci, když nejsem při vědomí?“ Všechno to rozdělování! Nemůžete se oddělit od Boží lásky nikdy. Proč se o to pokoušíte? Jste v noci vzhůru a mučíte se myšlenkami na to, co dělá vaše koleno, když se nedíváte? Připadá vám to legrační? Tak přemýšlíte o své božskosti. Nemůžete oddělit své každodenní vědomí od Boží lásky! Ale máte volbu ji přijmout nebo odmítnout. Vždy je tu, ale musíte se rozhodnout, jestli v ní uvěříte nebo ne. Váš doprovod je k vám navždy připojen. Je to součást dohody, o které jsme mluvili už mnohokrát.
.
Kráčíte z místa na místo a přemýšlíte, jestli vás někdo poslouchá. Meditujete, modlíte se a ptáte se, jestli vás vůbec někdy nějaká bytost slyšela. Nechápete, že coby kousek Ducha nahlas hovoříte k rodině, která slyší každé vaše slovo. Seděla přímo vedle vás ve vašich nejtemnějších hodinách; plakala, když jste plakali vy; smála se, když jste se smáli vy. Až budete vstávat z této židle, můžete dokonce slyšet šelest křídel, jak budou vstávat spolu s vámi. [Smích.] Je jich až příliš, než aby se všichni vešli do vašeho auta, můžete si myslet, ale i tam jsou s vámi! Vědí, kdo jste, a znají vaše jméno. Uvědomují si vaši počáteční smlouvu, vaše predispozice a vědí o všem, co se vám každý den stalo. Poznají, když se posunete a začnete své duchovní hledání. Vědí, že jsou zde lidé, kterým říkáme Lemuřané. Znají vaši rodovou linii a znají také ty staré duše, které jsou zde s vámi, když toto čtou. Znají dokonce i ty, kteří jsou zde poprvé – a ti jsou zde v publiku tři [v Indianapolis].
.
Toto je zajímavé [Kryon zastavuje]. Obvykle na tato setkání přicházejí pouze staré duše a ti, kteří běžně cítí energii. Přesto jsou zde tři nováčci. To je důkaz měnící se lidské povahy. Nováčci [ti, kteří jsou na Zemi inkarnovaní poprvé] obvykle potřebují minimálně tři inkarnace, aby si zvykli na lidskou zkušenost. Nicméně náhle jsou zde na setkání tři z nich. Jsou zde, protože je mezi vámi energie, kterou si pamatují. I když nemají na Zemi rodovou linii [minulé životy], je zde pro ně něco velmi známého. Možná nevědí, jak to na této planetě funguje, a možná jsou vyděděnci společnosti, což je případ mnoha nováčků, ale pamatují si, jaké to bylo na druhé straně závoje. Mají vztah k Boží lásce. Mají vztah k vám.
.
Můžete se ptát: „Kdo jsem, abych si myslel, že mohu cokoli kdekoli změnit?“ To jsou pochybnosti, které máte vrozené, jsou ve vaší DNA, staré duše. Tyto otázky si pokládáte pokaždé, když přijdete, a musíte se s nimi vyrovnat při každé inkarnaci. „Kdo jsem?“ ptáte se. To je velká otázka, že? Jednoduchá odpověď zní, že jste ti, kteří úžasným způsobem vytvořili změnu na této planetě. Jste ti, kteří se mohou svobodně rozhodnout – zůstat takoví, jací jsou, nebo se stát mistry. Tato otázka přerostla ve válku starého proti novému. Nyní se sama Země ptá:Kdo jsem?“
.
Neseděli byste na tomto setkání, pokud by se ve vás něco neprobouzelo. Někteří z vás by řekli: „No, vlastně je to jen souhra náhod, že tu jsem. Přišel jsem s někým jiným,“ nebo „Čtu nyní tyto stránky, protože se nudím.Ach, opravdu? Dovolte, abych se vás zeptal na toto: myslíte si, že tu pro vás nic není? Necítíte tu lásku, která je zde? Opravdu máte pocit, že je od vás veškerá energie oddělena? Myslíte si, že jste se sem dostali nedopatřením? Myslíte si, že si Bůh neuvědomuje, že jste zde? Ne. Duch vás zná. Jste součást velkého potenciálu sebepoznání. Nezahazujte tuto synchronicitu, jako by to nic nebylo.
.
Mnozí se ptali, jestli je možné, aby Duch hovořil k lidstvu tímto způsobem. Pochybujete o channelingu obecně? Opět říkáme, že je to nejen možné, ale je to způsob, jakým Bůh hovoří k lidstvu už od počátku. Každé slovo ve Svatých Písmech všech náboženství bylo channelováno od Ducha k člověku. Mysleli jste na to? Můžete se ptát: „Jaké je to pak z tvé perspektivy, Kryone?“ Povím vám to: těšíme se na to! Někdy je to jediný čas, kdy nám dovolíte, abychom vás drželi za ruku! Věděli jste to? Kolik z vás hluboce medituje? Možná je potřeba posadit se s rodinou, abyste cítili její lásku? Posaďte se zde a buďte milováni.
.
Myslíte si, že mnozí z těch, kteří jsou zde a jsou pro vás cizinci, vedle vás sedí náhodou, protože jsou takto uspořádány židle na tomto místě. To je legrační! Říkáte, že je neznáte? Ach, ale vy je znáte! Kdybyste mohli nadzvednout závoj, třeba jen na okamžik, došlo by zde k velmi silnému znovuspojení. Vzájemně byste se objali a zvolali: „Nevěděl jsem, že jsi to ty! Odpusť mi. Nevěděl jsem, že jsi to ty. Jak ses měl? Kolika životy jsi prošel od našeho posledního setkání? Ani jsem nevěděl, že stále pracuješ na této planetě! Je skvělé, že tu jsi. Ach, kdybych jen věděl, že jsi to ty, řekl bych ti to dříve.“
.
To je pocit rodiny, která je před vámi na této planetě naprosto skryta. Je to pocit jednoty se samotnou planetou. Kolik z vás kráčí po planetě bez jakéhokoli uvědomění, kdo tu je? Kdybych vám řekl, že je tato planeta domovem mnoha bytostí, a že byla vaším energetickým partnerem v mnoha vašich inkarnacích, pak byste to nepochopili. Ne zcela. Planeta má vědomí, které může být channelováno [můžete s ním komunikovat], a ti, kteří to dělají, channelují skupinovou energii, která je také součástí vaší rodiny.
.
Tyto věci představují mnohé kousky a části velké a posvátné skládanky, která v této energii spolupracuje a poskytuje příležitost k probuzení pro všechny. To je jen začátek. Jak vám toto můžeme říci, když zde sedíme v obdivu k vám? Víte, kde jsou dobré zprávy pro planetu? Sedí přímo přede mnou! Dobré zprávy pro planetu dlí v těch, kteří čtou tato slova. Je to potenciál těch, kteří cítili posun majákůlidských bytostí, které pracují na temných místech a drží světlo. Možná tam nechtějí být a dokonce čekají na to, až se odsud dostanou, přesto vědí, že jsou jediným světlem, které existuje ve scénáři temnoty. Jediné světlo! Tomu se říká práce.
.
Co se to děje? 2004
Každý rok se vám budeme snažit dát channeling, který nazveme „Co se to děje?“ Nevidíme čas jako vy. Vy ho rozdělujete do segmentů, ale protože zapadá do struktury, kterou jste si pro sebe zvolili, abyste mohli existovat, ctíme to. Chápeme to. Proto hovoříme o datech a časech. Existuje nastavení energie a času ve vašem slunečním seskupení [částech sluneční soustavy], v galaxii, jejíž jste součástí, a ve vesmíru, ve kterém žijete. Pohyby planet ctí čas a jejich pozice vytvářejí energie, magnetismy a dynamiku komunikací spolu s vaším jediným Sluncem, které je pak posílá vám skrze interdimenzionální aspekt zvaný sluneční vítr.
.
To vše je součástí puzzle, kterému říkáte astrologie – nejstarší vědy na planetě. Tím chci říct, že i když vás učíme o „teď“, je to atribut, který vždy sedí na „gauči“ či konstrukci vašeho známého lineárního času. Na tom závisí vaše realita. Pohovořme tedy krátce o některých věcech, které se dějí na planetě ve vašem časovém rámci, abyste měli lepší představu o tom, co se děje a co ne.
.
Strach
Toto nejsou strašidelné promluvy! Nejsou vám předány, aby vytvářely drama nebo aby vás děsily. Dám vám informaci – pokročilou informaci pro mistry, kteří sedí na židlích a čtou tato slova. Není v tom žádný strach. Není to určeno ani pro prázdné spekulace [dohady]. Když se setkají mistři a hovoří o současné situaci, dělají to kvůli identifikaci energie, aby věděli, jak pokračovat se změnami, které mají sílu vytvořit. To je postoj, ve kterém jsou vám tyto věci dávány. Tato informace je tedy nabízena radě mistrů, jejichž uši a oči jsou naladěny na tuto zprávu.
.
USA
Začneme shrnutím. Nyní mluvím k těm, kteří se hlásí k americkému občanství [USA]. Opakuji, že věci, které jsme vám řekli o roli této země, se nyní odehrávají. Je to role, kterou jste možná nečekali. Pro některé matoucí, povzbuzující pro jiné. Je to velmi odlišná role od toho, jakou kdy hrála. „Co se stane, Kryone?“ Někteří se ptali na politickou situaci této země. Jedna politická strana žádá jednu věc a druhá jinou. Je zde velká polarizace názorů a na obou stranách jsou mnozí pracovníci světla. To protože lidští politici jsou oddělení od vašeho duchovního hledání. Je důležité, abyste tyto dvě věci oddělovali, ale abyste přesto v obou drželi integritu toho, čemu věříte. Nicméně má rada je stejná: povzneste se nad lidský boj a vnímejte věci z duchovní perspektivy.
.
Ohledně toho, co vidíte před sebou: historici se budou zpětně dívat na události této doby a budou říkat, že byla na světě jen jedna země, která měla sílu, vůli a důvod umístit velkou měchačku do Blízkého východu a rázně s ní zamíchat. A tito historikové také zpětně řeknou, že bez držitele prostoru, kterého nazýváte svým prezidentem (G. Bush – pozn. překl.), by se nikdy nestaly věci, které se na Blízkém východě stanou [ve vaší potenciální budoucnosti].
.
Energie v těch prastarých zemích by zůstaly stejné dalších tisíc let. Podívejte se na tamní energii. Je starodávná. Je kmenová. Věci se nehýbou; nemění se. Jsou stejné. Je tam obrovský spor mezi těmi, kteří chtějí, aby to zůstalo stejné, a těmi, kteří to chtějí změnit. Je to téměř válka mezi starou a novou energií, že? [Kryonovo mrknutí – toto říkal už od roku 1989.]
.
Takže i když pro mnohé může být těžké pochopit cokoli z toho, říkáme vám, že to zapadá do proroctví [potenciálů], která jsme vám dali před lety, a je to v chodu. Pamatujte, že na druhé straně závoje jsou dohody, které způsobují hraní obtížných a zdánlivě ošklivých rolí na Zemi. Jsou pracovníci světla, kteří jsou stresovaní a myslí si, že jejich země bude iniciovat válku, přesto ostatní cítí, že je to velmi vhodná součást bitvy v nové energii… vše závisí na politice. Naše rada zní, abyste se nenechali rozdělit vašimi politiky. Ve všem existuje vhodnost. Posílejte světlo svým vůdcům, aby do toho všeho byla vložena integrita, protože to bude velmi brzy zapotřebí.  
.
Tolik amerických pracovníků světla se ptalo: „Co se stane při našich volbách 2004?“ To záleží na vás, ale dovolte, abych vám dal informace, které se některým z vás nebudou líbit. Bez ohledu na to, co uděláte, nic to nezmění! Oni (kandidáti) jsou utkáni ze stejného přediva staré energie. V roce 2000 můj partner [Lee] seděl v Tel Avivu v Izraeli uprostřed této záležitosti [začátek nepřátelství] a channelovali jsme pro ty, kteří se tam shromáždili (z rodové linie Židů), že tato planeta neuvidí nic zásadního v otázce míru až do roku 2008.
.
Tehdy bylo jen několik z těch, kteří si spojili logiku toho, že tento časový rámec koresponduje s dalšími volbami ve vaší zemi (pozn. překl.: Kryon o tom mluví například v tomto úryvku z jiného channelingu). Takže můžete říci: „Jak to, že nenastane žádná změna ani s novým vedením?“ Podíval se někdo z vás na možnosti, které máte? Kde je duchovní integrita v kterékoli z nich? Ptali jste se, kam odešli vizionáři ve vaší zemi? Povím vám to. Ještě tu nejsou. Není jejich čas. Někteří z nich jsou mladí, někteří jsou Indiga čekající na správnou chvíli. Ti, kteří mohli být vašimi vůdci, byli opatrně odebráni v 60. letech, všimli jste si? Další odebírání se začala odehrávat v posledním desetiletí. To na základě vašeho tvoření, ale ponechalo to vakuum politického vědomí, které je některým velmi zřejmé. Je zodpovědné za to, co se děje.
.
Nezoufejte. Vnímejte dění na metafyzické úrovni, ke kterému by mělo dojít, pokud se přesunete do tohoto období lidského vývoje – u kormidla s mužem, kterému říkáme držitel místa [Bush] – tím, že učinil obtížná rozhodnutí ohledně nastavení 9/11, se nyní naplnilo mnoho proroctví, která jsme vám dali ohledně vašich potenciálů. Pamatujete, že jsme vám téměř před 15 lety říkali o eventuální válce starého a nového? V roce 2000 jsme vám v Tel Avivu říkali, že se na této planetě nestane nic, dokud se „nepřiblíží nula (zero)“. V té době jste nevěděli o potenciálu tzv. „Ground Zero“ (místo na Zemi, kde došlo k výbuchu bomby) na Manhattanu, že? Nyní můžete vidět, že energie 9/11 řídila události v USA. (Pozn. překl.: zaujal mne fakt, že místo původních „dvojčat“ – dualita, od roku 2013 stojí 1 WTC = Obchodní centrum jednoho světa; tato věž byla původně pojmenována Věž svobody; zajímavé spojitosti, že?)
.
Před více než desetiletím jsme vám říkali, že pokud změníte energii Země, bude válka mezi starou a novou energií a že bude existovat tzv. „Most mečů“*. To jsou metafory, které se pro vás nyní odkrývají. Navíc jsme vám také říkali, že nejaktuálnější války začnou být kmenové. Začínáte chápat? V roce 2001 vyhlásily Spojené státy válku kmeni! Most mečů, o kterém tak často mluvíme, je metafora pro bitvu, mír a oslavu. Most je spojení mezi starým a novým. Meče mají mnoho funkcí – včetně obřadních. Tento meč nebude existovat navždy a i když tomu nyní nerozumíte, nakonec bude odstraněn a propast mezi starým a novým se rozevře navždy.
.
Pochopte dobré zprávy
Nezoufejte, protože vám říkáme, že mezi všemi těmito věcmi jsou dobré zprávy. Může se vám zdát, že se začíná rozplétat stejnost, kterou zažíváte posledních 25 let. Před třemi lety jsme vám říkali, že přijde čas, kdy nebude čas na nerozhodnost – že na planetě nastane obrovská politická a náboženská polarita, a že tyto polarity budou odtrženy. Budete buď to, nebo ono, ale ne obojí. Bude to začátek těch, na které bude rozsvíceno zářivé světlo, a oni vyrazí zpod skály. Zlo bude odhaleno ve ztemnělých oblastech, které budou osvíceny vaším světlem. Náboženští vůdci budou říkat jedno, ale dělat budou něco jiného, a to bude spatřeno. O to jde. Chápete? Země je ve výstavbě, ale vy jste její konstruktéři.
.
Mezinárodně
Říkali jsme vám, že chrám v Izraeli bude znovu postaven. To je metafora. Ale také jsme řekli, že při tom procesu se změní mezinárodní aliance, a to právě teď probíhá. Mezinárodně vyhlížejte divné restrukturování v příštích čtyřech letech a přeskupení evropských sil. Sledujte, jak se budou malé národy z dřívějšího sovětského bloku zvedat pozitivním způsobem. Začíná to teď. Už to nebude mít moc společného s minulostí [jak to bylo 50 let], ale spíše s „teď“. Nezoufejte.
.
Pracovníci světla, majáky se nebojí, když se přiblíží bouře. Víte, co si myslí maják, když je bouře na dohled? Pomyslí si: „Pro to jsem byl vybudován! Jsem na správném místě ve správnou dobu. Zažehnu světlo a budu ho držet vysoko!“ Maják se nekrčí v temnotě a neříká: „Doufám, že nejsem v nebezpečí! Bojím se!“ Protože maják to ví lépe. Takže, pracovníci světla, bez ohledu na to, co vidíte kolem sebe, pamatujte si, že věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být. Pokračujte ve vysílání světla do temných míst, kde ho planeta potřebuje. Posílejte světlo, ne (svou) politiku. Posílejte světlo, ne své představy o tom, co by mělo být vykonáno. Posílejte světlo Boha, ne intelekt člověka. To je váš úkol.
.
Izrael
A co Izrael? Řekneme to znovu. Nic se nestane do roku 2008. Všimli jste si, že neexistuje žádný mírový plán? Všimli jste si se všemi těmi nepokoji na planetě, kdy zásadní problém míru na Zemi spočívá doslova v Izraeli a Palestině, že neexistuje mírový plán? Všimli jste si, že na něm nikdo nepracuje? Místo toho se zdá, že se to lídři snaží ještě zhoršit! Nepřipadá vám to v rozporu s intuicí? Vypovídá to o něčem metafyzicky? Energie míru čeká, až stará garda zemře, a to se stane. Čekají na mladé; čekají na Indiga.
.
Jsou zde dobré zprávy. V té problematické oblasti existuje nadějná úroda mladých lidí, kteří mají odlišné vědomí. Nyní je to choulostivé, protože jsou všichni v nebezpečí, pokud by se otevřeně setkali, ale jsou tu – představují odlišné lidské vědomí, které po roce 2012 převezme tu oblast a učiní počáteční prohlášení: „Nezajímá nás, co se stalo v minulosti – chystáme se to přepsat! Odhodí všechny ty důvody, proč by měli jeden druhého nenávidět a místo toho si stoupnou na posvátnou zemi, kterou sdílejí, a řeknou: „Máme něco společného – jsme bratři. Máme stejného Boha. Sdílíme stejné předky. Nenecháme se už řídit nenávistí dějin ani dramatem toho, co nám bylo řečeno. Místo toho si volíme logiku míru.“ A to bude jejich zvolání ke zbytku jejich společnosti. Nebude to snadné a mnozí z nich zemřou, ale budou majáky Izraele a Palestiny. Budou to ti, kteří vyřeší neřešitelné, a přinesou začátek dohody, jejíž dokončení může trvat roky… dokud nebude žádný Izraelec ani Palestinec, kteří by si aktivně pamatovali, proč by měli jeden druhého nenávidět. Nemožné, říkáte? Pokud to tvrdíte, pak přispíváte k jejich problému. Místo toho jim pošlete světlo!
.
Ty časy ještě nenastaly, takže se zdá, že se zde neděje nic kromě negativní energie. Nyní možná uvidíte, co dělá držitel místa. Drží místo kolem oblasti, kde se řešení nakonec samo projeví. Nezoufejte! Místo toho jim pošlete světlo.
.
Změna
Proč se stále bojíte změny? Kdy pro vás bude změna jako osvěžující zurčící potůček na jaře? Proč někteří z vás považují zakořenění na jednom místě za ctnost? Tolik pracovníků světla říká: „Teď jsem stabilní. Jsem v rovnováze. Nikdo mne z mého středu nevyvede. Jsem uzemněný ve své víře a ani se nehnu.“ Pak jdete ven, díváte se na přírodu, ale ta není ani trochu stabilní! Neustále se hýbe.
.
Život sám sebe neustále vyrovnává. Vždy se posouvá. Neexistuje duchovní prohlášení, které by říkalo, že musíte dosáhnout určité úrovně a tam zůstat. Nic kolem vás nezůstává stejné, všimli jste si? Vystavte něco vlivům počasí a uvidíte, jak se to změní. I velké civilizace byly rychle pohřbeny – a to tak dobře, že jsou často navždy skryty. Příroda převezme moc nad tou krajinou, protože se vždy posouvá a mění. Vidíte? Nebojí se. Neustále vyrovnává sebe sama. To je téma, které vás brzy začneme učit – že strach ze změny je velmi staré paradigma, které si musíte uvědomit a přemoci.
.
Ach, proč se tomu bráníte, lidské bytosti? Co kdyby si housenka stěžovala, že se má stát motýlem? Stěžovala by si, kdyby věděla, že bude moci létat? Přesně to se děje. Sedíte uprostřed skvělého a masivního posunu vědomí a bojíte se ho. Proč nejste jeho součástí? Proč nepošlete světlo a nenecháte to proběhnout? Nechte Zemi měnit se; dovolte změnu své společnosti. Nedržte je zpátky tím, o čem si myslíte, že je to obhajoba stability. I stabilita se mění, protože změna je velkou učitelkou moudrosti.
.
Přeneste se přes všechen ten zmatek, který je před vámi [s pomocí vyššího vědomí]. A pokud Duch řekne: „Jdi sem a jdi tam,“ pak to udělejte! Pokud se modlíte za jednu věc a Bůh vám dá jinou, co s tím uděláte? Někteří z vás si ztěžují: „Drahý Bože, to není to, o co jsem žádal.“ Jste frustrovaní a říkáte ostatním: „Jsem tak zaseknutý!“ Často si neuvědomujete, že to, co jste dostali, je skutečně to, o co jste žádali… jen je to něco jiného, než jste čekali, přesto nevidíte ten dar. Jste zaseknutí v situaci, protože nechápete, co to znamená spolutvoření.
.
Definice spolutvoření (opět)
Někteří z vás cítí, že definice spolutvoření je tato: „Duchovní proces, kde se já rozhodnu, co potřebuji, modlím se za to, a Bůh mi to zaručí. Oba tedy stvoříme to, co ve svém životě potřebuji. Já jsem člověk a poskytuji lidskou žádost a Duch poskytuje způsob, jak ji vyplnit.“
.
To je velmi 4D přístup a v nové energii nebude fungovat. Místo toho si uvědomte tuto definici: „Přirozený proces, při kterém dochází ke splynutí mezi lidským a božským vědomím. Manifestuje se neviditelný plán, který představuje nejvyšší dobro pro jednotlivce i lidstvo – tento plán je komplexní, interdimenzionální a takový, který přesahuje moudrost lidského jedince, ale je dostupný skrze toto božské splynutí. Díky tomu může vyústit v život v radosti a míru pro jednotlivce, který se i nadále mění a duchovně roste, zatímco udržuje toto splynutí.
.
Je načase přezkoumat, jak se modlíte. Navrhujeme vám tuto modlitbu: „Drahý Bože, ukaž mi, co potřebuji vědět.“ A pak, když to obdržíte, pochopte, že je to pro vás perfektní. Nevytvářejte si předem představy o tom, kdo jste, proč tu jste, co byste měli dělat a co musí být další krok. Tento přístup je tak omezující! Uvědomte si, že vaše vyšší já zná větší plán a ten je cílem… něco, co nemůžete vědět nebo vidět, ale něco, k čemu se můžete dostat!
.
Zemské změny – zemětřesení
Další dva body nejsou předány ve strachu, ale představují změnu. Ptám se vás: líbilo by se vám, coby majákům, kdybyste věděli o blížící se bouři? Znovu připomínám, že skutečné majáky jsou vybudovány proto, aby pracovaly v bouři. Jinak zde jen tak sedí a nedělají nic, jako přesný, lesklý, technicky vyspělý nástroj, který jen tak leží potmě v krabici s nářadím. Maják je nadšený, že bude pracovat, když se přibližují temné mraky. Připravuje se.
.
Pohyby země se blíží. Bezprostředně hrozí tam, kde se zem hýbala už dříve. Země se musí posunout. Nezoufejte! Zde jsou vaše instrukce, pracovníci světla, majáky: nebraňte zemi v pohybu. Nemodlete se, aby se to nestalo, protože je to potřeba a je to nezbytné, jak se Země vyvíjí normálním způsobem. Je to součást geologie, je to součást vašeho partnerství s Gaiou. Když se blíží bouře, maják se jí nepokouší zastavit! Místo toho se snaží pomoci těm na cestě.
.

Vaše práce
je nasměrovat tyto pohyby lehce mimo obydlené oblasti. Chápete? Otřesy nemusí být přesně ve stejných místech, protože lidské vědomí to může pomoci přenastavit. Tato místa posunů jsou velmi rozsáhlá a v podzemí. Jsou větší než myslíte. Víte, kde jsou podzemní linie, ale mnohá místa hluboko pod povrchem se mohou posunout a přenést otřesy na jiná místa na povrchu, kde uvolní stejné napětí. Takto se odehraje potřebný posun, ale jinde.
.
Jinými slovy: k posunům dojde brzy. Jsou připraveny na místech, která jsou pro ně nejběžnější. Pokud na těchto místech žijete a víte to, pak posílejte světlo planetě a uvidíte, jak se posuny přemístí vhodnými způsoby a mimo zalidněné oblasti. Žádám vás, abyste manifestovali něco velkého, že? Čtenáři, opravdu to chápeš? Je vás celá skupina, která toto právě teď čte, která to potřebuje vědět a chopit se tohoto vhodného úkolu. Pamatujete si část Písma, která hovoří o tom, že svými myšlenkami můžete pohnout horou? To je ono! Vizualizujte si uvolnění energie v naprosté vhodnosti většího plánu – v oblastech, které nejsou uprostřed pobřežního osídlení, a kde toto uvolnění nebude mít tak silný dopad. Pokud to uděláte, dokonce i média to budou komentovat! Poznamenají, jaké jste měli „štěstí“… pak se jen usmějte a řekněte: „Díky, rodino!“
.
Zemské změny – geotermální
Vytvářejí se tlaky, které jsou geotermální. To vše je součástí rychle se měnící planety. Je to součást měnícího se systému počasí, který jste dosud nepochopili. Věřte tomu nebo ne, je to součást oteplení oceánů, o kterém jsme mluvili, a které je součástí fenoménu, který vnímáte jako „globální oteplování“. Vytváří se geotermální tlak v oblastech, kde je velmi běžný. Pro ty, kteří toto sledují, je to velmi zřejmé, protože cyklické uvolnění této energie se buď zastavilo, nebo bylo přerušeno, a to přitáhlo pozornost, která je však někdy potlačována.
.
Takže vám říkám, mistři: vizualizujte si vhodné uvolnění tohoto tlaku, aby nedošlo k nevhodným ztrátám na životech. Cokoli to pro vás znamená, dovolte Zemi, aby rozhodla, kde to bude. Zní to jako spolutvoření, že? Tak to také je.
.
Mistři, Lemuřané, žádám vás, abyste začali měnit tuto planetu, aby tyto přirozené pohyby Země nebyly lidskými katastrofami. Doufám, že tomu rozumíte. Vyzývám posvátné majáky, které toto čtou a slyší, aby zvětšily své světlo a poslaly ho Zemi! Udělejte z planety v těchto věcech svého partnera. Až to skutečně nastane, pak chci, abyste oslavili, co jste udělali, a abyste si uvědomili, že nebyla náhoda, že se to odehrálo lehce mimo předpovězené místo, kdy geologové řeknou, že jste měli „štěstí“, že to nebylo tam nebo tam. Je to víc než štěstí! Proto jste sem přišli. Myslíte, že to dokážete? Dokážete. Myslíte si, že jste tak mocní? Jste.
.
Po této Zemi kráčí mistři, kteří dokáží vytvořit hmotu svýma rukama. Zdálo by se, že mají kontrolu nad hmotou, ale nemají. Místo toho jsou partneři stvoření. Mluví se šestou vrstvou své DNA! Je to mistrovská vrstva. Můžete to udělat i vy. Když to dokážete, můžete také mluvit s partnerem, kterému říkáte Země, a můžete způsobit, že tyto posuny budou vhodné pro lidstvo. Ještě jste to nepochopili, ale můžete totéž udělat s bouřemi a můžete vnímat, kdy do vašeho života vstoupí ta příští. Věřte mi, tento channeling pro vás za okamžik bude znamenat ještě víc.
.
Ti, kteří vás opouštějí
Dovolte, abych vám řekl ještě o něčem, co se děje. Kolem vás umírá mnoho lidí, u kterých jste to nečekali. Nemluvím nyní o zemských změnách, ale o něčem více osobním pro každého z vás. Může se to dokonce zdát jako „nevhodná smrt“. Pro někoho to znamená, že někdo „zemřel příliš brzy“. Vám se nezdá, že by tito lidé měli nedokončené záležitosti a jejich smrt je pro vás tedy naprostým duchovním překvapením. Někteří říkají: „Zdálo se, že byli tak připravení stát se pracovníky světla nebo jimi už byli. Někteří byli skutečnými léčiteli nebo vyučujícími mistry, přesto odešli. Zdá se, že toho měli tolik, co mohli dát, přesto byli náhle odvedeni… až příliš brzy!“ Pro mnohé je to tak smutné a matoucí…
.
Tuto planetu nyní opouští větší počet lidí než normálně. Někteří z vás to viděli a někteří ne. Ale mnozí to uvidí. Nezoufejte! Chci vám dát radu: až uvidíte, že se to děje, a zasáhne to váš život, pak chci, aby jako první reagoval mistr ve vašem nitru, ne člověk – zvedněte ruce, až tu zprávu uslyšíte, a řekněte: „Děkuji ti, drahý Duchu!“ Buďte prvním, kdo oslaví jejich životy. Poděkujte Duchu za jejich uvolnění a oslavte jejich životy. Přiměřeně truchlete, ale vnímejte celkový pohled. Pochopte, že tyto věci nejsou trestem, ani neznamenají události plné velkého utrpení. Nejsou ani nevhodné.
.
Pochopil někdo z vás koncept toho, co ještě se může dít? Co když to byla odměna? Pomysleli jste na to? Co když tyto duše potřebovaly vzít energii mistrovství a vložit ji do nového, mladého těla? Mysleli jste na to? Co když se tato duše potřebovala rychle otočit a vrátit se, aby mohla změnit planetu? Co když potřebuje jít do Izraele, nebo potřebuje pochopit politiku v Americe či Evropě kvůli budoucnosti? Co když je to velký plán, který použije duchovní růst a moudrost toho, o kom jste si mysleli, že jste ho „znali a ztratili“, aby bylo možné dosáhnout něčeho v příští generaci?
.
Doufám, že vám toto dává smysl. Ten obraz je mnohem větší, než si uvědomujete, a je vhodný. Je načase, abyste začali chápat, jak místo truchlení oslavovat smrtjak být součástí rodiny, místo abyste se jí bálijak nezuřit a nezlobit se na Boha, když se z vaší perspektivy zdá, že je něco špatně – nechápete metaforu majáku v bouři. Strážce majáku křičí na vlny: „Jen pojďte! Proto tu jsem. Jen pojďte. Nemůžete uhasit mé světlo!Křičí afirmace, jak vody zármutku a trápení dočasně narážejí do jeho stavby. Je moudrý. Ví, kdo postavil maják, a proč je na této planetě. Jeho slzy smutku se mísí s vodou planety [bouří], ale jeho světlo zůstane silné, dokud nenadejde i jeho čas k návratu domů.
.
Unavení!
Skončím tímto. Je rok 2004 a mnozí z vás se cítí unavení. Mnozí řekli Duchu: „Neměla by toto být energie, která odpovídá tomu, na co jsem čekal? Neměla by odpovídat tomu, kdo jsem? Neměla by toto být nová energie? Pokud to tak je, tak proč jsem tak unavený?
.
Na to už jsme odpovídali. Jste to vy, kdo provádí toto těžké pozvedání – kdo stojí v hurikánu a vyzařují své světlo. Proto jste tak unavení! Ale dovolte mi říci vám o dalším atributu, který se začíná objevovat, a který jsme ještě plně nevysvětlili, ale který je synchronizovaný s tím, co se nyní děje. V určitých dnech nebudete jen unavení, ale abnormálně vyčerpaní. Nebude to dávat smysl, ale pak zavoláte přátelům, a oni na tom budou stejně! Něco se děje.
.
Dívejte se na to jako na vlnu změny, která vytváří atribut, který velmi výrazně ovlivňuje pracovníky světla – specificky je. Pracovník světla je ten typ člověka, který bude číst tento článek nebo sedět na tomto shromáždění – ten typ člověka, který pečuje o tuto planetu a vidí v sobě božství.
.
A tak když dojde k tomuto vyčerpání, opět se vás ptáme: máte odvahu, sílu a energii říci děkuji? Pokud ano, pak si volíte moudrost Ducha. To je pro Ducha znamením, že dokážete vidět mimo krabici lidstva – že vidíte, kdo jste ve velkém plánu celého obrazu.
.
Dokážete přijmout, že Duch vás vyvolil pro tu těžkou práci? Dokážete přijmout, že jste Bůh? Tyto věci mění planetu, drahé lidské bytosti. Způsoby, které si nedokážete představit. Jsou to dobré zprávy, které ještě nevidíte. Je to velikost toho, co se děje na Zemi.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – What´s Happening? 2004
.
* Most mečů – k této metafoře pojmenovávající určitou fázi transformačního procesu se Kryon vyjadřoval v několika předchozích poselstvích.   Specificky i obšírněji pak ve stejnojmenném samostatném poselství z 29.10. 2012 „Most mečů“, které naleznete ZDE
.
Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.