4-2006 Kryon

Mnohá „VY“

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem na Manhattanu v New York City, 1. dubna 2006
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby! Je zde mnoho těch, jejichž jména znám. Bůh zná každičkého z vás. Zdá se to být jako fráze – být Bohem znám – ale zeptejte se těch, kteří byli v minulých měsících a letech uzdraveni… oni vědí, co to znamená.
.
Jsou zde, víte? Vím, že se to zdá být otřepané, ale přeji si, aby mohli vstát a podat své svědectví – svědectví interdimenzionální duše, která říká: „Vím, že mne Bůh zná, díky tomu, co se mi stalo.“ Znám každého z vás tímto hlubokým způsobem a znám vás navždy oběma směry. Představte si věčnost. Představte si to ve své 3D… časovou osu, která pokračuje do nekonečna. Nyní se obraťte a sledujte ji do nekonečna i druhým směrem. Představuje čas, který nikdy nezačal… zpětnou věčnost. Tak dlouho vás znám.
.
Přemýšlejte na chvíli. Použijte svůj intelekt a svou boží intuici. To není biologie, když vás žádám, abyste použili svůj proces myšlení, je to spíše vaše božství – ta jiskra, které říkáte inteligence, a život, který trvá navždy. Je to božské a vy všichni to víte. Dokonce jste pro své náboženství vyvinuli pravidla, která to odrážejí. Téměř 90 procent Země patří k nejrůznějším náboženstvím, která věří, že po smrti „jdete někam jinam“. Co vám to říká o intuitivním očekávání života? Lidská intuice křičí, že jste neskončili, když skončí život, že?
.
Život věčný není koncept, který bych vám dával já, ale spíše koncept, který dáváte sami sobě skrze svou vlastní božskou intuici o tom, že život je navždy.. Nicméně protože jste lineární, nechápete, že jste vždy byli a vždy budete. Dlouho před tím, než se Země zformovala, jste byli se mnou a já byl s vámi. Jsme spojeni a vždy budeme. Existuje systém, který si nemůžete pamatovat a který je před vámi skryt, protože jste v dualitě a testu. Je to systém, kde se s vámi loučím, když vcházíte na tuto planetu a vítám vás, když se vracíte. Vy si to nepamatujete, drazí, ale já ano. Já ano.
.
Znám vaše jména, protože jste Bohu známi. Víte, kdo tu je? Ti, kteří se na této planetě probudili jako první pro renesanci, která přichází. Ti, kteří se probudili první, jsou staré duše planety. Lemuřané a mnozí další jako oni. Takoví jsou zde. Představují jedno vyjádření za druhým [minulé životy], ale vy si je nepamatujete. Jsou před vámi skryta, ale já si je pamatuji, drazí. Já si je pamatuji.
.
To vás znevýhodňuje, protože já o tom vím, ale před vámi je to skryto. Ale znevýhodňuje to i mne, protože já vás miluji a přesto vám nemůžu fyzicky ukázat, kdo opravdu jste. Místo toho vás mohu jen milovat a předávat vám zprávy, které si zasloužíte slyšet. To je to, co andělé vzájemně dělají, víte? Jsou spojeni láskou. V mém případě vás musím milovat natolik, abych vám neukázal víc, než můžete vědět, zatímco tu jste.
.
Láska je hustá. Je čistá. Je skutečná. Je to energie, kterou můžete vidět a cítit, vlévá se na toto místo, protože je vzácné a posvátné. Požehnaná je lidská bytost, která hledá pravdu, protože to je důvod, proč jsme sem přišli, a je to i příslib. Požehnaní jsou právě teď ti, kteří vidí barvy na pódiu, protože tyto barvy už jsou zde, ačkoli jsme ještě nezačali!
.
Je to mocná věc, když si uvědomíte božství v sobě. Je to mocná věc, když můžete důvěřovat své vlastní intuici a svým vlastním emocím a odložíte to, o čem jste si mysleli, že je to skutečné. Někteří se ptají: „Je to skutečně tak? Mohl by k nám Bůh takto hovořit? Mohl by k nám skutečně Duch takto hovořit?“ A já vám znovu říkám, že to je způsob, jak to funguje. Všechna Písma na planetě tak byla napsána – lidmi, ne přímo Bohem. Všechna byla napsána lidmi pod vlivem Boží lásky. To je pravda. To je channeling.
.
Je to silné, víte? Přemýšlejte o tom. Vždy jste to měli, přesto je to stále něco, co mnozí vnímají jako příliš divné. Všichni můžete channelovat a všichni se takto můžete spojit s Bohem. Úplně každý z vás. Známi Bohu. Život právě čeká, až vezmete za ruku své vyšší já. Takové vždy bylo naše pozvání.
.
Mayové a Aztékové věděli něco, co vy nevíte. Jejich kalendáře dělaly víc, než že by jen zobrazovaly předpovězené pohyby Slunce. Ukazovaly také energie věků minulých i těch, které měly přijít. Měli jména pro tyto energie a pro cykly, kterými procházeli. A všichni se shodli na tom, že nová doba nastane v roce 2012. Někteří to dokonce nazvali „koncem času“. Tak silné to bylo. Mayové to nazvali Věkem nového Slunce, to znamená, že je nad vámi nová energie. My tomu říkáme renesance.
.
To je velký posun. To je to, co jsme vám říkali celou tu dobu od roku 1989. Říkali jsme vám: „Přichází to, víte?“ A není to konec všech věcí. To sotva. Je to začátek všech věcí a vytvořit to potrvá téměř jednu generaci. 2012 je začátkem, mezníkem potenciálu planety, který jsme nazvali Nový Jeruzalém. A až ta doba nastane, pak chci, abyste se rozhlédli a viděli změny, které jste ukovali. Máte svobodnou volbu to udělat a vytvořit. Dosud jste pracovali na potenciálech, které by odpovídaly předpovědím.
.
Nyní dovolte, abych mluvil o tom, jak to funguje. Budu opět mluvit o interdimenzionálních věcech náročných na pochopení a budu pracovat v kruhu. Toto poselství nazvu: „Mnohá vy“.
.
Ačkoli to nemůžete ověřit a i když to je a bude neviditelné, už máte koncept toho, co jsme nazvali „mnoho životů“. Nicméně je vidíte lineárně, uvízlé v čase – my ne. Pro vás je minulý život ten, který už jste prožili v tzv. lineární minulosti. Nyní jste v životě, kterému říkáte současný, a pokud jste vnímaví, pak chápete, že to není poslední, který máte, i když si to někteří myslí.
.
Ach, lidé, jste tak rychlí v poplácávání se po zádech: „No, dokázal jsem to… pomohl jsem této planetě a už se nevrátím zpět. Ano, vrátíte! Ano, vrátíte. Je to svobodná volba, ale já vám povím, jaká ta volba bude: vrátíte se zpět! Proč byste to měli zmeškat? Proč byste měli zmeškat to, co jste tak dlouho vytvářeli? Vy se vrátíte zpátky, drazí. Ale coby lidé máte jinou perspektivu. Jste v zákopech… děláte svou práci a někteří z vás jsou tolik unavení! Ale když se dostanete na druhou stranu závoje, ohlédnete se, podíváte se na mě a řeknete: „Jak rychle se smím vrátit?“ A já vám povím: „A co takhle hned?“
.
Na dvou místech zároveň?
.
Jak vás učí můj partner, pro 3D stvoření je velmi těžké pochopit interdimenzionalitu. Dovolte, abych vám definoval vaše interdimenzionální atributy. Jste andělé. Vždy jste byli a vždy budete. Na této planetě jste dočasně ve fyzické 3D formě. Věříte, že celý intelekt je s vámi, že? Ale není. Je ho zde pouze část. Zbytek je skryt, ale přesto je s vámi stále spojený a dostupný. Jste v kvantovém stavu se sebou a váš zbytek je někde jinde. Ptáte se: „Můžeme udělat to zdánlivě cirkusové číslo? Můžeme být na dvou místech zároveň?“ Já vám povím, že samozřejmě ano – můžete být na více místech zároveň, protože to všichni také opravdu jste.
.
Ale nejprve mi dovolte říci vám, kdo to má na starosti: je to vědomí toho, kdo je zde v lidské formě. Nemáte několik mozků, ale máte několik interdimenzionálních kousků… u některých z vás jsou to stovky. Vysvětlím vám jeden z nich – ten, o kterém víte. Říká se mu vyšší já. To je ten, který je nejblíž lidskému já, které někteří z vás troufale nazývají nižší já (ale takové není). Tak o sobě přemýšlíte, že? Já tuto fyzickou část nazvu lidským božským já. To je to, které se touží spojit s vyšším já. A to, mí přátelé, je smyslem vašeho života.
.
Svůj život trávíte snahou spojit se s vyšším já, a když se vám to povede, stáváte se majákem
. Naplníte tím důvod, proč jste sem přišli. To je váš účel zde, pokud se chcete zeptat na to, co byste na Zemi měli dělat. Spojit se! Navázat spojení, pokud to tak chcete nazvat. Jste interdimenzionální bytosti schopné být na mnoha místech ve stejnou dobu, v různých časových rámcích, ale vždy spojené s jedním zdrojem v tomto kruhu života. Nyní mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená pro koncept minulých životů.
.
Nic takového jako minulý život
.
Neexistuje nic takového, jako „minulý život“. Když opustíte tuto planetu, budete mimo čas [budete vyjmuti z omezení lineárního času]. Na druhé straně závoje není žádný čas. Ten byl vytvořen pro vaše pohodlí a životní styl ve 4D [3D].
.
Dovolte, abych vám řekl, co to znamená. Poslouchejte pečlivě, protože je to důležité. Myslíte si, že máte minulé životy? Nemáte. Máte mnoho současných životů, všechny ve stejnou dobu. Když se vymaníte z času, jak jste ho znali, jak tomu budete říkat? Přemýšlejte o tom takto – je to celá vrstva životů, ale žijete je všechny naráz právě teď, takže jsou to současné životy… všechny.
.
Ale navrchu této hromady je jeden, který je řídí, a to je ten, který žijete teď – ten, který vidíte v zrcadle – ten, který v současné době sídlí ve vašem těle, o kterém si myslíte, že je jediný. Ten mluví ke všem ostatním v tom, čemu říkáte Akášické záznamy. Je to interdimenzionální koncept a je také zastoupený jednou z vrstev vaší DNA… také neviditelnou. Je to interdimenzionální vrstva, která vám připomíná, že všechny ostatní životy jsou stále tu, prožívané všechny naráz, ale mimo linearitu. Proč vám to říkám? Protože v tom, mí drazí, je zásobárna vaší síly.
.
Není divné, jak musíme interdimenzionální koncept vtěsnávat do jednodimenzionálních vysvětlení? Přeji si, abych vám mohl povědět o nekonečném kruhu životů, které jsou ve vás aktivní, přesto se musím uchýlit k příkladu „navrstvení“ jednoduchým lineárním způsobem, abyste to mohli pochopit! Ať už to uchopíte jakkoli, pomůže vám to v příštím kroku.
.
Jak by se vám líbilo mít přínos ze všeho, co jste jako anděl vykonali, jakmile dorazíte na planetu? Lemuřane, co takhle spojit 52.000 let zkušeností pro nejlepší zkušenost ze všech? Jak by se ti to všechno líbilo, Lemuřane? No, povím ti, že když se spojíš s vyšším já, nastane náhle kvantový efekt a budeš mít spojení se všemi těmito životy naráz! Někteří z vás vědí, o čem mluvím a někteří ne. Moudrost věků byla před vámi skryta. Můžete se ponořit do těchto životů, které žijete naráz, a použijete ten, který je všechny řídí [tento]. Můžete se rozhodnout, že si z každého vyberete to nejlepší a tyto dřívější atributy vnesete do tohoto života, abyste je použili.
.
Toto téma jsme nadnesli již dříve. Chystám se opět použít příklad mého partnera, i když nemá rád, když o něm mluvím tímto způsobem. [Pauza. Lee zjišťuje, co přijde.]
.
O Leem
.
Během jeho začátků, když si uvědomil, že z něj bude channeler, jeho hovor s Duchem probíhal asi takto: „Neumím nic napsat, nikdy jsem to nedělal. Neumím mluvit před publikem, nikdy jsem to neuměl. Jsem založením technik – poustevník. Ani nejsem společenský. Líbí se mi být zticha a nemluvit. Před lidmi jsem nervózní. Takže jak bych měl pokračovat? Vždyť nemám žádný z těch talentů, které jsou evidentně potřeba pro to, abych mohl dělat, k čemu jsem povolán?
.
Ukázali jsme mu něco, čemu stále ještě nerozumí – že tyto talenty vždy měl, ale skryté coby součást jeho osobních Akášických záznamů. Jsou to atributy, které nese hluboko ve svých životech, o kterých si myslel, že jsou za ním, v lineární duchovní historii, o které si myslí, že už skončila. Nicméně nejsou vůbec pryč a jsou skutečně jeho součástí, stále aktivní. V procesu, který je pro něj stále mystický, vytáhl jeden z životů, ve kterém byl spisovatelem. Vytáhl ten, ve kterém byl řečník. Vytáhl potřebné atributy ze zásobárny a vy vidíte výsledek. Tyto talenty mu vždy patřily, ale nebyly přítomné, když se narodil, jak se domníval.
.
Natáhl se dolů a vyzvedl je z esence Akášických záznamů, která žije v jeho DNA. Příslib Ducha je, že to můžete dokázat i vy! Ale požíváme ho jako příklad, protože sedí před vámi a vy můžete vidět, co to znamená. Takže kterou z těchto věcí chcete, šamani? Je pro vás tento koncept skutečně tak divný?
.
Omlazení
.
Dám vám k přemýšlení něco dalšího. Pokud nevěříte v minulé životy, pak dovolte, abych se vás zeptal na něco, co zahrnuje pouze tento váš současný život. Pamatujete si, když vám bylo 10? Většina z vás odpoví „ano“. No a zrovna tak i vaše DNA! Co vy na to? Přemýšlejte o tom. Do vašeho těla je otisknuta paměť, která má na sobě buněčné razítko, které si pamatuje „věk 10 let“. Vidíte, je stále tam. Je to buněčná paměť. Jak by se vám líbilo opět tu dobu navštívit? Můžete se ptát: „Proč bych to měl dělat?“ Když bylo většině z vás 10 let, vaše DNA byla čistá, úplná a mladá. I když to je už dávno, vaše tělo má stále v paměti, jaké to tehdy bylo.
.
Jak by se vám tedy líbilo dát při vaší příští meditaci svému tělu instrukce „vrať se k otisku DNA z doby, kdy mi bylo 10 let a zkopíruj ji“? Proč ne? Tělo samo sebe obnovuje pořád, buňku po buňce. Umí se omlazovat. Vraťte se k 10leté DNAmladé, čisté, svěží, s energií mladistvéhokterého je těžké dokonce i udržet v klidu [Kryon se usmívá]. Je stále živá, víte? Je v paměti obnovy vašeho těla.
.
Koncepty budoucnosti
.
Ach, tady je další věc: koncept vaší budoucnosti. Je tak omezující. Dovolte, abych vám dal nahlédnout do budoucí reality. „Kryone,“ protestují někteří „v tom je dichotomie. Ty říkáš, že Bůh dokáže cokoli, a přesto tvrdíš, že Bůh nezná naši budoucnost. Jak by to bylo možné?“ Je to snadné. Bůh zná všechny vaše budoucnosti, ale neví, kterou si vyberete!
.
Duch zná potenciál všech věcí, které byste mohli udělat. Je to pro vás extrémně složité, ale pro nás ne. Je to interdimenzionální a vytváří to kruh. Vidíme potenciály každého rozhodnutí, které byste mohli během života udělat. Takže víme vše, kromě jediné věci: na této planetě je svoboda volby, takže nevíme, kterou budoucnost si vyberete. To je na vás.
.
Přináším vám toto, abyste to mohli promyslet a dokončit tento kruh „teď“. Už jsem hovořil o minulosti, tak pojďme mluvit i o budoucnosti. Souhlasíte, že každý život je pokročilejší než ten předchozí? Jinými slovy, když se z každého života učíte a reinkarnujete se s veškerou znalostí z toho, čemu říkáte minulý život, pak by ten příští měl být moudřejší. Souhlasíte? Učíte se, učíte se a učíte. Pokud je to pravda a pokud to, co říkám, je způsob, jakým to funguje [a to je], a pokud na druhé straně závoje skutečně neexistuje čas, pak proč nejít pět životů nahoru po Akášickém žebříku a nechopit se moudrosti, kterou se chystáte naučit v budoucnosti? Stáhněte si ji dolů a použijte ji právě teď! Co vy na to? Tomu se říká status vzestupu, drahá lidská bytosti! Učení, jak se stát interdimenzionálním, je tedy pozvánka k „dolování vaší Akáši“ a podílení se na tom nejlepším z minulosti i budoucnosti. Tento proces není pro váhavý intelekt… je to výzva pro samotný koncept toho, o čem jste se učili, že to jsou vaše 3D omezení.
.
Toto byl příslib od roku 1989, kdy jsem dorazil. Máte na této planetě novou energii. Ať už tomu říkáte Harmonická Konvergence, Harmonická Konkordance nebo třeba Tranzit Venuše – nazývejte to jakkoli – víte, že nyní máte novou energii, ze které můžete čerpat. Dokonce jsme vám řekli o tom velkém tématu [mluví o minulé channelované informaci]. Říkali jsme vám o Matrixu Ráje*. Vraťte se a zjistěte, co to je, protože je to velmi hluboké. To všechno jsou dodávky určitých energií pro planetu, které vás mají nastavit pro rok 2012, renesanci Nového Slunce [jak to pojmenovali Aztékové]. Není divu, že vám to tu připadá temné. Jste teprve na začátku rozsvěcení světel! Nyní mluvím v metaforách, ale to je vše, co máme, abychom se mohli pokusit převést interdimenzionální informace do 3D konceptů.
.
Spolutvoření používající mnohá já
.
Dovolte, abych se přesunul k dalšímu tématu – k tomu, o kterém chcete vědět všichni. Lidé jsou ovládáni touhou vědět: „Jak spoluvytvořím svou realitu?“ No, prvním způsobem je zbavit se vašeho 3D vnímání času. Pochopte, že jste větší energie, než dokážete vidět ve 3D. Je vás víc, než se zdá, i když ovládáte svůj život a mozek – přemýšlejte na okamžik o těch dalších životech, které se stále dějí a nad kterými máte také kontrolu. „Kryone, znamená to, že mám kontrolu i nad svým vyšším já?“ Ano, znamená protože vaše vyšší já není nic víc než božský doplněk vaší andělské bytosti. Prostě tam sedí a nijak vás nesoudí ani vás neřídí. Sedí a je připravené na spojení s vámi – a když spojíte své myšlenky, pak jsou to vaše vylepšené myšlenky, ale vylepšené o moudrost vyššího já.
.
Zpět ke spolutvoření. Abych vám to mohl vysvětlit správně, musím vám předat pravidlo. Je to axiom, o kterém jste intuitivně vždy věděli, ale já to vyslovím. Je o osvícení a tady je: žádné množství energie osvícení nemůže být vloženo do jiné osoby, aby ji to změnilo bez jejího svolení. Dovolte, abych to řekl ještě jinak. Nemůžete svým osvícením duchovně převálcovat jinou osobu, která osvícená není. Je to proti pravidlům. Nemůže to tak být.
.
Spolutvoření ve smyslu 3D se může zdát jako něco, co děláte se svou vlastní energií a co vás ovlivňuje a dává vám něco. Přesto to tak není. Nemůžete, s veškerou integritou, ovlivnit něčí život svým vlastním spolutvořením. Když o tom přemýšlíte, můžete říci: „No ale jak jinak to může fungovat? Nemusí zde být vítěz a poražený? Přinejmenším musí být někdo ovlivněný tím, co vytváříme. Nežiji na poušti. Vše, co udělám, ovlivní někoho jiného.“ Odpověď zní ne, neexistuje vítěz a poražený. Místo toho je zde vítěz a vítěz.
.
Existuje obrovský koncept, kterému nerozumíte. Když spolutvoříte pro sebe, tlačíte kolem energii, která dříve tlačena nebyla. Když to uděláte, pomůže to někomu posunout se na místo, které mu případně poskytne světlo, které tam dříve nebylo, a umožní mu to lepší svobodnou volbu. Zároveň to ve vašem životě vytvoří situaci, na které jste pracovali. Je to složité, ale přemýšlejte o tom takto – vaše energie je dokonalá pro všechny kolem, když spolutvoříte s čistým záměrem. Nikdy neporušuje pravidlo.
.
Dovolte, abych to shrnul, abyste pochopili ty dvě věci, které jsem zmínil dříve. Když posíláte světlo, je to stejný koncept. Už dříve jsme vám řekli: nežádáme vás, abyste posílali světlo s předpojatostí. Pokud víte, že se něco děje, a přejete si tam poslat světlo, abyste tomu pomohli, neposílejte řešení! Neposílejte to, co chcete, aby se stalo. Posílejte pouze světlo. Zvykněte si na pochopení, že světlo je vše, co máte. Má „kosmickou inteligenci“, která ví, co dělat. To je to, co má maják. Nemá agendu. Pouze světlo. Nevysílá něco se světlem. Má pouze světlo. Záleží na tom druhém, aby „viděl“, co vidí. Vy posíláte světlo na místo v temnotě, aby ten, kdo tam je – ať už je to kdokoli – viděl lépe. Chápete? A když uvidí lépe svou možnost volby, pak si může vybrat věci, které jste pomohli osvítit svým světlem. To je integrita posílání světla. A ta se vztahuje i na spolutvoření.
.
Druhé shrnutí je o modlitbě. Když se za někoho modlíte, nepřidávejte k tomu agendu. To je těžké! „Kryone, pokud k tomu nesmíme přidat agendu, jak se můžeme za někoho modlit?“ Jednoduše. Představte si konečný výsledek modlitby. Pokud se modlíte za něčí zdraví a on je nemocný, pak ho ve své mysli vnímejte jako šťastného a bez nemoci. Nepředstavujte si, jak to má být vykonáno, a neříkejte Bohu, co má udělat. Představujte si výsledek. Ve skutečnosti tak přitahujete do „teď“ vaše potenciální budoucnosti. Pokud se modlíte za mír, vizualizujte si Zemi, kde nejsou rodiny ve strachu, kde nejsou války. Představujte si úsměvy dětí na bezpečném místě.
.
Vaše vizualizace je vaší modlitbou a to, mí přátelé, je jako posílání světla. Posílejte soucit vašeho božského já na místa, která ho potřebují. To je to, co dělají skutečné majáky, až na to, že ony mají fyzické světlo a vy máte duchovní světlo. To není těžké pochopit. Nejtěžší je spolutvoření.
.
Jediný způsob, jak vám to mohu vysvětlit, je tento příklad – a ten pochopíte, zejména vy v tomto městě [New York City]. Vidíte, já vím, kde jsem. [Kryon se usmívá.] Kolik z vás slyšelo o parkovacím andělovi? [Smích.] Máte tu parkovací anděly, víte? Máte jich možná víc, než většina ostatních. [Velký Kryonův úsměv.]
.
Jak to funguje
.
Řekněme na okamžik, že sedíte ve svém vozidle a objíždíte blok. Modlíte se: „Drahý parkovací anděli, nevím, jak to uděláš, ale potřebuji tady místo.“ Všichni jste to zažili, že? [Smích.] Náhle přímo před vámi vyjede z řady auto a vy zaparkujete místo něj. Řeknete: „Díky, parkovací anděli!“ Nyní mi dovolte shrnout, co se právě stalo, abyste nebyli zmatení.
.
Někteří cítí, že ten scénář funguje takto: vaše kroužení při příjezdu mění energii bloku a chudinka nějaká duše, která právě nakupuje, je parkovacím andělem vytažena z obchodu, hozena do auta a donucena odjet! Zmatená, když si uvědomí, že vůbec neměla v úmyslu odjet, ale i tak to udělala! Co se stalo? [Smích.] A vy pak zajedete na její místo!
.
Ach, jak 3D! Samozřejmě jsem popsal to, co se neděje. Místo toho je to synchronizovaný tanec provedený mimo čas a prostor. Víte, jak je to komplexní? Přemýšlejte o tom příště, až dostanete „své místo“. Tady je správný scénář: váš příjezd koresponduje s odjezdem někoho jiného, takže parkovací anděl se musí jen sladit se synchronicitou toho tance. Jste tam ve správnou chvíli. Nakupující odjíždí a vy zaparkujete. On je šťastný, vy jste šťastný. Každý vyhrává. Nicméně to zahrnuje mnoho vašich částí, které jsou na mnoha místech ve stejnou dobu, stejně jako v případě té, která nakupuje. Parkovací anděl je ve skutečnosti šéf dopravy na úžasném plánovacím setkání, na kterém se po celou dobu podílejí i mnohá vaše já.
.
Nyní chvíli přemýšlejte o komplexnosti a plánování toho všeho. Máte vyšší já a máte mnohá další já nad ním… všechna vědí, v kolik hodin dorazíte, v kolik odjedete, kdy se budete modlit a totéž vědí i o té nakupující. Uvědomili jste si někdy, že i ostatní andělé v tomto tanci s tím musí souhlasit? A souhlasí! Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli vaše šťastná náhoda nebyla spolutvořením někoho jiného? Často je… což usnadňuje synchronizaci.
.
Nakupující sedí ve svém autě a modlí se: „Bože, je skutečně těžké najít tu parkovací místo. Dej toto někomu, kdo si ho skutečně zaslouží a kdo tě miluje tak, jako já.“ Náhle se objevíte vy! Tak… a kdo teď spolutvořil pro koho?
.
Chápete, jak složité to je? A teď tuto složitost vynásobte deset milionkrát, protože tento proces je o tanci synchronicity. Žádáte o vztahy, o práci, o pomoc při cestování… snažíte se ve svém životě spoluvytvořit tolik věcí!
.
Žádáte o tanec synchronicity a zároveň tolik z vás nechápe, jak to funguje. Přidělujete tomu pravidla. „Ach, Duchu, dodej mi přesně to, co potřebuji. Potřebuji to a ono a chystám se to spoluvytvořit. A mimochodem, nejsem ochotný opustit své město a nejsem ochotný…“
.
Jak můžu cokoli udělat,“ říká váš anděl „když na to kladeš omezení?“ Pokud přidáváte omezení, nebudete mít žádnou schopnost spolutvoření. Omezení zastaví hudbu.
.
Pokud chcete spolutvořit, nechť tanec započne! Žádná omezení. Nebojte se lásky Boha. Myslíte si, že jste přišli na to, kde máte být a co máte dělat? Ale všichni máte něco, co nechcete, aby Bůh jakkoli rušil, že? „Bože, nedotýkej se mé rodiny,“ říkají někteří. Dovolte, abych vám pověděl o vašich uvězněných myšlenkách. Vždy se bojíte, že Bůh udělá něco, co zničí vaší rodinu nebo přátele nebo něco dobrého ve vašem životě. Co kdybychom se místo toho dotkli vaší rodiny a způsobili jsme, že se do vás znovu zamilují? Co kdybychom je osprchovali ještě větší láskou? Co kdyby se tato vaše rodina, které se nemáme dotýkat, začala zajímat o to, co jste nalezli? Máte odvahu říci jim o tom? To je to, co vám chci říct. Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.
.
Inteligence vesmíru
.
Máme ještě jednu poslední věc. Říká se jí kvantová inteligence. Nemluvíme o ní příliš často, ale měli byste vědět, co to je. Lidé Boha často vkládají do krabice. Chcete všechno rozškatulkovat, abyste to mohli pochopit. „Drahý Bože, nauč mne, jak se modlit. Potřebuji vědět, jak se modlit.“ Slýcháme to často. A už jsme vám to říkali dříve. Brzy vám to předáme znovu na jiném místě. Ale skutečná odpověď zní: „Nedělej si s tím starosti! Ty vyviň světlo a my víme, kam ho namířit!“ Co vy na toto uspořádání? Svobodná volba je klíčem. Vy vyvinete světlo a my ho správně umístíme.
.
Chcete se modlit za někoho v Somálsku, ale nevíte za koho, protože je tam tolik lidí, kteří jej potřebují. Jděte a vyviňte světlo, poté seďte a s čistým záměrem ho pošlete. My víme, kdo ho potřebuje, drazí. Vy to vědět nemusíte. Kvantová inteligence znamená, že jste spojeni s Bohem. Vy všichni. Můžete vyvinout světlo, aniž byste znali jeho nasměrování nebo jakékoli další detaily. My adresu známe!
.
Můžete rozsvítit a očekávat světlo v místnosti bez znalosti, jak byla vyrobena elektřina, jaké jsou vlastnosti žárovky nebo jaká je fyzika fotonů. To protože ten proces ve 3D znáte a důvěřujete mu. Rozšiřte tuto důvěru na neviditelné a staňte se součástí interdimenzionálního procesu kvantové inteligence.
.
Tím se dostáváme k efektu toho, co Yawee dělá s jeho interdimenzionálním laserem. [Mluví o Dr. Toddovi Ovokaitysovi, který je v publiku a jenž předtím provedl prezentaci výzkumu AIDS.] Když je pomocí jeho laseru předána informace buněčné struktuře, Yawee skončil! V tomto interdimenzionálním procesu je inteligence, která oslovuje přesně ty buňky, které potřebují být osloveny. To se velmi liší od klasické medicíny. Místo aby zacílil konkrétní chemickou látku či protein fyzickým způsobem, tento zdánlivě mystický proces to udělá sám. Nicméně na tom není nic mystického. Je to rozšíření kosmické inteligence a je to součást mřížky, která „ví“ vše o buněčné struktuře a o rovnováze všeho. Studium věcí v kvantovém stavu ve vaší fyzice vám ukáže, že nekonečné spojení (opak nekonečného oddělení) vytváří jednotu, která má pouze jedno vesmírné vědomí… způsob, jak říct, že věci v kvantovém stavu o sobě navzájem vědí vše a mají tendenci se vyrovnat.
.
Soukromý vzkaz pro Dr. Todda
.
Yawee, dáme ti pár informací: máš tendenci k rozdělování atributů buněčné struktury, abys dosáhl harmonického efektu s určitými modulacemi na míru. A to, jak cítíš, tedy harmonizuje nebo se dotkne částí, které to v lidském těle potřebují. Ale my ti dáme skládanku. Prováděj všechny své experimenty s kontrolou vícebarevného a modulovaného interdimenzionálního laseru [obecně] tak, abys viděl výsledky toho, když ho konkrétně nemoduluješ. Budeš překvapený. Zjistíš, že ve většině případů v tom není velký rozdíl. Test ti ukáže, že je jedno obecné nastavení, které ví přesně, co dělat, bez ohledu na barvu a modulaci. Mysli na to při svých experimentech a to věci urychlí. Protože pak nebudeš tolik rozdělovat modulace, až si uvědomíš, že díky kvantové inteligenci interdimenzionální aspekty vědí přesně, co dělat a vnitřně změní svou barvu. Je to jako modlitba. Přemýšlej o tom.
.
Zpět k poselství
.
Nejste si dnes večer jistí, jak se modlit? Víte, co můžete udělat pro svá vlastní těla? „Nevím, co dál,“ říkají mnozí. Nemusíte to vědět. Rozumíte? Pouze si sedněte před Boha a řekněte: „Spojuji se se svým vyšším já. Pověz mi, co potřebuji vědět. Sedím zde a jsem připraven.“ Pak ustupte stranou! Potřebujeme pouze vaše svolení, drazí, a váš čistý záměr.
.
Kvantová inteligence půjde na místa ve vašem těle, která to potřebují. Zvykněte si meditovat každý den, i krátká chvíle je lepší než nic. Řekněte: „Drahý Duchu, vlož do mne, co potřebuji vědět,“ a ušetříte spoustu času, drahé lidské bytosti. Přestaňte Duchu říkat, co si myslíte, že bychom měli vědět. Nemyslíte si, že jsme stále s vámi? Ach, sedíte před Duchem a říkáte: „Neuvěříš, co se mi dnes stalo.“ Ach ano, uvěříme. Byli jsme tam! „No, Duchu, budu mít problém se zaplacením nájmu.“ Nemyslíte si, že to víme? Neztrácejte čas. Milujeme vás. Neztrácejte čas. Přejděte rovnou k věci. A tím myslíme toto: „Drahý Duchu, dej mi moudrost, abych vytvořil, co potřebuji. Dej mi mír, abych věděl, že je to splněno, a já zde budu sedět a budu milován.“ To je to, co bratři a sestry v Duchu vzájemně dělají. A to jsem já.
.
Jsme zde na historickém místě a nemluvím o tomto kostele [100 let stará budova]. Mluvím o faktu, že jsme tak blízko události, které říkáte 9/11. Myslím na ztráty na životech… ve vašem vlastním městě, ve vašem vlastním sousedství. Taková je hloubka energetického posunu na planetě a došlo k tomu přímo tady. Chtěl bych na okamžik připomenout ty tisíce životů, které zde byly ztraceny. Vy víte, že jsou stále zde, mimo čas. Někteří z nich se otočili a okamžitě se reinkarnovali do nového „vyjádření“ na planetě. Povím vám, co vám na určité úrovni říkají: „Souhlasili jsme s tím.“ Říkají vám, že znali ten potenciál, protože to bylo v jejich interdimenzionální „nádobě možností“, když se narodili. Říkají: „Podíleli jsme se na tom a je to součást toho, proč jsme sem přišli. Odvedli jsme svou část. Nyní vy odveďte tu svou.“
.
Máte odvahu podívat se právě teď na úsměvy v jejich tvářích? Jsou věční, drahé lidské bytosti, tak jako vy, ale možná se nechcete podívat a možná je to pro vás bolestivé, ale faktem je, že v jejich energii je radost, protože jsou známi Bohu… úplně každý z nich. Tak jako vy.
.
Je čas na posun. Buďte těmi, kteří ho začnou. Toto je nádherné místo a barvy zde byly velkolepé. Pět z vás obdrželo semena léčení, která jste neměli, když jste vstoupili do dveří. Nemyslím jen fyzicky. Co takhle mír v něčem, v čem jste si ho přáli? Já vím, kdo tu je. Oslavte mír, který plyne z pochopení… mír, který nedokážete vysvětlit… budete se probouzet s vnitřním klidem bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě… bez ohledu na to, co vám hrozí, jaké jsou vaše podmínky… jste známi Bohu.
.
Vpusťte nás dovnitř, drahé Lemurijské majáky. Nebudete litovat. Nebojte se lásky Boha.
Znovu vás uvidím. Můžete s tím počítat. Můžete s tím počítat.
.
A tak to je.Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – The Many „You´s“
.
*  více se dozvíte z poselství „Nové informace pro rok 2006

.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.