6-2004 Kryon

Dar tranzitu Venuše

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Mount Shasta v Kalifornii, 19. června 2004
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Ach, dnes je toho zde víc než jen magnetická služba. Tušíte, jak moc vás tato planeta miluje? Dnes jsou zde mezi vámi léčitelé s úžasnými dary – interdimenzionálními dary, které jim umožňují vidět barvy. Někteří vidí stíny bytostí v jiných dimenzích. Někteří z vás tyto barvy nevidí, ale vnímají je pocitově. A někteří dokonce cítí vůně, když je navštíví Duch. Můžete si přát použít tyto dary v příštích minutách.
.
Toto je vlídné místo. Dnes ráno bylo posvěceno coby svatyně poznání – místo, kde umožníte, aby se vás dotkl Bůh. Jak je pro tyto druhy channelingů typické, i dnes zde bude učení i „dotek“. To je to, co dělá bratr a sestra! Tak se na to připravte.
.
Někteří se mne ptali: „Drahý Kryone, říkáš, že se s námi setkáš třeba i na hřišti, někdy dokonce říkáš, že jsi ve skutečnosti přišel ty za námi, abys nás spatřil! Může to být opravdu tak? Co může člověk dát Duchu? Zdá se, že lidé jsou ti, kteří vždy žádají a prosí. Co bychom Duchu mohli nabídnout my?“
.
Nejprve dovolte, abychom vám řekli, že jste tak moc lineární! Proč máte vždy dojem, že jsou tato setkání jen „jednosměrná“? Nechápete, že když se dva vzájemně dotýkají, tak jsou ovlivněni oba? Je to tak mezi dvěma lidmi, tak proč by to tak nebylo i s rodinou Boha? Nechápete, že když se spojí mysli z druhé strany závoje, které se vzájemně navždy znají, pak je v tom jiskra porozumění a lásky? Nechápete, že to, co nám dáváte, je radost? Pochopitelně, nyní jste „za závojem“. Ovšemže jsme sem přišli, abychom vám dali informace a pomoc. Ale to je podružné. Skutečným smyslem a pravým důvodem je to, abychom seděli před vámi. Je to vzájemné znovusjednocení. Když cestujete na dlouhé vzdálenosti, abyste viděli svou rodinu, sedíte a posloucháte, zatímco vám oni dávají lekce, a pak se zvednete, aniž byste cokoli řekli? Prostě odejdete? Ne! Oba sdílíte. Stejné je to s námi.
.
V těchto počátečních chvílích zveme doprovod Gaii i Kryona. Zveme všechny ty, kteří si nyní přejí přijít a navštívit vás se vší vhodností na tomto jemném místě. To zahrnuje i doprovod Adama a Lemuřanů, kteří čekali, až se na Zemi stane něco zvláštního… protože tato energie je před vámi. (Pozn. překl.: Kryon o tomto knězi a této skupině Lemuřanů více hovoří v channelingu, který  následoval a  přineseme příště – nese název „Lemurijské spojení“.) Nechť je toto velmi veliké shromáždění!
.
Někteří z vás, kteří zde sedí, mohou cítit přítomnost těch, které jste na této Zemi milovali a ztratili, třeba i velmi nedávno. Možná, jen možná, vás od nich tento závoj vůbec neodděluje! Uvažovali jste o tom někdy? Víte, že součást „interdimenzionálního systému“ je to, že se po svém odchodu (smrti) vrací zpět, aby byli součástí celistvosti Země – aby po ní kráčeli tak, že vám budou pomáhat a vést vás? Možná je s sebou nesete způsoby, které nechápete. Jste tak lineární! Ještě jste ani nepochopili kruh interdimenzionálního života. Když říkáme život, nemyslíme lidský život. Myslíme tím esenci Boha, kterého nazýváte Duch. To je láska, že? Láska je esencí pojiva, které vzájemně propojuje dimenze a které umožňuje komunikaci na duchovní úrovni.
.
A ještě než začneme, je zde pozvání: seďte tam, kde jste, poslouchejte a čtěte a odpoutejte se od toho, o čem si myslíte, že je to skutečné. Udělejte to, abyste si mohli dát svolení k moudrosti a pochopení. Seďte před Duchem jako před bratrem a sestrou, kteří mají vědění dalece přesahující vaši realitu, která předčí to, co si myslíte, že znáte.

.
Tranzit Venuše – úžasný dar
Dnes večer bude dokončen obraz. Vy, kdo jste se účastnili předchozích setkání nebo jste četli naše slova, budete vědět, jak do sebe kousky této skládačky konečně zapadnou.
.
Dovolte, abych začal velmi daleko odtud. Navštivme na chvíli jednu planetu – Bohyni Lásky. Podívejme se na mytologii, která vytvořila význam ukrytý za tranzitem Venuše. Podívejme se na to, co to znamená v energiích, které jsou vytvořeny touto událostí. O tom budeme hovořit dnes večer. Jsme připraveni vysvětlit astrologii ve fyzice. Také jsme připraveni na vysvětlení velkých ezoterických otázek ohledně této události v slunečním systému. Tak tedy začínáme.
.
Řekněme, že planetární pohyby vašich kalendářů byly známy před pěti až šesti tisíci lety (a to také byly). Pokud to tak je, pak by lidstvo vědělo vše o tranzitu Venuše, který je nyní před vámi. Také by znalo jeho kritické atributy a způsob, jakým pracuje sluneční systém. Také by bylo známo, že k tomuto tranzitu došlo již dříve a dojde k němu znovu. Přesto vám povíme něco velmi zvláštního o tomto pohybu Venuše mezi Zemí a Sluncem a o tom, jak hluboce ovlivnil Zemi v roce 2004 a jak otevřel ještě další okno. Není to vlastně o tranzitu Venuše, ale o scénáři „připravené Země“.
.
Vesmír dává lidstvu duchovní okna akce (činu) lineárními způsoby (představujícími období následujících let, často v násobcích 8). Významné okno se otevřelo v roce 1987 s energií Harmonické Konvergence (oslavovanou později jako událost 11:11). Zavřelo se s Harmonickou Konkordancí roku 2003. Toto okno představovalo počet let, které byly lineárně přítomné, vám známé a dokonce předpovězené. Také mělo co do činění s planetárním pohybem a energií. To už Kryon vysvětlil. Nyní je zde další okno spojené s tranzitem Venuše. Toto okno je menší a nedochází k němu dříve než každých 130 let. Je to osmileté okno, protože za 8 let, v roce 2012, dojde k dalšímu tranzitu Venuše.
.
Nyní bychom rádi pospojovali některé věci, které vám Kryon předal v posledních deseti letech, a to nejen v rámci numerologie. Říkali jsme vám o možnostech Země. Poslouchejte: pověděli jsme vám o změně vědomí Země, a o tom, že astronomické atributy vašeho vlastního slunečního systému mohou na planetě vytvořit určitou energii, pokud bude planeta připravena. Připravení jste a tak je to tu! Ale logika vám může říkat, že astronomové se na tento planetární pohyb mohli dívat před tisíci let a tak říkáte: „Co je v tom za problém? Stalo by se to tak i tak. Takže, Kryone, jak můžeš vzít velký metafyzický atribut a připsat speciální „novou energii“ tomu, o čem jsme už před tisíci lety věděli, že to nastane? Právě teď víme, že se to stane znovu. Znamená to, že se planeta znovu změní? A co tedy příště a ještě poté? Jak můžeš udělat velkou duchovní událost z běžného planetárního pohybu, který je znám?“ Tuto otázku vám dnes večer zodpovíme.
.
Vraťme se k oknu tranzitu a k informacím, které jsme vám předali v minulosti. Je to osmileté okno. Nyní jsme vydali novou publikaci – Nové zřízení (pozn. překl.: Kryonova Kniha Deset – původní název zní „New Dispensation“, v češtině o něm ještě není rozhodnuto; slovo dispensation lze překládat i jako uspořádání, Boží vůle, svolení, osvobození, zproštění (závazku), odpuštění, přidělení, rozložení moci atd.). O tomto novém zřízení jsme vám předali informace už před nějakou dobou a nazvali jsme to „Zřízením osmičky“. Neřekli jsme vám o něm mnoho. Chtěli jsme počkat, až budete mít v ruce celou knihu a to nyní máte. [Tato kniha byla vydána v den tohoto channelingu.]
.
Možná nyní začnete osmičce rozumět ještě lépe. Číslo osm znamená zodpovědnost a ta začíná s tranzitem Venuše. Vím, že to, co se vám chystám říci, může znít až příliš velkolepě nebo dokonce nemožně. Vím, že to může znít neuvěřitelně. I tak vám říkám, pracovníci světla, přihlížejte míru na Zemi! Protože to je energie, kterou jste vyvinuli… úžasná změna v těžkých dobách. Dovolte těm, kteří sem přišli z interdimenzionálního města v hoře, aby tato slova také slyšeli, protože kvůli tomu jste čekali!
.
Takže začněme. Ještě než se dostaneme k mechanismu toho všeho, oslovme ty, kteří říkají: „Počkej chvíli, stalo by se to i tak! I kdyby nebylo žádné 11:11 a lidstvo by prošlo Armageddonem, tato astronomická jistota zvaná „tranzit Venuše“ by se odehrála i tak. Stalo by se to, i kdyby bylo lidstvo zničeno!“ Vlastně ne. Dnes už vám to vysvětlovala i Gaia [mluví o channelingu Peppera Lewise dříve během konference]. Gaia vám řekla: „Je to interdimenzionální vnímání toho, co tvoříte, a co přinášejí energie, které si přejete.“ Dovolte, abych ve vysvětlení zašel ještě dál, abyste to lépe pochopili. Zeptám se na toto: pokud byl před tisíci lety v kalendáři naplánován tenisový zápas, znamená to, že se ho všichni hráči automaticky zúčastní? Totéž můžete nyní vytvořit na kousku papíru. Sami si naplánujte schůzky na příštích deset tisíc let a zaznamenejte je do svého diáře. Znamená to, že ty schůzky opravdu uskutečníte? Odpověď je zřejmá, protože časový rozvrh je jednoduše jen ukazatelem vašich potenciálů. Bude zde dokonce i po vaší smrti. Zápas je víc než jen kurt a příprava, že? Je potřeba, abyste se na něm objevili, aby byl skutečný.
.
Vraťme se k Venuši, o které je známo, že má energii Bohyně Lásky. Není to náhoda, že ti v mytologii byli pojmenováni takto. V mytologii milenka [Venuše] na několik dní zmizí [čemuž říkáte retrográdní pohyb], zatímco se pohybuje mezi vaší planetou a Sluncem. Slunce je hlavní energií šablonování a je otočným bodem či středem rovnováhy, což vám za chvíli vysvětlím.
.
Tranzit Venuše je jako dvě knižní zarážky. Představuje osmileté okno nové energie. Je mnoho osmiček, které je třeba vysvětlit. Dokonce jsme vám řekli i o jedné, kterou jste si možná neuvědomovali. V roce 2000, když jsme byli v Izraeli, řekli jsme vám, že existuje potenciál, že až do roku 2008 se na této planetě nestane nic zásadního ohledně míru. Začněte si to spojovat. Nebuďte překvapení, pokud okno osmičky zahrne Jeruzalém! Nebuďte překvapení, pokud bude toto okno osmičky vyžadovat nový Jeruzalém, protože zde jsme vám předali původní poselství! Kolik z vás si v roce 2000 myslelo, že máme na mysli konkrétní volby ve vaší zemi v roce 2008? Kolik z vás si spojilo „Zřízení zodpovědnosti“ s osmiletým tranzitem Venuše, který byl naplánován na rok 2004? Odpověď zní, že pouze několik z vás. Nyní se to začíná propojovat. Nyní můžete také vidět, jak tyto channelingy fungují. Protože spíše než kousek tady a kousek tam, má Kryon vždy na mysli větší skládanku, která se pospojuje, když jste připraveni ji uvidět a pochopit. To je krása objevů, že?
.
Dovolte, abych se na okamžik vrátil k planetárnímu systému a abych vám některé věci vysvětlil s větší jasností. Někteří čtenáři a posluchači mohou říci: „No, já věřím mnoha věcem, dokonce i tomuto channelingu, ale mám problém uvěřit tomu, že pohyby planet ovlivňují můj život. Zdá se, že vše duchovní je zároveň neviditelné, a tak není snadné tomu uvěřit.“ Je to skutečně neviditelné? Vysvětlím vám, jak to funguje, a použiji fyziku. Pak se můžete rozhodnout.
.
Začněme s magnetismem a gravitací. To jsou dvě jen velmi málo pochopené síly na Zemi, které jsou hluboce interdimenzionální. Chápou je pouze vědci v kontextu toho, co je pozorováno a pak vybudováno kolem těchto pozorování. Téměř vše, co věda dělá s magnetismem a gravitací, jsou jednoduše jen vynálezy ohledně známých sil. Kdybyste je skutečně pochopili, mohli byste je ovládat a manipulovat s nimi. Nic z toho se dosud nestalo a ani se to nestane, dokud nebudete vytvářet a přijímat „matematické interdimenzionální motory“.
.
Povím vám něco, co jsem ještě nikdy neřekl. Tyto dvě síly existují jako partneři; musí existovat společně a jedna je součástí druhé. Nikdo ještě skutečně nedefinoval gravitaci. Je to velmi těžké, protože je interdimenzionální. Musíte pochopit, že gravitace souvisí s časem, abyste plně pochopili, co to je. Gravitace je reakce hmoty na časový rámec. Má to méně společného s hmotou a více s časem – více, než si uvědomujete. Magnetismus je její partner a oba jsou součástí dílků většího interdimenzionálního obrazu vesmírné existence.
.
Promluvme si na chvíli o astronomii a astrologii, protože mají fyzický vliv na vaše vědomí a nejsou to nějaké záhadné mytologické síly srozumitelné pouze pro několik jednotlivců, kteří nosí krystaly a používají spoustu svíček [Kryonův humor]. Slunce je středem slunečního systému. Sluneční systémy jsou stavebními bloky galaxií. Galaxie jsou stavebními bloky vesmírného systému. Pro Zemi je sluneční systém nejbližší magnetická a gravitační síla, která ji ovlivňuje. Mnoho let jsme se vám snažili vysvětlit, jak magnetická mřížka planety „hovoří“ s vaší DNA. Nyní dokonce i vaše věda uznává, že lidská buněčná struktura reaguje na magnetické zprávy. Proč se zastavit zde? Dovolte, abych vám řekl, jak funguje astrologie, protože je to stejný princip.
.

Vysvětlení astrologie

Kdybyste byli Sluncem a mohli byste na okamžik předstírat, že máte tyto planetární děti, které vás obíhají – každý okamžik dne – ať už jsou v jakékoli pozici, neustále za vás tahají. To je gravitace. Tyto děti se něčeho dožadují a ovlivňují vás svým taháním. Jako skutečná kupa dětí mohou ovlivnit i vaši osobnost, když vás neustále tahají a tahají a tahají.
.
Tady je něco, o čem jsme dosud s nikým nemluvili, protože je to interdimenzionální aspekt, který je těžké popsat: vaše Slunce nese atribut, který nazvu gravitační a magnetické vzorování. Přemýšlejte o tom jako o energii „planetárních dětí“, které tahají rodiče Slunce. Jak planety tahají za tento střed [Slunce], ten pak vzoruje sebe skrze gravitaci a magnetismus. V každém okamžiku své existence má Slunce jiné interdimenzionální vzorování založené na tom, co mu planety ukazují ve formě gravitační síly. Retrográdní pohyby představuji zcela jiné vzory. Slunce reaguje dokonce i na malé objekty, kterým ani neříkáte planety, a které ani nebyly katalogizované. Je to velmi složité, ale velmi skutečné. Je to fyzika a není kolem toho žádná mytologie a dokonce ani svíčky. [Kryon se usmívá.]
.
Právě teď, jak je běžné, je Slunce ve vlivu tahu a tlaku těles kolem něj [planet], a je vzorováno interdimenzionálním způsobem. Je to vzorování gravitací a magnetismem. Tyto vzory jsou pak vysílány pomocí toho, co znáte coby solární vítr – pomocí energie, která je přirozeně vystřelována od Slunce ke všem planetám a dál. Tento solární vítr je to, co vidíte v auroře borealis (polární záři), když se doslova setkává s magnetickým polem Země a dodává energii této planetární mřížce skrze proces zvaný induktance. Neviditelný, říkáte? Tak jděte a podívejte se. Přemýšlejte o tom jako o vysílání, chcete-li. Magnetické a gravitační vzorování Slunce je „zprávou“, kterou sluneční vítr vysílá do magnetické mřížky. Kam myslíte, že tato zpráva jde?
.
15 let vás Kryon učí, že magnetismus této planety je interdimenzionální síla a ovlivňuje lidskou DNA. To je spojení mezi magnetickým mistrem a vaší realitou. Takže se podívejte na obraz toho, jak to funguje: váš sluneční systém pohybující se kolem vašeho Slunce vytváří gravitační a magnetický vzor, který je pak vyslán Zemi. Je doručen a „spatřen“ vaší magnetickou mřížkou a odtud pak putuje přímo do vaší DNA. To je astrologie. Je to nejstarší věda na planetě a je založená na vysokých konceptech, které vaše moderní věda ani nechápe.
.
Jsou stále tací, kteří řeknou: „No, to je pěkné vysvětlení, Kryone, ale víš – já tomu nevěřím. Pořád je to neviditelné. Planetární mechanismy ovlivňující lidské vědomí? To je stále přehnaná logika.“ Dobrá, pak dovolte, abych vám řekl o něčem, co je neviditelné a přesto výrazně „viditelné“ ve vaší realitě. Pokud patříte mezi ty, kteří pochybují, že by něco takového bylo možné, pak dovolte, abychom mluvili o gravitaci a magnetismu toho, co je vám nejblíže a čemu říkáte měsíc. Vložme toto nyní do vaší reality, pochybovači. Nedívejte se na metafyzický magazín – nevstupujte do channelingu. Místo toho pro pozitivní důkaz vlivu magnetismu a gravitace na vaši buněčnou strukturu a vědomí jděte na pohotovost kterékoli nemocnice a zeptejte se jich na úplněk. Jděte na policejní stanici a zeptejte se tam na vliv úplňku na společnost. Žádná z těchto institucí není předpojatá astrologií, a přesto vám poví, že o úplňcích mají extra služby! To nedává smysl, že? Jděte a zeptejte se jich: „Myslíte tím, že vliv planetárního objektu v blízkosti Země vytváří rozdíl v lidském chování?“ Odpověď zní ano. Možná nevěří v astrologii, ale najmou si extra pomoc, když je měsíc úplný. Jaký je tento důkaz o tom, že se něco děje?!
.
Vidíte, je to velmi skutečné! Ovlivňuje vás dokonce i magnetismus a gravitace měsíce obíhajícího kolem této planety. Proto je také měsíc brán v úvahu v celém astrologickém schématu. Je to přímý hráč při změně energie, která je předávána Sluncem.
.
Astrologie není život ovládající aspekt. Je to aspekt postoje. V tom je velký rozdíl. Když sedíte na gauči, nese vaši váhu a ohne se kolem vás. Když na něm sedíte, můžete říci, že během vašeho sezení spolupracujete. Na základě dohody mu důvěřujete. Dle dohody nese vaši váhu. To je postoj. Není to ovládání, protože z gauče můžete kdykoli vstát. Také můžete změnit svou pozici na něm nebo si sednout na jiný gauč. Planetární seřazení jsou stejná. Neovládají, ale spíše zaujímají postoj osobní energie. Taková je astrologie. Poskytuje základní postoj vašeho života a vytváří různé typy lidského chování. Proč to tak je? Řekli jsme to už dříve: co by to bylo za test, kdybyste byli všichni stejní? Nejste, pokud jste si nevšimli. Před patnácti lety jsme vám v malé bílé knize (Kryonova kniha Jedna) řekli, že máte schopnost změnit právě to, jak vás planety ovlivňují. Pamatujete? Jste ochotni pospojovat tato učení a spatřit větší obraz?
.
Zpět k Venuši
Nyní se vraťme k Venuši a tedy i k Bohyni Lásky, která je mezi Zemí a Sluncem v tom, čemu se říká tranzit. Jak jsme vysvětlili, pomáhá vyvinout energii, která je „specificky pro Zemi“ a která posílá vzor Slunci, které ho pak vysílá vám skrze mřížku.
.
Nejprve vám povím něco o této energii, která je dodávána Zemi skrze proces, který jsem vám právě popsal. A pak odhalím trochu ezoteriky ohledně toho, proč by to tak mělo být. Tyto věci dělám, abych vyčistil vzduch a abyste pochopili hloubku toho, co je před vámi. Není to náhoda, že mytologie označuje lásku jako Venuši. Energie, která je předávána vaší planetě nyní a během příštích osmi let, je milující ženská rovnováha lásky. Uvidíte, jak se odehrává rovnováha, kterou jste ve svém životě neviděli. Je to nový způsob rovnováhy Gaii a člověka.
.
Země v tuto chvíli není vyrovnaná. Převažuje na ní mužská energie. To nemá nic společného s vaším pohlavím. V každém člověku je mužská a ženská energie. Nezáleží na vašem pohlaví. Nejvyrovnanější lidé, kteří toto čtou a slyší, v sobě mají mužskou a ženskou energii vyrovnanou. Nejvyrovnanější ženy, které toto poslouchají a čtou, mají ve svých životech rovnoměrně vyrovnané mužské a ženské energie.
.
Vyrostli jste na planetě, kde rovnováha nebyla rovnoměrná, a kde mužská energie dalece převažovala cokoli dalšího. Díky vašemu úsilí mění vědomí Zemi. Začátek toho byl 11:11, pak 12:12 a pak Harmonická Konkordance. Nyní nové okno přináší to dosud nejlepší! Vzhledem k vaší nové cestě je třeba energie osmičky. Této planetě je doručována rovnováha a zodpovědnost, což je energie, která nakonec vyrovná tuto planetu, mužské a ženské.
.
Vliv tranzitu Venuše a jeho potenciál
.
Jakou to změnu může tento potenciál způsobit! Někteří z tohoto potenciálu budou šílet. Nehodí se jim a nehodí se ani pro to, co vnímají jako svou realitu. Učiním dvě prohlášení a obě budou toho druhu, který označujete jako „neuvěřitelný“. (1) Mužsky zatížené vlády nebudou schopny existovat na této planetě. (2) A ani žádné mužsky orientované náboženství zde nebude moci být. Ani jedno z toho nebude podporovánonebudou dávat smysl měnícímu se vědomí. Obrátí se v prach civilizace. Pamatujte si to. Povím to znovu, než skončím. Toto je zásadní doba, o které říkáme, že přichází. A to, mimochodem, je důvod, proč hora za vámi ožívá [Mt. Shasta]. Vidíte, to vše souvisí. Dostanu se k tomu. Jedno nemůže existovat bez druhého; jedno čekalo na druhé.
.
Nyní pojďme k ezoterickým otázkám, jsou velmi zajímavé. Pokud byl tranzit Venuše coby astronomická jistota znám tak dlouho, proč ovlivňuje Zemi způsobem, který může fungovat, pouze pokud je odstraněn Armageddon a pokud dosáhnete tohoto data? Otázka tedy zní: nestalo by se to i tak? Dovolte, abych vám odpověděl, jak nejlépe mohu.
.
Jeden 90letý fyzik si troufl ponořit se do ezoterické fyziky této otázky. Ptal se: „Existoval by vesmír, kdyby se lidstvo nedívalo?“ A myslel to vážně! Existuje spojení mezi realitou vesmíru a lidským vědomím? Pro vás je těžké na to odpovědět. Ale on se ptal z nejvyšší úrovně fyziky. Je další otázka, o které jste přemýšleli, a která je téměř vtip. Nicméně má řešení v podobě definování částí. Když v lese padne strom a není nikdo, kdo by ho slyšel, vytváří pak jeho pád zvuk? Je snadné odpovědět, pokud definujete části. Zvuk je definován jako vibrace ve vzduchu. Sluch je definován jako vědomí, které ho zachytí a interpretuje. Pamatujte si tyto definice, protože odpovídají na ezoterickou otázku ohledně energie tranzitu Venuše.
.

Metafora zprávy tranzitu Venuše

Co kdyby zde lidstvo normálně kráčelo, ale na druhé straně závoje by byla vytvořena velmi jemná a příjemná zpráva? Vlastně řekněme, že je to píseň, protože my jsme zde obklopeni hudbou [mluví o hudbě Roberta Coxona, který zde hraje naživo]. Řekněme, že na druhé straně závoje je zpívána píseň. Je to píseň, jejíž zpívání bylo naplánováno před tisíci let. Nazvěme tuto píseň Tranzit Venuše. Je o lásce a rovnováze. Možná je její text o přiblížení se Duchu. Možná mluví dokonce o vymanění se z bolesti a utrpeníMožná její slova oslavují změnu a pomoc s tím, co ve vašem životě následuje. Možná vám zpříjemní posun času. Ten text nese vaše jméno. Píseň je stejná, ale text je jiný pro každého člověka na planetě. Pomáhá vám vyrovnat se. Je posvěcený a nádherný, ale ta píseň je velmi tichá.
.
V této metafoře, abyste tuto píseň mohli slyšet, musíte mít přijímač – je téměř jako radiopřijímač. Ale nyní řekněme, že lidstvo nemá vůbec žádná rádia. Takže když jsme se dostali sem, dovolte, abych vám položil otázku: pokud je vysílána jemná, něžná, milá, posvátná píseň, ale lidstvo nemá žádné rádio, změní se něco? (Otázka je podobná jako u stromu v lese.) Odpověď zní ne. Nyní přemýšlejte o tomto: ta píseň by byla stejně zazpívána, i kdyby nebyl nikdo, kdo by ji mohl slyšet. Byla by dle plánu jako jistota slunečního systému, ale tuto krásu by nikdo neslyšel. Ale pokud by byla Země připravena „slyšet“, pak by byla píseň rozpoznána, interpretována a přinesla by potenciál skupině, která by jí slyšela.
.
V případě tranzitu Venuše by se na planetě nestalo nic, pokud by zde nebyli lidé, kteří by ji mohli potenciálně „slyšet“. V naší metafoře je přijímačem lidské vědomí. 11:11, 12:12 a všechny ty věci kolem, které jste v těchto letech studovalikulminovaly a spojily sea daly vám přijímač. Je ve vaší kapse. Ale nyní máte další problém. Musíte najít stanici, na které se vysílá! Tady to začíná být dobré [Kryonův úsměv]. Přemýšlejte o tom: je zpívána nádherná píseň. Chtěl bych vám dát její slova, ale ten nápěv je osobní. Nicméně vám dám náznak: ta slova jsou v lemurijštině!
.
Právě teď tu jsou mnohé lemurijské bytosti. Jsou interdimenzionální a čekaly přesně na tento okamžik v čase. Vidí vás, jak sedíte a čtete či posloucháte. Čekaly, aby mohly doslova kráčet mezi vámi a absolvovat vysílání o tranzitu Venuše! Čekaly tisíce let. Jsou klíčem k pochopení toho, co slyšíte.
.
Myslíte si, že je to jen fantazie, že? Není. Je to součást plánu. Je to interdimenzionální systém. Složitý. Není o podivné civilizaci pod horou. Je o tak silné lásce rodiny, že čekala, aby vás podpořila. Pokud věříte na anděly, průvodce a interdimenzionální duchovní bytosti jako je Kryon, pak se podívejte na svou lemurijskou rodinu, protože ta je zde! Podívejte se na radost, která vstoupila do jejich hledání. Podívejte se na velkolepost kulminujícího načasování toho, kdy čtete tuto stránku! Pak se připravte na jejich asistenci.
.
Včera v této místnosti mnozí slyšeli hovořit vysokého lemurijského kněze. Pamatujete si, co Adama řekl? [Channeling Louisy Jonesové, autorky knih o lemurijském Telosu.] Je možné, že by tu mohla být civilizaceměsto v hoře a pod horou? Ano. Interdimenzionálně. Je neviditelné, a přesto tam je. Proč je to důležité? Kdy odtud tyto bytosti vyjdou?
.
(1) Proč? Protože jste o to žádali a protože Venuše nyní vysílá zprávu, která byla naplánována skrze běžnou astronomii. Ti, kteří toto slyší a čtou, jsou součástí této lemurijské rodiny! Pochopili jste už, proč vám celé ty roky říkám „Lemuřané“? Myslíte si, že je to velká souhra náhod, že jsme v roce 2004 přesunuli hlavní Kryonovo každoroční setkání do Mt. Shasty nebo že jsme ohlásili nové zřízení energie osmičky?
.
(2) Kdy? Je to teď. Je zpívána jemná píseň a interdimenzionální lemurijská rodina pomalu vystupuje v čase, který byl předpovězen – a z důvodů, které jste vytvořili. Není to o nic víc strašidelné či divné než Boží láska. Je to proces Lemuřanů s Lemuřany. Je to rodina s rodinou. Jedni jsou ve 4D a druzí ne.
.
Jak moc je to skutečné? Lidé, vyzývám vás, abyste jednoho dne vystoupili na horu za vámi [Mt. Shasta] a „dostavili se“ na setkání s těmi, kteří si vás váží. Nebuďte překvapení, pokud prožijete 4D zkušenost s mnoha multiD členy rodiny.
.
Píseň Venuše
V této metafoře je ještě další výzva. Líbeznost písně zpívané lidstvu je velmi tichá. A tiší jsou i Lemuřané, kteří kráčejí mezi vámi a chtějí vám pomoci ji dešifrovat. Lidé však nejsou tiší ani trochu. Mnoho řečíto je pro ně příznačné. Lidské bytosti, když sedíte před Duchem v meditaci a modlitbě, proč nepřestanete vyjmenovávat vše, co je ve vašem životě špatně? Proč nejste tiší a neposloucháte odpovědi, místo abyste diktovali své problémy? Nemyslíte, že víme, čím procházíte? Myslíte, že nám to musíte říkat? Slyšte tato slova: buďte tiší a vězte, že jste Bůh.
.
Lemuřané vám chtějí zpívat. Každá cesta je jiná. Každý z vás má jiný dimenzionální potenciál. Existuje buněčná struktura v každém z vás, která zápasí s přesunem mezi dimenzemi, takže pro každého z vás je ta píseň jiná. Ale Lemuřané vám chtějí předat tajemství toho, jak naslouchat. A pokud to pochopíte, pak se naučíte být tichými.
.
Toto je dobrý čas a dobré místo pro novou tichost, zatímco zde sedíte, posloucháte a čtete. Pokud se nacházíte na úbočí hory s energií Gaii, můžete velmi dobře slyšet hudbu! Ve vašem životě není nic, co by Duch nevěděl. Nyní poslouchejte: máte lidské vědomí, které se připravovalo na tranzit Venuše; máte metaforické rádio; mnozí už mají nastaveny frekvence, a pokud chcete porovnat metafory, pak je píseň zpívána a strom v lese vytváří zvuk, zatímco padá… a jsou mnozí, kteří to nyní mohou slyšet. Proto tu jste… abyste provedli těžké duchovní pozvednutí na Zemi.
.
V této místnosti jsou zastoupeny mnohé kultury – mnohé jazyky a mnohé životy. Pokud k této skupině přidáte i čtenáře, je jich ještě více. Ale vy všichni máte něco společného, i když to posloucháte a čtete v různých časech: každý z vás se jednu dobu naklonil do větru zrození a věděl, co bude dělat, když vstoupil na tuto planetu. Viděli jste potenciály toho, co se na planetě právě teď děje… a naplánovali jste to. A tady jste. Tak o tom přemýšlejte. Není to náhoda, že nyní posloucháte a čtete.
.
Aktivace křišťálu lidstva
I dnes Gaia zmínila křišťálové léčení na této planetě. Co to pro vás znamená a co má být léčeno? Propojte si body, drazí, protože toto je vám předáváno na mnoha frontách, od mnoha channelerů a z mnoha vědomí: křišťálová energie je metafora pro to, „co má paměť“. V krystalech této planety je paměť, která si pamatuje lidskou historii. A jakou část historie si pamatuje? Události? Ne. Protože události jsou jako strom padající v lese – je to zvuk, který není slyšen ani zapamatován. Místo toho si křišťály pamatují historii toho, co skutečně vytváří zvuk: emoce lidstva reagujícího na události. Pamatují si, jaké to bylo a jak to znělo v lidských uších, když strom padal [odvolává se na předchozí metaforu]. Pamatují si utrpení smrti a radost zrození. Pamatují si tragédii válek a zranění Země. Pamatují si zášť, která je stále zde, a zranění z minulých životů, která se neuzdraví kvůli mužsky zatíženému aspektu.
.
Jinými slovy – paměť krystalů je vědomí lidstva – jaké to bylo projít historií. Přepsání toho – to je to, co se bude dít při léčení v příštích osmi letech. Je uzdravována krystalická mřížka. Je přepisována lidstvem. Jak můžete přepsat historii? To, co je přepisováno, není historie planety, ale spíše reakce na ni. Léčení znamená přepisování vědomí, kdy před dávnou dobou jeden člověk zvedl klacek a ve vzteku zranil druhého. Je to přepsání současné nenávisti, která je právě teď obvyklá a která podněcuje současnou situaci. Je to součást nové skupiny mřížky, která je krystalická [Kryonova magnetická skupina na konci roku 2002 změnila svou „práci“ – začala pracovat na krystalické mřížce].
.
Nové zprávy jsou, že na této planetě přepisujete rovnováhu mužského a ženského s pomocí nové energie, která je vám dodávána skrze tranzit Venuše a otevření tohoto osmiletého okna. Je načase, abyste pochopili. Je načase, abyste se stali tichými. Někteří říkali: „Kryone, můžeme být skutečně tiší, když jsou zprávy takové, jaké jsou? Jsou tu jen a jen špatné zprávy! Je těžké se soustředit na jemné věci, když je tu taková vřava.“ Máte pravdu! A co toto: prostě vypněte zprávy! Chápete, že vše, co dostáváte ve vašich vysoce technických zprávách, je malá porce negativního dramatu vytržená z kontextu toho, co se děje na planetě Zemi? Chápete, že veškerý váš pozemský zpravodajský systém je velmi nesofistikovanou cestou do myšlenkového nastavení lidí, kteří smýšlejí jako děti? Diktuje vám, jak byste se měli cítit ohledně malé porce dramatických věcí, které se dějí na planetě. Neladí s vaším intelektem ani vaší logikou. Dokonce používá i hudbu ke zintenzivnění těchto negativních zpráv a k formování vašeho postoje!
.
Tento systém nehlásí dobré zprávy… o indigové zkušenosti… o dostupnosti nové energie… o potenciálech léčení samotné Země! Ale je součástí vaší kultury a také přirozeností mnoha lidí, kteří se připoutávají k těmto mazlavým polovičním pravdám a pak jdou spát se strachem. Takže co dělat? Je načase přestat přemýšlet jako člověk a myslet více jako ten, kým skutečně jste – čistým Lemuřanem, který má interdimenzionální kvality. Ten může pomoci přepsat krystalickou mřížku planety. Je moudrý a ví, že právě teď se děje něco dobrého vám všem! To přepíše a nahradí zášť rovnováhou a započne proces, který změní vaši budoucnost.
.
Nezdá se vám to jako zajímavá souhra náhod, že mnozí nazývají nově narozené jako Křišťálové děti? Co to pro vás znamená? Kryon vám nikdy neříkal o Křišťálových dětech a přesto tu jsou! Metafora říká, že jsou součástí křišťálového samotné Gaii. I dnes jsme je zmiňovali. Kdo jsou? Jsou specialisté na rovnováhu.
.
Mnohokrát jsme mluvili o Indigových dětech. Jsou to děti „nového vědomí“, které se dnes rodí a zahrnují všechny podskupiny. Existuje pro ně mnoho jmen, ale všechny jsou „bojovníky změny“. Dívejte se na tyto děti jako na aktivisty pro mír, ale s vědomím, které nečekáte. Nečekejte, že budou nosit transparenty a pořádat manifestace. Nečekejte, že byste jim říkali cokoli, co chcete, aby slyšeli, nebo že je budete jakkoli ovládat. Protože nebudou mít staré vědomí. To je ten rozdíl, drazí, mezi jimi a vámi. Přicházejí s rovnováhoulevé i pravé, mužského i ženského. Jsou to ti, kteří byli aktivováni pro tranzit Venuše. V celém lidstvu jsou těmi, kteří budou nejdříve vibrovat energií tranzitu Venuše. Jsou to ti, kteří čekají, až budou novými vůdci v tomto osmiletém okně. Dokonce i když jsou příliš mladí (to jim neříkejte), budou stát po pravici těm, kteří povedou země a korporace, a těch, kteří mají na starosti léčení kontinentů. Sledujte jejich vliv a žasněte. Pak si vzpomeňte, že jste to zde slyšeli.
.
Vaše část v tom všem…
Dobrá, majáky, co se pro vás stane dál? Přichází bouře. Ta vás však nerozruší, že ne? Minule jsme vám řekli toto: majáky se nebojí bouří. Byly pro ně vybudovány. Majáky stojí pevně, když se začínají stahovat mraky, a říkají: „Bylo načase! Myslel jsem si, že to nikdy nepřijde. Počasí bylo příliš pěkné příliš dlouho. Je načase pracovat. Rozsvítím světlo a jdu na to!“
.
Objevíte na planetě některá temná místa. To se děje, když se světlo rozsvítí. Věci, které byly vždy ve tmě, nemohou navždy tolerovat mnoho světla. Budou se drápat pryč ve snaze nalézt další temná místa, kde by se schovaly. Ale díky tomu, co se děje na této planetě, je stále méně a méně temných míst. Takže když jsou tyto energie osvíceny, musí se rozhodnout: zůstat nebo ne? A při tomto procesu budou bojovat, aby zůstaly ve tmě. To je to, co se děje na planetě.
.
Bohyně lásky se pohybuje mezi Zemí a Sluncem. To přináší potenciál změny planety. Sledujte tyto věci. Vyhlížejte integritu, která vytvoří změnu na této planetě jako nikdy předtím. Sledujte další vyrovnávající atributy, které také začnou zvedat své hlavy. To vždy začíná tím, že to vytvoří problém. Ale čekali jste cokoli menšího? To se děje, když se otevře propast mezi starým a novým… jak vám říkáme více než 15 let. Pamatujete, co jsme řekli? „Tato propast se otevře velmi výrazně a dojde k polarizaci planety. Lidé se budou muset rozhodnout, že vystoupí z ohrady, nebo že opustí Zemi.“ Tato bitva začala. Je to válka mezi starým a novým – hlavní událost na planetě… a vy sedíte uprostřed ní s klíči ke světlu.
.
Říkali jsme vám, že někteří rychle odejdou a vrátí se zpět coby Indiga a Křišťály a to se stalo. Říkali jsme vám, že skvělí muži a ženy, kteří se zdají být na této planetě vyvážení a připravení a dělají nádhernou práci pracovníků světla, odejdou… a to se stalo. A můžete vidět, jak se vrací během tří měsíců! Tří měsíců! To je rozdíl a načasování toho, co bylo, a co je. Je to duchovní hloubka, která vás může překvapit vzhledem k tomu, co víte a co jste byli o takových věcech učeni v minulosti. Drazí, to je to, co dělají mistři! Mělo by vám to říci hodně o důležitosti toho, co se zde děje.
.
Strážce majáku běží do schodů, rozsvěcuje světlo a křičí na vlny: „Sem s vámi! Nemůžete se mne dotknout, protože pro to jsem byl zrozen! Byl jsem zde, když byla konstruována tato stavba a s lety jsem ji ještě vylepšil. Nyní je silná a vy ji nemůžete zlomit. Nemůžete odstranit mé světlo. Nestane se nic, co by poničilo tuto posvátnou stavbu.“ Vidíte, strážce majáku něco má … vědomost a moudroství, že je skutečně propojen se světlem. Ach a ještě něco dalšího. Zdá se být v poslední době velmi tichý. Naslouchá nádherné písni.
.
A tak, drahé lidské bytosti, končíme těmito myšlenkami. Mluvit o velkoleposti Venuše a dalších planet, o historii Země a o tom, proč tu jste – to je jedna věc. Ale až opustíte tuto místnost, je před vámi kladení jedné nohy před druhou. Zítra sejděte z této hory změněni [mluví k účastníkům]. Nalaďte se na tu zpívanou píseň a začněte velmi zvláštní aktivaci.
.
Pokud nepochopíte nic jiného z tohoto dne, pochopte alespoň to, že jste se sešli na tomto místě, zatímco toto čtete a posloucháte, a interdimenzionálně jste se otevřeli aktivaci. Příště, až se setkáme [při channelingu druhého dne], povím vám o vrstvě DNA, jejíž aktivaci cítíte. Přidělíme jí jméno a číslo. A příště to uděláme znovu, protože jsou tentokrát aktivovány dvě vrstvy. Důvod, proč jste pro to nyní otevřeni, je ten, že s touto aktivací odsud odejdete jiní, než jste sem přišli.
.
Toto není doktrína a není to nastavení pravidel. Není to velký seznam, který byste měli vyřídit. Interdimenzionálně vám byly dány odpovědi díky naslouchání překrásné osobní písni, která byla zpívána velmi tiše těmi, které znáte a milujete, a kteří jsou rodinou Boha. Protože se učíte být tichými a znáte svou posvátnost, umožňujete, aby k vám připluly odpovědi pomocí intuice. Uvolněte se. Přestaňte tlačit realitu, o které si myslíte, že je před vámi, a místo toho dovolte rodině, aby pracovala pro váš prospěch v realitě, která není viděná. Načasování je perfektní.
.
Nezoufejte nad tím, co vidíte na této planetě! Vnímejte to jako hlavní seřízení. Lomíte rukama každou zimu a truchlíte nad stromy? Nebo máte moudrost, abyste znali roční období a obnovu, kterou přinášejí? Asistujte míru na Zemi! Dovolte, aby se v těchto příštích čtyřech letech pod vaším vedením rozvinul Nový Jeruzalém, a aby vybudoval pódium pro rok 2008. Pak držte své světlo vysoko a vydržte bitvu skrze 2012. Pochopte, že světlo vždy vzejde z temnoty. Projděte touto bitvou se světlem, které nesete, buďte tiší a poslouchejte tu píseň. Je jemná a přesto má sílu a směr.
.
Poslouchejte píseň nové energie od Bohyně, která je vyrovnávající, a od vaší lemurijské rodiny, která přichází, aby doplnila text o lásce. Pak buďte tiší a vězte, že VY jste Bůh.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – The Venus Transit Gift
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.