4-2006 Kryon

„Kde je teta Marta?“

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Cape Cod, Massachusetts, 22. dubna 2006

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Ach, jsou zde tací, kteří jsou tak cenní, a které tak dobře znám, ale kteří nevěří, že se toto opravdu děje. Potřebujete nějaké světelné záblesky, že? Potřebujete nějaké jiné způsoby poznání, že se vám na tomto místě osobně představuje interdimenzionální síla? No dobrá, záblesky jsou zde a pozvání je otevřeno, abyste je viděli.
.
Toto je vzácné místo. Je zde jakési energetické pole, které vás chce všechny prostoupit, jestliže mu to dovolíte. Jeho součástí je energie Kryonova doprovodu, alespoň jak tomu říkáte. Vlastně se jedná o nevhodné pojmenování. Je to VÁŠ doprovod, a když sedíme před lidmi, je pokaždé jiný. Často to je oslava lásky!
.
Informace, kterou vám dnes večer předkládáme, se může zdát některým z vás morbidní, a přesto je osvěžující, pro ty, kteří znají rozdíl toho, co skutečně říká. Chystáme se vám vyprávět o tom, co se děje právě teď. Zvykejte si na to spolu s tím, jak budeme pokračovat. Je to více než zvuk hlasu ve 3D v této místnosti. Naopak, odložíme stranou některá pravidla toho, co byste mohli nazvat 3D a umožníme některým z vás vidět barvy a světla. Dovolte, aby se to stalo mocným časem vašeho uvolnění. Ale ať je to čas mocného léčení.
.
Víte, proč jsem skutečně zde? Vše, co vám dnes večer povím, už znáte! Také víte, proč jsem skutečně tady. Ezotericky hovořím o tom, co je již ve vaší DNA. Mým skutečným úkolem dnes večer je vytvořit energii domova tak silnou, že zatímco vaši pozornost rozptylují informace, které vám předávám, můžete být uzdraveni! Rozptýleni 3D informacemi… rozptýleni od silného předsudku, který si nesete – od tzv. duality, která vám brání ve vašem vlastním mistrovství. Z tohoto rozptýlení pochází podstata vaší síly, kterou je mistrovství.
.
Někteří se ptají, proč můj partner ukazuje tak pobavený obličej ve světle vážnosti toho, co je před vámi. Jeho odpověď bude mojí odpovědí: že je těžké být zasmušilý, když jste v míru s vesmírem. Je těžké trápit se, když jste naplněni Boží láskou. V minulosti existovalo tolik šamanů, kteří byli vždy vážní, naplněni duchovnímu růstem ale ne moc zábavní. Je načase to změnit. My vám přinášíme vyrovnanou šamanskou energii! Smějte se a tančete s Bohem! Říkáme vám, že pracovník světla nové energie je posvátný jedinec, který spatřuje život, celý život, jako vzácný, radostný, vhodný, zábavný a smysluplný z pohledu toho, proč jste tady.
.
Na této planetě se zdá být tolik utrpení. Dokážete pracovat v rámci zkoušky, která je před vámi? Dokážete si nasadit brnění a štít posvátnosti a kráčet skrze utrpení, strach a zklamání z toho, co dělají jiní lidé, bez jejich posuzování nebo aniž byste ztratili kuráž? Čím více světla nesete, tím více uvidíte, co je na Zemi bolestné. Pouze mistři dokáží „vidět“ tyto věci jako odpovídající v rámci schématu toho, proč jste tady. Je důležité, aby majáky nebyly při vyzařování světla zneklidněny bouří. Jinak by se staly zbytečnými.
.
Rádi bychom mluvili o tolika věcech, ale nechci ještě začít, protože se zde v místnosti něco děje. Čtenáři, toto zahrnuje i vás, protože vás vidíme velmi jasně, když čtete tato slova. Nemyslete si, že čtete o něčem, co se děje jen na velmi vzdáleném místě. Děje se to tam, kde sedíte.
.
Proč jste zde? Myslíte si, že vás neznám? Jedná se o řečnickou otázku. Nečekám na odpověď. Vím, jak zní. Vím, proč je každý z vás zde, proč poslouchá a čte. Znám vaše jména. Byl jsem tady, když jste přicházeli i když jste odcházeli… pokaždé. Zkontrolujte svůj Akášický záznam a uvidíte mou energii při každém příchodu i odchodu. To je to, kdo jsem. Někteří dokonce říkají, že jsem Strážce brány, ale není tomu tak. To je jiné označení pro naprosto odlišnou energii. Ne. Naopak, jsem váš nejlepší přítel a stojím v pozadí a sleduji, když přicházíte a zase odcházíte. Jako součást cyklu života na této planetě, jsem anděl, kterému říkáte Kryon.
.
(Pauza)
.
Někdo chce věci nechat být. Někdo chce uniknout ze  zármutku a žalu svého života a přeje si vstoupit do mírumilovné umírněnosti zvané energie vzestupu. Chystám se zde na okamžik z tohoto prostoru vystoupit. Toto je vzácný a bezpečný čas. Jestliže teď chcete učinit závazek, můžete. Nikdy pro to nebyla lepší doba, protože doprovod je zde a Bůh naslouchá. Čtenáři, Bůh naslouchá! Takže proč to neumožníte? Když to uděláte, všichni budeme slavit! Někdo v této místnosti to dělá a vy víte, o kom to mluvím, že? Možná jste přišli kvůli tomu, drahé lidské bytosti. Já vím, kdo jste. Děje se toho zde mnohem více než myslíte.
.
Cyklus života má hloubku. Cyklus smrti má hloubku. A tak vám opět předáváme toto poselství, ale tentokrát se domnívám, že bude zaznamenáno a přepsáno. [Podobné poselství již bylo předáno dříve, ale nyní je připraveno pro záznam.]
.
Lidská smrt
Poselství pro dnešní večer má námět, který někteří vnímají jako morbidní, takže jej předáme tak, aby tomu tak nebylo. Dáme mu název, který je roztomilý a zábavný, abychom tomu dali humorný nádech. Bude se jmenovat “Kde je teta Marta?”. Chceme promluvit o lidské smrti, ale takovým způsobem, abyste pochopili, že to není konec, ale spíše přechod. Chceme mluvit o jejich složkách, a jak funguje, abyste byli při příštím setkání s ní více v pohodě, a abyste jí navíc lépe rozuměli, až se jí bude ve vaší blízkosti zaobírat někdo jiný.
.
Z našeho pohledu je “smrt” to, co děláte, když nejste na Zemi. Vím, zní to divně, ale je to jako když se zeptáte: “Kde je teta Marta?” My odpovíme: „Je v jiné místnosti.” Vy říkáte: „Je mrtvá.” Naše úhly pohledu se velmi liší. Pro vás odešla navždy. Pro mě je prostě „v jiné místnosti a převléká se“.
.
S lidským odchodem a příchodem je spojeno mnoho energie. Vezměte si například tuto místnost. Teď učiním prohlášení: já vím, kdo tu je. Dva z vás jsou nováčci na této planetě a všichni ostatní jste staré duše. Některé z vás lze sledovat už od Lemurie. Většina z vás jsou pra-obyvateli na této planetě a byli jste zde opravdu mnohokrát. Ti dva, co jsou zde naprostými nováčky, mají atributy, které vy zbývající nemáte. Nazvu to duchovní nevinností. Víte, vy ostatní máte v sobě zabudovaný Akášický záznam (DNA). Dostali jste překážky, abyste jimi prošli a důvody, proč nemůžete dělat věci, aniž byste pracovali s energií ve své Akáše [to je Kryonův způsob, jak říci, že když máte nějaký záznam životů na Zemi, pak ovlivní vše, co děláte a jste. Nepřicházíte s “čistým štítem].
.
A ti nově příchozí? Ti mají čisté štíty. Nebuďte překvapeni, když je to onen nováček, který sprintuje přímo do čela a je to on, kdo vykoná rychlé zázraky. Není o nic lepší! Také za to platí, protože často špatně zapadá do společnosti – teprve zjišťuje, jak to vše funguje. Ale stará duše má moudrost a kázeň postupovat pomalu a hodně dokončovat.
.
Přicházíte a odcházíte. To je životní cyklus. Tak věci fungují, ale vy to často vidíte jako temnotu. Lidská bytost je stvořena, aby respektovala a oceňovala život a aby milovala ty, kteří jsou okolo. Je to součást systému přežití, který funguje velmi dobře. Nic bychom na něm neměnili. Je to správné, je to vhodné a ti, které jste ztratili, vám opravdu velmi schází. Nevezmeme vás do hlubin truchlení za těmi, které jste ztratili, protože chceme, abyste pochopili, že přechod je prostě takový. Je to jakýsi energetický přesun od jednoho atributu ke druhému a k tomu ještě dimenzionální. Nicméně když odejdou, jsou pryč. Je v tom konečnost, že? Už nikdo nikdy nebude úplně stejný jako oni.
.
Ta prázdnota pro ty z vás, kteří jste ztratili partnera… vy víte, o čem mluvím. Vím, kdo je tady, pamatujete? Vím také, kdo toto čte. Jeho život je pryč a najednou je prázdná mezera tam, kde byl předtím on, a nic ji znovu nezaplní. Taková je představa. Pravda je taková, že prázdná mezera je v mysli osoby, která zůstává a prosí o zaplnění – ne živou dýchající lidskou bytostí – ale vzácnými entitami, které stojí vzadu a jsou ochotné vstoupit a vyplnit ji a žít s vámi po zbytek vašeho života. Věděli jste to? Všechna bolest a prázdnota mají zabudované řešení po určitém časovém období… Boží soucit je kompletní a vy můžete rozšířit svou životní zkušenost přijetím výhody toho, co je kolem vás, pokud k tomu dáte svolení. Ale mnozí to nikdy neudělají… libují si v lítosti, dokud sami neprovedou svůj vlastní přechod.
.
Dnes chceme mluvit o procesu přechodu, kterému říkáte smrt, ale tak, jak jsme to nikdy dříve neudělali – abychom vám předali několik osvícených myšlenek. Takže kde přesně je teta Marta? Teta Marta zemřela. Je pryč… nebo ne? Dovolte, abychom vás provedli jejím přechodem, abyste pochopili, jak to funguje, a abyste se nebáli. Dovolte nám také probrat „kde“ je, i když po smrti.
.
Toto je dobrá informace a téměř každý z vás zde byl a udělal to, ale samozřejmě si na to nevzpomíná. Smrt je něco, co byste nazvali papírovým tygrem. Děláte to tak často a každý to učiní zase znovu… bez výjimky. A přece, když se to přiblíží, opravdu si nedokážete vzpomenout, co se děje a tak se toho bojíte. To je dualita fungující ve vší parádě, a tak to bude pokračovat. Na samém konci vám vaše dualita bude stále tvrdit, že smrt je koncem všeho.
.
Podle nás se prostě jedná jen o konec tohoto pozemského vyjádření (života), a vidíme to naprosto jinak než vy. Odcházíte, protože buď vaše tělo biologicky skončilo, nebo jste vyčerpaní duchovně. Nebylo by produktivnější, kdybyste se reinkarnovali a začali znovu s mladým tělem? To je asi nejlepší využití vašeho světla. Je asi fakt, že mládí má energii. Smrt je výsledkem dohodyi když jde o sebevraždu nebo smrt dítětevše je vnímáno jako správné v rámci schématu toho, proč jste opravdu zde. Každá smrt je nositelem silné energie pro lidi, kteří zůstávají. Pomysleli jste na to někdy? Nejde jen o vaši smrt, ale spíše o ty, co zůstávají, když vy odejdete.
.
Ale co se děje při tom přechodu? Dovolte mi to sdělit. Především neodcházíte okamžitě. To vlastně víte. Kdybych mohl rozhrnout magický závoj a odhalit vám to, co se s vámi tak častokrát děje, znesvětilo by to všechna pravidla, která mám před sebou. Protože strach ze smrti vám brání, abyste ji vyhledávali. Kdybyste to věděli, nebáli byste se. Ale i když se jí nebojíte, zodpovědnost k lidem kolem vás to udržuje pod kontrolou.
.
Při smrti dojde je nejprve vědomí odejmuto z těla a vy určitým způsobem stojíte vedle 3D těla a díváte se na ně. V této chvíli dochází k jakémusi druhu pochopení. Někdy nastává trochu zmatek, který závisí na způsobu smrti, o kterém mluvíme. Ale vy tam stojíte a hledíte na sebe. Část vás říká: „Tohle si pamatuji.“ Další část je tak vděčná, že skutečná smrt vlastně neexistuje, že ji strach okamžitě opouští a nahrazuje ho zvědavost a rozpaky. Když jste opustili tělo, už není žádná bolest. Váš duch je vyjmut z těla, které teď musí zemřít. A umírání je skutečně o DNA.
.
Řekli jsme vám, že vaše DNA je božská, a že má interdimenzionální části. Řekli jsme vám, že některé z nich jsou božské. Některé z nich nesou vaše jméno, a dokud nejsou biologicky mrtvé, tak nemůžete odejít. Při průměrné smrti, umírá fyzické tělo pomaleji než vědomí. Ta věc, které říkáte duše, je pouze jednou vaší částí. Řekli jsme vám to i při minulém channelingu, který byl přepsán pod názvem „Mnohá vy*“.
.
Existuje mnoho vašich interdimenzionálních částí. Jedno vaše „já“ je zde na planetě a jedno je vaše „vyšší já“. Pak jsou další, která se na tuto planetu nikdy nedostanou. V kvantovém stavu existují vaše části, které jsou po celém vesmíru a jsou součástí vyšších věcí po celou dobu, co jste zde. Takže v těle, ve kterém se pohybujete, je pouze část vašeho celku. Říkám vám to, protože součástí smrti je znovusjednocení! Je to jeden z řídkých okamžiků, kdy je přítomno kompletní já. Tolik z vaší zkušenosti se smrtí je radostí z opětného sjednocení. Jste to vy s vámi. Je to velice obtížný koncept, ale jeden z těch, který rádi prezentujeme. Vysvětluje také, proč je tu oslava.
.
Ale existuje období přechodu, kdy dochází k mnoha věcem, a atributy kolem nich ve vás vyvolávají otázku: „Kde je teta Marta?“ V této chvíli teta Marta stojí vedle svého těla. Řekněme, že teta Marta zemřela v klidu v nemocnici. Tak tu stojí, sleduje své tělo a musí tam zůstat do doby, než zemře celé tělo. To může trvat hodiny s ohledem na teplotu v místnosti nebo také dny. Ale víte, duše tety Marty se o to nestará, protože je v interdimenzionálním stavu, kde čas nehraje roli. Stejně tak vzdálenost. Dalo by se říci, že se vznáší na místě, je velmi trpělivá a je v procesu přechodu.
.
Vaše dny jsou pro ni mrknutím oka. Takže její esence zůstává, dokud DNA nevyprchá a není bez života. A DNA čeká, až se zastaví výživa a také na uklizení nečistot a zabití buněk. Je to jen biologie, a když je to hotovo, může postoupit dále. Ale to vyvolává mnoho otázek, že?
.
Komatózní stavy
Existuje tolik lidí, kteří chtějí obelstít Ducha. Je to skoro jako by si mysleli, že Duch má soupis pravidel, kterému nedokážeme uniknout, a že budeme zmateni a oklamáni otázkami týkajícími se těchto pravidel. Dám vám dvě. Jedna žena říká: „No, a co komatózní stav, kdy je lidská bytost naživu a přesto je mozek mrtvý? Kde je vědomí?“ A já vám odpovím: vědomí stojí vedle toho těla a bude tam tak dlouho, dokud je tělo. I když řeknete: „Mozek je mrtvý,“ DNA je velmi spirituální, velmi aktivní a velice živá. Takže i když tam lidské vědomí není, vědomí duše zůstává a není netrpělivé… nestará se o to. Je naplněno povinností zůstat s DNA, dokud je naživu a je s tím spokojeno. Vyšší já je stále aktivní a dělá hodně věcí. Nezaměňujte to s lidským uvědoměním. Člověk odešel, ale duše je aktivní.
.

Netrapte se kvůli duši! Nezasekla se a nemá bolesti. Je v jakési interdimenzionální formě a jako andělé (průvodci), kteří s vámi kráčejí po celý váš život, kteří nejsou nikdy osloveni, je jednoduše součástí procesu a nezpůsobuje zármutek. Průvodci jsou trpěliví, protože vědí, kdo jste, a milují klid těch, kterým jsou přiděleni. I to je součást „systému života“.
.
Takže kde je teď teta Marta? No, stále stojí vedle svého těla a čeká, až zanikne… částečně v rámci vašeho času a částečně andělského. A je to pro ni kouzelný čas, protože teta Marta je napůl zde a napůl někde jinde. A tady je třeba, abyste to opravdu slyšeli. Existuje energie kolem přechodu, která je úžasná, protože tato energie se otiskuje na kvantovou oblast kolem ní. Tento přechod je jakýmsi jedinečným „energetickým otiskem“, který je hluboko v Gaie. Více o tom za okamžik.
.
Transplantace
A zde je další otázka: „Dobrá, Kryone, a co transplantace srdce? Co když srdce jednoho člověka bije v někom jiném? Jeden je mrtvý a druhý ne. Ten jeden musí počkat, až ten druhý zemře? Znamená to, že se tito dva určitým způsobem smíchají a že získají dvojitou duši?“ Takové otázky jsou pro Ducha velmi legrační. Pocházejí z intelektuální lidské mysli, která rozškatulkovává sama sebe do možných scénářů, z nichž mnohé ignorují inteligentní plán. Takže opakuji: myslíte si, že Bůh tápe v temnotě a nic z toho si neuvědomuje? Myslíte si, že se nějakým způsobem toto srdce probudí a zjistí: „Ale proboha, jsem v jiném lidském těle! Raději to hned sdělím Bohu!“ Ne. Zde je nádherný příklad plánu synchronicity a spolutvoření. Tak to bylo naplánováno. Myslíte, že to byla náhoda, že jedno srdce skončilo v jiné lidské bytosti? To nebyla náhoda. Tudíž v rámci atributů plánu jsou „pravidla“ toho, co by se mělo stát, aby došlo k něčemu takovému.
.
Synchronicita vzniká často tam, kde je něčí život zvyklý pomáhat jinému. Je to nádherné, radostné a Bůh to zná. Přechod může být kompletní, dokonce i tehdy, když je srdce v jiném těle. Ten nový majitel srdce nemusí „doprovázet“ a zůstává. Je to proto, že tyto věci „jsou Bohu známé“ a součástí plánu. Pohlíží se na ně jako na vhodné.
.
Ale dovolte mi, abych vám řekl něco, o čem nikdo nepřemýšlí. Dovolte mi, abych vám řekl, co jsme ještě nikdy dříve nepředávali. Je zde něco, čemu říkáte odmítnutí tkáně a myslíte si, že je to chemické. Něčí srdce si nedokáže zvyknout na tělo někoho jiného. Srdce dárce je teď v příjemcově hrudi. Příjemce se musí udržovat přijímáním určité chemie, která se vypořádá s odmítnutím. Odmítnutí. To je slovo, které pro to používáte, a je to dobré slovo, protože odmítnutí se týká promísení DNA v interdimenzionálních vrstvách. Máte DNA jednoho Akášického záznamu a jednu duchovnost implantovanou do jiné! A ty si neodpovídají. Tkáně to vědí a chápou, že k sobě nepatří.
.
A tedy v závislosti na univerzálním duchovním plánu musí být tato biologie oklamána chemickými látkami z důvodu přežití. Existuje pro to řešení a já chci, abyste o tom věděli. Lemuřané to věděli. Věděli o přeprogramování DNA prostřednictvím magnetismu. Jedno srdce je připraveno skrze posvátnou volbu. Leží v jiné lidské bytosti – není náhodou, že bylo vybráno, aby zachránilo život té lidské bytosti při transplantaci srdce a podle posvátného scénáře. Teď spojte tu posvátnost dohromady. Je načase, abyste se naučili přeprogramovat DNA v tomto srdci, takže teď přijme to druhé. Je to stejný proces, jaký byl prováděn v Chrámu omlazení v dobách Lemurie, kde jste se zabývali magnetickými vzorci DNA.
.
Přeprogramování se může provádět s mnoha různými atributy – některé z nich vyžadují pouze energetickou práci a některé z nich práci s přístroji. Existuje mnoho různých cest, jak to udělat, a teď budeme povzbuzovat ty, kteří toto poslouchají nebo čtou, aby experimentovali s magnety v oblasti medicínského odmítnutí tkáně. Je to způsob, o kterém se ještě neuvažovalo, a nebyly provedeny žádné skutečné experimenty. Až s tím začnete, uvidíte, co tím myslíme.
.
Zpět k tetě Martě
Tak tedy, teta Marta je skoro připravena na přesun. Její duše se také cítí velmi dobře. Má dostatek zkušeností, aby si pamatovala, kde teď je. A teď přijde něco magického, a je těžké, velmi těžké to vysvětlit. Před chvílí jsme o tom mluvili. Lidská bytosti, poslouchej: Energie není nátěr! Duchovní energie není ve 3D. Nenatíráte duchovní energii na nějakou situaci nebo člověka. Naopak, energie je v kvantovém stavu, obzvláště energie duše. Tudíž otiskuje sama sebe na Zemi a do vesmíru, mohli byste říci, bezčasým způsobem – nikoli do  konkrétního místa, jak si to vy představujete.
.
Martiny okamžiky přechodu jsou tudíž otisknuty do éteru stejného vzduchu, jaký dýcháte. A ten nemá své pevné místo, protože není jako nátěr aplikovaný na něco nebo někam. Není otisknuta tam, kde zemřela. Je všude. Sdělujeme vám toto: přechod každé jednotlivé lidské bytosti na této planetě má jeden podivuhodný atribut, kterému se říká přechodový otisk. Při vlastním okamžiku přechodu, při čekání, až tělo zanikne, vytváří planeta jakýsi interdimenzionální krystalický ukazatel. Rychlá nebo pomalá smrt… mírná nebo násilná – tato nadčasová energie se otiskuje přímo do energie planety! Je tam otisknuta, protože to je cenný okamžik nesmírné hloubky.
.
Kde je teta Marta? Chystá se na znovusjednocení. Nazveme to lidské pominutí. Chystá se odejít, a když to udělá, přijde svého druhu znovusjednocení se zbytkem tety Marty. Sledujete to všechno? Nedokážu to popsat. Je to ceremonie mimo 3D čas, mimo prostor. Je to spojení energií tak hlubokých, že to znovusjednocení udělá jakousi značku na energii Vesmíru.
.
Popsali jsme vám to už dříve jako Síň cti. Ale předtím, než tam může vstoupit, musí jít na jedno jiné místo, „místo zúčtování duše“ planety. Je to Jeskyně stvoření – místo, kde jsou v krystalické formě otisky všech aktivních duší, které jsou na planetě Zemi. Ona musí rozpustit energii svého jednoho krystalu, který nese její jméno. To je pro ni uděláno a ona se na to dívá. Nemusí vědět, co má dělat, ale je to její druhá přirozenost, protože teta Marta to dělala už mnohokrát. A co se děje v Síni cti? Obřad znovusjednocení všech částí tety Marty plus něco, co všichni intuitivně čekáte… znovusjednocení s těmi, které jste ztratili, když jste byli na Zemi, dokonce i když se možná vrátili na Zemi a v současné době žijí jiný lidský život. Už jste zmateni?
.
A teď, mimochodem, jste připraveni, že tetu Martu navždy ztratíte. A já vám povím proč a jak, protože když se jednou spojí božské elementy, které bývaly tetou Martou, přestane existovat ve 3D formě a stane se andělem, kterým byla celou dobu. Jméno Marta bylo její lidské rodné jméno pouze pro tuto současnou návštěvu. Součást definitivnosti, kterou pociťujete při jejím odchodu, je to, že lidská kombinace biologie a ducha se už nikdy nebude opakovat. Teď se stává větší – mnohem větší – a to tehdy, když se dějí všechny ty další věci. Pamatujte si: jediným pozůstatkem bývalé tety Marty, člověka na Zemi, je její otisk. Pamatujte si to kvůli tomu, co přijde dále.
.
Ta bývalá Marta – nyní, pro zjednodušení, anděl Marta – okamžitě začíná plánovat sezení kvůli zpátečnímu návratu. „Počkej chvíli,“ řeknete možná. „Teta Marta nám řekla, že se nevrátí.“. Ale ano, vrátí! A ještě to zopakuji. Lidé nemají celý obrázek a v jejich neustálé únavě životem se často scházejí, oslavují sebe za dobře odvedenou práci a cítí, že postoupili do duchovní formy, kde mohou nějak odpočívat, protože si to zasloužili. A to je pro nás velmi legrační! Protože váš celý účel spočívá v tom, že se i nadále budete vracet zpět!
.
Když se dostanete na druhou stranu, pak opět znáte svou majestátnost a nádheru a pamatujete si, kdo jste a proč jste přišli, a o čem je pozemský scénář (což nikdo z vás doopravdy neví). Opět pak stojíte ve frontě (obrazně), abyste se vrátili zpět! A tehdy si vyberete nové rodiče, a opět odhalíte karmickou skupinu. Existuje skutečně velmi, velmi vysoká šance, že se znovuzrodíte do rodiny někoho, koho jste na Zemi znali, pokud ne nějakému příbuznému. Tak to funguje. Karmické skupiny se drží pospolu, aby vzájemně reagovaly s karmickými atributy, které mají revidovat, pokud je to vhodné. To nejsou lekce, ale spíše rozšíření. Když máte karmu s jinou osobou, může to být karma lásky nebo partnerství. Není to o tom, kdo co komu udělal, abyste mohli získat vyrovnání, jak vám možná někteří o karmickém atributu tvrdí. Není to tak. Karma je jakýsi energetický tanec a skládačka, která povznáší váš život, ne něco, co jej dělá těžkým.
.
A teď mi dovolte, abych vás vzal zpět k tomu otisku, co za sebou nechala teta Marta. Ten řídí tolik toho, co dnes vidíte, přesto ani nevíte, co to je. „Je možné, Kryone, že by spiritistická energie mohla vstoupit do kontaktu s tetou Martou?“ Naprosto. Děje se to každý den, ale tady to začíná být komplikované. Připravte se na rébus. Zaprvé, jakmile teta Marta přejde, dokonce zatímco čekala, až její biologie zemře, stala se interdimenzionální. A když se stala interdimenzionální, teta Marta prožila všechny, tak jak jim vy říkáte, minulé životy najednou. V okamžiku, kdy prošla závojem, byla „všemi z nich“. Když tam teta Marta stála, začala chápat, že byla také dalšími 30 nebo 40 lidmi… všichni žili před tím na Zemi s její základní „duší“ jako vědomím.
.
Když se dostanete mimo lineární čas, aktivují se a stanou reálnými všechny vrstvy toho, co považujete za minulé životy. Tudíž, tou hlavní otázkou není: „Kde je teta Marta?“ ale teď zní: „KDO je teta Marta?“ Jste postaveni před jeden velký rébus: pokud jste okultista a vstoupíte s ní do kontaktu, musíte oddělit toho, kým je, od všech dalších, kteří sdíleli její duši, a kteří by mohli být v současnosti zpět na Zemi a sdíleli ji zase právě teď jako reinkarnovanou tetu Martu. Začínáte chápat složitost toho všeho?
.
Stojíte tam s tím okultistou a přejete si vstoupit do kontaktu s tetou Martou na druhé straně závoje, jakoby udržovala vše, co bylo člověkem, a jakoby teď byla v houpacím křesle v nebi, dopřávala si chladný nápoj a zůstala tak navždycky. Zde vstupuje přechodový otisk, o kterém jsme vám říkali. Každý z jejích přechodových životů zůstal v otisku. Takže tito okultisté se schopností kontaktovat mrtvé musí roztřídit projevy duše tety Marty. Potom musí mluvit konkrétně s projevením tety Marty (jedním z mnoha). A když to dělají, mluví pouze s otisknutou energií přechodové smrti. I když si přejete skutečně mluvit s tetou Martou na druhé straně závoje, nemůžete, protože tam žádná není. Ale je stále jedna na Zemije to energie přechodu, uložená do Gaii.
.
Kryone, uměl by někdo, kdo mluví s mrtvým, odhalit, kde je ukrytý poklad?“ Ano! Víte, otisk tety Marty je věčný, nese vědomí toho, kým byla, a stále má všechny ty informace jako její duševní otisk. Všechno to tam je. Stále má vědomí všeho, co udělala na Zemi jako teta Marta a pokud měla tajemství, kde poklad je, okultista může být schopen jej získat.
.
Ten otisk je navždy. Můžete s ním mluvit kdykoliv chcete, záleží na talentu a interdimenzionalitě toho okultisty. Ale je důležité uvědomit si, že komunikujete pouze s otiskem Martina přechodu, až to příště uvidíte – říká se tomu mluvení s mrtvými – sledujte odpovědi, které okultista dostává, protože jsou si všechny podobné.
.
Teto Marto, jak se ti daří?“
„Mám radost,“ odpovídá teta Marta.
„Jaké to je na druhé straně, teto Marto?“
„Učím se,“ říká
„Popiš své okolí.“
„Je tady tma, ale nemám strach.“
„Teto Marto, můžeš nám říci, kde je poklad?“
„Samozřejmě. Je uložen vzadu na dvoře pod jilmem.
.
Má všechny pozemské informace, které by mohla mít, ale kdybyste chtěli vědět, jak se jí daří, mohla by říci: „Miluji vás,“ protože to je stále v její mysli v jejím přechodovém stavu… něco otisknutého na tuto planetu, co je věčné. Také vám nedokáže sdělit, kde je, protože to není v žádné realitě, která dává smysl vám nebo jí. Mnozí, kteří to slyšeli, na to okamžitě aplikují 3D vnímání a říkají: „Teta Marta uvízla! Dejme dohromady modlitební skupinu a uvolněme ji!“ Opakuji, že když na to použijete 3D nátěr, potom zůstanete s omezeným pochopením.
.
Také vězte, že ať už je okultistou dosažena kterákoliv vrstva jejího přechodového otisku, může dát rozdílnou odpověď od poslední komunikace. Není to nátěr, který je nanesen a zaschne a pak si jej můžete prohlížet. Naopak, je to dynamická energie, která se pociťuje jako v reálném čase (což není), a má mnoho vrstev reality. Povím vám pouze, že její pozemská část zůstává. A to je část, se kterou mluví okultista. Pro okultistu všechny komunikace vypadají, že jsou teď. Ale otisk bude pro vás vždy teď. Je v bezčasém, interdimenzionálním stavu.
.
Dovolte mi, abych vám řekl něco o otisku, co byste měli také vědět. Pokud byl někdo v rodině příliš nešťastný z její smrti, než aby dovolil tomu otisku vstoupit do svého vědomí a srdce, pak tuto neuvěřitelnou bolest z její smrti ponese po velmi dlouhou dobu. A ten otisk zůstane s ním tak dlouho, dokud jej bude živit. Část tohoto otisku může být zachycena a přijata v podobě strachu, lítosti, zklamání a hněvu nějakým jedincem, který jej chce jako takový absorbovat. Nebo může být přijat jako láska, uvolnění, mír a řešení. Přechodový otisk je flexibilní, protože je v kvantovém stavu. Víte, co vám tady říkám? Kolik z vás si nese zbytky něčího přechodového otisku ve formě neustálého zármutku? Zdá se, že trvá a trvá a ta osoba se nemůže dostat přes tu smrt. To ukazuje, jak mocná je přechodová zkušenost, protože může ovlivnit váš život na velmi dlouhou dobu, skoro jako nějaká energie se „svým vlastním životem“.
.
Dovolte, abych vám řekl něco jiného, co možná vysvětlí některé velmi strašidelné věci pro mnohé z vás: je to energie toho, čemu říkáte duch. Duchové jsou velmi často výsledkem tohoto smrtelného přechodu. Ale vzpomeňte si… není to jako nátěr. Takže to není nezbytně lokální. Vaše mysl si chce myslet, že je to 3D, takže jakási „energie ducha“ zůstává na určitých místech, ale není tomu tak. Je všude a kdekoliv na Zemi, kde si ji přejete dosáhnout. Rodina se může nastěhovat do nějakého domu a cítí tam děsivý otisk smrti. Mají velký strach, takže se přestěhují do jiného domu. Kupodivu se zdá, že ten duch (otisk) jde s nimi! To protože s ním aktivně participují a vytvářejí kolem něj strach. Živí jej.
.
Strach je velmi mocná energie, která přitahuje všechny druhy věcí, a v tomto případě byl tak mocný, že dovolil tomu otisku, aby se stal součástí rodinného života. Bude s nimi všude, kam půjdou, dokud nezlomí pouta strachu, která je s ním spojují… protože jej přijali do své existence. Exorcisté se nezabývají ďábelskými entitami (ačkoliv si to mohou myslet). Zabývají se energiemi pozemského otisku, které se manifestují do čehokoliv, v čem si je jen exorcista přeje „vidět a uvěřit“. Skutečný exorcista je ten, kdo se specializuje na eliminování strachu.
.
Tyto otisky nejsou jako nátěr. Ani se z vás nesmažou. Je to energie, která prostě zůstává, ale je interdimenzionální, takže se podle vás chová podivně, a vypadá jako záhadná pro ty, kdo si to přejí. Přechodový otisk je mocnou a nádhernou součástí této planety, protože je jako připomínka každého člověka, který kdy s vámi kráčel a je to potřebné kvůli vibracím planety. Strach nebo radost je v očích Stvořitele (vás) a jako tolik interdimenzionálních věcí, může být milován (andělé) nebo obáván (duchové), ale ta vlastní energie je někde mezi těmi dvěma.
.
Neříkal bych vám tyto věci, pokud by to tak nebylo. Tyto informace jsou vám předány, abyste rozuměli nádheře tohoto systému. Pociťujte radost, že tato součást celého života zůstává a dá se s ní hovořit. Ačkoliv se tento otisk může zdát „páskem“, který se přehraje, pouze když je zpřístupněn, vůbec tomu tak není. Je to opravdu teta Marta, pozastavená v čase, v jakémsi interdimenzionálním stavu, otisknutá do krystalické paměti planety. Není ani „zamrzlá“ jak tomu snad někteří věří. Ten systém je nádherný, hluboký a je rébusem pro vaše lineární 3D chápání. Ale tak jako přijímáte, že Bůh může být na mnoha místech najednou, nalaďte své myšlení na tetu Martu, která je stejnou energií… navždy součástí Země.
.
Může nějaký okultista kontaktovat zavražděného člověka a zeptat se ho, co se stalo? Ano. Je to stejné, ale získá přístup jen k člověku v přechodu, a dozví se jen to, co ten člověk v tomto bodě ví.
.
To vše se spojuje v kategorii pochopení interdimenzionálního já. Protože vy všichni máte také své vlastní otisky na Zemi. Možná to vypadá složitě, ale i na ně se můžete napojit a dokonce i od nich získat moudrost a talenty, které jste mívali, a použít je pro sebe ve svém současném životě. Nazvu to „noření se do Akáši“. To vám může dovolit smýšlet jinak o smrti, ale obzvlášť vás to nutí smýšlet jinak o životě. Je to součást systému, který povznáší lidský život. Je to součást systému, který je zde proto, aby vám přinesl klid a ne bolest. Je to součást systému, který má uctít vaši božskost a stvořit něco, o čem jste nevěděli, že je to zde.
.
Tak kde je teta Marta? Jak jen může být, je právě zde, napořád součástí Země, a dostupná. Je to tak také se všemi vašimi životy, protože lidská vibrace je tím, co řídí všechno na této planetě, a zodpovídá za všechno, co se právě teď děje… skutečná možnost vytvoření míru na Zemi a přechod do renesance roku 2012 s pracovníky světla, kteří jsou vědoucí, nebojácní a moudří v pozemských věcech – jak v těch 3D tak i v těch interdimenzionálních.
.
Víte, zde je posvátné místo. Neříkáme to stále. Posvátné místo. A nechce se mi odejít. Ale brzy vás uvidím. Je tomu tak vždy.
.
A tak to je.
.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – Where´s Aunt Martha?
.
* toto poselství bude brzy zveřejněno.
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.