4-2008 Kryon

„Jeden život – příběh Marie“

Kryon Channelling – živě Hamburk, Německo 12. duben 2008

Tento chanelling byl živě uskutečněn v německém Hamburku, na První mezinárodní Kryonově konferenci
Ve snaze pomoci čtenáři byl tento chanelling re-chanellován /Kryonem a Leem/ za účelem ještě jasnějšího pochopení. Často události “naživo” obsahují skrytou energii, která v sobě nese určitý druh komunikace  – na rozdíl od tištěného textu. Navíc bylo toto konkrétní poselství předáno v Německu, kde bylo nepřetržitě tlumočeno /tam a zpět/ do druhého jazyka.  Bylo potřeba leccos upravit, aby se vyloučily krátké věty a neúplné myšlenky. Takže si užijte toto doplněné poselství, přijaté v německém Hamburku.

 

Poznámka Lee Carrolla: Kryon není patentovaný. To znamená, že mnozí mohou chanellovat tuto milující bytost. V minulých letech s tím někteří začali, zvláště v Evropě. Na toto dubnové datum jsme pozvali 5 dalších prostředníků Kryona, aby se k nám v německém Hamburku připojili na První mezinárodní Kryonově konferenci. Přijeli z jiných částí Německa, z Jižní Ameciky a Jižní Afriky. Všichni z nich během této víkendové události chanellovali Kryona. Následující poselství je mým chanellingem, který jsem zprostředkoval první večer této události. Je rok jednoty, a my jsme chtěli ukázat, že spolu nesoutěžíme, ale jsme spojeni v naší jedinečnosti, abychom přinášeli Zemi společnou zprávu o lásce boží.
——————-

Zdravím, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

 

Tohle je milé místo… místo přídělu… Určitě existuje důvod, proč byste tu měli sedět na židlích a zažívat věci, jimž by se jiní vysmáli. Určitě je nějaký důvod! Zdejší energie je přímo zahuštěná záměrem. Ta dnes večer zajde ještě dál, za význam těchto slov. Je to energie, která se prochází v uličkách a mezi židlemi. Dotkne se mnohých atributy svobodné volby.

 

Mohou tu být tací, kteří toto popírají. Někteří řeknou “Tohle není možné.”, protože jsou nedůvěřiví.  A tyto nevěřící bych chtěl teď oslovit. Vy si myslíte, že tohle se ve skutečnosti neděje, že? Zde je má zpráva pro vás: Jste nadmíru milováni! Vaši nevíru nikdo neodsuzuje. Nestane se vůbec nic špatného jen proto, že jste přišli a nevěříte. U vás stojí průvod andělů, stejně jako u všech ostatních zde. Kdybyste se rozhodli dnes večer otevřít svá sdrce, pokud byste se tak rozhodli, dokonce by se vás některý s nich mohl dotknout! Co vás sem dnes večer přivedlo, že tolik toužíte odejít? Je to dnes večer žal? Co je to? Možná je to ten nevyřešitelný problém ve vašem životě? Snad bolest nebo nemoc? Tak tady je slib: Tato budova byla celý den naplňována drahocennou energií, abyste se v ní mohli koupat, pokud si to přejete – pokud si to přejete. Můžete odsud odejít lehčí, než jste přišli. Můžete nechat věci, které jsou dle vás neřešitelné, zde na vaší židli! To vše proto, že jste částí Boha.

 

Existují tací, kteří stále nemohou uvěřit, že tohle se opravdu děje. Říkají, že tu na pódiu po celý den byly lidské bytosti “předstírající chanelling”. Předstíraly, neboť celá tahle věc zvaná chanelling není možná. Takhle Bůh nepracuje. Ale znovu, nechte mě vám dát námět k přemýšlení: Vy nechápete, že každičký kousíček náboženských sdělení, jenž máte, byl sepsán a předán vám lidskými bytostmi? Všechny ty vzácné posvátné knihy ve všech možných jazycích, všechny kultury a jejich knihy byly sepsány lidmi. Bůh nesestoupil dolů a nesepsal nic z toho! Bůh lidi používá. To je to, co děje v rámci rodiny – každý jednotlivý kontakt.

 

Někteří z vás zvednou knihu a křičí: ”Toto je slovo Boží!”. Ujasněme si: Je to slovo lidských bytostí, které jsou v kontaktu s Bohem. Někdy ta slova znějí tak pravdivě a jsou tak krásná!  Je to proto, že ta bytost byla v kontaktu s Bohem… to je chanelling a doprovází vás od počátku časů. Možná postrádáte ten vnější lesk, budovu, pravidla? Možná cítíte, že to je to, co je třeba k nalezení Boha, aby to bylo opravdové? Tak, nechte mne vysvětlit vám, co je potřeba, aby to bylo “opravdové”: Je na vás, abyste otevřeli svá srdce a viděli a cítili. Člověče, budeš to při odchodu z tohoto místa vnímat zcela jinak, než když jsi přišel. A pokud se vám to stane, není žádná lidská bytost nebo organizace, která by mohla šťourat do vaší víry, že toto nebylo skutečné. Proto jsme sem přišli… abychom se dotkli srdcí všech, kteří si to přejí. Jste to vy? Připustíte, abyste to byli vy? Znáte lásku vynaloženou na to, abychom vás sem dostali?

 

Budu vám vyprávět příběh od začátku do konce. Je o životě na této planetě, ale není to jen podobenství. Je to příběh, skutečný příběh o ženě jménem Marie. V této vizualizaci sledujete to, co sleduji já. Marie je obyčejný člověk a já vás provedu od jejího narození k její smrti. Zatímco tohle budu dělat, chtěl bych, abyste na místo Marie doplnili své jméno, protože odhalím způsob fungování života od začátku dokonce, a doufám, že, až budu hotov, budete mít “zjevení” – přesné poznání, kým jste – neboť vše, co já prozradím o Marii, je odhalením o vašem vlastním životě.

 

Než vám povím tento příběh, musím začít na místě, které jsem již dříve zmínil. Před 20 lety jsem řekl svému kolegovi, že existuje místo zvané “Jeskyně Stvoření”. Je součástí toho, co jsme nazvali krystalickou mřížkou. Je to skutečná jeskyně na této planetě, která nebude nikdy objevena člověkem. Žádné množství technických výzkumů ji nenajde, ani nebude schopno se jí byť jen dotknout. Zůstane schovaná, ačkoliv je ve vaší 3D realitě. Většina zemské kůry je krystalická, což potvrdí kterýkoliv geolog. Najít toto posvátné místo bude nemožné, protože vypadá jako cokoliv dalšíhona Zemi. Je dostatečně hluboko, aby ji nikdy nenavštívil člověk.

 

Ve 3D se nachází kvůli posvátnému procesu vašeho života zde a vy jste ve 3D. V této krystalické energii je mnoho hmotných krystalů. Jsou vlastně něčím víc, než pouhými krystaly.  Každý z nich reprezentuje energii duší, nikoliv jednotlivou lidskou bytost. Je to duchovní energie jádra svatého Vyššího Já každé lidské bytosti zde. V tomto místě se nachází každá duše, která kdy na této planetě byla či bude. To není předurčení, ale znalost možností toho, co tvoříte. Nicméně, je tam dost z veškeré budoucnosti planety, reprezentující vše minulé a vše, co teprve přijde.

 

Samostatný, krásný krystal je tam pro každého z vás, ale tohle byste nečekali: Každý jednotlivý krystal je “naplněn” vašimi mnoha inkarnacemi nebo “vyjádřeními” na této planetě. Jinými slovy, každý zastupuje jedno Vyšší Já, ale s mnoha minulými životy. Z této planety odcházíte a znovu přicházíte, protože děláte tohle – jste do Země zamilováni. Proto to děláte. Bez ohledu na to, kým si myslíte, že jste, většina tu byla již dříve. Ti, kteří by dnes večer usedli na esoterické sedadlo, tu již dříve byli! Ze všech vás v této místnosti je jen 17 na planetě nových.

 

Poslouchejte, již jste tu byli dříve. Na intuitivní úrovni to víte. V Jeskyni Stvoření je krystal označeny vaším svatým jménem, a při každém příchodu na toto místo do tohoto krystalu odkládáte svou lidskou duši. Dále se stane to, že ta současná svatá DNA , která bude vaše při narození, se připojí k minulé svaté DNA, kterou jste vytvořili předtím… a propojíte se s minulostí. A toto pak propojí všechny ostatní životy, které jste kdy měli na této planetě, k tomu jednomu, který je teď před vámi.

 

Při svém příchodu aktivujete tento krystal a deaktivujete jej při odchodu. To znamená, že on zůstává zde, i když jádro vašeho Vyššího Já odchází. Neboť cokoliv jste na planetě učinili, všechny kroky, které jste podnikli, vibruje uvnitř tohoto krystalu i po odchodu energie vaší duše. Protože je krystalická, nese vzpomínku na všechno, čím jste kdy byli, a přenáší to do krystalické mřížky planety. Přemýšlejte o tom chvíli. Všechno, co jste pro planetu učinila a všechno, co jste se naučili, zůstává v krystalické mřížce. Je to součástí onoho mechanismu, proč jste tu. Je to součást příspěvku, jenž činíte po eony pozemských zkušeností, a je součástí toho, co napomáhá fungování “systému”.

 

Mariin příběh

Seznamte se s Marií. Pro vás je to Marie, ale pro mne není ani ženou, ani mužem. Je nádhernou andělskou bytostí – na mé straně závoje, dokonalým stvořením, dokonalou energií, a ne jednotlivou. Tím chci vyjádřit, že na mé straně je Marie skupinou, stejně jako já. Energie není jednotlivá. Je to “polévka” z mnoha druhů vlastností a ne “věc”. Rozumíte mi? Tak na mé straně je Marie sbírkou vlastností a ne tělo, jak se vidíte vy. Marie není ještě vlastně Marie, ale chystá se k tomu.

 

Na mé straně závoje neexistuje čas. Ani pro Marii. V našem interdimenzionálním prostoru neexistuje singularita, ani linearita. Marie je částečkou Boha v jeho nejčistší formě a je skoro připravená nechat polovinu své esence za sebou a vejít do toho, co já nazývám “Vítr zrození”. Dává vám to smysl? Marie je kouskem Boha a chystá se stát ženou na planetě Zemi. Bude to Mariin 343 život zde a je připravená jít.

 

Mechanismus celého tohoto příběhu je pro vás neuvěřitelný, protože neumíte proniknout do něčeho, co nemá linearitu a singularitu. Dosud pokaždé, když anděl navštívil tuto planetu ve 3D a ukázal se někomu, lidská mysl ho oblékla do kůže a přidělala mu křídla a dala mu jednotlivé jméno, aby jí to dávalo smysl. Lidé ho mohou považovat za jednu věc, ale tak to vůbec není. Andělská energie je násobkem mnoha vlastností, nemá tělo, jednotlivost, ani jméno. Ale pro vás musí, aby vám to dávalo smysl.

 

Toto krásné stvoření jménem Marie – tento kousek Boha – je chystá roztříštit do mnoha svatých energetických částeček, a jeden její kousek se stane lidskou bytostí na své cestě do porodních cest. A zbytek? Zůstane tady. Není to součástí vašeho svatého učení, ale tady to je: Existuje ohromné množství energie, která je “vy”, jež zůstává v pozastavené formě energie a manifestuje se na magnetické a krystalické mřížce planety.

 

Teď jsem vám právě řekl tajemství, a přesto tomu nikdo z vás nevěří. Jste stejní jako Marie, a přitom si myslíte, že jste jednotliví. Nejste. Věděli jste, že jste součástí skupiny? Věděli jste, že vaše druhá část je někde jinde? “Místo”, kde je, se stává Vyšším Já. To je to spojení, víte? Říkáte to, jako by to bylo částí vás /sebe/, ale pořád si nějak myslíte, že je to od vás odděleno. Možná začínáte chápat, proč je spojení s Vyšším Já tak důležité? Spojuje vás s vámi.

 

Víte, jaké to je, roztříštit se – vzdát se vědomí, že jste kouskem Boha, abyste mohli přijít na Zemi v dokonalé nevědomosti? Proč by to andělská bytost měla dělat? Proč? Řeknu vám to: Protože miluje tuto planetu, proto. A miluje lidstvo, proto. Na Zemi je hodně práce, proto. Začínáte rozumět tomu, co vám říkám? Váš pobyt zde má účel.

 

Často jsme mluvili o Větru zrození. Z mého hlediska to je energie, jež proteče vírem na mé straně závoje, který představuje srážku 3D s interdimenzionální realitou /mojí/. Tudíž je to nápadná kolize a Marie se již chystá propadnout tímto portálem. Jde o proces zrození každé lidské bytosti a každý z vás tím prošel.

 

Chápete, proč vám Kryon umývá chodidla? To, co děláte, je obtížné! Marie se chystá narodit. Vybrala si rodiče a oni si vybrali ji… a neudělali tojiž před eony, jak si někteří z vás myslí. Udělali to v místě bez času, které reprezentuje moudrost věků a bezprostřednost vašeho “teď”. Je to pravěké rozhodnutí, přesto představuje vaše přítomné potřeby, a toto je nemožné vám popsat.

 

Každý člověk je roztříštěný, a proto vás všechny po všechny věky doprovází duchovní plánování. Vybíráte si jeden druhého kvůli lekcím a za odměnu a ke zkouškám a zkušenostem.  Tohle je maximálně komplexní a nelze vás to naučit za jeden den, ale představuje to možnosti, které vždy existovaly, a přesto mohou být změněny jednoduchou lidskou volbou.

 

Energie, která je Marií, se naklání do Větru zrození. Je připravená se vydat na cestu, a já jsem tam.  Já jsem tu kvůli této události jako vždy, a vždy budu. Tohle já dělám. Sleduji, jak se lidé přeměňují z andělů, znovu a znovu, v procesu, v němž jde o lásku k lidstvu.

 

Nyní jsme dosáhli bod v lidské logice, kde by rozumová lidská bytost ráda polapila Ducha do slov a časových hádanek. Vznášení otázky o etice 3D, které se jim zdají být důmyslné:
„Kryone, chystáš se nám popsat narození Marie. Je to tak?“

 

Ano, to chci.

 

„Tak to bychom chtěli, abys nám určil, ve kterém okamžiku pro Marii začal život. Je to při oplodnění vajíčka? Je to biologické nebo duchovní? Kdy se to stane? Kdy začíná život?“

 

Ó, jak to je od vás 3-dimenzionální! Nemůžete doběhnout Ducha otázkami, které představují omezení myšlení ve 3D. I nejchytřejší myslitel na Zemi se může leda tak dohadovat se svou sklenicí, aniž by pochopil, že na druhé straně sklenice je skutečný svět.  Já vám povím, kdy začal Mariin život a vám se odpověď nebude líbit, protože je interdimenzionální. Začal v okamžiku, když byla uzavřena smlouva mezi Marií a jejími rodiči, na místě bez času, kde se dohodli na možnosti jejího zrození. To je skutečný okamžik, kdy začal život a stalo se to, a představuje to možnosti ještě před stvořením Země, přesto to má energii “včerejšího odpoledne”. Tehdy se to konalo.

 

Chápete tedy, že váš život začal v možnosti setkání vašich rodičů? A co si teď muslíte o možnosti setkání vašich prarodičů za účelem manifestace zrození vašich rodičů? Ano, také jste to tam s nimi plánovali. A aby to byla opravdová legrace, byli jste často právě v té době spřízněni se svými vlastními prarodiči! Z rozumového hlediska jste asi jako zlatá rybka v akváriu, která zkouší zjistit smysl zvuku klepání na sklo. Váš svět je malý a jednoduchý, a totéž platí i pro vaše dotazy. Prolomte tento přístup a staňte se interdimenzionálním myslitelem, a opravdu rozšiřte svou mysl, abyste obsáhli posvátnost toho, proč myslíte tak, jak myslíte. Pak teprve vaše schopnost myslet skutečně vysoko stoupne.

 

Rád bych vám všem něco řekl. Ale je tu někdo /a čte si/, komu tohle bude dávat smysl:  Existují andělské bytosti, které procházejí touto zkušeností zrození, se vší krásou a radostí, se vší láskou a celistvostí… jen, aby přišli jako mrtvě narození. Znáte to? Někteří přijdou a zemřou ve věku 3 let. A pokud tohle zažijete, vězte: Možnosti toho všeho jsou známy předem a má to své důvody. Budiž požehnán anděl, který tím vším projde – přijde do vaší reality a zemře v mládí, možná i dříve, než se naučí mluvit, myslet či přemýšlet, aby zasel semínka soucitu v jistých jednotlivcích, kvůli jistým okolnostem, které změní životy okolo nich.

 

Možná se to stalo vám? Matko, otče, jsou tohle vaše okolnosti? Vy víte, ke komu promlouvám, že ano? A pokud jste to byli vy, oslavili jste to? Mohli jste? Dohoda jako tato je vážná a na takovou nikdy nezapomenete, že ne?  No, a oni také ne. Je to systém, který vytváří soucit na planetě a funguje dobře. Možná jste se někdy stali jeho součástí.  Možná jste opravdu pomohli právě této planetě se soucitem při takovéhle události, a Země už nikdy nebude stejná. Přemýšleli jste o tom? Mnozí po něčem takovém Boha nenávidí a nikdy nepochopí, že oni pozvedli vibrace samotné Země. Marie nicméně nemá takovouto smlouvu. To není její dohoda. Marie přijde plně donošená a bude žít dlouhý život.

 

Loučím se s Marií a ona padá do portálu zrození. Jako první Marie navštíví Jeskyni Stvoření. Najde krystal s energií své duše, který je aktivován a září. Došlo vám už něco?  Kolik minulých životů si myslíte, že jste již měli? A já vám dám něco k přemýšlení. Je úplně jedno, kolik jich bylo. V každém z nich bylo totéž Vyšší Já! Totéž jádro duše bylo “šéfem” v každém životě. To znamená, že vaše Vyšší Já zde bylo pro ně všechny, proto tedy všechny tyto životy měly něco společného. Dostáváte nějaké napady, co si počít s touto informací? Když se někteří z vás začnou spojovat se svými Vyššími Já, vlastně se spojujete s každou jednotlivou energií, kterou jste byli na této planetě. Marie umístí svou novou energii dovnitř pravěkého krystalu, který obsahuje všechny její předchozí životy. On se jí odvděčí umístěním vší své energie a duchovního učení do Mariiny nové DNA. Ona bude nosit s sebou po celý zvůj život všechno, čím kdy byla. Marie se narodila a je to krásné miminko ženského pohlaví. Její rodiče jsou tak šťastní a mají z ní radost!

 

Politicky nekorektní myšlení… Pravda převažuje

Hned během prvních pár měsíců svého života Marie ukazuje, že z ní bude umělkyně, a dobrá. A tady zase příběh zastavíme. Protože Mariiny výtvarné schopnosti jsou přenesené z minulého života, a je to zjevné. Lidé si přenáší rysy z jednoho života do dalšího. Tyto rysy jdou ještě mnohem dál, až za biologický rodokmen rodičů. Uvědomujete si, že ve vaší politicky korektní společnosti je vám řečeno, že se všichni rodí stejní? Zeptejte se kterékoliv matky, zda tomu tak je, protože může mít více děti naprosto se odlišujících jedno od druhého. Jedno možná zpívá a druhé zpívat vůbec neumí. Jedno velice rádo čte, ale jiné chce jen tančit. Rodiče se na to dívají a říkaji: “Jak můžu mít tak rozdílné děti – při stejných rodičích?”. Možná to není politicky správně, ale je to pravda. Děti přicházejí rozdílné, a sotva stejné!

 

Podívejte se na strachy, které někteří jednotlivci mají, když se narodí. Toto jsou nejistoty a strachy… zbytky toho, čím prošli, než přišli sem. Zeptejte se na tohle matky, jakto, že jedno dítě je tak sebejisté a druhé se bojí vlastního stínu? Je to součást systému a je to naschvál. Narozeni stejní? Vážně, vy jste všichni stejně vybaveni mocí změnit to, jak jste se narodili! Ale všichni z vás přicházejí s povlakem toho, co bylo předtím, a co se týká těch poprvé zde, kterých je hodně, vy přicházíte s rysy všeobecné neznalosti. To se snadno pozná, protože to je ten člověk, kterého šokuje, jak věci fungují, a nikdy si úplně nezvykne na to, jak na sebe na této planetě lidé vzájemně působí. Toto je život, kde získávají své “zemské nohy” a vše si promýšlejí.

 

Marie byla stále miminko a dělala to, co všechna miminka dělají. Víte, když jste takhle malí, vidíte energie okolo sebe.  Zeptejte se nějaké matky! Chovali jste někdy své miminko a to miminko uvidělo něco v rohu místnosti? Obličej mu celý září a směje se a dobře se baví, hrajíc si s tím něčím v rohu místnosti. Pak se otočíte vy a podíváte se a nic tam není! Víte, že mám pravdu, že? Divili jste se někdy, čím to je? Miminka ještě umí vidět druhou stranu závoje celé měsíce po svém narození. Je to součástí jejich schopnosti přežít. Je to část domova, zůstává s nimi, aby mohla dorůst do jiného druhu lásky – lidské lásky. Pak pozvolna interdimenzionální věci odejdou. Ale vidíte je po svém příchodu všichni.

 

Nevezmeme vás skrz celý její život, ale ještě vám kousek povyprávíme. Marie se stane umělkyní, a dobrou. Nestala se vedoucí osobností v esoterice /učitelkou New Age/. Kryon se v jejím životě nikdy neobjevil a nikdy si nepřečetla jeho knihu. Nikdy ji to netáhlo na setkání jako je toto, ale Marie byla vlastně schopna léčit lidi svým uměním. Stala se z ní světoznámá umělkyně – opravdu malovat uměla! Mnozí přes její díla nalezli spojení k duchovnu, a Marie by řekla: „Já jen maluji to, co cítím.“ Při každém tahu svého štětce cítila své Vyšší Já.

 

Velmi nesprávná představa – Boha zajímá, jak naleznete osvícení
Tak teď na chvíli odbočím. Zrovna jsem vám řekl, že Marie našla Boha. Mohli byste říci: “No, jak to mohla udělat? Nenásledovala duchovní zákony, o nichž slyšíte v tolika náboženstvích. Svět je nacpaný konstrukcemi, které mají soustavy učení s pravidly. A taky – jak mohla Marie najít Boha, když nikdy ani nezašla na esoterické setkání? Žádné náboženství, žádný “New Age”?”

 

Chci, abyste si pamatovali toto. Když otevřete dveře přídělu, bez ohledu na to, jak se tam dostanete, otevíráte dveře domů, a to je to, co my po vás chceme – abyste se dostatečně snažili ty dveře najít. Najít tyto dveře je celým smyslem života a je mnoho způsobů, jak to udělat.

 

V této místnosti jsou učitelé, kteří pro vás vytvořili schůdky, abyste ty dveře našli, protože oni vědí, že je chcete! Vaše realita ty schody potřebuje. Jsou tu i tací, kteří řeknou, že schůdky nepotřebujete, a toto je pro ty, kteří schůdky nechtějí! Rozumíte, co vám tu povídám? Bůh je ve všech lidských systémech respektujích posvátnost toho procesu a existuje příděl pro mnoho způsobů otevírání těch dveří. Neexistuje žádný správný nebo špatný proces, pokud vás dovede k sebe-realizaci Boha uvnitř… objevení Vyššího Já.

 

Mnozí okamžitě řeknou: “ Kryone, to se mi nelíbí! Určitě existuje ´správná cesta k Bohu´. Koneckonců, Bůh je celistvý a svatý, a my jsme jednoduší a 3D.  Řekl jsi to! Jak nám pak můžeš říci, že není žádná ´správná´ cesta?” To jsem neřekl. Řekl jsem, že není žádný správný ani špatný postup. Určitě existuje “správná cesta”. Láska a soucit jsou klíče k nalezení Vyššího Já, ale je mnoho milujících a soucítících systémů, které vám umožní objevit lásku Boha uvnitř.

 

Slyšte: Na chvíli si představujte, že jste milujícím rodičem a neviděli jste své děti po dekády. Navíc si představte, že vám byly odebrány ve velmi nízkém věku. Chvíli si představujte, že vám jedno z těchto děti zavolalo.
„Mami, tati, já vím, kde jste a jedu se na vás podívat!“

Ó, vaše srdce by přetékalo, že ano? Našel jsem své děti! A co je ještě lepší, ony našly mne! A řekli byste do telefonu: “Přijeď! Prosím, přijeď ke mně. Už se nemůžu dočkat, až se tě dotknu.”

 

A já se vás na něco zeptám. Kdyby se to dítě objevilo s červeném autě, podívali byste se na něj a řekli: “Ehm, promiň! Jeď zpátky. Já jsem ve skutečnosti chtěl, abys byl v zeleném autě!”

 

Neudělali byste to, že ne? Zajímali byste se vůbec o to auto? Chcete je jen obejmout. Kdyby řekli: “Mami, tati, našel jsem tuhle báječnou metodu, a ta mě zavedla přímo k přemýšlení o tom, kde jste – a já vás našel!”. Zajímali byste se o tu metodu? Zajímali! Oslavovali byste ji, to byste udělali. Další dítě může říci: “Já jsem metodu nepotřeboval, protože jsem to vymyslel celé sám.” Vyhodili byste je ven, protože nepoužilo metodu prvního dítěte? Ne!
Požehnán buď proces nebo ne-proces, který přivede lidskou bytost domů. A to je ta pravda – že lidé se potřebují při svém hledání Boha cítit pohodlně, aby posléze mohli v pravdě potkat “zbytek částeček”.

 

Mariin návrat

Marie zestárla, jako všichni lidé. Časem poznala, že její dny jsou sečteny, jako všichni lidé. Mladí o tomhle v zásadě moc nepřemýšlí, ale pomalu do toho dorostou, jak stárnou. Mozek začíná toužit po návratu domů, a mozek Marie věděl, že už na světě o moc déle nepobude.

 

K tomu okamžiku Marie měla své vlastní děti a byly krásné. Většina jich neuměla kreslit ani malovat! Nebyli ani stvořené stejné, neboť neměly Mariinu svatou krystalickou energii, ani její minulé životy. Namísto toho měly své vlastní. Vy všichni jste tvarováni tím, co jste na planetě dělali. Proto nejste stejní, a všichni jste tak rozdílní a všichni tak jedineční.

 

Přišel Mariin čas odejít. Tohle není smutný příběh, protože každý jeden zde, až na několik málo, tímhle prošel, znovu a znovu.  Marie byla obklopena svou rodinou, když zemřela, a oni oslavovali její život. Přinesli do nemocničního pokoje některé z jejích nádherných obrazů, obrazů, které se dotkly tolika duší a srdcí. Ó, lidská bytost by seděla a plakala před jejím dílem. Někteří by plakali radostí, že se dotkli obličeje Boha. Pomyslete na tu energii, kterou zanechala na této planetě! Svým způsobem, svou vlastní metodou, znala Boha.

 

První věcí, která se stala po oddělení Mariiny duše od těla, byl výlet do Jeskyně Stvoření. Začlenit se zpět na druhou stranu závoje je 3-denní proces. Jedná se o 3 pozemské dny. Marie deaktivovala svůj krystal. Myslete na to, co nyní ten krystal obsahoval! Měl nyní energii a zkušenost všech minulých životů, které Marie na planetě zažila, plus energii tohohle, se vším jejím uměním. Zanechala ho na planetě. Nic z toho neodešlo s ní. Všechno to zůstalo právě na Zemi.

 

Teď mě poslouchejte: ten krystal se přičinil o vyšší vibraci Země. I když již Marie odešla, pokračoval v její práci. Vidíte celý obraz? Myslíte si, že jste obyčejní a sedíte v této místnosti. Pomyslete na práci, kterou jste v životě odvedli. Myslete na ty, kterým jste pomohli, a to jste udělali vy všichni!  Myslete na to… všechno zůstane zde. Můžete si myslet, že jste obyčejní, ale věřte mi – když odejdete, planeta bude navždy vědět, že jste tu byli. To je systém! Jaká pocta lidskému životu!

 

Přivítal jsem Marii zpátky. Bylo to, jako by byla pryč jen chvíli. A jakou oslavu jsme uspořádali! “Je dobré být doma” řekla, když se znovu včleňovala do energie, již nazýváte Bohem. Kromě onoho velmi posvátného místa, jenž promlouvá ke krystalické struktuře Země, entita zvaná Marie přestala existovat.

 

Lidské bytosti, toto je to, čím jste. Mnozí tomu nevěří. Jste kouskem Boha a kouskem historie této planety. Vážně! Proto omýváme vaše chodidla.

 

Už je čas, abychom odešli. Snad dnes v noci si dovolíte tomuto věřit. Možná vám to začne dávat smysl. To by byla vhodná doba k propuštění věcí, s nimiž jste přišli a které nechcete vzít zpět domů. Co takhle strach? Já vím, kdo tu je. Nelíbilo by se vám ten propustit? A co takhle odpuštění? Prominuli jste tu zradu? Já vím, kdo tu je. Jak by se vám líbilo propustit žal? Zatlačte na ty dveře uvnitř vás, protože tam na vás čeká spojení. Když je to hotovo, všechny z těchto věcí začnou ubývat. Stanete se vyváženou lidskou bytostí – ne nábožnou lidskou bytostí, ne duchovní lidskou bytostí – ale vyváženou lidskou bytostí naplněnou radostí.

 

Je pro nás těžké odejít. Tak tu zůstaneme. A když chanelling bude uzavřen, zůstaneme zde, připraveni na zítřek. Je pro nás těžké odejít. Tohle jsem již říkal tolikrát: Víte, kdo se přišel podívat na koho? My jsme věděli, že vy budete sedět na té židli. Možná jsme se přišli podívat na vás? Možná, že tohle je to, co děláme? Je. Slyšeli jste nás?

 

A tak to je.
KRYON

 

 

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

zpět