4-2011 Kryon

Kvantový faktor – fyzika s postojem!

 

Tento živý channeling byl předán v Edmontonu, Alberta, Kanada, 10. dubna 2011

Tento channelling byl upraven (Leem a Kryonem), aby tak umožnil čtenáři jasnější porozumění. Často se stává, že živý channelling v sobě obsahuje energii, která nese určitý druh komunikace – na rozdíl od psaného textu. Takže si užijte toto doplněné poselství, přijaté v Edmontonu, Alberta, Kanada, 10. dubna 2011..

 

Zdravím vás, moji drazí, jsem Kryon z Magnetické služby. Poselství dnešního večera je stejné jako minulý večer, a závisí na rozhodnutí mého partnera, co se později dostane na zvukový přepis – poprvé jsem mu předal poselství minulý večer, aby mu rozuměl a nebyl dnes překvapen. Vzejde z toho větší pochopení a větší moudrost, protože věci, které si přejeme dnes večer prezentovat, jsou pro některé z vás nové.

 

Budeme se věnovat předpokladu, o kterém jsme takto detailně dříve nehovořili, takže to možná bude znít neuvěřitelně. Je to předpoklad, který má co do činění s fyzikou, ale také má něco společného s vámi. Je to předpoklad, který má co dělat s energií toho, že tu nyní sedíte.
Před několika okamžiky, když jsme otevřeli dveře, jsme se ptali, „hraje ten člověk sedící na židli, komedii?“(mluví o Leeově channellingu). Ptali jsme se z toho důvodu, abyste rozlišovali a poznali pravdu, protože je zde poselství, které půjde až na dřeň reality. Je zde poselství, které bude pro některé z vás neuvěřitelné, a proto vám sdělíme i praktickou část. Vyplníme je trochu i vaší vědou – tím trojrozměrným aspektem, který vyjasní věci, které by se mohly zdát neuvěřitelné. Předkládáme vám to, co jednoho dne vaši vědci uvidí, ale co někteří z nich začínají vidět už dnes. Zatím ještě plně nerozumí, co to může znamenat, nebo jak to funguje, či co je to nejpodstatnější. Ale nemůžete popřít, že je to tady. A abychom to představili důkladně, předložíme vám to po částech a postupně.

 

Přehled

 

Zde je předpoklad: Až otevřete dveře pochopení tomu, co je ve vaší vědě kvantové, objevíte nový druh fyziky, který je vždy shovívavý ve svých vlastnostech. To znamená, že se chystáte otevřít dveře a podívat se na něco co není lineární a co je zaujaté – zaujatě shovívavé. Je možné, že ve fyzice je skutečná energie, která je zaujatě shovívavá? To opravdu nedává žádný smysl, protože fyzika má být systémem zákonitostí, vztahů, a ne systémem s jakýmkoliv typem vědomí.

 

Hádanka, kterou máte před sebou, je mnohovrstevná, ale ten nejdůležitější předpoklad je, že kvantový svět asi má další dodatečné vlastnosti, které jsou za tímto „souborem pravidel.“ Jak by mohl být „systém“ zaujatý? Bude se to jevit jako věda, ale nejde o vědu, jakou očekáváte. Chceme vám poskytnout tuto informaci, protože je to ve shodě s tvořivou energii, kterou znáte z praxe, drahé Lidské Bytosti.

 

Kvantová definice

 

Je obtížné vědět jak začít a je těžké poznat jak to vysvětlit způsobem, kterému budete opravdu rozumět. Začněme takto. Vaše věda dnes věří, že kvantová fyzika má co do činění s tím, jak spolu vzájemné reagují malé částice. Jedná se o částice, které jsou velice malé; jsou to i částice světla, molekuly DNA, a další produkty teorie vlnových částic. Jsou tak malé, že se na ně musíte dívat pod elektronovým mikroskopem. Máte pro to název kvantová mechanika a je to pozorovatelné pouze u velmi malých částic.

 

A tady už přichází hádanka: Věděli jste, že světlo a další látky se pravidelně mění z vln na částice? Věděli jste, že se světlo mění v částice, když je pozorováno Lidskou Bytostí? A teď, jak může matematický systém „cítit“, že je pozorován? Vy už víte, že kvantová energie se může výrazně lišit od všeho, co jste si kdy mysleli. Co když to není vůbec fyzika? Co když je kvantová energie „otiskem stvořitelova prstu“? Je to fyzika a zároveň má vědomí. Ale potom, možná je to příliš podivné?

 

Velké kvantum energie z galaxie

 

Sdělím vám informaci, o které můžete přemýšlet. Kvantová energie, kterou pozorujete u velmi malých částic, se projevuje i ve velmi velkém měřítku. Zajdeme tak daleko, že vám řekneme, že fyzika se liší v různých částech Vesmíru, a závisí to na tom, co je ve středu každé galaxie. Dovolte nám vyjít z tohoto předpokladu – že fyzika není pevně daným standardem univerzálně platných pravidel. Liší se v závislosti na kvantovém otisku Stvořitelovy energie v každé z nich. Některé z nich si jsou velmi podobné, ale všechny se malinko liší. A kdybyste dokázali poznat rozdíly, divili byste se proč, a jak jsem vám právě řekl – je to dáno tím, co je uprostřed.

 

Protože vaše fyzika je většinou 3D, máte problémy pochopit, jak věci skutečně fungují. A kvantová fyzika je jediným klíčem, který máte k multivesmíru a možnosti, že některé zákony hmoty a gravitace jsou podmíněny tím, co se děje ve středu každé galaxie. Ve středu je tvořivá energie. Nacházejí se tam bipolární energie, které vyvíjejí tlak/tah, kterým říkáme „dvojčata“. Ve 3D to vnímáte jako singularitu, oddělenost – která je, jen tak mimochodem, nemožná – ale ve skutečnosti jde o zdvojený jev. Věda to dosud neví. Sdělujeme vám to proto, abyste, až to objeví, mohli říci, že jste to zde slyšeli. Dodá to potom na důvěryhodnosti všemu ostatnímu, co řeknu.  Mimochodem, čím to je, když všechno ve vaší fyzice přichází v párech, dokonce i vaše současné fyzikální zákony, že ve středu vaší galaxie vytváříte singularitu, jedinečnost? Přemýšlel někdo o tom, že by mohlo jít o další dvojici?

 

Dovolte nám začít s astronomem a zeptat se jej:„Vážený astronome, věříte v Boha?“ Astronom bude chvíli přemýšlet a potom odpoví: „Já nejsem ten, kdo by měl definovat božství. To není můj vědní obor. Mohu věřit v Boha, ale není to můj studijní obor, protože já se zabývám vědeckou metodou.“ Takže se jej místo toho můžete zeptat: „ V pořádku, co je podle vás z vědeckého hlediska zajímavého na naší galaxii?“ A teď se možná astronom trochu rozruší a řekne: „Dobře, já vám povím, co nás všechny zajímá. Objevili jsme něco, čemu nerozumíme. Pro velké objekty platí fyzikální principy, které nelze použít pro orbitální mechaniku, tak jak jste se o ní učili v newtonovské a euklidovské fyzice. Zdá se nám divné, že se galaxie pohybuje jako jedna deska, skoro jako by hvězdy byly oblázky na ní přilepené. Všechno to rotuje společně. Musí tam být nějaký druh energie, která tu formaci udržuje. Protože orbitální mechanika, tak jak ji známe, má co dělat s gravitací a hmotou a objekty obíhajícími kolem osy otáčení, jako je naše Slunce, a to vytváří navzájem odlišné oběžné dráhy. Všechny objekty soustředěné kolem gravitačního centra hledají své oběžné dráhy založené na hmotě a rychlosti. Proto má každá planeta jinou oběžnou dráhu. Toto je fyzika podle našich předpokladů. A takto se chová náš solární systém. Ale ne galaxie. Galaxie mají ve svém středu něco, co musí být založeno na gravitaci, a přece se všechno jako jeden celek pohybuje kolem tohoto středu. Je tam nějaký druh gravitační nebo přitažlivé jednoty. Nerozumíme tomu.“

 

Neuvěřitelný plán – proti všem očekáváním

 

Ale to není vše. Potom vám řekne něco, čemu nebudete moci uvěřit. Má to něco společného s tím, co nazýváte náhodnou šancí. Proto chceme tento channelling pojmenovat „Kvantový faktor.“ Je zde něco, o čem jste netušili, že se kolem vás děje. Ve vaší trojrozměrné realitě, všechno co se na zemi děje, se zdá být shodou okolností. To znamená, že realita odpovídá očekávané Gaussově křivce pravděpodobnosti. Běžné věci se stávají častěji než neobvyklé věci. Pravděpodobnost na sebe bere podobu očekávané nahodilosti. Kdybyste tisíckrát hodili kostkou, viděli byste shodu v nahodilosti, která je to, čemu říkáme, že věci fungují tak jak mají. To je to co očekáváte. Není v tom žádná zaujatost.

 

Ale vraťme se zpátky k našemu astronomovi – astronom říká: „ Všude, kam pohlédneme, je prověření toho, co byste vy nazvali „tvořivou energií Vesmíru“, neuvěřitelně matematicky nepravděpodobné. Je to jako kdybyste hodili kostkou a padla vám šestka a zase šestka a hned na to další šestka, tisíckrát za sebou. A to je za hranicemi náhody. Poukazuje to na skutečnost, že muselo jít o inteligentní plán.“ Teď nemluvím o metafyzické osobě. Mluvím o astronomovi. Všude kam pohlédneme, proti všem očekáváním, Vesmír je shovívavě navržen tak, aby byl vhodný pro život. On by použil výraz „inteligentní plán.“ Já použiji termín „shovívavý plán.“ A řeknu vám, že energie, která udržuje solární systém vaší galaxie pohromadě, všech těch více než 100 miliard hvězd, je obrovskou kvantovou rukou, která sídlí na galaxii vašeho Vesmíru jako ruka Boží. Je to kvantová, shovívavá ruka.

 

Čím to je? Jedná se o první z mnoha příkladů, které vám chceme ukázat, protože toto je kvantový faktor, skutečný vesmírný stvořitelův otisk prstu. Je zaujatý láskou, životem, shovívavostí. Jste tady, na Zemi, která by vlastně neměla existovat, protože tím jediným co umožňuje její existenci je inteligentní plán.

 

Jak dlouho to vědě trvalo, než si to uvědomila? Pro ni to je hádanka, nikoliv božský záměr. Stojí to mimo statistickou pravděpodobnost a zdá se, že to může existovat pouze na základě plánu – shovívavost, která je tvořivou energií Vesmíru. Přemýšlejte o tom. Co to pro vás znamená? Jestliže ve všezahrnujícím stvoření Vesmíru existuje shovívavost umožňující život, umožňující existenci Země, znamená to, že existují i další země. To znamená, že život existuje všude! Říkali jsme vám to už tolikrát. Ale my sídlíme na velmi zvláštní Zemi – planetě, která je jedinou planetou, na které existuje možnost svobodné volby. Je pouze jediná v každém Vesmíru, a i dříve existovaly jiné planety s možností svobodné volby. Existují také vyspělé (graduate) planety svobodné volby, které poskytují semena života jiným planetám, a ty se potom stávají novými planetami božské svobodné vůle.

 

A tak jste tady. Tvořivá energie, která je ve vás, v sobě nese moudrost věků. Je to moudrost věků vaší galaxie, ne vaší Země. Ostatní před vámi za miliardy let, po které tato galaxie existuje, se účastnili na jiných zkouškách vědomí. Postoupili na nové úrovně shovívavosti, a předali ji další planetě. Je to dlouhotrvající proces, a jednou uděláte to samé i vy. Tímto způsobem osejete galaxii vašimi vlastními semeny a semeny těch před vámi – semeny božského záměru.

 

Až předáte tuto shovívavost, zformuje se další Vesmír, a jak inteligentní bude tento projekt! Trvalo to hodně dlouhou dobu dostat se na místo, kde může být představena fyzika, která má záměr. Je to záměr shovívavosti. Je to velká podívaná. Přesuňme se k podívané středního rozsahu.

 

Jediná udržitelná kvantová energie na planetě

 

Dovolte mi, abych vás přizval k pokusu, který se odehrál asi před deseti lety. Byli v něm zapojeni dva muži ve Skotsku – fyzik a doktor medicíny. Doktor medicíny je Dr. Todd Ovokaitys, kolega mého partnera. Je to ale náhoda, že se tito dva muži vědy setkali v tomto životě (Kryon se směje). Ten fyzik a doktor medicíny byli prvními, kteří spolu-objevili trvalou, kontrolovatelnou, opakovatelnou, kvantovou událost. To znamená, že mají myšlenku, která vytváří kvantovou energii, která může být trvalá, opakovatelná a využitelná. Udělali to vychýlením laserového paprsku z fáze skrze zařízení, kterému říkáme kvantová holografická čočka. Dochází přitom ke skutečnému časovému posunu a tento koherentní kvantový bujón, ač velmi malý, je kontrolovatelný a lze jej vytvořit opakovaně, je zpracovatelný a můžete jej přenést, kam chcete.

 

Nejsou to první lidé na této planetě, kteří stvořili kvantovou energii. Ale jako první ji vytvořili záměrně a je možno jejich postup opakovat. Prvním Člověkem, který vytvořil kvantovou energii, byl Nikola Tesla. Nedokázal ji kontrolovat, ale věděl, že vznikla a v  průběhu pokusů s magnety ji pozoroval stále znovu.

 

To, co fyzik a doktor medicíny dělali v průběhu dalšího desetiletí, ukázalo kvantový faktor, protože potom aplikovali tento se záměrem navržený kvantový bujón, který vynalezli, na biologii. Pokaždé, když zapojili tuto energii do biologického testu nebo pokusu, získali teplo! Přemýšlejte o tom. Jaké jsou šance, že na planetě objevíte nějaký druh energie a kdykoliv ji nasměrujete, hřeje? Jaké jsou šance? Je to jako hodit kostkou šestku třikrát za sebou. Už začínáte vidět nějaký vzorec?

 

Když je tato kvantová energie schopna reprodukce v jiných laboratořích, objeví se lidé (a takoví jsou vždycky), kteří se ji pokusí využít pro výrobu zbraní. A tady byste měli něco vědět: Bude to první energie, která kdy byla objevena, která to nedovolí. Nelze ji použít pro výrobu zbraní, protože je shovívavá. Jen si to představte, kvantová energie, která je pouhou fyzickou záležitostí, ale která má nějaký postoj! Co vám to říká? Mělo by vám to ukázat, že v rámci vysoké fyziky probíhá něco, co je více než matematika a vlastnosti hmoty.

 

Časem bude na této planetě objeven kvantový faktor. Když k tomu dojde, bude to značně kontroverzní, a bude to políček do tváře logiky, 3D a způsobu, jakým věci fungují z pohledu vědecké metody. Vzepřít se tomu všemu je těžké. Staré duše přede mnou se přihlásili na práci na této nové energii, těžce se prodírají životy a čekají jen na tohle. Co byste jako vědec udělali, jestliže by experiment, který je před vámi, měl svůj „vlastní postoj“? Co byste si mysleli, kdyby magnety, gravitace a světlo mohly být spojeny dohromady určitým způsobem, při kterém se vytváří teplo a nikdy nedochází k destruktivnímu nastavení? To všechno předefinuje některé základní síly působící ve Vesmíru. Inteligentní plán je pouze tím základním, a i dnes si mnoho astronomů a fyziků stále myslí, že se jedná o anomálii.

 

Bude to příští největší objev na planetě. Byl před vámi utajován, protože vyžaduje vyšší vibrující vědomí, aby k němu mohlo dojít a aby mohl být pochopen. Když nějaká planeta objeví kvantovou energii a je schopná ji využívat, mohli byste jet na tu planetu s vědomím, že se tam setkáte s entitami s vysokým vědomím. To vám nebylo dáno nikdy dříve, protože v rámci kvantového faktoru je obsaženo tajemství meziplanetárního cestování využívaného velkými, propojenými státy. Existují způsoby jak dělat věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že se můžou stát. Můžete zahodit vaše raketové lodě. Stojíte na samé hranici toho všeho.

 

DNA – kvantová síla

 

A teď mi dovolte, abych vás vzal k velmi malým částicím. Před více než deseti lety ruský vědec Vladimír Poponin, použil světlo při experimentu s jednou molekulou DNA. Díky tomuto pokusu objevil okolo DNA multidimenzionální pole. Pokud byla DNA přítomna, světlo se samo promítlo do matematické rovnice (sinusovky). Tento vědec objevil, že DNA má kvantové pole. A nejen to, jednalo se o kvantové pole, které bylo nějakým způsobem vyplněno informacemi. Jak jinak by mohlo pole zkopírovat světlo do sinusovky? Nuže, toto pochází od kvantového biologa, ne od Kryona. A přece je mnoho takových lidí, kteří pochybují, zda se tento experiment někdy uskutečnil, protože ukazuje něco, co žádný Člověk nečekal. Jsou tací, kteří si jednoduše nepřejí stanout tváří v tvář skutečnosti, že reální kvantoví biologové dělají reálné pokusy! Rozhodli se vykázat všechny takové informace do new age a zakázat jim vstup do vědy. Je zajímavé, co Lidé dělají s vědou, že ano? Pokud nezapadá do 3D modelu jejich reality, potom odmítnou, že existuje.

 

Když byl úplný Lidský genom kompletně přepsán, bylo vidět každou jednotlivou chemickou látku v něm obsaženou. To množství je šokující, protože v jediné molekule, která je tak malá, že ji nemůžete vidět bez elektronového mikroskopu, existují více než 3 miliardy chemických látek! Dvojšroubovice je složitější než jak ji znáte. Tato molekula je dostatečně malá na to, aby se o ní dalo říci, že je v kvantovém stavu, a Vladimír Poponin ukázal, že dokonce má kolem sebe pole, dokonce byť i jediná molekula DNA.

 

Ti, kteří pracovali na projektu Lidského genomu, chtěli vědět, jakým způsobem 3 miliardy chemických látek obsažené v DNA tvoří více než 26.000 genů Lidského těla. Mimochodem, těch genů je daleko více, ale pracuji s čísly vědců, ne svými. A to je to, co je zajímá. Oni nevidí DNA v kvantovém stavu. Po tom nepátrali, i když ta pravá nauka o DNA logicky křičí, že musí být kvantová. Oni po tom nepátrali. Místo toho počítali chemické látky a hledali kódy, které našli ve velmi podivném uspořádání.

 

Objevili, že 3 miliardy chemických látek ve dvojšroubovici DNA, všechny ty geny byly vytvořeny v proteinově kódovaných částech DNA. Tři a půl procenta DNA vytvořily všechny geny. Více než 90% chemického makeupu DNA vypadá jako náhoda. Nedělá absolutně nic – aspoň nic z toho, co by mohli vědci vidět nebo čemu by mohli rozumět. Až do dnešního dne věda nevidí to, co je zřejmé, že 90 % DNA je kvantových a 3,5% jsou lineární.

 

Dnes se vaši kvantoví fyzici často zabývají deseti rozměry plus časem (11 dimenzí) v nejpopulárnějším druhu multi-dimenzionální fyziky, v teorii strun. Když se jich začnete vyptávat, o čem to je, použijí slova jako „chaos“ a „náhodné vzorce.“ Protože tímto způsobem kvantová pole fungují. Jsou naplněna pravděpodobnostmi namísto jistot, a mění se v závislosti na mnoha faktorech… včetně Lidského vědomí. Jednoho dne přijde uvědomění si, že existuje velká možnost, že DNA, ačkoliv jde o biologickou molekulu, je v kvantovém stavu. To poruší pravidla „rozměru“ v kvantovém stavu. Protože DNA je „z větší části kvantová“ a dokonce ovlivňuje spin atomů, které vstupují do jejího pole. Potom další zřejmá otázka zní: „Jaká informace je v těch devadesáti procentech DNA, která jsou kvantová?“

 

Teď se dostáváme k samé podstatě skutečnosti, že ano? Takže já vám to prozradím, Těch devadesát procent DNA, která jsou kvantová, je vyplněno informacemi, které jsou esoterické a stojí mimo čas. Je to kvantové schéma všeho toho, co jste a co jste byli od časů, kdy jste poprvé vstoupili na planetu. DNA obsahuje soubory instrukcí pro váš život; váš kompletní Akašický záznam – každý jednotlivý život, který jste prožili – až k otisku prstu shovívavého Stvořitele v samotných semenech stvoření. Je tam každý jednotlivý talent, který jste kdy měli, dokonce i když dnes žádný z nich nemáte… ten záznam tam existuje. Je tam každý váš sklon ke slabosti a síle. Biologicky vzato, je tam každá jednotlivá instrukce pro každou jednotlivou kmenovou buňku.

 

Už jste se někdy sami sebe zeptali, kde kmenové buňky získávají své „informace“ potřebné k vytvoření Lidské Bytosti?  Z 90% z vaší DNA a je to kompletně kvantová informace. Proč některé kvantové DNA obsahují instrukce pro vytvoření slabého těla? Proč jsou tam náchylnosti k nemocem? Teď vám to povím, abyste pochopili něco, co přijde později… půjde možná o tu nejdůležitější vlastnost biologie, jaká byla kdy předložena.

 

DNA je dynamická molekula, ne statická

 

Lidstvo uvízlo ve 3D části svého biologického myšlení. Ve vašich 3D životech jednoduše přijímáte chemii, která je vám poskytnuta. Jednáte, jako kdyby tím vším co máte k dispozici, byla ona tříprocentní část produkující geny. Věříte tomu, že jde o chemický zápis, který je neměnný a jste to jednoduše „vy“. Nevidíte skutečnost kvůli způsobu, jakým je tento zápis zkonstruován. Je dynamický a vždy byl. Není to danost, ale jednoduše bude neustále opakovat to co dělá, ledaže by na něj začalo působit jiné kvantum.

 

Protože žijete se třemi procenty, jako by to bylo vše, co máte k dispozici, a protože prostě „patří k vašemu tělu“ a zdá se, že to vše kontroluje, nikdy s tím nekomunikujete. Mnozí z vás přicházejí s předpoklady založenými na karmě, kterou si přinášíte z vašich minulých životů. Nepřicházíte čistí (bez karmické energie). Místo toho přicházíte s predispozicemi, strachy a fobiemi. Někteří jsou pozitivní. Možná jste přišli jako zázračné dítě, abyste pokračovali ve svém minulém životě…Osmiletý, který dokáže malovat jako mistr a dělat tahy štětcem, které se jiní učí 30 let. Co vám to říká o tom, co musí být v DNA?

 

Možná přicházíte jako skladatel, pianista, zázračné dítě, houslista, jen čekáte, dokud vaše ruce, nedosáhnou na klávesnici nebo hmatník. Snad přicházíte s tím, že umíte hrát na klavír, pouze čekáte, až vaše ruce dostatečně vyrostou, abyste mohli dělat to, na co jste byli zvyklí…bez jakéhokoliv učení. Jak to vysvětlíte, moji drazí? Odpověď zní, že to vše je obsaženo v dynamické kvantové sadě instrukcí ve vaší DNA, v té části, se kterou nikdy nekomunikujete.

 

Dělení buněk – statický proces?

 

Dovolte mi, abych vás přizval k procesu dělení buněk. Už jsme vám to říkali dříve, ale potřebujete to slyšet, abyste pochopili, jak to funguje. Nějaká buňka je připravená se rozdělit. Lidské tělo je navrženo tak, aby se omlazovalo… všechny tkáně. Bylo vám řečeno, že některé tkáně se neomlazují, ale to není pravda. Všechny se omlazují, i když různou rychlostí v různou dobu a různými způsoby. Omlazují se. Takže teď víte, že Lidské tělo je zkonstruováno tak, aby prožilo dlouhý život. Naneštěstí energie, kterou jste vytvořili na této planetě a to čím jste prošli, tento proces potlačilo. Nežijete o moc déle než 80 let. Ale takový nebyl původní plán.

 

Biblické postavy byly někdy proroky a někdy mistry a někdy pouze normálními smrtelníky…a žili po stovky let. Opravdu tomu tak bylo? Nebo je to snad jen pouhá metafora? Získali toto právo v Bibli, aniž by došlo k chybě v přepisu? Povím vám pravdu. Je to velmi přesné. Před tisíci lety jste žili po velmi dlouhou dobu, Lemuřané. Kdybyste znali vaši střední délku života, zalapali byste překvapeně po dechu. Ale to už neplatí. Instrukce byly v průběhu času zapsány do DNA, doslova, energií planety…energií, kterou jste vytvořili prostřednictvím vědomí.

 

Buňka se rozděluje. Těsně předtím, než se rozdělí, potřebuje kopírák, pomocí něhož se bude sama klonovat. Tento kopírák dodá kmenová buňka. Kmenová buňka získává své informace z kvantové části DNA, která se od doby vašeho narození nezměnila. Zůstala statická, protože ji zatím nic nezměnilo…a skutečnost, že nevěříte, že je možno ji změnit a připustili jste stárnutí. Nemáte vědomou snahu něco s tím udělat, a tak to zůstává beze změny.

Rozdělující se buňka „mluví“ s kmenovou buňkou a ptá se jí: „Děláš to stejné, co jsi dělala vždycky? Změnilo se něco?  A kmenová buňka jí odpoví: „Vyrábím další, úplně stejnou.“. Potom omládnete jako ta předešlá, přijmete vše, co jste obdrželi při vašem narození.

 

Další kvantovou energií na planetě s kvantovým faktorem je… Velký Posun. Je to shovívavost, kterou jste stvořili, a to je novinka. Nyní setrváváte v revoluční změně a někteří z vás si to uvědomují a cítí to. Je to posun Lidského vědomí, které se přesunuje rovnou do kvantového faktoru, protože se stáváte kvantovějšími ve svém vědomí…které začíná být shovívavé. Proto vidíte, že Země reaguje příslušným způsobem.

 

Začínáte vidět ty, kteří vystupují proti starým systémům. Už nebudete mít diktátory. Obyvatelé po celé Zemi chtějí mít kontrolu nad svými životy. Nechtějí válku. Chtějí, aby jejich rodiny byly v bezpečí! Chtějí mír a hojnost. Chtějí, aby jejich vnuci měli naději na lepší život, než měli oni. Začínáte to znovu a znovu pozorovat na místech, kde po dlouhá léta měli diktátory.

Byla položena otázka: „Kdy se do toho zapojí Afrika?“Proběhne tam shovívavá revoluce? Proto vám budu opět vyprávět o příští generaci. Hádejte, kdo zde bude, aby byla jistota, že se to stane? Tento muž na židli! (mluví o Leeovi). Je to jeho volba, a je na to připraven. Bude mít tmavou pleť, jako měl dříve a je připraven být tam, kde ho bude třeba.

 

Bude tam od této chvíle za sedmdesát let, a nechystá se být channellerem. Neexistuje žádná možnost jak to dokázat, že? Nebude ani vědět, kým byl…ale bude vědět, co má udělat. Jako v případě zázračného dítěte, je to zapsáno v jeho DNA, a zapsal to on! Nebude sám, protože jsou tam ti, o kterých ví, že tam budou také. Možná i doktor? (mluví o Dr. Toddu Ovokaitysovi). Proto karmicky často cestujete společně, až na mého partnera, který opustil svou karmu! Co se potom stane? Odpovědí je svobodná vůle a kontrola toho, čím se stanete. On přijde „připraven hrát roli ve  shovívavé, sjednocené Africe.“

 

Do té doby zde bude vyléčená Afrika, zralá a připravená rozvinout se v kontinent, který bude jedním z nejbohatších a s těmi největšími zdroji, jaký kdy tato planeta viděla… bez jakékoliv demokratické historie. Nebudou se muset nic odnaučovat! Mohou začít od nuly. Pro její vybudování mohou využít to nejlepší ze  všech systémů. Afrika se stane jedním z nejbohatších kontinentů na světě. A, jen tak mimochodem, budou mít jednu měnu (Kryon se směje).

 

Někteří řeknou, „Dobrá, a co Čína? Je obrovská. Podívej se, co dělají.“ Proto znovu říkám, podívejte se, co se musí odnaučit. Aby se změnili, musí přepsat tisíce let kultury. Afrika bude mít pouze historii, kterou vidíte dnes. Nemoci, nákazy, diktátoři…a přežití. Nebude zde žádná instituce, kterou bude třeba si pamatovat nebo ji předělat. Bude originální…a shovívavá! Tak pro vás pracuje shovívavá planetární energie v synchronicitě. Ptali jste se někdy, jak je možno tímto způsobem rozvinout energii? Protože vás miluje a má svůj záměr!

 

Velký posun

 

Tady je to, co byste měli vědět: V rámci tohoto posunu Lidského vědomí, začínáte dostávat kvantový faktor shovívavosti v Lidském vědomí. To znamená, že lidská povaha se stává stále více shovívavou. To také znamená, že jste schopni se propojit s jiným kvantovým polem…polem kolem vás s názvem Merkabah, které je polem vaší DNA. To vytvoří „splynutí kvantovosti, která se propojuje s nějakou další.“ Nevím, jestli víte, co to znamená ve fyzice, ale povím vám to. Na co myslíte, to vytváříte.

 

Takže, co si přeješ stvořit jako první věc, Člověče? Co takhle přepsat možnosti ve své DNA…tu kvantovou část, která hovoří s kmenovými buňkami a umožňuje jim prožít delší život? Jak by se vám líbilo žít další stovku let? Pokaždé, když se na to ptám, tak mi Lidé předávají standardní starou energii, 3D odpovědi…a už jsem to slyšel i tady, „Já ne! Já nechci jít touto cestou. Už je dost špatné, jak vypadám teď. Budu starý a neduživý. A Země to prostě nepodporuje. Obyvatel by bylo příliš mnoho. Není to zodpovědné, dělat něco takového. Tolik lidí bychom ani nedokázali nakrmit.“

 

Ach, jak moc vězíte ve 3D! Vidíte ty vaše předsudky?

 

Ten kdo vidí ve všech svých životech černobíle, se bojí barvy. Co s tím vším uděláme? Bude to matoucí. Bude nás to rušit. Ani nebudeme vědět, co si s tím počneme! Můžeme se dokonce sami zničit.

 

Co když…připusťme tu možnost…ale co když také zároveň zmoudříte? Co když začnete mít pod kontrolou to, co je vaše obyvatelstvo a zároveň i lepší využití zdrojů Země. Co když skončíte s drancováním zdrojů Země a začnete se spoléhat na energii z oceánu, už jsme vám přece říkali, jak to máte udělat?  Co když se rozhodnete vykopat díru a vyrábět páru z tepla, které je pod vašima nohama, místo toho, abyste stavěli jaderné reaktory? Co když si konečně uvědomíte, že jaderné reaktory jsou ty nejdražší a nejnebezpečnější parní stroje na světě! Existuje mnoho způsobů jak vyrábět páru, které neublíží žádnému tvoru nebo molekule vzduchu, a ten proces leží zde a čeká až jej objevíte. Co kdybyste se stali shovívavými a zodpovědnými a GAIA podpořila změnu ve vašem počtu? Jaká by to byla představa!
Jaká je ta druhá věc, kterou byste si mohli přát změnit? Co takhle stvořit mír na planetě? Věřte nebo ne, je to skutečně v běhu a je tomu tak už více než 50 let!

 

Změna toho, co je ve vaší DNA

 

Kmenové buňky jsou pouze jednou z věcí, které je třeba ve vaší DNA změnit. Co takhle vaše emoční paměťové stopy (engramy)…ta energie, která umožňuje vědomí? V této místnosti jsou někteří, kteří to potřebují slyšet. Kdo je ten, komu jste neprominuli? Kdo je ten, kdo vyryl do vašeho života něco, co nemůžete nikdy zapomenout, a s čím se každý den probouzíte? Já vím, kdo je zde. Vzpomínejte…když se dělí buňka, řekněme mozková, ptá se, „stejně nebo odlišně?“ Řekli jste o tom svým buňkám? Chcete, aby to bylo ve vašem životě navždy? „Stejně nebo odlišně?“ Vaše DNA se může stát shovívavější, pokud si to přejete. Je mírumilovnější, pokud chcete. Dokonce i strašná událost, která se vám hluboce vryla do vašeho mozku, a vy si myslíte, že na ni nemůžete nikdy zapomenout, může být přepsána do rovnováhy! Vidíte, co vám říkáme? Kontrolujete sami sebe! Dáváte pozor? Můžete všechno přepsat. To je ta síla Lidské bytosti v této nové energii.

 

Stará duše má zkušenosti

 

V této nové energii, to staré duše pochopí jako první. Možná právě vy jste stará duše…moudrost na planetě, a začínáte spouštět změnu. Ostatní okolo vás to uvidí…možná dokonce i změnu v Lidské povaze a řeknou, „Co to máš? Chci to.“ Co na to řeknete?

 

Vůbec jim nemusíte dávat Kryonovu knihu! Nemusíte říkat ani jediné slovo o vašem systému víry. Místo toho ať vás vidí pracovat s ostatními Lidskými bytostmi; ať vidí, jak milujete i ty, kteří jsou zdánlivě neschopní vzbudit lásku. Ať vidí, jak pečujete o lidi, o které byste se dříve vůbec nestarali.

 

Lidská povaha, která se stává shovívavější? Možná to začínáte vidět v oblastech, o kterých jste si to nikdy nemysleli. Politikové se začnou měnit. Způsob vašeho podnikání se začne měnit.  To, co očekáváte od druhých se stane mírumilovnějším a méně drsné. Ach, drazí, vždycky budou existovat lidé, kteří nebudou vyrovnaní. Vždy bude existovat něco, co nebudete moci kontrolovat. Vždy bude existovat Lidská svobodná vůle, a věznice. Budou existovat lidé, kteří přijdou na planetu poprvé, kteří nebudou mít ani ponětí, jak to všechno funguje, a budou dělat všechno zdánlivě špatně, přesně tak jako jste to dělali vy. Mluvím o pomalém pohybu většinového vědomí, který staré duše spatří jako první a provedou jej.

 

V této místnosti je jedna rodina. Není to jen jeden z mnoha životů, ale jeden z těch moudrých, který vás přivedl na tuto židli. Otázky, které pokládáte ohledně civilizace a Země jsou moudré.“Kdy se začneme učit lekce?“ptáte se. No, už to začalo, a musíte ty problémy vidět, abyste mohli klást takovou otázku, je to jasné?  Sedí tu ohromná rada moudrých. Cítíte to?

 

A tak, drahá Lidská Bytosti, máš schopnost započít svůj návrat k energii, o které jste si mysleli, že jste ji ztratili, kde Lidským bytostem je dovoleno žít déle a neničí životní prostředí. Nepřecpávají se, protože to mohou namísto zákonů kontrolovat svou myslí …a svou moudrostí.

 

Jednoho dne se setkáte se semenem z hvězd, s vašimi Plejádskými sestrami a bratry. Jsou už dokonce zde, protože jsou kvantoví. Máte Plejádské předky, kteří žijí velice dlouhou dobu v odstupňované situaci na planetě, která prošla zkouškou tak jako ta vaše. A rozvinula kvantový faktor. Jsou shovívaví a mají kvantovou energii. To jim umožňuje sem přicházet a zase se vracet, a nikdy nebudou zasahovat do vaší svobodné volby. To je také důvodem, proč u vás nepřistanou a nepozdraví vás. Místo toho sedí a povzbuzují vás od postranní čáry za to, co jste už dokázali. Čekají spolu s vámi na oslavu slunovratu v prosinci 2012…bude to zastávka v polovině 36letého posunu, ve kterém se nacházíte.

 

Než to uzavřeme, moji drazí, tak vám opět řekneme, že jde o pomalý proces. Viděli jsme to už dříve. Děje se to v průběhu generací, prostřednictvím dětí dětí a jejich dětí. Není to nic, co budete moci vidět jako bleskovou událost. Mohou zde být věci, které půjdou nejprve pozpátku, než se vydají kupředu. Ale když se na to podíváte společně, je to pomalá loď, kde kormidlo moudrosti je nasměrováno směrem k době, kdy zášť bude něčím izolovaným a nebude se schovávat pod pláštíkem kultury nebo náboženství. Je to proto, že kvantová energie je shovívavá, a Lidé to začínají vidět.

 

Tak to je ta pravda pro dnešní den. To je ta energie pro dnešní den. Toto jsou možnosti, které dnes vidím, a proto vám přinášíme toto poselství. Odejděte z tohoto místa jiní, než jste přišli, s větší znalostí toho, kdo jste a co jste udělali, a toho co je před vámi.

 

Já jsem Kryon, milovník lidstva.

A tak to je.

KRYON

 

 

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M.
(www.transformace.info).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené
a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním
způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech
zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět