4-2012 Kryon

Rekalibrace Sebe – 2. část

Tento živý channeling byl dán v Greensboro, North Carolina, 29. dubna 2012

 

Zdravím Vás, drazí, jsem Kryon z Magnetické služby.
Energie v místnosti na vás opět působí. V momentě, kdy jsem tu nebyl, se zesílila energie a vytvořila vyšší vědomí – je zde více otevřených srdcí a ta jsou více zřejmá. Chci, aby můj partner použil správná slova popisující to, co vidím.

 

Co se stalo před několika okamžiky, kdy jsem řekl slova, která uzavřela předchozí mini channeling? Vědomí v této místnosti se posunulo a teď jsou tu všichni připraveni slyšet to, proč sem přišli. Jsem si dobře vědom, kdo je přítomen.

 

Tato zpráva je o Rekalibraci Sebe. Je to vzkaz, který žádá posluchače i čtenáře, aby šli za to, co bych nazval „realitou přežití“. Žádá vás, abyste se přesunuli do potenciálů věcí, které jsou skutečné, ale pro které nejsou pevné důkazy. Pevnými důkazy myslím to, že nemají dostatek 3D atributů, kterým rozumíte. A žádám vás o to, protože je to potřeba pro rekalibraci toho, co je vaší osobní nejniternější podstatou – vás. Shrnu-li channeling dnešního večera, pak mohu říci, že je doplňkem toho včerejšího, ale sám o sobě bude výstižný a kompletní. Pokud je budete poslouchat oba, nejdříve jeden a pak druhý, jak byly prezentovány, pak budou ještě kompletnější. Nejprve tedy rychle shrnu včerejší channeling.

 

Energie na planetě je to, co se posouvá, ale vy energii neumíte ani definovat. Už jsme to říkali dříve – když se vás zeptáme, co je to energie, většina z vás si představí energii vedenou elektrickým kabelem. Nepřemýšlíte o tom jako o něčem, co pravidelně vyzařuje z nebo do člověka. Je to často něco stálého, do čeho vejdete a zas odejdete. Myšlenka, že lidé neustále vysílají nebo přijímají určitý druh multidimenzionální energie, není to, co jste se jako děti učili. Abyste dospěli k tomuto pochopení, musíte si uvědomit, že věci jsou divné, děsivé nebo nenormální jen proto, že jim nemůžete přiřadit žádný pevný a stálý charakteristický znak. Proto jsou mimo rámec toho, co označujete jako „to, co dává smysl“, co je empirické.

 

Jak můžete používat něco, čemu nerozumíte? A to je to, o co vás žádáme. Navíc máte věci, které omezují vaši víru nebo jsou spojené s lidskými předsudky. Včera a dnes jsme mluvili o tom, že rovnováha planety je ve vás a v tom, jak vnímáte Světlo a Tmu. A my vás žádáme, abyste pochopili, že Temnota není inteligentní, ale vy všem těmto věcem inteligenci připisujete, protože nejsou empirické. A když cítíte odpor, přidělujete mu entitu. Nechápete, že by to mohl být jednoduše způsob, jak věci fungují.

 

Znovu budeme definovat Světlo a Tmu. Znovu chceme, abyste pochopili, že jste Pracovníci Světla a Světlo je aktivní, ale Tma ne. Tma je absencí Světla. Rovnováha je ale něco, čemu rozumíte. Kdybychom řekli, že vznikne nová rovnováha mezi Světlem a Tmou, řekněte si, že tomu rozumíte. Ale pokud bychom řekli, že Světlo se změní a Tma se změní, zeptáte se, co to znamená. Ale tak to je! Lidské Bytosti, proč se tolik zajímáte o vytváření atributů, když dojde na fyziku? Když položíte svou ruku do neviditelného prostoru a ucítíte, že něco tlačí proti ní, vyděsíte se a budete se ptát: „Kdo to je?“ Dovolte mi otázku. Pokud vyskočíte do vzduchu a pak dopadnete na zem, vyděsíte se a budete se ptát, kdo to byl? Nebudete a je to proto, že jste vyrostli v gravitaci. To je největší „tlačící“ síla. Jí jste nepřipsali žádnou entitu, že ne?

 

Když máte magnetismus ve statických podmínkách laboratoře a pracujete se silou pozitivních a negativních pólů, které se vzájemně odpuzují a tlačí proti sobě, díváte se na něco, co tlačí a táhne. A připsali jste tomu jména?

 

To mohli udělat jen nevzdělaní domorodci, kteří nechápali, že to je způsobeno na úrovni atomů – že jsou to atomy, kterým chybí určité části. A tyto atomy hledí na atomy, které tyto části mají. Jsou v neustálém procesu nevyrovnanosti, který se snaží dostat do rovnováhy. To je fyzika. Je to energie. A ony se samy snaží najít a připojit části, které jim chybí. To je magnetismus.

 

Řeknu vám teď pravdu, drazí. Neexistuje žádná negativní entita s ocasem a rohy. Zkoušíme vám ukázat něco, co by vám mělo být zřejmé. Pokud jste něco nezažili, neznamená to, že to neexistuje. A tak jsou věci, které „táhnou a tlačí“ (push and pull), které nevidíte a o kterých věříte, že jsou to entity. Vejděte do Temnoty a Světla…

 

Multidimenzionalita v systémech rovnováhy na planetě je, podobně jako magnetismus, vždy ve hře. A jedním z atributů, o kterých jsme vám řekli, že se mění – jeden z nejesoteričtějších – je Krystalická mřížka. Krystalická mřížka si v této chvíli nepamatuje události lineárně. Pokud se staly negativní věci, Krystalická mřížka si je pamatuje s vyšším kvocientem (silněji) než věci pozitivní. Proto, pokud jdete po bývalém bitevním poli, cítíte to. A to se změní. Tak, jak se mění (posouvá) energie, mění se i paměť Krystalické mřížky. To, co uděláte dnes, přepíše to, co si Krystalická mřížka pamatovala včera. A tady jste – s axiomem, který jsme vám předali již dříve, že to, co uděláte v budoucnosti, změní minulost. Krystalická mřížka se začíná stávat méně lineární než dříve a začíná si pamatovat věci velmi odlišným způsobem, než tomu bývalo dříve. A to do takové míry, že Pracovník Světla stojící na bitevním poli vymaže to, co se zde stalo v bitvě. A my jsme vám říkali, abyste to očekávali. Přepisujete svou vlastní sebeúctu a to je těžké.

 

Tímto jsme včera končili. A mluvili jsme o tom proto, abyste více rozuměli vlivům Světla a Tmy a tomu, co se pravděpodobně stane dále. Snažte se, jak jen to jde, abyste tomu nepřipisovali žádnou entitu. Temnota je hloupá, nemá žádnou inteligenci. Je jednoduše částí systému, který chce přežít z důvodů rovnováhy. Stejně jako spousta jiných systémů na planetě, stejně jako systémy na úrovni atomů. Jsou vytvořeny k přežití z důvodů rovnováhy. Pokud začnete přepisovat tento systém, začnete přepisovat Temnotu a Světlo, začnete měnit jejich atributy. Co se ti snažím říct, Pracovníku Světla, je, že Tma se začne bránit a vytvářet ještě větší tlak, aby přežila. A vy se můžete opět dostat do bodu, kdy řeknete: „Dnes mě dostala Temnota.“ Nebudete chápat, že jste pod vlivem síly a ne inteligence. A já vám znovu říkám něco, čemu stále většina z vás nerozumí: Pokud jste ve Světle, můžete obelstít Temnotu, protože vy vidíte – ona ne. A to je to tajemství, drazí. Tma vyrukuje s trikem rovnováhy. Multidimenzionálním způsobem zkusí uhasit Světlo. Moji drazí, Světlo přichází.

 

Co jste dnes prožili? Cítíte to? Odejdete jiní, než jste sem přišli. Cítíte to? Já ano. Vím, kdo tu je. Vím, co tu stalo. Vím, co se tu stalo… Takzvaný „třetí jazyk“, což je vědomí komunikace, dalece přesahuje vše, o čem dnes můj partner hovořil v této místnosti. Věděl, že to bude významné a to se nestává pokaždé. Dotýká se vás Pravdou, pomáhá lépe porozumět tomu, o čem budu hovořit, dokonce pomůže vyřešit i nějaké problémy. To je energie. To je multidimenzionální energie, kterou jste nečekali. Dotýká se vás v oblastech, které si neumíte vysvětlit. Vaše moudrost se však prohlubuje. Pracovníci Světla mají výhodu, začnou na Zemi sít semínka míru. A v průběhu tohoto procesu bude stará rovnováha mezi Tmou a Světlem přerušena.

 

Nakonec, stejně jako na ostatních planetách, o kterých jsme hovořili, se Temnota zmenší natolik, že už nebude žádná válka. Mezi zeměmi budou i nadále neshody, které budou muset řešit, ale už nebude žádná válka. Řekl jsem vám, že když se nakonec podíváte v čase zpět před rok 2012 – nemohu říct, kdy to bude, nemám vaše hodinky, ale mohu vám slíbit, že když se lidé podívají zpět k dnešku, řeknou si, že to bylo barbarské období. A samozřejmě to budete vy, kdo se bude dívat zpět. Tak odlišné to může být.

 

Mluvili jsme o Mostu mečů, mluvili jsme o nadcházející bitvě – a to je ono, jste v ní. Ony meče jsou metaforickým vyjádřením oslavy. Procházíte pod mostem (branou) mečů při svatbách a vojenských oslavách. Duch je nad vámi kříží – projděte pod nimi cestou na bojiště, kde sami sebe přenastavíte. Nebude to ale jednoduché.

 

Dovolte nám v tomto krátkém čase popsat to, o čem jsme včera nemluvili. Uvedeme některé součásti Temnoty, které k vám ve své temnotě přijdou, abyste se na ně mohli podívat. Pokud budete vědět, že přijdou, můžete je porazit.

 

Co si myslíte, že by Temnota mohla udělat, aby uhasila vašeho Světlo? Jak už jsme zmínili včera, Temnota není inteligentní a pokud to člověk pochopí a přeje si s tím pracovat, je nutné vědět, že člověk jí připisuje vědomí zla z nějakého důvodu. Temnota je zesilována jinými lidmi, kteří si ji přejí udržet při životě. Temnota sama o sobě je vrozená, Temnota s pomocí vědomí Lidských Bytostí je zlo. Navyšuje sílu čar a kouzel, které lidé provádí, což vypadá démonicky. Přidává to důvěryhodnost woodoo a musí se snoubit se se systémem víry těch, kteří se bojí. Je to komplexní. Nebojujete s entitou, ale v určitém smyslu bojujete s jinými lidmi. To jste očekávali, ne? Bude element lidské povahy, který bude bojovat se Světlem, ale ten je pořád ve Tmě. Co může temná energie udělat, aby uhasila vaše Světlo? Protože to je to, co můžete očekávat. Tak to pojďme prostudovat.

 

Světlo je zmenšováno, pokud ne zcela uhašeno, strachem. Pokud je něco, co Temnota díky lidské inteligenci ví – což není v rozporu s tím, co jsem vám zrovna řekl – je to to, že pokud se bojíte, pak vyhrála.

 

Ve fyzice, v přírodě, na celé planetě je změně kladen odpor. Pokud je změna nevyhnutelná, existují v systému jisté oblasti, které se budou rvát k smrti, aby zachovaly věci stejně. To je přesně to, čeho jste nyní svědky. Staré paradigma chce zůstat. V lidských podmínkách to může být třeba lakota, moc, pohodlnost v tom, jak věci bývávaly, ale to všechno zmizí. Takže Temnota je něco jako přehradní nádrž. Ti, kteří si přejí tvořit systém takový, jaký byl, ti nepřežijí a nevyhrají. Ale vy jste Pracovníci Světla sející semínka.

 

Řeknu vám, co můžete čekat. Pokud se jim podaří ve vás vyvolat strach, tak vyhrají. Ti, co poslouchají, čtou nebo jsou zde v místnosti, mohou říct: „Já nemám strach, Kryone. Mám Lásku Boha ve svém srdci. Nebojím se. Nebojím se ani zemřít. Znám cyklus života, znám Boží Lásku, a nebojím se!“ A tady je, co vám na to řeknu: Mohli byste, protože Temnota s lidskou pomoci zná vaši Achillovu patu. A není to to, co si myslíte.

 

Čeho byste se opravdu báli? Řeknu to ještě jednou – Pracovníci Světla mají určitou vlastnost, kterou byste nečekali – chybí jim sebeúcta (sebevědomí). Trápíte se. Řekl jsem to už předtím, řekl jsem to včera. Mnozí z vás sem přišli a nevěděli, co se tu bude tentokrát dít, ale byl zde potenciál, že dosáhnete tohoto milníku a překročíte jej. A to se stalo. A v kolika životech vás obětovali?! Protože jste byli jiní, nebo jste měli moc vidět barvy nebo ještě hůř – uzdravovat lidi! Takže přicházíte v tomto životě silní, plní Světla a slabí ve vědomí své hodnoty. A vy to víte. Takže, co je to, čeho byste se měli bát?

 

Řeknu vám to. Za prvé: Máte vážně pravdu? Opravdu se to děje? Nebo jste blázni, kteří jsou ve spárech nicoty a prázdnoty New Age, kteří žijí svůj život s pocitem frustrace a pošetilosti? A vy řekněte: „Nebojím se toho, protože vím, že mám pravdu. Cítím to ve svém srdci. Mám Lásku Boha.“ Ale já říkám, že mohou nastat věci, které vás přinutí klást si tyto otázky. A pokud se těchto otázek jen dotknete, tak to zaseje semínko pochybnosti a dokud nebudete na smrtelné posteli, nebudete si jisti. Vidíte, kam mířím, moji milí? Jelikož tato Temnota, která není inteligentní, ví o Temnotě a Světle – ví, čeho se bojíte. Nevidí vás – můžete kolem ní tancovat a chodit – nevidí vás, ale může způsobit, že se budete bát. Bát se, jestli máte pravdu. Pak začíná ta pochybnost o pravdě! Jste vyškolení ve 3D světě, 3D spiritualitě a stále dokola vám opakují, že pokud neuděláte tohle a tohle správně, prohrajete! Můžete jít dokonce do pekla. Pak vás může napadnout, že se mýlíte. A pokud něco děláte špatně, můžete rozzlobit Boha, nebo ještě hůř, nenaplníte své poslání, pro které jste sem přišli. A používáte slovo „smlouva“.

 

Zastavme se u těch, co vypadají jako Pracovníci Světla a řeknou vám, že jste neuspěli a neudělali radost Bohu, že jste nenaplnili svou „dohodu“ a tak padnete. Budete je poslouchat. Budou vypadat jako jedni z vás, ale nebudou – budou to zástupci Tmy! A to je boj, o kterém jsme mluvili. Je to boj víry. Světlo a Tma se střetávají multidimenzionálním způsobem – tam a zpátky – tak, jak jste to nečekali a proto není tak jednoduché nemít strach. Pokud to dovolíte, Temnota vás podvede.

 

Tma přijde a zeptá se: „Už jste naplnili své poslání?“ Většina Pracovníků Světla v místnosti řekne: „Ještě ne, ale vím, že se mi to jednou podaří.“ A Tma odpoví, že už je příliš pozdě. Že jste neuspěli před Bohem, před sebou a nikdy nebudete dělat to, proč jste sem přišli. Temnota je tak 3D!

 

Chtěl bych, abyste teď dávali pozor, moji drazí. Řeknu vám, jak poznáte, co je Tma a co ne. Pokud vám Temnota řekne, že jste neuspěli, tak to není Světlo. Pokud kdokoli na této Planetě stojí před vámi a řekne, že jste nenaplnili svou „smlouvu a jak to napravíte“, tak to není Světlo! A já vám řeknu pravdu, a ta pravda je něco, co jsem opakoval znovu a znovu. PRACOVNÍCI SVĚTLA JSOU TU, ABY STÁLI A UKAZOVALI SVÉ SVĚTLO – NE ABY „DĚLALI VĚCI“. Narodili jste se na této planetě, abyste došli z A do B, abyste měli soucit s ostatními lidmi, abyste ukázali své rodině a svým kolegům, co je Láska. Abyste byli jemní ve své podpoře (vyrovnanosti, toleranci) a jednali jako Mistr. Ne, abyste psali knihy, stavěli léčebná centra nebo dělali jiné věci, o kterých vám bylo řečeno, že byste je měli dělat.

 

Slyšeli jste, co jsem řekl? BÝT, proto jste přišli. A my oslavujeme toto Světlo – a dokud kráčíte po této planetě a chápete to, Temnota vám nemůže nic udělat. Nemůžete se bát věcí, které nejsou pravdivé. Vy jste nastavili pravidla, nedovolte tedy, aby vám říkali, jaká ta pravidla jsou. Strach ze selhání před Bohem, strach z nenaplnění své „smlouvy“…

 

Dovolte mi, abych vám řekl o konceptu, o kterém jste ještě neslyšeli. Pokud chcete mít „smlouvu“, fajn, pokud vám někdo řekl, že máte smlouvu, fajn, ale je napsaná neviditelným inkoustem! (Smích.) A vy řekněte: „Ne, není, protože já jsem ji napsal. Pamatuji si, jak to má být.“ Na to odpovím: Včera v noci zmizela. A to znamená, že ji můžete zítra ráno přepsat! Tak co tomu říkáte teď? A Temnota přijde a řekne: „Haha, měli jste smlouvu, že sem přijdete a budete trpět. Nevěděli jste to? Nikdy to nedokážete. Znovu padnete dolů, protože jste sem přišli trpět!“ Řekl vám to už někdy někdo? Ano! A já vám chci říct: „Utkejte se s Temnotou.“ A to je ta bitva. Vaše sebeúcta (vědomí vlastní hodnoty) je vaší Achillovou patou, Staré Duše.

 

Co s tím můžete dělat? Chtěl bych, abyste pochopili, že je dostupný určitý proces. Začněte přepisovat svou DNA a místo abyste čekali dalších 18 nebo 19 životů než se budete „cítit lépe“. Ale udělejte to teď! Představte si to, co je ve vás dokonalé, co je Láska Boha ve vás a její dokonalost. Chtěl bych, abyste se toho dožadovali. Poznejte Světlo v různých barvách a odejděte z tohoto místa s něčím, o čem jste nikdy nevěděli, že to máte, protože to budete potřebovat.

 

Rád bych vám stručně řekl o věcech, které se můžou stát a které vám mohou nahnat strach. Existují potenciály pro to, že Temnota bude mást nečekaným způsobem. Právě až si budete myslet, že pracujete na zlepšení míru na planetě, může nastat malá válka. Co s tím uděláte? Rozhodíte ruce a řeknete: „Věděl jsem, že se mýlím. Tma vyhrála.“? Nebo se na to podíváte a řeknete: „Vidím ten klam.“ Lidé jsou prostě lidé. Nebude to trvat dlouho a bude to neúnosné pro ty kolem, kteří to nevytvořili. Neúnosné. Říkám vám, mladí lidé na této planetě nechtějí válku. NECHTĚJÍ VÁLKU – nikde! A pokud nastane, budou to ti starší, kteří to způsobí a mladí jim za to „nafackují“. Ale mezitím se na to budete dívat a říkat si, jestli se to vůbec kdy zlepší.

 

Co nejhoršího se může stát, abyste začali pochybovat? Říkám vám, na co byste se měli těšit a co očekávat. Něco, o čem jste netušili, že by mohlo nastat – rozdělení New Age. Mohli byste dojít k rozhodnutí – nebo ne. Doporučuji vám nezúčastňovat se rozdělování jakéhokoliv druhu. Pokud máte vědomí bez jakýchkoli „krabic“, jak by se mohlo rozdělit? Pokud máte vědomí, které nemá žádné členství nebo doktrínu, jak by se mohlo rozštěpit? A přesto budou ti, co budou tvrdit, že postupy jsou postupy a vy neděláte správnou věc, proto vás vyloučí a řeknou vám, že už nejste Pracovník Světla. Vítejte mezi lidmi! Lidé berou posvátné věci, překrucují je po svém a vkládají je do své vlastní krabice, která říká, že vy se mýlíte.

 

Co budete dělat pak? Na svém vlastním dvorku s lidmi, které pravděpodobně milujete – co budete dělat? Povím vám, co byste s tím měli udělat. Tady přichází „MĚLI BYSTE“. Je to stejné „měli byste“, jaké jsem vám dal už dříve. Jediné „měli byste“, které kdy Kryon předal jakékoli Lidské Bytosti. Měli byste se chytit Lásky Boha a nepustit jí. Nedovolte rozumu, aby vás přelstil. Ať jdete jednou cestou nebo druhou, pokud máte v sobě mistrovskou energii, nic se vám nemůže stát. Nechte je být a jít a konat. Vy budete zatím zasévat semínka Lásky na planetě – proto jste sem přišli. Dojde na spiknutí? Ne, ne doopravdy. Nedojde, ale oni vám řeknou, že ano a budou důvěryhodná a ošklivá.

 

A tohle Tma MILUJE, protože konspirace milují Tmu a fungují opravdu dobře, protože nikdo neví, jestli jsou skutečné. A proto je bude Temnota pěstovat. Konspirační teorie, o kterých jste ještě ani neslyšeli a bude jich mnoho. Poznáte je, až se objeví. Poznáte, že nepochází ze Světla a budete vědět, že nejsou pravdivé. Rozpoznejte je a odložte je. Nepodporujte je. Nemusíte se dohadovat s nikým, kdo s nimi přijde. Můžete vidět Lásku Boha ve svém životě a vidět i Boha v nich, a to je všechno, co je potřeba vidět. Jděte dál a zasévejte na Zemi semínka Světla.

 

Dovedete si představit, čím si prošli Mistři této planety? Komu a čemu čelili? Události, které nebyly zapsány – těžkosti s lidstvím. Dovedete si to představit? A víte, co s tím dělali? NIC. Nemuseli, byli nad věci – oni všichni. Byli tací, co se spikli proti nim, snažili se získat podpisy tady a tamhle, ale oni byli nad tím. Posunuli se dál a vnesli Světlo tam, kde mělo být. Mistři říkají, že rozdíl mezi tehdy a teď je v tom, že Země je připravená a že semínka, která zasejete, budou růst a to rychle. Těmito semínky jsou SOUCIT, POROZUMĚNÍ A LÁSKA a poslouchejte – je to také DOBRÉ ZDRAVÍ. Jaký z toho máte pocit?

 

Pracovníci Světla, nedostali jste se až sem, abyste brzo zemřeli. To není ve smlouvě. (Kryon se směje.) Možná je to v té staré smlouvě, o které jste si mysleli, že ji máte, nebo vám někdo řekl, že ji máte – ta je ale smyšlená. To není Boží Láska. Chci, abyste tu zůstali. Vytvořte si tak dlouhý, zdravý a produktivní život, jak jen můžete. Před vámi jsou věci, které vás skutečně omladí. Jsou před vámi procesy, které budete všichni schopni uvidět (prozkoumat), které se stanou multidimenzionálními. Jsou mimo to, co je známé. Doslova vás udrží naživu díky buněčné struktuře, která říká, že přirozenost vašeho těla je multidimenzionální, a bude spolupracovat s vědomím, pokud bude čisté.

 

To není zastrašující zpráva a víte proč? Protože Temnota nemá šanci! Říkám vám tyto věci hlavně pro ty, kteří to poslouchají a čtou někde jinde. Pro ty, kteří možná nemají, co máte vy v této místnosti – rozmanitost (spoustu) životů a moudrost, která vám byla předána v této místnosti. Ti zde to vědí lépe. Někteří z vás už tu bitvu svedli, někteří z vás vědí naprosto přesně, o čem mluvím. Dívejte se po věcech, které jsem vám dnes dál jako důkaz. Co jsem vám řekl je pravdivé a skutečné. Jsou zde tyto potenciály. Temnota nemá šanci. Lidé, kteří Temnotu používají, si po chvíli uvědomí, že už nefunguje. Sledujte i toto. Budou tací, kteří se budou snažit znovu vytvořit rasovou válku. A co možná fungovalo čtyřicet, padesát let, se rozpadne, protože se nikdo nepřidá. A oni budou šokováni. Nikdo nebude chtít spolupracovat. Budou překvapení. To je to, o čem mluvím. Sledujte to. Sledujte ty, co se budou snažit vytvářet věci z minulosti, které pro ně pracovaly, které byly negativní a nehezké – už nebudou fungovat.

 

Zmíním slovo začínající na T – terorismus. Přijde den, drazí, kdy těch pár teroristů, co ještě zbylo, nebude schopno nikoho rekrutovat. Protože už bude uvědomění i v jejich vlastních kruzích, že to už nefunguje. A ti, co ještě užívají Temnotu, pomalu odejdou. Temnota je skutečně hloupá a vrozená a pomalu uvidíte změnu vědomí na planetě. A ta semínka, která sejete z lásky a božího soucitu, beze strachu, budou růst a kvést. A ano, budete tady, abyste to viděli. A to je možná další Kryonův vtip. (Kryon se směje.) Nebojte se smrti. Všichni máte naplánovaný návrat. Vy všichni – úplně každý v této místnosti. Mluvím k této místnosti. Nemůžete se ani dočkat, až se vrátíte. Ukážu to takto: Copak můžete zasít semínka a odejít a nebýt vůbec zvědaví, jestli semínka vyrostla? Tak byste to chtěli? Chtěli byste projít všemi těmi problémy během stovek životů, dojít na toto místo, kde s vámi energie skutečně spolupracuje pomocí skutečného pole spolupracovníků – nebo ne? Nebudete to vědět, dokud se nevrátíte zpět a neuvidíte, zda rostou nebo ne. Ó, porostou, ale vy to nebudete skutečně VĚDĚT, že? A já vám to povím, protože se denně setkávám s Pracovníky Světla, kteří odcházejí a už teď čekají v řadě na návrat a hlásí: „Teď já, teď já, teď já!“ Protože vědí, že se vrátí zpět a až se probudí, probudí se už se znalostí Nové Energie, protože nová energie to podporuje. Nebudete muset znova procházet tím vším, čím jste procházeli předtím. Nebudete sem přicházet hloupí a ptát se, jestli se probudíte. Nebudete muset projít pár dalších životů a říkat si, že jste se neprobudili. Jako malé dítě, krátce po tom, co si uvědomíte, kdo jste, začnete mít vize o tom, co jste skutečně vykonali a vrátíte se k tomu soucitným způsobem. Budou osmi- a devítileté děti, kterým se podíváte do očí a řekněte si, že jsou probuzené až příliš brzy. Ony budou vědět, kým jsou. Myslíte, že indigových dětí je jen hrstka – počkejte až uvidíte, kdo jsou!

 

Malí šamani kráčející kolem – je to těžké, nevíte co s nimi. Malý MAX – je to celý nový systém, který jsme ještě ani nepopsali. Zeptejte se Plejáďana, on / ona vám poví, jak to bude vypadat.

 

Snažím se vám říci, že až se vrátíte, drazí, už to nebude takové jako teď. Všechno, co jste se naučili tentokrát, bude okamžitě dostupné na základě svobodné volby. Budete moudří ještě než vám bude dvacet. Nelíbilo by se vám to?

 

Nebudete dělat stejně chyby. Nebudete se muset učit skrze vztahy, které nefungují, abyste zjistili, co funguje. Přijdete a budete to vědět. Co vy na to? Budete přicházet se schopností setkávat se s ostatními lidmi a vědět, zda jsou v integritě nebo ne. Už nebudete dělat chyby na šťastné cestě. Co vy na to? Řeknu vám, co budete hledat. Kamkoliv půjdete, budete hledat sebe – semínka, která jste zaseli. Budete je chtít vidět.

 

Nebudu vám vysvětlovat, jak poznáte, že rostou. Země bude díky tomu o něco „světlejší“. Bude díky tomu i víc soucitu. A přijde čas, kdy se na to podíváte a řeknete si: „To jsem vykonal.“ A vaše sebeúcta (sebehodnocení) prudce stoupne způsobem, který je vhodný – nebude to ego. Bude to Božské Já a vy si řekněte: „Je to v souladu s mou duší.“ A budete vědět, proč jste tady. Tak jděte a udělejte to.

 

Jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. A tak to je.

KRYON


Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H.
pro www.transformace.info a Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz)
pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními
odkazy.

 

zpět