4-2012 Kryon

Splynutí se skutečnou fyzikou

Tento channeling byl přijat v Berkeley Springs, v Západní Virginii, 2. dubna 2016

Úvodní miniposelství

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Je zde rozlišování mono-eklektickéskupiny (eklektismus – způsob tvorby a práce, čerpající z různých vzorů, kdy si lidé takto vybírali to, co se jim jevilo správné a prakticky použitelné – pozn. překl.), zda se toto opravdu děje či nikoliv. Duch ctí lidstvo… do té míry, že všechny věci předané lidem jsou od lidí! Vždycky. Všechny lidské vynálezy jsou od lidí, veškeré spirituální informace jsou od lidí, různé knihy, které byly napsány, a představují “Písmo” jsou od lidí. To, co nazýváte “Slovo boží”, je od lidí. Přesto je proces, který nyní vidíte, pro některé obtížný.

.

Už dříve jsem zodpověděl otázku: “Kde je Lee?” Tento proces se učil mnoho let. Je tady, jen ustupuje stranou. Ustupuje stranou tak jistě a jasně, že nejenom, že to není on, kdo mluví, ale dovolí, aby skrze něj přicházely “informace”. Drazí, takhle tomu nebylo vždy. Před určitou dobou jsem mu řekl: Jestli to uděláš správně, s posunem to bude postupovat “dovnitř” a lidé uslyší hlas a informace a budou vědět, že je to opravdové.

.

Realita dneška je, že posun je již blízko, a to velkolepým způsobem. Každá jedna lidská bytost je na této planetě unikátní do té míry, že posun ovlivňuje každého jiným způsobem. Někteří, co zde sedí, řeknou: “Je to milé slyšet tato slova, ale já jsem v pohodě. Opravdu není žádná záležitost, která by byla nějak jiná či zvláštní…” Ale když se jich ode dneška za měsíc zeptám, budou klečet na kolenou, zoufalí a odpovědí: “Nečekal jsem tohle a tamto.” Někteří mají jednoduše jiný způsob myšlení a vše se to děje postupně, v průběhu času a oni si až později uvědomí, že je zde rozdíl. Jiní řeknou: “U sebe nepozoruji žádné změny, ale lidé kolem mě jsou jiní!” Unikátní. Každý z vás je výsledkem toho, kým jste byli. V této skupině mluvím ke starým duším, velmi starým duším. Ten nejmladší mezi vámi může být tou nejstarší duší. Stará duše je ta, která má to, co se nazývá esence spirituality – Duše Stvoření, která zde vždy byla. Ten, kdo byl na planetě Zemi v mnoha různých inkarnacích i vzezřeních stále znovu a znovu a znovu. Takže v něm tato informace rezonuje.

.

Rád bych něco řekl o Duchu, protože se dnes večer chystáme zopakovat nějaké informace. Dnes večer také budu hovořit o nových věcech, které mají co do činění s realitou. Mají co do činění s měnícím se vědomím, měnící se fyzikou, měnící se Zemí, změnou způsobů a s paradigmaty, která jsou velmi jiná, než kdy předtím. A jedním z nich, o kterém jsme již dříve diskutovali, ale uděláme to znovu, takže si to lépe uvědomíte… je Duch. Duch je to, co bychom nazvali “normální fyzikou”. Tvořivý Zdroj vytvořil to, co nazýváme “postupy” Vesmíru, Galaxie. Pravidla fyziky. Vy žijete v omezené fyzice. A tak všechny věci, které jsou za hranicí “krabice”, z které pocházíte, v níž žijete nebo ve které myslíte, se vám zdají divné. Včetně muže na židli. Ale máte jeden mechanismus, všichni z vás, který je mimo tuto “krabici” a je to “spirituální spojení vaší Duše. Můžete jej nazvat vaše “vyšší já” či jakkoliv chcete.

.

Od počátku lidstva, od počátku času, kdy lidské bytosti začaly studovat to, co je za hranici jejich ”krabice”, cítíme spojení. Je tolik slov pro Boha. Někteří, a zvláště domorodí lidé, si uvědomili, že Bůh není někde tam venku, ale že Bůh je ZDE. Ve skutečnosti je UVNITŘ. Ne vně. A kombinace toho, co je vně a co je uvnitř, se stala sloučením, spojením, propojením, které vám dává to, co jste předtím nedostali. Svobodnou volbou otevíráte dveře, abyste to dostali. To je základ spirituality a způsob, jak funguje. Je zde uvědomění, zvídavost a někdy se ty dveře otevřou. Jakmile si uvědomíte, že je to součástí vás, namísto mimo vás, dveře se otevřou a pak se začnou dít určité věci. Jste napojeni na úplnou fyziku, namísto té omezené, a začínáte mít ve svém životě to, co mění synchronicitu, štěstí, vztahy, to, kdo jste, vaši délku života.

.

Chci k vám dnes večer promluvit o tom, proč si myslíte, že to funguje. Možná se vám to nebude líbit, může to být příliš technické. Ale je to logické. Všechny duchovní věci, které vás učím, obsahují to, co nazýváme “spirituální logikou. Bůh není otrokem hodin, ale vy ano. Máte minulost, dveře, kterými jste prošli. Máte to, co nazýváte přítomnost – okamžik, kdy se ručička posune k další vteřině. To jsou dveře, do kterých vcházíte. Máte budoucnost, která představuje neuskutečněný potenciál. Dveře, do kterých teprve vejdete. Tyto dveře pro vás nikdy neexistují současně. Jsou vždy oddělené, protože jsou vždy rozmístěny v lineárním směru. Hodiny tikají a vy se díváte, jak ručičky obíhají lineárním způsobem. Ale Tvořivý Zdroj nemá žádný čas. Možná jste se učili, že nejlepší je být v “teď” a vnímáte to jako život v přítomnosti. Ale to není bytí v “teď”. “Teď je kombinací minulosti, současnosti a budoucnosti. Je to kruh. (Pozn. překl.: jste úplní, žijete život, ve kterém je minulost, přítomnost i budoucnost součástí každého okamžiku – zkušenosti, aktuální prožitek i budoucí řešení a potenciály. A to ve vás nastoluje mír.A protože, drazí, je to kruh, v multidimenzionálním vědomí, kdy je duše napojená na druhou stranu, můžete vnímat to, co přichází, právě proto, že je to v kruhu.

.

Jak se stáváte více multidimenzionální, realita, která bývala lineární, se začíná posouvat. Lidé se na vás budou dívat, a říkat: “Jak to děláš? Jak si zvládl tohle a tamto?” A možná jediná odpověď, kterou budete mít, je tato: “Napojil jsem se na Zdroj a jdu tam, kam potřebuji.” A jestliže je tohle vaše odpověď, rád bych vám řekl, že je to správná odpověď (pousmání). Potřebujete znát fungování spalovacího motoru, abyste nastartovali auto? A odpověď je NE. Nastartujete a jedete. A já vám říkám, že v této době posunu, v novém paradigmatu, je načase odhodit otázky typu “co když”, akademické otázky, které se vás tak moc snaží držet zpátky, kdy vám intelekt říká: Nechápu to. Nedává mi to žádný smysl, nemůžu se posunout dál, protože tomu nerozumím… Proč místo toho právě teď nenavážete spojení a prostě nejdete?Pochopení časem přijde, vždy to tak bylo.Ale v době posunu, vy, kteří jste starými dušemi, jste žádáni, abyste ustoupili, intuitivně uchopili ruku Stvořitele a dělali jste věci, kterým nerozumíte. Je to odvážné, protože to již není v energii “režimu přežití”.

.

Je tu nové paradigma. Nové paradigma, které je mimo krabici přežití. Paradigma, které eventuálně uvidí veškeré lidstvo, bez války, s myšlenkou, že zabíjení jeden druhého je tak barbarské. Historie to ukáže, a posun začíná nyní! Vy všichni jste v tom zapojení, bez ohledu na to, jestli si to myslíte. A na tom, co nazýváme energií vaší Akáši, závisí to, co k vám dále přijde. Hovořím nyní k šamanům v této místnosti. Každý muž v této místnosti už dal život, každá žena zde někoho zabila na bitevním poli. Cítíte to? Vše je to zde. Kdybych se vás právě teď zeptal, zda hluboko uvnitř máte moudrost přesahující váš věk, každý v této místnosti by řekl, že ano. Cítíte to. Kdyby tu byl někdo, kdo právě přišel na planetu, seděl by zde (a mimochodem, nikdo takový tu není), byl by to jeho první život a vy byste se ho zeptali, zda má moudrost přesahující věk, podíval by se na vás a řekl by: “Vůbec nevím, o čem mluvíš.” (Smích.) Není to intuitivní. Teprve na to musí přijít.

.

Vy už jste na to přišli před dlouhou dobou, a proto jste zde – sedíte tu a posloucháte. Je to pro vás opravdové nebo ne? “Pokud ano, Kryone, co máme dělat?” Rád bych vám to nyní řekl. Dělejte věci, které nejsou lineární. Nevyskočte a neříkejte svým sousedům, aby si přečetli knihu nebo se účastnili mnoha setkání. Rád bych, abyste seděli sami a napojili se. A možná Duch řekne tohle: “Vše, co musíš udělat, je zvětšit množství svého světla všude, kudy kráčíš – tam, kde pracuješ, kde jsi doma, a kde se pohybuješ od A k B – a šířit tak světlo po planetě, prostě protože to jsi TY. A to stačí.“ Není to lineární. Není to o “dělání”, je to o “BYTÍ”. A je načase, abyste to pochopili.

.

Opět se vrátím s dalšími informacemi a bude jich mnohem víc.

A tak to je.

Kryon

.

Hlavní poselství

Opět vás zdravím, drazí!

Během posledních několika poselství jsme k vám hovořili o vědomí, ale ne o fyzice. Mělo to co do činění s VAŠÍ multidimenzionalitou, vaší buněčnou strukturou, vašim vědomím a tím, jak se posouváte skrz paradigmata – od jedné reality k té další. A tak bychom to dnes rádi obohatili. Toto poselství opět není o fyzice. Je o vědomíje o VÁS. Je o tom, co přichází. A nyní vás chci znovu poprosit, abyste poupravili svou realitu v této místnosti. Toto je zpráva od Ducha. Je to laskavá a krásná zpráva od Tvořivého Zdroje, který vás miluje.

.

Můžete říci, že Tvořivý Zdroj má vyšší vědomí. Vyšší než cokoli, co můžete skutečně pochopit. Není zde žádný prostor pro temnotu. Láska je pro vás “králem” všech emocí. Je to také laskavost Boha. Neexistuje žádná jiná energie, která by ji mohla překonat. Je převládající silou napříč fyzikou, napříč vesmírem. Přijde den, kdy bude věda očekávat “laskavou” odezvu při svých experimentech. Kdy jim intuice ukáže, jak dále postupovat a nebude žádných pochyb o tom, jaké výsledky experimenty přinesou. Pocítí tu laskavost ještě dřív, než s experimentem začnou. Ale vědecké metody budou představovat něco, co definuje již známé, nikoli tušené. To vše je součástí toho, co přichází.

.

V minulosti jsme vám předali poselství, zejména předchozí tři, která byla přerušována překladatelem. A tak bychom z nich něco rádi zopakovali bez přerušení a tak, abyste to slyšeli v konzistentní podobě, bez překladu. Rád bych hovořil o jednom z nejslavnějších vědců. Opět to bude Einstein. Einstein se ve svých posledních letech opravdu hádal s kvantovými fyziky. Nevěřil v potenciály (pousmání). Byl praktičtější. A přece vám říkám, žetento muž byl prvním skutečným kvantovým fyzikem, protože tím, co udělal, vám ukázal, že to, co jste pokládali za absolutně dané, empirické a neměnné, JE proměnlivé. Takže ve fyzice, a speciálně v té, v níž se pohybujete a nazýváte ji realitou, jsou určité věci, které se chovají určitým způsobem a nemění se. Nemohou. Nemohly by být vaší realitou, kdyby se změnily. A objevil se Einstein a ukázal vám, že jedna z nejstálejších věcí, v níž jste na planetární úrovni věřili, je proměnlivá. Když Einstein představil svou teorii relativity, týkala se času. Týkala se něčeho tak empirického, natolik pro vás stálého, že dnes dokážete měřit čas v nanosekundách. Vypracovali jste způsoby, jak dělit čas a je to tak přesné, že až naprosto přesně víte, kolik je hodin. Protože se podle vás nikdy nemění. Ale MĚNÍ.

.

Einstein představil něco, co teď převrátím naruby, abych vám teď ukázal, že je to vaše. Učinil předpoklad, že když člověk letí ve vesmírné lodi pohybující se rychlostí světla, zůstane v ní jeden rok a pak se vrátí zpět, bude o 1 rok starší, ale planeta zestárne víc než on. Takže tím, že se pohybuje velmi rychle, zpomalil svůj čas, který je relativní vůči místu, ze kterého přišel.Ale on to nevěděl. A potřeboval, aby se opět potkal se Zemí a pak to bylo zjevné. To redefinuje celou myšlenku, že něco, co jste považovali za neměnné, je proměnlivé. A tady bych se rád zastavil. Toto je kvantová fyzika, protože to přepíše to, co považujete za neměnné.

.

Pojďme se vrátit ke vztahu rychlosti a času. V třídimenzionálním prostoru, v rámci myšlenkového procesu, který máte, dokonce i ve čtyřdimenzionálním prostoru, všechno linearizujete! U vás to tak musí být, musí to dávat smysl lidským bytostem! Takže pro vás je rychlost definována jako určitá doba trvání mezi body. Jestliže řídíte rychlé auto, cesta z bodu A do bodu B bude rychlejší. A letadlem ještě rychlejší! Když jedete rychleji, cesta trvá kratší dobu. A kdykoli zmíníte “rychlost”, je to myšleno v přímé linii. Dovolte, abych vám nyní předal něco, co nazývám “postranní (nepřímá) logika”. Můžete jet rychle v kruhu? Odpověď je ano. Ignorujte to, co si myslíte, že je odstředivá síla, která není definována správně. Jestliže byste jeli v kruhu místo po přímé linii, můžete jet stále rychle? Samozřejmě!

.

Takže nyní pojeďme velmi rychle v kruhu místo po přímé linii. Utvořte si tento obraz v mysli a začněte zmenšovat kruh. A zmenšujte a zmenšujte a zmenšujte a zmenšujte až do té doby, než kruh představuje vaši buněčnou strukturu. Už jste slyšeli termín “vibrovat na vyšší úrovni”. Vibrace pro vás znamená oscilaci – pohyb tam a zpět. Ale není to tak. Je to kruh (smích Kryona). Vibrujete v kruhu a v této energii, která se stává multidimenzionální, vaše buněčná struktura zrychluje.

.

Začínáte získávat představu? Co by se mohlo stát, jestliže vaše buněčná struktura začne zrychlovat MNOHEM víc, než buněčná struktura někoho jiného? S využitím teorie relativity v její nejčistší podobě, při ignorování určitých rychlostních omezení, které v teorii Einstein použil – považujete za pravděpodobné, že by “vaše hodiny” zpomalily a všichni ostatní kolem by se pohybovali rychleji? Toto má za následek mnohem delší život, drazí.Právě jsem vám předal kvantový důvod toho, proč vysoce vibrující duše budou žít déle. To protože měníte čas svým vědomím!

.

Teď, když jsem vám toto řekl, můžete si to spojit s tím, co už víte, takže to není žádné „nepodložené vysoké metafyzické myšlení“. Einstein vám to ukázal a vy to teď budete používat na buněčné úrovni.

.

Chystám se vám předat ještě další kousek informací, které jsem nikdy dřív neodhalil a které budou na této planetě brzy známé. Vynálezci se začínají posouvat k multidimenzionální realitě, i když o tom ještě nevědí. Začínají využívat principy, které jsou multidimenzionální. Dovolte, abych vám předal paradigma, na které jste zvyklí: „Všechno, co funguje a co je mechanické, potřebuje dodávku energie.“ Aby se něco uvařilo na ohni, musíte mít oheň. Často potřebujete teplo, ať už ve formě páry či v jiné podobě, abyste něco připravili. Oheň se rovná světlu. Oheň se rovná počítání. Oheň se rovná tomu a tamtomu. Vaří se z elementů planety s přidáním něčeho, co jste vytvořili, jako paliva. A pokud to uděláte opravdu dobře, oheň poslouží k efektivnímu využití. To je metafora. Ale stále potřebujete zdroj energie. Takže paradigma, které vám předávám, je ve 3D úrovni, abyste získali něco, co se bude jevit jako energie a k čemu potřebujete něco, co to nějakým způsobem nastartuje. Ať už trochu nebo hodně. To je paradigma třetí dimenze.Musí to přijít z něčeho, co je před vámi, abyste to vyvinuli do něčeho jiného a udělali z toho něco, jak já říkám, velmi dobrého.

.

A co kvantová energie? Kvantová energie není lineární.Kdybych vám řekl, že nepotřebuje zdroj síly, mýlil bych se. Ale dovolte mi říci toto – nepotřebuje 3D zdroj! Zde je axiom, který kvantoví fyzici a vynálezci budou znát – abyste získali kvantovou energii, pracovali s ní, vyvinuli ji, používali ji, potřebujete kvantový zdroj.Nemůžete vytvořit kvantovou energii nebo ji sestrojit bez použití zdroje, který je podobný kvantové podstatě. Dovolte mi definovat pojem “kvantový”. Tak jak jej používáme dnes, znamená multidimenzionální. Není to standardní definice kvantovosti, jaký má fyzika. Používáme ho jiným způsobem. Znamená “multidimenzionální”.

.

Multidimenzionální energie v jakékoli podobě, která byla vyvinuta na této planetě, musí mít multidimenzionální zdroj. Oni (vědci) ji dokonce nazývají “push/pull energií“ (dvojčinná energie tlaku a tahu). Protože když vezmou v úvahu dynamiku multidimenzionality, začne pracovat právě způsobem tlaku a tahu. V lineárním světě jeden zdroj síly jednoduše tlačí v jednom směru, aby něčemu dodal energii, a ten pak něco dělá. Ale ve skutečnosti není žádný tlak a tah. Nejblíže k této “push/pull” energii, kterou máte a která byla vyvinuta kvantovou myslí, je střídavý proud. A zde je tlak a tah. Jestliže je v této místnosti inženýr – smějete se, protože víte, že mám pravdu. Díváte se na vztah fází střídavého proudu a je to tlak a tah. Tesla tohle znal. Jenže ještě nebyl čas. Kvantová energie potřebuje kvantový zdroj.

.

Než uděláme další krok, zeptám se: “Kde byste získali kvantovou energii?” Víte, že jsou kvantoví biologové? Jestliže jsou kvantoví biologové, řeknou vám něco o vaší biologii. Co kdyby byla kvantová? Kvantové zdroje se nacházejí po celé planetě. Jedna z největších, absolutně nejrozsáhlejších energií na této planetě, zde sedí, dívá se na vás a pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v kvantovém stavu. Gravitace – ta je kvantováMagnetismus je kvantovýSvětlo je kvantové!Zdroje kvantové energie a dalšího vývoje se nacházejí v těchto třech. Plus jedenVY!Jestliže totiž VY máte kvantovou biologii, znamená to, že můžete dělat kvantové věciZdroj je uvnitř vaší DNA. To vytváří vaši schopnost vibrovat rychleji s pomocí vědomí. A víte, co se stane, pokud vibrujete dostatečně rychle?Vaše vědomí je dostatečně vysoké a dokážete se spojit s Tvořivým Zdrojem. Vaše DNA začne pracovat na velmi efektivní úrovni. Projdete 44, 55, dostanete se k 80 i 90 procentům. Tohle nyní vysvětlí něco velmi kontroverzního. Mistři této planety měli DNA, která vibrovala na úrovni 90ti procent. A oni uměli ovládat fyziku. Uměli změnit jednu věc v druhou. Uměli pracovat s životní silou. Uměli vytvořit nehmotné předměty. A mohli to dělat díky té jediné síle, která se nachází kolem nich, s využitím jejich vysoko vibrující DNA.

.

Kvantový motor je tu stále, uvnitř vás. A to vysvětluje, proč tato nová energie a magnetické pole jsou schopné vám dovolit jít dále, než jste kdy dřív mohli dojít. Kvantový motor, což je vaše biologie, vytvoří kvantové myšlení. Vynálezy vyššího myšlení vznikají, protože jste mimo 3D realitu. Mnoho z vás přežije vaši rodinu. Přijde čas, kdy se lidstvo podívá na těch pár, kteří přežívají většinu. A opět budete čelit nařčením, že používáte magii. Nebudou rozumět tomu, že používáte lásku Boha. Vždy to tady bylo. To je jen jedna z mnoha věcí, kterou bychom s vámi chtěli více sdílet. Kdybych se pokusil shrnout tuto část poselství, bylo by to tohle: Každá věc, kterou si přejete vykonat osobně, uvnitř vás, může být vykonána s využitím kvantového motoru, který je na svém místě a čeká na zažehnutí.Vědomí myšlenky, emoce lásky, laskavosti a soucitu jsou katalyzátory pro kvantový motor. Chtěli byste, abych to řekl znovu? Atributy lásky, soucitu a laskavosti jsou katalyzátory pro kvantový motor. To ho zažehne! Strach ho zastaví! Vytváří to vysoce vibrující lidskou bytost, přesně jak to říkal Einstein. Překonáváte některé atributy fyziky, tak jak je znáte, když začínáte vibrovat výše. Věděli jste, že nemoc je jen nízká vibrace? Věděli jste, že když vaše buněčná struktura vibruje výše, nízko vibrující nemoc nemůže přetrvat?To je fyzika! Je to fyzika vědomí.

.

Zajímavé, že? Všechny ty vynálezy, které budete mít v několika příštích desetiletích, o kvantových záležitostech, které nastanou, a ten první – ten, který budete používat jako první, je uvnitř vás. Budete muset jako první nastartovat tento první, abyste pak mohli získat ty ostatní. Protože ty další vyjdou z myšlení vyššího vědomí. A to pak vytvoří engramy(paměťové stopy – pozn. překl.) a vzorce myšlení, které vás spojí s vesmírným zdrojem,jenž vám dá perfektní fyziku, ne tu omezenou, v níž teď žijete. Vynálezy jsou ve vás! Čekejte na spojení se zdrojem, který je vytvoří.

.

Rád bych předal něco k přemýšlení. Rád bych “namaloval obraz” o kvantovém zdroji, který se nachází na celé této planetě. Einstein vám ukázal, že můžete měnit čas. Byly to základy a byly dokázány. Něco vám povím. Ve skutečné fyzice, ne v té omezené, ne 3D fyzice, ale ve skutečné fyzice… jste připraveni?… všechno může být změněno. Je to kompletní, krásný, proměnlivý systém, který můžete změnit. Jakmile se naučíte, co to je a jak to použít, a vyvinete vynálezy a přístroje, pokud můžeme použít tento výraz, získáte také některá další odhalení. Přístroje mohou být částečně biologické! Nyní už toto téma nechám být.

.

Tady je ale to, co vám chci říci. Co vám vaši fyzici řeknou o hmotě? Řeknou vám, že hmota z větší části představuje prostor. Je prázdná! Mám dva příklady, které bych vám rád předal. Nacházejí se mimo krabici vaší omezené fyziky. Máte kámen. A tento kámen něco váží.Vždycky to tak bylo, samozřejmě, protože to nemůžete změnit.Kámen je kámen. Co kdybych vám ale řekl, že to můžete změnit?Kdybyste šli do nitra kamene, na jeho atomární úroveň, je to z větší části prostor! To znamená, že je zde spousta místa, abyste mohli změnit hustotu, která ovlivňuje hmotnost kamene. Drazí, proč má zlato o určité velikosti větší váhu než bazalt nebo nějaký jiný lehký kámen nebo mořská houba? Odpovědí je hustota! Takže když můžete na molekulární či atomární úrovni změnit hustotu kamene, můžete změnit jeho váhu! A když kámen představuje převážně prázdný prostor, máte spoustu místa! Pokud víte, jak to provést! Mimochodem, Tesla to věděl. A mimochodem, Tesla je zpět (myšleno znovu inkarnován na Zemi – pozn. překl.)!

.

Tohle se přihodí lidstvu. Když je použita kvantová energie, můžete změnit kvantová pravidla! Jakmile změníte hustotu kamene, můžete ho učinit nehmotným! Můžete způsobit, že bude létat! To je vše, co musíte udělat. Drazí, je to jednoduše proměnlivá fyzika, o níž si vy, ve své krabici myslíte, že ji nemůžete změnit! Také si myslíte, že nemůžete změnit čas, že? A to se nyní nacházíte kolem čtyřiceti procent (efektivity DNA – pozn. překladu). Stane se to. Alespoň na chvíli si představte, že můžete měnit váhu věcí. A můžete to provést velmi snadno s využitím kvantového zdroje – ne s velkým zdrojem síly, na to zapomeňte. Jaký tedy zdroj byste mohli použít, abyste změnili hustotu hmoty? Obraťte list…

.

Sedíte zde a máte něco, co bych rád, abyste udělali…obrazně…v tomto… příkladu. (Kryon se směje.) Rád bych, abyste na chvíli předstírali, že jste před velmi silným magnetem. Vlastně to není magnet, je to pár magnetů – plus a mínus. Je to jeden ze speciálních magnetů, které je velmi složité od sebe odtrhnout, protože plus a mínus jsou vyrovnané síly, takže drží pevně pohromadě. Ve skutečnosti ani není příliš velký, nemá ani 2 palce. Je malý.Není zde žádný zdroj energie, jsou to jen dva magnety, o kterých je známo, že jsou extrémně silné. Mají velkou hustotu, mají nejsilnější vlastnosti magnetismu na této planetě, které kdy byly objeveny, a pevně drží pohromadě. Jsou malé. A vaše práce je odtrhnout je od sebe. Takže začnete. Uchopíte je a za chvíli přestane, protože zjistíte, že je od sebe snadno neoddělíte. Takže zaujmete postoj vzpěrače. Ohnete se, připravíte své svaly, uchopíte obě části a začnete táhnout. A jde to ztuha. Neoddělují se. Drží pohromadě díky velmi silnému magnetismu. Víte, že když s některým mírně pohnete na jednu nebo druhou stranu, mohli se oddělit. Musíte být opatrní, když se trochu oddělí a prst se vám dostane mezi ně, můžou vám ho zmáčknout. Už se začínáte potit. Nyní rozšiřujete energii, vynakládáte energii. Rozšiřujete vědomí na vše, co můžete, abyste oddělili tyto dvě části jednu od druhé.

.

Teď tuto představu na chvíli zastavme. Rád bych, abyste si tento obraz pevně vštípili do své mysli. Děláte vše, co můžete, dýcháte ztěžka, nadechujete a vydechujete, potíte se, a magnety se eventuálně trochu oddělí s pomocí síly, kterou coby lidská bytost používáte. Chci ale, abyste tento obraz zastavili, protože toto je, mí přátelé, rozdíl mezi 3D energií a tou kvantovou.Lidská bytost je stroj, který je v tomto konkrétním případě 3D. Zkusíte cokoli, co můžete, skrze sílu, abyste něco od sebe oddělili. Když to budete dělat dostatečně dlouho, unavíte se. Když to budete dělat dostatečně dlouho, budete potřebovat “palivo”. Budete muset něco jíst, abyste svůj život zachovali a mohli jste pak znovu použít své svaly a pokračovat v oddělování magnetů od sebe. Pokud jde o život a smrt, o přežití – když se snažíte magnety oddělit, musela by se přidat úzkost i stres. A pak budete muset jíst ještě víc (smích v publiku).

.

A teď obraťme pohled a podívejme se, co dělá magnet.NIC! Co je to za sílu, která funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Magnet má neuvěřitelnou sílu. Vy se tam tolik zapotíte ve snaze je od sebe oddělit a on nedělá nic. Jen tam sedí. Dlouho poté, co jste již unaveni, je stále stejně silný. Drazí, i dlouho po vaší smrti bude stále zde, stále silný… nekonečně dlouho. Nikdy se nemusí nasytit! Je zde navždy. Jak tohle vysvětlíte? Jaký je to druh síly? Není tu žádný zdroj energie, žádná elektřina. Pouze magnetismus! Právě jsem vám dal klíč k nehmotným objektům. Bude pocházet z kvantového zdroje. Kvantovým zdrojem je magnetismus! Magnety předají svou sílu z kvantového zdroje, který se nezdá být na této planetě. Je všude! Je součástí vrstev heliosféry Slunce, je součástí vždy přítomných principů prostoru mezi prvky v rámci struktury atomu. Magnetismus a jeho síla pocházejí ze zdroje, který nemůžete vysvětlit, protože není lineární. Kolik fyziků zkoumalo sílu magnetů a škrábalo se na hlavě? Víte jak je používat, ale nemáte ponětí, z jakého zdroje jejich síla pochází! A tak se silně nadechujete a vydechujete, a používáte všechnu tu 3D energii, která musí být stále doplňována, abyste magnety od sebe oddělili a tlačilijea oni jsou věčné, nestarají se a nikdy se neunaví. Vítejte v budoucnosti! Je tolik dostupné energie, která je bez 3D zdroje síly!

.

A to bude nová hranice. Jakmile budete schopni dělat tyto věci, aniž byste z nich udělali zbraně, bude to představovat vysoké vědomí! Přichází to. To pro dnešek stačí, abychom vám dali příklady toho, co vysoké vědomí dokáže, a to, kam směřujete, protože je zde spojení s Tvořivým Zdrojem, které se otevírá a předává vám laskavost, kterou jste si zasloužili. Tyto informace vám nemohou být předány kompletní, zatímco je Země na své aktuální úrovni nerovnováhy. Tyto informace se vyjasní, nerovnováha se sníží a vy to ucítíte a budete to chápat. A přijde den, kdy na této planetě bude jen velmi málo zabíjení a mnohem víc porozumění. A až to uvidíte, jednoduše to otevře hranice fyzice…A život magnetu, který je věčný, pro vás vytvoří jídlo a vodu a energii a dokonce i omlazování. To je vše.

.

Vy jste předvoj, předvoj pro to všechno, všechno (povzdechnutí). Planeta za planetou si tím prošla. Blíží se to. A vy řeknete: Kryone, bude to v mém životě? A já vám odpovím:Samozřejmě! Samozřejmě! Možná jen budete vypadat trochu jinak. Ale budete naživu a budete zde, abyste to viděli. Tohle všechno. To protože jste staré duše. Zaplatili jste za to, abyste zde mohli být, život za životem jste pracovali pro světlo, drazí. Nyní je načase, aby vám to světlo vrátilo zpátky.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Melding with Real Physics“ 12:48 a 31:18 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět