4-2012 Kryon

“Rekalibrace vědomí”

 

Tento živý channeling byl přijat v Madisonu, Wisconsin a Grand Rapids, Michigan, 21.dubna 2012

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channeling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Madison Wisconsin a Grand Rapids, Michigan.

 

Zdravím vás moji milí, Já jsem Kryon z Magnetické služby. Drazí, procházíte posunem, který byl jedinou možností a který se teď začíná stávat skutečnosti. V souladu s tím vás prosíme, abyste byli opatrní a trpěliví.

 

Jsou tací, kteří řeknou, že by bylo lepší, kdybyste Lidem neříkali, že mají úspěch, protože když se budou bát, budou se více snažit. Dovolte mi, abych se vás na něco zeptal, moji drazí: U vás, kteří máte děti, které se učí krokům života, nastala někdy chvíle, kdy byste je strašili proto, aby to dělaly lépe? Odpověď zní ne. A taková není ani Boží láska.  Není to falešná blahopřejná energie, ale spíše blahopřání k tomu, co jste dokázali a můžete to vidět všude okolo vás. Ale buďte opatrní, protože tyto věci se dějí tak pomalu, že často uděláte dva kroky vzad a jen jeden krok vpřed. Výsledkem je, že vaše vědomí růstu má omezený výhled.

 

Čekejte nečekané, protože stará energie na této planetě umírá těžce. Sledujte ty, kteří se snaží stahovat energii zpět a při tom se vás snaží zapojit do svých plánů. Vaše zpráva bude vyprávět o těchto věcech a bude působit dramaticky a vy řeknete: „ To vůbec není nová doba! To je stará doba. Nic se nezměnilo!“ Opravdu je možné to takto cítit. Ale jestliže věříte tomu paradigmatu, že budete prostě jen opakovat minulost, tak kde je potom vaše Světlo? Stará energie nemůže přežít. Nepřežije. Katalyzátor posunu už překročil bod, ze kterého není návratu, a co to opravdu znamená je, že stará energie bude bojovat tvrději. To, co uvidíte, je přežití, protože stará energie udělá všechno pro to, aby vás mohla i nadále strašit.

 

Rekalibrace všeho

Toto poselství nese název Rekalibrace vědomí. Je představeno v sérii channelingů věnovaných rekalibraci, které byly dány po celé zemi. Vysvětlujeme, že všechny věci se rekalibrují, dokonce i Světlo a Tma. Rekalibruje se i samotná Gaia a stejně tak i Lidské vědomí a vnímání . Ale dovolte nám začít od začátku.

 

Co si myslíte o Bohu? Co si o něm mysleli vaši předci? Existuje posun vědomí, pokud jde o intuitivnost stvořitele. Ve staré energii lidstvo dospělo k poznání, že „tam venku něco je“. Neměli žádnou představu o tom, co to je, ale věděli, že ať je to cokoliv, je to jejich součástí.

 

Osmdesát procent lidstva právě teď věří v posmrtný život. Věří, že když zemřou, odejdou někam jinam. Toto je uznáním duše a Stvořitelovy energie – 80 procent! Zbytek lidstva (zbylých 20 procent) o Bohu přemýšlí jako o něčem, co není součástí jejich života. Ale převládající většina jej přijímá jako skutečnost. Je to intuitivní a takové to vždy i bylo.

 

To je důvodem, proč mají duchovní systémy na planetě miliardy stoupenců. Od té doby, kdy Lidé získali vědomí, hledají Stvořitele. V minulosti bylo toto vědomí omezeno na intuitivní poznání, že tam venku něco musí být, ale co to je? To vedlo Lidské Bytosti k tomu, aby se obrátily na ty, o kterých si mysleli, že jsou informovanější, a zeptaly se jich, co by to mohlo být. Nakonec to přivedlo civilizaci až do bodu, kdy, aby získali informace o duchovních věcech, věří druhým. To byl počátek organizovaného duchovního myšlení a počátek hierarchie „kdo ví co“ o Bohu. To se teď posouvá.

 

Poslech celé písně

Chci vám říci metaforu. Představte si rozhlasovou stanici, kterou chcete vyladit na svém přijímači, abyste slyšeli píseň, která se hraje. Ale vaše anténa je příliš krátká. Signál přichází a mizí, a vy neslyšíte celou skladbu. Místo toho dostáváte úryvky – jenom takové, že víte, že tam něco je a že je to píseň. Protože je toto poselství nekompletní, cítíte potřebu věřit jiným, aby vám řekli, co ty úryvky znamenají a o čem ta píseň je. V této metafoře anténa představuje snímač, který zachycuje vědomí duchovní pravdy, vyšší vědomí a způsob, jakým věci fungují.

 

Najednou si uvědomujete, že se v této nové energii vaše anténa prodlužuje a vy začínáte slyšet z celého signálu mnohem více. Už nedostáváte jen útržky, ale slyšíte celou píseň! Slyšíte ji kompletní, včetně slov. Ale je těžké se potom obrátit k Lidským Bytostem, které vám ty úryvky překládaly v minulosti a říci jim, že ta píseň je úplně jiná než ta, kterou vám po celé věky vykládaly.

 

Toto nové vědomí je začátkem změny celé planety a některé ze změn nejsou jen duchovní. Ačkoli ty antény jsou o vědomí, stávají se vědomím mnoha principů, nejen toho jednoho týkajícího se atributů Boha. Tento posun vědomí dokonce změní ateisty, kteří v Boha nikdy nevěřili. Proto mi dovolte, abych vám vyjmenoval některé ze změn, které jsou pro vás potenciálně dostupné. Protože stejně tak, jako se začíná posouvat duchovní vědomí na planetě, posunou se také vědomí systémů. A posunou se nejen systémy, ale i současné způsoby vytváření systémů a zdůvodnění, které používáte, pro jejich vytvoření. Vědomí mění všechno.

 

Když slyšíte píseň, a víte, o čem vám její slova vyprávějí, potom jste kompletní. Vysvětluje to, proč dnes sedí na židlích ti (návštěvníci semináře), kteří nepotřebují budovu a nepotřebují vůdce nebo organizaci. Ačkoliv je toto metafora, povím vám, moji drazí, že všichni na celém světě, zpíváte stejnou melodii a nepotřebujete nikoho, aby vám říkal, jak zní nebo o čem jsou její slova. Ta píseň je nádherná a zpívá se v ní o Boží lásce, respektu k lidstvu a možnosti míru na Zemi.

 

Duchovní systémy

Pohovořme si o duchovních systémech. Navážu na to, o čem jsme mluvili již v minulosti a co pro vás může být v budoucnu na skladě. Na planetě existuje mnoho duchovních systémů, ale ten, o kterém chceme mluvit, má dnes asi miliardu stoupenců a hovořili jsme o něm dříve – říkali jsme, že je to ten, který se nejvíce změní. Je starý a jeho vůdci se dnes říká Papež.

 

Jestliže chcete nějaké informace o tom, co se děje v jeho církvi, pátrejte po tom, kolik lidí se hlásí, aby se stali knězi a jeptiškami. Ve většině světa jich je velmi málo. Některé země si jejich počty udržují, ale většina shledává, že jejich počty klesají. Bez zájmu mladých lidí tato duchovní výchova umírá. Organizace ztrácí svou základnu mladých vůdců a církev si to uvědomuje.

 

A teď přichází to, co vám chci říci, moji drazí. Potenciál je takový, že tato církev přežije, alespoň by měla. Vězte toto: V tuto chvíli se nestane nic, co by celou Zemi změnilo na metafyzickou, esotericky založenou či zaměřenou na New Age. To se nestane. Nemusí se tak stát a nemělo by se to stát, protože to nerespektuje starší (stařešiny) těch, kteří mají odlišné systémy, ale kteří mají ve svých systémech i léčení a Boží lásku. Místo toho se tyto systémy rekalibrují, vyladí a opraví.

 

Požehnané jsou Lidské Bytosti, které hledají Boha vlastní cestou. Staré Duše se probudí k pravdě, na které nové duše stále ještě pracují. To vysvětluje různé úrovně rituálů na této planetě a důvod, proč existuje tolik různých duchovních systémů. Mnohé Lidské Bytosti, které nemají výhodu moudrosti vaší Staré Duše, budou motivovány směrem k systémům, které budete považovat za příliš jednoduché a možná i mytologické. Ale tyto systémy jsou často začátkem pochopení Boha. Všechno má své místo. Tak si promluvme o katolické církvi.

 

Před lety, když ještě žil papež Jan Pavel, jsem vám předal channeling (jde o channeling z r. 2006, který bude později také publikován v čj.- pozn. redakce). Jan Pavel miloval Matku Marii. Kdyby Jan Pavel žil ještě dalších 10 let, udělal by to, co udělá příští papež (ten, který přijde po současném Benediktu XVI) a to je, že přivede do církve ženy. Tento papež, kterého máte dnes (Benedikt XVI*) zde nebude dlouho. Příští papež bude tím, který změní pravidla, pokud přežije. Pokud ne, bude to ten, který přijde po něm.

 

Uvnitř církve probíhá velký boj, dokonce i nyní, a velké spory, protože si uvědomují, že (církev) lidstvu neposkytuje to, co (lidstvo) od církve chce. Doktrína neodpovídá problémům reálného života. Odpovědí bude vytvoření větší rovnováhy mezi ženským a mužským, a nový papež (nebo ten po něm) se pokusí umožnit ženám vyšší postavení v církevní struktuře při asistenci kněžím.

 

Bude navrženo, aby bylo ženám umožněno podílet se na bohoslužbách, dělat věci, které ženy nikdy před tím nedělaly. To je posune v rámci církevního práva na roveň kněžím, ale ještě jim nebude dovoleno stát se kněžími. Avšak nebuďte překvapeni, jestli to začne jiným způsobem, a místo toho bude kněžím umožněno se oženit. To přivede ženství do církve jiným způsobem. Nakonec se tak stane a musí se to stát. Pokud ne, bude to znamenat konec katolické církve, protože lidstvo nepodporuje systém víry, která není v rovnováze s Boží láskou a s intuitivním Lidským vědomím.

 

Nová tolerance

Dívejte se, jak se zmírňuje káravé zvedání prstu, a jak se probouzí tolerance. Pro různé kultury zůstane mnoho různých systémů, protože tradice a historie jsou důležité pro udržení integrity kultury. Proto je na Blízkém východě mnoho těch, kteří následovali Proroka a budou v tom pokračovat, ale se zvýšenou uvědomělostí. Vzroste porozumění tomu, co Prorok celou dobu chtěl – jednotu a toleranci. Anděl v jeskyni mu přikázal, aby “sjednotil kmeny a dal jim Boha Izraele.” Uvidíte snížení netolerance a začátek nového způsobu bytí.

 

Nakonec přijde uznání, které říká: “Možná nevěříte stejným způsobem jako my, ale ceníme si vás i vašeho Boha. My si ceníme našeho Proroka a budeme vás milovat tak, jak nás učil. Nemusíme souhlasit, abychom milovali.” Jak by se vám to líbilo? Země se nezmění na jediný systém víry. Nikdy se tak nestane, protože to Lidé neudělají. Musí existovat různost a krása kulturních rozdílů. Ale tyto systémy se pomalu zmodernizují, aktualizují, spolu se stoupajícím vědomím pravdivosti nového druhu rovnováhy. Tak to je první věc. Sledujte ty změny, moji drazí.

 

Vláda

Pojďme si promluvit o vládě. Nemluvíme o vaší vládě, ale o vládě obecně – o způsobu, jakým funguje, jak přežívá, jak přežila, jakým způsobem vede volební kampaně, a jak volí vůdce. To se změní.

 

Už před lety jsem vám řekl: “Když každý může mluvit s každým, nemůže existovat žádné tajemství.” Až do tohoto bodu vláda spoléhala na jednu věc – že lidé spolu nemohou lehce hovořit v globálním měřítku. Musejí získávat informace prostřednictvím vlády nebo oficiálních kanálů. Ani masmédia nejsou vždy dostatečně svobodná, protože jen oznamují to, co říká vláda. Dokonce i svobodná společnost má sklon jednat podle dobových zvyklostí. Avšak když máte Lidské Bytosti, které spolu navzájem hovoří všichni současně, a to po celé planetě bez kontroly vlády, všechno se mění, protože se otevírá odhalení pravdy.

 

Změní se i samotná demokracie a brzy to uvidíte. Těch několik zemí, které to protahují, a které jsem zmínil v minulosti, jsou odsouzeny k zániku, pokud se nerekalibrují. Jsou odsouzeny k tomu, být stejné jako byly, a nebudou schopné existovat se všemi těmi měnícími se lidmi kolem nich.

 

V minulosti jsem zmínil Severní Koreu. Dejme jí čas. Právě teď je ten mladý muž pod kontrolou poradců svého otce. Ale až odejdou, uvidíte něco jiného, pokud přežije. Ještě jej neodsuzujte, protože je pod kontrolou.

 

Ve vládě, pokud máte kompletně hlasovací základ, který má schopnost hovořit sám se sebou bez omezení a sám přicházet s názory bez omezení, stojí politikovi za to být bdělý a poslouchat je. To změní to, co politici dělají. Změní se způsob, jakým věci ve vládě fungují. Nebuďte překvapení, když jednoho dne celý národ bude moci jako jeden muž hlasovat velmi neobvyklým způsobem. Pryč budou staré systémy, kde jste si při získávání zpráv ze vzdálených míst zvykli spoléhat se na jezdce na koních. Někteří z vás vědí, o čem mluvím. Vláda se změní. Systémy kolem vás, jak ty temné tak ty světlé, se také změní. Začnete také vidět něco jiného, tak pojďme změnit téma a otočme list.

 

Posun v Lidské povaze

Začínáte vidět změnu integrity. Vědomí rekalibruje integritu a Lidská Bytost, která by zde seděla a přijímala výhodu jiné Lidské Bytosti ve staré energii, by to nikdy neudělala v nové energii. A jaký je důvod? Stane se to intuitivním, proto se jedná i o posun v Lidské Povaze, protože v minulosti jste předpokládali, že lidé nejprve využívají toho, že jsou lidmi a integrita přichází později. To je běžná Lidská povaha.

 

V minulosti se Lidská povaha projevovala v tom, jak fungovaly vlády. Jestliže jste byli silnější než ti druzí, prostě jste je porazili. Když jste byli silní, znamenalo to výzvu k dobývání. Když jste byli slabí, znamenalo to výzvu k porážce. Nikdo o tom vůbec nepřemýšlel. Tak to tehdy fungovalo. Čím silnější armády jste si mohli dovolit, tím lépe si počínaly, když jste je poslali dobývat. Ale dnes už tak nemyslíte. Všimli jste si toho?

 

Žádná země, která dnes myslí tímto způsobem, nepřežije, protože lidstvo objevilo, že svět funguje mnohem lépe, když se věci spojují dohromady, místo toho, aby se trhaly na kusy. Nová energie spojuje slabé a silné dohromady takovým způsobem, který dává smysl a který má integritu. Podívejte se, co se stalo některým podnikům v této velké zemi (USA). Až do doby před 30 lety, kdy jste si začali uvědomovat, že některé z nich nemají integritu, a zbavili jste se jich. Co se stalo s tabákovými společnostmi, když jste si uvědomili, že vědomě způsobují závislost u vašich dětí? Dnes stále prodávají své výrobky do méně uvědomělých zemí, ale to se také změní.

 

Co jste dělali několik let zpátky, když jste si uvědomili, že vám vaši bankéři prodávají domy a při tom vědí, že je později nebudete moci splácet? Odcházeli, chtivě se usmívali a vůbec nepřemýšleli o hlubokém žalu, který následuje, když se hroutí životní sen. Drazí Američané, jste v recesi. Avšak je to, jako když prořezáváte strom a osekáváte větve. Když ten strom opět naroste, získáte kontrolu a větve budou růst větší a silnější než předtím, aniž by byly ovlivněny chtivostí. Potom, jestliže se vám nebude líbit způsob, jakým větve narostly, prořežete je znovu! Říkám vám to, protože vědomí je nyní pod kontrolou velkých peněz. To, co děláte, se děje přímo před vašima očima.  Ale často rozhoduje strach.

 

Další, co má padnout

Přichází něco, o čem byste měli vědět, a informoval jsem o tom již dříve – dvakrát. Ale chci, abyste si to vyslechli ještě jednou. Která další velká průmyslová odvětví nemají integritu, ale také mají velký podíl peněz? Připravte se na drobení velkých farmaceutických firem v Americe. Teď to začíná a až zprávy nastanou a „film“ bude dokončen (úsměv), Američané se probudí do skutečnosti, že mají ohromně bohatý průmysl, který udržuje lidi nemocné kvůli penězům.

 

Nebude se vám to líbit a nebudete to tolerovat. Sledujte. To, co říkám dnes, není věštění, moji drazí. Podávám vám zprávu o potenciálech Lidské povahy, které vidím před sebou. Říkám, že vědomí začíná uchopovat to, co je na této planetě nevhodné, čemu říkáte stará energie, a pomalu ji přesouvá na místo, o kterém jste si nikdy nemysleli, že by to bylo možné. Je to místo integrity, o kterém vám vaši rodiče říkali, že je nedosažitelné pro velké instituce, ale kde žijete vy. Spolu s tím se také změní velký byznys pojišťoven, což jsme vám řekli už dříve.

 

Konspirace

Jsou tací, kteří si užívají energii konspirace. Milují tu představu a jsou závislí na dramatu těchto napínavých scénářů. Nebudu ty konspirace jmenovat, protože nechci uvést do rozpaků žádnou Lidskou Bytost. To neděláme. Naše láska patří všem, bez ohledu na to, co se rozhodli si myslet. Pouze poradím těm, kteří milují konspirace, aby byli obezřetní a začali používat svou vlastní logiku, bez ohledu na to, co slyší od lidí kolem sebe anebo o čem si myslí, že je to pravda.

 

Jestliže si myslíte, že konspirace je v plném proudu, konspirace, která vyžaduje stovky, ne-li tisíce, Lidských Bytostí mrkajících na sebe a nikdy neříkajících jediné slovo, jen pomyslete, jak je to nelogické. Dnes prostě nemůže existovat žádné tajemství. Vaše vláda je nedokáže udržet, firmy je nedokážou udržet a jednotlivci také ne. Nemůžete mít velké konspirace vlekoucí se celá desetiletí, když každý mluví s každým. Když váš Internet umožňuje celým populacím otevřeně informovat druhé, nemůžete mít „obrovské tajemství“, které se náhle zjeví nad planetou, které „zná pouze vaše skupina“.

 

Moji drazí, konspirace vás zdržují od vašeho životního úkolu – nalézt Boží lásku ve svém nitru a postoupit dál, abyste mohli pomoci planetě stát se mírumilovnou a vyrovnanou. V prosazování strachu z těchto věcí neexistuje žádná rovnováha.

 

Ilumináti
Tak ještě jednou. “Kryone, řekneš nám něco o Iluminátech? Dobře, něco vám povím, protože je to již pro mnohé stará známá věc.

 

Všechno, co jste si mysleli o Iluminátech minulosti je správné. To nebyla žádná konspirace, ale skutečnost. Avšak ve světle toho, co jsem právě řekl výše, se to nemohlo samo udržet v energii, kde každý mluví s každým, a proto to odešlo na odpočinek.

 

Ilumináti vznikli v Řecku a začalo to kontrolou nejmocnějších ekonomických atributů, které mohly manipulovat obchodními řetězci na Zemi – lodní dopravou. Jakmile získali kontrolu nad lodní dopravou, jako další přišly na řadu finanční trhy. Potom se zaměřili na pojištění, světové akciové trhy a bankovnictví. A to převládalo po desetiletí, až do poloviny 80. let.

 

Pro vás starší v této místnosti mám jednu otázku. Podívejte se zpět do svého života, moji drazí. Jak vypadala burza za vašeho mládí? Až si vzpomenete, tak řeknete, že měla ohromné změny nahoru a dolů, s výjimkou příležitostných velkých posunů – které, jen tak mimochodem, byly také kontrolovány. Bylo to stabilní, nahoru nebo dolů. Divoce to nekolísalo, s pohyby o stovky bodů z měsíce na měsíc. Nikdy tomu tak nebylo. Takto vypadá kontrolovaný trh. Nyní se podívejte na současné akciové trhy. Vypadají jako kontrolované? Ne! Jsou nezávislé a pohybují se tam, kam je táhne normální finanční aktivita.

 

To by vám mělo něco říkat, moji drazí. Ilumináti už nemají věci pod kontrolou. Ztratili ji v bankovnictví, tabákovém průmyslu a ztratí ji ve farmaceutickém průmyslu a pojišťovnictví, protože vědomí dovolí lidem poznat, co je kontrolováno a co ne. Vědomí pravdy překoná jakoukoliv jinou energii a integrita přinese vítězství ve velkých bitvách.

 

No, a co Ilumináti, vymřeli? Ne. Jen ztratili svůj způsob kontroly.

 

Budoucnost Iluminátů

Teď vám chci sdělit něco, co jste nečekali – něco, o čem jsem vás informoval jen jednou. Co je se všemi těmi penězi Iluminátů? Jsou to bilióny a bilióny EUR v bankách, které jsou pod jejich kontrolou a čekají. Co s nimi hodlají udělat a kde je chtějí použít? Jsou stále zde. Čekají.

 

Tato skupina čeká, až se stane něco, o čem vědí, že se to stane, protože vidí, tak jako já, že se to blíží. Avšak já vám chci říci něco, co oni nečekají. S vědomím přichází generační posun. Ti, co na tyto peníze dohlížejí, nebudou vždy starší lidé. Časem to budou indigo.

 

Čekají na něco, co se stane v Africe – vybudování nové civilizace, kontinent který se nemá co odnaučovat. Jakmile bude Afrika vyléčena, jakmile bude připravena, bude možno vytvořit od základů novou civilizaci. Afričané budou připraveni naučit se vše o budování základů nejpokročilejší civilizace, jaká kdy byla, a budou to dělat těmi nejmodernějšími a nejvíce vynalézavými dostupnými systémy. Nakonec tento nový kontinent porazí i ekonomiku Číny.

 

Taková je předpověď a vždy byla, a budou to financovat peníze Iluminátů. Řekl jsem, že to budou financovat Ilumináti? (Kryon se směje.) Budou to financovat peníze Iluminátů, ale oproti minulosti je zde rozdíl, drazí. Ti, co zdědí pozice Iluminátů, budou mít jiné vědomí. Poslouchejte, nestanou se náhle těmi, kteří mají ve svém srdci pro každého jen dobro – těžko. Chtějí vydělávat peníze, ale co uvidí místo toho, je způsob, jak prostřednictvím této investice vydělat velké peníze. Tímto procesem však automaticky pomůžou statisícům a budou u počátku – u základů nové Afriky. Nové sjednocení afrických států nakonec vytvoří kontinent silnější než kterýkoliv jiný, který bude mít jednu měnu. Samotné zdroje budou převyšovat všechno na světě.

 

“Páni, Kryone a jak dlouho to potrvá než se tak stane?”

To záleží na Lidech zde v místnosti a na těch, kteří to později budou číst a poslouchat. Co uděláte, až opustíte tuto místnost? Přijdete domů, budete o tom informovat, zamnete si ruce a počkáte, až se to stane? Nestane se to. Protože Lidé v této místnosti a Staré Duše, které poslouchají a čtou, musí tu práci udělat a řekl jsem vám to už dříve. Jste to vy, kdo to musí udělat.

 

Existuje spojenectví, které musíte uzavřít spolu navzájem a s jinou skupinou – mladými lidmi Země. Mládí této Země mění způsoby, jakým věci fungují. Vidíte to? Nepředpokládá se ani, že si sednete a budete je sledovat, protože oni vás potřebují, Staré Duše.

 

Je načase, abyste uzavřeli společenství s indigo a s koncepty mládí této planety. Na okamžik nemyslete na to, že jejich věk ukazuje jejich moudrost. Tyto dva atributy nejsou úměrné, nejsou lineární. Tito mladí lidé mohou být starší duše, než jste vy! Nemyslete si, že proto, že mají technologie, kterým nerozumíte, že s nimi nemůžete být zajedno. Jejich technologií je sdílení na sociálních sítích – právě ta věc, o které mluvíme, kde každý může mluvit s každým. Nové vědomí na planetě začíná ve dvou oblastech – u dětí a starých duší.

 

Závěr

Toto je dnešní poselství. Rekalibrace vědomí změní systémy, vzdělání, vládu a finance. Ti, kdo si nezvolí být duchovní, se přesto budou pohybovat s novým vědomím, protože si budou vědomi něčeho, co si teď neuvědomují – a tím je jemnější způsob života.

 

Končíme s banálním prohlášením, které jsme vám předali již dříve, ale mnozí to obrátili v žert: „Kdyby ženy vládly světu, nikdy by neposlaly své syny, aby byli zabiti na bitevním poli.“

 

Mnozí se smějí. Jak banální, jak jednoduché myšlení! Opravdu, existovaly ženy vůdkyně, které vyvolaly války – musely. Posílaly do nich své syny, takže to není tak úplně pravdivé prohlášení. Avšak je pravdivější, než byste si mohli myslet, moji drazí.

 

Tak teď učiním prohlášení, které v těchto rekalibrovaných channelinzích dělám znovu a znovu: “Až budou rekalibrovaní Lidé řídit svět, přijde den, že už nikdy nepošlou své syny na bitevní pole.” Jak vidíte, uvědomění to všechno změní. Nakonec uvidí moudrost sjednocení, nové způsoby řešení problémů a intuitivní atributy spojování věcí dohromady místo jejich trhání na kusy.

 

Přijde čas, kdy vládní vojska nebudou muset být velká a zbraně nebudou tak mocné. Pomalu, postupně je vláda nebude potřebovat. Pomalu, pomaleji než byste chtěli, se tyto věci stanou, protože Staré Duše nesou své Světlo, hledí na Mistry této planety a napodobují je.

 

Všichni jste to slyšeli: Přijde čas, kdy se Mistři vrátí zpět na Zemi a je mnoho lidí, kteří na to čekají. Avšak, to už se stalo! Nemohli se vrátit, dokud pro to nebylo správné uspořádání a teď správné je. To je to, co cítíte v roce 2012 a později, začíná se to dít a oni jsou zpět. Ale nevrátili se jako hmotné Lidské Bytosti. Vrátili se jako energie rekalibrace Božího vědomí.

 

Neříkal bych vám tyto věci, pokud by nebyly pravdivé. Sledujte tyto věci, moji drazí. Vzpomeňte si, kde jste o nich poprvé slyšeli a kdy se některé z nich začaly objevovat ve vašich zprávách. A až uvidíte Zemi fungující tímto způsobem, moji drazí, snad si uvědomíte, že to, co jsem vám dnes předal, je skutečné.

 

Buďte opatrní. Neexistuje dokonalé načasování. Lidé budou toto vše vytvářet svým vlastním tempem. Nebojte se věcí, které mohou nastat, protože znovu opakuji – stará energie se brzy ukáže v režimu přežití a nebude to nic pěkného.

 

V tomto začátku nové energie, stůjte zpříma a zažehněte své Světlo. Temnota se vám začne vyhýbat. To je pravda dnešního dne.

 

Já jsem Kryon, milující lidstvo.

A tak to je.
KRYON

* Toto bylo channelováno 10 měsíců před rezignací papeže Benedikta XVI.

 

Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
pro www.transformace.info  a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto
českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět