4-2014 Kryon

Buněčná komunikace

 

Tento živý channeling Kryona byl přijat na Delfské univerzitě v Georgii, 12. dubna 2014

 

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.
Opět vím, kde jsem, a vážím si těch, kteří jsou tady. Toto místo se jmenuje Chrám moudrosti. A tak v čase, který máme k dispozici, bychom vám chtěli přinést ty druhy moudrosti, o které žádáte a na které se každá stará duše v této nové energii začíná ptát.

 

Toto téma bude o komunikaci s tělem. Ještě než začneme, řeknu vám, že je to konkrétně o komunikaci mezi vámi a vaší buněčnou strukturou a ne naopak. To bude tématem dalšího channelingu. Jsou to dva druhy komunikace, není to jen jednosměrné. A právě teď bude řeč o vás a vašem těle.

 

Ještě než začneme, je důležité, drahé lidské bytosti, přezkoumat bloky, které stojí v cestě vašemu pochopení toho, co má přijít. Máte pouze jednu realitu. Realitu, která je společná lidským bytostem a kterou sdílíte i s mým partnerem, a tou je život v lineárním světě. Prožíváte věci určitým způsobem. Jste zvyklí na způsob, jakým funguje lidství. Lidská psychologie, všechno co děláte, pohyb, činy, důvody jednání, dosahování výsledků, tresty… to všechno stojí v cestě vašemu pochopení, jak věci fungují. To není snižování vaší inteligence, když řeknu, že toto všechno promítáte na vše kolem vás – ať už je to Bůh nebo prostě vnímání reality v multidimenzionálním stavu, můžete zplodit pouze to, co znáte. A to je předpojatost. Lidstvo má zavedené způsoby, jak uskutečnit věci skrze tvrdou práci a opakování, a pak to aplikuje na všechno ostatní. Máte své lidské způsoby, jak fungujete – vztahy k jiným lidem, vzájemné ústupky (něco za něco) a pak to aplikujete na všechno ostatní. Už dříve jsme vám řekli, že některá vaše organizovaná náboženství to přivedla k absolutnímu maximu a mají dysfunkčního Boha – takového, který se hněvá a soudí a dělá všechno, co dělají lidé.

 

A než začneme naší diskusi, říkáme vám – tohle byste měli odložit. Při naší rozpravě vám připomeneme některé tradiční metody a pak je porovnáme s pravdou. To je krásné, víte? Tento channeling vychází z předpokladu, že jste schopni mluvit se svou buněčnou strukturou – tak, jak o tom mluvíme už léta – a není to těžké. Jen musíte překonat své lidské předsudky – a pak to není těžké.

 

Začněme tento rozhovor tím, co bych nazval předmluvou o tom, co je nezbytné, abyste dosáhli toho, o čem dnes budeme mluvit. Musíme definovat, jak nejlépe dokážeme, vědomí, lidské vědomí.

 

Ale nebude to definice, jakou používáte ve svém akademickém světě. Jsou to věci, které vidíme my. Lidské vědomí se dělí na několik částí; my dnes budeme mluvit jen o dvou.

 

První je polévka reakcí či chování, která je poháněna dvěma částmi lidského těla – tou první je tzv. synaptický mozek neboli skladiště zkušeností. Tou druhou je ta multidimenzionální část, o které věříte, že je zodpovědná za kreativitu, intuici a Boha.

 

A pouze směsice těchto dvou – skrze svobodnou volbu člověka -  pouze pokud jsou tyto dvě části v rovnováze, pak umožní, že má lidská bytost skutečnou kontrolu nad svým životem a je se sebou spokojená. Jakmile je rovnováha narušená jakýmkoli směrem, nefungujete správně. Pokud je vědomí člověka soustředěno pouze v synaptickém mozku, není přítomna důvěra v Boha, člověk nemá schopnost skutečně tvůrčího myšlení a plně se spokojí s tím, co ví. Jemu to stačí, my však mluvíme o dysfunkci, protože Božská část je vždy přítomna. Je vždy k dispozici a poskytla by mu mnoho zvýšeného vědomí a světla. Ale takový člověk si to svobodně zvolil.

 

Pak jsou tu ti druzí – dysfunkční stoupenci hnutí New Age. Já jim říkám létavci. Jsou tak zahledění do všeho ezoterického, že nemají ponětí o životě. A synaptický mozek nemá šanci. Logika a zdravý rozum jdou stranou a zůstává pouze to, čemu říkáme „předstírání a námluvy“ (smích). Viděli jste je. A víte co? Pro ně je to přijatelné. Ale to je lidské vědomí – rovnováha mezi synapsemi a přežitím a tím, co je Božskou částí, kterou nosíte v sobě.

 

Takže – kde jste vy? Takhle musíme začít naše poselství. Pokud dnes posloucháte, ať už tady v křesle nebo čtete či nasloucháte tomuto poselství později, je pravděpodobné, že jste si vědomi božské části v sobě. Totiž, božská část ve vás je nepolapitelná, je záhadná, ale je skutečná. Stejně skutečná jako synaptický mozek. A já vám chci říct, že OBĚ části velmi silně souvisí s vaší schopností hovořit se svým tělem.

 

Pokud jste intelektuál a důvěřujete pouze tomu, co je „synaptické“ ve vašem mozku, měli byste se tady zastavit a nepokračovat dál. Protože z toho, co vám teď řeknu, nebudete mít žádný užitek…

 

Není zajímavé, že jsou tyto části tak silně propojené? Musíte si být vědomi božského uvnitř vás, protože tam je cesta ke komunikaci s tím, co jsme nazvali innate* (vrozená moudrost těla). Už před lety jsme vám dali informaci, že na této planetě přijde den, kdy zdraví jednotlivců bude měřeno zcela jinými způsoby, než je tomu dnes. Že ti s vyšším vědomím budou žít zjevně déle a žádné lékařské měření nezjistí důvod, proč to tak je.

 

Už jsme vám řekli, že vědomí nakonec bude řídit samotný atribut lidské buněčné a chemické rovnováhy, a že ty další věci, které jsou nyní v centru vaší pozornosti – jídelníček a cvičení – budou sedět až na sedadle za vědomím. A když jsme vám tohle řekli, musíte dojít k závěru, že se pro vás věci mění. Samotné atributy, které vás drží při životě, se začínají měnit. Mimochodem, větší uvědomění trojrozměrných potřeb vašeho těla vám také přinese lepší zdraví, ale to samo o sobě vám nepomůže mluvit s vaší buněčnou strukturou.

 

Takže – pokud jste došli až sem, pokud toto tak říkajíc „padlo na úrodnou půdu“, pokud můžete upřímně říci: „Věřím v božskou část ve mně,“ pak můžeme pokračovat.  A další část informace vám předám s předpokladem, že to tak máte. Ti duchovně založení došli k tomuto bodu mnohokrát. Ti duchovně založení vědí o buněčné struktuře svého těla, protože má duchovní doplněk, prvek, laskavost… a jsou připraveni pokračovat. Ale je zajímavé, co často udělají dál. Obvykle náhle do toho vrazí předpojatost a dokonce i ti, kteří si říkají osvícení a New Age, začnou to, čemu říkám „lineární proces opakování a nesmyslů“. (Smích.) Věci, pro které se rozhodli, je potřeba probrat s buněčnou strukturou. Proč byste měli chtít mluvit se svou buněčnou strukturou? Mělo by to být jasné.

 

V jakém paradigmatu jste vyrostli? Historicky je to tak, že vy, coby osvícené bytosti, žijete ve svých hlavách a všechno, co se vám přihodí, je ve vašich hlavách. Nejkrásnější poezie, která kdy byla napsána, ta nejúchvatnější hudba, která byla kdy složena, ty nejúžasnější obrazy vznikly v hlavě. A zbytek vašeho těla je jen vozidlo, které podpírá vaši hlavu. Vaše hlava se tu a tam podívá dolů na tělo a řekne: „Pevně doufám, že ta věc funguje.“ To je obvyklé. Pak se to ještě vylepší vším tím, co vidíte všude kolem – nákazy nemocemi nebo prostě věci, které se stávají – a přichází strach. Strach stvoří hypochondra, který se bojí všeho, který věří, že všechno chytí, a mimochodem, to se taky obvykle stane. (Pousmání.) To proto, že lidské tělo snaží poslechnout to, co mu říká hlava. Je obvyklé si myslet, že nad tím nemáte žádnou kontrolu. Nyní přicházíte na toto místo, kde to víte lépe, sedíte a posloucháte a jste připraveni vyrazit…

 

V minulosti bylo New Age plné procesů, které měly způsobit, že budete schopní mluvit se svými buňkami – ne naopak, jen vy se svými buňkami. A tyto procesy jsou plné opakování – stále dokola. Jsou plné postupů, o kterých si člověk myslí, že se buňkám líbí. Musíte jít na určité místo s určitou teplotou, být v určité energii, jít určitým směrem. Možná to budete muset udělat několikrát. Když to uděláte, přimějete své tělo, aby naslouchalo, vznikne malé okno příležitosti a vy můžete předat zprávu. To je lidská předpojatost.

 

Drazí, nastal čas to demystifikovat – není to přesné, takhle to nefunguje. Vytváří to domněnku, že tělo je hloupé. Neví nic o ničem, je totálně oddělené a odtržené od vašeho vědomí, od všeho, co děláte, a je neinformované.

 

Chci vám říct pravdu. Vědecky to bude dokázáno a nebude to tak dlouho trvat. Buňky vašeho těla, zejména to, čemu říkáme innate, mají všechny něco společného a my tomu vůbec poprvé dáme jméno. Takže tady to je – bude to „CAL“ (při vyslovení (anglicky) to zní velmi podobně jako „call“, tedy „volání“ – pozn. překl.). Znamená to – „Cells Are Listening“ – „buňky naslouchají“. Buňky naslouchají. Tak jste byli stvořeni. Váš Božský doplněk je vestavěn do každičké buňky vašeho těla. Buňky jsou souborem toho, co vytvořila DNA podle detailního plánu, který je v každé buňce, a mají jeden rys, který jasně vyčnívá – čekají na pokyny. A jediné pokyny, které uslyší, jsou ty, které jim budou vyslány prostřednictvím božského doplňku lidského vědomí – přímo a s čistým záměrem. Slyšeli jste to?

 

Pojďme si na chvíli promluvit o této komunikaci. Je to jakoby každá buňka měla telefon, který je připravena zvednout, pokud znáte číslo. Když budete umět vytočit číslo, můžete mluvit se všemi najednou. Všechny zvednou telefon – a budete tam vy. Tohle je do nich vestavěné. A nereaguje to na linearitu. Komunikace s  buňkami těla je multidimenzionální, ale to je i vaše lidské vědomí. (Pousmání.) Je součástí pole DNA, součástí Merkaby vašeho těla. Řeknu vám, co může udělat intuitivní člověk – může se skrze Merkabu doslova podívat na vaší duši, procítit a říci, zda už jste aktivovali jakoukoli část svého duchovního záměru nebo zda jen hrajete roli.

 

Co je čistý záměr?

Dobrá, promluvme si o tom vaší řečí. Použiju to znovu. Když se do někoho zamilujete a pohlédnete do jeho očí… dva milenci se dívají jeden druhému do očí… nedá se to s ničím srovnat. Cítíte v tom Boha? Vzpomínáte si? Cítíte tam Boha? Cítíte, jen si toho nejste vědomi. Uvědomujete si, že proto je zamilovanost tak úžasná? To proto, že je tam Bůh. Uvědomujete si, že toto není synaptické? Tomu rozumíte, že? Ve skutečnosti je mozek frustrovaný, že jste zamilovaní. Říká: „Víš, měl bys lépe jíst.“ A vy na to: „Jo, ale jsem zamilovaný.“ – „Měl bys uvažovat lépe.“ – „Nemusím, protože jsem zamilovaný.“ – „Proč dáváš boty do mrazáku?“ – „Protože jsem zamilovaný. Prostě jsem zapomněl.“ A to je ono. Když se na někoho podíváte a řeknete: „Miluji tě,“ je to čistý záměr, když jste zamilovaní. Proudí to z vašeho srdce k tomu druhému a od něj zase k vám. Jste krásně propojení. Nic se tomu nevyrovná.

 

A teď zkuste totéž nasměrovat dovnitř. Ve vás je Božská část, která vás miluje a čeká na to, až jí řeknete: „Miluji tě.“ Pozná, jestli to myslíte vážně. Pokud do někoho nejste skutečně zamilovaní, ale ten druhý to chce slyšet, a tak řeknete: „Miluji tě,“ není to stejné! Vy víte, že není a nikdy nebude. Není v tom to kouzlo, to spojení, to propojení… jsou to jen slova. A tak pokud takto praktikujete to, o čem tady dnes mluvíme, není to čisté, a nemáte správné telefonní číslo na buňky svého těla. Ale pokud sami sebe milujete, pak uctíváte své tělo do té míry, že si uvědomujete, že je součástí toho, jak vás Bůh stvořil. Bez něj by nebylo žádné osvícení, žádné vědomí, nic… Musí dobře fungovat a ono chce. Chce. A zde je příležitost.

 

Před lety jste mohli vidět guru z Indie. Dovedli ovládat procesy v těle, které jsou automatické – dokázali zpomalit tlukot srdce. Uměli extrémně zpomalit dech. Dokázali ovládat své tělo tak, že to bylo pro všechny nemyslitelné. Promlouvali k části svého těla, která naslouchala a přizpůsobovala se – věděli, jak na to. A vy to umíte také.

 

Takže – teď, když víte toto, co dál? Právě jsme vám dali dva předpoklady: První – kontakt s vaším Božským já vytváří cestu k buňkám, abyste jim mohli „zavolat“ – CAL – buňky naslouchají. Rodí se se schopností poslouchat, co chcete vy. Čekají, až jim lidské vědomí dá pokyny. To uděláme za chvíli.

 

Tak jak to uděláte? Teď, když víte, že čekají? Jak je to možné, co myslíte? Stále jsou tací, kteří si myslí, že tomu procesu rozumí, že jsou probuzenými pracovníky světla, že jsou New Age a vědí, jak na to… Mají na to postup: Musíte ke svým buňkám mluvit nahlas, musíte jim říct přesně, co chcete, musíte jim to říkat tolikrát denně a měli byste to dělat každý den. Zní vám to správně? (Smích.) Některým ano, a pokud vám to zní dobře, pak chci, abyste poznali, co děláte. Aplikujete lineární lidské atributy na překrásný multidimenzionální systém, který přesahuje všechno, co si umíte představit. Je to to, co nazýváte innate – vrozená moudrost těla. A ta nereaguje na opakování.

 

Pojďme si trochu promluvit o innate. Jste připraveni mluvit se systémem, který od vás zatím nedostal žádnou zprávu. Aspoň ne tímto způsobem. Nyní je na planetě nová energie pro pracovníky světla. Stará duše, poslouchej. Váš soubor nástrojů je vylepšován. Proto to teď posloucháte. Dokážete to. Nedával bych vám něco, co byste nedokázali. Můžete se dotknout svých buněk. Chci vám říct, že budou reagovat. Za malou chvíli vám dám tu informaci.

 

Chci, abyste se na to podívali v linearitě. Podívejte se teď na to jako na vašeho nejlepšího přítele, každý z vás. Měli byste nejlepšího přítele, možná je to váš partner pro život, možná ne. Někdo, s kým si můžete jen tak sedět a pokecat, bez jakýchkoli omezení, bez pravidel, můžete říct, co vás napadne a můžete si mu vylít srdce a on vás vyslechne. A on může udělat totéž s vámi – to je nejlepší přítel. Teď se vás na něco zeptám: Řekněme, že máte takovéhoto nejlepšího přítele a máte s ním být tři dny a tohle uděláte hned první den. Další den vstanete, posadíte se ke stolu, začnete jíst a dáte mu úplně stejné informace – znovu. Jak myslíte, že to bude fungovat? (Smích v sále.) A nebude to fungovat ani s vašimi buňkami. Chápete, co říkám? Vaše buňky jste VY. Co byste řekli sami sobě? Vaše buňky naslouchají. C-A-L. A vy jste na to připraveni. Ony jsou na to připravené. Poslouchají od té chvíle, kdy jste se narodili. A celou dobu čekají na to, až se probudíte a pochopíte, že máte skutečně možnost s nimi mluvit. Tak to pojďme udělat.

 

Co byste jim řekli, jak byste je oslovili? Především vězte, že ony rozumí vašemu jazyku. (Smích.) Jsou vaší součástí. Můžete s nimi mluvit jakýmkoli způsobem. Nahlas, pomocí myšlenek, pomocí psaní, je jedno jak. Protože máte jejich číslo a klíčem je láska. Musíte milovat svou buněčnou strukturu natolik, abyste mohli říci: „Miluji tě“. A ona ví, že ji milujete. Nemůže to být prostší a nemůže to být těžší…

 

Na chvíli jen seďte. Co řeknete? Co se stane? Když vám tělo začne naslouchat, prochází určitými procesy. Dovolte, abych vám pověděl, které to jsou, pak vám dám příklad komunikace a pak budeme hotovi.

 

Chci, abyste něco věděli. Když začnete mluvit se svou buněčnou strukturou a máte správné číslo, první věc, která se stane, je obrovské množství „mrazení“. Budete vědět, že jste tím prošli, drazí. Budete to vědět. To jsou buňky vašeho těla. Oslavují. Oslavují. Innate, vaše moudré tělo, jakkoli ho chcete nazývat, je vaší součástí; a oslavuje: „Slyšeli jste to? Konečně komunikujeme! Trvalo to tak dlouho! Pojďme to oslavit!“ A ačkoli je to metafora a i když to zní hloupě, říkám vám, že právě to se děje. Tělo má radost. Věděli jste, že innate, když s ní mluvíte, se cítí skvěle? Vy, kteří se zabýváte zdravím, víte, jaké to je, být zdravý? Celé vaše tělo se raduje – s každým krokem, s každým dechem. Tak oslavuje innate, když s ní začnete mluvit. Všechny ty roky poslouchá, doufajíc, že začnete. Protože bez vedení si dělá, co chce, to přece víte, že?

 

Mluvil jsem o zákoně průměru, který můj partner nazývá Gaussovou křivkou**. Bez instrukcí vaše tělo prostě následuje průměr. Dělá si, co chce. S instrukcemi ho ovládáte vy. Nemůže to být jednodušší. Ze všeho nejdříve oslavuje. A další, co udělá – začne fungovat. A to, jak začne pracovat, záleží na tom, jak komunikujete se svou buněčnou strukturou, ať už jde o zdraví, o léčení, o mládnutí… o cokoli. Musíte tomu dát čas. Jsou v tom praktické aspekty, kterým musíte porozumět, protože tyto věci se uskuteční pouze prostřednictvím dělení buněk, což nazýváte omlazením. Vaše tělo je stvořeno k omlazování sama sebe. Většina orgánů včetně pokožky se sama o sobě omlazuje, v průběhu času získáváte stále nové. To je způsob, jak zůstáváte naživu. Když začnete mluvit se svou buněčnou strukturou, tyto instrukce směřují do dat v DNA a budou zachyceny v dalším omlazovacím cyklu. Takže výsledky nezaznamenáte hned zítra.

 

To je zdravý rozum. Poprvé se duchovní zdravý rozum spojí s myšlenkou, že ve vašem lineárním myšlení trvá nějaký čas, než dosáhnete uzdravení. Že se všechno spojí, aby došlo k vašemu spontánnímu uzdravení, což už je jiný příběh. Nedává to snad smysl?

 

A tak to časem začnete cítit a věci, na kterých pracujete a žádáte o ně, se začnou časem ukazovat – a to je třetí věc, o které bych vám chtěl říci, ale na kterou ještě nejste připraveni.

 

Když začnete mluvit se svými buňkami, innate ví, že vaše vědomí je laskavé. Ví, že chcete zůstat, a existují automatické systémy, které půjdou a uzdraví jiné části těla, o jejichž uzdravení jste nikdy nežádali. Začnete proces prodlužování života. A začne docházet k uzdravení a rovnováze v oblastech, o kterých vaše vědomí nemělo ani potuchy, ale vaše innate o nich ví všechno. Právě jste probudili most mezi lidským vědomím a buněčnou strukturou. Je to snadné. Ale musíte se zamilovat (do sebe).

 

Představte si na chvíli, že sedíte sami a možná se nahlas chystáte k prvnímu kontaktu. (Smích.) Nezáleží na tom, jak jste staří nebo mladí; a uvědomíte si, že opravdu milujete tu Božskou část v sobě. Možná si dokonce v duchu představíte Boží tvář, ať už pro vás znamená cokoli. Uvidíte svou věčnost v každé buňce svého těla a dojde vám, že buněčná struktura čeká na to, až se jí ozvete. C-A-L. Buňky naslouchají. A tak začnete a zjistíte, že to číslo máte. Cítíte to a ještě než otevřete pusu, pocítíte mrazení, protože ten telefon někdo zvedl a skutečně poslouchá. A jako první možná řeknete: „My se známe. Miluji vás. Je mi líto, že mi tak dlouho trvalo, než jsem na to přišel. Chci, abyste vstoupily do procesů, o kterých vy víte všechno a já nic. Chci, abyste spojily síly v laskavosti, která vytvoří zdraví a lidskou bytost, která bude žít dlouho. Chci, abyste se mnou hovořily jakýmikoli způsoby, kterým jsem schopen porozumět. Chci vás držet za ruku a vy držte za ruku mě po zbytek mého života. Je-li v mém těle nějaká nepatřičná látka, která narušuje chemickou rovnováhu, chci, aby vhodným způsobem odešla. Uvědomuji si, že mám zvyky, které mě zabíjejí, a chci je změnit. Vím, že můj poměr výšky k hmotnosti je špatný. Chcete, abych to vysvětlil? Jsem shovívavá a laskavá bytost. Drahá buněčná strukturo, chci, aby můj metabolismus odrážel mou velkolepost. Pomoz mi mít tu správnou velikost potřebnou pro naprosté zdraví. Změň, co je potřeba. Stáhni to z Akáši, jestli je to třeba. Ať si vzpomenu, kým jsem býval. Změň mé preference ve stravě, pokud je to třeba, ať mé tělo prahne po tom, co je pro něj dobré, ne po tom, co jsem chtěl, aby potřebovalo. Veď ho k vyrovnanému Božství a já slibuji, že s tebou budu mluvit každý den, protože tě miluji.“ A pak nezavěšuj telefon. Nezavěšuj telefon.

 

Pokud chcete analyzovat tento channeling, uvědomíte si, že vaše vědomí nikdy neřeklo tělu detaily, protože innate ví, co má dělat, jen čeká na zavolání. Žádáte o rovnováhu a innate ví, co má dělat. Chytrá část vašeho těla dokonce může navázat spojení s Akášou. Dokáže stáhnout ty správné části – ať už jde o zdraví, o změnu, o zanechání škodlivých návyků – jako je přejídání se nebo jiné škodlivé věci, se kterými si nevíte rady, protože je to zvyk – a to se může změnit velice, velice rychle. Během několika cyklů buněčné obnovy. Skutečně se změní to, co chcete jíst. A obejde se to bez trápení a hladovění, protože je to zkrátka staženo z vaší minulosti – z té minulosti, kdy jste neměli ten zvyk, který máte dnes.

 

To je ta síla před vámi. C-A-L – BUŇKY NASLOUCHAJÍ. Někteří z vás to začnou dělat a výsledky přijdou okamžitě. A chci vám říct – pokud jste jedním z nich, je vaší prací ukázat ostatním, jak na to. Protože se to nezbytně nestane přes noc tím, že někdo poslouchá toto poselství. Možná jim budete muset ukázat, jak jste to provedli.

 

Na závěr, jaký z toho máte pocit, staré duše? Vědět, že máte uvnitř přítele – takového, že díky němu můžete přidávat roky a roky ke svému životu. To všechno zcela vhodně podle plánu, který jste vytvořili pro Zemi, kým budete příště, kdy byste měli přijít a odejít… je to o tom, abyste zůstali zdraví, dokud jste tady. A to je cesta ven z Gaussovy křivky. A to je to, co můžete udělat.

 

Někdy příště bude další channeling o tom, jak rozeznat, co tělo říká vám. Protože nemusíte nutně mluvit jeho jazykem. Musíte mu porozumět skrze jisté procesy – jak ono možná mluví s vámi – abyste mu mohli dávat lepší pokyny. Vidíte? Je to kruh.

 

Dnešní poselství je předáváno na velmi posvátném místě, abychom pro vás vytvořili nové nástroje. Protože je čas.

 

Tak to je.

KRYON

 

* Innate . je vrozená moudrost těla, lidské bytosti a Kryon o ní podává sdělení ve více svých poselstvích a jejich přehled můžete nalézt např. na konci poselství „Urychlovací systémy“ ze 14.6. 2014, ZDE

** Gaussova křivka – křivka zobrazující pravděpodobnost výskytu náhodných výsledků, když přibližně kolem 60% výsledků se bude vyskytovat kolem tzv. střední hodnoty. Více zde.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – Cellular communication – 39 minut

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H.
(www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s
aktivními odkazy.

 

zpět