6-2014 Kryon

Urychlovací systémy

 

Tento živý channeling byl přijat v Mt. Shasta v Kalifornii, v sobotu 14. června 2014

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

 

V procesu, kterému se říká channeling, můj partner ustupuje stranou (tj. svým vědomím – pozn. překl.), a skrze to, co byste nazvali šišinkovým portálem, vstupuje v reálném čase čistý proud intuice. Ten přichází způsobem, který jste definovali jako channeling, a v tomto procesu je důležité, že stranou ustupují i filtry mého partnera.

 

 

Těmito filtry jsou lidské filtry správnosti, posuzování a lidské zkušenosti – všechno věci, které mohou ovlivňovat poselství jako je toto. Toto praktikuje již 25 let, a dosáhl bodu, kdy je otevřen do takové míry, že je zde jen velmi malá myšlenková předpojatost. Jinými slovy – musí odložit stranou svou lidskou stránku a dovolit čistému poselství vplout dovnitř, aniž by je měnil tím, co si myslí, že to může znamenat. Na tomto shromáždění se najdou tací, kteří to mohou postřehnout [mezi posluchači] a kteří vědí, že tato poselství jsou skutečná. To je něco, s čím počítáme – že na místě jako je toto, jsou pracovníci světla, kteří poznají rozdíl a dokáží cítit celistvost pravdy a čistoty mých poselství skrze mého partnera. Oni jsou ti, kteří vidí, že zde není žádný jiný záměr než tento jediný: Radost z blahopřání k tomu, co se zde děje.

 

Dnes ráno jsem vám řekl, že neexistuje nic takového, jako je předurčenost. Řekli jsme vám, že lidská bytost je široce otevřená volbě, a během dnešního dne představování vědy výzkumu a odhalování světových událostí odráží právě tuto skutečnost. Je možné, že lidé si mohou zvolit, že vystoupí ze starého paradigmatu vzájemného dobývání, historické nenávisti, a doslova změnit to, čemu říkáte lidská přirozenost? To bylo po celou dobu výchozím bodem, a teď jste to dnes slyšeli od ostatních [na konferenci], kteří nejsou channelery, ale spíše lidmi vědy. Je možné, že tělo čeká, až učiníte tyto neviditelné síly dostupnými? Věříte tomu? Není to poprvé, co vám klademe tuto otázku. A dnes to chci rozšířit.

 

V uplynulých třech týdnech jsem vám začal předávat informace o pomocném systému, kterému budu říkat nejrychlejší cesta k osvícení, což následuje obrysy toho, co jste se dnes učili o možnostech a potenciálech, které existují v poli člověka. Něco z toho jste možná slyšeli už dříve, ale teď je spojuji dohromady jako jeden celek pod stínem hory [odkazuje na Mt. Shastu], takže to můžete slyšet přímo.

 

Stručně řečeno, drahá lidská bytosti, chci ti předat čtyři atributy toho, co bych nazval pomocným systémem, který je pro vás nyní dostupný a který je nový. V roce 2012 jste prošli hlavním časovým mezníkem a teď se doslovně nalézáte v prvních několika letech bodů rozhodnutí, při jejichž překračování některé civilizace na jiných planetách selhaly – ale vy ne. Vy to pečlivě zkoumáte a právě teď na to hledíte, staré duše. Řekli jsme vám, že sněhová koule potenciálů se valí, a tak to je. Je to sněhová koule vyššího vědomí na Zemi. My můžeme spatřit tyto možnosti z většího nadhledu, než je vidíte vy. Je to mnohem více, než kdokoli z vás může individuálně spatřit, a to k vám přivádí naše proroctví o tom, co by mohlo být příště.

 

Představuji vám urychlovací systém. Je možné, že vaše víra je dnes mocnější, než byla kdykoliv dříve? Je možné, že by tato neviditelná síla, vytvořená z toho, co byste nazvali svou myslí, mohla uvést do pohybu ohromné věci kolem vás, změnit prostředí, vaše tělo, a ještě mnohem více? Buďte připraveni na určitou kontroverzi, ale ta je zde vždy. Chci, abyste odhodili vše, co jste si mysleli, že víte, a abyste poslouchali. Nejdříve chceme promluvit o innate (vrozené inteligenci těla).

 

Innate

Innate je inteligentní systém těla, který je založen na intuitivním myšlení. Inteligence těla, innate, nepochází ze synapsí v mozku, a to jsme vám řekli už dříve. Existují o tom celé channelingy a pokud chcete, tak si je znovu projděte*. Lidský mozek je v tom, co dělá, velmi dobrý. Je to mistrovský chemický počítač, který ukládá informace a potom vám je, když je stimulován, vrací pro přežití zpátky. Mozek vám pomáhá rozhodnout se, co udělat příště na základě minulých dat, která byla zaznamenána. To není intuice. Je to kalkulace.

 

Intuitivní myšlení se ani netváří jako synaptická mozková funkce. Přichází a odchází tak rychle, že si ani nejste jistí, že to opravdu proběhlo. To samotné vám může něco říct – že zde probíhá jiný druh komunikace, a představuje se naprosto odlišně od myšlení mozku, skrze to, co bychom nazvali šišinkovým portálem. Zahrnuje to mnohem víc než toto, ale pro tuto chvíli tomu jen dáme nálepku buněčná inteligence – vrozený systém těla.

 

Innate se začíná v lidském chápání projevovat stále více a více. Je to pro vás jakýsi urychlovač a vytváří lepší intuitivní myšlení. Innate vytváří tlak na něco, co nyní začíná být pro vás mnohem větším zdrojem, než tomu bylo kdy dříve – a tím je Akášický záznam lidské bytosti. Řekli jsme vám o tom už dříve. Lidé si začínají vzpomínat na poslední životy, a ty ještě před tím [minulé životy]. Je možné, že byste nemuseli při každém narození začínat od nuly? Ostatní savci nemusí, ale vy ano! Je možné, že byste se mohli probudit a pamatovat si jisté druhy věcí, které vám pomohou, abyste se učili rychleji? Nedává snad smysl, že byste byli schopní vzpomenout si na moudrost, kterou jste nasbírali v průběhu staletí života na Zemi?

 

Představte si urychlovací systém, díky němuž se v příštím životě probudíte a nebudete si muset procházet stejnými chybami jako v tomto. Představte si to! Představte si probuzení a rozpomenutí se: „Jsem opět zde! Ano, je to skutečné. Žil jsem dříve.“ Představte si to! Innate je část těla, která naslouchá minulé moudrosti víry. Vyvíjí tlak na Akášu a začíná vám dávat informace, které potřebujete, protože ví, že věříte v ní i ve vědomí staré duše, které máte, a které se teď samo ukazuje. Je to nový urychlovací systém k novému přijímání a změně ve vaší základní životní struktuře. To je pouze jeden ze čtyř systémů.

 

Šišinka

Druhým systémem je duchovní šišinkový systém, a ten představuje komunikaci s druhou stranou závoje. Šišinka je bránou k vašemu Vyššímu Já a využívá intuici – innate – aby s vámi hovořila. Šišinka vám pomáhá poznat, že jste ve spojení. Teď mě chvíli poslouchejte: Kolik z vás ví, že jste ve spojení? Často odpovídáte: „No, Kryone, občas cítím, že jsem v kontaktu s Duchem a někdy zase ne. Někdy mám špatnou náladu a vůbec nejsem v kontaktu.“ Jak by se vám líbilo být ve spojení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu? Pak, až budete mít špatnou náladu, komunikace zůstane široce otevřená – místo aby převzal kontrolu mozek, místo abyste měli myšlenky „související“ s vaší náladou a srdce zápasilo s nejistotou a strachem. Jak si myslíte, že se mistři vyrovnávali se stresem? Jak by se vám líbilo, vyrovnávat se s ním stejně? Chci vám tím říct, že existuje urychlovací systém prostřednictvím šišinky lidského těla, který je připraven přimět DNA, aby pracovala lépe, a v tomto procesu je pro vás více stability. My tomu budeme říkat sebe-vyrovnávající faktor. Lidská bytost se dokáže sebe-vyrovnávat okamžitě, bez ohledu na situaci. Budete schopni analyzovat a zůstat ve středu. To je evoluce. To je duchovní systém, moji drazí, protože ta neviditelná síla, nazývaná Bůh ukazuje vaši víru a ta začíná měnit věci založené na tom, co jste do ní vložili. Zní vám to jako téma dnešního dne? Je to v každé části přirozenosti. To bylo číslo dvě.

 

Jiný život v galaxii

Teď by to mohlo začít být pro vás trochu podivnější. Tyto představy jsou kontroverzní, takže poslouchejte pozorně, a já požádám mého partnera, aby pokračoval pomalu. Chci, aby toto prezentoval přesně a pečlivě, tak aby zde nebyly žádné obavy.

 

Kdybyste navštívili kosmos a mluvili s inteligentním životem, který je tam venku tak, jako tomu bylo po milióny let před životem na vaší planetě, poskytlo by vám to některá jiná témata k přemýšlení. Jak je mezi různými planetárními kulturními systémy měřen čas? Ten váš je svázán s vaším sluncem a používáte „roky“. U nich to tak nefunguje. Abyste vytvořili smysluplný časový vztah pro vás všechny, potřebovali byste něco, co máte všichni společné… provázanost, kterou všichni sdílíte, a opravdu zde jedna taková existuje.

 

Existuje konzistentní rychlost všech hvězd a solárních systémů při jejich pohybu okolo středu galaxie. Nezáleží na tom, kde se v disku, který obklopuje tento střed, nacházejí. Všechny se pohybují jedinou přesně danou rychlostí. To je galaktická norma. Protože jde o konzistentní rychlost a tuto zkušenost mají všechny hvězdy, je ji možné použít jako časovou referenci, které všichni rozumíte. Když jeden hvězdný systém hovoří s druhým, spoléhají se na to, co jste nazvali kosmickým rokem. Ale protože slovo rok v jejich slovníku není, říkají mu rev, což znamená oběh kolem středu. Toto je konzistentní časová míra toho, jak dlouho vašemu solárnímu systému trvá, než udělá jeden oběh okolo středu vaší spirálové galaxie. Toto je společné všem solárním systémům. Kolik si myslíte, že lidstvo vidělo revů, drahé lidské bytosti? Odpověď zní: Ani jeden! Trvá to přibližně 230 milionů pozemských let, než oběhne jedenkrát [jeden rev].

 

A teď, proč vám to říkám: Protože to znamená, že tak jako lidské bytosti na Zemi, existují části vesmíru, na které jste ještě nikdy nenarazili. Protože jste ještě neprošli ani jedním oběhem, kompletní „cesta“ vašeho solárního systému je vámi dosud neobjevená, včetně toho, jaké atributy, které jste nečekali, se tam ve vesmíru mohou nacházet. Co kdybych vám řekl, že teď začínáte vstupovat do velmi speciální „oblasti“, a že to, co budete zažívat, bylo všechno předpřipraveno? Není to předurčeno osudem, moji drazí, ale vždy to tam bylo pro případ, že byste to jako lidská rasa dokázali. Bylo to řádně a dokonale načasováno, a je to pro vás.

 

V této nové oblasti vesmíru, do které se přesunuje celý váš solární systém, existuje jiný druh fyziky reprezentovaný tím, co vědci spatřují jako jakýsi nový druh radiace. Váš solární systém teď do ní vstupuje. (Ve skutečnosti to je tak, že vystupujete z jakéhosi druhu „mraku“, který byl s vámi po celé eóny let, a teď máte zakusit život bez něj.)

 

Tou první emocí nebo reakcí na tuto skutečnost by mohl být strach, protože tato radiace začne nejprve protínat heliosféru [magnetické pole Slunce]. Sluneční heliosféra je to, co protíná magnetické pole planety Země. Vaše magnetické pole pro vás dělá několik věcí. Chrání vás proti těm věcem, které Slunce produkuje a které mohou být škodlivé. Ale navíc to je komunikační proces s vaší DNA a přenáší jakékoliv kvantové aspekty heliosféry přímo do lidského těla prostřednictvím pole vaší kolektivní DNA.

 

Před dvaceti pěti lety jsme vám řekli, že magnetické pole bylo třeba pro váš život na Zemi a to dnes začíná být vědeckým faktem. Molekula DNA není kvantovou částicí, moji drazí, ale má kvantové atributy. (Má jakési pole, které ovlivňuje spin elektronů v kvantovém poli). Tento vědecký fakt by vám mohl povědět trochu více o tom, co by se mohlo skrývat v tomto velmi zvláštním systému. Ve vašem těle, v tom, co bychom nazvali propleteným polem DNA, jsou stovky biliónů vašich molekul DNA a všechny vědí vše naráz, jako jedna. Toto pole se nazývá Merkaba.

 

Tato nová radiace, ke které se blíží váš solární systém, je navržena tak, aby pozvedla vaši DNA. Je to urychlovací systém pro vaši lidskou civilizaci, pokud zvládnete projít precesí rovnodennosti – o které mluvily všechny staré civilizace a dokonce i vaše vlastní náboženská doktrína to označuje jako obtížné nebo jako „konec času“. To vše je vhodné a vytvoří to potenciál, že se budete moci vyvinout rychleji do světa bez válek. Umožní to nové vynálezy, schopnost řešit problémy nevyřešitelné ve 3D, které máte právě teď a ještě více. To je za třetí. Nebojte se toho, moji drazí! Někteří vědci to uvidí takové, jaké to je, a jiní budou mít strach. Chci, abyste to poznali, až to uvidíte, a abyste si vzpomněli, že jsme vám zde o tom říkali. Strach by oslabil vaši velikost!

 

Hora

Tím posledním je role hory vedle vás [odkazuje na horu Mt. Shasta]. Je možné, že vaše DNA není odtud? Není-li, tak odkud potom je? To je stále se opakující Kryonovo téma, že vaše DNA se začala před 200 000 lety měnit, a že to je příběh vašeho duchovního stvoření. Řekli jsme vám, že to bylo duchovním záměrem Plejáďanů a že to bylo očekávané a právě v čas, a odráželo to důvod, proč byla Země navržena. Pochází to z Velkého Centrálního Zdroje a bylo to uděláno s láskou.

 

Těchto Sedm sester, vašich semenných rodičů, poskytuje systém probuzení a urychlení. Plejáďané rozmístili časové kapsle po celé planetě – 24 ve 12 párech. Mt. Shasta je jednou polovinou z páru. Tyto časové kapsle nejsou ukryté kapsle věcí, které byly ukryty v minulosti, ale jsou to spíše dveře času, které se otevřou ve správnou chvíli a osvobodí vědomí. Načasování otevření kapslí nesouvisí s hodinami, moji drazí. Slyšíte? Naopak, je založeno na lidské víře a duchovním vývoji.

 

Připadá vám to jako zajímavé téma? Je to něco, co vám říkáme již 25 let. Co s tím budete dělat? To načasování je teď a je načase, aby se staré duše probudily, daly vzniknout tomuto neviditelnému poli víry a zaměřily se na komunikaci s intuicí a informacemi z Akáši. Začněte si uvědomovat, že jste větší než bylo řečeno; nerodíte se nečistí, ale velkolepí! Ani nejste oběti okolností, ale máte kormidlo na lodi života, které můžete pevně uchopit a kormidlovat kamkoliv chcete. To je pro vás skutečně nová energie!

 

Toto je víra, která bude kolektivně popohánět časové kapsle, aby se otevřely. Když se tak stane a bude správná doba, tak vám vydají to, o čem jsme vám už říkali – scházející zákony fyziky, vynálezy, které vás navždy zásobí vodou a energií, a kvantové čočky. Tyto kvantové čočky budou používat kryoplazmatický proces, a až je zvládnete a zminiaturizujete [jak jsem vám řekl už dříve], tou první věcí, kterou věda dokáže odhalit, bude, že lidská bytost má kvantové pole! Lidská Merkaba bude odhalena. Zaměříte čočky na zvířata a skály a stromy a všude spatříte kvantový život. Dokonce i ve vzduchu! Pro planetu bude otevřen nový koncept života a věda bude kvůli tomu muset přepsat všechny biologické zákony. Zahnete za roh poznání – to je stránka, která nemůže být podceněná – urychlovač vědeckého rozvoje, který vás bude držet naživu a zdravé o celá desetiletí déle, než si dnes dovedete představit. Pomalu se přesunete ze 3D do stavu vyššího vědomí a informovanosti, a tato informovanost vyřeší velmi mnoho problémů.

 

Na tuto horu pohlíželi jako na záhadnou po celé věky, a dokonce i příslušníci starých národů, kteří zde žili, to cítili. To je také důvod, proč tady chcete být, že? Ta hora mluví, a je zde energie od těch, kteří čekali na tuto dobu! Je to urychlovací systém pro vás.

 

Co nakonec přijde, nebude omezeno na vynálezy, které jsou vám poskytovány jako zařízení nebo nové technologie, protože je to mnohem větší než to. Opravdu, přichází technologie pro neomezený růst zdravého jídla, pitné vody a energie, ale ta „skutečná“ budoucnost vám přinese pochopení, které vám dovolí něco, co vstupuje do vaší DNA a rozšiřuje ji, takže budete mít nové vědomí Já. Lidé začnou myslet mimo běžné hranice, budou řešit pozemské problémy jeden za druhým, a začnou se vymaňovat z režimu přežití, z režimu dobývání, a začnou vidět ostatní lidské bytosti jinýma očima. To je poselství pro dnešní večer.

 

Shrnutí

Chci, abyste tyto věci pochopili, moji drazí. Chci po vás, abyste tomu všemu věřili, bez ohledu na to, jak podivné nebo zvláštní se vám to zdá. Existuje v tom systém, opravdu. Jste více než jen jakýsi biologický systém s vědomím a buněčnou strukturou. Úplný systém zahrnuje věci, o kterých jste si možná mysleli, že jsou zvláštní a podivné, ale to je součástí vyvinutého myšlení – uznání neviditelných a snad i překvapivých věcí.

 

Nedávno jsem prohlásil, že věci se nikdy nevrátí zpátky do normálu, protože normál se posunul. Co si myslíte, že si mysleli vědci zabývající se lékařstvím, když byli seznámeni s konceptem baktérií? Jen si to představte – neviditelná malá stvoření, která vás dokážou skutečně zabít! Jak podivné, jak ezoterické! Jak směšné! Smáli se a říkali tomu „absurdní smyšlenka“. Pak to bylo s příchodem mikroskopu uznáno, a dnes je to běžná znalost. Chci tím říci, že existují neviditelné věci jako součást laskavého systému – toho, který je zde, aby pomáhal a podporoval. Ale konceptem jeho aktivace je uvědomění si víry. A opět, pro některé tato „absurdní smyšlenka“ bude potvrzena tím, co přijde potom.

 

Stále více a více lidských bytostí se ptá své vlastní moudrosti a innate: „Existuje něco víc, než mi bylo řečeno?“ Potom začínají naslouchat – ne hlasu, ale informacím, které jsou intuitivní a od innate. Odpovědí je jim potvrzující mrazení a postupují kupředu. Mezi vámi a vaší buněčnou strukturou je komunikace, kterou objevíte. Innate to doplní. Pomůže vám rozhlédnout se doleva, doprava a poznat, co je skutečné a co ne. Pomůže vám potvrdit integritu poselství od muže na židli předávajícího poselství z druhé strany závoje.

 

Nepřebírejte jen má slova. Chci, abyste si to sami ověřili, jakkoli chcete, a jen tehdy, až budete připraveni. Je to vaše osobní, ne kolektivní víra, která změní planetu. Existují milióny lidí, jako jste vy, po celé planetě, kteří se právě teď probouzejí a dělají tento druh „vědomého“ rozhodnutí. Je to kolektiv, který nemá žádnou centrální kontrolu, žádnou doktrínu, žádné proroctví, žádné finanční zajištění ani žádná pravidla uctívání. Toto je nový člověk, který intuitivně ví o šamanovi ve svém nitru.

 

Energie z velkého tvořivého zdroje je v každé jednotlivé lidské bytosti a je vždy stejná. Někdo ji nazývá Duchem, někdo Bohem. Země je monoteistická planeta, která uctívá jediného Boha. Je tu konečně doba spatřit, že to vše pochází z jednoho zdroje – z toho, který je ve vašem nitru, a to je nádherné a je to pro všechny. Je načase vyrovnat rozdíly a postoupit vpřed.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a mluvím s vámi dnes večer o pravdě ve stínu hory, která obsahuje semena vaší božskosti.

 

A tak to je.

KRYON

Zdroj: www.kryon.com – „The Fast-Track Systems“

* 2011-02-26 – Kryon – Tři části  ZDE
2011-06-11 – Kryon – Vše o roce 2011 a víc  ZDE
2011-07-03 – Kryon – Intuice, průvodci a andělé  ZDE
2012-06-06 – Kryon – Grand Canyon – Otázky a odpovědi  ZDE
2012-07-28 – Kryon – Rekalibrace Sebe – 3. část  ZDE
2013-06-21 – Kryon – Devět  aspektů lidské bytosti ZDE
2013-08-10 – Kryon  – Těžko uchopitelná Akaša  ZDE
2013-08-24 – Kryon – Jak funguje synchronicita  ZDE
2013-08-31 – Kryon – Záhadná innate ZDE
2013-07-20 – Kryon – Koncepční DNA  ZDE
2013-09-01 – Kryon -  Otevření dveří   ZDE
2013-12-15 – Kryon – Poslední channeling roku 2013  ZDE
2014-01-18 – Kryon – Demystifikace New Age – 1   ZDE
2014-01-25 – Kryon – Demystifikace New Age – 3   ZDE
2014-02-08 – Kryon – Urychlení  ZDE
2014-03-22 – Kryon – Cestování duší – první část  ZDE

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět