4-2015 Kryon

Čtyři fáze vývoje lidstva

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Catanii, Itálie, ve středu 15. dubna 2015
.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby,
Opět si přejeme nastavit energii v místnosti jinak, než je nyní. Chvilku to potrvá. Chvíli potrvá, než ucítíte, že energie se skutečně mění. Řeknu to znovu – je zde Kryonův doprovod, který vás zná. Ví, čím vším jste prošli, proč jste tady, a miluje vás. Název, který pro to máme, je rodina. Pro rodinu existuje mnoho názvů. Starobylé národy a Lemuřané jí říkali „ohana“. Stále ji tak nazývají. Míní tím, že pocházíte ze stejných semen. Víc než to. Znamená to, že patříte k Zemi. Více než kterákoliv žijící duše, stará duše patří k planetě a ví, jak věci fungují.
.
Dnes večer vám chci připomenout několik principů. Budeme mluvit o tom, co jste možná očekávali nebo co vám říkali, že máte očekávat. Něco z toho vám možná říkali i ezoteričtí učitelé. Minulý týden jsme se věnovali jednomu tématu a v rámci toho jsme mluvili i o dezinformaci. Duch hovoří v metaforách. Nepředává informace lineárně. Když dostáváte informace, co by se mohlo na planetě stát, nemusí to být přesně tím způsobem. Ve skutečnosti se to stane, ale ne tak, jak jste si mysleli. A já vám dám pár příkladů.
.
Sedím před starými dušemi a staré duše toto také poslouchají a mají tolik otázek: Drahý Kryone, kdy bude Země vzestoupenou planetou? Kdy nastane nový světový řád?“ Všechna ta očekávání, o kterých jste slyšeli. A vaše šamanská část tolik chce, aby se to nádherné kouzlo šířilo ke každému. Máte moudrost Ducha a cítíte ho, že? Cítíte to. Kdy ho bude cítit každý?
.
Kdy se stane všechno to, o čem vám bylo řečeno? Kdy konečně Duch zaplaví planetu, takže každý uvěří? Někteří hovoří o tom, že uvidíte Mistry na nebi. Každý pak pochopí. Kdy se to stane? Někteří si všímají nové energie a říkají: „Je to tady. To je ono!“ Rád bych vám řekl pravdu. Je krásná. Drazí, žádáme vás, abyste začali používat duchovní zdravý rozum. Dokonce vám předám názvy typů civilizací, které budete na planetě mít. Nejste první, kteří tím vším prochází – ti, kteří vás oseli (Plejáďané – pozn. překl.), další planety svobodné volby, jiné již vzestoupené planety… ti všichni to dokázali. Všichni byli v bodě, kde jste vy. Ti všichni prošli stejnými typy věcí, které se objevily zde. Není to nové, jen je to nové pro vás. Někteří z vás očekávají zázračné věci. No ovšem – však také jsou zázračné. Ale zabere to nějaký čas. Zabere to čas, protože dává smysl, aby to chvíli trvalo.
.
Povězme si nyní o metaforách a o tom, co znamenají. Minulý týden jsme hovořili o návratu Mistrů. Mnohé systémy víry a náboženství obsahují myšlenku, že se Mistři vrátí a dovedou Zemi k míru. Řekli jsme vám, že už se vrátili! Vytvářejí novou energii. Jejich energie je v mřížkách planety a tvoří změny, o které jste žádali. Je to metafora. Nevrátili se do masa a kostí se jménem. Vrátili se, aby změnili energii Země. To je důvod, proč je dnes světlo větší, než bylo dříve. Takže těm z vás, kteří očekávají návrat Mistrů, těm říkámuž přišli. Používejte zdravý rozum.  
.
Někteří slyšeli, že v nové době nastane nový světový řád (Kryon se směje). Už nastal! Ale ne, jak si myslíte. Ve svém lineárním myšlení pod tímto označením očekáváte nějaký druh celosvětové vlády, která zruší veškeré kulturní rozdíly a mínění a každý se bude sklánět (hrbit) před novým světovým řádem. Vážně vám to dává smysl? Dovolte, abych se zeptal: skutečně to ctí systémy víry v různých kulturách? Tolik způsobů, jak ctít Boha svým vlastním způsobem – nádherné způsoby. Domníváte se, že budou nějakým způsobem smazány a nový světový řád zamete prostor napříč celou civilizací?
.
Řeknu vám pravdu. Nový světový řád je metafora pro moudrost nového světa, která se postupně vyvine v lidstvu. Metafora pro dobu, kdy budete mít toleranci a soucit jeden k druhému. Tento nový světový řád vytvoří mír na Zemi díky duchovní evoluci jednotlivé lidské bytosti. Až přijdete příště, reinkarnujete se, ponesete tento druh světla velmi výrazně. Už dnešní děti se mění, všimli jste si? Stávají se moudřejší. V tolika věcech znají o tolik víc než jste znali vy. Snadněji řeší emocionální hádanky. Až se vrátíte příště, budete znát vše, co jste se naučili tentokrát.
.
Drazí, nejspíš už nepoznáte lidstvo! Už tu nebude stará lidská přirozenost! Nový světový řád, to je lidstvo v míru jeden s druhým. To se některým nebude přijímat snadno. (Kryon se směje.) Očekávají něco většího. Ale nebude to větší než to, co jsme řekli. Nemusíte mít autoritu, když jste moudří, drazí! Není to o tom, mít nového světového vůdce, když se lidstvo stává moudřejším. Je to nové paradigma.
.
„Kryone, kdy budeme na Vzestoupené planetě?Až budete připravení. Až budete moci nazvat tuto planetu „vzestoupenou“. Poznáte to. A zabere to ještě dlouhý čas. Drazí, toto je rok dva ve schématu vývoje Ducha. Rok dva! Co víte o dvouletém dítěti? Je to tak nové. Překročili jste mezník v roce 2012. Rok 2013 byl zmatený, chaotický rok. Dělo se tolik rekalibrace, že se to ani nedalo nazvat nový začátek. Rok 2014 byl rok jedna a bylo to náročné. Rok 2015 dál spouští proces a staré duše začínají chápat, že vytvářejí něco nového. Vše, co se dělo v minulosti, bylo přežití.
.
Lidstvo projde čtyřmi fázemi a pro tyto fáze nejsou žádné časové limity. První fáze byla právě dokončena. Je to fáze přežití. A už jsme vám říkali, že tento mód přežití definoval lidskou existenci po tisíce let. Někteří se domnívají, že lidská přirozenost bude vždy stejná. To je omyl. Právě skládáte zkoušky, postupujete k moudřejší lidské bytosti. Lidé nebudou dělat stejné věci, jaké dělávali. Ale lidská přirozenost byla stejná po tisíce let. Doslova. Vše, co jste dělali, bylo podrobování si jeden druhého. Oddělit a porazit. A znovu. A znovu. Hrabivost, co se týká zdrojů, země, a ovládaného lidstva. Nyní se to začíná měnit. V dnešním obraze se začíná objevovat touha po integritě a soucitu s druhými. Jak se chová dvouleté dítě? To je to, co se nyní děje.
.
Druhá fáze vývoje lidstva se teprve začíná projevovat. Není nezbytně duchovní. Budeme ji nazývat fází soucitu. Zájem a starost o druhé. Tolerance. Velmi pomalu, generace za generací v tom začnou vidět smysl. Tento soucit povede k míru na Zemi. V této druhé fázi bude vytvořen mír na Zemi. A bude to trvalý mír, ne dočasný. Lidská přirozenost už nebude stejná.
.
Řekl jsem to už dříve. Za sto, dvě stě let lidé ohlédnou zpět na dnešní dobu a vše, co existovalo před rokem 2012, označí za barbarskou éru. Rodí se nové vědomí. A je právě druhý rok tohoto vědomí! Důvod, proč jste v místnosti, je ten, že cítíte zodpovědnost, protože staré duše jsou k tomu vedeny jako první. Proto vám říkáme: přestaňte být divní pro své sousedy! Dovolte jim, aby ve vás viděli Mistry, a viděli soucit ve vás. To je jiné než dřív.
.
To je druhá fáze. Ale ani tehdy, když se na Zemi upevní mír – trvalý mír – nebude spiritualita nutně odlišná od té dnešní. To přijde až ve třetí fázi. Ale budete na ni připravení, protože budete mít toleranci. Myslím skutečnou toleranci. Budete se moci podívat na druhého člověka a vidět Boha v něm. Lidská přirozenost bude taková, že bude chápat soucit. Dokážete si to představit?
.
Pravidla vlády a obchodu budou soucitná. Průmysl bude soucitný k zaměstnancům
. Uvažovali jste o tom, jaké změny to v člověku způsobí? I přesto lidstvo stále neuvidí to, co uvidí až v další fázi.
.
Třetí fáze bude fáze moudrosti. Tuto informaci jsem vám už dal. Nazvali jsme to „faktor moudrosti“. Lidstvo se bude v této fázi vyvíjet a stane se moudřejší. Začne si uvědomovat Boha v sobě. Lidé se setkají, a spatří věci, které nikdy dřív neviděli. Objeví se vynálezy, které jim skutečně umožní vidět vědomí. Uvědomí si, že každý z nich má Merkabu (světelné tělo – pozn. překl.) Budou schopni to vidět díky svým nástrojům. Bude to objev. Věda bude zahrnovat Boha. Objeví se Mistři fyzikové. Tato doba moudrosti smaže rozdíly mezi vědou a Bohem. A to jsme stále pouze ve třetí fázi. Kolik času to zabere? To záleží na vás. Tolik, kolik vám zabere času se tam dostat.´Toto je rok dva.  
.
Poslední etapa je fáze vzestupu. Když si lidé uvědomí, že jeden život může přejít do dalšího bez umírání, pak bude přechod z jedné strany závoje na druhou probíhat doslova na základě volby. Jak dlouho to potrvá? Drazí, nechci to dokonce ani odhadovat. Ale nebude to okamžitě. Není to naráz. Není to blesk z čistého nebe, jak vám bylo řečeno. Vy tím vším projdete. Každý další život bude mít potenciál být lepší než ten předešlý. Slyšeli jste mě? Tohle je nová informace! Vůbec poprvé v lidské historii má každý další život potenciál být lepší než předešlý! Delší rozpětí života bude vaše. Bez přelidnění, se zdravým lidstvem. S čistou vodou všude, kde ji na planetě potřebujete, a spousta energie. Planeta se začne uzdravovat z každé známé nemoci. Drazí, TOTO JE plán! Může to trvat generace. A vy jste zde, abyste viděli, že semena byla zasazena, zatímco tu sedíte na židlích v roce dva.
.
Dovolte mi skončit tímto – uvědomujete si, kdo jste? Celá historie sedí u vašich nohou. To je metafora. Vše jste to prožili. V této chvíli vás prosíme: nepokoušejte se vrátit ke starým způsobům! Posuňte se vpřed. Vězte, že Bůh vás za to miluje. Podporuje vás všemi možnými způsoby. Je připraven řešit neřešitelné. Uchopte ruku budoucnosti! Protože je vaše!
.
A o tom je dnešní zpráva.
.
A tak to je.
KRYON
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/   – MP3: The Four Phases
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.