4-2015 Kryon

Erupce

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem na svahu sopky Etna, 16. dubna 2015
.
Zdravím vás, drazí! Já jsem Kryon z magnetické služby.
Vím, kde jsem. Vzduch je klidný na svahu hory Etna. Není tu ani větřík, že? Přijde později. Drazí, jsme tu z konkrétního důvodu. Budu hovořit o energii, která je zde. Právě teď toto poslouchá nebo čte mnoho lidí. Někteří by se podivili nad klidem, který zde panuje.
.
Gaia byla právě požehnána záměrem, který přítomní vložili do tohoto setkání. Možná si myslíte, že to je jen další z mnoha obřadů. Ale tento je jedinečný. Je absolutně jedinečný, již nikdy se to takto nestane. Duše, které jsou zde, jsou jedinečné, již nikdy zde nebudou v této kombinaci. Když to vše dáte dohromady, získáte unikátní energii jako takovou. Energii, která se objeví pouze jednou – na svahu vulkánu Etna.
.
Chci, abyste o tom chvíli přemýšleli. Jaký je v tom váš podíl? Více než to, zeptám se: myslíte, že hora ví, kdo tu je? Je možné, že přírodní věci mají vědomí? Už dříve jsme řekli, že mají. A že existuje něco, co byste nazvali „entity uvnitř hory“. Pro Gaiu je to velmi běžné a je to způsobeno energetickými mřížkami, o kterých jsme hovořili. Mohli byste dokonce říci, že jsou kolem nás multidimenzionální věci. Je možné, že jste právě teď sledováni? Nikoli zvířaty, ale energiemi hory. A pokud to tak je, co jim povíte?  Je toto prostě jen další obřad? Nebo je to víc?
.
Udělám dnes něco, co už jsme dělali. Vezmu jméno hory a dám vám malou zprávu o tom, jaký význam mají jednotlivá písmena. Není náhoda, že jste zrovna na hoře nazvané „ETNA“. Protože když se podíváte na jednotlivá písmena v jazyce mého partnera (v angličtině – pozn. překl.), každé z nich něco znamená. Řeknou vám příběh o stvoření. Nikoli příběh starobylého stvoření, ale příběh o současném stvoření.
.
Sedíte na sopce. Písmena hory v jazyce mého partnera (a v mnoha dalších jazycích) jsou E –T –N – A. Podíváme se na čtyři energie obsažené v E – T – N – A. První z nich je „E“.
.
Nazvěme tuto energii „ERUPCE“! Nebuďte vyděšení. Vždyť jsme na sopce. To, co se událo od roku 2012, byla erupce energie, kterou planeta nikdy dřív nezažila. Vy to nevíte, protože jste izolováni jako jednotlivá lidská bytost. Nevidíte celkový pohled. Nevidíte posun energií, jako ho vidíme my. Jsou to vlny energií. Vědomí má fyziku! A je to erupce, jaká nikdy dřív nebyla. Změní téměř veškeré věci, které tato planeta zažije odteď dál. Je to erupce pro vás. Erupce, která je osobní! Protože mnozí z vás zažívají změny ve svém životě. Možná přesně nekorespondují s daty, která jsme vám dali, ale korespondují s novou energií ve vás.
.
Co se s vámi nyní děje? Jde o erupci v uvědomění. Doslova to můžete zažívat tak, že pukáte a věci z vás vybuchují. Někteří zažívají obtíže. Stává se to erupcí normálnosti. Věci, na které jste byli zvyklí, kolem vás vybuchují. Někteří jsou trháni na kusy – stejně jako sopka. Když se výbuch uklidní a uzavře, nastanou jisté věci.
.
Ale jaké jsou to atributy, když to vybuchuje? Pojďme hovořit o „T“. Chystám se říct, že „T“ znamená „TENTATIVE“ – VÁHAVÝ. Váhání se strachem. Nejste vystředění (ve svém středu – pozn.překl.). Když erupce nastane, váháte, kterým směrem se dát. Kterým směrem energie půjde. Kterým směrem poteče láva. Nikdo to neví, nedokážete to odhadnout! Tak je tomu v tuto chvíli i s erupcí na planetě.
.
Někteří zažívají váhání dokonce ve svém přesvědčení. Vidíte, co se kolem vás na Zemi děje, a to vás nutí zpochybňovat vaši víru. Věci, které se dějí vám osobně, vás vedou k tomu ptát se, zda jsou vaše přesvědčení vůbec správná. Stojíte takto váhavě na své stezce a někteří se bojí. Zkuste si představit, že žijete ve městě, které leží u paty sopky, a cítíte otřesy půdy pod svým nohama. Co uděláte? Váháte – zůstanu, nebo bude lepší odejít? Vezmu s sebou své věci, nebo je tu mám nechat? To je bod, kde mnozí dnes stojí. Protože jste to nečekali. Váhání. To je něco, co všichni zažíváte, včetně mého partnera, protože energie se dosud nikde neusadila. Nějakou dobu to tak zůstane.
.
To vede k dalšímu písmenu, „N“. „Normální“. Co se stává normálním? Kousek odtud můžete vidět místo, kudy láva tekla a pokryla cestu. Když láva zchladla, lidé se nesnažili vykopat starou cestu, ale jednoduše položili novou cestu na tu zchladlou lávu. Vidíte metaforu?
.
Drazí, v této erupci energie, ve zmatení toho, co jste nazývali normálním, je nemožné „kopat“ a nalézt to, na co jste byli zvyklí. Namísto toho potřebujete položitnovou silnici“. Vaši novou cestu v nové energii. Možná tu sedíte a říkáte si – hm, to se mě zase tak netýká. Ó ano, týká (Kryon i překladatelka do italštiny se smíchem – pozn. překl.). Nebo bude. Nikoli negativním způsobem! Váhat znamená mít svobodnou volbu jít kamkoli chcete. Myslet jinak.
.
Takže, je váhání pozitivní nebo negativní? To záleží na tom, zda máte strach. Nový normál pro lidstvo bude očekávání změny. Změna, kterou budete očekávat, se bude dít v oblastech, o kterých jste si dříve mysleli, že se nikdy nezmění. Už jsme to řekli – dokonce v něčem tak osobním, jako to, kdo jste. Můžete začít chtít dělat jiný druh věcí, jíst jiný druh jídla. Drazí, všechno se mění.
.
V tomto vědomí bude důležitá jedna věc. Budujeme novou stezku na vrcholu té staré. Je to čerstvé. Není to návrat ke způsobu, jak to bylo. Je to něco, co bylo stvořeno dnes. Poslední písmeno je „A“ jako Ascension – VZESTUP. Vystoupáte nad to, co jste byli. Vzestup má mnoho významů. Můžete stoupat výtahem! Můžete stoupat ve vědomí. To je ten druh vzestupu, o kterém hovoříme. Tato erupce vytváří nový normál, který způsobuje vzestup ve vědomí.  
.
Hora za vámi stoupá dál do větší nadmořské výšky. Když se na ni podíváte, uvidíte kouř a všimnete si, že je stále aktivní. Stále může nastat nová erupce. Drazí, minulou noc jsme vám dali informace o čtyřech etapách vývoje lidstva (poselství Čtyři fáze vývoje lidstva – pozn. překl.ZDE). Dovolte, abych vám řekl, že každá z nich má svou vlastní erupci. První je popisována ve vašich mýtech o stvoření a změnila lidstvo navždy. Druhou z nich je okamžik, kdy jste překročili mezník precese rovnodennosti (rok 2012 – pozn. překl.). Časem bude ještě jedna a pak ještě jedna.
.
Všechny tyto věci jsou metaforou hory, na které sedíte. Protože Etna také ještě neskončila – jak uvidíte… (úsměv). Drazí, dnes je na tomto místě krásně. Gaia ví, že tu jste. Gaia dnešek připravila pro vás, takže je příjemně a teplo. Je to poděkování za vaše vědomí, oslavující vaši erupci.
.
A tak to je.
.
Kryon
.
Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ -    „Eruption“ – MP3 nahrávka, 15:59 minut
.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z. (www.kryon.webnode.cz) a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.