4-2015 Kryon

Jak jste staří?

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Bologně, Itálie, 19. 04. 2015

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou. Je to pro něj proces, který je po všech těch letech stále stejný, neboť vystoupit ze sebe vyžaduje linearitu stejnosti. Potřeboval nějaký čas, aby se to naučil. Ve svém procesu zůstává nablízku, pozoruje a může se kdykoli přidat, splynout s Kryonem. To jsou věci, které se naučil. Avšak obecně musí ustoupit z cesty. Dělá to s čistotou, kterou za ta léta rozšiřuje, jak stále víc chápe, že musí úplně ustoupit stranou. Zmiňuji to jen kvůli tomu, co bude následovat v příštích okamžicích.

.

Rád bych vám předal větší obraz laskavosti Stvořitele. Můj partner už toto poselství jednou předal ve svém jazyce (22. 02. 2015 Laskavé stvoření), rád bych ho však zopakoval ještě jednou pro Italy, abych uctil jejich kulturu a aby se všichni posluchači dozvěděli trochu víc o velkoleposti toho, kým jste. Abych to mohl udělat, musíte na chvíli odložit svou víru. Dnes jsme mluvili o meditaci, zatímco jsme v této místnosti zesilovali jemnost Ducha. A nyní bych vás chtěl pozvat, abyste přišli ke mně.

.

Ještě než jste přišli na tuto planetu, už jste tu byli (Kryon se směje). Vy všichni, moji milí, jste „přihlíželi“, jak byla Země stvořena. Byli jste tu v bezčasí … byli jste tady … je to nádherné.

.

Když budete pozorní, rozpoznáte nádherný plán pro vaši galaxii. Budeme tedy myslet velkoryse. Když byl tento vesmír stvořen, existovalo mnoho galaxií a stále jich ještě mnoho je. Často považujete galaxii a vesmír za pojmy stejného významu, ale tak to není. Téměř všechno, čím se tady zabýváte, všechno, co se týká zdejších vibrací, patří k vaší galaxii. Existují ještě další galaxie ve vaší blízkosti, které také obsahují život, ale jiného druhu. Je těžké vám to vysvětlit, pokud neznáte vyšší plán. Galaxie mají své vlastní vibrace. Ve všech existují různé formy života, systémy a to vše si vyžádalo hodně času. To však patří jinam – my jsme teď tady a chceme mluvit o vaší galaxii.

.

Když se utvářela tato galaxie, existoval plán, které planety a v jakém časovému úseku budou osety a které z nich budou mít možnost volby, že tam budou žít určité duše, takže by se tam děly podobné věci jako tady na vaší planetě. To však vyžadovalo plán života, neboť galaxie má všude stejné stáří. Většina hvězd byla stvořena ve stejnou dobu. Bylo třeba miliard let pro vytvoření galaxie, stejně tak pro hvězdy a sluneční soustavy, které jsou zhruba stejně staré.

.

To však nebylo možné uplatnit na vás, protože jste potřebovali proces, který by se odehrával až teď a ne na začátku.. Bylo potřeba zajistit určitou posloupnost sluneční soustavy a planet, které měly být vzájemně osety po vzestupu. Vyžadovalo to, aby byl život v určitých slunečních soustavách a na určitých planetách opožděn. Vidíte, takový je větší obraz. A je to nádherný obraz, neboť to má pro vás určitý význam a já vám to hned vysvětlím.

.

Tyto informace jsem již poskytl, avšak ne ve vaší řeči (myšleno v italštině – pozn. překl.) Rád bych, abyste si udělali mnohem obsáhlejší představu, než jakou jste kdy čekali.

.

Život na této planetě začal ve stejnou dobu jako na jiných planetách. Byl však zastaven a začal znovu. Pak byl znovu zastaven a znovu zahájen. Byl zastaven třikrát, čtyřikrát a opětovně zahájen. Bylo zapotřebí pěti rozběhů (nastartování) jen pro vytvoření základů biologie, mikrobů, s nimiž to pak všechno začalo. Je to tak proto, že život je absolutně přirozený a sám ze sebe vytváří procesy, které jsou všude kolem vás. Ve vaší sluneční soustavě objevíte život – ne lidský život, ale život, který existuje. Až jej jednoho dne zanalyzujete, najdete v něm také DNA. Základní kameny pro život jsou stejné všude po celé galaxii. Základní proces života je stejný, dokonce i dnes. Vědci začali zkoumat úlomky kamenů z asteroidů a nacházejí ve všem stejnost jako na Zemi. To, co vytvořilo Zemi, vytvořilo i všechno ostatní.. I když si možná myslíte, že jste jedineční. Proces, který nastartoval život, se odehrává všude stejně. Avšak ve vašem případě bylo ještě příliš brzo a tak musel být zastaven a opět znovu obnoven, znovu zastaven a opět nastartován. Mezitím se v daleké vzdálenosti objevovaly jiné galaxie, které měly jiný scénář. O nich nebudeme mluvit, jen o vašem scénáři.

.

Vesmír má podobné stáří. Někteří lidé věří, že byl vytvořen z ničeho (nicoty), ale tak to není.Skutečné stvoření tohoto vesmíru se událo mimo fyzikální zákony, které znáte.. Nebyla to žádná exploze, ani záblesk světla. Všechno jakoby se objevilo naráz, vytvořeno z jednoho výchozího místa dimenzionálním posunem… blíž vám to nemohu vysvětlit. Nebyl to žádný velký třesk, i když určitým způsobem vždy existoval. Ale dimenzionalita, v níž dnes žijete, musela být vytvořena z jiné dimenzionality. Z toho pak vznikl a začal existovat váš vesmír. Není to poprvé, kdy se to stalo. Díváte se na váš vesmír a vidíte jeho rozlehlost. Zahrnuje všechno, co je – ale to není všechno. Je to jeden z mnoha multivers, které existují mimo vaše vnímání, a každý člověk by byl udiven, kdyby uviděl pravdu.Všechno bylo stvořeno z velkého centrálního Zdroje. Jak velký je Bůh? Dost velký na to, aby stvořil vesmíry kolem vás – a dost malý na to, aby mohl být ve vašem srdci.

.

Zatímco tady byl život zastaven, v mnoha jiných slunečních soustavách vzkvétal. Dlouho před dobou dinosaurů existovaly již rozvinuté civilizace – lidské duše, které vypadaly podobně jako vy a procházely vlastními procesy ve svých vlastních světech a vlastních časových liniích. Měly svou vlastní dualitu a své vlastní poznání temnoty a světla. Dívali se do vesmíru a kladli si stejnou otázku jako vy: Je tam někde život? Až tehdy, když překročili mezník – tak jako teď vy – a jejich duchovní vývoj pokročil na vyšší úroveň, odhalili multidimenzionalitu své vlastní životní síly. A v ten okamžik pocítili také existenci jiného života ve vesmíru a v galaxii – intuitivně pak věděli, že nikdy nebyli sami. Chápete, že tohle se jednou stane i vám?

.

Teď však pokračujme v historii. Existovala celá řada slunečních soustav, které byly podobné té vaší. Některé měly dvě slunce, zatímco ta vaše má jen jedno. Pár těchto slunečních soustav bylo též ve svém vzniku opožděno, aby mohl život začít nejprve v jedné, později v další a tak dále. Když jedna planeta dosáhla vzestoupeného statusu, mohla jako „rodič“ osít další. Na mnoha planetách existuje průběh stvoření podobný tomu vašemu.. Zatím na Zemi stále ještě neexistoval život. Třikrát už začal a pokaždé byl zastaven. Nebylo těžké blokovat život na této planetě. Stačily na to sopky, které vybuchovaly a pokryly planetu na 100 až 200 let prachem, takže život přestal existovat a musel začít úplně od začátku – což se také stalo.

.

Zatímco Země byla stále ještě pokryta horkou lávou, procházelo mnoho civilizací tím, co nyní prožíváte. Prošly vzestupem a zasely semena na další planetě, která si uchovala příběh stvoření, podobný tomu vašemu. A když tato civilizace opět překročila svůj mezník, dosáhla statusu vzestupu a osela další planetu. Některé civilizace to nezvládly a nikdy se nevymanily z duality přežití. Některé z nich se samy svou svobodnou volbou zničily.Jiné se naopak stále ještě nacházejí ve svém módu přežití a nikdy nepokročí. Vzdálily se od jiných příliš daleko, aby se mohly vzájemně poznat. Jen vzestoupené planety se vzájemně znají, neboť jejich multidimenzionalita jim umožňuje vidět veškerý život. Později vám o tom povíme víc.

.

Věděli jste, že když se jednoho dne stanete multidimenzionálním člověkem a vaše DNA bude pracovat na frekvenci mistra, že pak budete spojeni s tvořivým Zdrojem? To vám pak umožní všude vidět duše. Dávám vám tyto pokročilé informace z jediného důvodu – abyste si mohli něco vypátrat. Hned poté vám pospojuji jednotlivé body.

.

Země tedy mezitím dospěla tak daleko, že mohla začít s procesem života. Bude k tomu potřebovat stovky milionů let, aby dospěla do té formy, v níž se teď nacházíte. Vaše bytí a váš život tady musely být odloženy, neboť když jste byli oseti vzestoupeným semenem, museli jste dosáhnout určitého „věku“. Museli jste být mladí – a to skutečně jste. Lidstvo tu není dlouho a lidé s božským semenem teprve velmi krátkou dobu. Toto načasování bylo záměrné.Je to složité.

.

Někteří z vás se zeptají: Kdy dostali lidé duši?“ Existuje určitý druh duše, která sídlí v každém životěAle není to duše s Vyšším já, s volbou mezi dualitou a mistrovstvím, se svobodnou volbou vibrovat na jakékoli frekvenci, v jaké chce. Je to záhada, ale v galaxii se ve stejném čase omezuje jen na jednu planetu. Právě teď je to tato planeta, ale před vámi jich bylo mnoho. Neboť galaxie je stará. Až začnete zkoumat život a geologii na Zemi, narazíte na záhadu, která nedává žádný smysl: totiž jak dlouhá doba byla zapotřebí k tomu, aby tu vůbec mohl začít život a jak se pak vývoj náhle urychlil až do vzniku lidstva. Je to řízená evoluce.

.

Tak a teď jste tady. Vyprávěli jsme vám všechno o milníku, který jste překročili. Dává vám to smysl, když se podíváte na stáří galaxie a stáří vaší Země? Život tady je tak čerstvý a nový.Až vědci konečně začnou využívat počítačové simulace, zjistí, že všechno bylo komplexně navrženo a naplánováno. Jste tedy „novým dítětem ve čtvrti“. Překročili jste milník a zahájili jste vzestup. Rok 2012 byl pro Zemi rokem překročení mezníku. V roce 2013 začala rekalibrace. Rok 2014 je rokem jedna a vy se teď nacházíte v roce dva. Co víte o dvouletém dítěti? (Kryon se směje)

.

Stojíte úplně na začátku učení se procesu moudrosti, opuštění módu přežití, zvýšení vibrací vaší DNA … Duchovní evoluce postupuje krůček po krůčku. Objeví se nové procesy vládnutí, nové cesty, jak vzájemně propojit zdroje, nové objevy, které vám poskytnou neomezenou energii a zásoby vody. Dosáhnete takové moudrosti, že se už nebudete vzájemně zabíjet a budete nalézat krásu života, ve kterém už nebudou existovat nemoci – zní to příliš krásně, aby to mohla být pravda, ale tohle jste si zvolili. A jste připraveni začít s tím dělat první zkušenosti.

.

Právě zde (v Itálii), kde teď jsem, jste shromáždili všechny nepřátele z minulosti. Tato země a všechny ostatní kolem proti sobě vzájemně bojovaly každých pár století. Pak koloběh smrti skončil a vy jste se začali spojovat a pouštět do experimentů s novým vědomím a novými myšlenkami. To je nové! Nikdy předtím se civilizace na Zemi na sebe nepodívaly a neřekly si: „Jak bychom mohli všechny ty různé věci spojit, abychom mohli fungovat bez konkurenčního boje o zdroje?“ Přijde den, kdy už nebudete potřebovat současné zdroje, protože budete mít novou multidimenzionální fyziku. Ta však může být předána jen rozvinuté lidské rase, která už překročila milník.

.

A teď přichází zásadní otázka – Kde jste byli vy, zatímco Země existovala jen se svými stále chrlícími sopkami a ostatní planety procházely vzestupem, osetím, vzestupem a osetím? Co myslíte, kde jste v tu dobu byli? Někteří odpovědí: „Inu, čekali jsme na správný okamžik na této planetě, abychom sem pak mohli přijít jako lidé.“ Aha … a co jste dělali, zatímco jste čekali? Hověli jste si v houpacím křesle nebo jste hráli kosmické hry, jen tak jste čekali, až bude Země konečně připravena? (Kryon se směje) Ne, tak to nebylo. Teď vám odhalím, kým jste.

.

Drazí, vaše duše jsou tak velké, že to možná ani doopravdy nepochopíte. Každý, kdo se právě nachází na této planetě, se účastnil života na každé jednotlivé planetě svobodné volby – po dobu pěti miliard letJste tak staří jako galaxie. Jste částí první planety, která byla oseta, a pak jste pokračovali na druhé, pak na třetí, čtvrté… Právě jsem definoval, co je to stará duše. Můžete být skutečně tak velcí a tak staří? Právě teď obsahuje vaše Akáša jen záznam života na této Zemi. A přesto se pár z vás probouzí k vyšší a velkolepější pravdě o životě na jiných planetách, na kterých jste se podíleli. Neboť Akáša začíná být multidimenzionální – jedna Akáša překryje druhou – s minulými životy a zaniklými planetami. Někteří z vás vědí, o čem mluvím, protože se to už děje. Neumíte si to však vysvětlit. Kde jsem byl? Co jsem tam dělal? Proč jsem vypadal jinak? Vaše sci-fi příběhy pojednávají o podivně vypadajících bytostech na jiných planetách. Ale tak to není – vypadají stejně jako vy (Kryon se směje), protože životní proces v této galaxii je všude obdobný. Jde o DNA, která se určitým způsobem rozvíjí. Máte možná jinou velikost těla, jinou barvu kůže, ale všichni jste humanoidi.

.

Právě jsem vám sdělil, co jste dělali, zatímco se Země ochlazovala. Měli jste hodně práce, protože jste tímto procesem procházeli v jiných světech. A teď se vás ptám: myslíte si, že jste na to dnes připraveni nebo ne? Ano, ovšemže jste, neboť jste tím prošli už dřív. Jste dokonce svými vlastními duchovními rodiči – to je interstelárníreinkarnace v časové linii 5 miliard let. Když se na vás dívám, vím, kým jste byli, dalece jste přesahovali Zemi.

.

Drahá rodino, je neuvěřitelné, jak jste staří. Mluvili jsme teď o této galaxii. Než byl stvořen tento vesmír, byli jste v jiném vesmíru a dělali jste tam něco úplně jiného. Ale už tehdy jste byli mou rodinou. A teď, v tomto krátkém životním úseku, k vám přicházím skrz svého partnera a předávám vám informace, které už máte v sobě k dispozici. Začínají se postupně odhalovat a vyplouvat na povrch. Jednoho dne tato Země dosáhne toho, co označujete jako „vzestup“ – povolení k vzestupu. Pak budete disponovat široce otevřenou akášou a budete naprosto jistě vědět, kým jste. Je těžké popsat, jaké to bude… pokud jste to už nezažili.

.

Uzavřu tuto myšlenku – hluboko ve vašem nitru je vzpomínka na mistrovství. Hluboko ve vás je velká nedočkavost se tam opět dostat… velká nedočkavost. Díváte se na nebe a chcete, aby se věci děly rychleji. Intuitivně víte o velké fyzice, na kterou čekáte. Proč jste tady? Když vidíte negativitu na planetě, na určité úrovni čekáte, že zmizí tak, jak se to dělo dřív. Vidíte negativní energie těch, kteří by vás chtěli srazit dolů, kteří se stále ještě chtějí vzájemně zabíjet, kteří chtějí zůstat na základní úrovni přežití a vás by tam rovněž chtěli vidět. Šíří strach, kdekoli mohou. Ale něco ve vašem nitru „poklepává nohou“ a čeká na to, až to zmizí… neboť víte, že to udělají stejně, jako se to stalo dřív. Už jste ten boj mezi temnotou a světlem viděli. Víte, že je to dočasné a chtěli byste to uspíšit. Už jste tolikrát viděli vzestoupenou planetu a část z vás to ví. Jste tak netrpěliví.

.

Chtěli bychom vám říct - Přestaňte s tím! Tak jako tak se tam dostanete, tak nač spěchat. Nespěchejte. Dorazíte tam a uvidíte to. Zúčastníte se toho stejně jako dřív. A vaše Akáša se probudí a vzpomene si, že jste to už zažili. Bude to skutečně probuzená Akáša, která vám přinese objevy, po kterých toužíte. Neboť fyzici, kteří už je uskutečnili na jiných planetách, jsou dnes dětmi na této planetě – jsou tady a i to už můžete vnímat. Proto jste tak nedočkaví.

.

Nejste žádnými začátečníky v mistrovství – už jste mnohokrát mistry byli. To je to, kým jste. Neříkali bychom vám to, kdyby to nebyla pravda. Co bychom tím získali? Ve všech těchto informacích leží semínko pravdy a nic z toho není jen metafora. Pravdou je, že jste prastaří, že vaše duše je věčná a že to už děláte hodně dlouhou dobu.

.

Drazí, proto vás tolik milujeme za to, co děláte. A teď už víte proč.

A tak to je.

Kryon

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - „How Old are You?“ – mp3 záznam 38:32 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět