4-2015 Kryon

„Neznámá historie Země“

Tento živý channeling byl předán v Istanbulu v Turecku, 11. dubna, 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


.
Zdravím Vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické Služby. Vaším směrem vane nový vítr. Cítíte to? Je zde nová energie. Vím, kde jsem [Istanbul, Turecko].
.
Drazí, dnešní večer vám chci předat trochu více informací o místě, kde sedíte. Stává se velmi často, že sedíme v energii určité kultury a předáváme o ní informace. Dělali jsme to tak na mnoha místech. Právě nedávno [březen 2015] jsme to dělali ve středu kontinentu, který nazýváte Austrálie. Dělali jsme to na jihu Francie, ve Spojeném království, v Bulharsku a několikrát v částech Ruska. Tato jména představují země, které máte dnes, ne ty v minulosti. Také jsme tímto způsobem mluvili v Maďarsku, přesto pokaždé, když vám takto dávám název země, máte představu o tom, kde je dnes. Nicméně hranice, které jsou zakresleny nyní, se současnými názvy států, které máte nyní, jsou velmi nedávné verze velmi odlišného příběhu. Znáte tyto země pouze v rámci vaší vlastní historie. Dnes večer vám chci předat větší historii. Chci vám povědět nevyřčený příběh – nevyřčenou historii.
.
Nebude se jednat o dlouhý channeling, ale bude zabalen pro vás hlubokou informací. Ačkoliv je dnešní poselství specificky cílené na ty přede mnou, celková zpráva je pro všechny. Myšlenkou je, že je zde starobylá historie, která bude objevena. S těmito objevy přijdou nezodpovězené otázky na lidstvo v minulosti. Tento channeling vám pomůže zodpovědět některé otázky o těchto záhadách. Čtěte.
.
Otázka, kterou chci položit těm přede mnou, zní: kdo si myslíte, že skutečně jste? Stará duše, jestliže jsi sledovala mé informace z dřívějška, pak víš, že jsem vám v průběhu let mnohokrát opakoval, že historie lidstva je velmi dlouhá. Někteří z vás věří, že sídlo civilizace, semena, začátky, se mohou vskutku soustřeďovat do míst, jako je údolí Indu [starověký Pákistán, Indie, Afghánistán]. To je místo, kde nalezli velmi starou civilizaci. Přesto je to pouze historie této fáze civilizace. Něco vám chci vysvětlit.
.
Lidstvo mělo pět startů. Když teď říkám startů, myslím tím, že civilizace, kterou nazýváte lidstvo, povstala, vyvinula se a téměř se zničila čtyřikrát před vámi. Nacházíte se v civilizaci číslo pět. Je podle vás 10 000 let stará, takže když oslavujete to, o čem si myslíte, že je vaší historií, pak se skutečně díváte pouze na poslední fázi – číslo pět. Pomyslete na toto! Před vámi byly čtyři jiné lidské civilizace. Mám důvod k tomu, abych vám o tom řekl.
.
Pro záznam, je zde mnoho expertů, kteří datují věci odlišně, mají méně nebo více fází a považují všechno po roce 2012 za ještě další fázi. Ale chci, abyste věděli, že tato diskuse není o detailech dat, ale spíše o hloubce toho, co je nyní objevovánoje zde více historie, než si myslíte, a daleko starší role vaší duchovní skupiny.
.
Chystám se vám položit osobní otázku. Ta je pro všechny, co čtou i poslouchají, nyní i později: kde jste byli? Co jste dělali? Zdá se to být jen před pár dny, kdy byl můj partner na místě, které se nazývá červeným středem Austrálie. Tam oslavoval rasu lidstva, která přežila všech pět svolení či fází civilizace! Aboriginci jsou více než 40 000 let staří, přesto vaše historie sahá zpět pouze 10 000 let. Takže mám pro vás otázku: kde jste byli před 20 000 lety? Přemýšleli jste někdy o tom? Vaše Akášická historie je obrovská, ale vaše historické knihy nemají zaznamenánu vůbec žádnou historii, která jde tak daleko nazpět – ale skutečná historie ano! A je to právě zde! Navzdory tomu, co říkají historikové, zde toho bylo mnoho před tím, o čem vám bylo řečeno, že to bylo “počátkem”.
.
Chci vám povědět o civilizaci v prvních dvou fázích. Nikdy nikde na Zemi nenajdete spolehlivý důkaz o těchto časech, přesto každá z nich trvala přibližně 10 000 let. Bylo zde tehdy daleko méně lidí, měli menší vliv na planetu, a eroze o nich a o tom, co zanechali, téměř úplně vymazala důkazy.
.
Lidstvo nezačalo na jednom místě. Aboriginci nemají výsadní postavení v historii lidské existence. Jenom byli velmi izolovaní, a proto můžete studovat jejich historii na jednom místě, od počátku, jako časovou kapsli. Ale Evropa byla jiná, a rozmanitost zde vytvořila daleko více rozvoje a interakce mezi skupinami. Také vytvořila problémy, které několikrát převrátily dějiny.
.
Chci, abyste o tom přemýšleli, protože vaše duše nezačala před 10 000 lety. Sotva! Jste velmi staré duše. Následující je pro obecenstvo v místnosti: co kdybych vám řekl, že mnoho z vás bylo v civilizační skupině [karmické skupině] a zůstali jste zde a žili jste zde dokonce předtím, než zde byla historie, kterou si myslíte, že máte? Nyní se to komplikuje, protože vše, co víte z dneška, jsou současné hranice se současnými názvy zemí. Kdybych vám řekl Větší Persie, co by to pro vás znamenalo? Byly by to tři země? Čtyři země? Možná pět? Tato oblast měla tehdy velmi odlišné hranice, neustále se měnící a s odlišnými názvy oblastí. Ale to se nestalo v civilizačních fázích jedna a dvě, protože ty byly malé.
.
Lidstvo ukončilo své dřívější fáze z různých důvodů. Nikdy jste se sami nezničili, ale byli jste blízko. Gaia, Země, za to také nenese zodpovědnost. Vždy to bylo lidské vědomí, které to způsobilo. Lidstvo muselo vyrůst, jako vyrůstají děti, ale v mnoha fázích. Trvalo dlouho, než se rozvinulo elegantní mínění, které dnes máte o organizované společnosti a systémech duchovna. Nižší vědomí je důvodem pro ukončení ostatních fází. Nemohli jste pokračovat. Když jsou populace malé a koncentrované [seskupeny dohromady], je snadné vidět, jak se onemocnění, způsobená válkou a nedostatkem výživy, mohou přehnat malou vesnicí a zahubit téměř všechny. Tehdy bylo onemocnění naprostá záhada, a někteří cítili, že to bylo dílem magie, což ho činilo ještě děsivějším.
.
Nyní znovu hovořím ke skupině přede mnou – nebylo vás tehdy tolik v porovnání s dneškem, ale skutečně jste zde byli! Byli jste tady po všechny fáze! Vy, staré duše, jste byli v této zemi! Znovu, tady je kde? Dovolte mi, abych pro vás načrtl jinou mapu. Od tak vzdálené Bosny, Chorvatska a Srbska, až po to, co nyní nazýváte Persie, Turecko, Sýrie a Íránto vše bylo považováno za jedno místo! Nyní si to představte, protože se jedná o historii před 10 000 lety, o které budeme za okamžik hovořit.
.
Bude pro vás velmi obtížné najít vůbec nějaké důkazy i o historické fázi tři, protože lidé v čísle tři nestavěli velké stavby. Tehdy to nebylo intuitivní. Co lidé dělali ve fázích jedna, dvě a tři, bylo následování instinktů podle toho, co viděli kolem sebe. Zvířecí říše nestavěla stavby a nežila v nich. Zvířata byla v pohybu a následovala roční období. Nikdy nezůstávala příliš dlouho na jednom místě. A s lidmi to bylo podobné. Nebylo tehdy žádné zemědělství. Věřte nebo ne, lidé nikdy nic nezasadili až do fáze čtyři. To, co v dnešní době považujete za intuitivní a prostě normální, nebylo v jejich způsobu myšlení. Vždy se stěhovali s ročními obdobími. Také se v průběhu let stále dokola vraceli na tatáž místa. Živili se tím, co bylo dostupné, byli ovládáni počasím a životními zdroji.
.
To nakonec vždy vedlo k teritoriálním válkám o vodu a loviště, kde převážilo nezralé uvažování, a nakonec došlo i na zabíjení. Tehdy jste vypadali jako dnes. Nebyli jste pralidé, ale měli jste velmi nízké vědomí – inteligenci, ale s nižším uvědoměním. Vždy zde byly souboje o moc a nezralé vědomí nikdy nevytvořilo nejjednodušší způsob tolerance. Myslím, že tomu rozumíte, protože dokonce i dnes ve vaší vlastní moderní kultuře vidíte jeho pozůstatkyzcela jasně ve 2. světové válce. Nízké vědomí způsobuje zánik civilizace. To je hlavní změna, o které hovoříme v tomto novém věku vyvíjejícího se člověka.
.
Trvalo to téměř 30 000 let do doby, než jste se dostali do fáze čtyři a začali jste být elegantnější ve společenském uvažování. Stavěli jste budovy – velké – a některé z nich byly centralizovány a spojeny dohromady do městských států. Usadili jste se a museli jste odevšad shromažďovat zásoby a uskladňovat je. Takže fáze čtyři je na mé stupnici někde před 20 000 lety. Na chvilku se zamyslete: co se během této doby dělo s Aboriginci? Nic! Zůstali stejní. Nic je nezasáhlo. Nikdy se nesetkali s ostatními, takže měli civilizaci, která byla stagnující, ale hluboká ve své konzistenci. To bylo zdokumentováno.
.
Poukazuji na to, abych vám dal důkaz, že lidstvo je zde nejméně 40 000 let nebo více. Na této planetě jsou místa, která potvrzují 60 000 let existence vašeho druhu člověka. Přesto vaše evropská historie je pouze 10 000 let stará! To nedává smysl. Kde jste byli před 20 000 lety? Odpověď zní, že zde – v historii, kterou se chystáte objevit.
.
Jeden z nových energetických atributů této planety je probuzení Akáši. Začínáte si vzpomínat na úplný začátek, možná na to, co obklopuje uzly Země, nebo jen na prostě žití. Původní Plejádské domovy jsou tam, kde civilizace vznikla [Uzly a nuly planety*]. Jak k vám mluvím, jeden z nich je dokonce poblíž [Hora Ararat, Nula]. Kde jste byli? Rád bych na vás něčím udělal dojem. Jste součástí této pozemské hádanky daleko, daleko déle, než víte.
.
Chci mluvit o civilizační fázi čtyři, protože ji nyní začínáte objevovat. Drazí, v oblastech, o kterých jsem vám právě řekl, je toho tolik k objevení, a bude to pro vás tak záhadné, že budete muset zcela předělat představu toho, k čemu zde došlo. Ale to nejsou nové zprávy. Je zde sklon k reinkarnaci, o kterém jsme vám v průběhu let mnohokrát říkali. Jde o skutečnost, že máte tendenci inkarnovat se v rodinných skupinách a zůstávat v určitých oblastech. Znovu a znovu jste zůstávali. V posledních 30 000 letech se reinkarnační systém změnil a více sofistikované lidstvo se začíná reinkarnovat na jiných místech, aby umožnilo rozmanitost a toleranci uvnitř více společností. K tomu došlo pouze v posledních 10 000 letech. Předtím jste zůstávali stále dokola v té samé rodinné skupině.
.
Někteří z vás v této místnosti mají šamanskou energii staré duše, a nemáte žádnou představu o tom, co je pod vašima nohama. Jsou zde vrstvy a vrstvy civilizací, ne pouze za posledních 10 000 let. Je zajímavé, že právě nyní je toto politicky jedna z mála zemí v této oblasti na planetě [Turecko], která vás nechá kopat a zjistit, co tam dole je! Téměř každá z ostatních zemí, o kterých jsem se zmínil dříve, se nějakým způsobem potýká s problémy nebo nemají prostředky nebo to možná neumožňuje jejich systém víry. To je pro teď bude držet od hlavních objevů, ale ne zde.
.
Jsou zde k objevení záhadné a velkolepé věci, drazí, a když to uděláte, budete vědět, že to není vaše uznávaná historie! Když začnete nacházet historické artefakty z fáze čtyři, budou propastně rozdílné od všeho v posledních 10 000 letech, a budou z jiného vědomí a stavebního stylu. Co kdybych vám řekl, že některé z nich budou rezonovat ve vaší Akáše? Co kdybych vám řekl, že jste některé z nich postavili, drazí?
.
Jak vám teď mám říct tyto věci bez toho, aby zněly velmi divně? Lidstvo vyrůstalo, jako vyrůstají děti, po tisíce let jen s malou změnou vědomí. Předávám vám informace, se kterými nebude souhlasit žádný historik. Většina expertů se domnívá, že lidská přirozenost byla vždy tatáž. Není to pravda. Je to pouze lidská přirozenost v posledních 10 000 letech, kterou byste skutečně rozpoznali nebo vztahovali k sobě. Ve fázi čtyři to bylo velmi odlišné.
.
Přímo pod vašima nohama jsou hlavní archivy vám neznámých minulých civilizací. Jsou zde některá místa, kam jste se ještě nedívali, včetně těch pobřežních nebo vašich oceánů. Když je najdete, rozšíří to vaše obzory toho, jak dlouho jste zde možná měli hlavní civilizaci. Na Zemi je velmi málo míst, kde mohu sedět a toto říkat. Máte zde velkolepou historii, a někteří z vás ji objeví v průběhu svého života. Technologie, která přichází, odhalí věci, které jste nikdy dřív neviděli, na místech, kde jste to nikdy neočekávali, nebo vám to nebylo umožněno. Co najdete, bude pro archeology záhada, a ti se budou škrabat na hlavách. Budou zde sochy a postavy na obrazech, které jste nikdy předtím neviděli. Budou zde nápisy na stěnách s odkazy na nebesa a vy si budete jednoduše myslet, že se jedná o astrologii. Nejedná. Ach, je to něco úplně jiného!
.
Astrologie je jedna z nejstarších věd na planetě, ale není více než 12 000 let stará. To protože je to elegantní systém, který musel být vyvinut vědomými lidskými bytostmi ve vaší historii. Budou zde nápisy na zdech a obrazy, které nebudete poznávat. Některé budou velmi záhadné, s protáhlými tvary hlavy. Můžete si myslet, že zobrazují lidi se speciálními klobouky, ale není tomu tak. Nyní vám předávám jeden ze způsobů, jak identifikovat fázi čtyři. Je zde, pod vašima nohama, pro vás, abyste ji objevili.
.
Chápete, co vám říkám? Jste starodávní. Toto je kolébka lidstva. V těchto oblastech, o kterých jsem se zmínil dříve v tomto poselství, bylo založeno více civilizací než kdekoliv jinde na planetě. Tyto civilizace jsou mnohem hlubší, než tušíte. Mnohé z nich jste ve své historii dokonce nepoznali, přesto jste byli zde a žili v nich.
.
Říkal jsem vám o krystalické mřížce planety. Je to ezoterická mřížka, která si pamatuje lidské události a vědomí. Je složitá. Představte si ji takto. Vše, co lidé dělali a mysleli si, to si krystalická mřížka pokrývající planetu pamatuje. Říká se jí krystalická, protože udržuje vibraci lidstva. Čím víc je na jednom místě civilizací, tím víc je zde vzpomínek na to, co se událo.
.
Jak vám to mám říct? Máte vůbec představu, jak jste staří? Máte představu, jak hluboký je otisk, který jste zanechali v této mřížce? Udělali jste ho zde možná už před 30 000 lety. Stará duše, ukotvila jsi tuto zemi. Patří ti půda, vychovala jsi rodinu za rodinou a vybojovala bitvu za bitvou právě zde! Je zde velká důležitost toho, co to znamená ve vztahu k účinku v nové energii. Poslechněte si tuto duchovní logiku: ti, kteří zde položili základy, budovali civilizaci za civilizací a vychovávali rodinu za rodinou, to budou ti, kteří budou přirozeně probuzeni a změní to. Jste šamani minulosti. Jste to vy. Necítíte to? Mřížka k vám promlouvá, pamatuje si vás.
.
Tureckem vane vítr, který zde začíná věci měnit
. Cítili jste to? Někteří z vás se toho obávají. Probíhá zde probouzení, stejně jako v zemích okolo vás. Akáša se probouzí a někteří z vás jsou si vědomi posunu, ale nevíte, proč se to děje. Proto jsem tady, je to téměř jako schůzka.
.
Tureckem vane nový duchovní vítr. V Turecku je tolerance. V Turecku u některých mladých lidí dochází k probuzení, jaké jste nečekali. Jsou zde však také tací, kteří nechtějí v Turecku žádné změny. Jsou zde tací, kteří jsou vloženi do starého způsobu, kteří budou bojovat, aby udrželi věci při starém. Nechtějí, aby to šlo do jakéhokoliv druhu nové energie, nikdy! Je jich zde mnoho a chtějí vás zastrašit. Drazí, nemají šanci! Probíhá zde probuzení světla a nového vědomí, což představuje ty, kteří jsou 30 000 let staří a připravení na změnu! To budete vy.
.
Patří vám půda, stromy a dokonce i zvířata vás poznávají. Ti moudří strážci přírody vás znají. Multidimenzionální portály, o kterých víte, že existují, vás znají. Budete to vy, kdo osvítí toto místo.
.
Vaše minulost zde bude znovu objevena, a důkaz už se začíná odhalovat. Je zde historie, o které nikdo neví, kromě vás ve vaší Akáše. Řeknu to znovu: je velmi málo míst, kde můžu sedět a předávat tento channeling, a bylo na čase, že mě můj partner vzal sem, abyste to mohli slyšet.
.
Stará duše, máš moudrost, která dokáže přemístit tuto oblast na místo, které je velkolepé. Nebuď netrpělivá. Lidské vědomí se posouvá pomalu, ale už se tak děje. Necítíš vát vítr? Je osvěžující. A zároveň je pro mnohé záhadný. Snad nyní chápeš, co pociťuješ?
.
Nebuď tím, kdo se chce vrátit ke starým způsobům. Spatři v sobě šamana. Spatři v sobě moudrého, který ví, proč přišel. Některé z nejstarších duší na planetě jsou právě teď právě zde. Víte, jak se při tom cítíme? Byli jsme s vámi od počátku, a na planetě není mnoho míst, jako je toto. Chci, abyste dnes večer z tohoto místa odcházeli a věděli, kdo jste.
.
A tak to je.
.
KRYON
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Unknown History of Earth
.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.