4-2016 Kryon

„Být napojeni – druhá část“

Tento živý channeling byl přijat v Columbusu, Ohio, 10. dubna 2016.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

.

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Doprovod je stále zde a i posluchači z budoucnosti jsou zde. Drazí posluchači z budoucnosti, není to zajímavé, že právě teď je toto pro někoho opravdu minulostí? Ale určitým způsobem jsme všichni společně v „teď“.

.

Učení dnešního dne je takové, že se lidská bytost na základě plánu stává každým rokem trochu více multidimenzionální. Procesy vaší reality a vašeho života se mohou tímto způsobem posunout, protože nové nástroje se stávají součástí vašeho běžného vědomého života. Lidská povaha se začne měnit a na dosah je posun vašeho vědomí. To vše vám bude pomáhat s tím, abyste se zbavili starých zvyků a starého způsobu života, pokud si to budete přát.

.

Změna je těžká. Změna je těžká, protože plodí [vytváří] další věci, které jsou také těžké. Změníte jednu věc a další věci kolem vás se také změní. Intuitivně to víte a tak to u vás vyvolává odpor. Tento odpor je naprosto normální a běžný a nakonec se přes tento nepříjemný pocit přenesete. Zajímavá věc, o které vám chceme povědět a možná vás i přesvědčit, je tato: změny, které učiníte dnes, nevytvoří jen více změn, ale také více laskavosti. Bůh, Tvořivý Zdroj, vás tolik miluje, že vidí, co děláte a odpovídá na to laskavostí synchronicity.

.

Tento celý koncept definuje vaši realitu a vaši fyziku. Víra v neviditelné je obtížná! Ale Duch má multidimenzionalitu a vy ne. Duch vás miluje tak moc, že odměnou za vaši důvěru bude, že všechno, co uděláte, bude „zářit laskavostí“. To, co děláte, ucítíte lépe než kdy dřív, více si to užijete a budete mít z toho radost.

.

Představte si, že vstupujete do neznáma a místo strachu cítíte závrať. Představte si, že běžíte k mostu, o kterém jsme mluvili tolikrát předtím (Kryon zmiňuje metaforu o mostu, která je nejvíce popsána v Knize 4 – Kryonova podobenství) a zrychlujete směrem do neznáma, místo toho, abyste šlápli na brzdu. Toto je přístup víry, který Duch vidí, a vypovídá to mnoho o tom, kdo jste.

.

Vaše DNA, která je také vyladěna na vědomí, které užíváte, to také vidí. A vidí to i vaše srdce, vaše šišinka a váš logický mozek. Ti všichni to vidí také. To je síla toho, co jsme v minulosti popsali jako „čistý záměr“ nebo „soucitný čin“. To všechno pracuje společně, aby to pro vás udělalo příjemné. To je nové. V minulosti, když jste vykročili, abyste žili svou víru, neexistoval podpůrný tým, jako je tomu dnes. Ve staré energii tomu nebylo tak jako dnes. Dosud jste ho nevytvořili, ale teď už ano. A opět říkáme toto: věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být, a to co zkusíte dnes, může dobře fungovat, i když to v minulosti selhalo.

.

Chtěl bych toto konkrétní krátké poselství nazvat: „Být napojeni – druhá část“. Je to doplněk k  poselství, které jsem vám předal včera. Minulé poselství bude dostupné pro vás všechny, takže si ho můžete poslechnout, chcete-li. Ale toto poselství by mělo dávat smysl i samo o sobě.

.

Nový druh napojení

Abych to shrnul – mluvili jsme o vaší DNA, která má multidimenzionální rotaci. Znamená to, že je částečně kvantová [má kvantové atributy, které byly prokázány]. Také jsme vám řekli, že díky tomu může vaše DNA generovat jakési malé „kvantové události“. A také jsme řekli, žetato nová energie, která je teď na této planetě k vidění, mění celé lidstvo, nejen staré duše. Mnozí se začínají probouzet do nových možností a využívají je k tomu, aby dělali mnoho věcí, které vám mohou připadat magické, protože jsou tak jiné.

.

Také jsme řekli, že váš akášický záznam sídlí v ohromné paměti DNA, kterou vědci donedávna viděli jako skladiště dříve neznámých dat a informací. Takže o tom, co bylo dříve označováno jako „odpadní DNA“, se nyní ví, že obsahuje úžasné množství informací. Vaše Akáša je toho součástí (jak jsme vám řekli už před lety) a začne se objevovat nečekanými způsoby – a vy tomu nebudete věřit.

.

V jednotlivých lidech se začnou dít věci, které odmítnete jako neskutečné, protože člověk, kterým jste, a kterého znáte a milujete, až dosud existoval jen ve 3D [omezené dimenzionalitě]. Dokonce ani jen ty lehce kvantové věci nebudou očekávané. Co udělá lidstvo, zvláště ve staré energii, když nalezne někoho, kdo je plně duchovní? Každý z něj chce kousek nebo před ním chce utéct. Často je nazýván mágem nebo zlem. Vláda to chce, i když tomu plně nerozumí. Mnozí to prostě zamítnou a nevědí si s tím rady. Co kdybych vám řekl, že tento jednoduchý příklad je pouhým nahlédnutím na to, co se bude dít? Jste na to připraveni?

.

Dokonale okultní osoba, člověk, který by se dal nazvat jasnovidcem, může vyzvednoutpotenciály reality, které existují v kruhu času. A ten člověk bude mluvit o událostech, jako kdyby se již udály. Potenciály nesou stejnou energii jako realita. Někdy jsou takoví jasnovidci postaveni na jakýsi druh piedestalu nebo jsou naopak rychle zahnáni do nějakého tajného pokoje. V tom, co vidí, můžou nebo nemusí mít pravdu – záleží na tom, co lidé s těmito možnostmi udělají. Ale pro lidi budou divní a často děsiví.

.

Takový okultista může pomoci policii a přece před nimi většinou policisté zabouchnou dveře, obrátí oči v sloup a řeknou, že to není pravda. Pro ně to není skutečné, protože to není něco, čím by se mohli zabývat ve 3D. Chápete, co říkám? To se změní. Stále více. Lidé si začnou uvědomovat určité věci, kterých jsou schopni jen oni. Budou mít zvláštní vzpomínky a nebudou vědět, co si s nimi počít. Mohou dokonce vyzvednout potenciály kolem nich.

.

Příklad s „Woem“

Chci to zjednodušit, protože když jsou věci jednoduché, dochází k největšímu pochopení. Chci vám představit Woa. To opravdu není žádné další podobenství, jako ta ostatní, je to jen příklad. Woovi může být mezi čtyřmi a šesti lety a je v nové energii. Wo začíná svým rodičům vyprávět, kým byl. Říká jim, jaké to bylo, když žil v té rodině, ale jiným způsobem. Říká své mamince: Ty jsi ta nejlepší maminka, jakou jsem kdy měl.“ Wo začíná říkat věci, které jsou podivné a zvláštní, protože toto dítě si pamatuje tolik detailů o věcech, které by neměl znát, protože se staly v jiné době.

.

Dovolte, abych vám pověděl, proč si Wo dokáže pamatovat svou Akášu. Je nové dítě v nové energii se zvýšenou efektivitou DNA. Představuje začátek toho, co jsme nazvali evolucí vědomíMá díky tomu trochu jinou DNA. Nemůžete ji zjistit chemicky, ale můžete to vidět v tom, co říká a dělá. Možná byste ho chtěli nazvat chytřejším, moudřejším Woem, ale řekneme vám, že je to jinak. Vibruje výše – jiné vědomí mu dovoluje, aby si velmi rychle vzpomněl na události z jeho pozemské minulosti. Stává se lehce multidimenzionálním. To dítě nemá žádnou minulou historii jako dospělý ve svém současném životě a tak má málo sociálních omezení. Nemá zatím žádná omezení daná vírou.

.

Wo zatím neví nic lepšího, než aby vybrebtal, co vidí, cítí a na co si vzpomíná. Také si velmi všímá reakcí svých rodičů. Jsou pro něj vším. Věří mu? Chtějí ho umlčet? Říkají mu, že je to jen nějaký sen? Nebo mu budou naslouchat? Jejich reakce bude určovat, jak Wo sestaví svou další větu i ty další, o té své pravdě.

.

Wo jim dále vypráví o tom, kým byl, kde byl a co dělal. Pro jeho svěží paměť neexistují žádná omezení a neexistují ani žádná pravidla, jak by se měl chovat sociálně. V tomto životě nežil mezi jinými lidmi. Neví, že má být potichu nebo si budou myslet, že je nějaký divný. Vše co má, jsou jeho rodiče, a ty teď pečlivě sleduje. Dokáže vycítit, jak to všechno berou. Jednoduše hlásá pravdu a Wo se jako dítě probouzí v naprosto nové energii. Ale jako dítě potřebuje přijetí.

.

Rada rodičům, kteří mají „Woa“

Takže jako první věc bych vám chtěl říci, že mnozí možná máte takového „Woa“ buď na cestě, nebo již zde. Co máte v úmyslu dělat se svými dětmi a vnoučaty, kteří se začnou takto chovat? Právě teď mluvím k jedné budoucí matce, která není zde v místnosti. Moje drahá, ty to od svého dítěte dostaneš! Dostala jsi jasně daný systém víry. Já vím, ke komu mluvím. Nechci, aby ses toho bála. Chci ti předat instrukce, které jsou instrukcemi pro každého: když jakékoliv dítě začne mluvit o tom, co si vybavuje ze své Akáši, poslouchejte. Bez ohledu na to, co děláte, přestaňte s tím a poslouchejte. I kdybyste měli přijít pozdě do školy, chci, abyste se zastavili a poslouchali. Škola může počkat. I kdybyste šli pozdě do práce, chci, abyste se zastavili a poslouchali. Práce může počkat.

.

Říkám vám to, protože tyto druhy vzpomínek nemusí nutně s vaším „Woem“ zůstat příliš dlouho. Možná je už znovu neuslyšíte, protože s tím, jak dítě roste, začne se učit o hranicích, o tom, co lidé z jeho okolí, včetně jeho vrstevníků, vnímají jako správné a pravé. Bude vyprávět o andělovi v místnosti, se kterým mluví, a bude to pro něj realita. Bude to reálné do doby, než o tom poví nějakému svému vrstevníkovi, který na to nebude připraven. Možná si z něj některý starší vrstevník bude dělat legraci, že věří na pohádky a všechny ostatní falešné entity. Potom dítě zmlkne.

.

Reakce vrstevníků a přístup rodičů jsou jeho anténami vyladěnými na to, zda to přijmou. Jestliže to smetete a nepřijmete, bude o tom od té chvíle mlčet, a nakonec na to zapomene. Chci, abyste odložili práci, kterou právě děláte, a poslouchali. Chci, abyste dítěti ukázali, že máte zájem, věříte tomu příběhu a jste jím fascinováni. Řekněte dítěti, že milujete, co říká. Zastavte se a poslouchejte.

.

Chci, abyste vysílali své přijetí všeho, co vám váš „Wo“ vypráví. Je-li k tomu příležitost, řekněte mu: Pověz mí víc! Tato informace je opravdu úžasná! Je skvělé, že mi vyprávíš takové věci. Miluji tě za to možná ještě víc. Prosím, pověz mi víc. Jestliže dítě vidí toto přijetí, maminko a tatínku, chci vám něco povědět: nezáleží na tom, co dělají jeho vrstevníci, protože bude mít vždy nějakého přítele, kterému může vyprávět o tom andělovi v koutě, nebo kým si vzpomíná, že byl, nebo kolikrát už žil. Bude se to na této planetě stávat stále častěji, a se svobodnou volbou vy, noví rodiče, máte možnost urychlit to, co se stane příště – tím, jak se staráte o dítě, které si začíná vybavovat ten „větší obraz“. To je lidstvo, které se stává lehce kvantovým.

.

Dovolíte své Akáši, aby posunula věci kupředu?

Nechme teď Woa doma s jeho rodiči, a podívejme se na jiný příklad. Vaše vyšší vědomí staré duše možná také vidí toho anděla v rohu. Možná pro vás obživne, a možná, že dokážete komunikovat – ne s nějakým duchem, ne s přízrakem – ale s tím, který zosobňuje lásku Stvořitele. Tento magický přítel, kterého jste možná měli jako dítě, se opět živý vrátil!

.

Takže dovolte, abych se zeptal – dovolíte to, nebo už je příliš pozdě? Už jste investovali do svých hranic příliš, než abyste se změnili? Když začnete mít od své Akáši vzpomínky a potenciály toho, kdo skutečně jste, co uděláte? Možná to bude v živých snech, které se vám budou snažit ukázat velkolepost vašeho účelu na Zemi. Zachováte se k tomu jako k nějakému snu, fantazii nebo snad jako k podivné záležitosti? Zapomenete to, zavřete dveře a živé duši o tom neřeknete? Nebo to budete nahlas vykřikovat pro ty, kteří budou poslouchat, věřit, chápat a oslavovat to? Víte, to se může stát.

.

Staré duše, vy jste ti, kdo mají začít mít tyto sny, tyto nové reality. Až vaše DNA začne zvyšovat svou efektivitu a vy dáte svolení k vyššímu vědomí, může to začít. Neděje se to jen dětem. Nemusí to být jen ony, protože vy jste v současné chvíli ti s největšími zkušenostmi.Ty děti se tam nakonec dostanou, protože jsou také staré duše, ale vy máte moudrost, abyste to teď chápali.

.

Až se vám jako dospělým začnou dít tyto věci, bez ohledu na to, kolik vám je, staré duše, přijde snaha to potlačit. Možná to budete zpochybňovat a půjdete za někým, kdo vás vyslechne, a řeknete mu: „Stala se mi divná věc.“ Neodvažujte se to říci! Není to divné; je to normální! Divný je člověk, který žije celé věky s obrovským potenciálem a nikdy ho nevyužil! To je divné!

.

Pokud dokážete transmutovat čas, a tady je někdo, kdo ví přesně, o čem mluvím, chci, abyste to používali. Pokud jste měli to, co nazvu multidimenzionální zkušeností, nechci, abyste někomu říkali, že to bylo divné. Chci, abyste se postavili a prohlásili, že vystupujete z tohoto 3D ohraničení a začínáte si uvědomovat, že máte zkušenosti, které jste si zasloužili! Posun je tady a staré duše začínají vnímat nové nástroje!

.

Některým z vás se budou dít podivné věci, které jsou divné jen proto, že jsou mimo hranice vaší minulé víry. Máte odvahu oslavit hlas ve své hlavě, kterému se říká intuice, a který jste zaslechli poprvé? Nebo poběžíte za lékařem? Je to na vás. Toto je dodatek, který chci navrhnout jako jiný způsob spojení s Bohem. Žít v napojení není prostě jen nějaké uvědomění si duchovních věcí.Znamená to stát se jimi! Žít v napojení znamená být součástí posunu a nové energie planety. Pryč jsou dny, kdy jste jen seděli a vše sledovali. Teď to pomáháte tvořit.

.

To je pro dnešek všechno, a v této místnosti máte dost vědomostí, abyste věděli, o čem mluvím [řeč je o dvoudenním semináři].

.

Byl bych rád, kdybyste opustili toto místo jiní než jste přišli. Čtenáři, od vás očekávám totéž. Posaďte se na chvíli a přemítejte, zda je toto pro vás skutečné nebo ne. To, co jsme dnes řekli a učili, dalece přesahuje hranice, ve kterých žijete v takzvaných „normálních“ životech. Měli byste vědět, žeza těmito hranicemi je skutečný svět. Ten, ve kterém žijete, je svět omezený.

.

Samotné toto uvědomění vám umožní změnu potřebnou ve vašem nitru, abyste to celé rozumově zpracovali. Zapamatujte si toto – vše, co musíte zpracovat rozumem, jsou vaše staré zkušenosti v omezených hranicích! Vše, co musíte posoudit v tomto bodě, je pouze to, co jste už zažili. Tudíž jestliže je něco naprosto nové a zatím jste to nikdy nezažili, vše co máte, jsou staré analytické nástroje k jejich potvrzení. Vše, co opravdu máte, je důvěra a intuice, zda je to skutečné nebo ne. Barvoslepý člověk, který vidí poprvé barvy, má sklon zpochybňovat své smysly, místo aby se radoval z velkoleposti nového, barevného světa. Mnozí budou právě teď mluvit sami se sebou právě proto, že opravdu vidí barvy a přitom zůstávají barvoslepými. Uvědomění si této vpravdě lidské pasti vám pomůže opustit staré myšlení, které vám může bránit těmto věcem uvěřit.

.

Hlavní změny jsou tu teď pro vás. Příště, až budete meditovat, řekněte toto:

Drahý Duchu, miluji Tvořivý Zdroj a vím, že jsem jeho součástí. Moc mu sice nerozumím, ale to, že ho miluji, znamená, že ani nemusím. Drahý Duchu, ukaž mi vše, co potřebuji vědět. Dej mi intuici, která mne povede na místa, jež nečekám, a v tomto procesu dovol, abych měl ve svém životě radost. Vstupuji tam, kde se mi zdá, že je temnota a proto dovol, abych pochopil, že toto je opravdu nový druh dokonalého světla. Světlo, jaké jsem až dosud nikdy nespatřil.“

.

A tak to je.

KRYON

Zdroj origináluhttp://www.kryon.com/ - Getting connected – part two

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět