4-2016 Kryon

DOKONČENÍ REKALIBRACE

Tento živý channeling byl přijat v Greensboro, Severní Karolína, USA, 3. dubna 2016

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci dnes konečně oslovit tuto skupinu, i ty, kteří naslouchají (záznamu – i ty, kteří čtou), s tématem, o kterém jsme psali, hovořili, ale ne dost do hloubky. Když precese bodu rovnodennosti byla uprostřed (svého 36tiletého období – pozn. překl.), říkáte tomu 21. 12. 2012, věci se začaly měnit. Ta změna byla největší pro ty, kteří byli zapojeni do ezoterické práce a zejména pro staré duše. Tou změnou je, že jsme hovořili o tom, co se může změnit, a že se to začalo běžně dít na celé planetě. Pro ty podobně smýšlející, pro ty, kteří věřili, že přichází vyšší vědomí, pro léčitele na celém světě, pro ty, kteří říkali, že jsou intuitivní, i pro ty, kteří jsou prostě pracovníky světla a nenapsali žádné knihy či by dělali cokoli jiného – u těch to proběhlo nejdříve. Byli prvními na řadě k tomu, čemu říkáme rekalibrace. Víte, nikdy jsme o tom skutečně takto jako dnes nemluvili. Řekli jsme vám, že rok 2013 bude složitý, je to řečeno obecně, ne pro všechny to byl rok složitý, ale pro mnohé ano. Řekli jsme vám, že je to počáteční rok rekalibrace, že někteří se zapojí později, někteří hned. Ale nikdy jsme opravdu nevyjmenovali některé z věcí, které můžete pociťovat.

.

Růst je složitý, změny paradigmat jsou někdy téměř nemožné. A všechny ty věci se začaly dít. Samotná planeta se začala měnit. Předali jsme vám poselství o rozdílu v rovnováze temnoty a světla, řekli jsme vám, že se mění magnetické síly, řekli jsme vám dokonce o nových částech vesmíru, do kterých jste vstupovali, a že budou mít dopad na heliosféru vašeho Slunce a ty budou mít přímý dopad na vaši magnetickou mřížku. To všechno jsme vám řekli, abyste si byli vědomi, že přijdou nové začátky. A na mnohé z vás to mělo zajímavý dopad.

.

Někteří potřebují toto poselství slyšet, aby rozuměli tomu, co se stalo potom a co se děje nyní, a neměli v tom zmatek. Přeměňování frustrace, hněvu a strachu na to, co je mírumilovné, radostné a laskavé, začíná být těžší. Je to těžší, když máte tento druh záležitostí, o kterých budu hovořit. První věcí, která se u lidské bytosti objeví, když začne procházet posunem a změnou, je frustrace a strach. Když se něco stane, máte zlost na Boha, na svět, a divíte se, jak se to mohlo přihodit vám. A jsou mnozí, kteří těmito věcmi procházejí, dokonce i můj partner (Lee).

.

Rád bych vám řekl, o čem to je. A ještě než to udělám, chci říci, že o nic z toho nepřijdete, o nic z toho. Život, který žijete na této planetě právě teď, je život, který jste si vybrali k žití v této době probuzení. Ve vašem minulém životě potenciál toho, co se stane nyní, čněl nad planetou – dokonce i divoké karty, které dosud nenastaly, už byly čekajícím potenciálem. Už jsem vám to řekl dříve, že jste měli stejnou šanci, že nyní zemřete v holokaustu, jako že v něm nezemřete. Existoval potenciál, že překročíte ten most nazývaný rok 2012. A vy jste přesto přišli (na Zemi), přesto jste přišli. Potenciál rekalibrace a všech těch frustrací, které s tím přicházejí, jste znali předtím, než jste se narodili. A vy jste přesto přišli.

.

Někdy se divíte, proč existuje tolik lásky, taková laskavost, proč by Stvořitel galaxie a univerza znal vaše jméno. Je to proto, že jste součástí celku. Můžete se zlobit na celek a být z něj zklamaní, ale jste součástí té laskavosti. Pravda je pravdou a vy ji můžete přijmout či odmítnout, ale jste součástí celku a proto jste milováni. Víte, co se mnohým starým duším přihodilo? Byla to taková (strašná) energie rekalibrace, taková frustrace, takový strach.

.

Řekněme, stará duše, předběžče, že jsi léčitel, možná jsi čtenář energií, což je také léčitel. Uzdravujete osobnost lidí svou laskavostí a oni se otevírají. Taková energie! Čtenář energií dělá to, co léčitel, léčitel dělá to, co čtenář – někdy je těžké to rozlišit. A najednou z ničeho nic přestaly v roce 2013, nebo později, fungovat věci, na které jste se spoléhali, věci, které fungovaly určitým způsobem. Nebylo to nic okrajového, prostě přestaly fungovat. Nestalo se to každému, něco z toho se dělo v etapách, u některých jedna etapa skončila a přišla další, což vám působilo nerovnováhu a zastavili jste se. A první věc, drahá stará duše, milý čtenáři energií, milý léčiteli, první věc, která vám přišla na mysl, byla: Proč já? Vím, že jsem stará duše, pomáhám planetě, dělám to a ono, a najednou je to pryč? Bože, co dělám špatně?“ A už je tu strach a frustrace, smutek, nejistota – to je tak 3D! A já vám říkal, že to přijde, žerekalibrace může znamenat, že se samy o sobě zvýší a změní frekvence radiostanice, která vysílá věci potřebné pro vaše léčení – vy je nebudete mít na svém přijímači, pokud chvíli nepočkáte. A přijde období, kdy se nebude nic dít, a vy si budete myslet, že jste o to přišli.

.

A teď se to začíná vracet a mohlo by to trvat déle, než byste chtěli. Řeknu vám, že rozdíl mezi temnotou a světlem začíná být skutečně znatelný. Energie světla v temné místnosti je skutečně viditelná, temná energie v místnosti světla je také opravdu viditelná. A to bude frustrovat obě strany. A v tom, o čem teď mluvíme, se pokoušíte (sebe) rekalibrovat.

.

Někteří z vás se začali bát – mluvíme k těm, kteří jsou hodně daleko mimo tuto místnost, kteří potřebují tomuto naslouchat. Potřebujete začít znovu. Drazí, nepřestávejte. Slíbili jsme vám, že se ty věci vrátí silnější a ony se navrací. A teď je ten čas, pokud jste čekali, teď je ten čas! Někteří to potřebují slyšet. Teď nastal ten čas. Někteří jste byli frustrovaní a cyničtí, protože to nebylo to, v co jste doufali. Můžete zůstat stát na místě anebo můžete vědět, že teď nastal ten čas. Teď je Boží láska ještě mnohem větší. Ve vašem životě ji můžete cítit více než kdy dřív. Léčiteli, můžeš dokázat dvakrát víc než předtím. Jasnovidče, připrav se na věci, které jsi nečekal. Čtenáři energií, přichází to.

.

Kryone, nečekal jsem, že onemocním!“ Skutečně? Takže si myslíš, že DNA a molekulární vlastnosti, se kterými sis vystačil po celou tu starou energii, prostě zůstanou staré a tobě bude prostě fajn? Takhle jsi to cítil? Opravdu ti to dává smysl? A někdy, abyste se rekalibrovali, se biologie lidské bytosti dostanou na nulu. Někdy se dostanete méně než na nulu. A začne nemoc a vy máte strach. Řeknete: Tohle pro mne, Bože, máš? To, že jsi mne obral o mé schopnosti a onemocněl jsem?“ Mohli byste říci: Kde je v tomhle radost?“ A my jsme u vás celou dobu seděli, drželi vás za ruku a říkali: „Buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý, buď trpělivý…“ Rekalibrace buněčné struktury znamená přesně tohle! Kdyby měl počítač dostat nový systém, vypne se. Elektřina je odpojená. Leží tam skoro mrtev, dokud nezapnete tlačítko a pak sám se restartuje! Objevují se úplně nové atributy. A vy jste došli na nulu, museli jste, protože jste se museli rekalibrovat. Mysleli jste na to v té frustraci, kterou stále ještě můžete mít – ohledně toho, co se děje ve vašem těle a proč.

.

A teď vám říkám, že máte k dispozici takové atributy, že se nebudete muset znovu obávat té nemoci ani čehokoli jiného nevhodného, co přilnulo k vašemu tělu. Řekli jsme to včera a řekneme to opět: nemoc je nízká energie, pokud máte vysokou energii, nemůže ve vás existovat! Věděli jste to? Takže pokud sedíte zlomení, tak jsem vám právě sdělil proč. Protože existuje mnohem vyšší vědomí, které sedí a čeká, aby vám bylo předané, pokud to dovolíteNebo tam můžete sedět a zírat na to, co se vám staloStará duše, ty jsi tak mocná!

.

Je mnoho těch, kteří to právě teď potřebují slyšet, protože existuje tak velký příslib.Rekalibrace vás nemusí zničit! A přesto některé zničit může. Proč by měla? Neporozuměli jste tomu, neočekávali jste to, možná jste neposlouchali. Toto je poselství, které vám pomůže překonat krizi, pokud si to budete přát. Věděli jste, že dokonce i váš vztah s Gaiou utrpěl? Ty, který objímáš stromy, byl jsi zklamán, když už jsi vůbec neviděl dévy? Když už ti kopce a louky tolik nezpívaly? A když ti nebyla zvířata dostupná? A domníval ses, že jsi o tu schopnost přišel? Že ten vztah mezi tebou a vším, co je, byl navždy přerušený? Chci, aby ses vrátil nazpátek do polí, otevřel jsi svou náruč a řekl: Děkuji, že se to vrací. Protože toho bude dvakrát tolik než dřív. A Země k tobě bude mluvit a zpívat, ucítíš hřejivý sluneční svit, květiny vykvetou pod tvýma nohama, protože tudy budeš kráčet, a Země pozná, že jsi pracovník světla a stará duše a součást změny – a ne oběť! Někteří lidé to potřebují slyšet.

.

Zatímco tu sedíš, bojíš se? Jsi frustrovaný? Přeješ si, aby se věci zlepšily? Právě teď vytvářím energii, abych ti řekl, že se věci mohou zlepšit a zlepší. A toto je ten čas.

.

Můj partner dnes strávil celý den tím, že vám říkal o moci vědomí, kterou v sobě máte. Sdělil to způsobem, který jsem mu předal. Nikdy dříve jsme to tímto způsobem neprobírali (na semináři předcházejícím poselství), to abychom vám pověděli, že toto je skutečně nová doba, jaká nebyla nikdy dřív. Nikdy. Projekty, o které jste se dříve pokusili a teď je ignorovali, je zapotřebí znovu oživit. Věci, o kterých jste si mysleli, že ve vašem životě zanikly a jsou pryč, nezanikly. A všechny ty věci jsou obměnitelné, mění se, včetně vás, vašich pocitů i vaší budoucnosti.

.

Toto je příslib pro všechny staré duše, které toto právě teď poslouchají (nebo čtou):Rekalibrace je ukončená – skončila pro nás, ale není ukončená pro vás. Teď nastal čas, abyste posbírali kousky, pohnuli se kupředu a přihlásili se o to, co je vaše, staré duše. Jsou to: moudrost Země, vyloučení válek, krása a laskavost mírumilovné planety, které vytvoříte – v tomto životě, v příštím životě a v tom dalším. Tohle je, čím jste! Protože, abyste tam seděli, byť jen chvíli, a váhali, jestli jste se tam dostali nebo ne, prostě nedává smysl. Chci, abyste to cítili. Právě teď jste oprávněni k posunu, abyste se stali těmi, kdo jste byli i vším dalším. Abyste eliminovali vše, co je frustrující a plné strachu, eliminovali nemoci, o kterých si myslíte, že jste je chytili, kterých je teď možné se zbavit, jednoduše na základě skutečnosti, že máte vyšší vibraci, kterou ty nemoci nemohou snést.

.

Všimli jste si, že na vás lidé začínají reagovat jinak, drazí? Začíná na vás vaše rodina reagovat jinak, drazí? Cítí se někteří z vás více vyloučení, než kdy dřív? Protože mezi starou a novou energií se zvětšuje rozdíl a to představuje starou rodinu, která víří v dramatu. Přihodilo se o Vánocích něco, o čem byste chtěli hovořit? O době, kdy jste možná naposledy viděli to drama, které se kolem vás odvíjí, a že na vás už vůbec nemá vliv? Vzdálili jste se v posledních letech dokonce od vaší biologické rodiny prostě kvůli tomu posunu. Trhlina se zvětšuje. Už před lety jsme vám říkali, že se zvětší. Také jsme vám řekli, že konečná bitva na planetě bude mezi světlem a temnotou, ne mezi zeměmi. Říkali jsme vám, že si budete říkat pracovníci světla a bojovníci světla. A teď víte proč.

.

Ale vy jste opravdu nečekali konečnou bitvu s vaší vlastní biologií, viďte? S vašimi vlastními psychologicky založenými vzpomínkami, viďte? S mocí, o které jste si mysleli, že byste ji měli mít, viďte? A teď jste s tím hotovi. Chci, abyste poskládali kousky a zrekonstruovali to, o čem si myslíte, že jste to vyházeli. Specificky mluvím k pěti lidem v této místnosti a spoustě dalších, co poslouchají (čtou), těm, co tohle potřebují slyšet (číst). Chci, abyste mysleli jinak než dřív, o tom, kdo jste, co se kolem vás děje, a co vás čeká. Je v lidské přirozenosti bát se změny. A teď vám říkám, že změna byla dokončená a jsou dokončeny atributy té změny. Někteří z vás mají nižší schopnost změny než druzí, tak pokud tu změnu chcete zpomalit, řekl bych vám: dodejte si tímto odvahy, protože změna je od nynějška napořád a je laskavá a kladnáPokud přivoláte kvantovou laskavou sílu, vstoupí do vašeho těla a nikdy vás neopustí. Co tomu říkáte? V tomto prostoru je tak velký příslib. K těm, co naslouchají mému hlasu: k dispozici je velmi opravdový posun – v práci, doma, s Gaiou, s vaší innate (vrozenou moudrostí těla), buněčnou strukturou. Poselství Kryona se nikdy nezměnilo a uslyšíte ho znovu a znovu a znovu. A musí to tak být, aby se vám to poselství otisklo do vědomí – pro ty z vás, kteří potřebujete, aby se vám do vědomí otisklo. (Pousmání)

.

(Zbytek sdělení je velmi jemným tónem)

A tak končím tímto: každičkého z vás Bůh zná, všechny z vás. Každý z vás má atributy z minulých životů. Všichni jste Bohu známi. Existuje krásný systém a vy v něm jste a nejste v něm osamělí. Pokud byste kdykoli pomysleli, že jste osamělí, vztáhněte ruku a ucítíte ruku Boha, uchopte ji. Učiňte krok vpřed, abyste zjistili, co se stane.

.

Když můj partner usedl do křesla (channelera), řekl: Dávám ti svolení, abys ukázal, kdo jsi.A jeho způsobem se mu to po dlouhém údobí ukázalo. Ale vše, co musel říci, bylo: Ukaž mi! A o to vás žádáme. Je možné, aby věci, o kterých věříte, že jsou neměnné, byly změnitelné?

.

A odpověď zní:

„Ano, já vím, kdo jsi, znám tvé jméno, a vím, čemu čelíš. Přeji si, aby ses právě teď usmál a viděl věci kompletně dokonalé. Právě teď jsi dorazil k realitě, která pro tebe existuje, ne nezbytně v budoucnosti, ale právě teď. Velice na tebe doléháa jen čeká jako kabát, který si oblékneš. Má mnoho barev, a ty barvy jsou barvami míru na Zemi, lidské radosti, dlouhého života a lidstva, které chápe, že Bůh netrestá. Lidstva, které chápe, že je mnoho způsobů, jak Boha uctít a všechny jsou správné – už to nastává… Posbírej všechny ty kousky a pohni se kupředu.

A tak tomu je.

KRYON

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 – Recalibration Completion, 25:19 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva F. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět