4-2016 Kryon

Intelektualizace Boha

Tento živý channeling byl přijat v Ottawě, Kanada, 17. dubna 2016

.

Zdravím drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

To, co zde vidíte, někteří posloucháte, nesporně přesahuje to, co byste očekávali v realitě, ve které žijete, když nejste v této místnosti. Samotný fakt, že jste sem přišli kolektivně toto sledovat, cítit energii, vypovídá o tom, že to pravděpodobně není něco, co byste vídali běžně. Možná očekáváte něco odlišného. Možná visíte na slovech, hledajíc něco výjimečného. Channelingy na konci těchto dnů jsou u takovéhoto druhu seminářů vždy jiné. Protože mluvíme k těm, kteří jsou v místnosti. Někdy jsou v místnosti i ti, kteří to slyší ze záznamu. Později pro vás, nyní pro mě. Je to osobnější channeling, než ten, ve kterém nadiktujeme informace, jak jsme to dělali dříve.

.

Tak pojďme rovnou k věci. Co se stane, když odejdete? Když skončí channelling, pokud ho posloucháte později. Co se děje, když se zvednete ze židle a jdete kamkoli máte namířeno?

.

Právě teď, v této místnosti je doprovod, o kterém jsme již dříve mluvili. Zveme Vás, abyste se přesvědčili, že tady opravdu je. Zveme Vás, abyste se přesvědčili, že tento channeling není jen vyprávění mého partnera. Zveme Vás, abyste se přesvědčili o lásce Boha, Ducha, nebo jakkoli si přejete ho pojmenovat. Toto je energie, o níž učili Mistři této planety, znovu a znovu. Od významnějších kultur i menšinových, po starověké a domorodé. Je to energie Gaii a více. Toto je aktuální učení.

.

Co se stane, když odejdete? Linearita vaší mysli a toho, co nazýváte skutečným životem, způsobuje ubývání energie, když nejste ve skupině. Je tu drahocenný doprovod a my vás zveme, abyste vnímali jeho energii. Skupino, jsou tu dnes přede mnou – kolektivně – tací, kteří vytvářejí určité vědomí – atribut, který se vyskytuje, když jsou propletené Merkaby. Vy všichni sedíte ve vzájemné energii a to vytváří ještě větší energii. A pak jdete domů. Někteří z vás půjdou domů s těmi, se kterými přišli, někteří půjdou domů sami. Doma vás mohou čekat rodiny, ale domů jdete opravdu sami. A když tam přijdete, co děláte? Jak skutečné je toto pro vás později? Nezávisle na tom, co teď povídáme, o čem diskutujeme, a říkám to mnoho let;toto je chvíle, kdy tu sedíme společně a vzájemně si předáváme lásku. Někteří z vás mohou cítit Tvořivý Zdroj a vědět, že jsou v pořádku. Někteří se na těchto setkáních uzdraví. Protože kolektivně je zde atribut společnosti, který vytváří energii, jež umožňuje uzdravení. Opravdu musíte přijít na schůzku, abyste toho dosáhli? Chci něco říct: „Vítejte na Nové Zemi, kde kdokoli z vás může jít domů a vytvořit si doprovod. Kdokoliv z vás. Chci vám říct, a dvojitě vás vyzývám!“ (Smích.) To je výraz mého partnera. Abyste se stali Mistry, kterými jste. Mistři, kteří chodili po této planetě, nechodili ve skupině. (Smích.) Chodili sami. A to, co nesli s sebou, bylo vším. Sami. Chcete-li vědět, co se dělo v myslích mnoha z nich jako lidských bytostí – byly tam pochybnosti, někdy šok a překvapení z toho, co se dělo kolem nich a z reakcí na ně. Ale byli soběstační ve své lásce. Věděli, kdo jsou. To samotné vytvořilo doprovod. Chodili z místa na místo a lidé, co je viděli procházet, řekli, že je v tom odlišnost. Možná jste slyšeli zprávy o tom, že dokonce i zvířata věděla, že jsou jiná.

.

Tam směřujete. Je tu eventualita, potenciál – sněhová koule se valí – že každá jedna stará duše, každý člověk, který se probudí do své vyšší síly, se začne měnit chemicky. DNA začne vylepšovat samu sebe fyzicky. Budete uvnitř uvědomělejší a zůstanete déle. Budete sami odhalovat to, kým jste. Největší potíže budou spočívat např. v odpovědnosti sám za sebe, uvědomění v situacích, ve kterých se nacházíte, a ve kterých jste se nemuseli nutně nacházet, proto abyste se vyvíjeli. Někteří vědí velmi dobře, o čem mluvím. Růst také způsobuje určité nepohodlné období. Ale Mistři je měli také. Co uděláte, až půjdete domů? Dovolte mi zeptat se: „Je toto setkání pro Vás podporou? Musíte přijít na setkání jako je toto, abyste cítili euforii Boží lásky? Nebo můžete odsud hrdě odejít a říci, že totéž dokážete vytvořit i doma ve svém pokojíku?

.

Zde je další otázka: Můžete to vytvořit tehdy, když jste s lidmi, kteří nepřemýšlejí stejně jako Vy? Můžete chodit v tomto euforické opojení s Duchem ve vašem nitru, který Vám dává přesně to, co cítíte teď, a být s dalšími, kteří s tím nesouhlasí a dávají Vám zabrat?

.

Co se stane, když odsud odejdete?

Dnes jsme tu měli otázky, zamýšlené odpovědi a téměř jednotně, skrz celou planetu otázky pro channelery, učitele, samotného Ducha jsou všechny stejné. Souvisejí s „Co?“, „Kde?“, „Jak?“, „Kdy?“, „Proč?“.

.

Je to jakoby každý jeden z vás potřeboval rozumět mechanismu všeho ezoterického, aby mohl udělat další krok. Taková je lidská přirozenost. A řeknu vám toto – zopakuji to: „Proč to děláte?“ Je to opravdu, opravdu, potřeba? Drazí, dám vám znovu takový příklad. Máte stroj zvaný lidské tělo. Je to chemický stroj. Dostane vás z bodu A do bodu B. Od narození po smrt. Funguje samostatně, aniž byste o něm příliš přemýšleli. Je takto navrženo. Pracujete s tímto strojem během svého života a když vyrostete, naučíte se o něm. Někteří jsou schopni ovládat ho zdravím, které do něj vkládáte. Jídlem a vším ostatním, co do něj vkládáte. A o tom to je. O tom to je. Vaše vědomí, jak jste objevili, ho dokáže měnit. Může zařídit, aby déle vydrželo, ale funguje samostatně.

.

Opravdu musíte být fyzik a studovat všechny kousky a části, abyste mohli přejít z bodu A do bodu B? Odpověď je NE. Nasednete do auta. Dostane vás z A do B a vy vůbec nikdy ani nepomyslíte na to, že musíte rozumět tomu, jak pracuje motor s vnitřním spalováním, abyste se dostali z bodu A do B. (Smích.) Vůbec nikdy! Protože on prostě pracuje.

.

Nyní vám to zopakuji. Proces probouzení lidské bytosti, která je duchovní a naplněna záměrem v této době, má automatické mechanismy, které ve vás pracují. Jak si uvědomujete posun a změnu, Duch s vámi pracuje. Kolik z vás si uvědomuje, co se děje, když se budíte ve 3 v noci? Mnozí z vás se budí. A když se vzbudíte, zatleskáte rukama a řeknete: „Co chcete?!“ (Smích.) Nebo máte tu rovnováhu, že zvednete ruce a řeknete: „Děkuji ti, Duchu, že mě nenecháš spát, protože chápu, že se na mně pracuje.“ Jsou věci, které potřebují opravit. Pomoz! Jsou věci, které potřebují vylepšení. Nepotřebuji vědět, které jsou to! Děkuji ti.

.

Vidíte? Je to systém, který je navržen, aby pracoval ve staré duši samostatně. Pokud otevřete ty dveře, vejde dovnitř světlo. A vy nemusíte analyzovat postup. Nemusíte měřit ty dveře! (Smích.) Nemusíte vědět proč. Opravdu nemusíte.

.

Místo toho, drahé lidské bytosti, chci, abyste to cítili. Je to buď vhodné, nebo neníO tom je svobodná vůle. Je to strašidelné? Je to dobrý pocit nebo ne? Rozlišování není zabývání se detaily o tom, jak to funguje, jak dlouho to bude trvat a kam to směřuje. Staré duše se začínají probouzet pro vyšší záměry a myšlenku, že tyto věci přicházejí, když mají. Čím jste klidnější ohledně toho všeho, tím lépe to bude fungovat. Ale bude to zastaveno, pokud začnete analyzovat “Co?“, „Kde?“, „Jak?“, „Kdy?“, „Proč?“. Prostě se to zastaví. Protože tyto odpovědi prostě nejsou v linearitě dostupné.

.

Všichni jste již byli zamilovaní. Všichni. Ať už do jiné lidské bytosti, do Mistra či zvířete. Je to různorodé. Je to nádherné. Mění to vaši chemii. Díváte se na sebe, lidské bytosti, hledíte si do očí a jste zamilovaní. Řekl jsem to už dříve – zastavíte se tehdy, abyste to mohli zanalyzovat? Řeknete si: „Co to je, já se nemohu zamilovat, dokud neznám přesné podrobnosti!?“ (Smích) Ne, neřeknete. Samozřejmě, že ne. Vychutnáváte si to. Padnete si do náruče a vychutnáváte si to. A nic se tomu nevyrovná. Nic se tomu nevyrovná. Bůh je zamilovaný do vás. A nic se tomu nevyrovná. Chci vás pozvat, abyste si padli do náruče s tím, co je již ve vás a co nazýváte vyšším já, které má tvořivou energii Boží lásky.Zamilujte se. A přestaňte se ptát proč. Nebo kdy. Nebo jak. Jsou zde odpovědi. Základní odpovědi o posunu planety, kam směřuje, a co se skutečně děje. Je to o vzestoupené lidské rase. Člověk po člověku. Případ za případem. Přemýšlejte jinak – na cestě, která vibruje výše. Výsledkem bude delší život a mír na Zemi. Řekli jsme to už dříve. Drazí, tohle je metafyzický ezoterický princip toho, že se dostáváte z bodu A do bodu B. Je to až příliš komplexní na to, abyste to mohli zavřít do krabice. Speciálně do 3D krabice.

.

Až odsud někteří budou odcházet a vyjdou ze dveří, vše, co zde bylo, zde i zůstane. Protože to prostě nepochopili. Co se tady učí, je všechno o vás. Není to od toho na pódiu. Je to dostupné uvnitř vás. Dnes večer, předtím než půjdete spát, Vás zvu, abyste si odpočinuli v prostoru, který je pouze váš. Chci, abyste nad těmito věcmi zamysleli. Můžete dokonce zvednout ruce a říct: „Drahý Duchu, pokud jsi tam, ukaž se mi“. A bude vás mrazit, když budete i přes zavřené oči cítit, jak jasné světlo září na vrcholu vaší hlavy. Vyšší já na vás mrkne a řekne: „Už bylo načase, aby ses ozval/a!“ To světlo můžete brát s sebou kamkoli půjdete. Vy sami, o samotě. Pokud máte tolik štěstí, že máte partnera, rodinné příslušníky nebo kolegu, který cítí totéž, už jste skupina. Je v tom ještě větší síla. Ať už jste dva nebo více, je to exponenciální. Ale drazí, začíná to u vás. Máte odvahu položit tuto otázku?Drahý Duchu, co potřebuji vědět?

.

Neuslyšíte hlas, ani se neobjeví písmo na stěně. Dostanete vedení, intuici a lásku. Toto je nová lidská bytost. Ta, která přijímá komplexně, co ovlivňuje její život, emoce, vše. Nerozumí tomu, ale to ani nemusí. Protože je to navrženo tak, aby vás to dovedlo z bodu A do bodu B, aniž byste věděli proč. Můžete toto udělat? Prozkoumejte to svým emocionálním srdcem.Pokud to potřebujete analyzovat, udělejte to z pohledu pocitu správnosti. Neanalyzujte to z toho pohledu toho, co jste se naučili o tom, jak by to mělo být. Nebo z toho, co se běžně děje, nebo si myslíte, že se děje. Protože nikdo z vás opravdu neví, co se děje, dokonce ani ten na židli. Vše, co jsme vám řekli, je extrémně jednoduché. Protože tam jste právě teď.Jste na jednoduchém místě s jednoduchými koncepty, pracujete na jednoduché skládačce, která je enormně komplexní. Přesně jako motor vašeho auta. Dostane vás tam, když to dovolíte. Nebojte se lásky Tvořivého Zdroje ve vašem životě. Možná bylo načase, abyste to slyšeli. Co se stane, až odejdete a půjdete domů? Posluchači, až se zvednete ze židle a půjdete do jiného pokoje po skončení poslechu Kryonova channelingu, vezmete si tohle s sebou? Nebo to „vypnete“? Můj partner tomu říká „otočení vypínače„.

.

Žijete svůj život, jdete do budovy a modlíte se. Pěkně se na to obléknete, vrátíte se domů a zase žijete svůj život. A a B. Je načase, aby to skončilo. Chci, abyste odsud odešli jiní než jste přišli. Doprovod dělá právě teď hodně hluku. Nemůžete to opravdu slyšet svýma ušima, ale můžete to cítit srdcem. Bůh Vás zná jménem! Je načase, abyste šli a věděli to! Abyste se k tomu hlásili i doma ve svém pokojíku – abyste věděli, že vás Bůh zná jménem, se světlem zářícím na hlavě. Toto je dnešní poselství. Zůstane to poselstvím, dokud tady budu. (Smích.)

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ MP3 –  Intellectuallizing God, 24:37 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky slovenštiny přeložila Elena Š. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi, kterou ze slovenštiny upravil Láďa M., je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět