4-2016 Kryon

Lidská duše – 1.-3. část

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, NSR, 30. dubna 2016

                                               

 

Lidská duše 1 – Esence duše

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Do vašich uší proudí příval frekvencí, které se v nich velmi strukturním způsobem shromažďují jako částice, odkud jsou vysílané do mozku. Synapse a neurony začínají pracovat a tím dochází ke vnímání hudby (channeling doprovází hudba R. Coxona – pozn. překl.) Navozuje náladu, emoce a možná může i změnit osobnost. Všichni vědí o síle hudby. Odkud pochází? Odkud se vzala v evoluci savců? Trvalo tisíce a tisíce let, než se objevili lidé, a vy mluvíte o různých stádiích, v jakých to probíhalo. Ve kterém okamžiku evoluce k tomu došlo? Hudba do vás proudí a může vás zklidnit. Rád bych vám sdělil jednu pravdu, kterou se dnes budeme zabývat. Přišli jste na tuto planetu s něčím, co je neobvyklé a zvláštní. Nemá to nic společného s evolucí lidského druhu. Je to jiný druh evoluce. Zahrnuje vědomí duše, vaše ocenění toho, co slyšíte, co nazýváte hudbou, co přichází z mé strany závoje.

.

Drazí, tohle je channeling. Pro některé z vás je to něco nového. Je skutečně možné, aby lidská bytost, sedící tady na židli, odsunula své plné vědomí stranou a s uznáním, dovolením a láskou umožnila skrz sebe promluvit hlasu z druhé strany závoje? Vždycky se ve skupině posluchačů najdou tací, kteří řeknou: „Ne.“ Takové rozhodnutí je produktem vašeho vnímání. Vaše vnímání vychází z reality, ve které žijete, a z toho, co vám kdysi řekli ti, které respektujete. Máte svobodnou volbu, abyste se sami rozhodli, zda chcete poznávat všechno to, co vám stále opakujemeNevycházejte z toho, co vám říkali, ale vycházejte z toho, co cítíte. Máte svou vlastní mysl a je to posvátná část Boha. Stejně jako se hudba dotýká neuronů ve vašem mozku, nechte energii tohoto channelingu dotýkat se vašich ezoterických multidimenzionálních částic, abyste mohli poznat, že je to reálné, že je to krásné.

.

Drazí, myslíte si, že jste publikum, které naslouchá muži sedícímu na židli, a nemáte ponětí o tom, že to jsou poselství pro vás osobně. Nejste tu vy a ten muž na pódiu, místo toho tu splýváte s vědomím tady a tam. Tohle se může dít jen u lidí, protože máte něco, co nikdo ze savců nemá. Byli jste stvořeni k obrazu Božímu a ten obraz je soucit, láska, vyrovnanost, moudrost, porozumění a krása. Dnes vám chci předat tři channelingy, které se budou týkat duše. Chtěl bych ten první pojmenovat Esence duše, druhý Cestování duše a třetí Postoj duše. Nebudou to nijak dlouhé channelingy. Rád bych, abyste si vytvořili nějaký obraz, nějaké místo, abyste svým duchovním zrakem mohli vidět obraz toho, co vám budu říkat, abyste si utvořili osobní zkušenost.

.

Jak vám to mám vysvětlit? V nesmírnosti toho, co byste nazvali prázdnotou, vždy existoval Bůh. To, co byste nazvali božstvím, co byste popsali jako Stvořitele všeho, co je, to má esenci, kterou nemůžete vidět, pochopit ani skutečně poznat, a ta reprezentuje všechno, co bych nazval plnou fyzikou – všechno, co je možné. A vy teď tady sedíte v částečném ztělesnění fyziky. Znáte nebo vnímáte jen zlomek toho, co je skutečné, jako ryba ve velkém akváriu. Vnímáte, že existuje něco na druhé straně závoje, ale váš svět je do sebe uzavřený a vy se ve své realitě – tak, jak ji vnímáte – cítíte dobře. Drazí, dovolte mi, abych se vás na něco zeptal. Jak je možné, že většina lidstva věří na život po smrti? Protože něco uvnitř vás ví, že existuje něco za hranicí akvária. Někdy se vám to podaří letmo zahlédnout, někdy to jen cítíte. To, co se vám chystám říct, je ohromné a bude vám to připadat velmi povědomé. Mluvíte o závoji – je to bariéra reality, která vám brání poznat, kým skutečně jste. A je to tak záměrně. Teď vám však popíšu, kým skutečně jste.

.

Nesmírnost prázdnoty: to jediné, co byste o ní mohli říct, že je v ní láska, ale ne taková, jakou cítíte coby lidé. Kdybyste mohli poznat jen zlomek té lásky, byla by jako ta největší láska, jakou jste kdy pocítili k něčemu nebo k někomu na této planetě. Ale pořád by to byla jen homeopatická tinktura, nepatrně malá oproti tomu, co to skutečně je. Než začal existovat vesmír, byl tu Bůh. Bůh existoval před existencí čehokoliv. Lidská mysl je tak lineární, že byste se zeptali: „Co bylo předtím? A co ještě předtím?“ Dovolte mi, abych vás ještě víc zmátl. Celá realita je kruh. A dovolte mi, abych se vás zeptal, kde je tu začátek a kde konec? Ve vašem lineárním světě musíte najít počátek, ale v posvátném světě žádný není. Můžete na chvíli odložit svou mysl a zkusit si představit, že tu není žádný začátek ani konec? A tak to vždy bylo a vždy bude. Kruh. Je tu nesmírná prázdnota, která je skutečně naplněna láskou. Mohli byste říct, že je to singularita. Ve fyzice je to něco, co je vlastně nemožné, ale s Bohem to možné je. Je to něco, co obsahuje jeden nepatrný bod reality a zároveň je to všude. Může to být stéblo trávy a zároveň galaxie. Nemá to žádnou velikost, žádné místo, prostě to jen je. A kdybyste to chtěli nějak onálepkovat, nazvali byste to Tvořivým zdrojem.

.

A pak se objevil vesmír a jiný druh fyziky. Objevily se galaxie, planety a pak vy (lidé). A to, co přišlo jako zdroj lásky z prázdnoty, se stalo lidskou duší. Tady to začíná být skutečně komplikované. Jsou vás miliardy a tak byste řekli, že tudíž musí existovat miliardy duší. Co kdyby tu existovalo nádherné propojení, které by vedlo od každé lidské bytosti k hlavnímu zdroji? Co kdyby Tvořivý zdroj byl jako mateřský strom s kořeny a ty miliardy kořenů by byly vaše duše? Dovolte mi, abych se vás zeptal, kolik je to duší? Jsou individuální, a přesto jsou stromem, od kterého se nikdy neodpojily. Pocházejí z prázdnoty, kde nebylo nic, vždy byly a vždy budou. A každý člověk je s tím spojen, každý z vás. Skrývá se to a vy se to pokoušíte hledat, že? Je tu něco za tím sklem (akvária), že? Všichni lidé to vědí a vy si sebou přinášíte věci, které to dokazují. Právě hledání božství je hledáním onoho stromu na druhé straně skla. A ta hudba je právě teď u mě na druhé straně skla – právě teď, slyšíte ji? Nesete si v sobě vzpomínku, drazí, jak hudba působí.

.

Duše je tím, co si sem přinášíte. Dokážete vnímat, že je to něco božského? Soucit a láska, kterou cítíte jeden k druhému, k dítěti, k nějakému zvířeti, to vše pochází z druhé strany skla, není to nic, co by pocházelo z chemických substancí evoluce. Je to nádherný systém, který máte k dispozici. Teď tu jste usazeni ve 3D a většina planety si klade existenční otázky. A přitom ve stejnou dobu využívá všechny nástroje Tvořivého zdroje. To je existence duše. Je to něco, co je nesmírné, obrovské a může se to vejít do jedné molekuly DNA. Tak to je v multidimenzionální energii. Není to ve vaší realitě, a proto je to záhadné, ale přitom to takové vůbec není. Dovolte mi, abych se vás na závěr zeptal na tohle: Je láska záhadná? Řeknete ne, je přirozená. Přesně tak je to s Bohem ve vás.

Znovu se vrátím. A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „The Human Soul 1“ MP3 21:18

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Lidská duše 2 – Cestování duše

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět k vám přicházím s poselstvím, ale než začnu, chci vám vysvětlit, jak to, že vím, kdo tady je. Možná jste to zatím neslyšeli. Bůh ví o každé záležitosti, se kterou jste sem přišli. Bůh zná každý problém, který vás trápí, ví o každém vašem strachu a frustraci. Představte si energii duše spojenou stříbrnou šňůrkou s hlavním stromem. Jste jen kořeny jedné jediné duše jménem Bůh. Rád bych vás vzal zpátky, zpátky v čase, pro vás velmi lineárním způsobem. Rád bych, abyste o těchto věcech věděli. S jejich poznáním se vám něco odhalí. Uvidíte za okamžik. Vezmu vás zpátky do doby, kdy ještě nebyl tento vesmír, kdy ještě neexistoval žádný vesmír. Říkali jsme vám a vaším fyzikům, že existuje mnoho multiverz. Protože jste však ještě fyziku úplně nepochopili, nemáte ani ponětí o všech dimenzích, které jsou možné. Existují reality, které nemůžete vidět. Nepatří k vám, ale existují tady. Jednou z nich je ta, kterou byste mohli nazvat vaším vesmírem. Bůh při tom byl, energie duší, o které jsme vám vyprávěli, tu byla. Nedošlo k něčemu takovému, jako je velký třesk, místo toho se stalo něco, co nazýváme dimenzionálním posunem. Mnoho membrán fyziky se střetlo a tak se zrodil váš vesmír. Někteří říkají: „Všechno vzešlo z ničeho.“ Všechno pochází ze všeho. Neexistuje žádné stvoření z ničeho. Prostě se přizpůsobují principu fyziky, který podporuje taková tvrzení. Mému partnerovi chybí slova, protože jste to ještě nepochopili, dosud vás to ještě nenapadlo. Některé ty věci byly takové, zrodil se váš vesmír, vytvořila se vaše galaxie.

.

A tady je něco, co byste měli vědět. Zatímco se váš vesmír utvářel, už tu existovaly jiné vesmíry, jiné galaxie, jiné planety. Váš vesmír není ani první, ani poslední, je jedním z mnohaEnergie duše, která je Tvůrcem, je součástí duchovního plánu ve všech vesmírech. To, co nazýváte vědomím Boha, je zapojeno ve všem. To, co nazýváte duší, je součástí něčeho mnohem většího a to bylo zapojeno do vesmírů ještě před tím vaším.

.

Přemýšlejte o tom chvíli. Staré duše, pokud jste součástí Tvořivého zdroje, pak jste při tom byly. Vaše galaxie je mnohem starší než čtyři miliardy let, jak tvrdí vědci, vesmír samotný má mnoho vrstev věku. Je zajímavé, jak se vaši vědci na věci dívají – jeden začátek, všechno je stejně staré, rychlost je stejná, všechna pravidla jsou stejná, jen proto, že tady to pozorujete jako stejné. Je tolik odlišností, které jste dosud nepochopili. Pokud je čas relativní, pak to znamená, že určité části galaxie samotné mohou být starší než jiné. Některé oxymórony a záhady, které vidíte ve vesmíru, jsou proto, že aplikujete stejné zákony na všechno. Když byla vaše sluneční soustava doslova nemluvnětem, byla tato galaxie miliardy let stará. Byly tady jiné planety. Co kdybych vám sdělil, že jednou, až objevíte život, i kdyby to byl jen mikrobiální život, najdete DNA v jiných částech vaší sluneční soustavy a vaší galaxie? Stejné procesy, které vytvořily vás, vytvořily i ostatní.

.

Myslíte si, že jste jedineční. Cožpak není možné, že stejná fyzika, která vytvořila vás, mohla vytvořit jiné? Předtím, když byl na vaší planetě jen jednobuněčný život, byly tu jiné bytosti jako vy a některé měly duši. Odkud ty duše přišly? Z nesmírné prázdnoty, která tu vždy byla, bez začátku a bez konce. Už jste pochopili, že energie duše je stejně stará jako Bůh? A protože Bůh nemá věk, je všechno niternou formou geneze, bez začátku a bez konce. Část vaší duše existovala s těmi dalšími před Zemí a vy jste byli při tom. Jedno vedlo k druhému, dřív, než existovala Země, byly tu planety, které procházely tím, čím dnes procházíte vy. A duchovní rozvoj se odehrával na mnoha dalších (planetách), měnících vibrace galaxie na základě svobodné volby, planeta po planetě přicházely a nalézaly světlo, a jak to dělaly, fyzika z centra galaxie zahájila posun. Právě jsem vám předal fyziku toho, proč všechno existuje. Takže veškeré energie cestovaly do fyzických těl, měly příležitost prostřednictvím času nalézt božství na základě svobodné volby, což skutečně změnilo atributy světla samotného. Změnily se celé galaxie, jak se planeta probouzela. Chcete vědět, proč existujete? Je to kvůli hudbě z velkého centrálního zdroje, která se rozjasňuje. Bůh byl stejný včera, je stejný dnes a bude stejný navždy. Avšak vztah k Bohu uvnitř vesmírů se mění. Planeta za planetou, a tak pomalu vznikla Země.

.

Drazí, přišli jste jako lidstvo v poslední možné vteřině času. Lidstvo je nejnovějším životem v galaxii. Jste mladí, tak mladí, a přesto je vaše duše stejně stará jako Bůh. A teď pozorně poslouchejte. Co si myslíte, že by skutečně mohlo být ve vaší Akáše? Je několik druhů Akáši – běžná (aktuální) Akáša zahrnující to, kým jste byli na této planetě, ale pak také taková, která obsahuje to, kým jste byli i na těch zbývajících (planetách). Na kolika planetách už jste byli a probudili jste se do světla? Co byste si mohli sebou přinést právě teď, co vás přivedlo na toto místo? Co když jste kvůli tomu cestovali po všech těch planetách, galaxiích a univerzech? Jinými slovy, pamatujete si na světlo, pamatuje si posun, pamatujete si fakta nebo dobu? Ale byli jste tam. To je cesta, kterou jste chtěli podniknout. Staré duše, právě teď jste na svém místě a jste věčné. Toho všeho jste se už zúčastnili, není to nic nového.

.

Než ukončím toto poselství, vyzvu vás, abyste se rozpomněliAbyste si vzpomněli, jaké to bylo začít s procesem probouzení, který vás učiní nestárnoucími, až začnete mít kontrolu nad svou fyzikou, vědomím a myšlenkami a až se posunete k tomu, čemu říkáme absolvování studia. Poslyšte, je to pomalý proces a vy jste teprve na začátku. Už jste měli dost tisíců let nízkého vědomí válek. Precese rovnodennosti se zarovnala a vědomí se začalo zvyšovat. Uvidíte to na svých dětech, uvidíte to na politicích, uvidíte integritu v tom, co akceptujete a co ne – v obchodě, v byznysu, začnete myslet jinak. Soucit se stane králem emocí. Budete to nejprve hledat u svých vůdců. Přijde den, kdy budete pátrat po jakémkoli vůdcovství nebo čemkoli na této planetě, pro co bude rozhodující soucit, protože soucit vyvolá následnou moudrost. Soucitný člověk je moudrý člověk. Staré duše, byly jste tady a už jste to dělaly. To je vaše cesta. Ale bude toho ještě víc, pro dnešek to však stačí.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „The Human Soul 2“ MP3 18:00

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Lidská duše 3 – Postoj duše

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Rád bych, abyste toho tolik věděli. Mohu vám předat informace, které se týkají duše. Ale řeknu vám, že se nic nestane, když tomu nebudete věřit, ledaže byste se vůči tomu otevřeli. Jsou to jen slova, nebo tu může být třetí jazyk, který se snaží vás zasáhnout? Tento jazyk vám říká: Poslouchej, poslouchej, poslouchej. Co kdyby to všechno byla pravda?

.

Chci pokračovat v příběhu o duši. Teď je na Zemi nádherná energie, kterou je těžké popsat. Je božská, je lidská? Kde je? Je uvnitř nebo venku, je na obou místech zároveň? A pokud to tak je, má identitu, nebo ne? Je součástí celku? Může mít části, které jsou spojeny s celkem, může mít svou vlastní identitu? Nebo prostě jen patří k celku? Všechny tyto otázky prozrazují skutečnost, že jste lineární. Chtěli byste o ní vědět všechno, že? Kde je? Co si myslí? O čem to všechno je? Tyto lineární otázky vám brání porozumět kráse všeho, co je. Lidské bytosti mají vědomí, které je zvídavé, a mají intelektkterý říká, že než něčemu uvěříte, měli byste to pochopitA to vám brání znát pravdu. Všechno to je lidské, je to lineární. Existují části a kousky vaší DNA, které obsahují velmi malé kvantové částice a ty se probouzejí. Začíná růst vaše zvědavost, protože tyto věci vnímáte.

.

A pak je tady Země, která byla oseta – to je příběh stvoření – a lidé mají vědomí světla a temnoty. A pak místo, kam duše skutečně přichází. Drazí, nejste tady moc dlouho. Ani nevíte nic o postoji duše. Je duše vaše? Absolutně a totálně. Byla vaše ve vašem předchozím životě, v životě před ním, v životě ještě před ním atd. To znamená, že má mnoho jmen, kdybyste je chtěli uvést. „Kryone, pokud je duše částí božského stromu, mohla by má duše být nějak propojena s nějakou jinou?“ Ach, to je bystrý postřeh. Všichni jste propojeni, ne však lineárním způsobem. Potkali jste někdy jiného člověka, který myslel tak jako vy, že byste přísahali, že jste spolu nějak spojeni? Možná to je ezoterické spojení, spojení vědomí, setkání bratra a sestry, spřízněná duše, a vy víte, že část vás je nějak jeho/její částí. A to bude další část channelingu.

.

Jaký je postoj duše? Chtěli byste přidělit atributy té krásné věci, kterou nazýváte duší. Pokud je částí Boha a částí vás, jaký to pak má smysl? A pokud je v tom nějaký smysl, jak byste s ní mluvili? Jste to vy, nebo to nejste vy? Drazí, tohle je dualita. To je závoj, který odděluje biologii lidských bytostí od ezoterické multidimenzionální duše. Jaký je postoj? Propojení, sjednocení, integrace.

.

Energie na této planetě se začíná měnit, stále víc lidí se začíná probouzet pro pravdu, že Bůh není mimo vás, ale součástí vás. Tohle vám vždy říkali mistři na této planetě. Pokud to tak je, následující otázky zní: Jak se propojujete? Jak můžete vzít 3D biologii a nějakým způsobem nádherně komunikovat s touto částí Boha, kterou jste vy? Můžete vnímat, že to jste vy? Nebo je tu něco ezoterického, co vás povznáší? Kde je duše? Drazí, v jednom jednotlivém případě, kdy tu je fyzická biologie obývaná duší, duše obývá lidské bytosti na molekulární úrovni. Duše je uvnitř, ne venku. A co když to ve vás vytvoří potenciál integrace? Poslyšte, učili vás, že máte stoupat po schodech a dělat všemožné věci, abyste se zalíbili Bohu. Duše je částí Boha, sídlí uvnitř. Jaký je postoj? Co je za integrací? Proč? A odpověď zní: Láska. A je to láska, o které ještě nic nevíte. Je to láska, která říká, že Bůh zná každou jednotlivou lidskou bytost. Čím víc se propojujete, tím větší světlo vyzařujete na této planetě, tím víc můžete vnímat smysl lásky k vám.

.

Přijde den, kdy se celé lidstvo změníZmění se intelektuální otázky, emoce, intelekt a to vše se integruje. Zatím to zůstává před vámi skryto. A proto se uvolněte, usmějte se a řekněte: S mou duší je všechno v pořádku, protože jsem šťastný už jen proto, že jsem.Nemusím vědět proč. A pak začnete vzpomínat na své předky, které budete znát, budete vědět, že smrt nemá žádné žihadlo, uvidíte kruh života a pochopíte jej. Budete v pohodě i přesto, že ztratíte lidi ze svého okolí. Mluvím teď k vám, kteří se nedokážete odpoutat od těch, které jste milovali a ztratili. Pořád máte v sobě otázky, propadáte svému smutku. Chci vám říct, že to jediné, co zemřelo, je biologie. Duše, které jste milovali a ztratili, jsou pořád tady. Některé jsou s vámi, všechny se spojily s vaší duší původního stromu Tvůrce. Ve 3D to nemůžete vidět. Jste uvízlí v krabici svého žalu a odpojeni od svého vlastního života. Proč máte strach z pravdy? Projdete tím také. Učte lidi kolem sebe, aby oslavovali, až budete odcházet. Máte čas, ukažte jim, jak to funguje. Až pak nadejde váš čas, vaše děti se budou dmout radostí, že odcházíte domů. Budou vás postrádat, ale na druhou stranu budou vědět, jaká je pravda. To je postoj duše: radost, poznání, láska a mnohem větší obraz. Dokážete to udělat?

.

Na této planetě je několik lidí, kteří skutečně spatřili Boha. K nim patří někteří z pradávných dob. V posvátných knihách se o tom mluví. Když ucítili energii Tvořivého zdroje, každý sval jejich nohou selhal a jim se podlomila kolena před energií, kterou nechápali. Vytryskly jim slzy z očí, padli na kolena obličejem k zemi, protože nedokázali pochopit, co vnímají. Prostě to jen vnímali. A někteří z nich se báli, protože nechápali, co to je. Vnímali však lásku. Bylo jim řečeno, že to není to, co jim říkali, že to není to, co očekávali. A oni se chtěli hned vrátit zpátky ke Zdroji, zpátky ke Zdroji. Říkali vám, že se máte Boha bát. Víte, co vám nahání strachPříliš mnoho lásky, se kterou neumíte zacházet. Zeptejte se těch, kteří padli na kolena obličejem k zemi, protože to nedokázali unést. To je postoj duše, je spojena s Tvořivým zdrojem. Drazí, vaše esence je spojena s Tvořivým zdrojem. Máte svobodnou volbu to vidět nebo ne, právě teď tady na tom místě, je to pravda nebo ne?

.

Je krásné vnímat, jak se něco propouští, vědět, že všechno je vhodné, že všechno je v pořádku, staré duše, které kráčíte život za životem a pomáháte tím planetě. Drazí, jak vnímáte, že začínáte získávat poznání, že jste všichni nesmírně milováni, že Tvůrce univerza vás láskyplně bere za ruku, abyste se propojili? Je tu ještě tolik informací, týkajících se rozpomínání duše, budoucnosti všech duší, atributů, jak se duše dělí. Všechny tyto multidimenzionální informace jsou komplikované na vysvětlení, ale my vám je chceme předat a také vám je předáme. Ale pro teď stačí, abyste věděli, že tento nesmírný, ohromný postoj Tvořivého zdroje všeho, co je, který nazýváte Bohem, neznamená, že byste jej měli uctívat nebo se ho bát, ale naopak mu umožnit, aby vás miloval, a integrovat jej do svého života. Abyste změnili vzorec svého stárnutí, mějte radost ze svého života.

.

Je tu pár takových, kteří sem přišli, aby byli uzdraveni. Myslíte si, že nevíme, kdo jste? Myslíte si, že jste neviditelní? Dnešní poselství je skutečné. Proč nevstanete ze svého místa a nenárokujete si své uzdravení, pro které jste si sem přišli? To je integrace. Uzdravení nepřichází z pódia, ale z vašeho nitra. Pochybujete o tom? Co myslíte, že je ve skutečnosti spontánní uzdravení? (Kryon se směje.) Je to záhada. Zeptejte se vědců, lékařů, jak se může tělo tak náhle, najednou, spontánně zbavit nemoci? Na úrovni chemické nebo buněčné? To, co bylo, je najednou pryč. Zní to jako zázrak, že? Vítejte v integraci! To je postoj vaší duše. Proč ne vy? Nastal pro to čas, došlo k synchronicitě, že jste tady a posloucháte to. Máte svobodnou volbu to ignorovat nebo odsud odejít jiní, než jste sem přišli. To je poselství Kryona. A vždy bude, jak bude Země procházet posunem. Nástroje světla se mění a vy je můžete vzít, používat je a zahájit proces integrace. Zítra vám povím trochu víc o historii, která je precedentem pro to, čím procházíte. Už jsme to viděli častokrát a vy také, staré duše. Ať se vám to dobře daří.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „The Human Soul 3“ MP3 22:58

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět