4-2016 Kryon

Lidská duše – 2. část

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Bad Reichenhall, NSR 30. dubna 2016

                                              

 

Lidská duše 4 – Uvědomění duše

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci pohovořit o uvědomění duše. Po tom všem, co jsme říkali, vnímáte ji? Uvědomění duše směřuje od člověka k dušiprotože ve vás je vědomí, které vám umožňuje uvědomovat si něco, vnímat. Je to něco, co ve vás říká, že toho musí být víc: „Vím to, je to něco krásného, mírumilovného, co doslova volá a je tady.“ Někteří si to uvědomují, ale mají pocit, že je to něco, kvůli čemu je třeba přepnout spínač, aby pro to nastal správný čas. Když jste (včera) opustili toto místo a jeli domů, zmizelo to. Mimochodem, je to něco, co vás učili. Je to předsudek, který vychází ze způsobu, jakým žijete: máte čas pro jídlo, čas pro uctívání a čas pro práci. A tak jste tady a přepnete spínač, protože je v pořádku takto vnímat duši. Někteří z vás si však uvědomují, že by to mohlo trvat pořád. Jaký to koncept, že by se tento pocit, který si teď uvědomujete, mohl pokračovat i v běžné konverzaci, na cestách, během jídla. Už to tak vnímáte?

.

Na této planetě je nová energie, která oslovuje mnoho lidí. Nikdy je nenajdete v místnosti, jako je tato, aby poslouchali channeling, ale možná mají svou duchovní zkušenost, kterou nikdo nevidí. Stávají se mírumilovnějšími, radostnějšími, uvolňují se, žijí déle. A nemají ani ponětí, proč – že se propojili s něčím, co je božské a krásné. Duši nebo vyšší já lze metaforicky přirovnat k vodovodnímu kohoutku uvnitř váskterý je třeba otočit, aktivovat, pevně stisknout se záměrem otevřít jej a když to uděláte, pod tlakem to do vás začne proudit a vy nemusíte už nic dalšího dělat, jen být vědomý se záměrem, že je to přesně to, co chcete. Tohle vám nebylo vštípeno. Pro mnohé je tento kohoutek zrezivělý. Pro některé tam žádný kohoutek nemůže existovat, ani tam nikdy nebyl. Je to záležitost svobodné volby, drazí, ale v nové energii to už začínají odhalovat zejména staré duše. Někteří trochu pootočí kohoutkem, aby zjistili, co to je, a uvědomí si, že je to dobré. Jakou představu o tom máte právě teď? Mohlo by to být něco mnohem většího? Nemůže vás to jen změnit, ale udělat vás lepšími. Už jsme vám dříve říkali, že lidská duše je ve vašem nitruJe ve vaší DNAA to znamená, že nemůžete oddělit své zdraví od radosti. Až začnete otáčet kohoutkem, začnete si víc uvědomovat, co tam je. Každá buňka vašeho těla bude vědět, co jste udělali. Začnou se dít věci, týkající se vašeho fyzického těla, které jste nepovažovali za možné: tolik problémů, které jste během života řešili, návyky, kterých jste se chtěli zbavit, nebo věci, které jste tolik let dělali určitým způsobem, a tvrdili jste, že není možné je změnit. Až si začnete uvědomovat, že máte multidimenzionální duši, ty návyky prostě zmizí. Je možné po tolika letech změnit biologii uvnitř vás? Odpověď zní: Ano. A nemusí to být zrovna zázračné.

.

Vaše DNA byla navržena tak, aby se vaše tělo omlazovalo, až začnete otáčet kohoutkem. Božská energie, která začne proudit do vaší buněčné úrovně, začne ovlivňovat výkonnost omlazovacího procesu. Drazí, to není žádný ezoterický poznatek, to je uvědomění na úrovni celého těla. Uvědomujete si to? Pak jako další přichází uvědomění, že cokoli děláte, může nějakým způsobem ovlivňovat vaše okolíKdyž přijmete své božství, které jste si zasloužili, pak se stane vaší součástí a buňky začnou vibrovat jinak. Změní se vaše aurické pole. To, co nazýváte svou Merkabou, bude vypadat úplně jinak. Uvědomujete si, jaký otisk zanecháváte kdekoli, kde jste? Uvědomujete si, že Země ví, kdo jste? Slyšeli jste o krystalické mřížce? Je navržena tak, aby si pamatovala stopy všech starých duší. Dovolte mi, abych vám to lépe vysvětlil.

.

Kamkoli kráčíte na vaší božské cestě, mění to planetu. Věděli jste o tom? Už vám došlo, že všechno spolu souvisí? Až si začnete uvědomovat svou duši, začnete spolupracovat sami se sebou a pole kolem vás se rozšíří ve svém božství. Kamkoli kráčíte, rozpomínáte se. Takto může jednotlivec mnohé měnit. A to doslova. Jak planeta zvyšuje své vibrace, protože lidé něco dělají, tak se uvědomění duše stane planetárním uvědoměním. I hlína Země vás rozpozná. Pokud chcete vidět něco zajímavého, podívejte se zpět do historie a prostudujte si nejstarší systémy víry, k jakým se můžete dostat. Všechny vám sdělí to, co vám teď říkám: že jste součástí veškeré přírody a příroda je součástí vás, vy ovlivňujete ji a ona ovlivňuje vás. Během věků byly systémy víry, které máte, vloženy do krabice a všechno to staré z nich bylo odstraněno. Věděli jste to? Uvědomění duše je znovuspojením. Znovu spojujete to, co bylo během vašeho života odpojeno. Zvířata, stromy, hlína, oceán na určité úrovni vědí, kdo jste. Už to vnímáte?

.

Jak se spojujete se svou duší a uvědomujete si, co to je, otáčíte tím kohoutkem. Věci se začnou znovu spojovat. Důvod, proč máte k dispozici tolik míru, je v tom znovuspojení. Berete si zpátky jen to, co si zasloužíte, co vám patří se zbytkem scénáře, který je posvátný a nazývá se Gaia. Dokonce i vzduch, který dýcháte, vás zná.

.

Vaše vědomí se začíná měnit. Uvědomujete si, jak velký vliv máte na ostatní? Až se vaše duše zaktivují a vy začnete přinášet soucit, lidské bytosti s vámi budou chtít pobývat, budou rády sedět blízko vás, povídat si s vámi, protože si budou vědomé toho, co děláte. To je praktická stránka změny na této planetě. Uvědomění duše je vaše, staré duše.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „The Human Soul 4“ MP3 16:06

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Lidská duše 5 – Akášické sdílení

 

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokračujeme v povídání o duši. Je to ten nejstarší přítel, kterého máte. Už jste o tom někdy přemýšleli? Pokaždé, když přijdete na tuto planetu, bez ohledu na to, jak vypadáte, bez ohledu na vaše pohlaví nebo jméno, přichází s vámi stejné vyšší já. Duše je nejstarší část vás na planetě. Je to váš nejlepší přítel. Nebude to dlouhé poselství, protože je příliš složité.

.

Chci vám představit jedno paradigma. Paradigma, které je mimo vaše chápání, avšak krásné mimo všechno to, v co věříte. Už jsme se o něčem podobném dříve zmínili. Potřebujeme to však znovu sdělit. Budeme mluvit o něčem tak složitém, že to nebudete chtít poslouchat. Přesto je to tak elegantní, je to základ spirituality. Nebudu to zatím ani pojmenovávat, místo toho bych vás chtěl přimět, abyste se na něco rozpomenuli. Bůh je multidimenzionální. Vy žijete v jednoduché jednociferné dimenzionální realitě. Nedokážete si skutečně představit věci, které nemají hranice, nemají místo, žádný rozměr, žádné zdi. Všechno, co obvykle identifikujete, určitým způsobem omezujete. Když říkáte, že někde něco je, vždy to lokalizujete na určité místo. A to je lineární. Nejlepší metafora, kterou pro to můžeme použít, je čistá láska. Chtěl bych, abyste se rozpomenuli, kdy jste prožili největší láskyplnou zkušenost ve svém životě. Matky asi tehdy, když poprvé pohlédly do očí svého novorozence. Někteří z vás to zažili s partnerem. Rád bych, abyste to na chvíli procítili. A rád bych, abyste si začali pokládat lineární otázky: Kde je láska? Jak velká je? Kdybyste byli někde jinde na planetě a s láskou se zaměřili na jinou lidskou bytost nebo zvíře, věděli byste, že by to mohli vnímat? Jak rychle se láska šíří? Jaký má rozsah? Kam patří? Rychle pochopíte, že není žádné kde, že prostě jeLáska je multidimenzionální zážitek. Nemůžete ji prostě definovat a nemůžete ji lokalizovat, je všude.

.

Duše je také multidimenzionální. A právě před okamžikem jsem znovu mluvil o něčem, co nazýváme sdílení duší. Začněme jednoduše. Představte si strom, který je posvátným zdrojem, je to Bůh. Představte si kořeny stromu spojené stříbrnými šňůrkami ke každé duši v této místnosti nebo na Zemi. Nedokážete klást otázky, že? Otázka by mohla znít: Kde je pak vaše duše? Protože najednou si uvědomíte, že ji sdílíte s Tvořivým zdrojem, protože je vždy spojená s Bohem. To znamená, že část vás je někde jinde. Také jsme vám sdělili, že v jakémkoli multidimenzionálním stavu neexistuje žádné místo, takže vy zjednodušeně říkáte, že je to druhá strana závoje. Poslyšte, vždycky jsme konstatovali, že tady nejste kompletní. Část vaší esence je také na druhé straně závoje. Musí to tak být. Je to to, co cítíte, když se spojíte se svým vyšším já. Spojení s Duchem je taky takové. Teď už je to pro vás snadné pochopit. Co kdybych vám právě teď řekl, že kousek, část své duše sdílíte s jinými dušemi? Jste-li intelektuálně zaměření, hned byste měli seznam otázek: Kdo to je? Odkud pochází? Jak vysoké je to procento? A odpověď zní: Ano. Je to energie, drazí, a nemá žádné omezení, protože Bůh je všude. Pokud jste částí Boha, vaše duše je všude. Je ve vaší DNA. Je také na druhé straně závoje. Je i v krystalické mřížce planety. Sídlí tam, kde jsou lesní dévy, je součástí měření, jak vysoká je hora. Je to systém.

.

Poslyšte, co vám chci teď povědět, není ve vašich posvátných písmech. Někteří z vás to uslyší a řeknou: „Tomu nevěřím, nikdy to nebylo napsáno v posvátných písmech.“ Takže to řeknu znovu: Písma, ta nejposvátnější písma, která můžete najít, krásná, pravdivá a milující, byla vždy napsána ve staré energii. Vzali byste si k maturitě to, co jste se učili ve třetí třídě? Bylo to ve třetí třídě přesné a pravdivé? Ano, na tom nebylo nic špatného. Změnilo se to však, jak jste rozvíjeli své znalosti a moudrost. Dostali jste se do elegantnějšího, pokročilejšího stádia a s posvátnými písmy je to stejné.

.

Tomu, co vám teď chci sdělit, je těžké uvěřit. Je to jen jeden z mnoha atributů sdílení duše. Je to něco, co bychom nazvali akášické sdílení. A souvisí to s rodinou. Až naposledy vydechnete na této Zemi, míněno lineárním způsobem, uvidíte svou duši, jak s vámi odchází do nebe. Tam dojde k opětovnému spojení. Z lineárního hlediska jste se znovu zrodili na planetu. A vaše duše vás bude znovu doprovázet. Říkal jsem vám, že při vašem posledním výdechu se vaše duše rozdělí – nedokážete spočítat všechny ty části.

.

Dýcháte vzduch na této planetě. Dělá vám starosti, že někdo jiný pět kilometrů vzdálený dýchá stejný vzduch? Všechno je v pořádku, protože vaše atmosféra je takto uzpůsobená. Také není rozdělená na jednotlivé částice, do jednotlivých krabic. Vaše duše na sebe bere jiný atribut. Je v tom systém. Pokaždé tedy, staré duše, když zemřete a přejdete na druhou stranu, něco se stane. Je tu část vaší duše, která se přesouvá, přemisťuje se k těm, kteří zůstávají (na Zemi) a které jste milovali. Někdy to je vaše biologie, někdy váš partner.Poutem, spojením je láska. Část vás se přenese v lásce na ty, které jste nechali za sebou a které jste milovali. Jejich duše se změní, protože dostali kousek vás.

.

Drazí, rád bych, abyste chvíli pouvažovali, co to znamená. Už jste to pochopili? Ti, které jste milovali a ztratili, žijí s vámi dál ve vaší duši. To je ten systém lásky, drazí. Drahé staré duše, to je systém lásky (Kryon dojatě). Uvědomujete si, že dědictví, které máte, vědomí, které rozvíjíte, přechází na ty, které milujete a stejně tak přechází i do planety? „Kryone, má planeta duši?“ Ne takovou, jak myslíte, ale má vědomí Gaii.

.

Další proces sdílení duší je pro vás příliš komplikovaný. Až za okamžik skončíme, řeknete: „Ale kde je moje duše?“ A odpověď zní: Ano. (Kryon se směje) Prostě přijměte eleganci systému akášické lásky. To znamená, že nikdy nezemřete – každý život zůstává určitým energetickým způsobem na této planetě. A něco přechází na ty, které jste milovali. Oproti tomu si nesete část duší těch, kteří odešli před vámi. Co si myslíte o tom, že kdybyste se ocitli sami a odvážili se zeptat, kdo je tam uvnitř? Možná byste byli šokováni. Všichni! Nikdy nejste sami. Není to jen Bůh, kdo je s vámi, je to milující rodina. A je jich tolik. To je vše, co vám teď můžeme předat. Je to komplikované, nádherné, elegantní a pravdivé. Někteří z vás to už vědí, protože jste to všechno prociťovali.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „The Human Soul 5“ MP3 18:07

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Lidská duše 6 – Budoucnost duše

 

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner sedí na židli, obklopen světlem. Symbolicky znamená každé světlo jeden život a ta světla jsou určená těm, kteří jsou kolem něj. Je to moře světla, které nedokážeme identifikovat, které ke komu patří. Přestože jsou individuálně a pečlivě rozmístěná, nemají přiřazená žádná jména. To moře světla se nakonec stane jedním světlem, jako lidské duše. Je to ten nejlepší příklad, který vám můžeme uvést, o spojení mezi vámi a tím, koho nazýváte Tvořivým zdrojem, a tím, co je částí Gaii. Tohle by normálně měl být čas k tomu, abychom se rozloučili. Z lineárního hlediska je to konec akce. Někteří z vás tu strávili tři dny. Myšlenka, že už to končí, může být spojena s určitým smutkem. Protože tu došlo k soutoku energií mezi vámi a mnou, mezi vámi vzájemně, mezi vámi a hudbou, poselstvími a uctěním lidí. Z lineárního hlediska opustíte toto místo a všechno to skončí. Ach, drazí, jak jste lineární. Je vaší realitou to, co se právě teď děje? Proč tak lineárně uvažujete, že když věci skončí, už se nedějí? Copak láska může skutečně někdy skončit? Pociťujete-li lásku k planetě, existuje doba, kdy přestane? Může někdy skončit láska k dítěti, které vyroste? Některé druhy lásky jsou vždy svěží, čerstvé, jako láska Boha k vám. Tato zkušenost, kterou jste právě teď udělali, i kdyby byla jedinou, kterou jste si uvědomili a z které jste se radovali, možná způsobila i nějaký rozdíl. To je jen fyzická realita, která může odejít s vámi ve vaší mysli. Kdykoli na to pomyslíte, stane se to skutečně reálným, nikdy se to neztratí. Ach, v lineárním čase a podle vašeho kalendáře je to pryč, ale pro Boha neexistuje žádný kalendářBůh vždy je a vždy bude. Z pohledu multidimenzionální duše tu není žádný smutek, žádný konec setkání. Stejně jako hudba nikdy neskončí, hraje i tehdy, když spíte, připomíná vám, kdo jste. Končím tuto sérii poselstvím o budoucnosti duše.

.

Kryone, vyvíjí se duše dál?“ Ne doopravdy, ne tak úplně. Jako kousek Boha je stejná dnes, jako byla včera a bude navždyNicméně když je duše spojena s lidským tělem, jako je tomu u každého z vás, pak se dál vyvíjí vztah mezi člověkem a duší. Posun, kterým právě procházíte, je nový. Není to žádný bezvýznamný posun, je to TEN POSUN. Posun, který lidstvo musí udělat, jestli se chce rozvíjet dál. Další generace budou považovat tuto dobu, tyto dny za konec starého věku, konec přežití, konec vědomí, které pocházelo z minulosti a za pomalý začátek renesance, znovuzrození světla, znovuzrození vědomí. Budou to vnímat jako začátek osvícené doby, kdy lidé začali vidět jeden druhého a to, kým jsou, že život je vzácný, že každý člověk je kouskem Boha. Paradigma existence mezi lidmi nebude už nikdy stejné. Zatím je to jen pár let, co jste začali. Já jsem Kryon, ve službě lidstvu. Stojím na vrcholu hory, a křičím tak hlasitě, jak dokážu, s rukama ve vzduchu žehnám lidem, kteří vědí, že jsou Bohem a částí univerza: „Věci už nikdy nebudou stejné, nikdy“. A vy tady sedíte, někteří z vás kroutí očima a říkají: „Nu, Kryone, ty určitě moc nesleduješ zprávy, že?“ A my znovu odpovídáme: Jak je to od vás lineární!

.

Na této planetě se dějí věci, které se časem ukáží. Uvidíte změny podle toho, jak budete jednat (reagovat) a jak budete rozhodovat o tom, co už nebudete dál tolerovat. Systémy, které jste vytvořili, byly lidské a nyní začínáte dávat dohromady věci, abyste pomáhali jeden druhému. Kam jdou peníze? Přijde doba, kdy tomu nebudete chtít věřit. Přijde čas, kdy už nebude důvod produkovat zbraně. Už nebudete vyrábět žádné biče, žádné kanony. Tak jednoduché to je. Jaká je budoucnost duše? Bude stejná tak, jako když se zeptáš: Jaká je budoucnost vztahu lidské bytosti k duši? Předám vám proroctví: „Uvidíte valící se sněhovou kouli, sněhovou kouli nazvanou mír na Zemi, renesanci světla na Zemi“. Ale pro některé z vás je to příliš pomalé. Staré duše totiž strávily dlouhou dobu čekáním, a když konečně vidí, že se dveře otevírají, chtějí hned všechno.

.

Kolik životů jste strávili čekáním na to? Kolik bitev jste svedli se starým vědomím? Byli jste šamany ve vesnici a vnímali jste vztah mezi vámi a rostlinami, pozorovali jste lidi kolem vás, jak vyrábějí zbraně, aby zabíjeli jeden druhého. Kolik let to trvalo, byli jste z toho unaveni. Když se někdo z vás v příštím životě probudil, rozpomenul se na obtížnost probuzení, dokonce i na to, co někteří nazvali hororem osvícení. Pro starou energii jste nebyli viditelní, možná to dokonce bylo nebezpečné – měli jste příliš mnoho moudrosti, příliš mnoho nových myšlenek. A teď jste tady a najednou, najednou vám ti kolem vás začínají naslouchat, děti začínají být moudřejší, dochází k objevům, které povedou lidstvo pryč od chudoby, bídy, nedostatku. Pomalu, velmi pomalu se věci začínají měnitPomalu se stará energie na planetě začne vypínat – ne tím, že by byla usmrcena, ale tím, že jak se bude ukazovat víc světla, temnota už nebude moct existovat. Život se změní, až lidé uvidí věci, o kterých nevěděli. Změní se vědomí, které jim ukáže, čeho by si měli být vědomi. Soucit je králem nové energie.

.

Dovolte mi, abych vám něco sdělil. Toto není první planeta, která tím prochází. Včera jsme vám říkali, že už jste tím prošli dříve – někteří z vás si na to vzpomínají – před hodně, hodně dlouhou dobou. Určité věci však zůstávají zachycené v Akáše a pro staré duše je jednou z nich to, co se děje teď. Vyvolává to netrpělivost. Už je to tady, už je to tady, pusťme se do toho, do toho! (Kryon se směje.) A přitom jste teprve začali. Nejraději byste naskočili do závodního auta a hned se rozjeli. Ale to závodní auto ještě není ani objeveno. Vy však víte, jak jej řídit, že? Jste tak netrpěliví! Drahé staré duše, to, co máte před sebou, je výzva k trpělivosti. Dřív to byla výzva staré energie, ale vaše Akáša si vzpomíná, jaké to je teď.

.

Jsem obklopen světly a každé to světlo reprezentuje jednu bytost tady. Všechna ta světla jsou jedním. Každé jednotlivé světlo z nich je stará duše. Stará duše, která se bude vracet, vracet a znovu vracet… Ale pokaždé to světlo bude jasnější, zářivější, a vy začnete chápat, že se to zlepšuje. Možná se vám nelíbí načasování kvůli vaší netrpělivosti, ale to světlo nikdy nezhasne, světlo je tady navždy. Planeta je na své cestě k renesanci života. Jiné planety došly k tomuto bodu vícekrát. Jakmile se vynoří určité atributy, valící se sněhovou kouli už nelze zastavit. Vyhlížejte světelnou kouli, jak se začne valit dolů z kopce a cestou bude rušit veškerou temnotu, až nakonec dospěje do údolí, kde si z toho všechny staré duše vezmou kousek. Už je to na cestě.

.

Kryone, jaká bude budoucnost? Jaký je potenciál vycházející z jiných planet, které tím už prošly?“ Nebudete tomu věřit, když vám řeknu, že je to příliš velkolepé, příliš vzdálené, aby vám to dávalo smysl. V dnešním setkání se můj partner pokusil spojit body mezi vědomím a fyzickou energií. Ukázal, že vědomí skutečně může změnit tělesné zdraví, že multidimenzionální vědomí může skutečně vnímat věci ještě dřív, než se objeví. Co by se stalo, kdyby tato evoluce pokračovala a fyzika vědomí se stala vědomější a splynutí mezi tělem a vědomím bylo stále silnější a silnější? Co by se stalo, kdybyste byli převážně světlem? Řeknu vám to: Rozdíl mezi tělesným já a vyšším já začne mizet a vy začnete být schopni sami ovládat materiální věci. Budete mít sami volbu, jak dlouho budete žít, moudrost řídit věci na této planetě, o kterých si myslíte, že je nemůžete ovládat. Budete mít vlastnosti Mistra. To se stane. A nakonec planeta samotná se začne posouvat do statutu, kterému říkáme statut absolventa. Pak se podíváte do vesmíru, zda je tam jiná planeta, která by z toho mohla profitovat, která by mohla být oseta znalostí světla a temnoty. Všechny vzestoupené planety vždy osely jinou planetu. Jak dlouhou dobu k tomu budete potřebovat? Asi takovou, jako kdybych řekl, jak dlouhá je šňůra se svobodnou volbou? Může vám to zabrat hodně nebo málo času.

.

Co si tedy zvolíte z toho všeho, co jsem vám sdělil, z toho, co jste se naučili o kráse systému akášické lásky? Můžete vnímat ty, které jste milovali a ztratili? Poslouchejte, mohli byste vzít své děti stranou a říct jim, že ať se ve vašem životě stane cokoli, dokonce i po vašem posledním vydechnutí, že s nimi budete žít dál až do jejich posledního vydechnutí? Můžete do nich zasadit tohle krásné semínko pravdy, aby nebyly smutné nebo netrpěly, až opustíte tuto planetu? Místo toho zbude jen znalost, jakým způsobem funguje energie. Začněte jím to říkat už teď. Některé vám to nebudou chtít věřit: „Ach mami, ach tati, to je jen takový ezoterický blábol.“ (Kryon se směje) A až odejdete, vzpomenou si na každé slovo. Pevně se toho chytnou a stane se to pro ně realitou (Kryon dojatě). Můžete to udělat? To je budoucnost duše za hranicí dnešního paradigmatu. Duše, která dokonale rozumí životu a smrti a uvědomuje si, že smrt nemá žádné žihadlo, ale je jen změnou energie. Reinkarnace bude chápána jako způsob, jak odstranit smutek – to je moudrost, to je pokrok civilizace. A když se budete skutečně chtít podívat na pravdu, je to přesně tak, jak to začalo u prastarých. Podívejte se na to, v co věřili – věřili v život po životě, věřili, že duše může vzestoupit, zatímco zůstanete na Zemi, věřili ve spojení se Zemí. Tohle není nový věk, to je návrat k prastaré pravdě. A k tomu dojde, cesta k tomu směřuje.

.

Už jsem toto poselství předával dřív různými způsoby, a teď jej předávám znovu a budu jej předávat i dál. Je vás tolik, kteří to potřebujete slyšet, abyste tomu uvěřili. Tady máte instrukce: Opusťte toto místo radostně a vezměte si sebou všechno to dobré, co se tady stalo, abyste mohli otevřít svou krabici a zrevidovat ji, kdykoli budete chtít. Jako záznam reality. Kdykoli tu krabici otevřete, znovu se to objeví – láska, pocity, postoj a mír. Vím, kdo tu je. Vím, kdo si přišel pro uzdravení. Někteří z vás vědí, že jsou Bohem. Vím, kdo má jaké problémy, z čeho máte strach. Natahuji k vám ruku, přijměte ruku Ducha a odejděte odsud s mírem vůči všemu, co jste si sebou přinesli.

.

Poslouchejte, nepotřebujete žádné řešení pro své problémy, abyste mohli být pokojní. Vězte, že přijde. Buďte pokojní, protože vaše duše je větší než si myslíte. Je to věčné poselství, poselství pro probouzející se planetu. Pravda se dostane ke sluchu starých duší a mnozí z vás opustí tento prostor na základě své svobodné volby jiní, než sem přišli.

A tak to je,

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „The Human Soul 6“ MP3 28:41

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět