4-2016 Kryon

BÝT NAPOJENI – První část

Tento živý channeling byl přijat v Portlandu v Maine 9. dubna 2016

.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství přijaté v Portlandu, Maine.


.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

To, co vám chci prezentovat dnes, je možné špatně pochopit. Je to pokročilá informace a je to informace, která může způsobit zmatek, proto požádám svého partnera, aby postupoval pomalu a používal příklady, které mu předám.  Právě teď se na této židli děje něco krásného a říká se tomu napojení. Channeling je na této planetě tak kontroverzní, protože mnoho lidí obrátí oči v sloup a řekne, že je to nemožné, okultní nebo jen hrozně divné. Navíc mnozí říkají, že to není v pořádku. Proto se dá říci, že je lidstvo duchovně proti channelingu zaujaté.

.

Pravdou je, že můj partner je skutečně napojen na tvořivý zdroj. Je v pořádku být napojen skrze modlitbu a meditaci (dle lidí), ale channeling často překračuje hranice (dle lidí). Nicméně je to realita a můj partner pro toto poselství ustupuje stranou. Doslova bere své vědomí a nechává ho splynout s mým a dovoluje mi tak využít pro toto poselství vše, co je v něm. Ale není plně zde.

.

Před dlouhou dobou řekl, že by nedovolil převzetí a já mu sdělil, že v této nové energii neexistuje žádné převzetí. Při channelingu je to jakési partnerství, určitý druh promísení. Je to převzetí, když máte nádhernou, intuitivní mysl? Upadnete do podivného transu, když máte dobré duchovní vedení? Ne. Věci týkající se lidské schopnosti cítit vedení Ducha se v uplynulých desetiletích změnily.

.

Před 30 až 40 lety trans-channeleři opravdu během channelingu zestárli, protože používali „převzetí“. Někteří z nich vyhořeli, protože to, co dělali, nebylo žádná smísení; byla to práce, udržování stavu chůze mezi dvěma světy. Tehdy to bylo převzetí a dnes už tomu tak není.

.

Pracovníci světla, léčitelé a čtenáři (energií) to vědí. Když přijdou na místo, kde dostávají intuitivní proud, který jim říká, kde se dotknout nějaké osoby, aby ji nejlépe vyléčili nebo co říci člověku, kterému poskytují čtení; nebloumají kolem ani nepřecházejí do podivných pozic, které by je odvedly „mimo tělo“. Zůstávají ve svém středu, stávají se mírumilovnými anapojenýmiIntuitivní léčitelé vědí, co říci, když vnímají vzorování Merkaby, a potom přichází okamžik ticha a někdy krásné očistné dýchání, aby se napojili.

.

Chci mluvit o tomto napojení, protože může být jiné, než si myslíte. Věci se stávají více důmyslnými, pokud jde o vaše spojení s Duchem. Ezoterické věci se dostávají do stádia, kde v každém styčném bodě začíná být potřebné rozlišování, abyste poznali, že je vaše napojení čisté. Ve vašem nitru, drazí, v každém kousku a části vaší buněčné struktury, existuje drobná molekula DNA, o které celou dobu mluvíme. Když jsme napsali knihuDvanáct vrstev DNA, mluvili jsme o tom. Ve vašem nitru, na určité úrovni, kterou nelze chemicky změřit, existuje jakási část samotného tvořivého zdroje všeho. Je to „Bůh ve vás“, který je větší než si myslíte. Důkazem toho jsou minulé civilizace, protože kam až dokážete v minulosti dohlédnout, starodávní věřili, že uvnitř každého z nich určitým způsobem existuje něco většího než oni sami. Mnozí to připisovali Gaie a částečně měli pravdu. Cítili, že někde existuje nějaký druh stvořitele, a existovaly všechny způsoby víry a uctívání tohoto zdroje. Ale ty všechny spojovalo to, že intuitivně věděli, že jsou součástí něčeho většího.

.

A tak já navazuji na to, že uvnitř vás, ve vaší DNA, existuje to, co bychom nazvali duchovní složkou, která tvoří intuici, že tvořivý zdroj skutečně existuje. Toto intuitivní pochopení je zodpovědné za vytvoření všech věroučných systémů na planetěPřemýšlejte o tom: lidstvo nemá žádný problém s vírou v Boha. Ti, kteří v Boha nevěří, jsou v menšině. Většina planety ví o jednom Bohu. Takže je to něco vrozeného a intuitivního pro lidstvo obecně, a děje se to uvnitř každého z vás. Drazí, tato intuice začíná růst a měnit se.

.

Myšlenka “Boha uvnitř” se začíná stávat určitými způsoby elegantnější a jinými zase špatně chápána. Tím myslím, že vaše Země a vaše lidstvo se začínají posouvat a to ovlivňuje nejen pracovníky světla a staré duše, ale celé lidstvo. Magnetická mřížka této planety se mění a váš sluneční systém se doslova stěhuje na nové místo v galaxii, do nové oblasti naplněné energiemi, které jste nikdy dříve neviděli. To všechno mění. Mění se heliosféra vašeho slunce, a tak to zasahuje i vaši magnetickou mřížku. Někteří z vás se na to dívají a vidí nové záření, kterého se opravdu obávají. Pozorovali jste nějaké rozdíly v chování vašeho slunce poslední dobou? Možná, že nedodržuje přesné radiační vzorce, jako tomu bylo v minulosti.To vše představuje souběh energií, který má změnit lidstvo. Ovlivní to způsob, jakým myslíte i jakým cítíte. Rozšíří to myšlenky a vnímání a také to ovlivní duchovní nastavení, které si lidstvo s sebou nese po celé věky.

.

Staré duše, ti, kteří zde byli a dělali to celé životy (ti zkušení), jsou těmi, kteří chápou, proč se to děje. Vy budete učiteli, až ti kolem vás přijdou za vámi při práci a hře, nebo v rodině, a zeptají se vás, jak je možné, že zůstáváte v klidu nebo v radosti. Jste to vy! Proto posloucháte tento channeling. Je to úkol, který nebude obtížný, jestliže se nebojíte, ale já chci, abyste porozuměli napojení, protože přijde něco, co nazveme hádankou.

.

Drazí, část vaší DNA je multidimenzionální. To není až tak kontroverzní. Můj partner vám pověděl o faktu, že už toto někteří kvantoví biologové vědí a dále to studují. Opravdu, část DNA je více než myslíte. Během experimentů se prokázalo, že DNA není jen chemie. Existuje jasný důkaz, který ukazuje, že pouhá přítomnost DNA v kontrolovaném experimentu změní spin (rotaci) atomární částice v kvantovém poli. To vědcům říká, že je tam přítomna akce příčiny a následku, která je kvantová, a že DNA tudíž musí být malým kvantovým zdrojem.

.

Když jsme se posledně setkali, předal jsem vám channelovanou informaci, která říká, že „nemůžete pozorovat kvantovou akci bez přítomnosti kvantového zdroje“. Takže jestliže budete mít nějaký krásný nový kvantový vynález, bude muset být vyvinut z kvantového zdroje. Ke kvantovému výsledku nelze dojít s 3D zdrojem. A teď, to, na co se dnešní shrnutí smrskne, je, že vaše DNA má kvantový atribut, a to ji kvalifikuje na „zdroj“ pro kvantové změny. Vaše vědomí je částí vaší DNA. Lidské vědomí začíná dospívat a vy s ním začínáte pracovat, což bude druhé zarážet. Tou první věcí je schopnost omlazovat a léčit nemoci, většinou ve vašich vlastních tělech.

.

Takže nárůst moudrosti začne nejprve u vás a potom se v průběhu času přenese i na ostatní.Ale začne to u vás, drazí. Už dříve jsem vám řekl: „Tento posun se týká každého.“ Chci vám také říci, že tyto změny jsou pomalé a nemusí být okamžitě zřejmé. Ale když se vám zvýší intuice a začnete nacházet lepší řešení běžných problémů, lidé k vám budou přicházet a ptát se, jak jste na to přišli, a vy nebudete umět odpovědět. Je to nová intuice a začne hlavně ve starých duších.

.

Chci použít jeden příklad, metaforu. Bude to o jednom z vašich oblíbených savců – velrybě. Velryby se dostávají na místa, kde se rozmnožují a na svá potravní území pomocímagnetismu. Ve velrybím systému je něco, čemu se říká magnetit *. Ten je ve vzájemném vztahu s jejich vědomím a jejich mozkem, aby se stal intuitivním zaměřovačem. Mají vnitřní kompas, ale velryby o tom nevědí. Řídí se jen svou intuicí.

.

Abych vám to dokázal, vezmu vás 20 let zpět v čase. Možná si vzpomenete, že se mnoho velryb pravidelně vrhalo na břeh, některé z nich i na to stejné pobřeží [východní pobřeží USA], a mnohé to zaujalo. Zvláštní bylo, že odmítaly být zachráněny. Velryba, která se sama vyplavila na břeh, byla za ocas odtažena zpět do otevřeného oceánu. Osvobození způsobilo nadšení u všech na lodích, jenom proto, aby se velryba poté opět vrhla na břeh! Co se to stalo, drazí? Řekneme vám to. Magnetická mřížka se posunula tak, jak jsme dříve předpověděli, takže „sever“ byl teď trochu jiný než dříve. To automatické „kompasové zaměření“, které velryby po generace používaly, je teď vedlo přímo na určité pláže, místo aby jim poskytlo cestu na otevřené moře. Prostě jen následovaly stejné magnetické linie, které následovaly po celé generace. To vám také ukazuje, jak moc se magnetismus v těch letech posunul. Trvalo to víc než jednu generaci, než velryby pochopily, že je potřebná nová trasa a plují kolem. Dnes už se nevyplavují na břeh tak často jako tenkrát. A proč vám to vyprávím?

.

Předstírejme na chvíli, že by velryba měla o něco větší intelekt, než si myslíte, a že byste s ní mohli vest rozhovor, abyste zjistili, co si myslí. Takže pojďme vyzpovídat pana Velrybu:

.

Co to je, pane Velrybo, co vás vede na tato místa přes celou planetu? Zdá se, že víte, kam plujete.“

A velryba by mohla odpovědět: „Nemám žádnou představu, maličký; prostě to dělám.“

.

Drazí, kdyby se vás někdo zeptal, jak víte, že Bůh existuje, co byste řekli? Mohli byste odpovědět: „Prostě to vím!“ Je to stejné. Je to vnitřní a instinktivní. Je to vaše vědomí, že Stvořitel je uvnitř vás. Abyste to lépe pochopili, musím vám sdělit, že je ve vás doslova část Stvořitele. Není to jen vzpomínka nebo nějaké metaforické stříbrné vlákno, co vás spojuje. Ne, je to fyzické a kvantově ve vaší DNA.

.

To vysvětluje, proč se cítíte více jakodoma, když jste v kontaktu. Když přijdete na to místo, drazí, když se cítíte napojeni a funguje rovnováha trojice (srdce, šišinka a mozek), probouzíte se do této části vaší DNA a všechno ostatní odkládáte stranou. Dokonce ani nestárnete! Víte, že to napojení je skutečné, a to je chvíle, kdy byste si mohli sednout a plakat radostí, že máte takové spojení se vším. Je to všechno, co jste. Jste částí Stvořitele a víte to. Víte to a dokážete to rozlišit, a je mnoho takových, kteří přicházejí na toto posvátné místo a cítí tu radost, zvláště v této nové energii.

.

Ale chci vám říci toto: kvůli této nové energii ostatní cítí část tohoto napojení a začínají ji používat, ale to nemá nic společného s duchovním tvořivým zdrojem. Jste zmateni? Položím vám otázku, jednu rétorickou otázku, a vy si na ni můžete odpovědět ve své mysli:„Je člověk, který ohýbá lžíce duchovní?“ Teď se na chvíli zamyslete. Musel jít a získat multidimenzionální část kvantové DNA a vytáhnout ji do svého vědomí, aby ji mohl používat a měnit fyziku. Poslouchejte: dělá to a je to skutečné. Takže jeho vědomí funguje na velmi vysoké úrovni, aby ovlivnilo kov lžíce. Může to dělat stále znovu a lidé na něj budou hledět a někteří doslova uctívat, protože má „něco zvláštního“.

.

Zde je to, co vám chci říci: můžete dělat to všechno a přitom nebýt duchovní. Můžete dělat to všechno a ani nebýt duchovně napojeni. Buďme trochu více osobní. Řekněme, že na planetě je mistr léčitel, který může začít manifestovat věci [tvořit objekty] a vyléčit mnoho lidí. To je metafora. Nemluvím o skutečném člověku. Dávám vám metaforu a chci, abyste se zastavili a zeptali se sami sebe: „Je ten člověk napojený?“ Mohli byste odpovědět, „ANO! Musí být napojený! Podívej se, co dělá! To musí pocházet od Boha.“ Drazí, dovolte mi, abych vám řekl, odkud to pochází. Pochází to z nového lidského vědomí, které začíná být vytříbenější a má vyšší efektivitu. Je to vědomí, které začíná využívat multidimenzionální vnitřní kvantové části, které mohou měnit fyziku, vidět vzory a pomáhat lidem, a přece nemusí být napojené.

.

Je to víc o rozlišování, než kdykoli dříve. Zpátky k příběhu s velrybou – řekněme, že došlo k posunu, a naše velryba začne být intelektuálnější. A říká: „Podívej, mám v sobě něco, co je skoro jako kompas, ale místo aby to bylo automatické a skryté, teď je to kontrolovatelné. Na chvíli můžu plout na východ nebo na západ nebo severozápad nebo severovýchod, jen se podívat, co tam je. Můj vnitřní kompas mi dovoluje plout kamkoliv, prozkoumat to tam a pak se můžu vrátit na rozmnožovací trasu.“

.

Velryby to nikdy nedělají. Kvůli svému přežití pokračují stále po své trase. To je to, co dělají, a proto je můžete nalézt na stále stejných místech. Mají automatický kompas, ale řekněme, že se některé z nich rozhodnou, že udělají něco jiného. Bude to pro ně znamenat nějaký rozdíl?Přinese jim prozkoumání nového daru osvícení?

.

Drazí, ve vašem nitru je multidimenzionální kousek DNAkterý má být spojen s centrálním zdrojemBýt opravdu napojen znamená mít rovnováhu trojice. Předáváme vám tuto informaci znovu: Úplná lidská bytost, která je dokonale napojená, může dělat všechny ty věci, co jsem zmínil výše, ale „tou největší z nich je láska“Láska a soucit je směs mezi logickým mozkem, lidským srdcem a šišinkou. V rovnováze je taková šišinka, která posílá a dostává posvátnou energii a má pomoc z kvantové DNA, aby se spojila s Tvořivým Zdrojem.

.

Poslouchejte, jestliže zničíte šišinku a nikdy ji nepoužijete a potlačíte své srdce, zůstane vám mozek. Ale přesto můžete stále používat multidimenzionální DNA! V této nové energii budou mnozí, kteří vystoupí, a bude se zdát, že dělají věci, které jsou za hranicemi toho, co dokáží druzí. Budou to dělat pod maskou duchovnosti, a přesto NEBUDOU napojeni.Toto je část problémů a hádanek, o kterých jsme vám řekli, že se začnou objevovat v nové energii lidstva. Není to zneužití, drazí, protože to ani nemusí být úmyslné. Je to prostě nevědomost – nevědí, že nejsou napojeni.

.

Dovolte, abych vám něco řekl, staré duše. Skoro každý v této místnosti je určitým způsobem napojen. Život za životem, jako ty velryby, máte kompas, a teď jste se naučili jít, kterým směrem chcete. Učíte se využívat napojení, abyste pozvedli svůj život. Můžete mluvit ke svým buňkám a manifestovat odlišnou realitu. Ale pokud nejste napojeni s láskou, děláte věci lepšími jen pro sebe.

.

Léčitel, který je opravdu napojen, bude mít exponenciální nárůst léčebné síly, ne jen o něco větší efektivitu. Někdo, kdo si jen hraje a ohýbá kov, si jen hraje a ohýbá kov. Také může být napojený, ale jak to máte poznat? „Ale tou největší z nich je láska“. Drazí, každá napojená osoba bude projevovat svou laskavost, radost, lásku a soucit k ostatním.Varujte se frustrovaných, zlostných léčitelů. Varujte se frustrovaných, zlostných ohýbačů lžic.Jsou-li zlostní, nevyvážení, vláčení egem a rozčilení, nejsou napojení. Není těžké to poznat, drazí, ale vy uvidíte mnoho takových.

.

Ti, kteří říkají, že channelují, ale přece je kolem nich drama, možná nechannelují nic kromě sebe. Ti, kteří říkají, že channelují, a přece jsou frustrovaní a vzteklí, mohou channelovat jen sami sebe. Můžete to cítit v jejich hlasu nebo v tom, co vám sdělují: požadují něco, když channelují, nebo vás ponižují? Říkají vám, abyste dělali to, co nechcete, nebo používají a vyjadřují „nástroje strachu“Je-li tomu tak, nejsou napojeni na ten nádherný, soucitný, Tvořivý Zdroj.

.

Není tak těžké rozlišit, kdo je vyrovnaný a kdo ne, a to je to hlavní. Naslouchají vám? Projevují ve svých životech lásku? Bude toho víc, co musíte odlišit. Podívejte se na skutečnou laskavost, laskavost „za scénou“, ne na tu, kterou vám ukazují na veřejnosti. Podívejte se, jak žijí svůj život založený na lásce a laskavosti. Není tak těžké to vidět – a to přináší trojice.

.

Staré duše v této místnosti, poslouchejte. Nikdy nebyl lepší čas k napojení. Jestliže vás v této chvíli ovládá strach a frustrace, pak se ptám, jestli jste ho pochopili. Příliš přemýšlíte, příliš si v těchto záležitostech lámete hlavu, a my jsme to řekli už dříve. Je pravda, že mozek musí být v trojici zapojen. Váš mozek je nástroj přežití a je potřebný. Musíte ale také zapojit srdce a šišinku rovnoměrně s mozkem. Přežití je útěk před bengálským tygrem. Přežití je reakce na strachAle tato nová energie reaguje na lásku..

.

To, jak kráčíte po této planetě, je nové přežití. Představuje vaše mistrovství, aby ho všichni spatřili. Kamkoliv jdete, Gaia ví, že přichází mistr. Můžete říci: „Já nejsem žádný mistr, ne opravdu.“ Kde jste vzali tuto informaci? Kdo vám to řekl? Opakujete něco, co jste se naučili od někoho jiného? Byli to snad vaši rodiče nebo učitelé, kdo vám řekl, že jste „měně než…“?Možná si myslíte, že je to vychloubačné nebo sobecké, abyste nesli Boží lásku? Ne, není!Chci, abyste se napřímili při vědomí, že si zasloužíte být napojeni. Můžete opustit toto místo a chápat, že vaše vědomí může změnit všechno ve vašem životě, dokonce i léčení, které chcete. Máte toho pod kontrolou víc než kdy dřív.

.

Nedovolte už, aby vás definovala situace. Dovolte, aby vás definovala Boží láska. Dovolte, aby vás definovala ta část, která je multidimenzionální a napojená na trojici. Nedovolte, aby vás definovala stará energie, která se často sama prezentuje. Můžete ji rozbít jedním láskyplným pohledem, víte? Můžete rozbít starou energii laskavostí a čistým srdcem. Stará energie od vás uteče a nebude vás chtít mít vedle sebe.

Stará energie nemůže vířit v dramatu s vámi, věděli jste to? Nemůže. Přátelé nebo známí, kteří víří ve staré energii, půjdou opačnou cestou, když vás spatří poblíž, protože vědí, že vy nebudete součástí jejich víru. Oni to vědí! Je tady jakýsi střet, větší než jindy, mezi starou a novou lidskou energií. To se právě teď odehrává na planetě. Nemůžete mít barbarskou energii, když se začíná zažíhat světlo. Už jsme vám řekli, že stará energie na této planetě má problémy. Bude prchat opačným směrem a bude křičet a kvílet. Stará energie nechce zemřít a přece je její smrt nevyhnutelná po překročení precese rovnodennosti. Všechny nové kalendáře a starobylá proroctví tento posun popisují.

.

Systémy, které nemají žádnou integritu, nakonec kvůli tomu padnou na tvář. Tyto staré systémy budou dělat problémy, dokud nenastane čas, kdy se to usadí, a proto tu budou staré duše. Drazí, vy jste přední linií pro to vše – a vy si musíte jen pamatovat, že „tou největší z nich je láska“.

.

Není žádná frustrace, když přijmete Boží lásku. Není žádná oběť, když přijmete Boží lásku. Čtyři roky trvalo přesvědčit mého partnera, když začal sedět na židli, že channelovat je v pořádku. Vše, co nabídl jako námitky, byly předsudky, které se naučil během několika  let, kdy žil na planetě. Bylo to to, „co mu řekli druzí“, a ne jeho vlastní rozlišení. Když konečně opustil tyto námitky a dovolil Bohu vstoupit, všechno se změnilo. Poví vám, že se všechno změnilo.

.

Zvu vás všechny v dosahu zvuku tohoto hlasu i ty, kteří čtou, aby dovolili, aby se vše změnilo. Rozlište, co je předpojatost. Co vám řekli druzí – může to být skutečné nebo ne? Bude to vaše realita? Opravdu přijmete slovo někoho jiného a dovolíte mu, aby zavřelo dveře Bohu ve vašem životě? To není ani logické. Věci se posouvají a mění. Jen se zeptejte velryb! To nebyla metafora.

.

A tak to je.

KRYON

*http://articles.latimes.com/1990-05-21/local/me-108_1_magnetic-field/2

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - Getting connected – part Two

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět