4-2018 Kryon

Jak jste staří

(1. část Kryonova channelingu v Kanadě)
Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Montrealu, Kanada,, 7. dubna 2018.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vím, kde jsem. Vím, kdo je tady. Mnozí z vás si to poslechnou později. Mluvím teď o těch, kteří jsou právě teď přítomni v této místnosti. Někteří z vás si velice dobře uvědomují energii, kterou s sebou přináším. Chci vám o této energii povědět a chtěl bych vám také povědět o vás. Děláme to už léta. A léta už vám říkám, že z tohoto jeviště se neprojektuje žádná energie. Je to pozvání, které vnímáte, hluboce cítíte, abyste se znovu spojili se Zdrojem všeho, co je. A tento Zdroj je přesně tím, kdo vás sem přivedl, kdo stvořil planetu, kdo je ve vašem srdci a ve vaší duši. Opětovné spojení s tímto Zdrojem vás přivádí na ezoterické místo, které bylo na této planetě vždy známo. V minulosti se někteří na těchto místech dostávali do euforie a nazývali je „modlitbou“, „meditací“, místem, kde můžete nahlížet do svého nitra. Objevili spojení s krásou všeho, co je. Toto je pozvání, které právě teď sedí na židli, a které se vám přenáší prostřednictvím hlasu mého partnera a také prostřednictvím třetího jazyka. To je metafora pro energii, která se přenáší a je sotva zřetelná, je to pozvání, které šeptem říká: „Chci, aby ses rozpomněl. Rád bych, aby ses rozpomněl na něco hlubokého, co má pro vás všechny velký význam: KDO JSI. Ta část KDO JSI je často zcela ignorována, zapomenuta nebo nepochopena.“ Budeme o tom mluvit později.

.

Ale chci, aby se toto mimořádné poselství soustředilo na jednu věc, na vaši přiměřenost. Vím, kdo je tady. Povím vám teď o stovkách z vás, kteří tady jste přítomni, alespoň dvě stovky. Znám všechny vaše životní cesty, protože jste spojeni se stejným Zdrojem jako já. Vím, čím jste si prošli, protože vaše duše je propojena se stejným Zdrojem jako já. Znám zkoušky, kterými jste prošli. Vím, kdy pláčete o samotě. Vím, kdy se tak smějete, až se za břicho popadáte. Je to krásné, protože jste spojeni se Zdrojem. Vím o situacích, jimiž se právě teď zabýváte. Vím o starostech a trápeních, se kterými jste sem přišli. Vím, kdo je tady. Znám vaše frustrace, protože nejsou osamocené. Sdílíte je se svou duší, se Stvořitelem, stejným Zdrojem, z něhož všichni pocházíme. Uvědomujete si rozsáhlost plánu, který se tu předkládá?

.

Otázka: Jste tu „náhodou“? Slýcháte odpověď od těch, kteří učí ezoteriku: „Samozřejmě že ne, vždy existuje plán.“ Ach, ale drazí, vím o ještě jiném argumentu, zatímco tu sedíte, říkáte: „No, svět kolem mě se zdá být jiný, trochu nepohodlný, nejistý. Jsem nejistý, protože věci nejsou takové, jaké bývaly. Mé tělo se cítí jinak. Své přátele vnímám jinak. Vztah s mým partnerem vnímám jinak. Co se to děje? V jistém smyslu se zdá, jako bychom sklouzávali zpět do starší, úzkostné doby. Vidím to v médiích, není to příjemné. Cítím se jinak. Je to opravdu tak, jak by to mělo být?“

.

Dovolte mi, abych vás vzal na cestu. Bude to znít fantasticky, neuvěřitelně, pokud jste to už neslyšeli. Jak stará je vaše duše? Vaše duše je jedinečnáTato duše, kterou máte, má ve skutečnosti energetické jméno.Toto jméno je zvláštním způsobem spojeno se světlem i s hudbou, s vibracemi, když tady nejste. Dokážete si představit místo, kde světlo a hudba mají stejné vibrace, kde můžete slyšet světlo, kde se mohou zvuky nejlepšího hudebního vystoupení projevovat ve světle, které můžete slyšet? Dokážete si představit, že vidíte své jméno v tom světle, kamkoli jdete? To jste vy na druhé straně závoje, drazí. Lidstvo samotné je dočasnéVaše duše je navždy. Vždy byla, vždy bude. A to je to, co je teď ve vás.

.

Vraťme se zpátky. Rád bych vám něco sdělil. Předtím, než se tato Země ochladila, pracovali jste na této skládance někde jinde. Jste velmi staré duše. Mluvím k těm, kteří tady sedí před mnou. Někteří z vás to intuitivně cítí, jiní ne. Ale říkám vám toto: Už jste udělali zkušenost s učením jiného druhu energie. Galaxie je docela stará, Země je docela mladá. Vaše duše byla v této galaxii a dělala tyto věci v těle, které bylo velmi podobné vašemu současnému tělu, před miliony let, před miliony let! To je to, co děláte. Někteří se ptají: „Kryone, proč jsi tak zamilovaný do lidstva?“ Jsem zamilovaný do duší, které se v tomto okamžiku nazývají lidmi, protože vidím hluboké věci, které jste už vykonali na jiných místech, na jiných planetách v této galaxii. Dovolte mi, abych vám něco řekl. Ještě předtím, než se Země ochladila, už tu existoval předpoklad s možností svobodné volby, že by se lidstvo na této planetě mohlo rozhodnout pro změnu světla.

.

Jaké bylo proroctví, když jste se narodili? Zánik, vskutku. Světová válka, vskutku. Skutečně takové bylo proroctví. Směřovali jste k tomu, co už udělali čtyři jiné civilizace na této planetě i na jiných planetách. Téměř k úplnému sebezničení a novému začátku, takové bylo vaše proroctví. Dokonce i na vašich posvátných místech v budovách, kam se chodíte modlit, se mluvilo o posvátných písmech, která zahrnovala proroctví: To bude konec, víte, všechno se změní… Podívejte se na své současné filmy, dokonce i ty je obsahují. Nikdo neočekával, že tu budete v roce 2018, nikdo!

.

Nemáte žádné proroctví. Neexistuje žádný text, který by mluvil o něčem, co přesahuje rok 2000, natož léta po roce 2012. Uvědomujete si to? Momentálně o vás neexistuje žádné proroctví, kromě jednoho. Předali vám je Mayové a domorodci po celé planetě ho viděli ve hvězdách. Rozpoznali, že precese rovnodennosti bude koncem nebo začátkem planety. A vy jste měli nakročeno k tomu být na dobré cestě.

.

Dovolte mi, abych se vás zeptal, staré duše, kdyby se tato planeta otočila a směřovala do světla, bylo by na nebi shromáždění duší všude po celé galaxii, které by říkalo: „Tato planeta svobodné volby jménem Země to zvládne. Kdo chce být při tom?“ A ti, kteří zvedli ruce, řekli: „Já jdu, protože jsem to už dělal dřív. Vím, co mě čeká. Překonám strach, projdu vším tím, čemu jako člověk nebudu rozumět a budu na ezoterické úrovni vědět, že jsem součástí posunu světla, k němuž došlo jen párkrát v galaxii, v dějinách univerza, protože jsem specialistou na světlo.“ To je to, kým jste. Každý z vás, kdo tu sedí na židli, tu není jen s určitým záměrem. Jste tu proto, že jste zvedli ruku, protože jste specialisté, a tohle jsou věci, které vás budou postupně napadat: „Jak mohu prodloužit svůj život?“ Budu o tom dnes večer mluvit. „Jak se mohu sám očistit, abych mohl být příkladem a vyzařovat více světla? Jak mohu vysílat světlo do problematických míst? Jak mohu změnit planetu ze svého domova?“ (Kryon se usmívá.) Protože tohle jste už dělali dříve. Nejste tu jen s určitým záměrem, takto jste si to vědomě navrhli a naplánovali. A někteří z vás řeknou: „Já nevím, Kryone, rád naslouchám takovým slovům, ale necítím se tak.“ Dovolte mi něco říct, drazí. „Cítit se tak“ vám padá přímo do klína. Jinými slovy, je to vaše volba, zda se tak cítíte nebo ne – zda povstanete ve světle, místo abyste zůstávali v temnotě. Budeme o tom mluvit. Mluvili jsme také o tom, jak se vnímáte ve svých návycích. Budeme o tom všem hovořit ještě i později.

.

Drazí, můžete změnit své okolí, to, jak jste vnímáni, jak přemýšlíte o věcech, jak vaše tělo reaguje na věci. Jak by se vám líbilo, kdybyste se podívali své nemoci do tváře a smáli se, protože už tu nemůže být? Protože začnete vytvářet vibrace, které budou vyšší než ty, které jste kdy měli. Mluvím nyní ke třem lidem v publiku. Slyšíte mě? Proto jste sem přišli, abyste tu seděli a já k vám promluvil, abych vám sdělil, že Bůh zná vaše jméno ve světle. Nejste tady, abyste trpěli. Rád bych, abyste tu seděli a cítili se příjemně, staré duše, a uvědomovali si, že jste mnohem starší než tato planeta, že si zasloužíte být tady a že tu je zapotřebí udělat práci, která vám bude postupně přicházet na mysl. A ta práce se týká vás, vašeho nitra.

.

Světlo přitahuje světloUž jsme vám to říkali. Světlo vyhání temnotu. To už jsme vám také říkali. Jsou to metafory, ale jsou skutečně pravdivé. Člověk, který stojí s temnotou kolem sebe, nepřitahuje nic než temnotuČlověk, který vyleze z díry temnoty a začne žádat o světlo, dostane světlo. To je příslib! A začnete to vidět a věřit tomu – díky tomu, jak se budete cítit a co se bude dít s vaším tělem. Jste věční. To opravdu jste. Vaše duše bude žít dál, až jako člověk odejdete pryč a možná budete čekat na další planetu svobodné volby. A mimochodem, už je tady a čeká. To je to, co děláte.

.

Ale právě tato doba během posunu je nejvíce vzrušujícíPřechod ze staré energie na novou energii je nepříjemný, protože máte plášť, se kterým jste vyrostli, což je temnota. Ten nyní odkládáte a odhazujete, dokud nedokončíte kruh ve světle, stejně jako jste to udělali kdysi. To je to, kým jste. Jste tu s určitým záměrem? S tím vším, co se na této planetě děje, s tím, jaké to je, ach ano! Uzavřu to teď touto výzvou. Podívejte se na zprávy. Jděte do toho, podívejte se na něco velmi, velmi dramatického. Hlasatel to ještě zhorší. (Kryon se směje.) A já vás vyzývám, abyste se usmáli, zasmáli se a řekli: „Jo, to už jsem viděl/a, jen počkejte a uvidíte, počkejte a uvidíte.“ Protože na určité úrovni máte předchozí znalosti, neboť jste to už dřív dělali, už jste tam dřív byli. Je to podobné jako se dívat na děti, jak se batolí, aniž by věděly, co se bude dít dál. Vy to víte. Napřimte se ve světle, drazí lidéTo je důvod, proč jste se tentokrát narodili, abyste tu byli.

.

Ale, Kryone, podívej, jak jsem starý.“ (Kryon se směje.) Později si promluvíme o tom, jak staří jste. Tohle prozatím stačí. Opravdu vím, kdo je tady. A to je důvod, proč jsem do vás tak zamilovaný, protože vím, co jste udělali. Je jen málo lidí na této Země, kteří by věděli, kým skutečně jste. Ach, já jsem Kryon z magnetické služby, vím, kdo jste.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – How old are you – MP3 – 23:52 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět