4-2018 Kryon

Vědomí a délka života

(2. část Kryonova channelingu v Kanadě)
Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Montrealu, Kanada, 7. dubna 2018.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dnes ráno jsem řekl, že vím, kdo je tady. Také jsem řekl, že vím, kde jsem. Chtěl bych znovu promluvit k těm, kteří tu sedí přede mnou na židlích. Dnes večer se věnujeme dvěma tématům. Žádné z nich nebude dlouhé. Nejprve chci promluvit k těm z vás, kteří zde žijí (v Montrealu v Kanadě). Jsme v oblasti, kterou bychom mohli nazvat východní Kanadou. Atribut tohoto místa je dobře známý, totiž, že je tady chladno. Pokud sledujete mé channelingy, vyprávěl jsem vám už o cyklech planety a o skutečnosti, že jste na začátku jednoho z nich. Změna klimatu, kterou zažíváte, je zcela normální. Není to nic, co by tato planeta udělala sama kvůli tomu, co vypouštíte vzduchu. Znovu to zopakuji: věci, které vypouštíte do vzduchu, by mohly zabít vás, ale ne planetu.

.

Cykly, které vidíte a kterých jste se nezúčastnili, protože tu dostatečně dlouho nežijete, se opět vracejí. Je to prokazatelné. Klimatologové, zvláště ti, kteří nejsou propleteni s žádnou mytologií ani politikou, to rozpoznají na jádrech ledovců a letokruzích stromů. Planeta prochází přirozeným cyklem. A ten cyklus je chladný. Říkáme tomu malá doba ledová, abychom vás upozornili, že to nebude nic velkého. Už se to stalo dřív. A až se to znovu stane, budou existovat atributy, o kterých byste měli vědět. Ochladí se a zůstane chladno. Bude chladněji než obvykle. Bude tak chladno, že může docházet k neustálým ledovým bouřím. Teď jsem vám předal tuto předpověď a není to ezoterická předpověď. Říká vám, co vědci vidí. A přesto zatím existuje jen velmi málo protiopatření. Už jsme vám dali nějaké rady, protože víme, že tato doba ledová přichází. Počkejte 15 až 20 let, pak řeknete: „Kryon měl pravdu, měli bychom něco udělat.“ Nebo se na to můžete podívat už teď.

.

Je ironií, že elektřina z vody, způsob, jakým si sami vyrábíte elektrickou energii, bude právě tím, co způsobí selhání sítí. Zmrazený led paralyzuje rozvodnou síť. Dojde k poruchám, které nebude možné vyřešit během jednoho, dvou nebo tří dnů. Elektrická vedení vypadnou a nebude je možné obnovit, protože ledová bouře potrvá celý měsíc. Je to možné? Ano. Nebude to konec tohoto města, prostě to bude ledová doba. Pokud se na to připravíte, drazí, budete v pohodě. Máte už tolik věcí na místě, tunely, které vedou mezi budovami, vlaky, které vás bezpečně dopraví z jednoho místa na druhé za jakéhokoli počasí. Ale co uděláte, až vaše elektrické sítě selžou? Někteří z vás, kteří tu žijete, jste už zažili na vlastní kůži, že když dojde k mimořádné ledové bouři, nemůžete nikam jít. Ledový déšť vám nedovolí kráčet po chodníku. Máte jen jedinou možnost, totiž zůstat na místě. Ale co kdyby to trvalo více než týden a nešel by elektrický proud? Mám vám k tomu namalovat nějaký obraz?

.

Musíte změnit způsob výroby elektrické energie. Drazí, technologie už tady je, už tady existuje. Je na planetě, už byla vynalezena. Vyzývám posluchače, kteří žijí v této oblasti nebo v okolních provinciích, aby pozorně poslouchali. Existuje možnost vyrábět elektřinu – nikoliv z vodní energie – která je určena pouze pro jednotlivé bloky domů nebo městské čtvrti. Takže když vypadne jedna bloková elektrárna, můžete jednoduše přepnout na sousední elektrárnu v okolí. Nemusíte čekat na to, až dodavatelská firma obnoví elektrický proud z vodní energie, protože to nedokážou a ani nebudou moct. Překročí to jejich technické možnosti, aby mohli v ledových bouřích, v ledových deštích obnovit energii. Elektrický proud z vedlejší oblasti bude vždy k dispozici.

.

Řekli jsme také, že i když máte zákonem zakázáno používat kamna na dřevo, neexistuje žádný zákon, který by je zakazoval je mít a použít je v případě nouze. Můžete tedy jedna taková kamna vlastnit, nepoužívat je a přesto jednat zákonně. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste si opatřili kamna na dřevo. Rozumíte tomu, co říkám? Přichází malá doba ledová.

.

A to, co přichází, je pro Gaiu tak pěkné. Gaia prochází těmito cykly pravidelně a nepřetržitě, aby obnovila určité druhy přirozeného života na této planetě. Možná si myslíte, že korálové útesy vymírají a že jste za to zodpovědní. Ale když budete sledovat cyklus, který už proběhl, než se tu objevili lidé, rozpoznáte, že korálové útesy tehdy také vymřely. Je to součást fungování oceánů. Malá doba ledová je vždy doprovázena předchozím cyklem oteplení. Ledovce couvnou stejně jako v minulosti a vrátí se jako v minulosti. Je to cyklus. Je to cyklus. Pokud budete vědět, že k tomu dojde, můžete na to tuto provincii a ostatní kolem vás připravit, abyste tím mohli bezpečně proplout. Budete vědět, že to přichází. Bude prostě jen chladno. Bude duben a bude sněžit. Jaká to náhoda! Rozumíte tomu, co říkám?

.

To je první téma, které jsem vám chtěl předat, zatímco tu u vás sedím. Drazí, nebuďte tím překvapeni. Nenechte se tím překvapit. A pokud o tom pochybujete, počkejte chvíli. Věnujte pozornost tomu, co budou říkat někteří vědci. Cyklus bude na svém vrcholu za 15, možná 17 let. Tolik času vám ještě zbývá. V příštích několika letech budete mít nejchladnější a nejteplejší zimy, ale obecně uvidíte více těch studených, které vydrží déle než kdy jindy. Tohle nejsou žádné špatné zprávy. Máte čas. Největší novinkou je, že jako lidská rasa jste se rozhodli zůstat, drazí, vyvíjet se s vědomím, které potřebuje planetu prospívající životu, jaký potřebujete pro vaši potravu, jaký potřebujete pro všechny ostatní věci. Tento cyklus to umožní. Vždycky to tak bylo. Oceány se obnovují samy od sebe.

.

A tady je další téma, o kterém jsem slíbil, že promluvím. Jak jste staří? Předám vám pár základních pravd. Kdybych chtěl dát název tomuto channelingu, pojmenoval bych jej „Využití vědomí k prodloužení života“. Když se vás zeptám, jak jste staří, uděláte něco extrémně lineárního. Nezeptáte se svého těla. Nejspíš počítáte roky od svého narození. To vám prozrazuje váš věk v letech. Ale ve skutečnosti to neříká nic o délce života. Je zajímavé, že v historii byly časy, kdy průměrná délka života nepřesáhla 40 let. Dnes dosahuje kolem osmdesáti nebo tak nějak. Ví vaše tělo, jak jste staří? To znamená, jak dlouho očekáváte, že ještě budete žít? A tak se vás ptám: „Kdo to očekává?“ To všechno kvůli tomu, abych vám předal pár informací.

.

Délka vašeho života není určena vědci nebo nějakými daty, která se shromažďují někde jinde. To, co jste dělali většinu svého života, je prostě existovat, existovat a mít informace o délce svého života. To vám dává představu o tom, kde jste v tom schématu, jak dlouho můžete žít. Nyní otevřeme novou kapitolu, jak rád říká můj partner. Samotné lidské tělo je navrženo tak, aby žilo stovky let. Předpokládaný koncept je žít stovky let. A důvod, proč to dnes tak není, je ten, že vědomí nedosáhlo takové úrovně, aby věřilo, že může žít déle než 80 let. Původně zamýšlená délka života činí stovky let.

.

Pokud se zeptáte těla, jak jste staří, bude to vědět a nebude počítat žádné roky. Existuje metoda forenzní analýzy, kterou můžete dokonce použít k měření úrovně homocysteinu nebo jiných látek ve vaší krvi, aby vám vaše tělo sdělilo, jak jste staří. Je zajímavé, že se tyto hodnoty mohou časem dokonce posouvat i dozadu! Vzpomínáte si na to proč? Protože to je chemie. Je to měření vašeho zdraví. A tělo nějak ví, během doby od vašeho narození až do okamžiku, kdy už nebudete fungovat, kde se právě nacházíte. Může vám sdělit, jak jste staří. Jak jste staří? Nemáte ani tušení. Musíte se zeptat těla.

.

Pokud to tělo může udělat, jak je to pak s měřením? Je možné, že jej můžete ovlivnit? Co kdybyste vy sami určili, jak jste staří a očekávanou délku života brali zcela nezávisle na jakémkoli vědeckém výzkumu nebo počtu let, které jste zde prožili? Mnoho z vás už ví, o čem mluvím. Přede mnou sedí staré duše, které vědí, o čem mluvím, a řeknou: „Moje tělo mi říká, že jsem mnohem mladší, než kolik let jsem strávil na této planetě, což je jen statistická hodnota.“ Chci, abyste to pochopili naprosto jasně. Pokud ano, jak můžete být mladší, než kolik udává váš věk? Co když můžete resetovat vnitřní hodiny tím, co si myslíte, tím, co děláte? Z toho vyplývá toto prohlášení: Drazí, to, co si myslíte, určuje, kdy zemřete. Líbilo se vám to? Nikdo nechce mluvit o tom okamžiku, o smrti, která je nevyhnutelná. Prošli jste jí tolikrát. Je to nevyhnutelné. Proč byste si nemohli prodloužit život? Proč byste museli opět projít tím, co vám předkládá nějaká tabulka?

.

Teď vám předám některé pravdy, hluboké pravdy. Nebuďte překvapeni, až vědci později přijdou s následujícím: „No, udělali jsme nějaké úžasné objevy, kterým nebudete věřit.“ Rád bych, abyste se k tomuto poselství, které vám dnes předávám, vrátili a znovu si jej poslechli (přečetli). Očekávaná délka života je zcela a úplně řízena vědomím. Tečka. Očekávaná délka života je zcela a úplně řízena vědomím. Najdou se tací, kteří tomu budou oponovat a namítnou: „Proč myslíš, Kryone, že by člověk takto mohl přemýšlet, když umírá na nějakou nemoc? Co si člověk myslí, nemá nic společného s tím, že člověk může chytit cestou nějakou nemoc, která jej napadne, na určitém místě, kde existují určité nemoci, které jsou všude.“ (Kryon se směje.) Nepochopíte to, pokud patříte k intelektuálům, kteří mi předkládají takový argument.

.

Co kdybych vám sdělil následující. Předám vám čtyři body k přemýšlení, jak můžete změnit očekávanou délku svého života. Co když vám řeknu, že osoba s vyšším vědomím nemůže chytit žádnou nemoc, protože struktura buněk ji uvidí přicházet a bude vědět, co má udělat. Nemoc se sama o sobě na vás neuchytí. Je to příliš mnoho? Takže vidíte, jak hodně může souviset vědomí s nemocí. Když hovoříte o léčení, jak pak vysvětlíte některé věci, které vidíte po celé planetě? Jak vysvětlíte spontánní uzdravení, remisi, ke kterým tak rychle dochází a nemoc prostě zmizí? Je možné, že vědomí člověka v posvátné chvíli řekne: „Nechci, aby to takhle bylo, chci tu zůstat.“ A tělo ho poslechne a nemoc zmizí. Pomysleli jste někdy na to, že tento zázrak si vytvořil sám člověk? Jakou moc a sílu máte v tom, jak myslíte!

.

Bod č. 1

Kdo jste? Často jste produktem toho, co říkali vaši rodiče, kým byste mohli nebo nemohli být. Mnozí z vás prošli krásnou výchovou a mnozí naopak ne. Co vám říkali? Než jste měli možnost volby, co jste viděli? Co jste zažili, co vám poskytlo představu o tom, kdo jste? Řekl vám někdo, že můžete dělat cokoli? Nebo vám bylo řečeno, že nemůžete dělat nic? To by mohlo být také kontroverzní. Přesto k tomu podotknu: Když jste byli dost staří na to, abyste učinili vlastní rozhodnutí, udělali jste to? Když jste chodili do posvátného místa v oné budově, kde jste se každou neděli účastnili bohoslužby, jaká byla vaše reakce, když vám říkali, že jste se narodili hříšní? Kdo jste? Věříte tomu, že jste sem přišli trpět? Věříte tomu, že Bůh chce, abyste trpěli? Pokud tomu věříte, pak vám to tak bylo řečeno.

.

Mnozí z vás se probudili k sebepoznání a začali si na to přicházet sami. „No, není to přesně tak, jak mi bylo řečeno. Mí rodiče mi neřekli, že bych to mohl dělat. Páni, a teď to dělám!“ Někteří z vás uzdravili své tělo. Páni, kdo vám řekl, že to dokážete? Vaše tělo bude reagovat. Vyslechněte si to, vyslechněte, je tu někdo, kdo to potřebuje slyšet, přímo tady v místnosti. Vaše tělo bude reagovat na to, jak smýšlíte o tom, kdo jste. Pokud nejste nic, nebudete tu s námi dlouho. Pokud jste tady, abyste trpěli, vaše tělo to slyší a říká: „Dobře, je čas trpět.

.

Kdo jste doopravdy? Kdo jste? Co kdybyste se postavili a dokázali říkat: „Já jsem velkolepý! Já jsem stvořenou bytostí z Centrálního zdroje. Mám v sobě duši, která je věčná. To je to, kdo jsem. A budu tu tak dlouho, jak to bude vhodné a potřebné. Slyšíš to, tělo?“ A pak tělo začne mít více energie. Tělo vás poslouchá. Možná někdo bude vnímat setkání v buňkách: „Slyšely jste to? Můžeme žít mnohem déle. Slyšely jste to? Ten strach, ta nemoc, to je šílené, už nepřijdou. Slyšely jste to? Můžeme to, co nás ruší, vyhnat, protože člověk to má na starost (je tady šéfem).“ Vaše posvátnost je za vás zodpovědná. To je základní pravda. To je číslo jedna. Kdo jste? Pokud jste něco jiného než velkolepí, drazí, proč? Kdo vám to řekl? Přemýšlejte o tom. Kdo vám řekl, že nejste velkolepí? A vy řeknete: „No, někdo, komu jsem důvěřoval. Možná o tom nic nevěděl, možná to ani dosud neví.“ Rád bych, abyste tu seděli, poslouchali a chápali, že je to skutečné.

.

Bod číslo 2

Co si myslíte o vaší minulosti? Nedávno jsem předal jeden channeling, ve kterém jsem vás vyzval, abyste odpustili vše, co se vám kdy v minulosti stalo, co vám způsobilo strach, bolest nebo zlomené srdce. O tom byl ten channeling. Tento je jiný, ale svým způsobem spolu souvisejí. „Pověz mi o své minulosti.“ A když sedím vedle tebe a ty mi začneš vyprávět, jak to vyzní? „Ach, Kryone, jsem tak rád, že jsem dnes tady, ale běda mi. Moje minulost byla hrozná, stalo se mi něco, o čem bys ani nechtěl vědět. Lidé mě podvedli, srdce mě bolelo. Prošel jsem strašnými věcmi, než jsem se dostal sem.“ Tak proč prostě k tomu nepřidáte: „A brzy umřu!“ (Kryon se směje) Protože umřete, dřív, než byste měli. To je ten bod.

.

Když řeknu: „Pověz mi něco o své minulosti,“ odpovíte: „Byly na cestě nějaké problémy, ale moje velkolepost mě tím vším provedla, protože vím, odkud pocházím. Vím, kdo jsem. Ano, byla tam nějaká zklamání, možná jednou nebo dvakrát nějaká zrada. Ale to je jejich problém, ne můj, já jsem se z toho úplně zotavil. Netrpěl jsem, protože vím, kdo jsem. Prošel jsem se starou energií po této planetě, až jsem došel na toto místo, protože vím, co dělám. Já jsem velkolepý.“ (Kryon dojatě) Je tohle vaše minulost? A pokud ne, mohla by taková být? Můžete přehodnotit způsob, jak mluvit s ostatními o věcech, které se vám přihodily, a uvádět je pozitivně, aby vaše tělo slyšelo skutečnost, že jste sem nepřišli proto, abyste trpěli? A kvůli tomu jste sem rozhodně nepřišli. Možná si myslíte, že jste v minulosti trpěli. To je slovo, které používáte. Vytvořte nějaké nové. Zvládli jste to, protože jste velkolepí. A díky své velkoleposti už tím nebudete muset v žádném životě znovu procházet. Věděli jste to? Probuzená Akáša vám sdělí věci, na které si máte dát pozor. To je vaše velkolepost, která se ještě rozvine do něčeho většího. To byl bod dva. Přemýšlejte o tom. Jak smýšlíte o své minulosti?

.

Bod č. 3

Jak smýšlíte o své budoucnosti? Věděli jste, že přijde. Jsou tací, kteří říkají: „No, pokud to bude takové, jako byla minulost, nebude to moc příjemné.“ (Kryon se směje) Brzy se s vámi rozloučíme. Ponecháte si pravdu. Ano. Je tolik lidí, kteří mají strach z budoucnosti, že se tam ani nedostanou! Zaměřují své vědomí na každou buňku svého těla a říkají: „No, asi bych tady už neměl být.“ A vaše tělo naslouchá všemu, co říkáte. Znáte budoucnost? Samozřejmě, že ne. Ale můžete posílat světlo před sebou na železniční trať, kterou vidíte každý den, každý den? Můžete tam posílat světlo, abyste viděli jen to světlo? Co chcete mít zítra? „Mám světlo.“ A druhý den? „Tam ještě nejsem, ale i zítra budu mít světlo. A když následující den vstanu, budu mít světlo, protože jsem pracovník světla a jsem velkolepý. A šířím toto světlo, kudy chodím. To je to, kým jsem. A má budoucnost to odráží.“ A tělo pak řekne: „Páni, s tím můžeš žít dlouho. Pojďme na tom všichni spolupracovat.“

.

Vaše DNA je naprogramována tak, aby poslouchala vědomí. Slyšeli jste to? Geny, které DNA vytváří, jsou naprogramovány tak, aby vás poslouchaly. Co jim řeknete o své budoucnosti? Je plná strachu? Vidíte možnost přetvořit to, jak mluvíte o věcech, kterými budete procházet, které pro vás možná budou představovat největší výzvu, abyste mohli prohlásit: „Půjdu do toho přímo se svým světlem a na druhé straně z toho vyjdu v pohodě. Budu tady ještě dlouho.“ Řeknu vám, co se děje uvnitř buněčné struktury, která je dostatečně pokročilá, aby poslouchala vyšší vědomí. Dovolte mi, abych vám to sdělil. Uvnitř je systém procesů, které zahrnují také imunitní systém, který se začíná měnit a stabilizovat. Pak se vás nemůže chytnout žádná nemoc, protože ví, že tu budete, že pracujete se světlem a že právě kvůli tomu tady jste. Celá buněčná struktura, která ví, co si myslíte a říkáte, prodlouží váš život o mnoho let – více, než co tvrdí lékaři.

.

Bod č. 4

Změnil jsem pořadí. Chtěl jsem to nejprve uvést na prvním místě, ale teď to dávám na samý konec, než skončíme. Je těžké to popsat. Když jsem byl před několika měsíci na Havaji, vyprávěl jsem vám o velikosti a kráse učení Plejáďanů („Kruh učení“ na Big Island, Havaj, 19. prosince 2017 – pozn. překl.). Říkal jsem vám o kole, které používali jako předlohu k výuce základů lidského bytí. A jeden z pěti paprsků toho kola se týkal prodloužení života. Skrývá se, protože to neočekáváte. Říkal jsem vám, že děti tomu nevěnovaly příliš času, ale když pak byly starší, zabývaly se tím.

.

Jak bych vám to měl říct? Jednou jsem říkal, že smích je jednou z věcí, které nedotčené procházejí závojem. Když projdete na druhou stranu závoje, smějete se? (Kryon se směje)Pořád, svým vlastním způsobem. Mohli byste říct, že jméno, které máte ve světle, se po celou dobu třpytí radostí a smíchem. To je to, co vytváří soucit. Osvobozuje vás to a dělá vás natolik pokojnými, že prostě jen propukáte v smích, radujete se, zpíváte… přesně tak, jak jste to dělali jako děti a lépe jste to neuměli. Když jste byli dětmi, neměli jste žádné pozemské starosti kromě toho, jak dlouho si můžete hrát. Všemu jste se chichotali. Šli jste podél silnice a uviděli nějaký hmyz a smáli jste se tomu, jak je roztomilý a legrační. Koukli jste se na nebe s takovou nevinností, smáli jste se a ptali se, proč je pořád modré. Bylo krásné, i když sněžilo. První sníh byl magický. Dokážete si vzpomenout, když jste viděli poprvé diamanty na listech v ranním slunci? Bylo to tak mystické a magické a vy jste jen chtěli vybuchnout smíchy.

.

Drazí, jak vám to mám sdělit? Pokud to už nemáte, vaše tělo to ví. Nebudete žít tak dlouho, jak byste chtěli. Toto vnitřní dítě není nic subtilního. Buď tam je, nebo není. A pokud tam není, musíte je najít skrze vaši velkolepost, abyste se mohli radovat a smát se. A měla by to být vaše první priorita, ne ta poslední. Pokud se ocitnete v nějaké situaci, ve které jste nikdy nebyli, objeví se na vaší tváři úsměv nebo vraštíte čelo, protože nevíte, kde jste, jak věci fungují? Jdete do vládní budovy, kde musíte vyplnit mnoho formulářů. Kde je vnitřní dítě? Co kdyby bylo zrovna tam? „Podívejme se na všechny ty formuláře. Chachá, to bude zajímavé. Zvládnu je všechny, protože jsem velkolepý.“ (Kryon se směje)

.

Máte stále ještě schopnost vidět diamanty na listech, zasněžené větve po prvním sněhu, spatřit lesknoucí se duhu a usmívat se tomu? Dokážete vidět a vnímat všechny ty dobré věci kolem sebe? Dokážete vidět batole, dítě a identifikovat se s ním? „Byl jsem při tom. Bylo to dobré, a stále ještě je.“ Je ve vašem životě radost? Protože pokud ne, tělo to bude vědět.Neradostný člověk, který si stěžuje a neočekává příliš mnoho od budoucnosti, má imunitní systém, který volá po onemocnění„Kde jsi, nemoci? Přijď už, nemůžeme tu zůstat navždy!“ Teď jsem vám právě předal pravdu, absolutní pravdu.

.

Existují lidé, kteří naslouchají tomuto channelingu, a ti jen samotným využitím těchto čtyř bodů mohou prodloužit svůj život o desetiletí nebo i víc, daleko za očekávaným koncovým bodem. A až do konce zůstanou zdraví! Staré duše, začnete žít déle, protože se toho chopíte, porozumíte, o čem mluvím, a uděláte to. Existuje přiměřená smrt. Někdy přijde, když jste mladí, abyste se mohli vrátit a dělat věci, které nemůžete dělat ve stáří. Samozřejmě takové věci existují. Mluvím teď o vaší průměrné očekávané délce života, právě teď. Chcete se rozvíjet a být přitom zdraví? Právě jsem vám předal čtyři tajemství.

.

Celé učení dnešního dne se týkalo soudržnosti (koherence). Bylo o tom, jak uvážlivé vědomí je schopné to udělat. Koneckonců věda sdělila, že vědomí musí být fyzikou. A právě jsem vám předal fyziku a chemii využívající vašeho vědomí, aby vás tu udrželo ještě dlouho. Přemýšlejte o těchto věcech. Nejsou zas tak těžké. Kdo jste? Drazí, toto je učení Plejáďanů ve své nejzákladnější formě. Vědomí je nad vším, klíčem je smích a radost. Odejděte z tohoto místa s těmito věcmi, z nichž některé pro vás mohou být nové. Procvičujte je a uvidíte, jak je budete vnímat. Nastal pro to čas. Mluvil jsem s některými z vás dnes večer a vy jste to vnímali. Znám vaše jména. Chci, abyste tu zůstali dlouho, drazí. Dlouhou dobu, dlouhou dobu.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Consciousness and Lifespan – MP3 – 38:42 min

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět