4-2018 Kryon

Vědomé vytváření synchronicity

(3. část Kryonova channelingu v Kanadě)
Tento živý channeling byl přijat Leem Carollem v Montrealu, Kanada, 8. dubna 2018

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tento prostor je skutečně naplněn soudržností (koherencí), harmonií, porozuměním, láskou a soucitem. Všechna ta slova to ani nedokáží popsat. Soudržnost je, když se jedna duše určitým způsobem dotýká druhé duše, jak jen to mohou duše dělat.Je to systém, který nelze vysvětlit lineárně. To znamená, že je těžké popsat to člověku, který žije, dýchá a existuje v lineárním světě. To jsou ty věci, drazí, které se začínají měnit. Chci nazvat tento channeling „Vědomé vytváření synchronicity“. Společně tato tři slova možná nedávají smysl, protože synchronicita je podle definice něco, co se děje náhodou a přitom se zdá, že je to nějakým způsobem propojeno. Takže nemusíte mít nutně nahodilou událost naplánovanou, ne ve svém myšlení. A o tom chceme mluvit. Chceme mluvit o systému, který je tak nádherný. Ovlivňuje vás všechny. Jak vám to mohu jednoduše sdělit? Už dvacet devět let vám stále opakuji: „Nejste sami, nikdy nejste sami. Vyzvali jsme vás, abyste vešli do své komůrky, zavřeli dveře, zhasli světlo a předstírali, že jste sami. Ale nejste. A důvod, proč nejste, je také vysvětlením vědomě vytvářené synchronicity, něčeho, o co se s vámi podělíme. Nazvu to „soudržnost duší

.

Začněme od začátku. Kolik z vás, kteří sedíte přede mnou a posloucháte, jste si vědomi něčeho vyššího, než jste vy, té vaší části, kterou lidé v průběhu času označovali jako vyšší já? Někteří řeknou: „No, to je ta část člověka, která je duší.“ Také jsme vám říkali, že duše není úplně v lidském těle. Ani nemůže být. Kdyby tomu tak bylo,shořeli byste, bylo by to na vás příliš mnoho energie z druhé strany závoje! Jedna část vaší duše je tedy ve vašem těle a druhá část je na druhé straně něčeho tajemného, co nazýváte závojem. Nad tím vším je Stvořitel. Proto je zajímavé, že bez ohledu na to, kolik miliard lidí máte na planetě, všechny tyto duše jsou zčásti na druhé straně, stále u Tvořivého zdroje, Boha, Ducha, ať už to nazvete jakkoli. To je to spojení, které máte s Bohem.

.

Nyní obrátíme list a popíšeme následující. Celým smyslem posunu na této planetě je, abyste se začali duchovně rozvíjetKdyž se duchovně rozvíjíte, fyzická část vašeho těla se začíná spojovat s ezoterickou částí, akášickým záznamem, s innate. Tyto části, které od vás zůstaly odděleny, se nyní začínají propojovat. Dnešní lekce mého partnera byla o tom, jak by mohla vypadat evoluce, kdyby se to všechno propojilo, kdyby lidé začali mít něco společného, co byste neočekávali, něco, co nazývám soudržnost (koherence) duší. Začínáte si uvědomovat své soucitné já, argumentaci za laskavostí, systém, který se před vámi skrývá, o kterém teď mluvím.

.

Synchronicita je natolik cizí mnoha lidem, protože je pro každého logicky uvažujícího člověka nevysvětlitelná. Když se vám přihodí věci, které nedokážete vysvětlit, ale které do sebe zapadnou, téměř všichni kolem vás řeknou: „Páni, ty máš ale štěstí!“ A pak se to stane znovu, a pak znovu a znovu. Takže se stanete pro ty druhé velmi šťastným člověkem. A po celou dobu se usmíváte a sdělíte to, co nevědí: „Používám určitý systém. Víte, záměrně si vytvářím vlastní synchronicitu.“ Je to praktické? Více než praktické, stane se to vaším způsobem přežití. Představte si, jak by to bylo, kdybych vám řekl, že máte schopnost synchronizovat věci, které ve svém životě nejvíce potřebujete, od těch úplně nejobyčejnějších a nejvšednějších až po ty nejvyšší, že byste mohli nacházet věci, které ve svém životě potřebujete? A to zahrnuje jednotlivce, soucit, lásku, vztahy, nalezení synchronicity, setkání se správnými lidmi ve správný čas, vědět správné věci, které vám pomohou s dalším krokem. Jaké by to bylo, kdyby si člověk řekl: „Dnes se chystám na schůzku.“ A někdo by se zeptal: „A co se tam stane?“ A vy byste odpověděli: „Setkám se s někým, kdo má řešení mého problému.“ A druhá osoba by řekla: „To je skvělé, jak se jmenuje?“ A vy byste řekli: „Nemám tušení.“ Pak by se zeptala: „A znáš ji?“ „Ne, neznám.“ „Viděl jsi ji?“ „Ne, neviděl.“ „Tak jak víš, že tam bude?“ „Protože vím, jak funguje tahle skládanka. Jsou s ní spojena má očekávání, moje intuice. Má duše je spojena s duší té druhé osoby. Vědí to. Vím to. Ale ještě se neznáme. Budou tam.“ Než ten člověk od vás odejde, řekne: „Ty musíš být jeden z těch ezoterických cvoků.“ A to taky jste. A když pak půjdete na schůzku, řešení se objeví. Přijde možná v „balení“, jaké byste neočekávali, objeví se jako někdo jiný nebo něco jiného, někdo s pohlavím, které jste neočekávali, a věku, který jste neočekávali. Ale bude to přesně to, co potřebujete. To je synchronicita.

.

Všichni znáte praxi s hledáním parkovacího místa. Ve vaší kultuře je to velmi lidské. Potřebujete najít parkovací místo na plném parkovišti, ať už z jakéhokoli důvodu. Vidíte, jak ostatní projíždějí prostorem a vyhlížejí místo pro své auto. Někteří z vás vědí, že ten systém funguje dobře. Mohli byste si položit ruku na srdce nebo ji zvednout a říct: „Potřebuji pomoc, abych našel parkovací místo. Poskytni mi je.“ A budete mít zvláštní intuici: Odboč vpravo, jeď podél této ulice, doleva a pak znovu doleva a nakonec doprava. A aniž byste o tom něco věděli, kromě toho, co vám říká hlas, co máte v hlavě, postupujete podle pokynů. Smějete se sami sobě, protože před vámi i za vámi jsou auta, která také hledají parkovací místo. Ale postupujete podle instrukcí. Odbočíte vpravo a přímo před vámi zrovna někdo vyjede. Správné místo ve správný čas. Chlapče, jsi dítě štěstěny! A pak se to stane znovu. A znovu. Jak je to možné?

.

Dám vám odpověď a řeknu vám, že tohle je přístupné komukoli. Ale ti, kteří to již nyní využívají a nejlépe se to učí, jsou staré duše na této planetě, ti, kteří poslouchají toto poselství, ti, kteří sedí tady v místnosti. Protože je to vznešený koncept. Musíte jen sami sebe odstranit z cestyMusíte odstranit z cesty to lineární. Protože to, co vám teď sdělím, je tak daleko za hranicemi linearity, že to nebude fungovat, pokud k tomu budete používat svůj rozum. Místo toho do toho musíte zapojit své srdce. Je to vědění, které je zcela mimo logiku. Když jsem s tím začal, řekl jsem vám, že jedna část vaší duše je tady a druhá část je na druhé straně závoje. Rád bych, abyste si ve své mysli nakreslili čáru, obrázek vás na této planetě a těch druhých na této planetě. Teď nakreslete čáru přímo nahoru. Ta čára končí na druhé straně závoje u druhé části vaší duše. Ale co víte o druhé straně závoje? Neexistuje tam žádná linearita. Jde o bytí v jednotě, jaké si na této planetě ani nedokážete představit. Všechny duše jsou spojeny. A teď tato čára prochází všemi dušemi. Berte to jako schématickou kresbu. Vy a všichni ostatní jste spojeni se všemi dušemi na druhé straně závoje v koherenci. To je vaše spojení. To není žádné „náhodné“ štěstí. To je to, co se děje, když potřebujete najít věci, které jsou mimo rámec působnosti, jak fungují tyto věci v linearitě, drazí. A ostatní si myslí, že máte štěstí. Místo toho řekněte: „Tady je to, co bude dnes mým dárkem. Potřebuji to.“ Můj partner řekl, že to využívá na svých cestách. Potřebuje, aby byly věci tak synchronizované, aby vždycky dorazil tam, kam chce jít. Musí existovat jiný systém. A ten tu je, pokud myslíte dál než jen na důvody, proč věci nefungují. Když na vás váš mozek křičí a říká: „To není logické, to není lineární,“ pak jej musíte úplně odložit stranou, usmívat se, položit ruku na srdce a říct: „Ano, ale právě teď to vytvářím.“

.

Tento vývoj vašeho vědomí směřuje přímo k vašemu vyššímu já. Jste teď spojeni se Zdrojem a v tomto spojení se všemi ostatními dušemi. Odpověď je tady, budete vedeni a načasování vám bude jasné. Sdělí vám: Přijde to, ale ne teď, buď trpělivý, nebo: Přijde to zítra, až bude lepší uspořádání. A budete to vědět. Nebude to tajemství, kam, kdy a jak. Místo toho nastoupí důvěra ve věci, které nemůžete vidět, ale o kterých víte, že fungují, protože jste spojeni s nelineárním Zdrojem a odpověď už tam existuje.

.

Mluvím k vám v této místnosti. Teď už víte, proč to funguje. Je to nádherné. „Kryone, proč to někdy funguje a někdy ne?“ A já vám říkám, že je to podobné, jako když se dítě učí chodit. Udělá pár krůčků a pak možná spadne. Vstane, zkusí to znovu a spadne, dokud nebude vědět, jaké to je, stát v rovnováze a pokládat jednu nohou před druhou a důvěřovat tomu, že bude chodit. A nakonec to zvládne, drazí. A vy také. Toto je opět pokročilé vědomí, které si uvědomuje, že problémy na planetě nejsou osamocené a neznámé, zejména ne kvůli koherenci duší. Představte si, že budete mít skupiny, které budou soudržné (v koherenci) s dalšími skupinami. Představte si země, které budou soudržné (v koherenci) s jinými zeměmi, které se vzájemně ani nebudou znát nebo mluvit stejným jazykem. Nebo že by přece jen ano? Soudržnost (koherence) duše je jazykem budoucnosti. Budete to vnímat, budete to rozpoznávat a bude to začátek míru na Zemi. Zatím to bude postupovat jen krůček po krůčku, jak budete vytvářet soudržnost (koherenci), vytvářet synchronicitu, přesouvat se z jednoho místa na druhé, nalézat správné lidí, správnou práci, správné odpovědi, aniž byste věděli, jak k tomu došlo, ale pokaždé uvidíte výsledky. Naučte se chodit s duchem, který vás drží za rukuJe to hluboko zasahující zpráva o tom, jak fungují věci na této planetě.

.

Toto jsem vám chtěl předat na konci tohoto dne, kdy jste studovali věci, které vaše tělo propojí s ezoterickými znalostmi. Na této planetě procházíte posunem. Je to hluboko zasahující změna. Uvidíte to na mnoha místech. Bude se objevovat spousta synchronicit, věci, které se začnou zveřejňovat, začnou se odhalovat skupiny, které byly dříve skryté. Transparentnost prozradí tajemství, která se už nebudou moct skrývat, nebudou se už skrývat žádné temné věcí. Takové věci se začnou odhalovat v mnoha oblastech. A vy se rozhlédnete kolem sebe a řeknete: „Páni, podívejte se tady na tu synchronicitu. Co se to děje, že se odhaluje tolik věcí? Věci, které jsme nepovažovali za možné. Věci, které jsme tušili, týkající se našich vlastních vlád, naší vlastní situace, možná i vztahů mezi vládami. Začínají se odhalovat věci, které byly vždy tajné.“

.

Říkali jsme vám, že to přichází. Zásadní odhalení způsobí, že pro velké farmaceutické společnosti bude velmi těžké pokračovat v cestě, kterou nastoupily před půl stoletím. Pak se to všechno změní. Různé věci začnou vycházet na světlo. Dokonce i staré duše se na to podívají s odstupem a řeknou: „Co se to děje? To je tak sesynchronizované! Je to skoro, jako kdyby přišel příkaz úplně shora, který takříkajíc vyčistí pevnost.“ A to se děje, protože se lidé rozhodli zahájit vývoj vědomí, zásadní změnu jádra lidské přirozenosti. Lidská přirozenost přestane být tou, za jakou jste ji vždy považovali, a začne se měnit.

 

.Budete muset přepsat knihy o psychologii. To je dobrá věc. Psychologové na to čekají, na nové nástroje, nové způsoby, soucit, laskavost a lásku, které začínají způsobovat velké rozdíly v individuálním životě, v podnikání, v rodinách a ve vládách. Přichází to. Mezitím je vaším úkolem, abyste vytrvali, drazí. Možná to na vás bude postupovat příliš pomalu, ale bude. Svobodná volba je klíčem k tomu, jak rychle to bude postupovat. Temnota této planety začíná ustupovat. Ti, kteří investovali do starých způsobů, se začínají bát, že možná ztratí svou moc nad temnotou, kterou vždy měli. Ztratí nejen moc, ztratí všechno. Světlo se začíná ukazovat velmi pomalu a tím jste vy. Buďte světly tohoto světa, majáky, které stojí a sdělují ostatním lodím, kde jsou skály. To je metafora, která vždy popisovala pracovníka světla, starou duši, která se rozvíjí tak, jak by nikdy nečekával, že je to možné. Zapojte se do toho. Sledujte to. Vnímejte to, protože to je skutečné.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Designed Synchronicity – MP3 – 21 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět