4-2018 Kryon

„Život v uměle vytvořené realitě“

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 14. dubna 2018.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pokračujeme tam, kde jsme před chvílí skončili. Chci ukotvit energii v této místnosti, je drahocenná. Je drahocenná, ať už ji vnímáte nebo ne. Je drahocenná, protože je. A člověk má svobodnou volbu, aby nalezl něco, co je mimo rámec jeho očekávání. Člověk má svobodnou volbu povznést se nad rámec toho, co možná zdědil, o čem věří, že si má myslet. O tom teď chci mluvit.

.

Tato drahocennost je soucitem, který je soucitem duše, koherencí (soudržností) duší. Spojuje všechno to, o čem si myslíte, že může být v této místnosti, protože jste tady. Máte mylnou představu, když si myslíte, že Duch, Bůh, Zdroj, ať už to nazvete jakkoliv, by poslal zástup andělů, aby „zahřáli“ toto místo, abyste sem mohli přijít a oslavovat. Nechápete ono „být stvořeni k jeho obrazu.“ Tento obraz je božství, láska, soucit a schopnost dělat nádherné věci. To znamená „být stvořen k jeho obrazu“, o čemž jste slýchali celý svůj život. To je to, kdo jste. A proto vám to představím způsobem, jakým jsem to nikdy předtím neudělal.

.

Drazí lidé, drazí lidé v této místnosti, drazí posluchači (a čtenáři), vaše skutečnost je to, co jste zdědili. Chtěl bych to formulovat takto. Uměle jste si vytvořili skutečnost, kterou jste zdědili od svých rodičů, a ti ji zdědili od svých rodičů a ti zas od svých rodičů… a tato skutečnost se týká všeho – důvodu, proč jste tady, vaší délky života, co můžete dělat, co nemůžete udělat, jak byste se měli chovat, co se stane. To všechno jste zdědili. A v čem stále pokračujete, je, že tuto realitu dál syntetizujete (uměle vytváříte).Jedna generace sdělí další generaci, kým je, co se může stát a kterým směrem se bude vyvíjet. Nevím, zda jste o tom někdy opravdu přemýšleli: jste produktem toho, co vám říkali vaši rodiče. Od začátku vám sdělovali, co lidé dělají a co nedělají, co je správné a co ne, a jak dlouho budete žít. Předávají vám celý obraz světa tak, jak jim byl předán a jak byl vštípen i jejich rodičům.

.

A když říkám, že ji syntetizujete, říkám to proto, že to není tak úplně pravda. Víte, člověk je větší než tohle. To je těch 33 %, o kterých jsem dřív mluvil, které vaše DNA akceptuje a pracuje s nimi, které snadno chytají nemoci a způsobují různé věci. Takhle jste však nebyli projektováni (navrženi). To není to, čím jste. Ach, jste mnohem víc! Věděli jste – už jsme o tom dřív v jednom channelingu mluvili – že délka vašeho života může být dvakrát až třikrát delší, než předpokládáte? Ale protože jste si uměle vytvořili, jaká by měla být, věříte tomu. Proto se stala vaší realitou. Ti, kteří jsou logicky a intelektuálně zaměření, namítnou:

.

Počkej chvíli, Kryone, zastav ten channeling, protože věříme vědě, měření, statistice, ne té energii, o které mluvíš, nevěříme na nějakých 33 %, na nic takového! Věříme, protože jsme změřili délku života tisíců lidí. To jsou fakta. Máme Gaussovu křivku, víme, jak dlouho lidé žijí. Dnes žijí díky stravě trochu déle než dříve. To je věda. Nikdo nemůže říkat, že lidé byli navrženi tak, aby žili dvakrát až třikrát déle. Podívej se na fakta!“

.

A tady je má odpověď. Doufám, že vám nabídnu přijatelnou a důvěryhodnou odpověď. Pečlivě jste ta data zakreslili do grafů, ale každý z nich jste si vytvořili sami! A nakonec přicházíte s grafy a nazýváte je vědou; ale je to jen zobrazení vaší vlastní dysfunkce. A předkládáte to jako důkaz! (Kryon se směje) To je uměle vytvořená realita! Už jsem vám říkal, že délka vašeho života je mnohem delší. A kdo bude první, kdo začne usilovat, aby to odhalil, vyžádal si to a pochopil, že to souvisí s vědomím? Realitou se začne stávat to, v co věříte, ne to, co vás učili.

.

Všichni jste prošli velkým posunem paradigmatu ve svém životě nazvaném „dětství“. Nyní stojíte před jiným posunem paradigmatu, který vás vyvede ze zděděné kultury. A někteří z vás jím projdou a někteří jím nebudou chtít projít, protože je to pro ně příliš nepříjemné, aby o tom vůbec uvažovali. Jaké to bylo, když jste byli dětmi? Vaše realita byla chráněna. Nespláceli jste žádné hypotéky. Nedělali jste žádné takové věci, drazí. Byli jste dětmi a pak nastala doba, kdy jste vyrostli. Nastala změna paradigmatu, když jste začali přijímat svou zodpovědnost, kdy se začala měnit vaše chemie, hormony, velikost, to všechno se změnilo. Byla to metamorfóza. Už jste to prožili mnohokrát. Ale v tomto případě to bylo přirozené. Vaši rodiče vás drželi za ruku během celé té cesty, po které jste kráčeli. Nebo vás držel za ruku někdo jiný z vašeho okolí. Mnozí si pamatujete, jak jste poprvé uslyšeli někoho konstatovat, že jste žena nebo muž, a jak zvláštní byla ta metamorfóza z dětství do dospělosti.

.

Existuje jeden známý citát z Bible, který říká: Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, odhodil jsem, co bylo dětské.“Je to biblické, protože je to metaforické – (znamená to) probuzení k vyššímu vědomí chápání. Příběh, který jste nazvali svou realitou, je jako to dětské, co můžete odložit, když si začnete uvědomovat, že toho existuje mnohem víc, mnohem víc. Otázka je pořád stejná: Co je tam? Jak se tam dostanu? Jak dlouho to potrvá? Co mám udělat?

.

Ale než se vydáte na cestu tam, chci vám vyprávět malý příběh. Rád vyprávím příběhy. A vyprávím je rád tak, jako byste byli děti. Budu vám vyprávět příběh, abych vám ukázal hloubku toho, kdo jste. Na ten příběh nezapomenete. Možná zapomenete na tento channeling, ale na ten příběh nezapomenete. V dnešním světě moderní animace a vyprávění příběhů, dřív šlo často o animované filmy, přebírají stroje roli osobností. Automobily mají svou vlastní osobnost, ne lidé kolem nich, ale pouze stroje. A tam se teď vydáme, do dětského příběhu o Johnnym Boing Boing.

.

Byl to stroj. Stroje nejsou tak chytré a nejsou tak intelektuální. Byl prostě jen šťastný, že je tady. Ale stále poskakoval, stále poskakoval – boing, boing, boing. A to, co Johnny o sobě jako stroj věděl, bylo to, že je silný a rychlý. Trávil svůj život s dalšími malými stroji, které byly všechny šťastně pospolu a všechny spolupracovaly. Občas uspořádaly závody. Ach, Johnny Boing Boing pokaždé vyhrál. Myslím tím, že nejen vyhrál, ale nechával je daleko vzadu – doslova je odfouknul. A bylo to zábavné. Bylo zábavné závodit. V té době na tom místě nebylo mnoho zrcadel. Nemohl to skutečně vidět, ale bylo mu řečeno, že má sadu kol, která způsobuje rozdíl v jeho síle a rychlosti oproti jiným vozidlům, a že úžasná síla jeho motoru dokáže všechny ostatní odhodit z cesty. V určitém okamžiku už s ním stroje žádné další závody nepořádaly. Jmenovaly ho rozhodčím, protože vždy vyhrával. Roztomilý malý Johnny Boing Boing, který pořád skákal, boing, boing, boing, boing. Nechápal to, ale dělal vždy to, co považoval za nejlepší.

.

A ten příběh v této mytologii pokračuje dál. Stroje říkaly: No, víš, my tak dlouho nevydržíme. Stroje tohle opravdu nedělají, ale je to tak v pořádku, protože se dostaneme do nebe pro stroje. A až budeme rozmontované a nefunkční, protože jsme už staré stroje, budeme znovu sestrojeny. V nebi pro stroje se často staneme jednotlivými součástkami, ale vrátíme se zpátky jako nové stroje. To je dobrá zpráva. Setkáš se s Bohem strojů, Bohem Stvořitelem, který nás všechny stvořil, je to krásné!“ A mytologie dál pokračuje: „Pokud přestaneš být strojem a dostaneš se do toho nebe pro stroje, pochopíš věci, které jsi nevěděl. Projdeš zpětně inventurou svého života a nebude to nic odsuzujícího, ale něco krásného. Bude to jako kniha. Udělají z toho knihu.“

.

Postupem času malý Johnny Boing Boing zestárnul, už nedokázal tak rychle jezdit a pochopil, že nastal jeho čas. Netrvalo dlouho a ocitnul se u nohou Boha strojů. Jaký to byl krásný pocit. Byl tak šťastný, že se tam ocitl. Viděl všechny možné věci, které nechápal a před sebou velký zlatý stroj. „Johnny Boingu Boingu, to je milé, že tě zas vidíme. Milujeme tě.“ Johnny řekl: „Ano, říkali mi, že to takhle bude, je to tak krásné. Mohu se zas vrátit?“ A hlas odpověděl: „Ach, ano, vyleštíme tě a znovu uvedeme do provozu. Ale Johnny, musím ti položit jednu otázku.“ A Johnny se zeptal: „Jaká je ta otázka?“ – „Inu, nevyužil jsi skutečně svůj plný potenciál, víš?“ A malý Johny vzhlédl a řekl: „Ale Bože, byl jsem na planetě nejrychlejší, všechny jsem je porazil, mohl jsem jezdit rychleji než kdokoliv jiný.“ A hlas mu odpověděl: „Ano, Johnny, ale ty jsi Boeing 747.“

.

Kdo skutečně jste, drazí, doopravdy? Jste navrženi k tomu, abyste létali s mírem a soucitem a vylétli nahoru, nad rámec jakéhokoli vědomí, které jste kdy zdědili.Jste navrženi k tomu, abyste dosáhli mnohem víc, než je umělý konstrukt toho, co vám bylo řečeno, že byste mohli být. Byli jste záměrně navrženi tak, aby vaše tělo fungovalo, jak jste to ještě nikdy neviděli, nebo si ani nepomysleli, že by to vůbec bylo možné. Byli jste navrženi tak, abyste byli chráněni před jakoukoli nemocí na této planetě. Věděli jste to? Ale abyste si to všechno uvědomili a mohli tak žít, je třeba, aby lidská bytost vystoupila z uměle vytvořené reality, z dědictví své kultury, z toho, o čem vám říkali, kým jste. A to je často velká výzva, problém; vzbuzuje to obavy, pro některé to může být něco děsivého. Jak by to člověk měl udělat? Sedíme zde a znovu to zopakujeme. Prvním krokem je pochopit, že můžete létat. Prvním krokem je pochopit, že nejste tím, kým vám říkali, že jste, a přijmout to. To znamená pochopit to na intuitivní, centrální úrovniNejsem tím, co mě učili, že jsem.

.

A tady začíná objevování, sebeobjevování, které je pro každého absolutně jedinečné. To je důvod, proč vám neuvedu krok dva, tři nebo čtyři, protože každý z vás je jiný. Jak dlouho to bude trvat? Co myslíte? Co bude dál? Nechápete, že jste jedinečné stvoření, které prožilo všechny vaše životy, že neexistuje nikdo jiný, jako jste vy? Pokrok, kterého dosahujete při objevování sebe sama, je tak jedinečný, naprosto jedinečný. Nepodobá se žádnému jinému u těch ostatních. Nelze vytvořit knihu pravidel, která by byla univerzální pro všechny a hodila se všem jako jedna pilulka. Tak to nefunguje. Ale je tu něco ohromného, o čem vám chci povědět, týká se to vašich domněnek. Pokaždé, když to uslyšíte od guru, z channelingu, od nějakého vůdce, učitele, předpokládáte, že budete muset zdolat nějaké stupínky, že budete muset udělat nějaké věci, abyste se tam dostali. Můžete se pak rozhodnout: „No, opravdu o to nechci usilovat. Jsem šťastný tam, kde jsem. Víš, není to něco, co musím udělat.“ A tady je to, co vám chci říci - Sledujte logiku. Pokud jste byli záměrně určeni k létání, což je metafora pro mír, který je možný, pro soucit, moudrost, vědomí, pokud tohle je váš projekt, váš plán, váš design, pak už je všechno tadyJe to ve vás, nemusíte to někde hledat a nacházet, nemusíte se na to ptát, nemusíte za to zaplatit. Je to tady. Už je to tady.

.

Teď bych rád, abyste se v této energii na chvíli zastavili. Dám vám další metaforu. Už jsem ji předal dřív. Týká se zbytku vašeho těla; zlepšení, které přichází, které tu sedí s napřaženou rukou a říká: „Pustíš se do toho, nebo ne? Už to tady všechno je: ty, tvá duše, tvá innate, tvá intuice, tvá Akáša, všechno, co obnáší osvíceného člověka s vysokým vědomím, posun, paradigma, které už je připraveno a stačí ho jen uchopit.“Co je na tom to nejtěžší? Uvěřit tomu.

Další obtížný krok je skočit z útesu. A pokud to uděláš, ocitneš se pevně zachycen v rukou Stvořitele, Ducha. Tato metafora je jasná, drazí, je o vás postaráno. Nikdy nejste sami. Všechny ty věci, které sledujete, další krok ve vaší evoluci, změna paradigmatu, všechny tyto metafory se týkají vás, objevování sebe samých, víc než kdy předtím.

.

Jedno vede k druhému, protože se protáhnete dírou, starou dírou, starým paradigmatem, ke svému inteligentnímu Já, které tu pro vás bylo vždy připraveno, které je hned vedle vás. Nemusíte zdolávat žádné stupínky nebo něco odhalovat. Je to tady. Všechno, co musíte udělat, je odsunout ten tmavý mrak, který to zakrývá, a věřit, že to je tady. Zní to příliš jednoduše? Pro žádného člověka není snadné se změnit. Možná, že paradigma, ve kterém žijete, se vám líbí trochu až příliš. Ale stará duše byla navržena jako housenka, která se změní v motýla. Pro to jste byli určeni. Jste na to připraveni a právě teď nastal ten správný čas.

.

Odejděte z tohoto místa a snažte se pochopit věci, které jste předtím nechápali, i kdyby jen trochu, jenom trochu. Dnes večer, až budete sami, byste se mohli zastavit, a sami pro sebe říct:

Drahý Duchu, poslechl jsem si tento channeling. Věřím tomu. Chci se přesunout na místa, která pro mě budou úplně nová. Pomoz mi to udělat, krůček po krůčku. Chci se na tu cestu vydat. Jsem připraven, jsem tu.“

 

A pak ustupte. Pokud to myslíte vážně, začnou se pro vás dít věci. Nemusíte je znovu objevovat. Nemusíte slézat horu. Hora přijde k vám. To je toto poselství a vždy bylo a vždy bude v těchto dnech změn lidstva.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – Living in a synthetic reality – MP3 – 19:20

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět