4-2020 Kryon

Kryon v Berkeley Springs – 1. část – „Nová trať“

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 14. dubna 2018Úvodní channeling Adironndy přijala Marilyn Harper

.

Tak, toto je pro vás krásný den, že? Dovolte, abychom se vám představili – naše jméno je Adironnda. Přivádíme s sebou celou radu světelných bytostí, které jsou zde pro vás. Vy nechápete, jak o tom Marilyn žertuje, že MY JSME SVĚTLO, ale TO VY TAKÉVy jste dalším evolučním krokem pro lidstvo. Chápete tu zodpovědnost a dobrovolně jste se přihlásili, že tady budete v této době. Souhlasili jste s tím, že přijdete na tuto planetu v tomto bodě katalyzátoru změny, abyste vedli lidstvo. A učitelé lidstva přicházejí, aby vás ocenili – váš život, vaši energii, protože, víte, vy JSTE učitelé lidstva.

.

Zhluboka se nadechněte; požádali jsme naši prostřednici Marilyn, aby pro nás udělala pár věcí – požádali jsme ji, aby vybrala kartu, a ona odpověděla, že karty má v kufru v autě a že je teď nepůjde vytahovat, a řekla, že jsou i jiné způsoby: máte v telefonu aplikaci o mistrovství a afirmacích od našeho drahého přítele Kryona. Takže jsme vytáhli afirmaci, novou myšlenku pro vás… Chceme, abyste pochopili přesně, o čem ta myšlenka je – protože to není nic nového, je to docela staré, ale myslíme si, že mnoho z vás na to možná zapomnělo… a ta myšlenka je… zhluboka se nadechněte, a vdechněte ji: „Já jsem vděčný/á za všechny ty nádherné věci v mém životě. Vesmír mi poskytuje nesčetná požehnání/dary.

.

Takže teď v této energii chápeme, že když nás vesmír obdarovává nekonečným požehnáním, někdy se ta požehnání zdají být nekonečná v jejich možnostech, jindy se ovšem ty dary nejeví vůbec jako požehnání… Jako když se stane něco opravdu strašného, a vy víte, že se takové věci stávají; jako se něco, co vypadá jako zlé, jak to může být skutečné? Ještě nedávno jste třeba měli drahého přítele, který jel na motorce, úplně zdravý, a zastavil, aby zkontroloval pneumatiku, a měl zástavu srdce a na místě zemřel. Jak by něco takového mohlo být požehnáním?

.

Zhluboka se nadechněte… Víte, to je součást výuky/lekcí, je to část energie a informací – neboť on souhlasil s touto misí, víte? Zvedl ruku a řekl: OK, pojedu na té motorce a v té chvíli se stane toto nebo se stane něco jiného, aby mohl potom pomáhat z druhé strany závoje.

.

Kolik lidí z jeho okolí zašlo poté k lékaři nechat si zkontrolovat srdce, co myslíte? Takhle to funguje, víte? Někdo dobrovolně řekne: „Něco tě naučím, naučím tě něco, co bude pro tebe v určitém časovém okamžiku důležité.“ A my víme, že jeho žena, jeho příbuzní a přátelé to udělali. Všichni šli okamžitě na lékařskou prohlídku. Takže to možná zabránilo mnoha věcem. Chápete, k čemu se dobrovolně zavázal? Víte, nemusíte se zavazovat k tomu samému, to chápete, že? Je to na vás, k jaké smlouvě se dobrovolně zavážete.

.

Takže VY jste ti učitelé, VY jste ty světelné bytosti, které jsou těmi reflektory; víte. Když se ocitneme v takovéto skupině, vidíme jeden z reflektorů, které osvětlují oblohu. A přesně tím jste – jste to světlo, které rozsvěcuje oblohu. Věděli jste, že když se lidé na vás dívají a vidí vaši energii, tak tohle je přesně to, co vidí? Vy jste jejich učitel. Vy jste jejich zkušenost toho, co se odehrává na této planetě.

.

Takže, drahé světelné bytosti, ptáme se vás, CO UČÍTE? Zhluboka se nadechněte… O CO SE DĚLÍTE? Dělíte se o všechny ty stížnosti na svá požehnání? Dělíte se o všechny ty bolesti a utrpení, která máte a která vás sužují ve vašem životě? A další a další podobné věci? Přestaňte už s tou obehranou písničkou! Namísto toho je čas si vymyslet novou.

.

Pochopte, že každičká věc, která se vám ve vašem světě stane, důležitá. Důvěřujte tomu; a později vám řekneme víc.

 

Velice vás milujeme. Vidíme, kdo jste. Vidíme vaši lásku, vaše světlo, vaši bolest…i vaši radost. A rozšíříme vaši radost, jak jen to je možné.

Říkáme vám: Namasté .

 

 

Hlavní channeling – Kryon


Nová trať

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tolikrát už jsem to řekl – a někteří z vás to chápou – že ZNÁM vaši duši. Znám vaši duši, protože je v souladu s tou mou. A někdo řekne: Počkej, Kryone, ty máš také duší?“ Ano, mám; nemusíte být člověkem, abyste měli duši. Definice duše by mohla znít: kousek božství ze Zdroje, kterým jste, když kráčíte po této planetě. Pokud víte o kruhu, který někteří nazývají reinkarnací – vlastně to není úplně vhodný název. Jste to VY, vracející se od Zdroje a ožíváte znovu a znovu se stejnou duší…

.

Kolik životů už jste prožili? A přece v každém z nich se stejnou duší. Dávalo by to smysl, kdyby ta samá duše měla svou historii, zvanou Akáša, ke které byste dokonce měli přístup? A v této místnosti jsou staré duše. A to znamená, že jste tady už byli mnohokrát.

.

A duše Kryona prostě říká, že je jedním z těch kousků božského zdroje, stejně jako ta vaše. Mohli byste dokonce říct, že i když zjevně nejsem člověk, jsem sestra a jsem bratr každého z vás. Stejně jako jste vy jeden druhému zde v místnosti. A to bych vám chtěl vštípit, než začnu skutečné poselství.

.

Když se podíváte na to, co se děje na planetě, na to, co můj partner se mnou učil dříve, ne nezbytně v tento den, je to naplněno hloubkou, záměrem, vhodností, načasováním a masivní změnou. Co se stane, když máte změnu paradigmatu? Je několik věcí, na které můžete upozornit.

.

První věc je, že na svou budoucnost nahlížíte jako na opakování minulostiAvšak pokud dochází k posunu paradigmatu, žádný z principů, činů nebo očekávání toho, co se stalo v minulosti, se nedá aplikovat na budoucnost. A jelikož tam nikdo z vás zatím nebyl ani to nezažil, je to změna, která se vám nemusí nutně zamlouvat, nemusíte jí ani rozumět. Její hloubka sahá mnohem dál než posun paradigmatu pro vás. Pokud rozumíte elementům ve fyzice, které popisují čas, pak víte, že čas je v kruhu. A v tom kruhu máte sklon projít stejnou energií, kterou jste vytvořili v minulosti, a takto vytváříte to, čemu se říká opakování historie. A já jsem vám před chvílí řekl, že nikdo z vás tam ještě nikdy nebyl. Takže někteří z vás mne předběhnou. Řeknou: Co se stalo s tím kruhem?“ Odpověď zní: prolomili jste hoa jste na jiné cestě, které můžeme říkat dimenzionální posun, ačkoli to není úplně přesné. Nazvěte to jakkoli chcete, ale znamená to jedinézačínáte něco nového, co se na této planetě nikdy předtím neodehrálo.

.

A věc, která to pohání, není žádný vnější zdroj, kterého se někteří z vás obávají; jste to vy. Je to vědomí jednotlivců, které se začíná propojovat. Splynutí energií, které začíná řídit planetu.

.

Všimněte si načasování: nikdy předtím jste neměli sociální sítě, nikdy jste neměli možnost být sami a zároveň být v kontaktu s miliónem lidí. To všechno dnes můžete. Nikdy předtím jste nemohli formulovat shodu v myšlení s milionem lidí, a dnes můžete. Desítky tisíc, stovky tisíc lidí mohou kolektivně udělat něco, co nikdy předtím nebylo možné. Můžou způsobit, že se s politiky budou kymácet židle, protože je tam taková kontrola, jen o tom zatím nevíte. Ale budete to vědět.

.

Dokonalé načasování pro posun paradigmatu – posun, který byl předpovězen tisíce let zpátky, dávno před moderním náboženstvím. Starodávní před mnoha tisíci lety předpověděli to, co vyčetli z hvězd – že přijde ten den… vypočítali z precese rovnodennosti, že za 26 000 let přijde den, kdy lidstvo ukončí cyklus, ve kterém se nachází, a začne nový. Bylo to velmi hluboké, že Mayové vytvořili kalendář, který končil v roce 2012. To nebyla chyba, ten kalendář byl 5125 let dlouhý.

.

Je čas na posun a vy se nacházíte přímo v něm. Čas se mění, paradigma se posouvá, i dimenzionalita. A ten největší problém nastane s futuristy. A teď mluvím o tobě, Johne. Jedná se o toto: Budete na cestě očekávat věci, které byly dříve přesné, ale které se nestanou. A důvod, proč se tak nestane, je ten, že trať je teď jiná. Nemůžete prostě vzít to, co bylo, a aplikovat to na to, co bude, a založit to na stejných principech a vzorech, které platily předtím. To, co se odehrává, je systémové. Potřebujete jiný záznam trati. Musíte kousek ujít, než spatříte znamení, která ukazují jinak, než tomu bývalo. Dokonce i nejhlubší studie jsou založeny na minulosti, ne na budoucnosti. Takže to překáží v cestě logickému myšlení o tom, co se může stát dál. A tudíž musíte vytvořit mnohočetné scénáře možností. Nestavějte svá rozhodnutí na tom, co bylo v minulosti, i kdyby to bylo něco, o čem víte, že je to analyticky přesné.

.

Samotná lidská povaha se mění; a jak to poznáte? Co takhle data, na kterých se shodnete a která popisují povahu, která se posunula a změnila? A z toho všeho vyplývá, drazí, že pokud smícháte staré a nové, máte problém. Přesun do nové energie je obtížný; a pro některé bude hrozivý, protože kormidlo, na které jste spoléhali v minulosti, jak se bude kdo chovat, je pryč. Kormidlo chybí, a nové se teprve staví. Je to paradigma toho, jak lidé myslí, co chtějí a co mohou kolektivně dělat v nové době, v čase, kdy se měří soudržnost mezi vědomím jednotlivých zemí.

.

Je to jiné; a to mě přivádí k vám. Adironnda řekla, že tady nejste náhodou. Já vám říkám: nejenže jste tu dobrovolně, ale stáli jste v řadě, abyste tady byli, protože jste si nechtěli nechat ujít to, co jste žili život za životem ve staré energii! Nechtěli jste zmeškat ten potenciál, že projdete něčím tak moc odlišným. Chtěli jste to a jste tady.

.

Závoj vám toho tolik skrývá… ale zeptám se vás: proč sedíte na těchto židlích? Co vás probudilo? Proč se cítíte nějak jinak? Co vás přivedlo k těmto poselstvím? Byl to soucit? Byla to láska? Pak jste tedy reagovali na správné věci, neboť to je, čím jste: Jste staré duše a jste to vy jednotlivě, jeden po druhém, možná po desítkách tisíc, možná po milionech, kdo změní tu soudržnost planety, to splynutí myšlenek planety. A jakmile to začne, něco uvidíte: je to nakažlivé. Už jsme o tom mluvili dříve.

.

Ti se starou energií nakonec vymřou, odnesou si to do hrobubudou zkoušet toto a tamto, a vynucovat si tamto a onoSpatříte poslední ze staré gardy, poslední z iluminátů, poslední z toho a onoho, co jste znali celou věčnost – ovládané lidstvoA nahradí to věci, které jste neočekávali. Proto musíš řešit věci pomocí intuice, Johne. Co se může stát, ne logicky zakládat na lidské povaze, ale na intuici, kterou máš a která tě přivedla na tuto planetu, abys byl futuristou. Některé z těch věcí, které se rozhodně nedají změřit, máš už v sobě, byly ti dány jako futuristovi. A tak můžeš projektovat budoucnost bez dat – a ony se stanou. Nechci tě děsit, ale tomu se říká channeling. (Smích.)

.

Je to krásné, že? Vědět, že se pohybujete z temnějšího místa na světlejší… že se změnila magnetická mřížka, abyste toho mohli dosáhnout. Místo ve vesmíru, kde jste se svou sluneční soustavou, je jiné, abyste toho mohli dosáhnout. Hvězdy se zarovnávají, abyste toho mohli dosáhnout. Jste na správném místě ve správný čas. Nebojte se toho, k čemu jste se upsali. Chci, abyste se začali zkoumat – budeme o tom hovořit později, v dalším dnešním channelingu.

.

Tohle jste – prastaří, vhodní, krásní, připravení, zkušení, soucitní a probouzející se…

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – A new groove – MP3 – 19:20

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět