4-2018 Kryon

Kryon v Berkeley Springs – 4. část – „Scénáře budoucnosti“

Tento živý channeling byl přijat v Berkeley Springs, Západní Virginie, 15. dubna 2018.

Úvodní channeling Marilyn Harper – ADIRONNDA

Takže se říká: „Mějte dobrý den, hm?“ To je tak pěkné, že vás vidíme, vaše světlo, váš jas. Objevuje se teď v mnoha různých barvách. Věříme, že ukazují schopnosti vaší innate. Hahaha (Adiranda se směje radostí nad vědomím našich schopností – které si lidstvo zatím ne příliš uvědomuje – pozn. překl.). Ano, nahlížíte do svého srdce. Prosím, udržujte tu energii vycházející z vašeho srdce, zatímco se rozšiřuje a přesahuje všechno, o čem jste si mysleli, že jste. Přesahuje všechno, o čem jste si mysleli, že je to možné. Uvědomte si a přijměte tuto energii, tuto lásku, tuto harmonii, toto spojení se všemi ostatními bytostmi na planetě. Jste světlo světa. Světlo už nemůžete skrývat pod košíkem. Nemůžete je skrývat, protože je tak jasné, že bude zářit skrz škvíry v pletivu košíku. Chci, abyste zhluboka dýchali a ukotvili energii, kterou tady tento víkend zažíváte, energii lásky, světla a spojení, do fyzické části vašeho těla. Pak stačí jen lehce zaťukat a znovu se k této energii můžete vrátit.

.

Všechno je energie, že? Záměr je vším. Stejně jako jsme mluvili o té nádherné bytosti, která má snubní prsten, a která se přesunula do jiné dimenze, vnímejte ji ve svém emočním těle a vězte, že emocionální tělo vrátí tuto energii zpátky k vám. Protože tím propojovacím článkem je vaše srdce. Vaše srdce stimuluje všechny ostatní aktivity ve vašem těle. Takže, když vdechujete toto srdce do svého urychlení, vězte, že v tento okamžik jste víc „vámi“ (svým skutečným Já) než jste kdy mohli být. Jste „vámi“ s vašimi dary, talenty, schopnostmi, radostí, svými úžasnými schopnostmi; to je to, co jste. Potřebujeme se ujistit, že to chápete.

.

Prošli jsme numerologii, zatímco jsme vytvářeli spojení. Naučili jsme se tolik věcí, nové aspekty, které ovlivňují srdce a které nyní věda podporuje. Věda potvrzuje skutečnost, že záměr vytváří všechny věci. Vdechněte to do sebe. Tak jaký je váš záměr? A pokud máte problém s tím vdechnout to do sebe, vraťte se do svého světa a prožijte, jak vás tento svět tlačí zpátky, což? Už jste to někdy zažili. To je protiklad (antiteze), jak řekl náš drahý Kryon, nebo Lee. Jeden z nich řekl, že když světlo začne tak jasně zářit, může se objevit protiklad tohoto světla a trochu jej stlačit. A přesto to způsobí, že vaše světlo se rozšiřuje. Využívejte teď silnou pozici světla. Udržujte tuto energii, protože jste novými lidskými bytostmi. Tuto energii nemůžete propást, promeškat. Nemůžete si myslet: „No, jsou tu noví lidé, ale já to opravdu nejsem.“ No, myslet si to můžete, je to vaše volba. Ale tohle byste si vybrali? Tomu nevěříme.

.

Vidíte, měli jste tento víkend mnoho, mnoho zážitků. Někteří z vás se několikrát dostali do své Akáši. Pokud zde sedíte v této místnosti, v jiné místnosti nebo ve své ložnici, ve svém hotelovém pokoji, možná ve svém domě, víte, že Akáša je nástrojem pro váš vlastní vývoj. Nejde jen o plánování her. Ach, byli jste už jednou kloboučníky. Ano, jak tuto dovednost teď využíváte? Jak teď otevíráte lidem korunní čakru, když jste dřív byli kloboučníky? Jak rozumíte tomu, že Akáša je nástroj vašeho evolučního bytí? Akáša jste vy. Je v každé buňce vašeho těla. Nemůžete do ní vniknout, i když je všude bílá, kdybyste do ní vstoupili. Vězte, že byste se jen mohli dívat na vánici. Vyndejte si sluneční brýle a nasaďte si je.

.

Víte, všechno souvisí se vším, všechno. Neexistují žádné náhody. Každý detail vašeho života je pro vás důležitý, abyste jej vzali na vědomí a zapamatovali si jej. Máte příležitost integrovat některé z těchto detailů tak, aby již neovlivňovaly vaše další rozhodování. To je to, co jsme právě udělali. Vdechněte tento záměr: „Jsem ochoten odpustit vše, především sobě. Já jsem to já jsem, jsem dar pro všechny, s nimiž se setkávám.“ Vdechněte to.

.

Já jsem to já jsem, jsem dar pro všechny, se kterými se setkávám, a nesu svou innate, kamkoli kráčím.“ Vdechněte to. „Nesu s sebou svou innate, kamkoli jdu, protože nemůžeme být odděleni. Jsme jedním ve všech věcech, na všech místech, jsme jedním v radosti a lásce, v míru, v pravdě, ve vaší pravdě.

 

Vidíte, drahé bytosti světla, vy jste tou pravdou. Známe všechny staré příběhy, které jste sami sobě vyprávěli. Jen se nad nimi zasmějte. Haha. Pamatujete si, kdy se to stalo? Nebylo to legrační, když jste spadli do studny a nemohli se odsud dostat? Hahaha. V příštím životě se můžete naučit plavat. (Publikum se směje.) Rozumíte, neexistuje žádná smrt. Prostě pokračujete dál. A když jste chytřejší, co se pak stane? Všechno! Důvěřujte sami sobě, drazí, své lásce, svému světlu, své vizi, svému míru. Ale především věřte sobě a budete vědět, jak žít.

Namasté.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

(Tohle bude) jiný způsob channelingu, ne nutně poselství, ale tři potenciály. Toto setkání zorganizoval a pořádá jeden z těch, kterým se říká futuristé. Futurista využívá svůj život nebo energii k tomu, aby předpovídal, co přijde, a podle svých předpovědí připravuje laskavý způsob uspořádání věcí tak, aby byly sladěné s tím, co lze očekávat. To je futurista. A na počest toho chci namalovat obraz tří věcí, které můžete ve své budoucnosti očekávat. Vytvořím jej na základě dotazů, které jste dnes položili mému partnerovi.

.

Jedna z otázek se týkala elektroniky, strojů, budoucnosti toho, co se nazývá „umělá inteligence„. Kam to celé vede? Vzniká tím nějaké nebezpečí pro lidi? Propadne se lidstvo do temné díry vlastního stvoření, protože zkonstruovalo stroje, které se proti němu obrátí? Budou (stroje) dělat věci, které předpověděly a vyprávěly vaše filmy? A tady je odpověďNevíte, co nevíte. A tím myslím, že to, co přijde v budoucnu, nemůžete předvídat na základě čehokoli, co jste zažili v minulosti. Vývoj systému obvodů, umělé inteligence a vývoj technologie za posledních 50 let nelze aplikovat na dalších 50 let. A důvodem je systémový posun paradigmatuA to se může stát pouze s vědomím, které mění své očekávání ohledně toho, co chcete.

.

Co se děje teď? Tři scénáře. Dám vám scénáře v časové ose, která není definovaná roky, ale pozicemi. Jedna, dvě, tři, znamená první, druhý, třetí scénář budoucnosti. To, co vám řeknu, je reálné. Není to předpověď Kryona. Je to to, co jste vy i Kryon už viděli na jiných místech v jiných dobách. „Jak je to možné? Mluvíš o Zemi?“ Ne. Vzpomeňte si, staré duše, že jste velmi staré duše. Před časem jsme vám předali channeling „Jak jste staří“ (7. dubna 2018 – pozn. překl.). A ten vás přemístil na jiné planety svobodné volby, které prošly tímto posunem v jiné době. Mnozí z vás se probouzí a rozpomínají se na to, co přichází a co je třeba udělat. Začne to zmírňovat váš strach z toho, co vidíte, protože se na určité úrovni rozpomínáte, kam by to mohlo vést. Budoucnost zcela závisí na svobodné volbě. To jste vy. Jak rychle to uskutečníte, je věcí svobodné volby. To jste vy. Pokud bych tedy řekl padesát nebo sto let, což neřeknu, bylo by to mylné. Zda to proběhne rychleji nebo pomaleji, závisí na vás. Objeví se nějaká překvapení a ta překvapení v technologii budou taková, že by na ně nikdo nepomyslel. Nikdo je ještě nevynalezl.

.

Scénář 1

Číslo jedna. Není to nutně vzdálená budoucnost, ale je to číslo jedna. Bude to první krok. To, co vám teď předám na třech příkladech, má co do činění s vámi, s laskavou léčivou technologií lidí. Zjistíte, že v budoucnu se elektronika zaměří na zdraví. Zaměří se dovnitř na schopnost člověka vyvinout technologii, která je laskavá a pomáhá léčit. V současné době se elektronika nezaměřuje dovnitř, ale směrem ven. Něco používáte, něco to udělá, v tomto konkrétním případě jde o vnější vývoj. Ale tohle je vnitřní evoluce. Elektronika, stroje, všechny tyto věci směřují dovnitř a obracejí se k lepšímu pochopení lidského těla. Předám vám první scénář. Zahrnuje vynálezy, které se dosud neobjevily, procesy, kterým zatím nerozumíte, ale už jsou na cestě.

.

Pacient s rakovinou se ohlásí v nemocnici, ulehne, ale místo operace se stane něco jiného. Jedna nepatrná, malá injekce předá do těla něco, co byste nečekali. Někdo by to ve vaší starší energii mohl nazvat mikrorobotikou. Ale ta to není. Ach, je to něco nového. A pokud byste mohli prozkoumat miliony těch malých věcí, které se dostanou do krevního oběhu, byli byste překvapeni a řekli byste: „Nejsem si jist, zda je to opravdu možné, Kryone, protože jsou stejně velké jako malé buňky, ne větší než buňka, kterou sotva můžeme vidět pouhým okem.“ Stovky tisíc, ne-li miliony, všechny postupují (krevním oběhem), ale nejsou to roboti.

.

Není to nic takového jako umělá inteligence, protože se to stalo něčím jiným. Stalo se to inteligencí člověka, který se podílí na léčbě.Představte si to takto. Co kdybyste mohli vzít část kmenové buňky, kterou jste vy, která má vaše vědomí, vaši laskavost, která by vám nikdy neublížila, která není umělá, a vy byste ji vložili do mikroskopického stroje. Buňka, kterou řídí vaše vědomí, vede zbytek této části – částečně elektronicky, částečně mechanicky – krevním oběhem na místo, kde je nádor. A doslova za méně než 15 minut se všechny shromáždí kolem nádoru. Není to robot. Není to umělá inteligence. Jste to vy, kdo si je vkládá prostřednictvím objevů, které tu ještě nejsou, zázračným způsobem do svého vlastního těla. Část je biologie, část stroj, část elektronika, všechno dohromady v laskavém scénáři, který se shromáždí kolem nádoru a zničí ho procesem, o němž nic nevíte. Zničí! Malý náznak: Co zničí onemocnění? Skalpel ne, o tom nemluvím. Co může zničit nemoci? Je to první vlna pochopení, kterou vložíte do vědomí do bezprostřední blízkosti nádoru(Kryon se směje) a ten začne mizet. Rozplyne se. Nemá na výběr, protože má kolem sebe milióny vašich malých „já“. Je to možné? Je něco takového vůbec uskutečnitelné? Právě jsem vám předal realitu, která nastane.

.

Scénář 2

No, tento (scénář) je archaický ve srovnání s dalším příkladem. O kolik let skočíme do budoucnosti? Záleží na vás, o kolik let. Pacient s rakovinou se ohlásí v budově a ta budova může mít ceduli, na kterém stojí Skupina V – Kompletní a úplné uzdravení – vše z jedné ruky pro odstranění nemocí. A pacient s rakovinou vejde do budovy. Neexistuje žádná injekce. Toto je vrchol a evoluce virtuální reality. Dnes stojíte teprve na jejím začátku. Nasadíte si brýle, rozhlédnete se a uvidíte program. Můžete se rozhlížet kolem dokola, přemístit do krásné přírody, poslouchat zvuky přírody. A přitom vnímáte, že tato virtuální realita je všude kolem vás. Drazí, to je jen hračka ve srovnání s tím, co vám předám!

.

Půjdete na určité místo a posadíte se. Nebudu popisovat přístroj, to by jej prozradilo. Přijde, bude vynalezen, už je v mysli a Akáše těch, kteří jej vynaleznou. A za okamžik nebo dva se ocitnete na jiném místě, ve virtuální realitě, ve které můžete vstát, jít a být. Je tak reálná, že se můžete spojit s ostatními, ne s programem, ale s ostatními inteligencemi, které jsou lidské. Jsou tam, aby vám pomohly. Nic není umělé, kromě věcí, které vidíte. A co vidíte, je léčebné centrum a v tomto léčebném centru příběh v příběhu. Vejdete do budovy a lehnete si. Nad hlavou je obrazovka a na obrazovce je váš nádor. Lehnete si z určitého důvodu, abyste se cítili uvolnění a šťastní, plní pochopení. Nejde o žádnou distribuci jedním nebo druhým způsobem do krve, ani směrem k vaší hlavě, ani k nohám. Takhle je to normální, jste v pozici neutrality. Obrazovka je nad vámi a vy začnete rozpoznávat svůj nádor. Dají vám něco, co se nazývá pádla. Nebudu to popisovat, tím by se to prozradilo. A tím budete manipulovat léčení vlastního nádoru, ale to není vše, budete také používat některé zvuky. Budete trochu zpívat, a budou tam také nějaké afirmativní druhy melodií a zvuků, které budete vyluzovat, během určitého časového plánu, který jste si nacvičili a který znáte. Je to tak skutečné. Jste v jiném světě, a přesto budete současně sedět na židli nebo možná ležet na lehátku, ale budete mít pocit, jako byste mohli stát, být, něco dělat v reálném světě. Ale v něm nejste, jste ve virtuálním světě. A pak se to stane. 

.

V tom virtuálním světě uvidíte, jak léčíte svůj vlastní nádor. Vidíte, jak se začne zmenšovat až do úplného uzdravení, dostaví se pocit radosti. Začínáte vidět své vlastní uzdravení tak hlubokým způsobem a uvědomujete si: „To je skvělé, to je úžasné. Podívej, co dělám!“ Virtuální zážitek trvá jeden den nebo více. Je to tak skutečné, že během této doby jíte a jste živeni ve virtuální situaci, tak je to skutečné. Vstanete, až svůj nádor rozpustíte, až mu zazpíváte a bude pryč. Nejste však ještě hotovi. Projdete ještě vyšetřením. A tak sedíte a lékaři začínají testovat, zda je nádor pryč. A to taky je. Vidíte výsledky. Vidíte chemii, vidíte záznamy. A lékaři vám potřesou rukou a řeknou: „Blahopřejeme, je pryč.“ To vše ve virtuálním světě. A až nastane čas, abyste se vrátili do reálného světa, pomalu vás vrátí zpátky. Nenasadili jste si žádné ochranné brýle, drazí. Neřeknu vám, co jste udělali, ale bylo to kompletní, obklopovalo vás to. Neexistuje nic srovnatelného s tímto virtuálním světem, je to téměř takové, jako kdybyste se vydali do jiné dimenze. Nechceme to však prozradit. A když se vrátíte, nikdo nebude provádět žádné testy, aby se zjistilo, jak to dopadlo, protože budou vědět, že došlo k úplnému uzdravení. Pochopíte, že jste svým vlastním vědomím realizovali úplné a kompletní vyléčení, které jste provedli sami pomocí virtuálního léčebného vzorce. A odejdete bez rakoviny. To je síla budoucnosti, protože budoucnost si uvědomí, čeho je vědomí schopné a čím může být. Toto je druhý scénář.

 

Scénář 3

Jeden z dotazů mířil na multidimenzionálního člověka. Abych vám to předal: k tomu směřujete sami, bez přístrojů, bez čehokoli virtuálního, bez jakékoli chemie. To je evoluce. Nechci vám říkat, jak dlouho to může trvat. Záleží to na vás. Ale dovolte mi, abych vám představil něco, co nefunguje ve vašem těle. Dokonce ani nevíte, že to existuje. Je to prostě tak, jak to je, a vy jste to přijali. Říká se tomu innate. Jak vnímáte to, že jste nejvýš vyvinuté stvoření na planetě, s intelektem, kterým můžete zkoumat svou vlastní bytost, proč existujete, proč jste tady, abyste říkali slova „Já jsem to Já jsem“, a přesto existuje ve vašem těle jiný proces, který je chytřejší než vyPotřebujete testování svalů, kineziologii, abyste zjistili něco, co byste měli vědět, ale nevíte to, protože jste odděleni od své vlastní chemie. Dovolte mi logickou otázku, zda to dává smysl, abyste byli takovým způsobem vytvořeni? A odpověď je, ne. Není to logické a ani to nepomáhá přežití. Chytne se vás nějaká nemoc a vy o ní nevíte, dokud to nezačne bolet. Musíte získat přístup k innate, která je zcela a úplně oddělená, prostřednictvím archaických procesů.Opravdu? Skutečně s vámi nemůže mluvit. Může vám dát signály. Nemůže s vámi mluvit, ne doopravdy. Jen znamení tady, znamení tam.

.

Innate, inteligentní tělo.

Multidimenzionální člověk bude používat tento dvacátý čtvrtý pár chromozomů, o kterém si myslíte, že ho nemáte. Ach, lidé s 23 páry chromozomů, ten dvacátý čtvrtý je multidimenzionální. Není ještě pochopen, rozeznán ani rozpoznán. To je to, co vám Plejáďané dali pro současnost. Začne ve vás působit, generace po generaci, až se začne vědomí rozšiřovat a začnete vidět věci, začnete vidět kvantové věci, se tato dvojitá šroubovice odhalí. A vy s překvapením zjistíte: „Páni, je tam toho víc, než jsme si mysleli!“ A co to udělá? První věc, kterou uvidíte, budou děti, které se budou rodit ve spojení sami se sebou, se svým vědomím a se svou innate. Budou svými vlastními léčiteli. Budou vědět všechno o své chemii v krvi i bez testu. Budou okamžitě vědět, jestli se nějaká nemoc nepokouší na ně přichytit, okamžitě v té chvíli, kdy se to stane, místo aby čekali, až něco začne růst a začnou mít bolesti. Budou mít svou vlastní medicínskou intuici, a lidé uvidí toto první stadium a řeknou: „To je neuvěřitelné, to není normální…“ Nejprve je budou pokládat za zvláštní a neobvyklé a budou je izolovat, protože nejsou normální.(Kryon se směje)Vítejte na Zemi.To je to, co děláte, že? To děláte autistům, ne? Protože to nevidíte přicházet. Nevidíte mudrce budoucnosti. Vidíte jen neobvyklou skupinu dětí, které mají podivnou komunikaci, která je ve staré energii obtížná, protože dál jste se ještě nedostali a nevíte, co přichází. Vy se v nich nevidíte, že? Nelineární myslitelé, to jsou oni. Začíná se to projevovat mnoha způsoby. Podívejte se na to, co dokáží dělat, co vy nedokážete, a to vám dá důkaz o tom, kdo jsou. Přichází to. Tento multidimenzionální kousek vaší DNA, kterou ještě nedokážete ani vidět, spojí vaše vědomí s vaší innate.

.

Teď to uzavřu takto. To, s čím je vaše innate spojena, je také záhada, kterou jen tak lehko nevyřešíte. Nazývá se Akáša člověkaZačínáte se spojovat se svou Akášou. Co víte o Akáše? Je to něco, co tě často obtěžuje, protože se rozpomíná jen na špatné věci. To jsou věci, se kterými stále ještě pracujete, a to celkem úspěšně. Ale pracujete s nimi, přestože nejsou zřejmé. Zatím ještě nejsou vloženy do vašeho vědomí, ale budou, což vám umožní plný přístup k moudrosti minulosti, plný přístup k propuštění všech negativních věcí. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších evolučních kroků lidstva, sňatek Akáši, innate a vědomí.To bude multidimenzionální člověk. A až se to stane, pak budete zkoumat skutečnost, že možná pocházíte od Plejáďanů a budete vědět, kdo jsou. Pochopíte, že to je všechno součástí scénáře spojení, soudržnosti s vašimi bratry a sestrami z hvězd. To je budoucnost.

.

Už brzy, Kryone? (Kryon se směje) Ne dost brzy. Ne dost brzy, ale budete při tomKaždý z vás, na základě svobodné volby, se bude vracet a zlepšovat, zlepšovat ve světě, který nabízí tolik příslibů.Proč, Kryone, proč to všechno? Co když vám řeknu následující? Přijde čas, drazí, kdy bude vaším úkolem osít jinou civilizaci na jiném vzdáleném místě a dát vzniknout soucitnému jednání jinde v galaxii. Rozumíte tomu? Jak důležití jste v tomto klíčovém okamžiku? Je tolik tajemství, dalo by se říct, která musí být všechna odhalena. A vy budete při tom. Neobávejte se těchto věcí, protože pocházejí od vás. To je dnešní poselství.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com - Future scenarios – New human – MP3 – 30:39

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět