4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 10. channeling

Uvědomění si barev

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Abú Simbel, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Stále jsme v Egyptě, na jihu v Abú Simbel, v místě, které je známé jedním důležitým úspěchem, totiž záchranou a obnovou dvou krásných chrámů, kterým hrozilo zaplavení vodou z Asuánské přehrady. Místo toho byly chrámy po dobu čtyř let kousek po kousku demontovány, přemístěny na jiné místo a znovu postaveny. Tím byly zachráněny před zničením vodou a nenahraditelnou ztrátou archivů. To je také jeden z důvodů, proč je tato skupina tady, aby viděla a obdivovala něco, co mohlo být úplně zatopeno a ztraceno.

 

Chtěl bych použít celý tento scénář jako součást metafory, položit vám několik otázek a předat vám několik možností definic. Možná jste mě o tom ještě nikdy neslyšeli mluvit, ale rád bych vám přepsal to, co si myslíte o určitých slovech nebo konceptech. V současné době žijete na Zemi, která se začíná vymaňovat z temnoty. Vidíte to v mnoha ohledech, na tolika místech, v tolika postojích a vnímáních. Máte však také otázky týkající se mnoha věcí a jednou z nich je termín „osvícení“, který jste tak často slyšeli a který má pro mnoho lidí mnoho různých významů. Dovolte mi tento termín znovu definovat.

 

Zaprvé, slovo „osvícení“ nemá nic společného se spiritualitou. To je pro vás překvapení, že? S duchovností to nemá nic společného. Osvícení souvisí se zvýšeným způsobem myšlení, které začíná zkoumat samo sebe nad rámec zvyků, které tu byly dřívJe to způsob myšlení, který se zvedá nad rámec toho, co bylo dříve, a zapojuje věci, které nejsou nutně součástí běžného myšlení, jako je síla a výsledek soucitu a lásky, čestnosti a laskavosti, jako vědomého způsobu života. A tak existuje mnoho lidí, kteří začínají mít osvícené myšlenky, jež nijak nesouvisí se spiritualitou. Často jsou to básníci, hudebníci a malíři, kteří skutečně nemají nic společného s žádným systémem víry nebo se zvýšenou duchovnostíale s vědomím, které zapojuje jemné věci života, totiž soucit, lásku, laskavost, čestnost a myšlenku, že všechny tyto věci samy od sebe vytvářejí energii, která se šíří k ostatním lidem. Je to také proto, že tato energie je nyní vyšší než ta, z které pocházíte. Pojďme si tedy krátce promluvit o osvícení a také o nižší energii.

 

Drazí, jste na planetě, na které je velmi rozšířené určité myšlení. Toto myšlení není osvícené a říká následujícíV zásadě jde v životě o přežití. A abyste přežili, musíte dělat určité věci určitým způsobem. Všechno je o přežití. Když mluvíte s lidmi, kteří se nemusí nutně zajímat o tato témata, která zajímají vás, řeknou vám, že Země je proti vám a že se nad ni musíte pozvednout a stát se silnějšímiA v této síle tkví důvod pro výboje a války a všechny tyto věci. I dnes vězí v tomto režimu mnoho lidí. Každý den bojují o přežití a říkají: „Život je takový, den za dnem, krok za krokem. Vždy si držte náskok před ostatními, jinak vám vezmou to, co máte. Na Zemi lidé trpí, a pokud nejste na předních místech, stanete se jedním z nich.“ Když teď jako osvícený člověk, s myšlenkami na soucit, laskavost a lásku, čelíte takové osobě a zahájíte debatu, podívá se na vás, zakroutí hlavou a řekne: „Nepřežiješ, protože jsi slabý.“ Pro ni jsou slabostí všechny tyto řeči o lásce, soucitu; mohou snad platit pro jiné věci, ale ne pro život. A řekne vám, že byste měli být silnější, že uvažujete naivně a nikdy neuspějete. Nechápe, že dnes je to přesně naopak a že on je tím, kdo to nezvládne.

 

Opět bych vám chtěl dát metaforuNemůžete nevidomému vysvětlit, co jsou to barvy. Jsou tomu vzdáleni, protože nemohou vidět světlo a tím méně pak barvy. Lidé, kteří přemýšlejí negativně, na všechno si pořád stěžují a jdou na hranici svého ega a své síly, aby se pozvedli do pozice, kde řeknou „Jsem si jist, že přežiju“ - tito lidé, drazí, žijí v černobílém světě. A když přijdete a řeknete jim o soucitu a lásce, neuvidí v tom nic atraktivního, jen slabost podle jejich názoru. Proto to znovu říkám v metafoře: vy kráčíte v barvách, zatímco oni žijí v černé a bílé.

 

Znáte černobílý svět a máte jej dost, protože mnozí z vás se už rozhodli, přejít z tohoto světa na osvícenější místo. A víte, že se to nestane hned, protože tak to nefunguje. Také v této skupině zde přede mnou lze rozeznat různé odstíny, protože někteří z vás stále pracujete na svých vlastních myšlenkových procesech a na svém osvícení. Snažíte se na to přijít a překonat mezeru mezi lineárním světem starého myšlení, která v podstatě sestává z návyků a zvyků, které jste převzali ze svého okolí, z historie nebo dokonce od svých rodičůA proto se tolik z vás, drazí, kteří tu jste na tomto místě, tolik vzdálilo přátelům a rodině, protože jsou stále v černobílém světě. Dívají se na vás, kroutí hlavou a považují vás za slabé a neúspěšné. Nechápou, že přichází svět barev.

 

Jaké jsou kroky k tomu, aby se člověk, který je ponořen do temnoty a ještě nikdy neviděl světlo, stal člověkem v barvě? Prvním krokem je uvědomit si, že je toho tady víc. To se děje mnoha různými způsoby. Někdy potkáte někoho, kdo ve vás vidí něco, co v jiných nevidí. A pak chce vědět víc. Viděli jste to na této cestě nebo jste to slyšeli od ostatních, když se ptají: „Kdo jste? Co děláte? Jste jiní.“ V tu chvíli letmo spatří záblesk barev. Zopakuji to: V černobílém světě najednou zazáří barevný záblesk. A já vám říkám, drazí, jakmile uvidíte barvy, už se nikdy nevrátíte zpět. Pokud žijete v černé a bílé a víte, že barvy jsou k dispozici, najednou uvidíte ten rozdíl, i když je zatím jen malý. A tím malým barevným zábleskem můžete být vy, když mluvíte s někým, o kom si dokonce myslíte, že vás nemá rád nebo že jste mu lhostejní. Mezi vámi se může stát něco, čeho si nejste vědomi: letmo spatří záblesk soucitu, jemnosti a laskavosti, kterými žijete a vyzařujete. Prvním krokem je tedy uvědomění si. 

 

Přesun chrámů byl velkým rozhodnutím, jinak by všechno zaplavila voda. Zdejší lidé měli na výběr, buď chrámy přesunou, nebo ne. V praxi se kvůli tomu muselo sejít mnoho lidí a diskutovat o tom, jak to financovat, jak to přemístit a nakonec provést. Museli rozebrat kámen po kameni, cihlu po cihle a znovu je sestavit; trvalo to celé roky. A to je také metafora pro osobu, která se rozhodne jít na výše položený základ, což znamená, že barvy přicházejí. A rozhodne se vzít celý svůj život, celou svou psychiku, svou osobnost, svou víru a všechno to přesunout. Drazí, rád bych, abyste věděli následující: Pokud byste se zeptali architektů, kteří se rozhodli pro přesun chrámů, kolik toho museli ztratit a nechat za sebou, odpověděli by: „Z těchto dvou chrámů nic, všechno jsme přesunuli. Na starém místě zůstalo jen několik zbytků ruin a chrámy nyní stojí na vyšším základě, takže je stále můžete vidět a obdivovat v celé jejich historii.“ Provedli to s velikou pečlivostí.

 

Tato metafora vám ukazuje následující: Nemůžete jen částečně vyjít z temné energie a černobílého světa a myslet si, že už jste v barevném světě. Nemůžete stát jednou nohou v černobílém světě a druhou nohou v tom barevném a říct si: „Nyní jsem osvícený.“ Ale mnoho z vás je v tomto procesu a to je rozdílné. Víte, že po kouskách stavíte barevný svět, blok po bloku. Protože každý z vás je jiný, vaše vědomí, jak fungujete, pracujete, rozhodujete se, to všechno je pro každého z vás jiné. Někteří z vás mají velmi dlouhé časové cykly. Můj partner je jedním z nich, proto potřebuje mnohem víc času pro určité věci, než se stanou.

 

Na druhou stranu v jeho časovém diagramu došlo k rychlému obratu. Takže některé věci se stávají okamžitě a jiné vyžadují velmi dlouhou dobu. Po mnoho let byl v procesu demontáže toho starého a opětovného sestavení toho nového na vyšším základu. Ale když se na něj teď podíváte, můžu vám říct, že ve starém černobílém světě nic nezanechal, možná k nelibosti své rodiny nebo svých bývalých kolegů. Nemohl nic z toho zanechat za sebou, což znamená, že teď s nimi nemá moc společného. Je to jako u vás, že? Rozhodujete se, zda máte vykročit dopředu nebo ne. A někteří to dělají rychle a jiní ne. Nikdy se vzájemně neposuzujte, protože prostě pracujete na tom, abyste přestavěli bloky mezi černobílým světem a světem barev. Protože, drazí, všechno záleží na záměru. A když se postavíte a podíváte se za sebe, můžete vidět, čeho jste už svým záměrem dosáhli.

 

Rád bych znovu poznamenal něco, než byla postavena Asuánská přehrada a lidé si uvědomili, že přijde voda. Zatímco probíhala stavba přehrady, několik z nich pozorovalo tyto chrámy a řeklo: „Pojďme je přesunout!“ A jakmile tento nápad vyslovili, byli zavaleni negativními reakcemi. „To je nemožné. To nemůže fungovat. Nikdy na to nedáte dohromady peníze. Nikdo na tom nemá zájem a naše vláda to nepodporuje.“ Seznam námitek byl nekonečnýPotom se však postupně, kousek po kousku, objevily barvy: „Co kdyby se to přece jen dalo provést? Kdo by to udělal? Můžeme se zeptat ostatních, můžeme získat pomoc? Existují jiní, kteří už jsou v barvách, kteří mohou vidět to, co jsme jen letmo zahlédli a možná by nám s tím pomohli?“ Odpověď byla: Ano, ano, ano. Sedíte mezi lidmi, kteří jsou připraveni vám pomoct. Možná jste tu poprvé, všechno je pro vás nové a teprve tomu začínáte trochu rozumět. Vyzývám vás, abyste se rozhlédli kolem, zda můžete vidět barvy v někom, kdo je tady, kdo žije takovým způsobem života, který daleko přesahuje modus přežití nebo ego, a kdo vás pozvedne z tohoto světa, údajně světa utrpení, do světa, který ctí vaši velkolepost.

 

Vždy existují lidé, kteří řeknou: „Buď praktický, Kryone! Buďte realistický, pane Carrolle! Život je takový, jaký je – jen se podívejte na zprávy a cokoli ostatního.“ Jsou to lidé stejní jako ti, kteří při plánování přesunu chrámů tvrdili: „To není možné. Stačí se rozhlédnout, podívat se na realitu. Nikdy to nezvládnete, nikdy se to nestane, atd.“ A přesto pak změnili svou realitu. Představte si to: dva obrovské chrámy, rozebrané, přesunuté na dlouhou vzdálenost na vyšší základ a znovu postavené přesně podle jejich původního vzhledu! Dnes vidíte výsledek těch, kteří si řekli, že to proveditelné jeProtože změnili svou realitu. Chápete to? Co si myslíte, kolik z nich si to představovalo, včetně vaší současné návštěvy zde po všech těch letech? Byla to většina z nich. Změnili realitu zatopených a navždy ztracených chrámů na skutečnost, kdy se tyto chrámy přesouvají kámen po kameni, jsou zajištěny finanční prostředky a celé se to realizuje.

 

Pozvání zní, vystupte z černobílého světa, ve kterém se nacházíte. Opusťte myšlenku, že linearita přežití je vším. Protože vám řeknu, co se stane, co nevíte. Pokud se soucit, láska a laskavost stanou vaší novou realitou, pak dojde k soutoku energií, které budou pracovat ve váš prospěch. Je to téměř jako by tyto vyšší myšlenkové koncepty a vnímání skutečně vytvářely neočekávané energie, které pak povedou k přesunu a realizaci věcí: Začnete se setkávat se správnými lidmi a ve vašem životě se začnou dít věci mnohem lépe a snadněji, než když jste se o to sami pokoušeli v režimu přežití.

 

Toto je naše učení. Je tu nová energie a vy teď znáte rozdíl mezi černou a bílou a barvami. Popřemýšlejte o tom, co se v této oblasti stalo, aby se zachovaly tyto chrámy, abyste je nyní mohli navštívit a uctít stavitele – místo toho, aby byly ponořeny ve tmě pod vodou a pomalu se rozpadaly. To je to, kým jste: Manifestujete (projevujete) novou realitu a začínáte pracovat v barvách.

 

To je a vždy bude poselství Kryona. Právě tohle se teď děje na Zemi. Máte vítr v zádech a už to není boj a pachtění, jako tomu bylo dříve. Vyzývám vás všechny, kteří to teď posloucháte (a čtete), abyste se probudili, abyste se probudili do světa barev – i když sedíte v černobílém světě a myslíte si, že neexistuje žádná naděje. Možná jste v tomto channelingu poprvé slyšeli o barvách nebo zahlédli problesknout lásku Tvořivého zdroje, kterého nazýváte Bohem a jenž zná vaše jméno. Možná, že dnešní poselství je právě pro vás – a proto jste přišli, abyste si je poslechli (nebo přečetli).

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com - Abu Simbel – The Realization of Color – MP3 – 27:56

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět