4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 11. channeling

Energie

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na horním Nilu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří právě poslouchají nebo čtou tento channeling, jsme v Egyptě. Nacházíme se na jihu, v oblasti často označované jako Núbie, u jezera vytvořeného Asuánskou přehradou.

Chtěl bych chvíli mluvit o energii. V tomto okamžiku je na této výletní lodi více než 100 lidí, kteří toto poselství poslouchají. Většina z vás už velmi dobře věděla, že když se vydají na tuto cestu, budeme vám předávat metafyzická poselství. Stanou se součástí systému víry v různé druhy energie. Není proto divu, že budu mluvit o takových věcech. Rád bych rozčlenil různé druhy energie, o nichž budu mluvit, do dvou skupin.

 

Na planetě je mnoho druhů energie. Pro metafyzicky orientované lidi však existují pouze dva druhy a o těch teď budu mluvit. Důvodem je to, že energie světla a temnoty na této planetě - samotná dualita - se začíná měnit oproti všem pravděpodobnostemprotože tato planeta zůstávala po tisíciletí stejná. Nyní se však začíná měnit poměr temnoty a světla, to znamená, že se rovnováha energie temnoty v dualitě začíná měnit. Řekl jsem to mnohokrát. Pro ty, kteří to ještě neslyšeli, je změna viditelná ve vašich zpráváchJe to důvod pro vědomí, které začíná vyjasňovat a ozdravovat věci, která zůstávaly stejné ve vaší kultuře po stovky let a najednou se mění. Toto byla předpověď starodávných, když mluvili o kalendáři, který odrážel posun kolébavého pohybu zemské osy, nazvaný precesí rovnodennosti. Mnozí z nich vytyčili hraniční bod energie: Pokud lidstvo tento bod překročí, pak má vědomí příležitost vyvinout se výš. A to je to, co se nyní děje.

 

Takže je vhodné, možná i relevantní, mluvit o dvou různých druzích energie, protože jedna z nich se nyní začíná objevovat častěji. Zde jsou ty dva druhylineární a nelineární energie. Nemusíte si to zapisovat. Lineární energie, označovaná též jako běžná každodenní energie, je ta, která se na této planetě zkoumá a používá. Vyskytuje se jako teplo nebo jako formy odvozené od tepla. Objevuje se jako tlak nebo tah. Objevuje se ve formě magnetismu – který však není lineární. Lineární energie se považuje za něco běžného a používá se v současné době. To je ta, o které vás učili ve škole. Používáte ji k pohonu této lodi (na které se účastníci plaví – pozn. překl.). Používáte ji ve svých autech. Používáte ji v bateriích a elektrických zařízeních atd. atd. Všechno, co je všeobecně známo, a většina energie, kterou používáte, odpovídá tomu, čemu říkáte zákon převrácených čtverců. To je prostě vzorec, který je lineární a říká, že energie emitovaná jakýmkoli zdrojem energie klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. Nezáleží na tom, zda se přenáší vzduchem nebo vodou. To je lineární, drazí.

 

Teď to bude trochu zvláštní. Stovky let pracovali metafyzičtí lidé, dřív než pojem „metafyzický“ začal vůbec něco znamenat, s energií, která nebyla lineárníKaždý, kdo se vyzná v léčivé energii, která působí, která funguje, a na kterou se zpravidla můžete spolehnout, ví, že není lineární. Jak dlouho to trvalo, drazí? V každé kultuře na této planetě, tak daleko, kam se můžete v historii vrátit, existovali mystici. To byli léčitelé. Někdy to byli kněží, jindy ne. Někdy byli kněží ti, kteří vás učili o Bohu, a mystici byli šamani žijící v osamění na kraji vesnice. Léčivá energie však byla vždy záhadnou energií, protože nebyla lineární. Nebylo možné ji pochopit a byla trochu tajemná.

 

Stejně je to, drazí, vnímáno i dnes. Pokud tedy někomu řeknete, že se zabýváte energií, která je metafyzická, což znamená, že je mimo fyziku, pak se na vás trošku podivně podívá: „Jsi jedním z nich, že? Věříš v mysteriózní věci, že?“ Odpověď zní: Ano. Avšak, drazí, máte co do činění s předpojatostí. Pojďme si teď tu předpojatost definovat, co vlastně znamená. Předpojatost je to, na co jste zvyklí, protože to funguje. Je to to, co používáte každý den, nebo to, co vám bylo řečeno, nebo co jste se naučili ve škole. To se pak stává vaší realitou a vaší předpojatostí. Pokud od ní přejdete k něčemu jinému, co vám může být dokonce ukázáno, že funguje, stále to považujete za určitým způsobem podezřelé, protože to není to, co vás učili, i když se vám může zdát, že by to fungovat mohlo. Stále si však říkáte: „Nejsem si zcela jistý.“

 

Chci vám ukázat, jak hluboké to je. Multidimenzionální energie byla poprvé zkoumána a odhalena fyziky před více než půl stoletím. Tito kvantoví fyzici začali ve svých experimentech vidět energie, které nedokázali vysvětlit. Vraťme se teď na chvíli zpátky. Dovolte nám, abychom promluvili o jednom z nejdůležitějších vědců té doby. Jmenuje se Einstein. Každý, kdo studoval Einsteina, řekne: „Je to myslitel, který daleko překročil hranice normálu. V každé kultuře je označován za génia. Přinesl nám koncepty, které byly skutečně pozoruhodné.“ Vzorce, které používal, myšlenky o čase a rychlosti a teorie relativity jsou dnes dokázané a proslulé, a přesto jsou velmi lineární, drazí. Jedním z jeho snů bylo najít vzorec pro všechno. Když se podíval do vesmíru, řekl, že musí existovat nějaká logika, soubor pravidel, která dávají smysl, která ukazují, jak absolutně všechno funguje. Ve své mysli to chtěl roztřídit, rozškatulkovat tak, jako to dělal se svými teoriemi: pokud uděláte tohle, dostanete tamto; pokud se stane to, pak se stane i tamto; atd.

 

Když však začaly multidimenzionální experimenty, byl zmatený. Byl naštvaný. Mezi Einsteinem a těmi, kdo pracovali v oblasti kvantového výzkumu, proběhlo mnoho debat, které byly publikovány. Diskutovali a diskutovali. Debatoval a debatovali. Nelíbilo se mu, co objevili, protože zjistili, že existuje část fyziky, která neodpovídala pravidlům. Bylo to, jako by měla svá vlastní pravidla. K tomu patřilo světlo. Světlo je bezpochyby multidimenzionální energie, protože reaguje na pozorovatele. To není žádné pravidlo. To je něco, co Einstein nazýval „wishy-washy“ (nemastný, neslaný). Řekl: „Bůh nehraje v kostky.“ To je citát. Myslel tím, že nemůžete mít vesmír ovládaný náhodou a příležitostí. Co však Einstein nepochopil, že to není ani náhoda, ani příležitost, ale prostě jen jiný vzorec, který neviděl. Nebyl to však lineární vzorec. A pak přišel entanglement (kvantové propojení, provázání), koncept starší víc než 50 let. Entanglement, drazí, je nejblíže tomu, čemu hinduisté věří: Jednotě se vším. Dovolte mi to vysvětlit, velmi jednoduše. Prostřednictvím řady experimentů, které nebudu podrobněji rozebírat, kvantoví fyzici zjistili, že dvě části atomární struktury od sebe oddělené, spolu mohou zdánlivě komunikovat, bez ohledu na to, jak daleko jsou od sebe. Vzpomínáte si na „zákon převrácených čtverců“? Pamatujete si, jak vzdálenost ovlivňuje šíření? To se nestalo. Začali experimentovat. Oddalovali částice dál a dál, možná až na druhou stranu Země, a když se dotkli jedné, ta druhá se pohnula. Jedno se vším.

 

Z lineární tradice svého myšlení uvedli, že se jedná o nový způsob komunikace. Ale mýlili se. Není to vůbec žádná komunikace! Víte, tyto dvě části byly stále spojeny multidimenzionálním způsobem. Rozumíte tomu? Je tedy samozřejmé, že když se jedné dotknete, druhá se pohne. Z multidimenzionálního hlediska nebyly oddělené. Ale z pohledu lineárního způsobu myšlení oddělené byly. Einstein viděl výsledky těchto experimentů. Nedávaly však smysl jeho mysli, jeho linearitě, jeho mozku. Následující je také citát. Popsal entanglement (kvantové propojení, provázání) jako „strašidelné působení na dálku“. Drazí, to je začátek pochopení, že existuje jiný druh energie. To je, drazí, energie mystiky. Týká se vědomí. Chci, abyste se podívali na něco, co bylo opakovaně potvrzeno. Pokud jsou identická dvojčata na opačných stranách Země a něco se stane jednomu, to druhé to okamžitě ví. To je entanglement (propojení, provázání). To je vědomí. Je to mystické, že? A přesto to studují vědci, protože začínají chápat, že toho je mnohem víc, než dosud považovali za možné. Je toho víc, než si mysleli, a to zahrnuje energii, o které ještě nevědí. Tímto směrem to bude pokračovat.

 

Sedím tu se skupinou, která v tyto věci věří. Ne někde za hranicemi mystiky, ale ve fyzice, kterou můžete studovat, která přesahuje linearitu, která má energii, již můžete předvídat. Léčitelé ji používají. Čtenáři energií ji používají. Využíváte tuto energii pod různými jmény a názvy, která vás uváděla do tolika problémů, protože lidé vám nerozuměli. Poslouchejte, léčitelé v Egyptě je používali. Není nová. Není nová. Někteří si to uvědomují a jiní ne. Ve vaší kultuře jste byli vyškoleni brzy. Říkali vám, že je to nesmysl. Ale teď se věci začínají měnit. Existuje skrytý axiom, další soubor pravidel o metafyzické, multidimenzionální energii, o které jsem mluvil předtím. Stručně to zopakuji. Existují určité emoce vědomí, které vytvářejí zesilující energii. Řeknu to znovu. Existují určité síly vědomí, které vytvářejí zesílení. Zeptáte se: „Zesílení čeho?“ a odpovím: Ano. Ještě to neznáte, dosud jste to neměřili, ale můžete to začít pozorovat a cítit. Soucit, láska, laskavost, trpělivost, jednota začnou spolu proudit tak, že když je spojíte s různými lidmi v místnosti, dojde k zesílení, které funguje téměř jako uzel, který vysílá, nebo alespoň zesiluje a mění energie kolem sebe.

 

Dva nebo tři lidé spolu se stejným druhem soutoku energie vytvoří nejen zesílení dvou nebo tří lidí, ale bude to spíš působit jako energie sta lidí. To dalece přesahuje lineární (energii), drazí.  Člověk, který si myslí určitou věc, může ovlivnit mnohé. Všichni kolem sebe máte pole. Když toto pole začnete nalaďovat na tyto energie, které byly dříve považovány za mystické, ale jsou to energie lásky, laskavosti a soucitu, když skutečně začnete svět vidět jinak a jinak mu rozumět, když se začnete nalaďovat na ostatní lidi, pak to je to, na čem opravdu záleží. Nezáleží na tom, z jaké kultury jste nebo co děláte. Jde o soucit k sobě a k druhým. Vytváří určitý obal, bublinu, která se začíná rozšiřovat, a všichni to cítíte. To je nové.

 

Vědci to už brzy dokážou změřit. V institutu HeartMath a dalších institutech už začali s určitými typy měření a sledují, co se stane. Učitelé vaší doby začínají shromažďovat lidi, aby vytvářeli tyto energie, a žádají je, aby vnímali, že to funguje. Lidé pak odcházejí jiní, než jací přišli. To nemá nic společného se systémem víry. To je to, co vám chci říct. Je to nová energie na planetě, začíná se odhalovat a nezáleží na tom, čemu věříte. Jediný Bůh je jediný Bůh. Ale měli byste vědět, že je multidimenzionálním Bohem, ne lineárním. Zeptejte se kněze ze staré civilizace nebo vůdce současnosti: „Kdo je Bůh?“ Odpovědí, že je zdrojem lásky, veškerého stvoření, veškeré krásy.

 

Co vás učili o Egypťanech a o tom, čemu věřili? Co vnímali, že je v životě po smrti? Poslouchejte pozorně své průvodce. „V životě po smrti jsou všichni mladí, všichni jsou krásní, je to jejich nebe, je to místo, kde chtějí být, protože nestárnou.“ Je to metafora, která existuje v každé lidské bytosti v každé kultuře na planetě, protože je vám intuitivně předána s vaší duší, že po vašem odchodu odsud existuje něco krásného. To znamená, že se vracíte ke Stvořiteli. Tato multidimenzionální energie, o níž mluvím, je tedy vývojem energie z lineární do nelineární, která je multidimenzionální. Časem experimenty ukáží i kvantově, že existuje nový „zesilovač“. Tento zesilovač je soucit. Soucitná akce vytváří pole, ve kterém každý ví, co se bude dít. Uvidíte to, pokud jste to ještě neviděli, i reakce lidi kolem vás. Nikdy nemusíte říkat ani slovo o tom, čemu věříte. A přesto se na vás podívají jako na skupinu a zeptají se: „Co to máte, že je to jiné? Jste v bezpečí, cítím, že chci být s vámi, cítím se být vámi milovaný.“ Ano, cítí to. To je ten zesilovač! Přijde čas, kdy to bude lépe pochopeno, protože to tímto způsobem existuje a žádá si, aby to bylo změřenoTo přijde.

 

To jsou věci, které učíme. Tady je to dobré místo pro výuku, protože starověcí předci v této zemi je pravidelně používali. Věděli o nich a počítali s nimi. To není nic nového. Odejděte odsud možná s jinou představou, jen semínkem jiné představy o tom, co by bylo možné, o čem by vás nikdy dřív nenapadlo, že by možné bylo. Opravdu se můžete napít vody z Nilu. (egyptské rčení: Jakmile se napijete vody z Nilu, vrátíte se. – pozn. překl.)

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Upper Nile – Energy – MP3 – 26:05

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět