4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 12. channeling

Jsme součástí

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na horním Nilu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 .

Zdravím vás, drazí, já sem Kryon z magnetické služby.

Rád bych vás požádal, abyste setrvali v tomto tichém stavu. Chtěl bych vám předat několik vizualizací. Bude to meditativní channeling, který si bude žádat otázky. Nebudu toho moc učit. Jde o to, aby vaše vědomí našlo odpovědi na otázky týkající se scénářů, které představím.

 

Linearita vědomí lidstva je zcela normální. Někdy však způsobuje, že vytváří představu o vyloučení věcí, které se vzájemně nutně nevylučujíTvůrce vesmíru, to, co je Bůh, co je Láska, to, co vnímala téměř každá kultura na planetě, není lineární. Je to zahrnující, zapojující (inkluzivní).

 

Když jako dítě rostete, zažíváte hierarchický systém, který je vylučující (exkluzivní). Existuje matka a otec a brzy zjistíte, kdo se stará o rodinu. Vidíte, kdo stojí nad vaším otcem a vaší matkou. Jak rostete, začínáte chápat důležitost hierarchií. Kdo je důležitý a kdo ne, kdo má peníze a kdo ne, kdo má moc v každé kultuře. Sledujete svou vládu, politiky nebo královskou rodinu. Vidíte, kdo je mocný a kdo ne. Rozvíjíte myšlenku rozdělování, výlučnosti. Pokud nejste u moci, jste vyloučeni. Takový je způsob uspořádání. Ale pak to aplikujete na spiritualitu, vždycky to tak děláte. Vždycky to tak bylo, protože to je model, který máte.

 

Následujte mě na chvíli v jemných vizualizacích, jen na chvíli. Ocitli jste se v Peru v dávné minulosti. Muž Inka může být na hoře, možná ne. Říká se, že září jako slunce. Říká se, že má spojení s Bohem, které je tak silné, že ti, kteří ho následují, nesou jeho jméno – Inkové. Vždy je obklopen svými kněžími. Možná září jako slunce, protože má na sobě tolik zlata. (Kryon se směje.) Ať dělá cokoli, ať říká cokoli, jeho kněží to opakují. Potom to říkají kněžím, kteří jsou jim podřízeni, a ti to zas předávají dalším podřízeným kněžím. Nakonec je všechno, co řekl, co se bude dít dál, co je třeba udělat nebo jakékoli jiné poselství přefiltrováno k obyčejným lidem. A oni mu naslouchají. Cokoli řekl Bůh, slyší to. Slyší to od těch, kteří jsou schopni jim to sdělit. Otázka pro vás: Jsou tito obyčejní lidé vyloučeni z Boží lásky, nebo jsou do ní zahrnuti? Kdybyste se jich tehdy zeptali, odpověděli by, že jsou vyloučeni, protože se to tak naučiliUvědomujete si, že návyky modelu, jaký vám byl prezentován, je tím, kým se stáváte? Vylučovací systém, dokonce i od Boha, tam byl velmi aktuální. Tehdy to ovšem bylo ve starověku. Dnes jsme v moderní době.

 

Dnes jste se dozvěděli, že faraon dělal totéž. Mluví s Amon Reem a cokoli je řečeno, cokoli je komunikováno, je jen pro něj. On je jediný. Když v chrámu ustupuje zpět na kolenou, jak je to tradicí v mnoha kulturách, mluví se svými kněžími o tom, co mu Bůh v ten den sdělil. Ti to pak řeknou těm, kteří stojí pod nimi, a ti zas těm, kteří jsou ještě víc pod nimi. Nakonec dostanou zprávu obyčejní lidé na nádvoří a mimo něj. Otázka pro vás: Existuje opravdu zapojení těch obyčejných lidí ve venkovním prostoru nebo neNebo prostě jen poslouchajíVylučuje je tento systém, nebo jsou tito lidé zahrnuti do lásky Stvořitele, jsou její součástí? Pokud byste vytvářeli systém lásky a soucitu, jak byste to udělali? Nastavili byste vylučovací systém a mluvili byste s jedním nebo dvěma lidmi? Kdybyste byli Bohem, prozkoumali byste jejich rodokmen a řekli: „Budu mluvit pouze k těmto lidem, ostatní duše ponechám jim samotným.“ To je otázka pro vás. Jak byste to udělali?

 

Teď to bude trochu složitější. Máte Mayu v jeho chrámu. Představte si to se mnou. Je zvláštní den, všechno zařídil. Říká svým lidem, že je tak blízko k Bohu, že může opravdu způsobit zmizení slunce. A udělá to. Měli byste vědět, že Mayové měli observatoře. Je to o nich známé. Pozorovali dokonce i sluneční skvrny, věděli také o precesi rovnodennosti. Studovali tyto věci. Věděli, kdy dojde k zatmění, ale obyčejní lidé to nevěděli. Dalo by se tedy říci, že tento král, tento mayský vůdce, oklamal svůj lid, protože přesně věděl, jak funguje astronomiePoté to vtiskl do jejich životů jako jejich duchovní systém víryPak ho uctívali ještě víc. Samozřejmě je vyloučil z toho, aby věděli o Všemohoucím, o Boží lásce a dokonce o astronomii. Tohle je, drazí, počátek vylučujícího systému, kdy jednoho dne ani obyčejní lidé nebudou moct číst posvátná písma v jazyce, ve kterém byla napsána. Samozřejmě, že to bylo velmi dávno, a my jsme tady v moderní době.

 

Ve Vatikánu je určité místo, kde je umístěno křeslo. Muž v bílém, kterému se říká Svatý otec, má exkluzivitu, protože je jediný, kdo smí sedět v křesle určeném speciálně pro něj. To křeslo má název – říká se mu stolec svatého Petra. Když v něm sedí, drazí, jsou kolem něj lidé, kteří pozorně poslouchají, protože se najednou děje něco, čemu se říká „ex cathedra“ – (katolické dogma o papežské neomylnosti). To znamená, že Svatý otec, papež, dostává informace od Boha, které jsou určeny přímo pro něj a pouze pro něj. V tuto chvíli je zapojen. Mimochodem, tak jsem nazval tento channeling. Potom řekne kněžím, kardinálům, biskupům, kteří to předávají obvyklou cestou směrem dolů obyčejným lidem, snad aby přepsali některé zákony nebo něco změnili. Mám pro vás ještě jednu otázku. Papež je zodpovědný za miliardu katolíků. Pokud jste jedním z nich a slyšíte doma, co se stalo a co Bůh sděluje, pak je zde otázka: opravdu jste vyloučeni nebo jste zapojeni do Boží lásky? Udělali byste to tak s omezenou myslí a vědomím člověka, kdybyste byli Stvořitelem? Pokud byste vložili duši ve správném čase na správné místo každému jednotlivému člověku, vyloučili byste je všechny? Drazí, říkám vám, že existují návyky vylučujícího chování, protože to je model od vašeho narozeníDosahuje až k tomu, co je duchovní. Tohle však, drazí, bylo včera. Přesto to tu stále je, stále to existuje. Ale jsou tu nějaké další věci, které bych vám chtěl ukázat, něco jiného, něco krásného. To bude pro některé z vás důležité. Dovolte mi, abych vás přivedl na jiné místo, asi 30 let po smrti muže jménem Ježíš, jak uváděli ti, kdo věděli o ukřižování. Chci, abyste navštívili jednoho muže, který sedí v šeru vězeňské cely. Ten muž není sklíčený, má s sebou vždy papír, aby mohl psát. Sedí tam a, jak nejlépe může, píše ve světle svíček.

 

Narodil se se jménem Saul. Ale Saulovi se něco přihodilo. Uvědomil si, že není vyloučen, když se mu něco stalo na jeho cestě do Damašku. Jsou lidé, kteří říkají, že potkal anděla. Jsou jiní, kteří říkají, že se setkal s Kristem samotným. A toto setkání ho navždy změnilo, protože byl zahrnut do Boží lásky. Uvědomil si, že tento model nebyl modelem, který dosud existoval v jeho vlastním náboženství. Ve své cele psal o Boží lásce, při světle svíček. To, co o tom napsal, bylo velmi silné, protože byl osobně zapojen skrze svého proroka. Bylo to tak silné a mocné, že to, co napsal, bylo zaznamenáno kapitola po kapitole ve spise pro křesťany, v dnes zvaném Písmu svatém. Co tomu říkáte? Lidé s sebou berou bibli a říkají, že je to Boží slovo. Ale hodně z toho jsou slova Pavla, apoštola. Říkám tomu channeling. Takže vidíte, že na cestě lidstva se objevují místa, body brilantnosti a porozumění, které říkají: „Ano, možná jsem toho součástí. Možná jsem do toho zahrnut.“ Co si myslíte? Jak byste to udělali?

 

Na závěr bych rád uvedl následující. Je to osobní. Je to osobní, protože se mému partnerovi něco přihodilo. A to, co se mu přihodilo, se stalo i jeho partnerce Monice. Stalo se to dokonce i některým, kteří jsou na této plavbě v jižním Egyptě. V Indii měli příležitost setkat se se světovým vůdcem. Říkají mu premiér své země, ale nese mnohem víc než jen tento titul. Má ho v úctě tolik lidí světa a je populárnější než kterýkoli jiný duchovní vůdce. Jeho jméno je jeho rodokmen. Je to dalajláma. Malá skupina, která zahrnovala mého partnera a jeho partnerku, se s ním mohla jednoho rána na krátkou dobu setkat.

 

Můj partner nevěděl, co se stane. Protokol mu byl vysvětlen. Bylo mu řečeno, že pokud se chce setkat se světovým vůdcem, který má tento status, musí udělat to a to, a on dostal malou bílou šálu, o které mu bylo řečeno, aby ji předal dalajlámovi. Ten na oplátku šálu přijme a něco s ní udělá. Takový by byl protokol a tak by to udělali buddhisté. Můj partner byl připraven. A pak se dalajláma objevil. Můj partner na tu chvíli nikdy nezapomene, stejně jako jeho partnerka ani ti další, kteří tam s ním byli. Dalajláma vyšel po schodech a podíval se do očí muže, který tu teď před vámi sedí na židli. Nedodržel protokol, ke zděšení mého partnera a jeho partnerkyNeudělal nic podle protokolu, ale vzal ruce mého partnera a jeho partnerky, podíval se jim do očí a řekl tři slova. Řekl: „Věřím v jednotu.“ A drazí, v tu chvíli, v tu chvíli, právě v tu chvíli, můj partner pochopil, co dalajláma říká. Můj partner věděl, že je do toho zahrnut. Je toho součástíJednota není exkluzivní, není výlučnáJednota je poselstvím dne. Pro některé je to stará zpráva, pro ostatní je to nová zpráva, že Bůh zná vaše jméno. Takže otázka dne pro vás zní: Jste součástí nebo ne? Chci, abyste o tom přemýšleli. Znám odpověď.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Upper Nile – We Are Included – MP3 – 27:16

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět