4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 13. channeling

Bůh lásky

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na horním Nilu, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tento channeling je jiný. Nyní do této místnosti přivolám různé bytosti. Pokud věříte v takové věci, pak je zde magie. Pro ty z vás, kteří jste právě přišli k tomuto channelingu, jsme stále v Egyptě a dnes se koná druhé rozloučení na konci druhé části naší cesty. Asi deset procent účastníků tuto skupinu opustí; zbytek stráví další dobu na jiné lodi.

 

Tento channeling je jiný. Doprovod zde není jen doprovodem Kryona, protože jste v zemi bohaté na magickou sílu. Dovolte mi, abych to vysvětlil. Chtěl bych pozvat lásku egyptské mytologie do této místnosti, aby na vás spočinula ve své velkoleposti, zatímco o ní mluvím, zatímco ji oslavuji a zároveň vás informuji o něčem velkém. Ti, kteří slyší tento hlas a nevěří mu, řeknou: „To je jen ten chlapík na židli, který channeluje. O to nemám zájem. Bůh tímto způsobem nefunguje.“ Opravdu? Pak mi vysvětlete, jak Bůh funguje.

 

Bůh je láska. Tvořivý zdroj vesmíru je láska. Před třiceti lety, ještě předtím, než můj partner promluvil, byla láska. Když můj partner začal s tím vším jako inženýr pracující v mainstreamu, neměl zájem o channelování. Nezajímalo ho slovo „magie“. Požádal jsem ho, aby vám později vyprávěl svůj příběh. Poví vám, co bylo to jediné, co ho přesvědčilo, že je to skutečné. Nebyl to hlas z oblohy a nebyl to hořící keř. Nebylo to nic takového. Seděl na židli, byl ohromen a plakal, protože jsem do něj tlačil Boží lásku. Tlačil jsem ji do něj. Toto lineární srdce, ten inženýr, chytrolín, kterým byl, to nedokázal ovládnout. Plakal. Pak to udělal znovu. Znovu se posadil na židli a stalo se to samé. Uvědomil si, že tohle nelze předstírat. Nemůžete předstírat lásku, ne do té míry. Nemůžete předstírat Boží lásku, to prostě nejde.

 

Chci, aby se tato místnost rozezněla energií, kterou chci vytvořit z pravdy a víry, zatímco vás budu informovat o některých věcech, o kterých jste dosud neslyšeli. Jak Bůh komunikuje, drazí? Odpovědí je láska. Právě jsem vám dal příklad. Byla to komunikace, která řekla všechno, aniž by řekla svému partnerovi jméno, jak to funguje, co se stane, co by měl dělat, co by neměl dělat, čeho by se měl bát nebo se nebát. Nic z toho se nestaloPouze láska. To stačilo, protože do něj proudilo světlo lásky a před vším ho chránilo. Věděl to. A tak začala jeho cesta před 30 lety s láskou.

0

Mnoho z vás má zvíře, které máte rádi. Víte přesně, co teď řeknu. Zvíře nemá intelekt ani vědomí ani jazyk, ale zvíře se na vás podívá a zalije vás láskou. Vy to víte a cítíte to. Existuje komunikace, ano nebo ne? Ano! Tam je komunikace. Láska je komunikace. V této multidimenzionální energii k vám proudí hojnost, celá knihovna komunikace pouze od jediného zvířete! Nebo se podívejte na dítě, které ještě nemluví, které se dívá své matce do očí a říká: „Jsem tak rádo, že jsem zpět na Zemi.“ Můžete to vidět a cítit. To je komunikace. To je láska. Toto je vzájemná komunikace mezi vámi a Tvořivým zdrojem. Je to magické.

 

Seděl jsem v této židli a předal jsem vám channeling o energii, aby vás připravil na tento channeling (11. channeling této série – pozn. překl.). Strávil jsem půl hodiny popisováním multidimenzionální energie v porovnání s lineární energií. Nebude to pochopeno a lineární člověk se na to podívá a řekne: „Nemám zájem, nevěřím tomu, nevěřím v magii.“ Ale pak jde domů ke svému zvířeti a komunikuje s ním stejným způsobem!

 

Kryone, proč tomu říkáš magie?“ Ach, brzy se k tomu dostanu. Co pro vás znamená magie? Je to slovo. Někteří řeknou: „No, tomu nevěřím. Použij jiné slovo, Kryone.“ Dobře, řeknu vám něco. Jsme v Egyptě, pojďme tedy mluvit o egyptské mytologii. Pojďme mluvit o jméně, o kterém jste toho ještě moc neslyšeli a pravděpodobně ani neuslyšíte, protože je to staroegyptská mytologie. Název je Tvořivý zdroj vesmíruNázev znamená magiiJméno je podstatou, počátkem, základem Amon ReaHóra. Je to jméno, které je podstatou Hathor, Sekhmet a Isis a všech dohromady. Je to podstata magieJméno, které vám řeknu a které jste nikdy předtím neslyšeli, reprezentuje ochranu, vedení a lásku, protože to je Tvořivý zdroj. Je to magické. Jmenuje se Heka*).  Heka. Proč není (zobrazené) na zdech? Je mnohem starší. Pro Egypťana, který tento název dobře zná, znamená magii. Je esencí všech bohů dohromady, protože je to láskaJe to láska.

 

 

 

Pochybujete o tom? Ukážu vám rozdíl mezi vznešeností, moudrostí a elegancí starověkých Egypťanů a kterékoli jiné skupiny a kultury. Hned teď. Je to rozdíl. Heka, magie (kouzlo) lásky, uzdravení a ochrana a vedení k dalšímu životu. Co vám to říká? Platilo ještě do 19. dynastieCo říká faraón na obrazech na stěnách? Co znázorňuje? Že život po smrti je krásný, že v životě po smrti jste mladí. Je to země květin, medu a dobrých věcí. Všimli jste si toho? Tohle se prezentovalo na stěnách před více než 5000 lety! Jako příklad devoluce (pádu na nižší úroveň) vás zavedu do církve v Evropě, kde na stěnách uvidíte obrazy znázorňující hrůzy pekla, děti rozřezané na kusy, boha souzení, teroru a pomsty. Tak to vypadá dnes. To se dnes učí! Vidíte tu devoluci, jak se to, co jste dnes viděli v chrámech, postupem času rozpadlo?

 

Vidíte, jak Ramses II. přistoupil k bohu Ra. Cítil lásku, kterou Ra měl pro něj a pro Egypt, otočil se a předal tuto lásku Egyptu. Proslul tím. Stojí tam: láska, láska a láska. To je elegantní. To je jiné a je to správné. Ach, ale tím to nekončí. Chcete vidět, jak pokročilí byli? Každá lidská bytost má jiné já. Slyšeli jste to? Kde jste to už slyšeli? Je to zobrazeno na stěnách. Každá lidská bytost má jiné já. Je to bublina. Říkali tomu bublina. Také tomu tak říkám. To je to, co se dnes učí o kráse vyššího já, které je v bublině kolem vás. Termín bublina používám 30 let. Je to starý, velmi starý nápad. Je to jméno, a pokud studujete slabiky jména, některé z nich se zde používají pro bublinu. Jaká to náhoda! Merkaba je bublina vyššího já, kterou naplníte světlem. Pokud ji naplníte správně Boží láskou a odejdete z tohoto místa, bude to vaše ochrana před vším, před vším v této nové energií na této planetě. Můžete stát uprostřed kruhu a zlí mohou řvát kolem vás. Můžete se usmát a oni se vás nemohou dotknout, protože v této bublině máte světlo. Nemohou do ní vstoupit, pokud je nepozvete. Tohle je znázorněno na stěnáchJe to ochrana chrámů, ve kterých se dnes nacházíte. Láska je tady.

 

Teď chci, abyste se na to podívali a sledovali, co bude dál. Chci vám ukázat původní Egypt, Egypt, který existoval před dobyvateli, před každým cizím faraonem, před jakýmkoli jiným systémem víry. To je ten Egypt, na který bych chtěl, abyste se podívali. Staří Egypťané pochopili, že život po smrti je krásný. Neexistuje místo, kde by byl člověk souzen a mučen Bohem, který by byl schopen dělat takové věci. Pokud existuje souzení, pak pochází od lidí, ne od Boha. Systém se samozřejmě měnil z dynastie na dynastii, jak se faraoni měnili, ale věřte mi, že podstata zůstala stejná. Magie byla láskaBudu definovat magii jako multidimenzionální zdroj, který je láskou, který komunikuje a který může udělat hodně mezi vámi a Tvořivým zdrojem. To je magie. Heka je magií starověkého Egypta.

1

Rád bych, abyste se podívali na to, co se od té doby stalo. Podívejte se na některé další kultury v ostatních částech Středomoří. Jejich bohové už nebyli bohy lásky, byli to bohové moci. Vidíte to? To byla také devoluce, která vedla k tomu, že bohové moci trestali lidi. Řekové, jak jsem již řekl, byli velmi dobří v tom, že vytvořili své bohy jako dysfunkční. Toto je devoluce, dalece vzdálená od podstaty lásky, zdroje krásy a lásky, jakou znal faraon a kněží, která pronikala celým Egyptem. Jejich Bůh byl Bohem lásky, který žehná zemi, který vás vede do života po smrti, naplněného radostí, slunečním svitem a mládím. To jsou metafory, drazí, pro duši, která cestuje v této bublině a jednoho dne uvidí druhou stranu závoje. Až se tam dostanete, potkáte tam krásné milé lidi, stejné, jako tu jsou vyobrazeni na stěnách chrámu. Je to vše metaforické, ano, ale chápejte ten princip.

 

Vyzývám každého, kdo poslouchá, kdo vyznává „new age“, aby se stal praktičtějším, než jste kdy byli. Studujte orby, pokud chcete. Studujte jevy E.T., pokud chcete, ale na konci dne to prakticky vykazujte, aby ti, kteří jsou ve vaší blízkosti, vás milovali za to, kým jste, a ne kvůli té podivnosti, kterou ukazujete. Rozumíte tomu, co říkám? Je čas vzít si lásku, o které víte, že tu je, a ukázat ji s těmi čtyřmi pilíři, které jsem vám předal dříve (channeling č. 6 této série), s laskavostí, soucitem, trpělivostí a silou. Ne s podivnými věcmi. Ach, existují podivné věci, protože v lese existuje magie, existují elementálové a jejich energie, které teprve začínáte studovat, které jsou vám stále divné, ale které budou nakonec měřitelné, a které jsou součástí toho, kým jste. Nakonec ale lidem ukážete svou zralost a vyrovnanost. To jsou věci napsané na stěnách v chrámech, které jste dnes mohli vidět. Pokud se je pokusíte rozluštit logicky, nebude to fungovat. Začnete přemýšlet lineárně a řeknete: „No, znázornili války, toto a tamto.“ To je humanismus duality, drazí, temnota a světlo. Máte je a oni je měli, ale měli také představu, že Bůh je láska. V tom spočívá komunikace.

 

Kdybyste byli Tvořivým zdrojem a vložili do lidí duše, udělali byste komunikaci jednosměrnou? Řekli byste: „Dávám tvou duši z druhé strany závoje do tohoto lidského těla, přeji ti krásný život, můžeš se ke mně modlit. Můžeš se ke mně modlit, já ti však neodpovím.“ Udělali byste to svým dětem? „No, už jsi vyrostl, teď tě vypouštím ven, ale nevolej mi, protože ti nebudu odpovídat, skončil jsem s tebou.“ Odpověď je samozřejmě ne, to byste přece z lásky neudělali. Tvořivý zdroj vás miluje a zná vaše jméno. Někteří z vás však říkají: „Dobře, dobře, pokud existuje komunikace oběma směry a myslím si, že to tak je, proč Boha neslyším?“ Odpověď zní, protože Bůh není člověk. Bůh s vámi nekomunikuje lidským způsobem. Opakovaně jsem vám říkal, že komunikace vzniká ve věcech, které láska dělá, ve kterých je, bude a bude se vyvíjet. Už jsem vám říkal, jakým jazykem váš domácí mazlíček mluví, že? Ale zvíře to ví, že? Je to oboustranná komunikace, drazí, a láska je magieVytváří věci, o kterých jsem vám říkal, jako jsou synchronicity ve vašem životě, omlazení vašeho těla. To je láska.

 

Láska umožňuje být na správném místě ve správný čas. Někteří z vás viděli nabídku na tuto plavbu a museli se zúčastnit. Možná jste ani nevěděli, co vás přimělo stisknout tlačítko, které potvrdilo vaši účast. Teď už to možná víte. Doprovod sedí tady, dívá se na vás a říká: „Natahujeme k vám ruce, co s tím uděláte?“ Někteří z vás se necítili dobře celé dny, někteří z vás byli celé dny nemocní. Vítejte v lásce! Tlačí proti temnotě vás a vašeho vědomí, proti tomu, co očekáváte nebo co si myslíte, že je správné nebo špatné. Prořezává to takovým způsobem, aby to pro vás bylo nepohodlné, dokud vás nezastaví a neřekne: „Podívej se na mě, miluji tě, upusť od veškerého odporu.“ Stojí to na stěnách chrámů. Tak to měli Egypťané. To je ta elegance. Měli Boha lásky. Rozuměli magii. Zeptejte se starověkých Egypťanů – jsou v místnosti – na magii. Řeknou: „Samozřejmě, že existuje magie, používáme ji po celou dobu k uzdravování.“ Řeknou vám, že je to přirozené. Samozřejmě, že ano. Zakroutí  hlavou, když namítnete: „Opravdu? Jsme v roce 2019. Nevěříme tomu.“ Podívají se na vás a řeknou: „Dobře, jsme velmi rádi, že jsme tu s vámi.“ Mohou vás dokonce nazývat pohany. (Kryon se směje)

 

Dualita funguje se svobodnou volbou. Došlo však k devoluci a zbytek už znáte. Viděli jste ten příběh. Chtěl jsem vám však ukázat, že země, ve které se nacházíte, je jiná, než jste si mysleli. Nejen historie nebo jména se liší, ale také láska zapsaná na stěnách. Všichni vypadají mladí, že? To je to, co očekávají, co jim Bůh lásky dá na druhé straně závoje. Každá jednotlivá prezentace faraonů, kněží nebo jejich manželek, všichni jsou stejného věku. Všimli jste si toho? Všichni jsou mladí a krásní. Všichni vypadají takto, protože právě procházejí. Vy také. Pochopili to zcela správně. Jen procházejí cestou k něčemu velkému a krásnému, stejně jako vy, když se vracíte ke světlu. Toto je poselství na zdech chrámu, abyste si jej interpretovali a mohli vidět  v prasklinách historie a ve jménech, které tady jsou. Je to magie.

1

Je toho víc, ale v tuto chvíli to stačí. Doprovod, který je zde, sestává z doprovodu Kryona a ze starověkých Egypťanů, kteří na vás mrkají a říkají: „Dobře, bratře, dobře to chápeš.“ Doufám, že vás to přiměje vidět věci trochu jinak. Můžete pozorovat bod zvratu v historii, když posloucháte dobyvatele a cizince, kteří všechno trochu mění, dokud nakonec nechtějí všechno zničit, vymazat tváře, které věřily v lásku, a přejít k Bohu moci a trestu. Odejděte z tohoto místa s pravdou, která se může lišit od toho, co jste si mysleli. Uctěte toto starověké místo a uchování toho poselství, protože je to dobré. Je dobré. A když jste tady, můžete se napít z Nilu. Je to metafora krásy a života starověkého Egypta.

A tak to je.

KRYON

 

*) Heka je staroegyptský pojem označující tvořivou sílu a moc Stvořitelského Boha. V překladu se uvádí zpravidla jako „kouzelná moc“ nebo „magie“; slovo je však pro svou komplexnost významově nepřeložitelné a zpravidla se ponechává v původní egyptské podobě – pozn. překl)

Zdroj: www.kryon.com – Upper Nile – God of Love – MP3 – 36:17

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět