4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 14. channeling

Spojení 1

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll na ostrově Elefantina, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

 .

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří právě přišli k tomuto channelingu, je to 14. channeling (na cestě Egyptem). Naši účastníci se shromáždili na archeologickém nalezišti, posvátném místě, které zde existuje již velmi dlouhou dobu. Dávají pozor, aby se nedotýkali zdí, protože jsou posvátné. Vy, kteří jste tady se mnou, nepodceňujte důležitost toho, co děláte. Udělejte si čas pro sebe a jen na chvilku popřemýšlejte o věcech, které jsou krásné. Popřemýšlejte o věcech, které jsou nádherné.

 

Krátce shrnu poslední channeling. Nikdo by neměl podceňovat jedinečnost starověké civilizace, která na svých zdech zobrazovala své bohy jako laskavé a radostné, nápomocné a milující. Jejich bohové tam nebyli proto, aby soudili lidi a zamezovali jim přístup k posmrtnému životuNe, místo toho tam byli proto, aby lidi uvedli do posmrtného života. Také jsme řekli, že měli koncept bubliny vyššího já, který doprovází každého člověka, každou lidskou bytost. To jsou, drazí, skutečně pokročilé představy, které dnes učíme. Bůh lásky předal lásku faraonovi, který ji poté předal Egyptu.

 

Nyní, jen krátce, budeme pokračovat v něčem, co bych vám rád předal v tomto channelingu. Už jsme vám říkali, že komunikačním kanálem mezi Stvořitelem lásky a vámi, mezi Stvořitelem, který vám dal krásnou Merkabu, duši, kterou si s sebou nesete, že tímto komunikačním kanálem je láska. Zdůraznili jsme, že láska je multidimenzionální energií, drazí. Není to emoce, je to komunikace. Začněme tím, že vám poskytneme nástroje pro tuto komunikaci, které vám pomohou pochopit vzájemnou komunikaci, kterou máte se Stvořitelem. První nástroj, jeden z mnoha, o kterých vám povíme, je ten nejzákladnější a zároveň nejméně postižitelný. Je zodpovědný za tolik věcí na této Zemi a nazývá se  INTUICE.

 

Pokud byste však chtěli přemýšlet o tom, co je to intuice, neměli byste o tom moc přemýšletIntuice je prchavý nápad, myšlenka, tušení, jež přichází tak rychle, že to nedokážete zachytit, nemůžete si to zapsat. Dokonce si ani nejste jisti, co to říkalo. Přijde a odejde tak rychle. Ti, kteří v dějinách začali chápat, že se jedná o komunikační kanál na druhou stranu závoje, na něco přišli. Poznali a uvědomili si, že když se zcela ztišíte, intuice se může projevit mnohem lépe. Pokud se přesouváte z jednoho místa na druhé, neustále se něčím zaměstnáváte, můžete mít intuici, ale bude jen kolem vás prolétat a nikdy se vám nepodaří zachytit, co se vám pokouší říct. Když se však ztišíte, vede to k jiným výsledkům.

 

Než budu pokračovat dál, někteří řeknou: „Dobře, intuice. Kryone, ale slyšeli jsme o ženské intuici. Je pravda, že jedno pohlaví má lepší zdroj intuice nebo ji lépe přijímá, než to druhé? “ Odpověď zní Ano. Ženy mají mnohem lepší antény pro intuici, pokud to tak chcete říct, protože jsou dárkyněmi života. Jsou soucitné. Vychovávají děti, drazí, a musí mít intuici. To je také důvod, proč jsou ženy mnohem lepšími duchovními vůdci a šamany než muži. Musím vám dnes vůbec ještě zdůrazňovat, že zažíváte téměř univerzální selhání mužského duchovního vedení na planetě? Řeknete: „Ano, začínáme vidět změnu a ta změna vede k poznání, že ženy to mohou dělat lépe.“ Skutečně.

 

Teď se konečně dostáváme k důležitému bodu. Co je to ztišení, k čemu slouží? Co děláte, abyste slyšeli intuici? Meditujete. Chcete-li slyšet intuici, meditujete. To je to, co děláte. Meditace má mnoho druhů disciplín a definic, ale pojďme je shrnout do pouhého ztišení. Existuje tedy ztišení, které následně vyvolává intuitivní myšlení. Vidíte, že tato planeta je plná meditujících. To je dobře známo. Všude na planetě, dokonce i tady a dokonce i na zdech tady vnímáte: „Ztiš se a poslouchej.“ To, co slyšíte, je multidimenzionální komunikace lásky od Stvořitele. Přichází v myšlenkách, v myšlenkových balíčcích, v intuitivních záblescích. A když jste v klidu, ztišeni, přichází jasnějším způsobem.

 

Ale něco tu chybí a tím uzavřu tento channeling. To, co chybí, je toto. Můžete sedět a poslouchat a sedět a poslouchat a sedět a poslouchat a sedět a poslouchat. Je to skoro jako byste konečně mohli zavolat Bohu. Takže vytočíte číslo a Bůh odpoví. Ale jediné, co uslyšíte, je těžké dýchání! (v publiku zaznívá smích) Intuice musí přinášet nějaké rady, pokyny, a také je přináší. Takže v příštím channelingu se trochu více zaměříme na komunikační nástroje. Musíte opustit linearitu. Kolik lidí znáte, kteří sedí a meditují hodiny, dny, měsíce a roky? Až ukončí svůj život, řeknou o nich: „Ten ale dokázal dobře meditovat!“ A pak se někdo zeptá: „No, a co udělal?“ Odpověď zní: „Meditoval a celý svůj život slýchal těžké dýchání.“ (Kryon i publikum se směje)

 

Přemýšlejte o těchto věcech. Je toho víc.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Elephantine Island – The Connection 1 – MP3 – 12:28

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět