4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 15. channeling

Spojení 2

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Isidině chrámu, Egypt, 14.04.2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je 15. channeling předaný v Egyptě v roce 2019. Je ještě brzo ráno a my sedíme v Isidině chrámu a pozorujeme východ slunce nad Nilem. Toto je možná jedna z nejvýznamnějších památek, které tato skupina uvidí. Je tu ticho a o něm teď chceme mluvit. Drazí, toto je rozšíření posledního 14. channelingu (Spojení 1). Je to dobré téma. Je to téma, které je pro mnoho posluchačů nebo čtenářů velmi zajímavé, protože se jedná o komunikaci s tím, čemu říkáte Bůh, Duch, Tvořivý zdroj, nebo s čímkoli, o čem cítíte, že je částí vašeho vyššího já, s něčím, co je větší než vy sami.

 

Naším tématem je, že komunikace s Bohem není jednosměrná. Historie často ukazuje, jak určitým způsobem tolik lidí komunikuje s Bohem. Mnozí se modlí ke slávě Stvořitele, naléhavě jej prosí. Zvedají ruce a žádají, doufají nebo si přejí. Tímto způsobem se často vypodobňuje jednosměrná komunikace s Bohem. V channelingu č. 13 jsme řekli, že odpovědí na oboustrannou komunikaci je  energie, která není lineární. Touto energií je láska. Pokračujme v našem shrnutí. Na stěnách chrámů, v hieroglyfech a všech dalších symbolech je v Egyptě, až do éry poloviny 19. dynastie, vidět Boží láska. Pomáhá jim do dalšího života, poskytuje jim vedení a neodsuzuje je. Je toho tolik k vidění, postoj ke svěžesti, mládí, životu na Nilu.

 

Drazí, oboustranná komunikace je cestou, jak se k tomu dostat. Ale mnozí promeškali a nepochopili tento bod, protože chcete linearizovat komunikaci, kanál, jak mluvit s tím, co stvořilo vaši duši. Pro ty z vás, kteří teď sedíte se mnou a vidíte, jak slunce vychází, neexistuje velkolepější vzpomínka na Tvořivý zdroj, krásu a svěžest nového dne, že?

 

Existuje tolik lidí, kteří říkají: „Přál bych si, abych mohl mluvit se svou duší, se svým vyšším já, ale zdá se, že tu existuje nějaká překážka.“ Jedinou překážkou, která existuje, drazí, je lineární vnímání. Dokud chcete Stvořitele polidšťovat, nebudete dostávat mnoho zpráv. Láska je zdroj, kanál pro komunikaci. Ještě jednou vám říkáme, že to vidíte v každodenním životě, v lásce kojenců, kteří mají vaši pozornost, ale ne váš jazyk. Zvířata nikdy nebudou mít vaši řeč. Ale máte lásku – a tak mezi vámi a jimi probíhá mnoho komunikace. Tohle by vám mělo ukázat, že podstatou (esencí) Boha je láska. To je to, co můžete použít ke komunikaci.

 

V posledním channelingu jsem vám řekl, že většina lidí to objevila povrchním způsobem. Pokud jste dostatečně ztišeni a vydržíte dostatečně dlouho, cítíte, že mohou existovat zprávyExistují, ale tím, že jste tišší, drazí, nevyvoláte lásku. Takže zkoušíte vyšší druhy meditace. Začnete používat zpěv, hudbu a esence, aby vás přenesly  na místo, o kterém si myslíte, že není lineární, kde byste možná mohli upadnout do transu, možná přijmout channeling. Tam, kde sedíte, čekáte na zprávy od Tvořivého zdroje. To je dobrý první krok. Ale včera jsme vám řekli, že vše, co skutečně uděláte, je, že vytočíte číslo a očekáváte, že Stvořitel odpoví. Jenže sedíte a posloucháte těžké dýchání. No, to je metafora, že je někdo jiný na příjmu. Víte, že jste spojeni. Cítíte to. Jste na půli cesty, ale nepřicházejí k vám žádné zprávy. Takže dalším intuitivním krokem je meditace nebo ticho v kombinaci s jednou z nejtěžších věcí, o které jsme kdy mluvili, s intuicí.

 

Intuici je velmi obtížné definovatPro ty z vás, kteří vědí, jaké to je být intuitivní, to není opravdu něco, co byste si mohli naplánovat a s čím byste mohli počítat. Nebo přece jen? Většina z vás má intuitivní záblesky. Tento pojem vyjadřuje to, že přicházejí a mizí rychle. Někdy máte intuici a ani nebudete vědět, co to bylo. „Co to bylo?“ řeknete si. „Rád bych to chvíli zadržel.“ Přichází a odchází v záblesku a vy byste si přáli, abyste to zpomalili, protože rozpoznáváte, že je v tom jiskra komunikace.

 

Intuice je multidimenzionální podpora (nápomoc) vašeho vědomí, které komunikuje s Duchem. Kolik z vás mělo intuici jít někam, nebo naopak nejít na nějaké místo, a nakonec to bylo úplně správné? Jiní z vás, kteří mají intuici, říkají: „No, nebylo to tak správné.“ Drazí, to proto, že jste o tom pochybovali, předvídali jste to, zpětně kritizovali a přepsali jste to. Víte přesně, co tím myslím. Jste stavěni tak, abyste byli lineární a logičtí. Najednou přichází intuitivní myšlenka, proletí vaším vědomím a vy si říkáte: „No, možná ne.“ nebo „No dobrá, možná to trochu změním.“ Musíte důvěřovat první intuitivní myšlence. Ať už vypadá jakkoli, je správná.  Někdy je intuice metaforická. To znamená, že nedostanete fyzickou odpověď, ale obrázek, který vás zavede na jiné místo nebo čas, kde se stane něco jiného, a vy si uvědomíte: „Proto jsem tady“. Tolik z vás to už zažilo. Poznáváte to zpětně, ale ne v reálném čase. Naším tématem je, jak v reálném čase vytvořit intuici, na kterou se můžete spolehnout, kterou můžete rozpoznávat a kterou můžete vnímat pravidelně, možná dokonce i jako proud intuice. Pokud tohle máte, nazývá se to channeling. To je to, co tady slyšíte, drazí.

 

Už jsem vám říkal o tom, že když se můj partner poprvé posadil na židli, všechno, co obdržel, byla vlna lásky. To bylo vše, co ho naplnilo, tohoto inženýra, tohoto nic netušícího muže. Naplnilo ho to takovou láskou, že věděl, že nemůže pocházet od něj. Muselo to pocházet z většího zdroje. Seděl na židli, plakal a nevěděl proč. Tak moc byl naplněn láskou Ducha. To, co teď řeknu, je zásadní. Chci, abyste si poslechli, co se dál stalo s mým partnerem. Nemedituje, nikdy nemeditoval. Je to inženýr. Když přišel Kryon, nebyl kladen důraz na meditaci. Nic v něm neřeklo: „Posaď se a počkej na Ducha. Budu tichý a budu doufat, že se něco stane.“ Protože to, co dostal, bylo tak silné, nečekané a tak milující, že musel plakat, a to bylo to, co chtěl. To byla komunikace. Nechtěl tam znovu sedět a čekat na odpověď. Takže pokaždé, když se posadil, řekl Duchu: „Řekni mi, co bych měl vědět.“ Nečekal na odpověď na druhém konci telefonní linkyMluvil, jako by nařídil své intuici, aby se přihlásila a pokračovala v procesu lásky.

 

Teď vám ukážu návod na intuici. Poté udělám něco zvláštního. Intuice, drazí, je tak podobná tomu, co jste dělali v minulosti, když jste ladili rozhlasovou stanici. Možná jste měli rádio s otočným knoflíkem. Točili jste jím doleva a doprava, dokud jste nenaladili stanici, kterou jste mohli slyšet a která byla tou správnou. Tohle popisuje ten proces. A ne jen čekat, ne jen meditovat a cítit se přitom dobře. Místo toho zahájíte meditační proces – až budete připraveni – dialogem: „Drahý Duchu, řekni mi, co potřebuji vědět.“ Zároveň si vizualizujte, jak nastavujete nejkrásnější kanál, který existujeKdyž se soustředíte svým vlastním způsobem, vytvoříte spojení a získáte určitý pocit, který vám dá vědět, že jste spojeni. Tento pocit je u každého jednotlivce odlišný.

 

Můj partner se na to spolehl a stále spoléhá. Za posledních 30 let nebyl nikdy zklamán. Když sedí na židli, prochází skrz něj Kryon. Jsem tady. Mluvím skrze jeho vyšší já a nikdy nenastala doba, kdy by nebylo přítomno. Bez ohledu na to, jak se cítil nebo jak byl unavený, tato komunikace, kterou byla láska, zaplavovala jeho duši, jeho vozidlo, jeho bublinu. Byl zapojen do oboustranné komunikace.

 

To je příslib pro rozvinutého ducha, že tohle můžete, pokud si to zvolíte, zažívat různými způsoby, v takovém rozsahu, v jakém budete chtít. Včera jsme vám řekli, že ženy mají lepší pozici než muži, protože ženy jsou ty, které naslouchají dětem, vychovávají je soucitným a láskyplným způsobem. Jsou stavěny na lepší intuitivní komunikaci. A to je důvod, drazí, proč ženy ve starověkých dobách byly lepšími šamany, jak už jsme vám často říkali. Ženy jsou mnohem lepšími duchovními vůdci. Můžete to dokonce vidět, když se podíváte na zdi chrámů. Můžete to vidět u Hathor. Vidíte ji tu často, matku – kraví bohyni, tu, která byla tak jemná a krásná, něžná a intuitivní. Tak nádherné vedení přichází od ženy.

 

Teď je tu něco zvláštního. Změnili jsme pořadí channelingů. Hned vedle mě sedí učitelka Marilyn (Harper – pozn. překl.). Když channeluje, proudí do ní volně mnoho bytostí, protože její nádoba je čistá. Žádá tyto bytosti, které k ní přicházejí, o komunikaci. Jednou z nich je Isis a my právě sedíme na místě, kde uctíváme energii Isis. Existuje pro ni lepší místo, kde by mohla pokračovat v tématu intuice?

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Temple of Isis – The Connection 2 – MP3 – 40:05

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět