4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 18. channeling

Postavte si vlastní chrám

.

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v chrámu v Karnaku, Egypt, 17. dubna 2019

.

A tak pokračujeme, drazí.

Jsme na veřejném místě. Pro mimořádné poselství v tomto channelingu jsme si nemohli vybrat lepší místo. Před dvěma lety jsme předali channeling o chrámu, který byste si mohli postavit, o metaforickém chrámu, chrámu zcela pro sebeTím chrámem byste byli vy a zahrnoval by celou vaši bytost, včetně vaší duše. Metafory jsou následující: Jaký je váš základ, jaké jsou vaše sloupy, jaká je střecha, jaký je stropVy jste tou stavbou, metaforicky.

 

Pochopitelně, tak jsme to tehdy dělali, drazí, toto jste mohli očekávat, ale teď to tak už není. Mezitím se toho hodně událo, dokonce i za dva roky na vaší planetě, a změnilo to, co se podle názoru mnoha lidí nemělo změnit. Pokud byste se měli zeptat nejdůležitějších systémů víry na této planetě, jak věci fungují, řekly by: „Takhle fungují, tady jsou pravidla a to, a to říkali proroci, a to je to, co děláme.“ A tohle bylo dané, bez možnosti odlišností. A teď tu odchylky existují. Součástí kontroverzní povahy toho, o čem mluvím, je skutečnost, že i některé základní věci se začínají měnit, zejména však vztah člověka k Duchu, k Bohu. Závoj se začíná ztenčovat, pozvedat. To znamená, že začínáte vidět mnohem jasněji. Dokonce i to, co vám sdělili starodávní, se teď začíná vyjasňovat. Začínáte objevovat lepší cesty a váš vztah s Bohem se stává osobnějšímOboustranný vztah je dosažitelnější. Budova chrámu, do kterého se právě chystáte vejít, bude tedy úplně jiná než kdykoli předtím.

 

O sloupech už víte. Co chybí, je to, co je nahoře a dole. Jak si pamatujete, sloupy jsou čtyři. Je to láskasoucittrpělivost a síla. Tyto sloupy se již liší od těch, o kterých jsme vám tady v Egyptě channelovali na podobném místě před dvěma lety. Jaký je váš základ? Bude to největší změna, základ, na kterém budou umístěny vaše sloupy, strop a vše, co má být na sloupy a střechu umístěno. O základu byste mohli říct: „No, musí to být pravda nebo víra, nebo to musí být sám Bůh.“ Možná by základem mohla být vaše vlastní duše. Tentokrát však nic z toho základem nebude. Poslechněte si, jaké jsou ty změny, protože odrážejí personalizaci, praktickou aplikaci toho, kdo je stará duše a kvůli čemu tady jste. Kdo je stará duše a kvůli čemu tady jste. V současné době budou základem celého chrámu osobní vztahy, které máte s ostatními lidmi. Základ bude vyroben z jednotlivých cihel a kamenů, ne z jediné lité desky, ani z velkého kamene, jak by se dalo očekávat. Někteří budou namítat: „Jak může taková věc někdy unést sloupy?“ Drazí, poslouchejte, co chci říct. Stavebními kameny, které tvoří základ vašeho chrámu, jsou vztahy, které máte mezi sebou. Vztahy, které máte s rodinou a lidmi kolem vás, trpělivost, kterou přinášíte, váš soucit, lásku a sílu vaší duše, to vše odráží stavební základ pro čtyři sloupy.

 

Poslouchejte, pracovníci světla. Způsob, jakým dnes jednáte s ostatními lidmi, je přesně tou energií toho, co se bude dít na této planetě. Už nemůžete jen tak vystoupat na nějaké místo, abyste se modlili, uctívali, co chcete uctívat, a pak se vrátit domů. Jinak si na vás lidé ničeho nevšimnou, kromě toho, že jste se modlili. Ale jde o to, jak jednáte s ostatními lidmi, jak s nimi zacházíte a zda odcházejí změněni z místa, kde se s vámi setkali. To je ten rozdíl. A tak ten základ chrámu, který si zbudujete sami pro sebe, se vybuduje na vztazích s ostatními lidmi a vzájemné výměně soucitu a laskavosti, které máte jeden vůči druhému. Jak jste ovlivnili ty, které máte kolem sebe? Když se vrátíte domů do všech těch zemí, odkud jste sem (do Egypta) přijeli, jak budete sami sebe prezentovat? To je ten základ, jak změníte životy jeden druhému. Tím ukazujete Boha ve svém nitruTím ukazujete lidem, že máte duši, která je možná jiná, která nedává žádná fakta, představy nebo pravidla či systémy víry. Začíná to osobními vztahy, které máte s těmi, kteří jsou ve vašem okolíLidstvo poroste tímto způsobem a Světlo bude zářit tímto způsobem. Tohle jsou cihly, drazí, hodně z těch cihel, které budou tvořit základ vašeho chrámu. Staré duše, pracovníci světla, pojďme dokončit střechu.

 

Co je umístěno na pilířích, musí být silné, ale jaká je jeho funkce? Střecha obvykle chrání, že? Ale v tomto případě dělá něco jinéhoJe to oboustranná střecha/strop. Co to je, když se na to podíváte? Při pohledu nahoru je to strop, při pohledu shora je to střecha. Udělejme to samé, drazí. Pokud se podíváte vzhůru, chrání vás to, ale nepropouští světlo. Musíte mít světlo, abyste mohli jasně vidět. Proto nezakryjete svůj chrám a nebudete pracovat ve tmě. Tyto časy skončily. Závoj se pozvedá a nyní uvidíte mnohem jasněji, než kdykoli předtím. Takže tento chrám musí být osvětlenOsvětlen ze stropu, který jste tam umístili, a ten strop bude zářit vaším světlem. Když se podíváte dolů na střechu chrámu, stejně jako ostatní, když se podívají na váš chrám, uvidíte světloTa střecha, ten strop, ta obrovská věc opřená o sloupy, bude vaše světlodrazí.

 

To je to, co lidé uvidí, když se k vám přiblíží: sílu, lásku, soucit, vztahy, které máte, a zářící světlo, které je nutí vidět. Požehnaný je člověk, který chápe tyto metafory a tento princip, že nést světlo je přesně tím, co lidé vidí. Lidé vidí světlo, nevidí žádnou doktrínu. Vidí ve vás světlo a chtějí vědět víc. Vidí radost, nebo ne? Jsou vítáni, nebo ne? Jste k dispozici, když vás někdo potřebuje, nebo ne? Většina z vás je. To vytváří řetěz reakcí a začnete pozorovat, jak to ovlivňuje ostatní lidi. Začnete to pozorovat i u lidí, o kterých si myslíte, že nedovolí, aby se jich to dotklo, jako například vaše děti nebo vaši partneři. Začnou se trochu uvolňovat, protože už vás nevidí kázat. Vidí, jak žijete. Vidí, že to funguje. Vidí ve vás změnu, že máte méně starostí, že méně stárnete. Začnou se ptát: „Jak to děláš?“ Pak máte možnost chrám otevřít, vpustit je dovnitř a říct: „Podívejte se na to“. Má to hodně společného se světlem, soucitem, láskou a s ještě něčím navíc, protože všichni společně tvoříte velmi, velmi silnou duši.

 

Toto je začátek nové planety. Je to začátek změny, dokonce i začátek změny těch nejpřísnějších pravidel, a brzy uvidíte, že se to děje. To jsou způsoby, jak je učíme. Ničemu nevadí. Jsou jemné, jsou krásné, jsou soucitné a plné lásky. Nechť vám síla kreativní energie Sekhmet dnes ukáže, že je tady toho opravdu víc, než si myslíte.

A tak to je.

 

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Karnak Temple – Building Your Temple – MP3 – 20:00

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět