4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 19. channeling

Posvátné ženství

.

Tento živý channeling přijal Lee Caroll v chrámu Hatšepsut, Egypt, 18. dubna 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Stále jsme v Egyptě. A tohle je čas, kdy my všichni, kteří jsme zde, i ti, kdo to budou poslouchat a číst, uctíme ženství. Určitou dobu to bylo naším tématem. Během posledních třiceti let jsme postupně odhalili, že mezi pohlavími je skutečně rozdíl, jak víte.  Liší se nejen myšlením, mají také různé nástroje. Ženy měly vždy větší, intuitivní nástroje. To už jsme vám mnohokrát sdělili. Pokud se podíváte na historii metafyziky, zjistíte, že vůdci i účastníky jsou většinou ženy. Zdá se, že ženy jsou intuitivně přitahovány k pravdě o všech těchto věcech, že ženy mají lepší představu o šamanismu a také o magii lásky.

 

Toto mimořádné místo je označováno jako zádušní chrám královny (Hatšepsut) a má příběh, který je velmi podobný historii většiny králů – se všemi souvisejícími dramaty. Ale buďte pozorní, až si budete chrám prohlížet, protože byl postaven pro ženu. Tato skupina se stovkou lidí právě přišla z Údolí královen. Někteří z vás, kteří teď posloucháte nebo čtete, jste možná slyšeli o Údolí králů, ale možná nevíte, že existuje Údolí královen. V něm pohřbívali členky královských rodin, královny Egypta.

 

Co je skutečnou pravdou? Je pravda, že ženy, protože mají více intuice a jsou tak stavěny, se rodí, aby se staly duchovními vůdkyněmi? Odpověď zní ANO. Protože jsou tak stavěné a rodí se, aby vychovávaly děti. Každý, kdo vychovává děti, ať už je to muž nebo žena, ví, že role matky je prvořadá. Není to jen proto, aby dítě porodila nebo kojila. Je to proto, že má především soucit. Intuitivně ví, čím její dítě prochází a co potřebují. I když jste mužského pohlaví, jak jsem řekl už dříve, pokud máte v určitém věku nějaké otázky, problémy nebo záležitosti ve škole, jdete za matkou. To jsou nástroje, o kterých mluvím, a je to uctívání, o kterém budeme i nadále mluvit, zatímco sedíme tady venku na veřejnosti na zdi, na které jsem už jednou seděl (před dvěma lety).

 

Moje poselství bude velmi, velmi jednoduché a poté slovo předám ženě. Chci jen zmínit jednu věc. Ti, kteří uslyší tento channeling od mého partnera, možná po celém světě, možná i v zemi mého partnera, ve Spojených státech, možná uslyší Kryona poprvé a řeknou: „No, to je všechno velmi zajímavé a velmi zvláštní, ale ty jsi v Egyptě a to byla doba starověku.“ Někteří řeknou: „No, víte, že v té době oddělovali pohlaví, víte, že měli místo pro ženy, které bylo odděleno od místa pro muže. Není to separatismus?

Na to mohu odpovědět. Jste jedním z lidí, kteří věří, že žijí v „moderní době“ a že tyto problémy vyřešili, že? Je to, co vidíte ve vaší společnosti dnes separatismus nebo je to respekt? Mohu se vás zeptat, drazí Američané, ukažte mi Avenue of first ladies. Ukažte mi jejich knihovny. Nemůžete, protože neexistují. Všichni prezidenti dostali svou knihovnu, první dámy však do toho zahrnuty nebyly. Mužům se dostalo veškeré cti a slávy, když odešli. Podívejte se tady na ty hroby a vnímejte, jak velká úcta byla věnována ženám, partnerkám králů. To je elegantní! To je progresivní! Přemýšlejte o těchto věcech, protože vám mohou ukázat něco, na co jste nikdy předtím nepomysleli. Možná vás přivedou k tomu, abyste se k tomu vrátili i ve vaší zemi.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Hatshepsut – The Divine Feminine – MP3 – 23:50

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět