4-2019 Kryon

Epická cesta s Kryonem po Egyptě – 20. channeling

Krabice budoucnosti

Tento živý channeling přijal Lee Carroll v Abydosu, v chrámu Sethiho, Egypt, 4. – 22. dubna 2019

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Blížíme se ke konci cesty, jsme na palubě lodi, která nás veze po Nilu směrem k Luxoru. Slunce zapadá, vane lehký vánek a cítíme se v pohodě. Chci předat poselství, které bude znít jako jedno z těch, které jsem předal už dřív, ale není to tak.

 

Jak se vaše planeta postupem času mění, mění se vědomí a začínají se měnit i některé věci, o kterých byste si to ani nepomysleli. Často jsme říkali, že starší vědomí této planety bylo vždy lineární. Je to způsob myšlení, drazí, který zůstává stejný a stále se vrací a opakuje. Je to způsob myšlení, který se točí v kruhu nebo možná i v krabici, což způsobuje, že se historie opakuje, a znovu a znovu se opakují stejné chyby. Proto o tom chci mluvit. Mluvil jsem v minulosti o krabicích víry a chci toto téma rozšířit a pokračovat v něm.

 

Ale jsme v Egyptě, a proto vám položím otázku. Odpověď vás možná překvapí. V posledních týdnech jsme byli spolu v mnoha chrámech, které jsme navštívili. Nyní byste mohli říci, že jste viděli úžasnou historii Egypta. Ale teď vám říkám, že jste ji doopravdy neviděli. Uvědomujete si, že jste při dnešní návštěvě Abydosu viděli nejstarší egyptský chrám (chrám Sethiho – pozn. překl.), jaký byl dosud nalezen? A tento chrám je jediný, který obsahuje historii. Je jediným chrámem, který vypráví o časové linii a faraonech. Žádný z ostatních chrámů o tom nic nevypráví. Navštívili jste mnoho chrámů, ale ty vám nevyprávěly historii, jakou vám sdělovali průvodci. To jediné, co vidíte na stěnách a v hieroglyfech, to jediné, co vidíte, je víra, kterou měliVíra, kterou měli, drazí, byla o tom, že na Zemi byli jen krátceByla o uvedení do života po smrti. O tom to je. Chrámy mluví o laskavém Bohu, který je otevřen každému člověku. Přemýšlejte o tom.

 

Kde jste viděli historii? Kde jste viděli názvy bitev, které vyhráli nebo prohráliKde jste slyšeli o povodních na Nilu, které bývaly časté, nebo zda došlo k jedné nebo dvěma morovým ranám? Nic z toho nebylo nikdy uvedeno. Není to na stěnáchJedinou věcí na stěnách jsou pokyny pro život po smrti. Existuje nespočet obrazů těch bohů, kteří představují Tvořivý zdroj, z nichž všichni jsou součástí myšlenky, že každý Egypťan je po smrti zapojen do života po smrti. Je to návod, jak se tam dostat. To je to, co jste viděli. To se pak stalo krabicí. Velmi brzy, před tisíci a tisíci lety, byl Egypt definován systémem víry. Dnes jej můžete vidět v těch starodávných, ve všech těch nápisech, hieroglyfech. O tom všem to je.

 

Nejsou v tom sami, drazí, protože kultura za kulturou - mladá, stará, starověká – definuje samu sebe svým systémem vírynikoli hranicemi, názvy nebo zeměmi. Jak vidíte, všechny mají něco, co je spojuje s něčím přesahujícím hranice. Zeptáte se jich na jejich systém víry a odpovědi zní velmi podobně. Pokud byste se zeptali zdejšího kněze: „O čem všem to je?“ odpověděl by: „Jde o to, abychom se připravili na něco krásného a laskavého a dělali to nejlepší, co dokážeme, než se dostaneme na ono místo, které je životem po smrti.“ Na tohle se soustřeďují všechny metafory o řekách, po kterých se plavíte – na život Horního a Dolního Egypta na cestě k životu po smrti.

 

Když se dnes zeptáte Izraelce: „Co je to nejhlubší, co máte?“ Izraelec položí ruku na své srdce a řekne: „Když jdu do chrámu krále Davida, kde byl pohřben. Nic se tomu nevyrovná. Ukázal nám jediného Boha a cestu do života po smrti.“ Vidíte, Izraelci jsou naplněni rodovou linií, původem. Je to jejich vzácnost. To je pro ně zlato. Je to rodová linie. Všechno je to o tom, jak se dostat na jiné místo, drazí. Když se dnes zeptáte indiána z kmene Navahů. „Co je pro tebe to nejdůležitější?“ okamžitě zmíní své předky. Řekne: „Existuje rodová linie Navahů. Toto je naše víra a oni nám pomáhají do dalšího života.“ Když se zeptáte muslima „Pověz mi o velkém prorokovi Mohamedovi,“ položí si možná ruku na srdce a odpoví: „To je ten, ve kterého věří víc než miliarda lidí na této planetě, že nás zavede do života po smrti. To je ten, který nám ukazuje, jak žít a modlit se.“ Zní vám to podobně? Jedna víra jako druhá působí většinou dojmem stejné krabice, jen pod různými názvy. Zeptejte se křesťana na Krista, položí si ruku na srdce a řekne: „Toto je prorok, který je naší spásou a který nám ukázal, jak se dostat do života po smrti.“ Jedna krabice jako druhá. Tato planeta není definována zeměmi a hranicemi; je definována vírou. Pětina světové populace je hinduistická, a když se zeptáte hinduisty, položí si ruku na srdce a řekne: „Existuje jednota všech věcí, je to nirvána, je to čištění karmy tak, aby v životě po smrti byla vyčištěná.“ Pokud se zeptáte buddhisty, položí si ruku na srdce a zopakuje totéž. Jedna krabice jako druhá a třetí…

 

Máte Zemi, drazí, která je duchovní. Možná si to nemyslíte, protože někteří z vás pocházejí ze zemí, kde dochází ke slučování různých systémů víry. Ale i tam jsou kostely s věžemi, které se tyčí do nebe, aby vám připomínaly, ať jste kdekoli, víru, která tam je. Och, může to být různorodé, ale je to krabice a je to silné. Takže ani v těchto zemích nejde o provincie, státy nebo hranice, jde o víru a vždy to tak bylo.

 

Co se bude dít dál? Protože, drazí, teď to bude obtížnější. Dovolte mi pár otázek. Dnes se v některých těchto krabicích víry, které jsou vůči sobě velmi tvrdé, říká: „Jsme jediná správná krabice a všichni ostatní se mýlí. Ach, je to stejný Bůh, ale vy máte špatného Boha.“  Krabice za krabicí bojují proti sobě. Když se podíváte na války na této planetě a na starověké, o čem to bylo? Bylo to o krabicích, že? Když se podíváte na dobyvatele, často jsou definováni svou krabicí, svou vírou. Jak to bude pokračovat dál? Dovolte mi, abych se vás zeptal: Vycházejí spolu navzájem všichni křesťané dobře? Odpovíte: „No, za ta léta se stalo, že nyní existuje více než 300 sekt křesťanství, a vzájemně spolu nevycházejí, ukazují na jiné krabice ve své vlastní krabici a říkají, že se mýlí.“ Chtěl bych se vás zeptat: Vycházejí spolu všichni muslimové? Odpověď zní Ne. Vycházejí spolu všichni Izraelci? Ne! Vycházejí spolu všichni buddhisté, kteří věří v jednotu? Odpověď zní také NeKaždá jednotlivá krabice, která stále existuje a která je živým systémem víry, se sama roztříštila, takže je mnoho krabic v krabicích.

 

Další otázka zní: Co se bude dít dál? Bude tato planeta pokračovat v dalším rozčleňování do ještě více krabic, které mají jiné názory? A pokud ano, jaký bude konečný výsledek? Odpověď bude vždy stejnáVálka. A je mnoho lidí, kteří řeknou: „Válka je nevyhnutelná, a to z důvodů, které jsi, Kryone, právě popsal, protože v našich krabicích spolu nemůžeme vyjít.“ To je jeden názorDruhý názor pochází od těch, kteří řeknou: „Lidská povaha ukazuje, že se nemůže zlepšit, proto budeme bojovat, bojovat a bojovat.“ Řeknou: „Lidská povaha ukazuje, že neexistují žádná řešení, a nikdy neexistovala. Budeme pokračovat v iracionálních věcech, jako je válka, posbíráme to, co zbude, odpočineme si a znovu se pustíme do boje. Odpočineme si a pak znovu půjdeme do války.“ Existuje třetí názor, drazí, a vychází z vysokého vědomí a jisté naivityToto vědomí říká, že jednou budou všechny lidské bytosti v jednotě a že bude existovat jeden systém víry. Že dojde k velkému „aha“, kdy všichni vypadnou z krabice a budou věřit v totéžAle to se nestane, drazí, nikdy!

 

Kam to tedy všechno povede? Jaká by mohla být budoucnost této planety, s tím vším, co je před námi? Není absurdní, mohli byste říct, že se hádáme o nejvíc milující zdroj, Tvůrce lásky a soucitu ve vesmíru? Zabíjíme se navzájem, protože to ti druzí nedělají správně! Absurdní! A nyní odpověď: Je to absurdní, protože vědomí této planety bylo vždy nízké. Lidská přirozenost byla vždy v temnotě. Lidská přirozenost je tak dysfunkční. Nikdy se nepoučí z generace na generaci, z jednoho života do dalšího života. Narodíte se, zapomenete a uděláte to znovu. Přijdete, zapomenete a uděláte to znovu.

 

Ale najednou dochází na planetě ke změně. Zmínili jsme, že dokonce i starověcí lidé, kteří to zapisovali na stěnách po tisíce let, říkali, že se něco stane, až nastane precese rovnodennosti, a že kdyby toto lidstvo bylo stále na planetě, posunulo by se. Možná to někteří z vás znají jako mayský kalendář. Někteří z vás to znají jako Cestu opeřeného hada. Někteří z vás to mohou znát jako Probuzení pumy. Existuje tolik názvů pro tyto věci. Spojení orla a kondora. Je to všude. Začněte zkoumat, co starodávní lidé řekli. Nedívejte se do písem, která vám byla nedávno dána. Mluvím o starodávných a o tom, co řekli.

 

Sedíte v přetopeném kotli naplněném energií, jakou jste nečekali. Zdá se, že temné věci vylézají z děr a objevují se, což dřív nikdy nedělaly. Nikdy dřív. Nepravosti se začínají stále více odhalovat, šířit se a lze je najít ve vašich médiích. Není to duchovní revoluce; je to vědomí a respekt. Všimli jste si, že tohle je začátek změny lidské přirozenosti? Jak se lidská přirozenost začíná měnit, krabice se začnou hýbat, a to je to, o čem teď chci mluvit.

 

Dám vám další scénář. Jde o slovo s velkým T, Toleranci. Chci namalovat obrázek, který nebudete považovat za možný. Nebudete tomu věřit, budete se smát a řeknete: „Kryone, teď jsi zašel příliš daleko.“ Chci vás vzít do budoucnosti. Chci vás vzít do světa na planetě zvané Země, za mnoho generací od dnešního dne. Je tu mír, drazí, a trvá už dlouho. Na počest této země, Egypta, vás vezmu na místo zvané Mekka. Koná se tam oslava a stejně jako po staletí tam přicházejí miliony lidí. Proudí všude. Jedna miliarda lidí by tam chtěla být, ale mohou se zúčastnit pouze miliony lidí. Podívejte se na ten obraz. Jsou to generace na hony vzdálené dnešní době a všechno je jiné. Je to jiné. Všichni se tam shromáždili a setkali, aby uctili své proroky a své tradice. Ale pak se najednou vše zastaví. Všechno se zastaví a zavládne ticho. Lidé vytvoří uličku a tou vstupuje doprovod. Zeptáte se: „Kdo je to na cestě na to speciální jeviště?“ Na to speciální jeviště ve vhodné oblasti, kde není porušen žádný protokol? Je to celá skupina lidí. Pak si uvědomíte, kdo jsou. Je to izraelská delegaceVylezou na jeviště a zazpívají slavnostní píseň na počest svých bratrů, muslimů. Není pro vás problém zazpívat Happy Birthday někomu, kdo má narozeniny, že? I když to nejsou vaše narozeniny. Dnes jsou to narozeniny dvou z vás a všichni spolu zpíváte a užíváte si to. Nejsou to vaše narozeniny, ale zpíváte píseň pro ně, protože jste na ně hrdí. Rozumíte tomu? Co kdybyste rozšířili tuto jednoduchou myšlenku na krabice víry? Krabice zůstanou, drazí, ale rozdíl bude v tom, že se nejen budou tolerovat, ale uvidí i to, co je vhodné. Je v pořádku, že kultury mají své tradice a proroky, protože vše vede ke stejnému bodu. Izraelci zpívají muslimům svým vlastním způsobem a svými vlastními písněmi. Muslimové tam sedí s rukama na svých srdcích a říkají: „Děkujeme vám, bratři, děkujeme.“ A když Izraelci skončí, odejdou z pódia a po nich na ně vstoupí křesťané.

 

Myslíš si, že je to jen fantazie? Jen počkejte! Krabice se nikdy nerozpustí. Ale změní se v kruhy, začnou se stávat nádhernými, přenádhernými kruhy světla a života, propletenými v uznání a písních, které vypráví: „Vidím tebe a vidím tvou víru. Není to úžasné, že máme stejného Boha? Teď jdi dělat své věci a já bude dělat ty své.“ Možná to není vaše víra, ale právě teď slyšíte modlitby, které právě začínají, a můžete vidět modlícího se muslima na koberečku, usazeném ve správném směru. Jaká je vaše reakce? Jaká je vaše reakce? Chci, abyste se nad tím chvíli zamysleli, podívali se na to, položili si ruku na své srdce a řekli: „Děkuji, bratře, za tvou oddanost stejnému Bohu, kterého miluji a kterého ty miluješ.

 

Jaký je to koncept, jakým směrem se tato planeta může ubírat! Začnete to vidět velmi drobnými způsoby, zatímco budete vycházet z temnoty, nazvané „stará lidská přirozenost“. Je to možné? Říkám vám, to je mír na Zemi. Nejde o to, co se stane mezi jednotlivými zeměmi. Tak to nebude. Půjde o to, co se stane mezi jedním systémem víry vůči jinému systému víry. To vytvoří mír, který hledáte. A všechno ostatní bude přidánoTo znamená, že mír na Zemi mezi zeměmi musí začít mezi systémy víry. To je to, co vám tady ukázali starověcí lidé v této zemi, to je to, o co se starali, ne o historii. Chtěli, abyste viděli stejné světlo, jaké viděli oni.

 

Odejděte z tohoto místa s nadějí a vědomím, že žijete ve velmi nadějné a příznivé době, v krásné době. Historie si vás bude pamatovat jako pracovníky světla.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – Nile Farewell – The Boxes of the Future – MP3 – 37:04

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět